Browse Source

Updated Slovak translation by Peter Mann

* po/sk.po: Updated
debian/1.8.y
Christian Perrier 18 years ago
parent
commit
0271290810
  1. 76
      po/sk.po

76
po/sk.po

@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-05 19:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-12 08:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-09 11:29+0100\n"
"Last-Translator: Peter KLFMANiK Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -19,7 +19,6 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Balík %s verzie %s má nesplnené závislosti:\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:175 cmdline/apt-cache.cc:527 cmdline/apt-cache.cc:615
#: cmdline/apt-cache.cc:771 cmdline/apt-cache.cc:989 cmdline/apt-cache.cc:1357
#: cmdline/apt-cache.cc:1508
@ -322,7 +321,6 @@ msgid "Error Processing Contents %s"
msgstr "Chyba pri spracovávaní obsahu %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:551
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
@ -385,22 +383,22 @@ msgstr ""
"\n"
"Príkazy 'packages' a 'sources' by sa mali spúšťať v koreni stromu.\n"
"Binárna_cesta by mala ukazovať na začiatok rekurzívneho hľadania\n"
"a súbor override by mal obsahovať príznaky pre prepis. Ak je udaný\n"
"a súbor override by mal obsahovať príznaky pre nahradenie. Ak je udaný\n"
"prefix_cesty, pridá sa do polí Filename.\n"
"Skutočný príklad z archívu Debianu:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda\n"
" --md5 Vygeneruje kontrolný MD5 súčet\n"
" -s=? Zdrojový súbor override\n"
" -q Tichý režim\n"
" -d=? Zvolí voliteľnú databázu pre vyrovnávaciu pamäť\n"
" -h Táto nápoveda\n"
" --md5 Vygeneruje kontrolný MD5 súčet\n"
" -s=? Zdrojový súbor override\n"
" -q Tichý režim\n"
" -d=? Zvolí voliteľnú databázu pre vyrovnávaciu pamäť\n"
" --no-delink Povolí ladiaci režim\n"
" --contents Vygeneruje súbor Contents\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:757
msgid "No selections matched"
@ -749,17 +747,16 @@ msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
msgstr "Nesplnené závislosti. Skúste použiť -f."
#: cmdline/apt-get.cc:687
#, fuzzy
msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
msgstr "Nasledovné balíky sa aktualizujú:"
msgstr "UPOZORNENIE: Pri nasledovných balíkoch sa nedá overiť vierohodnosť!"
#: cmdline/apt-get.cc:698
msgid "Install these packages without verification? [y/N] "
msgstr ""
msgstr "Nainštalovať tieto nekontrolované balíky? [y/N] "
#: cmdline/apt-get.cc:700
msgid "Some packages could not be authenticated"
msgstr ""
msgstr "Nedala sa zistiť vierohodnoť niektorých balíkov"
#: cmdline/apt-get.cc:709 cmdline/apt-get.cc:855
msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
@ -1563,9 +1560,9 @@ msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť '%s'"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:52
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s' or '%s' member"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť '%s'"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť '%s' alebo '%s'"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:112
#, c-format
@ -2481,9 +2478,9 @@ msgid "Size mismatch"
msgstr "Veľkosti sa nezhodujú"
#: apt-pkg/vendorlist.cc:66
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
msgstr "Blok výrobcu %s je neplatný"
msgstr "Blok výrobcu %s neobsahuje otlačok (fingerprint)"
#: apt-pkg/cdrom.cc:487
#, c-format
@ -2491,47 +2488,48 @@ msgid ""
"Using CD-ROM mount point %s\n"
"Mounting CD-ROM\n"
msgstr ""
"Použije sa CD-ROM prípojný bod %s\n"
"Pripája sa CD-ROM\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:496 apt-pkg/cdrom.cc:578
msgid "Identifying.. "
msgstr ""
msgstr "Identifikuje sa.."
#: apt-pkg/cdrom.cc:521
#, c-format
msgid "Stored Label: %s \n"
msgstr ""
msgstr "Uložená menovka: %s \n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:541
#, c-format
msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
msgstr ""
msgstr "Použije sa CD-ROM prípojný bod %s\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:559
msgid "Unmounting CD-ROM\n"
msgstr ""
msgstr "CD-ROM sa odpája\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:563
#, fuzzy
msgid "Waiting for disc...\n"
msgstr "Čaká sa na hlavičky"
msgstr "Čaká sa na disk...\n"
#. Mount the new CDROM
#: apt-pkg/cdrom.cc:571
msgid "Mounting CD-ROM...\n"
msgstr ""
msgstr "Pripája sa CD-ROM...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:589
msgid "Scanning Disc for index files..\n"
msgstr ""
msgstr "Na disku sa hľadajú indexové súbory..\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:627
#, c-format
msgid "Found %i package indexes, %i source indexes and %i signatures\n"
msgstr ""
msgstr "Nájdených %i indexov balíkov, %i indexov zdrojových balíkov a %i signatúr\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:684
msgid "That is not a valid name, try again.\n"
msgstr ""
msgstr "Neplatný názov, skúste znova.\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:700
#, c-format
@ -2539,44 +2537,44 @@ msgid ""
"This Disc is called: \n"
"'%s'\n"
msgstr ""
"Názov tohto disku je: \n"
"'%s'\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:704
#, fuzzy
msgid "Copying package lists..."
msgstr "Načítavajú sa zoznamy balíkov"
msgstr "Kopírujú sa zoznamy balíkov..."
#: apt-pkg/cdrom.cc:728
#, fuzzy
msgid "Writing new source list\n"
msgstr "Riadok %u v zozname zdrojov %s je príliš dlhý."
msgstr "Zapisuje sa nový zoznam zdrojov\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:737
msgid "Source List entries for this Disc are:\n"
msgstr ""
msgstr "Položky zoznamu zdrojov pre tento disk sú:\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:771
msgid "Unmounting CD-ROM..."
msgstr ""
msgstr "CD-ROM sa odpája..."
#: apt-pkg/indexcopy.cc:261
#, c-format
msgid "Wrote %i records.\n"
msgstr ""
msgstr "Zapísaných %i záznamov.\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:263
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
msgstr ""
msgstr "Zapísaných %i záznamov s %i chýbajúcimi súbormi.\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:266
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i mismachted files\n"
msgstr ""
msgstr "Zapísaných %i záznamov s %i chybnými súbormi\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:269
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismachted files\n"
msgstr ""
msgstr "Zapísaných %i záznamov s %i chýbajúcimi a %i chybnými súbormi\n"
#~ msgid "Unknown vendor ID '%s' in line %u of source list %s"
#~ msgstr "Neznáme ID výrobcu '%s' na riadku %u v zdrojovom zozname %s"

Loading…
Cancel
Save