Browse Source

Update Galician translation. Closes: #386397

debian/1.8.y
bubulle@debian.org 17 years ago
parent
commit
1fcd37b1f0
  1. 8
      po/ChangeLog
  2. 203
      po/gl.po

8
po/ChangeLog

@ -1,3 +1,11 @@
2006-09-02 Jacobo tarrio <jtarrio@debian.org>
* gl.po: Updated to 514t.
2006-09-02 Christian Perrier <bubulle@debian.org>
* fr.po: Updated to 516t.
2006-09-02 Christian Perrier <bubulle@debian.org>
* fr.po: Updated to 516t.

203
po/gl.po

@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-27 13:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-11 18:09+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-09 16:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-07 11:48+0200\n"
"Last-Translator: Jacobo Tarrío <jtarrio@debian.org>\n"
"Language-Team: Galician <trasno@ceu.fi.udc.es>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -149,7 +149,7 @@ msgstr " %4i %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1652 cmdline/apt-cdrom.cc:138 cmdline/apt-config.cc:70
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:550
#: cmdline/apt-get.cc:2369 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#: cmdline/apt-get.cc:2380 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, c-format
msgid "%s %s for %s %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s para %s %s compilado en %s %s\n"
@ -432,116 +432,129 @@ msgstr "Ningunha selección encaixou"
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "Fallan ficheiros no grupo de ficheiros de paquetes \"%s\""
#: ftparchive/cachedb.cc:45
#: ftparchive/cachedb.cc:47
#, c-format
msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
msgstr ""
"A base de datos estaba corrompida, cambiouse o nome do ficheiro a %s.old"
#: ftparchive/cachedb.cc:63
#: ftparchive/cachedb.cc:65
#, c-format
msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
msgstr "A base de datos é antiga, trátase de actualizar %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:73
#: ftparchive/cachedb.cc:76
msgid ""
"DB format is invalid. If you upgraded from a older version of apt, please "
"remove and re-create the database."
msgstr ""
"O formato da base de datos non é válido. Se actualizou desde unha versión "
"antiga de apt, elimine e volva crear a base de datos."
#: ftparchive/cachedb.cc:81
#, c-format
msgid "Unable to open DB file %s: %s"
msgstr "Non se puido abrir o ficheiro de base de datos %s: %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:114
#: ftparchive/cachedb.cc:127 apt-inst/extract.cc:181 apt-inst/extract.cc:193
#: apt-inst/extract.cc:210 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:121 methods/gpgv.cc:272
#, c-format
msgid "File date has changed %s"
msgstr "A data do ficheiro cambiou %s"
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "Non se atopou %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:155
#: ftparchive/cachedb.cc:242
msgid "Archive has no control record"
msgstr "O arquivo non ten un rexistro de control"
#: ftparchive/cachedb.cc:267
#: ftparchive/cachedb.cc:448
msgid "Unable to get a cursor"
msgstr "Non se puido obter un cursor"
#: ftparchive/writer.cc:78
#: ftparchive/writer.cc:79
#, c-format
msgid "W: Unable to read directory %s\n"
msgstr "A: Non se puido ler o directorio %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:83
#: ftparchive/writer.cc:84
#, c-format
msgid "W: Unable to stat %s\n"
msgstr "A: Non se atopou %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:125
#: ftparchive/writer.cc:135
msgid "E: "
msgstr "E: "
#: ftparchive/writer.cc:127
#: ftparchive/writer.cc:137
msgid "W: "
msgstr "A: "
#: ftparchive/writer.cc:134
#: ftparchive/writer.cc:144
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "E: Os erros aplícanse ao ficheiro "
#: ftparchive/writer.cc:151 ftparchive/writer.cc:181
#: ftparchive/writer.cc:161 ftparchive/writer.cc:191
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Non se puido resolver %s"
#: ftparchive/writer.cc:163
#: ftparchive/writer.cc:173
msgid "Tree walking failed"
msgstr "O percorrido da árbore fallou"
#: ftparchive/writer.cc:188
#: ftparchive/writer.cc:198
#, c-format
msgid "Failed to open %s"
msgstr "Non se puido abrir %s"
#: ftparchive/writer.cc:245
#: ftparchive/writer.cc:257
#, c-format
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr " DesLig %s [%s]\n"
#: ftparchive/writer.cc:253
#: ftparchive/writer.cc:265
#, c-format
msgid "Failed to readlink %s"
msgstr "Non se puido ler a ligazón %s"
#: ftparchive/writer.cc:257
#: ftparchive/writer.cc:269
