You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

3463 lines
99 KiB

# translation of apt_po_da.po to Danish
# translation of da.po to Danish
# Advanced Package Transfer - APT message translation catalog
# Danish messages
#
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2002,2003, 2004, 2005, 2006.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt-da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 years ago
"POT-Creation-Date: 2010-05-04 13:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-06 21:40+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:141
#, c-format
15 years ago
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "<Pakken %s version %s har en uopfyldt afh�ngighed:\n"
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:181 cmdline/apt-cache.cc:552 cmdline/apt-cache.cc:646
#: cmdline/apt-cache.cc:799 cmdline/apt-cache.cc:1023
#: cmdline/apt-cache.cc:1428 cmdline/apt-cache.cc:1523
#: cmdline/apt-cache.cc:1606
#, c-format
15 years ago
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Kunne ikke lokalisere pakken %s"
#: cmdline/apt-cache.cc:245
msgid "Total package names: "
15 years ago
msgstr "Totale pakkenavne : "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:247
#, fuzzy
msgid "Total package structures: "
msgstr "Totale pakkenavne : "
#: cmdline/apt-cache.cc:287
15 years ago
msgid " Normal packages: "
msgstr " Normale pakker: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:288
15 years ago
msgid " Pure virtual packages: "
msgstr " Rene virtuelle pakker: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:289
15 years ago
msgid " Single virtual packages: "
msgstr " Enkelte virtuelle pakker: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:290
15 years ago
msgid " Mixed virtual packages: "
msgstr " Blandede virtuelle pakker: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:291
15 years ago
msgid " Missing: "
msgstr " Manglende: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:293
15 years ago
msgid "Total distinct versions: "
msgstr "Totale forskellige versioner: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:295
msgid "Total distinct descriptions: "
15 years ago
msgstr "Sammenlagt forskellige beskrivelser: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:297
15 years ago
msgid "Total dependencies: "
msgstr "Sammenlagt afh�ngigheder: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:300
15 years ago
msgid "Total ver/file relations: "
msgstr "Sammenlagt version/fil-relationer: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:302
15 years ago
msgid "Total Desc/File relations: "
msgstr "Sammenlagt version/fil-relationer: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:304
15 years ago
msgid "Total Provides mappings: "
msgstr "Sammenlagt 'Tilbyder'-markeringer: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:316
15 years ago
msgid "Total globbed strings: "
msgstr "Totalle s�gem�nsterstrenge: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:330
15 years ago
msgid "Total dependency version space: "
msgstr "Total afh�ngighedsversions-plads: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:335
15 years ago
msgid "Total slack space: "
msgstr "Total 'Slack'-plads: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:343
15 years ago
msgid "Total space accounted for: "
msgstr "Total plads, der kan g�res rede for: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:471 cmdline/apt-cache.cc:1223
15 years ago
#, c-format
msgid "Package file %s is out of sync."
msgstr "Pakkefilen %s er ude af trit."
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1299
15 years ago
msgid "You must give exactly one pattern"
msgstr "Du skal angive n�jagtig �t m�nster"
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1457 cmdline/apt-cache.cc:1529
15 years ago
msgid "No packages found"
msgstr "Fandt ingen pakker"
15 years ago
# Overskriften til apt-cache policy,
# forkorter "Package" v�k. CH
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1548
15 years ago
msgid "Package files:"
msgstr "Pakkefiler:"
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1555 cmdline/apt-cache.cc:1657
15 years ago
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr "Mellemlageret er ude af trit, kan ikke krydsreferere en pakkefil"
15 years ago
#. Show any packages have explicit pins
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1569
15 years ago
msgid "Pinned packages:"
msgstr "'Pinned' pakker:"
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1581 cmdline/apt-cache.cc:1637
15 years ago
msgid "(not found)"
msgstr "(ikke fundet)"
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1590
15 years ago
