You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

3732 lines
115 KiB

# translation of apt.po to Slovenian
# Matjaz Horvat <matjaz@owca.info>, 2004.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt 0.5.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 years ago
"POT-Creation-Date: 2011-07-26 12:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-06 15:47+0000\n"
"Last-Translator: Andrej Znidarsic <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
11 years ago
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 years ago
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-03-07 13:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 12515)\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:154
#, c-format
15 years ago
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Paket %s različica %s ima nerešene odvisnosti:\n"
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:282
msgid "Total package names: "
msgstr "Vseh imen paketov: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:284
12 years ago
msgid "Total package structures: "
msgstr "Skupno struktur paketov : "
12 years ago
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:324
15 years ago
msgid " Normal packages: "
msgstr " Običajni paketi: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:325
15 years ago
msgid " Pure virtual packages: "
msgstr " Čisti navidezni paketi: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:326
15 years ago
msgid " Single virtual packages: "
msgstr " Posamezni navidezni paketi: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:327
15 years ago
msgid " Mixed virtual packages: "
msgstr " Mešani navidezni paketi: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:328
15 years ago
msgid " Missing: "
msgstr " Manjka: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:330
15 years ago
msgid "Total distinct versions: "
msgstr "Vseh različic: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:332
msgid "Total distinct descriptions: "
msgstr "Skupno različnih opisov: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:334
15 years ago
msgid "Total dependencies: "
msgstr "Vseh odvisnosti: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:337
15 years ago
msgid "Total ver/file relations: "
msgstr "Vseh povezav Raz/Dat: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:339
15 years ago
msgid "Total Desc/File relations: "
msgstr "Skupno razmerij opisov/datotek: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:341
15 years ago
msgid "Total Provides mappings: "
msgstr "Vseh dobljenih preslikav: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:353
15 years ago
msgid "Total globbed strings: "
msgstr "Vseh razširjenih nizov: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:367
15 years ago
msgid "Total dependency version space: "
msgstr "Celotna velikost z odvisnostmi različice: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:372
15 years ago
msgid "Total slack space: "
msgstr "Celotna ohlapna velikost: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:380
15 years ago
msgid "Total space accounted for: "
msgstr "Celotna velikost, izračunana za: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:511 cmdline/apt-cache.cc:1139
15 years ago
#, c-format
msgid "Package file %s is out of sync."
msgstr "Datoteka paketa %s ni usklajena."
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:589 cmdline/apt-cache.cc:1374
#: cmdline/apt-cache.cc:1376 cmdline/apt-cache.cc:1453 cmdline/apt-mark.cc:37
#: cmdline/apt-mark.cc:84 cmdline/apt-mark.cc:160
15 years ago
msgid "No packages found"
msgstr "Noben paket ni bil najden"
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1218
12 years ago
msgid "You must give at least one search pattern"
msgstr "Podati morate vsaj en iskalni vzorec"
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1353
msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
msgstr ""
#: cmdline/apt-cache.cc:1448 apt-pkg/cacheset.cc:440
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Ni mogoče najti paketa %s"
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1478
15 years ago
msgid "Package files:"
msgstr "Datoteke paketa:"
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1485 cmdline/apt-cache.cc:1576
15 years ago
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr "Predpomnilnik ni usklajen, x-ref datoteke paketa ni mogoč"
15 years ago
#. Show any packages have explicit pins
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1499
15 years ago
msgid "Pinned packages:"
msgstr "Pripeti paketi:"
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1511 cmdline/apt-cache.cc:1556
15 years ago
msgid "(not found)"
