Browse Source

Full translation for 0.5.4.9

Author: piefel
Date: 2003-02-18 16:54:26 GMT
Full translation for 0.5.4.9
debian/1.8.y
Arch Librarian 19 years ago
parent
commit
2b8260e2c0
  1. 192
      po/da.po
  2. 493
      po/fr.po
  3. 605
      po/pt_BR.po

192
po/da.po

@ -1,23 +1,24 @@
# translation of da.po to Danish
# Advanced Package Transfer - APT message translation catalog
# Danish messages
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2002.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2002,2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt 0.5.5\n"
"Project-Id-Version: da\n"
"POT-Creation-Date: 2003-02-09 21:51-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-13 17:37GMT\n"
"PO-Revision-Date: 2003-02-16 16:19+0100\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
"X-Generator: KBabel 1.0\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:133
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Pakke %s version %s har en ikke-honoreret afhængighed:\n"
msgstr "Pakken %s version %s har en uopfyldt afhængighed:\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:173 cmdline/apt-cache.cc:525 cmdline/apt-cache.cc:671
#: cmdline/apt-cache.cc:1037 cmdline/apt-cache.cc:1183
@ -150,7 +151,6 @@ msgid "%s %s for %s %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s for %s %s oversat på %s %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1262
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-cache [options] command\n"
" apt-cache [options] add file1 [file1 ...]\n"
@ -191,8 +191,8 @@ msgstr ""
" apt-cache [tilvalg] showpkg pakke1 [pakke2 ...]\n"
" apt-cache [tilvalg] showsrc pakke1 [pakke2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache er et lavniveau-værktøj, der bruge til at håndtere\n"
"APTs binære mellemlager-filer og hente oplysninger fra dem.\n"
"apt-cache er et lavniveau-værktøj, der bruge håndtere APTs\n"
"binære mellemlager-filer og hente oplysninger fra dem.\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
" add - Tilføj en pakkefil til kilde-mellemlageret\n"
@ -202,9 +202,9 @@ msgstr ""
" stats - Vis nogle grundlæggende statistikker\n"
" dump - Vis en hel fil i kort form\n"
" dumpavail - Udlæs en 'available'-fil til standard-ud\n"
" unmet - Vis ikke-honorerede afhængigheder\n"
" unmet - Vis uopfyldte afhængigheder\n"
" search - Gennemsøg pakkelisten med et regulært udtryk\n"
" show - Vis en læsbar indgang for pakken\n"
" show - Vis en læsbar post for pakken\n"
" depends - Vis de rå afhængighedsoplysninger for en pakke\n"
" pkgnames - Vis navnene på alle pakker\n"
" dotty - Generér pakkegrafer til GraphVis\n"
@ -315,7 +315,6 @@ msgid "Error Processing Contents %s"
msgstr "Fejl under behandling af indhold %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:550
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packges binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
@ -355,26 +354,42 @@ msgid ""
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitary configuration option"
msgstr ""
"Brug: apt-ftparchive [tilvalg] kommando\n"
"Kommandoer: packges binærsti [tvangsfil [sti]]\n"
" sources kildesti [tvangsfil [sti]]\n"
" contents sti\n"
" generate config [grupper]\n"
" clean config\n"
"apt-ftparchive laver indeksfiler til Debianarkiver. Det understøtter mange\n"
"former for generering, lige fra fuldautomatiske til funktionelle\n"
"erstatninger for dpkg-scanpackages og dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive genererer Package-filer fra træer af .deb'er. Package-\n"
"filen indeholder alle kontrolfelterne fra hver pakke såvel som MD5-hash\n"
"og filstørrelse. En gennemtvangsfil understøttes til at gennemtvinge\n"
"Prioritet og Afsnit.\n"
"apt-ftparchive genererer Package-filer ud fra træer af .deb'er.\n"
"Package-filen indeholder alle kontrolfelterne fra hver pakke såvel\n"
"som MD5-hash og filstørrelse. En tvangsfil understøttes til at\n"
"gennemtvinge Prioritet og Afsnit.\n"
"\n"
"På samme måde genererer apt-ftparchive Sources-filer fra træer af\n"
".dsc'er. Gennemtvangstilvalget --source-override kan bruges til at\n"
"angive en src-gennemtvangsfil.\n"
"På samme måde genererer apt-ftparchive Sources-filer ud fra træer\n"
"med .dsc'er. Tvangstilvalget --source-override kan bruges til at\n"
"angive en src-tvangsfil.\n"
"\n"
"Kommandoerne 'packages' og 'sources' bar køres i roden af træet.\n"
"BinaryPath bar pege på basen af rekursive søgninger og gennemtvangs-\n"