msgid " Installed: "
msgstr " Installeret: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1591
15 years ago
msgid " Candidate: "
msgstr " Kandidat: "
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1619 cmdline/apt-cache.cc:1627
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"
#: cmdline/apt-cache.cc:1634
15 years ago
msgid " Package pin: "
msgstr " Pakke-pin: "
15 years ago
#. Show the priority tables
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1643
15 years ago
msgid " Version table:"
msgstr " Versionstabel:"
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1754 cmdline/apt-cdrom.cc:197 cmdline/apt-config.cc:70
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:584
#: cmdline/apt-get.cc:2729 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
15 years ago
#, fuzzy, c-format
msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
15 years ago
msgstr "%s %s for %s oversat %s %s\n"
12 years ago
#: cmdline/apt-cache.cc:1761
#, fuzzy
15 years ago
msgid ""
"Usage: apt-cache [options] command\n"
" apt-cache [options] add file1 [file2 ...]\n"
" apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache is a low-level tool used to manipulate APT's binary\n"
"cache files, and query information from them\n"
"\n"
"Commands:\n"
" add - Add a package file to the source cache\n"
" gencaches - Build both the package and source cache\n"
" showpkg - Show some general information for a single package\n"
" showsrc - Show source records\n"
" stats - Show some basic statistics\n"
" dump - Show the entire file in a terse form\n"
" dumpavail - Print an available file to stdout\n"
" unmet - Show unmet dependencies\n"
" search - Search the package list for a regex pattern\n"
" show - Show a readable record for the package\n"
" depends - Show raw dependency information for a package\n"
" rdepends - Show reverse dependency information for a package\n"
" pkgnames - List the names of all packages in the system\n"
" dotty - Generate package graphs for GraphViz\n"
15 years ago
" xvcg - Generate package graphs for xvcg\n"
" policy - Show policy settings\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -p=? The package cache.\n"
" -s=? The source cache.\n"
" -q Disable progress indicator.\n"
" -i Show only important deps for the unmet command.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
msgstr ""
"Brug: apt-cache [tilvalg] kommando\n"
" apt-cache [tilvalg] add fil1 [fil2 ...]\n"
" apt-cache [tilvalg] showpkg pakke1 [pakke2 ...]\n"
" apt-cache [tilvalg] showsrc pakke1 [pakke2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache er et lavniveau-v�rkt�j, der bruge h�ndtere APTs\n"
"bin�re mellemlager-filer og hente oplysninger fra dem.\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
" add - Tilf�j en pakkefil til kilde-mellemlageret\n"
" gencaches - Opbyg b�de pakke- og kilde-mellemlageret\n"
" showpkg - Vis generelle oplysninger om en enkelt pakke\n"
" showsrc - Vis kildetekstposter\n"
" stats - Vis nogle grundl�ggende statistikker\n"
" dump - Vis hele filen i kort form\n"
" dumpavail - Udl�s en 'available'-fil til standard-ud\n"
" unmet - Vis uopfyldte afh�ngigheder\n"
" search - Gennems�g pakkelisten med et regul�rt udtryk\n"
" show - Vis en l�sbar post for pakken\n"
" depends - Vis de r� afh�ngighedsoplysninger for en pakke\n"
" rdepends - Vis omvendte afh�ngighedsoplysninger for en pakke\n"
" pkgnames - Vis navnene p� alle pakker\n"
" dotty - Gener�r pakkegrafer til GraphViz\n"
15 years ago
" xvcg - Gener�r pakkegrafer til xvcg\n"
" policy - Vis policy-indstillinger\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hj�lpetekst.\n"
" -p=? Pakke-mellemlageret.\n"
" -s=? Kilde-mellemlageret.\n"
" -q Deaktiv�r fremgangsindikatoren.\n"
" -i Vis kun vigtige afh�ngigheder for 'unmet'-kommandoen.\n"
" -c=? L�s denne ops�tningsfil\n"
" -o=? Angiv et ops�tningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
"Se manualsiderne for apt-cache(8) og apt.conf(5) for flere oplysninger.\n"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:77
13 years ago
#, fuzzy
msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
15 years ago
msgstr "Angiv et navn for denne disk, som f.eks. 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:92
15 years ago
msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
msgstr "Inds�t en disk i drevet og tryk retur"
12 years ago
#: cmdline/apt-cdrom.cc:127
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
msgstr "Kunne ikke omd�be %s til %s"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:162
15 years ago
msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
msgstr "Gentag processen for resten af cd'erne i dit s�t."
