Browse Source

Updated Slovak translation

* po/sk.po: Updated. Closes: #316480
debian/1.8.y
Christian Perrier 18 years ago
parent
commit
192ab6582a
  1. 173
      po/sk.po

173
po/sk.po

@ -7,9 +7,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-03-29 07:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-09 11:29+0100\n"
"Last-Translator: Peter KLFMANiK Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-23 11:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-01 09:34+0200\n"
"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -148,7 +148,7 @@ msgstr " %4i %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1651 cmdline/apt-cdrom.cc:138 cmdline/apt-config.cc:70
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:545
#: cmdline/apt-get.cc:2313 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#: cmdline/apt-get.cc:2322 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, c-format
msgid "%s %s for %s %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s pre %s %s skompilovaný na %s %s\n"
@ -322,7 +322,6 @@ msgid "Error processing contents %s"
msgstr "Chyba pri spracovávaní obsahu %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:551
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
@ -377,16 +376,16 @@ msgstr ""
"\n"
"apt-ftparchive zo stromu .deb súborov vygeneruje súbory Packages. Súbor\n"
"Packages okrem všetkých riadiacich polí každého balíka obsahuje tiež jeho\n"
"veľkosť a MD5 súčet. Podporovaný je tiež súbor override, pomocou ktorého\n"
"veľkosť a MD5 súčet. Podporovaný je tiež súbor 'override', pomocou ktorého\n"
"môžete vynútiť hodnoty polí Priority a Section.\n"
"\n"
"Podobne vie apt-ftparchive vygenerovať zo stromu súborov .dsc súbory\n"
"Sources. Voľbou --source-override môžete určiť zdrojový súbor override.\n"
"Sources. Voľbou --source-override môžete určiť zdrojový súbor 'override'.\n"
"\n"
"Príkazy 'packages' a 'sources' by sa mali spúšťať v koreni stromu.\n"
"Binárna_cesta by mala ukazovať na začiatok rekurzívneho hľadania\n"
"a súbor override by mal obsahovať príznaky pre nahradenie. Ak je udaný\n"
"prefix_cesty, pridá sa do polí Filename.\n"
"a súbor 'override' by mal obsahovať príznaky pre nahradenie. Ak je udaný\n"
"prefix_cesty, pridá sa do polí 'filename'.\n"
"Skutočný príklad z archívu Debianu:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
@ -394,7 +393,7 @@ msgstr ""
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda\n"
" --md5 Vygeneruje kontrolný MD5 súčet\n"
" -s=? Zdrojový súbor override\n"
" -s=? Zdrojový súbor 'override'\n"
" -q Tichý režim\n"
" -d=? Zvolí voliteľnú databázu pre vyrovnávaciu pamäť\n"
" --no-delink Povolí ladiaci režim\n"
@ -619,7 +618,7 @@ msgstr "Premenovanie %s na %s zlyhalo"
msgid "Y"
msgstr "Y"
#: cmdline/apt-get.cc:140 cmdline/apt-get.cc:1475
#: cmdline/apt-get.cc:140 cmdline/apt-get.cc:1484
#, c-format
msgid "Regex compilation error - %s"
msgstr "Chyba pri preklade regulárneho výrazu - %s"
@ -768,11 +767,11 @@ msgstr "Nastali problémy a -y bolo použité bez --force-yes"
msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
msgstr "Je potrebné odstránenie balíka, ale funkcia Odstrániť je vypnutá."
#: cmdline/apt-get.cc:788 cmdline/apt-get.cc:1769 cmdline/apt-get.cc:1802
#: cmdline/apt-get.cc:788 cmdline/apt-get.cc:1778 cmdline/apt-get.cc:1811
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Adresár pre sťahovanie sa nedá zamknúť"
#: cmdline/apt-get.cc:798 cmdline/apt-get.cc:1850 cmdline/apt-get.cc:2061
#: cmdline/apt-get.cc:798 cmdline/apt-get.cc:1859 cmdline/apt-get.cc:2070
#: apt-pkg/cachefile.cc:67
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Nedá sa načítať zoznam zdrojov."