"filen bør indeholder gennemtvangsflag. Pathprefix tilføjes til "
"filnavnfelter,\n"
"hvis disse eksisterer. Et eksempel på brug fra Debianarkivet:\n"
"Kommandoerne 'packages' og 'sources' skal køres i roden af træet.\n"
"binærsti skal pege på basen af rekursive søgninger og tvangsfilen\n"
"skal indeholde tvangsflagene. Sti foranstilles eventuelle\n"
"filnavnfelter. Et eksempel på brug fra Debianarkivet:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hjælpetekst\n"
" --md5 Styr generering af MD5\n"
" -s=? Kilde-tvangsfil\n"
" -q Stille (vis færre statusbeskeder)\n"
" -d=? Vælg den valgfrie mellemlager-database\n"
" --no-delink Aktivér \"delinking\" fejlsporingstilstand\n"
" --contents Bestem generering af inholdsfil\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Sæt en opsætnings-indstilling"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:731
msgid "No selections matched"
@ -409,14 +424,14 @@ msgid "Unable to get a cursor"
msgstr "Kunne skaffe en markør"
#: ftparchive/writer.cc:78
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "W: Unable to read directory %s\n"
msgstr "A: Kunne ikke læse kataloget "
msgstr "A: Kunne ikke læse kataloget %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:83
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "W: Unable to stat %s\n"
msgstr "W: Kunne ikke finde "
msgstr "W: Kunne ikke finde finde %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:122
msgid "E: "
@ -427,9 +442,8 @@ msgid "W: "
msgstr "A: "
#: ftparchive/writer.cc:131
#, fuzzy
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "F: Fejlen vedrører filen '"
msgstr "F: Fejlene vedrører filen "
#: ftparchive/writer.cc:148 ftparchive/writer.cc:178
#, c-format
@ -448,7 +462,7 @@ msgstr "Kunne ikke
#: ftparchive/writer.cc:242
#, c-format
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr ""
msgstr " DeLink %s [%s]\n"
#: ftparchive/writer.cc:250
#, c-format
@ -466,9 +480,9 @@ msgid "*** Failed to link %s to %s"
msgstr "*** Kunne ikke lænke %s til %s"
#: ftparchive/writer.cc:271
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " DeLink-begrænsning på "
msgstr " Nåede DeLink-begrænsningen%sB.\n"
#: ftparchive/writer.cc:338 apt-inst/extract.cc:181 apt-inst/extract.cc:193
#: apt-inst/extract.cc:210 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:121
@ -481,14 +495,14 @@ msgid "Archive had no package field"
msgstr "Arkivet havde intet package-felt"
#: ftparchive/writer.cc:366 ftparchive/writer.cc:576
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " har ingen gennemtvangs-indgang"
msgstr " %s har ingen tvangs-post\n"
#: ftparchive/writer.cc:409 ftparchive/writer.cc:658
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " ansvarlig er "
msgstr " pakkeansvarlig for %s er %s, ikke %s\n"
#: ftparchive/contents.cc:346 ftparchive/contents.cc:377
msgid "realloc - Failed to allocate memory"
@ -559,9 +573,8 @@ msgid "Failed to exec compressor "
msgstr "Kunne ikke udføre komprimeringsprogram"
#: ftparchive/multicompress.cc:363
#, fuzzy
msgid "decompressor"
msgstr "Kunne ikke udføre komprimeringsprogram"
msgstr "dekompressions-program"
#: ftparchive/multicompress.cc:406
msgid "IO to subprocess/file failed"
@ -572,9 +585,9 @@ msgid "Failed to read while computing MD5"
msgstr "Kunne ikke læse under beregning af MD5"
#: ftparchive/multicompress.cc:475
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Problem unlinking %s"
msgstr "Problem under åbning af %s"
msgstr "Problem under aflænkning af %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:490 apt-inst/extract.cc:188
#, c-format
@ -588,7 +601,7 @@ msgstr "J"
#: cmdline/apt-get.cc:193
msgid "The following packages have unmet dependencies:"
msgstr "Følgende pakker har ikke-honorerede afhængigheder:"
msgstr "Følgende pakker har uopfyldte afhængigheder:"
#: cmdline/apt-get.cc:283
#, c-format
@ -708,7 +721,7 @@ msgstr "Du kan muligvis rette dette ved at k
#: cmdline/apt-get.cc:604
msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
msgstr "Ikke-honorerede afhængigheder. Prøv med -f."
msgstr "Uopfyldte afhængigheder. Prøv med -f."
#: cmdline/apt-get.cc:657
msgid "Packages need to be removed but Remove is disabled."
@ -933,7 +946,7 @@ msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
msgstr ""
"Ikke-honorerede afhængigheder. Prøv 'apt-get -f install' uden pakker (eller "
"Uopfyldte afhængigheder. Prøv 'apt-get -f install' uden pakker (eller "
"angiv en løsning)."