msgstr "(ni najdeno)"
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1519
15 years ago
msgid " Installed: "
msgstr " Nameščen: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1520
15 years ago
msgid " Candidate: "
msgstr " Kandidat: "
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1538 cmdline/apt-cache.cc:1546
12 years ago
msgid "(none)"
msgstr "(brez)"
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1553
15 years ago
msgid " Package pin: "
msgstr " Bucika paketa: "
15 years ago
#. Show the priority tables
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1562
15 years ago
msgid " Version table:"
msgstr " Preglednica različic:"
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1675 cmdline/apt-cdrom.cc:197 cmdline/apt-config.cc:73
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:589
11 years ago
#: cmdline/apt-get.cc:3220 cmdline/apt-mark.cc:264 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, c-format
msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s za %s kodno preveden na %s %s\n"
11 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1682
#, fuzzy
msgid ""
15 years ago
"Usage: apt-cache [options] command\n"
" apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
12 years ago
"apt-cache is a low-level tool used to query information\n"
"from APT's binary cache files\n"
15 years ago
"\n"
"Commands:\n"
" gencaches - Build both the package and source cache\n"
" showpkg - Show some general information for a single package\n"
" showsrc - Show source records\n"
" stats - Show some basic statistics\n"
" dump - Show the entire file in a terse form\n"
" dumpavail - Print an available file to stdout\n"
" unmet - Show unmet dependencies\n"
" search - Search the package list for a regex pattern\n"
" show - Show a readable record for the package\n"
" depends - Show raw dependency information for a package\n"
" rdepends - Show reverse dependency information for a package\n"
" pkgnames - List the names of all packages in the system\n"
" dotty - Generate package graphs for GraphViz\n"
15 years ago
" xvcg - Generate package graphs for xvcg\n"
" policy - Show policy settings\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -p=? The package cache.\n"
" -s=? The source cache.\n"
" -q Disable progress indicator.\n"
" -i Show only important deps for the unmet command.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
msgstr ""
"Uporaba: apt-cache [možnosti] ukaz\n"
" apt-cache [options] showpkg pak1 [pak2 ...]\n"
" apt-cache [options] showsrc pak1 [pak2 ...]\n"
15 years ago
"\n"
"apt-cache je orodje nizke ravni za poizvedbo podatkov\n"
"iz APT-ovih binarnih datotek predpomnilnika\n"
15 years ago
"\n"
"Ukazi:\n"
" gencaches - izgradi tako predpomnilnik paketa kot izvorne kode\n"
" showpkg - pokaže nekaj podrobnosti za posamezen paket\n"
" showsrc - pokaže zapise izvorne kode\n"
" stats - pokaže nekaj osnovne statistike\n"
" dump - pokaže celotno datoteko v obliki terse\n"
" dumpavail - izpiše razpoložljivo datoteko na stdout\n"
" unmet - pokaže nezadoščene odvisnosti\n"
" search - išče po seznamu paketov za vzorec logičnega izraza\n"
" show - pokaže berljiv zapis za paket\n"
" showauto - pokaže seznam samodejno nameščenih pakrov\n"
" depends - pokaže surove podrobnosti odvisnosti za paket\n"
" rdepends - pokaže obratne podrobnosti odvisnosti za paket\n"
" pkgnames - izpiše imena vseh paketov na sistemu\n"
" dotty - ustvari grafe paketov za GraphViz\n"
" xvcg - ustvari grafe paketov za xvcg\n"
" policy - pokaži nastavitve pravil\n"
15 years ago
"\n"
"Možnosti:\n"
" -h to besedilo pomoči.\n"
" -p=? predpomnilnik paketa.\n"
" -s=? predpomnilnik izvorne kode.\n"
" -q onemogoči kazalnik napredka.\n"
" -i pokaže le pomembne odvisnosti za nezadoščen ukaz.\n"
" -c=? prebere to nastavitveno datoteko\n"
" -o=? nastavi poljubno nastavitveno možnost, npr -o dir::cahce=/tmp\n"
"Oglejte si strani priročnika apt-cache(8) in apt.conf(5) za več "
"podrobnosti.\n"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:77
13 years ago
msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
msgstr "Navedite ime tega diska, kot je naprimer 'Debian 5.0.3 disk 1'"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:92
15 years ago
msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
msgstr "Vstavite disk v pogon in pritisnite vnosno tipko"
12 years ago
#: cmdline/apt-cdrom.cc:127
#, c-format
12 years ago
msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
msgstr "Priklapljanje '%s' na '%s' je spodletelo"
12 years ago
#: cmdline/apt-cdrom.cc:162
15 years ago
msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
msgstr "Ponovi to opravilo za preostanek CD-jev v vaši zbirki."