@ -829,7 +828,7 @@ msgstr "Prerušené."
msgid "Do you want to continue [Y/n]? "
msgstr "Chcete pokračovať [Y/n]? "
#: cmdline/apt-get.cc:958 cmdline/apt-get.cc:1334 cmdline/apt-get.cc:1959
#: cmdline/apt-get.cc:958 cmdline/apt-get.cc:1334 cmdline/apt-get.cc:1968
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s %s\n"
msgstr "Zlyhalo stiahnutie %s %s\n"
@ -838,7 +837,7 @@ msgstr "Zlyhalo stiahnutie %s %s\n"
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Niektoré súbory sa nedajú stiahnuť"
#: cmdline/apt-get.cc:977 cmdline/apt-get.cc:1968
#: cmdline/apt-get.cc:977 cmdline/apt-get.cc:1977
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Sťahovanie ukončené v režime \"iba stiahnuť\""
@ -938,7 +937,7 @@ msgstr "Zvolená verzia %s (%s) pre %s\n"
msgid "The update command takes no arguments"
msgstr "Príkaz update neprijíma žiadne argumenty"
#: cmdline/apt-get.cc:1295
#: cmdline/apt-get.cc:1295 cmdline/apt-get.cc:1389
msgid "Unable to lock the list directory"
msgstr "Adresár zoznamov sa nedá zamknúť"
@ -954,21 +953,21 @@ msgstr ""
msgid "Internal error, AllUpgrade broke stuff"
msgstr "Vnútorná chyba, AllUpgrade pokazil veci"
#: cmdline/apt-get.cc:1462 cmdline/apt-get.cc:1498
#: cmdline/apt-get.cc:1471 cmdline/apt-get.cc:1507
#, c-format
msgid "Couldn't find package %s"
msgstr "Balík %s sa nedá nájsť"
#: cmdline/apt-get.cc:1485
#: cmdline/apt-get.cc:1494
#, c-format
msgid "Note, selecting %s for regex '%s'\n"
msgstr "Poznámka: vyberá sa %s pre regulárny výraz '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1515
#: cmdline/apt-get.cc:1524
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these:"
msgstr "Na opravu nasledovných môžete spustiť `apt-get -f install':"
#: cmdline/apt-get.cc:1518
#: cmdline/apt-get.cc:1527
msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
@ -976,7 +975,7 @@ msgstr ""
"Nesplnené závislosti. Skúste spustiť 'apt-get -f install' bez balíkov (alebo "
"navrhnite riešenie)."
#: cmdline/apt-get.cc:1530
#: cmdline/apt-get.cc:1539
msgid ""
"Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
"requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
@ -988,7 +987,7 @@ msgstr ""
"požadované balíky ešte neboli vytvorené alebo presunuté z fronty\n"
"Novoprichádzajúcich (Incoming) balíkov."
#: cmdline/apt-get.cc:1538
#: cmdline/apt-get.cc:1547
msgid ""
"Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
"the package is simply not installable and a bug report against\n"
@ -998,114 +997,114 @@ msgstr ""
"balík nie je inštalovateľný a mali by ste zaslať hlásenie o chybe\n"
"(bug report) pre daný balík."
#: cmdline/apt-get.cc:1543
#: cmdline/apt-get.cc:1552
msgid "The following information may help to resolve the situation:"
msgstr "Nasledovné informácie vám možno pomôžu vyriešiť túto situáciu:"
#: cmdline/apt-get.cc:1546
#: cmdline/apt-get.cc:1555
msgid "Broken packages"
msgstr "Poškodené balíky"
#: cmdline/apt-get.cc:1572
#: cmdline/apt-get.cc:1581
msgid "The following extra packages will be installed:"
msgstr "Nainštalujú sa nasledovné extra balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1643
#: cmdline/apt-get.cc:1652
msgid "Suggested packages:"
msgstr "Navrhované balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1644
#: cmdline/apt-get.cc:1653
msgid "Recommended packages:"
msgstr "Odporúčané balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1664
#: cmdline/apt-get.cc:1673
msgid "Calculating upgrade... "
msgstr "Prepočítava sa aktualizácia... "
#: cmdline/apt-get.cc:1667 methods/ftp.cc:702 methods/connect.cc:99
#: cmdline/apt-get.cc:1676 methods/ftp.cc:702 methods/connect.cc:99
msgid "Failed"
msgstr "Chyba"
#: cmdline/apt-get.cc:1672
#: cmdline/apt-get.cc:1681
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
#: cmdline/apt-get.cc:1845
#: cmdline/apt-get.cc:1854
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
msgstr "Musíte zadať aspoň jeden balík, pre ktorý sa stiahnu zdrojové texty"
#: cmdline/apt-get.cc:1872 cmdline/apt-get.cc:2079
#: cmdline/apt-get.cc:1881 cmdline/apt-get.cc:2088
#, c-format
msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Nedá sa nájsť zdrojový balík pre %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1919
#: cmdline/apt-get.cc:1928
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s"
msgstr "Na %s nemáte dostatok voľného miesta"
#: cmdline/apt-get.cc:1924
#: cmdline/apt-get.cc:1933
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB/%sB zdrojových archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1927
#: cmdline/apt-get.cc:1936
#, c-format
msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB zdrojových archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1933
#: cmdline/apt-get.cc:1942
#, c-format
msgid "Fetch source %s\n"
msgstr "Stiahnuť zdroj %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1964
#: cmdline/apt-get.cc:1973
msgid "Failed to fetch some archives."