15 years ago
#: cmdline/apt-config.cc:41
msgid "Arguments not in pairs"
msgstr "Parametre ikke angivet i par"
15 years ago
#: cmdline/apt-config.cc:76
msgid ""
"Usage: apt-config [options] command\n"
"\n"
"apt-config is a simple tool to read the APT config file\n"
"\n"
"Commands:\n"
" shell - Shell mode\n"
" dump - Show the configuration\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Brug: apt-config [tilvalg] kommando\n"
"\n"
"apt-config er et simpelt v�rkt�j til at l�se APTs ops�tningsfil\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
" shell - Skal-tilstand\n"
" dump - Vis ops�tningen\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hj�lpetekst.\n"
" -c=? L�s denne ops�tningsfil\n"
" -o=? Angiv et ops�tningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
15 years ago
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:98
#, c-format
15 years ago
msgid "%s not a valid DEB package."
msgstr "%s er ikke en gyldig DEB-pakke."
15 years ago
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:232
msgid ""
"Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info\n"
"from debian packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" -t Set the temp dir\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Brug: apt-extracttemplates fil1 [fil2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates er et v�rkt�j til at uddrage ops�tnings- og skabelon-"
"oplysninger fra Debianpakker\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hj�lpetekst\n"
" -t Angiv temp-mappe\n"
" -c=? L�s denne ops�tningsfil\n"
" -o=? Angiv et ops�tningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
12 years ago
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:267 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1030
#, c-format
15 years ago
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Kunne ikke skrive til %s"
15 years ago
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:310
msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
msgstr "Kan ikke finde debconfs version. Er debconf installeret?"
12 years ago
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:168 ftparchive/apt-ftparchive.cc:345
15 years ago
msgid "Package extension list is too long"
msgstr "Pakkeudvidelseslisten er for lang"
12 years ago
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:170 ftparchive/apt-ftparchive.cc:187
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:210 ftparchive/apt-ftparchive.cc:260
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:274 ftparchive/apt-ftparchive.cc:296
#, c-format
15 years ago
msgid "Error processing directory %s"
msgstr "Fejl under behandling af mappen %s"
12 years ago
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:258
15 years ago
msgid "Source extension list is too long"
msgstr "Kildeudvidelseslisten er for lang"
12 years ago
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:375
15 years ago
msgid "Error writing header to contents file"
msgstr "Fejl under skrivning af hovedet til indholdsfil"
12 years ago
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:405
15 years ago
#, c-format
msgid "Error processing contents %s"
msgstr "Fejl under behandling af indhold %s"
12 years ago
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:590
msgid ""
15 years ago
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
" sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
" contents path\n"
" release path\n"
" generate config [groups]\n"
" clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
"many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
"for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
"Package file contains the contents of all the control fields from\n"
"each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
"is supported to force the value of Priority and Section.\n"
"\n"
"Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
"The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
"\n"
"The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
"tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
"override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
"appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
"Debian archive:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" --md5 Control MD5 generation\n"
" -s=? Source override file\n"
" -q Quiet\n"
" -d=? Select the optional caching database\n"
" --no-delink Enable delinking debug mode\n"
" --contents Control contents file generation\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option"
msgstr ""
15 years ago
"Brug: apt-ftparchive [tilvalg] kommando\n"
"Kommandoer: packges bin�rsti [tvangsfil [sti]]\n"
" sources kildesti [tvangsfil [sti]]\n"
" contents sti\n"
" release sti\n"
" generate config [grupper]\n"
" clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive laver indeksfiler til Debianarkiver. Det underst�tter \n"
"mange former for generering, lige fra fuldautomatiske til funktionelle\n"
"erstatninger for dpkg-scanpackages og dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive genererer Package-filer ud fra tr�er af .deb'er.\n"
"Package-filen indeholder alle styrefelterne fra hver pakke s�vel\n"
"som MD5-m�nstre og filst�rrelser. En tvangsfil underst�ttes til at\n"
"gennemtvinge indholdet af Priority og Section.\n"
"\n"
"P� samme m�de genererer apt-ftparchive Sources-filer ud fra tr�er\n"
"med .dsc'er. Tvangstilvalget --source-override kan bruges til at\n"
"angive en src-tvangsfil.\n"
"\n"
"Kommandoerne 'packages' og 'sources' skal k�res i roden af tr�et.\n"
"bin�rsti skal pege p� basen af rekursive s�gninger og tvangsfilen\n"
"skal indeholde tvangsflagene. Sti foranstilles eventuelle\n"
"filnavnfelter. Et eksempel p� brug fra Debianarkivet:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hj�lpetekst\n"
" --md5 Styr generering af MD5\n"
" -s=? Kilde-tvangsfil\n"
" -q Stille\n"
" -d=? V�lg den valgfrie mellemlager-database\n"
" --no-delink Aktiv�r \"delinking\"-fejlsporingstilstand\n"
" --contents Bestem generering af indholdsfil\n"
" -c=? L�s denne ops�tningsfil\n"
" -o=? S�t en ops�tnings-indstilling"
12 years ago
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:796
15 years ago
msgid "No selections matched"
msgstr "Ingen valg passede"
12 years ago
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:874
#, c-format
15 years ago
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "Visse filer mangler i pakkefilgruppen '%s'"
#: ftparchive/cachedb.cc:43
15 years ago
#, c-format
msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
msgstr "DB var �delagt, filen omd�bt til %s.old"
#: ftparchive/cachedb.cc:61
15 years ago
#, c-format
msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
msgstr "DB er gammel, fors�ger at opgradere %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:72
#, fuzzy
msgid ""
"DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
15 years ago
"remove and re-create the database."