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s"
msgstr "Non se puido borrar %s"
#: ftparchive/writer.cc:264
#: ftparchive/writer.cc:276
#, c-format
msgid "*** Failed to link %s to %s"
msgstr "*** Non se puido ligar %s con %s"
#: ftparchive/writer.cc:274
#: ftparchive/writer.cc:286
#, c-format
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " Alcanzouse o límite de desligado de %sB.\n"
#: ftparchive/writer.cc:358 apt-inst/extract.cc:181 apt-inst/extract.cc:193
#: apt-inst/extract.cc:210 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:121 methods/gpgv.cc:266
#, c-format
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "Non se atopou %s"
#: ftparchive/writer.cc:386
#: ftparchive/writer.cc:390
msgid "Archive had no package field"
msgstr "O arquivo non tiña un campo Package"
#: ftparchive/writer.cc:394 ftparchive/writer.cc:603
#: ftparchive/writer.cc:398 ftparchive/writer.cc:613
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s non ten unha entrada de \"override\"\n"
#: ftparchive/writer.cc:437 ftparchive/writer.cc:689
#: ftparchive/writer.cc:443 ftparchive/writer.cc:701
#, c-format
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " O mantedor de %s é %s, non %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:623
#, c-format
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s non ten unha entrada de \"override\" de código fonte\n"
#: ftparchive/writer.cc:627
#, c-format
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr " %s tampouco ten unha entrada de \"override\" de binarios\n"
#: ftparchive/contents.cc:317
#, c-format
msgid "Internal error, could not locate member %s"
@ -802,11 +815,11 @@ msgstr "Hai que eliminar paquetes pero a eliminación está desactivada."
msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
msgstr "Erro interno, a ordeación non rematou"
#: cmdline/apt-get.cc:791 cmdline/apt-get.cc:1800 cmdline/apt-get.cc:1833
#: cmdline/apt-get.cc:791 cmdline/apt-get.cc:1811 cmdline/apt-get.cc:1844
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Non se puido bloquear o directorio de descargas"
#: cmdline/apt-get.cc:801 cmdline/apt-get.cc:1881 cmdline/apt-get.cc:2117
#: cmdline/apt-get.cc:801 cmdline/apt-get.cc:1892 cmdline/apt-get.cc:2128
#: apt-pkg/cachefile.cc:67
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Non se puido ler a lista de orixes."
@ -836,7 +849,7 @@ msgstr "Despois de desempaquetar hanse ocupar %sB de disco adicionais.\n"
msgid "After unpacking %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Despois de desempaquetar hanse liberar %sB de disco.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:846 cmdline/apt-get.cc:1971
#: cmdline/apt-get.cc:846 cmdline/apt-get.cc:1982
#, c-format
msgid "Couldn't determine free space in %s"
msgstr "Non se puido determinar o espazo libre en %s"
@ -873,7 +886,7 @@ msgstr "Abortar."
msgid "Do you want to continue [Y/n]? "
msgstr "¿Quere continuar [S/n]? "
#: cmdline/apt-get.cc:961 cmdline/apt-get.cc:1365 cmdline/apt-get.cc:2014
#: cmdline/apt-get.cc:961 cmdline/apt-get.cc:1365 cmdline/apt-get.cc:2025
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s %s\n"
msgstr "Non se puido obter %s %s\n"
@ -882,7 +895,7 @@ msgstr "Non se puido obter %s %s\n"
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Non se puido descargar algúns ficheiros"
#: cmdline/apt-get.cc:980 cmdline/apt-get.cc:2023
#: cmdline/apt-get.cc:980 cmdline/apt-get.cc:2034
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Completouse a descarga no modo de só descargas"
@ -1055,110 +1068,110 @@ msgstr "Paquetes rotos"
msgid "The following extra packages will be installed:"
msgstr "Hanse instalar os seguintes paquetes extra:"
#: cmdline/apt-get.cc:1674
#: cmdline/apt-get.cc:1685
msgid "Suggested packages:"
msgstr "Paquetes suxiridos:"
#: cmdline/apt-get.cc:1675
#: cmdline/apt-get.cc:1686
msgid "Recommended packages:"
msgstr "Paquetes recomendados:"
#: cmdline/apt-get.cc:1695
#: cmdline/apt-get.cc:1706
msgid "Calculating upgrade... "
msgstr "A calcular a actualización... "
#: cmdline/apt-get.cc:1698 methods/ftp.cc:702 methods/connect.cc:101
#: cmdline/apt-get.cc:1709 methods/ftp.cc:702 methods/connect.cc:101
msgid "Failed"
msgstr "Fallou"
#: cmdline/apt-get.cc:1703
#: cmdline/apt-get.cc:1714
msgid "Done"
msgstr "Rematado"
#: cmdline/apt-get.cc:1768 cmdline/apt-get.cc:1776
#: cmdline/apt-get.cc:1779 cmdline/apt-get.cc:1787
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Erro interno, o resolvedor interno rompeu cousas"
#: cmdline/apt-get.cc:1876
