Browse Source

[l10n] Commit changed/added po files (from l10n-sync run at dillon)

tags/0.162
D-I role 5 months ago
parent
commit
1bd6867b27
1 changed files with 40 additions and 57 deletions
  1. +40
    -57
      debian/po/da.po

+ 40
- 57
debian/po/da.po View File

@@ -6,6 +6,7 @@
# translation of debian-installer_packages_po_sublevel1_da.po to
# Danish messages for debian-installer.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Michael Millet <mikevlet@protonmail.com>, 2021.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2010.
# Mads Bille Lundby <lundbymads@gmail.com, 2009.
@@ -39,8 +40,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer_packages_po_sublevel1_da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: apt-setup@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-02 22:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-30 22:11+0000\n"
"Last-Translator: Michael Millet <mikevlet@protonmail.com>\n"
"Language-Team: <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -302,9 +303,8 @@ msgstr ""
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:1001
#, fuzzy
msgid "Scanning the installation media..."
msgstr "Afslutter installationen"
msgstr "Skanner installeringsmediet..."

#. Type: error
#. Description
@@ -320,13 +320,12 @@ msgstr "apt-opsætningsproblem"
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:2001 ../apt-cdrom-setup.templates:6001
#, fuzzy
msgid ""
"An attempt to configure apt to install additional packages from the media "
"failed."
msgstr ""
"Et forsøg på at sætte apt op til at installere yderligere pakker fra cd'en "
"mislykkedes."
"Et forsøg på at konfigurere apt, til at installere yderligere pakker fra "
"mediet fejlede."

#. Type: boolean
#. Description
@@ -342,32 +341,30 @@ msgstr ""
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:3001 ../apt-cdrom-setup.templates:4001
#: ../apt-cdrom-setup.templates:5001 ../apt-cdrom-setup.templates:6001
#, fuzzy
msgid "Scan extra installation media?"
msgstr "Afslut installationen"
msgstr "Skan ekstra installeringsmedie?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:3001
msgid "Scanning your installation media finds the label:"
msgstr ""
msgstr "Skanning af dit installeringsmedie finder etiketten:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:3001
#, fuzzy
msgid ""
"You now have the option of scanning additional media for use by the package "
"manager (apt). Normally these should be from the same set as the one you "
"booted from. If you do not have any additional media, this step can just be "
"skipped."
msgstr ""
"Nu har du mulighed for at skanne yderligere cd'er eller dvd'er til brug for "
"pakkehåndteringen (apt). Normalt bør de være fra det samme sæt som "
"installations-cd'en/dvd'en. Hvis du ikke har nogle yderligere cd'er eller "
"dvd'er, kan dette trin springes over."
"Du har nu muligheden for at skanne yderligere medier, til brug af "
"pakkehåndteringen (apt). Normalt bør disse være fra det samme sæt, som den "
"du startede op fra. Hvis du ikke har nogen yderligere medier, kan dette trin "
"bare springes over."

#. Type: boolean
#. Description
@@ -376,43 +373,36 @@ msgstr ""
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:3001 ../apt-cdrom-setup.templates:4001
#, fuzzy
msgid "If you wish to scan more media, please insert another one now."
msgstr ""
"Hvis du ønsker at skanne en anden cd eller dvd, så sæt den venligst i drevet "
"nu."
msgstr "Hvis du ønsker at skanne flere medier, så indsæt venligst et andet nu."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:4001
#, fuzzy
msgid "The image with the following label has been scanned:"
msgstr "Cd'en/dvd'en med den følgende etiket er blevet skannet:"
msgstr "Afbildningen med den følgende etiket er blevet skannet:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:5001
#, fuzzy
msgid "The image with the following label has already been scanned:"
msgstr "Cd'en/dvd'en med den følgende etiket er allerede blevet skannet:"
msgstr "Afbildningen med den følgende etiket er allerede blevet skannet:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:5001
#, fuzzy
msgid "Please replace it now, if you wish to scan another."
msgstr "Udskift den nu, hvis du ønsker at skanne en anden cd eller dvd."
msgstr "Uskift det venligst nu, hvis du ønsker at skanne et andet."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:6001
#, fuzzy
msgid "Please check that the media has been inserted correctly."
msgstr "Undersøg venligst om du har sat cd'en/dvd'en rigtigt i drevet."
msgstr "Kontrollér venligst, at mediet er blevet indsat korrekt."

#. Type: text
#. Description
@@ -425,11 +415,8 @@ msgstr "Skift medie"
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:7001
#, fuzzy
msgid "Please insert the media labeled '${LABEL}' and press enter."
msgstr ""
"/cdrom/: Indsæt venligst disken med etiketten »${LABEL}« i drevet »/cdrom/« "
"og tryk retur."
msgstr "Indsæt venligst mediet mærket '${LABEL}' og tryk på retur."