msgstr ""
15 years ago
"Databaseformatet er ugyldigt. Hvis du har opgraderet fra en tidligere "
"version af apt, s� fjern og genskab databasen."
#: ftparchive/cachedb.cc:77
#, c-format
15 years ago
msgid "Unable to open DB file %s: %s"
msgstr "Kunne ikke �bne DB-filen %s: %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:123 apt-inst/extract.cc:178 apt-inst/extract.cc:190
#: apt-inst/extract.cc:207 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:117
#, c-format
15 years ago
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "Kunne ikke finde %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:242
15 years ago
msgid "Archive has no control record"
msgstr "Arkivet har ingen kontrolindgang"
#: ftparchive/cachedb.cc:448
15 years ago
msgid "Unable to get a cursor"
msgstr "Kunne skaffe en mark�r"
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:73
#, c-format
15 years ago
msgid "W: Unable to read directory %s\n"
msgstr "A: Kunne ikke l�se mappen %s\n"
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:78
15 years ago
#, c-format
msgid "W: Unable to stat %s\n"
msgstr "W: Kunne ikke finde finde %s\n"
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:134
15 years ago
msgid "E: "
msgstr "F: "
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:136
15 years ago
msgid "W: "
msgstr "A: "
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:143
15 years ago
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "F: Fejlene vedr�rer filen "
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:161 ftparchive/writer.cc:193
15 years ago
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Kunne ikke oms�tte navnet %s"
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:174
15 years ago
msgid "Tree walking failed"
msgstr "Tr�vandring mislykkedes"
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:201
15 years ago
#, c-format
msgid "Failed to open %s"
msgstr "Kunne ikke �bne %s"
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:260
15 years ago
#, c-format
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr " DeLink %s [%s]\n"
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:268
15 years ago
#, c-format
msgid "Failed to readlink %s"
msgstr "Kunne ikke 'readlink' %s"
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:272
Merge with Matt and update French translation Patches applied: * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-49 Merge michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0 * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-50 Increment libapt-pkg version * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-51 0.6.30 * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-52 0.6.31 * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-53 Remove debugging from apt.cron.daily * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-54 allow SHA1Summation to process a file descriptor until EOF * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-55 Fix syntax in sha1.cc * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-56 Fix build/install of Polish offline documentation * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-57 Move CD-ROM handling backend into libapt-pkg * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-58 Fix compilation errors from apt--auth-cdrom--0 * michael.vogt@canonical.com--2004--laptop/apt--status-fd--0--base-0 tag of apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-32 * michael.vogt@canonical.com--2004--laptop/apt--status-fd--0--patch-1 * michael.vogt@canonical.com--2004--laptop/apt--status-fd--0--patch-2 * changed version of the library * michael.vogt@canonical.com--2004--laptop/apt--status-fd--0--patch-3 * merged with matt again * michael.vogt@canonical.com--2004--laptop/apt--status-fd--0--patch-4 * merged with apt--main--0 and fixed permissions in po/ * michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0--patch-1 tag of michael.vogt@canonical.com--2004--laptop/apt--status-fd--0--patch-4 * michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0--patch-2 * merged with matt's tree * michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0--patch-3 * removed a stupid "<<<" merge in the changelog * michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0--patch-4 * star-merged with apt@packages.debian.org/apt--main--0 * michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0--patch-5 * removed the "pre-fork/post-fork" change and put it into it's own branch, star-merged with matt so that it applies cleanly * michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0--patch-6 * cleaned a incorrect log-file merge * michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0--patch-7 * removed a conflict in =tagging-method * michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0--patch-8 * cleaned up the delta so that it no longer contains unreleated whitespace changes * michael.vogt@ubuntu.com--2005/apt--auth-cdrom--0--base-0 tag of apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-51 * michael.vogt@ubuntu.com--2005/apt--auth-cdrom--0--patch-1 * added support for signed cdroms * michael.vogt@ubuntu.com--2005/apt--auth-cdrom--0--patch-2 * merged with apt--main, seperated cmdline/apt-cdrom.cc into a library (apt-pkg/cdrom.