11 years ago
#: cmdline/apt-config.cc:44
15 years ago
msgid "Arguments not in pairs"
msgstr "Argumenti niso v parih"
11 years ago
#: cmdline/apt-config.cc:79
msgid ""
15 years ago
"Usage: apt-config [options] command\n"
"\n"
"apt-config is a simple tool to read the APT config file\n"
"\n"
"Commands:\n"
" shell - Shell mode\n"
" dump - Show the configuration\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Uporaba: apt-config [možnosti] ukaz\n"
15 years ago
"\n"
"apt-config je preprosto orodje za branje nastavitvene datoteke APT\n"
"\n"
"Ukazi:\n"
" shell - Lupinski način\n"
" dump - Prikaže nastavitve\n"
15 years ago
"\n"
"Možnosti:\n"
" -h To besedilo pomoči.\n"
15 years ago
" -c=? Prebere podano datoteko z nastavitvami\n"
" -o=? Nastavi poljubno nastavitveno možnost, na primer. -o dir::cache=/tmp\n"
15 years ago
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:98
#, c-format
15 years ago
msgid "%s not a valid DEB package."
msgstr "%s ni veljaven paket DEB."
15 years ago
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:232
msgid ""
"Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info\n"
"from debian packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" -t Set the temp dir\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Uporaba: apt-extracttemplates dat1 [dat2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates je orodje za pridobivanje podatkov o\n"
15 years ago
"nastavitvah in predlogah debianovih paketov\n"
"\n"
"Možnosti:\n"
" -h To besedilo pomoči\n"
" -t Nastavi začasno mapo\n"
15 years ago
" -c=? Prebere podano datoteko z nastavitvami\n"
" -o=? Nastavi poljubno nastavitveno možnost, na primer. -o dir::cache=/tmp\n"
11 years ago
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:267 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1149
#, c-format
15 years ago
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Ni mogoče pisati na %s"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:309
15 years ago
msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
msgstr "Ni mogoče ugotoviti različice debconfa. Je sploh nameščen?"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:170 ftparchive/apt-ftparchive.cc:347
15 years ago
msgid "Package extension list is too long"
msgstr "Seznam razširitev paketov je predolg"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:172 ftparchive/apt-ftparchive.cc:189
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:212 ftparchive/apt-ftparchive.cc:262
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:276 ftparchive/apt-ftparchive.cc:298
#, c-format
15 years ago
msgid "Error processing directory %s"
msgstr "Napaka med obdelavo mape %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:260
15 years ago
msgid "Source extension list is too long"
msgstr "Seznam razširitev virov je predolg"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:377
15 years ago
msgid "Error writing header to contents file"
msgstr "Napaka med pisanjem glave v datoteko vsebine"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:407
#, c-format
15 years ago
msgid "Error processing contents %s"
msgstr "Napaka med obdelavo vsebine %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:595
15 years ago
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
" sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
" contents path\n"
" release path\n"
" generate config [groups]\n"
" clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
"many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
"for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