msgstr "Zlyhalo stiahnutie niektorých archívov."
#: cmdline/apt-get.cc:1992
#: cmdline/apt-get.cc:2001
#, c-format
msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
msgstr "Preskakuje sa rozbalenie už rozbaleného zdroja v %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2004
#: cmdline/apt-get.cc:2013
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz pre rozbalenie '%s' zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2021
#: cmdline/apt-get.cc:2030
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz pre zostavenie '%s' zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2040
#: cmdline/apt-get.cc:2049
msgid "Child process failed"
msgstr "Proces potomka zlyhal"
#: cmdline/apt-get.cc:2056
#: cmdline/apt-get.cc:2065
msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
msgstr ""
"Musíte zadať aspoň jeden balík, pre ktorý sa budú overovať závislosti na "
"zostavenie"
#: cmdline/apt-get.cc:2084
#: cmdline/apt-get.cc:2093
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr "Nedajú sa získať závislosti pre zostavenie %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2104
#: cmdline/apt-get.cc:2113
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s nemá žiadne závislosti pre zostavenie.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2156
#: cmdline/apt-get.cc:2165
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
"found"
msgstr "%s závislosť pre %s sa nemôže splniť, pretože sa nedá nájsť balík %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2208
#: cmdline/apt-get.cc:2217
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of "
@ -1114,31 +1113,31 @@ msgstr ""
"%s závislosť pre %s sa nedá splniť, protože sa nedá nájsť verzia balíku %s, "
"ktorá zodpovedá požiadavke na verziu"
#: cmdline/apt-get.cc:2243
#: cmdline/apt-get.cc:2252
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
msgstr ""
"Zlyhalo splnenie %s závislosti pre %s: Inštalovaný balík %s je príliš nový"
#: cmdline/apt-get.cc:2268
#: cmdline/apt-get.cc:2277
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
msgstr "Zlyhalo splnenie %s závislosti pre %s: %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2282
#: cmdline/apt-get.cc:2291
#, c-format
msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
msgstr "Závislosti pre zostavenie %s sa nedajú splniť."
#: cmdline/apt-get.cc:2286
#: cmdline/apt-get.cc:2295
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Spracovanie závislostí pre zostavenie zlyhalo"
#: cmdline/apt-get.cc:2318
#: cmdline/apt-get.cc:2327
msgid "Supported modules:"
msgstr "Podporované moduly:"
#: cmdline/apt-get.cc:2359
#: cmdline/apt-get.cc:2368
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
@ -1534,8 +1533,8 @@ msgid "Internal error adding a diversion"
msgstr "Vnútorná chyba pri pridávaní diverzie"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:383
msgid "The pkg cache must be initialized first"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť balíkov sa najprv musí inicializovať"
msgid "The pkg cache must be initialize first"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť balíkov sa musí najprv inicializovať"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:386
msgid "Reading file list"
@ -1741,7 +1740,7 @@ msgstr "Uplynulo spojenie dátového socketu"
msgid "Unable to accept connection"
msgstr "Spojenie sa nedá prijať"
#: methods/ftp.cc:864 methods/http.cc:916 methods/rsh.cc:303
#: methods/ftp.cc:864 methods/http.cc:920 methods/rsh.cc:303
msgid "Problem hashing file"
msgstr "Problém s hashovaním súboru"
@ -1868,43 +1867,43 @@ msgstr "Tento HTTP server má poškodenú podporu rozsahov"
msgid "Unknown date format"
msgstr "Neznámy formát dátumu"
#: methods/http.cc:737
#: methods/http.cc:741
msgid "Select failed"
msgstr "Výber zlyhal"
#: methods/http.cc:742
#: methods/http.cc:746
msgid "Connection timed out"
msgstr "Uplynul čas spojenia"
#: methods/http.cc:765
#: methods/http.cc:769
msgid "Error writing to output file"
msgstr "Chyba zápisu do výstupného súboru"
#: methods/http.cc:793
#: methods/http.cc:797
msgid "Error writing to file"
msgstr "Chyba zápisu do súboru"
#: methods/http.cc:818
#: methods/http.cc:822
msgid "Error writing to the file"
msgstr "Chyba zápisu do súboru"
#: methods/http.cc:832
#: methods/http.cc:836
msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
msgstr "Chyba pri čítaní zo servera. Druhá strana ukončila spojenie"
#: methods/http.cc:834
#: methods/http.cc:838
msgid "Error reading from server"
msgstr "Chyba pri čítaní zo servera"
#: methods/http.cc:1065
#: methods/http.cc:1069