{cc,h}) * michael.vogt@ubuntu.com--2005/apt--auth-cdrom--0--patch-3 * cleaned up the cmdline/apt-cdrom.cc code
18 years ago
#, c-format
15 years ago
msgid "Failed to unlink %s"
msgstr "Kunne ikke frig�re %s"
Merge with Matt and update French translation Patches applied: * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-49 Merge michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0 * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-50 Increment libapt-pkg version * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-51 0.6.30 * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-52 0.6.31 * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-53 Remove debugging from apt.cron.daily * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-54 allow SHA1Summation to process a file descriptor until EOF * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-55 Fix syntax in sha1.cc * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-56 Fix build/install of Polish offline documentation * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-57 Move CD-ROM handling backend into libapt-pkg * apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-58 Fix compilation errors from apt--auth-cdrom--0 * michael.vogt@canonical.com--2004--laptop/apt--status-fd--0--base-0 tag of apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-32 * michael.vogt@canonical.com--2004--laptop/apt--status-fd--0--patch-1 * michael.vogt@canonical.com--2004--laptop/apt--status-fd--0--patch-2 * changed version of the library * michael.vogt@canonical.com--2004--laptop/apt--status-fd--0--patch-3 * merged with matt again * michael.vogt@canonical.com--2004--laptop/apt--status-fd--0--patch-4 * merged with apt--main--0 and fixed permissions in po/ * michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0--patch-1 tag of michael.vogt@canonical.com--2004--laptop/apt--status-fd--0--patch-4 * michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0--patch-2 * merged with matt's tree * michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0--patch-3 * removed a stupid "<<<" merge in the changelog * michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0--patch-4 * star-merged with apt@packages.debian.org/apt--main--0 * michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0--patch-5 * removed the "pre-fork/post-fork" change and put it into it's own branch, star-merged with matt so that it applies cleanly * michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0--patch-6 * cleaned a incorrect log-file merge * michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0--patch-7 * removed a conflict in =tagging-method * michael.vogt@canonical.com--2004/apt--status-fd--0--patch-8 * cleaned up the delta so that it no longer contains unreleated whitespace changes * michael.vogt@ubuntu.com--2005/apt--auth-cdrom--0--base-0 tag of apt@packages.debian.org/apt--main--0--patch-51 * michael.vogt@ubuntu.com--2005/apt--auth-cdrom--0--patch-1 * added support for signed cdroms * michael.vogt@ubuntu.com--2005/apt--auth-cdrom--0--patch-2 * merged with apt--main, seperated cmdline/apt-cdrom.cc into a library (apt-pkg/cdrom.{cc,h}) * michael.vogt@ubuntu.com--2005/apt--auth-cdrom--0--patch-3 * cleaned up the cmdline/apt-cdrom.cc code
18 years ago
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:279
#, c-format
15 years ago
msgid "*** Failed to link %s to %s"
msgstr "*** Kunne ikke l�nke %s til %s"
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:289
#, c-format
15 years ago
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " N�ede DeLink-begr�nsningen p� %sB.\n"
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:393
15 years ago
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Arkivet havde intet package-felt"
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:401 ftparchive/writer.cc:688
#, c-format
15 years ago