"Package file contains the contents of all the control fields from\n"
"each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
"is supported to force the value of Priority and Section.\n"
"\n"
"Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
"The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
"\n"
"The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
"tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
"override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
"appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
"Debian archive:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" --md5 Control MD5 generation\n"
" -s=? Source override file\n"
" -q Quiet\n"
" -d=? Select the optional caching database\n"
" --no-delink Enable delinking debug mode\n"
" --contents Control contents file generation\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option"
msgstr ""
"Uporaba: apt-ftparchive [možnosti] ukaz\n"
"Ukazi: packages, binarypath [datoteka prepisa [predpona poti]]\n"
" sources srcpath [datoteka prepisa [predpona poti]]\n"
" contents path\n"
" release path\n"
" generate config [skupine]\n"
" clean config\n"
15 years ago
"\n"
"apt-ftparchive ustvari datoteke kazala za arhive Debian. Podpira\n"
"več slogov ustvarjanja od popolnoma samodejnih do funkcionalnih zamenjav\n"
15 years ago
"za dpkg-scanpackages in dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive ustvari datoteke paketov iz drevesa .debs. Datoteka\n"
"paketa vsebuje vsebino vseh nadzornih polj iz vsakega paketa kot tudi\n"
"razpršilo MD5 in velikost datoteke. Datoteka prepisa podpira vsiljenje\n"
"vrednosti Prednosti in Odseka.\n"
15 years ago
"\n"
"Podobno apt-ftparchive ustvari datoteke paketov iz drevesa .dscs.\n"
"Možnost --source-override je mogoče uporabiti za navedbo datoteke prepisa "
"src\n"
15 years ago
"\n"
"Ukaza 'packages' in 'sources' je treba zagnati v korenu drevesa.\n"
"BinaryPath bi morala kazati na osnovno mapo rekurzivnega iskanja in\n"
"datoteka prepisa bi morala vsebovati zastavice prepisa Predpona je pripeta\n"
"v polja imena datoteke, če je prisotna. Primer uporabe iz arhiva Debian:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
15 years ago
"\n"
"Možnosti:\n"
" -h To besedilo pomoči\n"
" --md5 ustvarjanje nadzorne vsote MD5\n"
" -s=? datoteka prepisa vira\n"
" -q tiho\n"
" -d=? izbere izbirno podatkovno zbirko pomnilnika\n"
" --no-delink omogoči način razhroščevanja razvezovanja\n"
" --contents nadzira ustvarjanje datoteke vsebine\n"
" -c=? prebere to nastavitveno datoteko\n"
" -o=? nastavi poljubno možnost nastavitve"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:801
15 years ago
msgid "No selections matched"
msgstr "Nobena izbira se ne ujema"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:879
#, c-format
15 years ago
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "Nekatere datoteke manjkajo v skupini datotek paketov `%s'"
#: ftparchive/cachedb.cc:43
#, c-format
15 years ago
msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
msgstr "Podatkovna zbirka je pokvarjena, datoteka je preimenovana v %s.old"
#: ftparchive/cachedb.cc:61
#, c-format
15 years ago
msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
msgstr "PZ je star, poskušanje nadgradnje %s"
15 years ago
#: ftparchive/cachedb.cc:72
15 years ago
msgid ""
"DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
15 years ago
"remove and re-create the database."
msgstr ""
"Oblika podatkovne zbirke je neveljavna. V kolikor ste nadgradili s starejše "
"različice apt, podatkovno zbirko odstranite in jo znova ustvarite."