msgid "Bad header data"
msgstr "Zlé dátové záhlavie"
#: methods/http.cc:1082
#: methods/http.cc:1086
msgid "Connection failed"
msgstr "Spojenie zlyhalo"
#: methods/http.cc:1173
#: methods/http.cc:1177
msgid "Internal error"
msgstr "Vnútorná chyba"
@ -2359,38 +2358,38 @@ msgstr "Vyrovnávacia pamäť má nezlučiteľný systém na správu verzií"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:117
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
msgstr "Pri spracovaní %s sa objavila chyba (NewPackage)"
msgid "Error occured while processing %s (NewPackage)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (NewPackage)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:129
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
msgstr "Pri spracovaní %s sa objavila chyba (UsePackage1)"
msgid "Error occured while processing %s (UsePackage1)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (UsePackage1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:150
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
msgstr "Pri spracovaní %s sa objavila chyba (UsePackage2)"
msgid "Error occured while processing %s (UsePackage2)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (UsePackage2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:154
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
msgstr "Pri spracovaní %s sa objavila chyba (NewFileVer1)"
msgid "Error occured while processing %s (NewFileVer1)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (NewFileVer1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:184
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion1)"
msgstr "Pri spracovaní %s sa objavila chyba (NewVersion1)"
msgid "Error occured while processing %s (NewVersion1)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (NewVersion1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:188
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
msgstr "Pri spracovaní %s sa objavila chyba (UsePackage3)"
msgid "Error occured while processing %s (UsePackage3)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (UsePackage3)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:192
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
msgstr "Pri spracovaní %s sa objavila chyba (NewVersion2)"
msgid "Error occured while processing %s (NewVersion2)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (NewVersion2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:207
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
@ -2408,13 +2407,13 @@ msgstr ""
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:241
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
msgid "Error occured while processing %s (FindPkg)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (FindPkg)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:254
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
msgstr "Pri spracovaní %s sa objavila chyba (CollectFileProvides)"
msgid "Error occured while processing %s (CollectFileProvides)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (CollectFileProvides)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:260
#, c-format
@ -2439,11 +2438,11 @@ msgstr "V/V chyba pri ukladaní zdrojovej vyrovnávacej pamäte"
msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
msgstr "premenovanie zlyhalo, %s (%s -> %s)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:235 apt-pkg/acquire-item.cc:894
#: apt-pkg/acquire-item.cc:235 apt-pkg/acquire-item.cc:900
msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "Nezhoda MD5 súčtov"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:708
#: apt-pkg/acquire-item.cc:714
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
@ -2452,7 +2451,7 @@ msgstr ""
"Nedá sa nájsť súbor s balíkom %s. To by mohlo znamenať, že tento balík je "
"potrebné opraviť manuálne (kvôli chýbajúcej architektúre)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:761
#: apt-pkg/acquire-item.cc:767
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate file for the %s package. This might mean you need to "
@ -2461,13 +2460,13 @@ msgstr ""
"Nedá sa nájsť súbor s balíkom %s. Asi budete musieť opraviť tento balík "
"manuálne."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:797
#: apt-pkg/acquire-item.cc:803
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr "Indexové súbory balíka sú narušené. Chýba pole Filename: pre balík %s."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:884
#: apt-pkg/acquire-item.cc:890
msgid "Size mismatch"
msgstr "Veľkosti sa nezhodujú"

Loading…
Cancel
Save