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s har ingen tvangs-post\n"
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:464 ftparchive/writer.cc:790
#, c-format
15 years ago
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " pakkeansvarlig for %s er %s, ikke %s\n"
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:698
#, c-format
15 years ago
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s har ingen linje med tilsides�ttelse af standard for kildefiler\n"
12 years ago
#: ftparchive/writer.cc:702
#, c-format
15 years ago
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr ""
" %s har ingen linje med tilsides�ttelse af standard for bin�re filer\n"
#: ftparchive/contents.cc:321
#, c-format
15 years ago
msgid "Internal error, could not locate member %s"
msgstr "Intern fejl, kunne ikke finde elementet %s"
#: ftparchive/contents.cc:358 ftparchive/contents.cc:389
15 years ago
msgid "realloc - Failed to allocate memory"
msgstr "realloc - Kunne ikke allokere hukommelse"
#: ftparchive/override.cc:34 ftparchive/override.cc:142
#, c-format
15 years ago
msgid "Unable to open %s"
msgstr "Kunne ikke �bne %s"
#: ftparchive/override.cc:60 ftparchive/override.cc:166
#, c-format
15 years ago
msgid "Malformed override %s line %lu #1"
msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %lu #1"
#: ftparchive/override.cc:74 ftparchive/override.cc:178
#, c-format
15 years ago
msgid "Malformed override %s line %lu #2"
msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %lu #2"
#: ftparchive/override.cc:88 ftparchive/override.cc:191
#, c-format
15 years ago
msgid "Malformed override %s line %lu #3"
msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %lu #3"
#: ftparchive/override.cc:127 ftparchive/override.cc:201
#, c-format
15 years ago
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Kunne ikke l�se gennemtvangsfilen %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:72
#, c-format
15 years ago
msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
msgstr "Ukendt komprimeringsalgoritme '%s'"
#: ftparchive/multicompress.cc:102
#, c-format
15 years ago
msgid "Compressed output %s needs a compression set"
msgstr "Komprimerede uddata %s kr�ver et komprimeringss�t"
#: ftparchive/multicompress.cc:169 methods/rsh.cc:91
15 years ago
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Kunne ikke oprette IPC-videref�rsel til underproces"
#: ftparchive/multicompress.cc:195
15 years ago
msgid "Failed to create FILE*"
msgstr "Kunne ikke oprette FILE*"
#: ftparchive/multicompress.cc:198
15 years ago
msgid "Failed to fork"
msgstr "Kunne ikke spalte"
#: ftparchive/multicompress.cc:212
15 years ago
msgid "Compress child"
msgstr "Komprimer barn"
#: ftparchive/multicompress.cc:235
#, c-format
15 years ago
msgid "Internal error, failed to create %s"
msgstr "Intern fejl. Kunne ikke oprette %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:286
15 years ago
msgid "Failed to create subprocess IPC"
msgstr "Kunne ikke oprette underproces IPC"
#: ftparchive/multicompress.cc:321
15 years ago
msgid "Failed to exec compressor "
msgstr "Kunne ikke udf�re komprimeringsprogram"
#: ftparchive/multicompress.cc:360
15 years ago
msgid "decompressor"
msgstr "dekomprimerings-program"
#: ftparchive/multicompress.cc:403
15 years ago
msgid "IO to subprocess/file failed"
msgstr "IO til underproces/fil mislykkedes"
#: ftparchive/multicompress.cc:455
15 years ago
msgid "Failed to read while computing MD5"
msgstr "Kunne ikke l�se under beregning af MD5"
#: ftparchive/multicompress.cc:472
#, c-format
15 years ago
msgid "Problem unlinking %s"
msgstr "Problem under afl�nkning af %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:487 apt-inst/extract.cc:185
#, c-format
15 years ago
msgid "Failed to rename %s to %s"
msgstr "Kunne ikke omd�be %s til %s"
#: cmdline/apt-get.cc:127
15 years ago
msgid "Y"
msgstr "J"
12 years ago
#: cmdline/apt-get.cc:149 cmdline/apt-get.cc:1782
#, c-format
15 years ago
msgid "Regex compilation error - %s"
msgstr "Fejl ved tolkning af regul�rt udtryk - %s"
#: cmdline/apt-get.cc:244
15 years ago
msgid "The following packages have unmet dependencies:"
msgstr "F�lgende pakker har uopfyldte afh�ngigheder:"
#: cmdline/apt-get.cc:334
#, c-format
15 years ago
msgid "but %s is installed"
msgstr "men %s er installeret"
#: cmdline/apt-get.cc:336
#, c-format
15 years ago
msgid "but %s is to be installed"
msgstr "men %s forventes installeret"
#: cmdline/apt-get.cc:343
15 years ago
msgid "but it is not installable"
msgstr "men den kan ikke installeres"
#: cmdline/apt-get.cc:345
15 years ago