#: ftparchive/cachedb.cc:77
#, c-format
15 years ago
msgid "Unable to open DB file %s: %s"
msgstr "Ni mogoče odprti datoteke PZ %s: %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:123 apt-inst/extract.cc:178 apt-inst/extract.cc:190
#: apt-inst/extract.cc:207 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:117
#, c-format
15 years ago
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "Napaka med določitvijo %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:242
15 years ago
msgid "Archive has no control record"
msgstr "Arhiv nima nadzornega zapisa"
#: ftparchive/cachedb.cc:448
15 years ago
msgid "Unable to get a cursor"
msgstr "Ni mogoče najti kazalke"
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:78
#, c-format
15 years ago
msgid "W: Unable to read directory %s\n"
msgstr "O: ni mogoče brati mape %s\n"
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:83
#, c-format
15 years ago
msgid "W: Unable to stat %s\n"
msgstr "O: Ni mogoče določiti %s\n"
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:139
15 years ago
msgid "E: "
msgstr "E: "
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:141
15 years ago
msgid "W: "
msgstr "O: "
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:148
15 years ago
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "N: Napake se sklicujejo na datoteko "
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:166 ftparchive/writer.cc:198
#, c-format
15 years ago
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Ni mogoče razrešiti %s"
15 years ago
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:179
15 years ago
msgid "Tree walking failed"
msgstr "Hoja drevesa je spodletela"
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:206
#, c-format
15 years ago
msgid "Failed to open %s"
msgstr "Ni mogoče odprti %s"
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:265
#, c-format
15 years ago
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr " RazVeži %s [%s]\n"
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:273
#, c-format
15 years ago
msgid "Failed to readlink %s"
msgstr "Napaka med branjem povezave %s"
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:277
#, c-format
15 years ago
msgid "Failed to unlink %s"
msgstr "Napaka med odvezovanjem %s"
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:284
#, c-format
15 years ago
msgid "*** Failed to link %s to %s"
msgstr "*** Napaka med povezovanjem %s in %s"
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:294
#, c-format
15 years ago
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " Dosežena meja RazVezovanja %sB.\n"
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:398
15 years ago
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Arhiv ni imel polja s paketom"
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:406 ftparchive/writer.cc:703
#, c-format
15 years ago
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s nima prepisanega vnosa\n"
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:472 ftparchive/writer.cc:811
#, c-format
15 years ago
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " Vzdrževalec %s je %s in ne %s\n"
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:713
#, c-format
15 years ago
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s nima izvornega vnosa prepisa\n"
11 years ago
#: ftparchive/writer.cc:717
#, c-format
15 years ago
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr " %s nima tudi binarnega vnosa prepisa\n"
11 years ago
#: ftparchive/contents.cc:337 ftparchive/contents.cc:368
15 years ago
msgid "realloc - Failed to allocate memory"
msgstr "realloc - Napaka med dodeljevanjem pomnilnika"
#: ftparchive/override.cc:34 ftparchive/override.cc:142
#, c-format
15 years ago
msgid "Unable to open %s"
msgstr "Ni mogoče odpreti %s"
#: ftparchive/override.cc:60 ftparchive/override.cc:166
#, c-format
15 years ago
msgid "Malformed override %s line %lu #1"
msgstr "Napačno oblikovana prepisana vrstica %s %lu #1"
#: ftparchive/override.cc:74 ftparchive/override.cc:178
#, c-format
15 years ago
msgid "Malformed override %s line %lu #2"
msgstr "Napačno oblikovana prepisana vrstica %s %lu #2"
#: ftparchive/override.cc:88 ftparchive/override.cc:191
#, c-format
15 years ago
msgid "Malformed override %s line %lu #3"
msgstr "Napačno oblikovanje prepisane vrstice %s %lu #3"
#: ftparchive/override.cc:127 ftparchive/override.cc:201
#, c-format
15 years ago
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Napaka med branjem prepisane datoteke %s"
11 years ago
#: ftparchive/multicompress.cc:67
#, c-format
15 years ago
msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
msgstr "Neznan algoritem stiskanja '%s'"
11 years ago
#: ftparchive/multicompress.cc:97
#, c-format
15 years ago
msgid "Compressed output %s needs a compression set"
msgstr "Stisnjen izhod %s potrebuje niz stiskanja"
11 years ago
#: ftparchive/multicompress.cc:165 methods/rsh.cc:91
15 years ago
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Ustvarjanje cevi IPC do podopravila je spodletelo"
15 years ago
11 years ago
#: ftparchive/multicompress.cc:191
15 years ago
msgid "Failed to create FILE*"
msgstr "Ustvarjanje DATOTEKE* ni uspelo"
11 years ago
#: ftparchive/multicompress.cc:194
15 years ago
msgid "Failed to fork"
msgstr "Vejitev ni uspela"
11 years ago
#: ftparchive/multicompress.cc:208
15 years ago
msgid "Compress child"
msgstr "Podrejeni predmet stiskanja"
15 years ago
11 years ago
#: ftparchive/multicompress.cc:231
#, c-format
15 years ago
msgid "Internal error, failed to create %s"