#: cmdline/apt-get.cc:1887
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
msgstr ""
"Ten que especificar alomenos un paquete para lle descargar o código fonte"
#: cmdline/apt-get.cc:1906 cmdline/apt-get.cc:2135
#: cmdline/apt-get.cc:1917 cmdline/apt-get.cc:2146
#, c-format
msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Non se puido atopar un paquete fonte para %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1950
#: cmdline/apt-get.cc:1961
#, c-format
msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
msgstr "Omítese o ficheiro xa descargado \"%s\"\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1974
#: cmdline/apt-get.cc:1985
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s"
msgstr "Non hai espazo libre de abondo en %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1979
#: cmdline/apt-get.cc:1990
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
msgstr "Hai que recibir %sB/%sB de arquivos de fonte.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1982
#: cmdline/apt-get.cc:1993
#, c-format
msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
msgstr "Hai que recibir %sB de arquivos de fonte.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1988
#: cmdline/apt-get.cc:1999
#, c-format
msgid "Fetch source %s\n"
msgstr "Obter fonte %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2019
#: cmdline/apt-get.cc:2030
msgid "Failed to fetch some archives."
msgstr "Non se puido recibir algúns arquivos."
#: cmdline/apt-get.cc:2047
#: cmdline/apt-get.cc:2058
#, c-format
msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
msgstr "Omítese o desempaquetamento do código fonte xa desempaquetado en %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2059
#: cmdline/apt-get.cc:2070
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Fallou a orde de desempaquetamento \"%s\".\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2060
#: cmdline/apt-get.cc:2071
#, c-format
msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
msgstr "Comprobe que o paquete \"dpkg-dev\" estea instalado.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2077
#: cmdline/apt-get.cc:2088
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Fallou a codificación de %s.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2096
#: cmdline/apt-get.cc:2107
msgid "Child process failed"
msgstr "O proceso fillo fallou"
#: cmdline/apt-get.cc:2112
#: cmdline/apt-get.cc:2123
msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
msgstr ""
"Ten que especificar alomenos un paquete para lle comprobar as dependencias "
"de compilación"
#: cmdline/apt-get.cc:2140
#: cmdline/apt-get.cc:2151
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr "Non se puido obter a información de dependencias de compilación de %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2160
#: cmdline/apt-get.cc:2171
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s non ten dependencias de compilación.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2212
#: cmdline/apt-get.cc:2223
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
@ -1167,7 +1180,7 @@ msgstr ""
"A dependencia \"%s\" de %s non se pode satisfacer porque non se pode atopar "
"o paquete %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2264
#: cmdline/apt-get.cc:2275
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of "
@ -1176,32 +1189,32 @@ msgstr ""
"A dependencia \"%s\" de %s non se pode satisfacer porque ningunha versión "
"dispoñible do paquete %s satisfai os requirimentos de versión"
#: cmdline/apt-get.cc:2299
#: cmdline/apt-get.cc:2310
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
msgstr ""
"Non se puido satisfacer a dependencia \"%s\" de %s: O paquete instalado %s é "
"novo de máis"
#: cmdline/apt-get.cc:2324
#: cmdline/apt-get.cc:2335
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
msgstr "Non se puido satisfacer a dependencia \"%s\" de %s: %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2338
#: cmdline/apt-get.cc:2349
#, c-format
msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
msgstr "Non se puideron satisfacer as dependencias de compilación de %s."
#: cmdline/apt-get.cc:2342
#: cmdline/apt-get.cc:2353
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Non se puido procesar as dependencias de compilación"
#: cmdline/apt-get.cc:2374
#: cmdline/apt-get.cc:2385
msgid "Supported modules:"
msgstr "Módulos soportados:"
#: cmdline/apt-get.cc:2415
#: cmdline/apt-get.cc:2426
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