#. Type: text
#. Description
@@ -446,66 +433,64 @@ msgstr "Deaktiverer netværksinstallations-cd i »sources.list« ..."
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:9001 ../apt-mirror-setup.templates:6001
#, fuzzy
msgid ""
"If you are installing from a netinst CD image and choose not to use a "
"mirror, you will end up with only a very minimal base system."
msgstr ""
"Hvis du installerer fra en netværksinstallations-cd, og vælger ikke at "
"benytte et filspejl, vil du opnå et meget minimalt grundsystem."
"Hvis du installerer fra en netinst CD-afbildning, og vælger ikke at benytte "
"en spejling, vil du kun ende med et meget minimalt grundsystem."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:10001
#, fuzzy
msgid ""
"You are installing from a netinst CD image, which by itself only allows "
"installation of a very minimal base system. Use a mirror to install a more "
"complete system."
msgstr ""
"Du installerer fra en netværksinstallations-cd, der alene kun tillader "
"installationen af et yderst minimalt grundsystem. Brug et filspejl til at "
"Du installerer fra en netinst CD-afbildning, som i sig selv kun tillader "
"installationen af et yderst minimalt grundsystem. Brug en spejling til at "
"installere et mere komplet system."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:11001
#, fuzzy
msgid ""
"You are installing from an image which contains a limited selection of "
"packages."
msgstr ""
"Du installerer fra en cd, der indeholder et begrænset udvalg af pakker."
"Du installerer fra en afbildning, som indeholder et begrænset udvalg af "
"pakker."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. The value of %i can be 2 or 3
#: ../apt-cdrom-setup.templates:12001
#, fuzzy, no-c-format
#, no-c-format
msgid ""
"You have scanned %i images. Even though these contain a fair selection of "
"packages, some may be missing (notably some packages needed to support "
"languages other than English)."
msgstr ""
"Du har skannet %i cd'er. Selvom de indeholder et pænt udvalg af pakker, kan "
"der godt mangle nogle (specielt pakker med oversættelser til andre sprog end "
"engelsk)."
"Du har skannet %i afbildninger. Selvom disse indeholder et pænt udvalg af "
"pakker, kan nogle mangle (navnligt nogle pakker, der er nødvendige, til "
"understøttelse af andre sprog end engelsk)."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. The value of %i can be from 4 to 8
#: ../apt-cdrom-setup.templates:13001
#, fuzzy, no-c-format
#, no-c-format
msgid ""
"You have scanned %i images. Even though these contain a large selection of "
"packages, some may be missing."
msgstr ""
"Du har skannet %i cd'er. Selvom de indeholder et pænt udvalg af pakker, kan "
"der godt mangle nogle."
"Du har skannet %i afbildninger. Selvom disse indeholder et stort udvalg af "
"pakker, kan nogle mangle."

#. Type: text
#. Description
@@ -522,13 +507,12 @@ msgstr ""
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:15001
#, fuzzy
msgid ""
"You are installing from a DVD image. Even though it contains a large "
"selection of packages, some may be missing."
msgstr ""
"Du installerer fra en dvd. Selvom dvd'en indeholder et stort udvalg af "
"pakker, kan nogle mangle."
"Du installerer fra en DVD-afbildning. Selvom den indeholder et stort udvalg "
"af pakker, kan nogle mangle."

#. Type: text
#. Description
@@ -578,11 +562,10 @@ msgid ""
"to install it. This software has varying licenses which may prevent you from "
"using, modifying, or sharing it."
msgstr ""
"En del ikke-frie programmer er tilpasset, så det fungerer på Debian. På "
"trods af, at dette program på ingen måde er en del af Debian, kan Debians "
"standardværktøjer bruges til at installere det. Programmerne er udgivet "
"under forskellige licenser, der måske ikke tillader dig at bruge, ændre "
"eller dele dem med andre."
"Noget ikke-fri programvare er blevet ændret til at fungere med Debian. "
"Selvom denne programvare slet ikke er en del af Debian, kan standard Debian-"
"værktøjer bruges til at installere det. Denne programvare har forskellige "
"licenser, som muligvis kan forhindre dig i at benytte, ændre, eller dele den."

#. Type: boolean
#. Description
@@ -686,14 +669,14 @@ msgstr "Benyt et netværks-filspejl?"
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-mirror-setup.templates:5001
#, fuzzy
msgid ""
"A network mirror can be used to supplement the software that is included on "
"the installation media. This may also make newer versions of software "
"available."
msgstr ""
"Netværks-filspejle kan supplere de programmer, der følger med på cd. De kan "
"også tilbyde nyere versioner af programmerne."
"Et netværksspejl kan bruges, til at supplere den programvare, som er "
"inkluderet på installeringsmediet. Dette kan også gøre nyere versioner af "
"programvare tilgængelige."

#. Type: boolean
#. Description


Loading…
Cancel
Save