Browse Source

[l10n] [SILENT_COMMIT] Synchronising with translation files from packages/po

r61985
tags/0.44
l10n Commit Robot 11 years ago
parent
commit
852eafb68f
1 changed files with 5 additions and 5 deletions
  1. +5
    -5
      debian/po/fi.po

+ 5
- 5
debian/po/fi.po View File

@@ -11,13 +11,13 @@
#
# Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003 - 2004.
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004 - 2006.
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2007 - 2008, 2009.
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2007 - 2008, 2009, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: apt-setup@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-06-26 22:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-14 23:35+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-09 20:50+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -553,9 +553,9 @@ msgid ""
"packages from this mirror."
msgstr ""
"Asennin ei onnistunut noutamaan tiedostoa asennuspalvelimelta. Vika voi olla "
"verkkoyhteydessä tai asennuspalvelimessa. Voit valita asennuksen yrittämisen "
"uudelleen, muun asennuspalvelimen käytön tai pulman ohittamisen ja "
"jatkamisen ilman tämän asennuspalvelimen kaikkia paketteja."
"verkkoyhteydessä tai asennuspalvelimessa. Voit yrittää noutoa uudelleen, "
"valita toisen asennuspalvelimen tai ohittaa ongelman ja jatkaa ilman tämän "
"asennuspalvelimen paketteja."

#. Type: boolean
#. Description


Loading…
Cancel
Save