@ -1384,19 +1397,19 @@ msgstr "A mesturar a información sobre paquetes dispoñibles"
msgid "Failed to create pipes"
msgstr "Non se puido crear as canles"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:143
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:144
msgid "Failed to exec gzip "
msgstr "Non se puido executar gzip"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:180 apt-inst/contrib/extracttar.cc:206
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:181 apt-inst/contrib/extracttar.cc:207
msgid "Corrupted archive"
msgstr "Arquivo corrompido"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:195
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:196
msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
msgstr "A suma de comprobación do arquivo tar non coincide, está corrompido"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:298
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:299
#, c-format
msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
msgstr "Tipo de cabeceira TAR %u descoñecido, membro %s"
@ -1676,12 +1689,12 @@ msgstr "Non se atopou o disco"
msgid "File not found"
msgstr "Non se atopou o ficheiro"
#: methods/copy.cc:42 methods/gpgv.cc:275 methods/gzip.cc:133
#: methods/copy.cc:42 methods/gpgv.cc:281 methods/gzip.cc:133
#: methods/gzip.cc:142
msgid "Failed to stat"
msgstr "Non se atopou"
#: methods/copy.cc:79 methods/gpgv.cc:272 methods/gzip.cc:139
#: methods/copy.cc:79 methods/gpgv.cc:278 methods/gzip.cc:139
msgid "Failed to set modification time"
msgstr "Non se puido estabrecer a hora de modificación"
@ -1894,43 +1907,43 @@ msgstr "Algo estraño ocorreu ao resolver \"%s:%s\" (%i)"
msgid "Unable to connect to %s %s:"
msgstr "Non se pode conectar a %s %s:"
#: methods/gpgv.cc:64
#: methods/gpgv.cc:65
#, c-format
msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
msgstr "Non se puido acceder ao chaveiro: \"%s\""
#: methods/gpgv.cc:99
#: methods/gpgv.cc:100
msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
msgstr ""
"E: A lista de argumentos de Acquire:gpgv::Options é longa de máis. Sáese."
#: methods/gpgv.cc:198
#: methods/gpgv.cc:204
msgid ""
"Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
msgstr ""
"Erro interno: Sinatura correcta, pero non se puido determinar a pegada "
"dixital da chave"
#: methods/gpgv.cc:203
#: methods/gpgv.cc:209
msgid "At least one invalid signature was encountered."
msgstr "Atopouse alomenos unha sinatura non válida."
#: methods/gpgv.cc:207
#: methods/gpgv.cc:213
#, c-format
msgid "Could not execute '%s' to verify signature (is gnupg installed?)"
msgstr ""
"Non se puido executar \"%s\" para verificar a sinatura (¿está gnupg "
"instalado?)"
#: methods/gpgv.cc:212
#: methods/gpgv.cc:218
msgid "Unknown error executing gpgv"
msgstr "Erro descoñecido ao executar gpgv"
#: methods/gpgv.cc:243
#: methods/gpgv.cc:249
msgid "The following signatures were invalid:\n"
msgstr "As seguintes sinaturas non eran válidas:\n"
#: methods/gpgv.cc:250
#: methods/gpgv.cc:256
msgid ""
"The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
"available:\n"
@ -2309,12 +2322,12 @@ msgstr "Versións candidatas"
msgid "Dependency generation"
msgstr "Xeración de dependencias"
#: apt-pkg/tagfile.cc:72
#: apt-pkg/tagfile.cc:85 apt-pkg/tagfile.cc:92
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (1)"
msgstr "Non se pode analizar o ficheiro de paquetes %s (1)"
#: apt-pkg/tagfile.cc:102
#: apt-pkg/tagfile.cc:186
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (2)"
msgstr "Non se pode analizar o ficheiro de paquetes %s (2)"
@ -2763,26 +2776,12 @@ msgstr "Eliminouse %s completamente"
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr "A conexión pechouse prematuramente"
#: ftparchive/cachedb.cc:76
msgid ""
"DB format is invalid. If you upgraded from a older version of apt, please "
"remove and re-create the database."
msgstr ""
#: ftparchive/writer.cc:623
#, fuzzy, c-format
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s non ten unha entrada de \"override\"\n"
#~ msgid "File date has changed %s"
#~ msgstr "A data do ficheiro cambiou %s"
#: ftparchive/writer.cc:627
#, fuzzy, c-format
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr " %s non ten unha entrada de \"override\"\n"
#: methods/rred.cc:219
#, fuzzy
msgid "Could not patch file"
msgstr "Non se puido abrir o ficheiro %s"
#~ msgid "Could not patch file"
#~ msgstr "Non se puido abrir o ficheiro %s"
#~ msgid "Reading file list"
#~ msgstr "A ler a lista de paquetes"

Loading…
Cancel
Save