#: cmdline/apt-get.cc:1415
@ -1047,20 +1060,22 @@ msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s har ingen opbygningsafhængigheder.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1948
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
"found"
msgstr ""
"%s-afhængigheden for %s kan ikke honoreres, da pakken %s ikke kan findes"
"%s-afhængigheden for %s kan ikke opfyldes, da pakken %s ikke blev "
"fundet"
#: cmdline/apt-get.cc:1990
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of "
"package %s can satisfy version requirements"
msgstr ""
"%s-afhængigheden for %s kan ikke honoreres, da pakken %s ikke kan findes"
"%s-afhængigheden for %s kan ikke opfyldes, da ingen af de tilgængelige "
"udgaver af pakken %s kan tilfredsstille versions-kravene"
#: cmdline/apt-get.cc:2017
msgid ""
@ -1138,7 +1153,7 @@ msgstr ""
" dselect-upgrade - Følg valgene fra dselect\n"
" clean - Fjern hentede arkivfiler\n"
" autoclean - Fjern gamle hentede arkivfiler\n"
" check - Tjek at der ikke er ikke-honorerede afhængigheder\n"
" check - Tjek at der ikke er uopfyldte afhængigheder\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hjælpetekst.\n"
@ -1299,9 +1314,9 @@ msgid "Failed to close file %s"
msgstr "Kunne ikke lukke filen %s"
#: apt-inst/extract.cc:96 apt-inst/extract.cc:167
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The path %s is too long"
msgstr "Stien er for lang"
msgstr "Stien %s er for lang"
#: apt-inst/extract.cc:127
#, c-format
@ -1352,9 +1367,9 @@ msgid "Unable to read %s"
msgstr "Kunne ikke læse %s"
#: apt-inst/extract.cc:494
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unable to stat %s"
msgstr "Kunne ikke finde %s."
msgstr "Kunne ikke finde %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:55 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:61
#, c-format
@ -1469,9 +1484,9 @@ msgid "Internal Error, could not locate member %s"
msgstr "Intern fejl, kunne ikke finde elementet %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:104
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Couldn't change to %s"
msgstr "Kunne ikke opnå låsen %s"
msgstr "Kunne ikke skifte til %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:125
msgid "Internal Error, could not locate member"
@ -1507,14 +1522,11 @@ msgstr "pakker, der blev installeret. Det kan give gentagne fejl"
#: dselect/install:102
msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
msgstr ""
"eller fejl, der skyldes manglende afhængigheder. Dette er o.k. Det er kun"
msgstr "eller fejl, der skyldes manglende afhængigheder. Dette er o.k. Det er kun"
#: dselect/install:103
msgid ""
"above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgstr ""
"fejlene over denne besked, der er vigtige. Ret dem og kør [I]nstallér igen"
msgid "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgstr "fejlene over denne besked, der er vigtige. Ret dem og kør [I]nstallér igen"
#: dselect/update:30
msgid "Merging Available information"
@ -1543,9 +1555,8 @@ msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
msgstr "Kunne ikke afmontere cdrommen i %s, den er muligvis stadig i brug."
#: methods/cdrom.cc:177 methods/file.cc:77
#, fuzzy
msgid "File not found"
msgstr "Fil blev ikke fundet"
msgstr "Fil ikke fundet"
#: methods/copy.cc:42 methods/gzip.cc:133 methods/gzip.cc:142
msgid "Failed to stat"
@ -1592,7 +1603,7 @@ msgid ""
"A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
"is empty."
msgstr ""
"Der blev angivet en mellemstation (proxyserver), men intet logpå-skript, "
"Der blev angivet en proxyserver men intet logpå-skript; "
"Acquire::ftp::ProxyLogin er tom."
#: methods/ftp.cc:263
@ -1626,7 +1637,6 @@ msgid "Protocol corruption"
msgstr "Protokolfejl"
#: methods/ftp.cc:444 methods/rsh.cc:232
#, fuzzy
msgid "Write Error"
msgstr "Skrivefejl"
@ -1663,7 +1673,7 @@ msgid "Unable to send PORT command"
msgstr "Kunne ikke sende PORT-kommando"
#: methods/ftp.cc:787
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
msgstr "Ukendt adressefamilie %u (AF_*)"
@ -1681,9 +1691,8 @@ msgid "Unable to accept connection"
msgstr "Kunne ikke acceptere forbindelse"
#: methods/ftp.cc:862 methods/http.cc:912 methods/rsh.cc:303
#, fuzzy
msgid "Problem hashing file"
msgstr "Problem under synkronisering af fil"
msgstr "Problem ved \"hashing\" af fil"
#: methods/ftp.cc:875
#, c-format
@ -1702,7 +1711,7 @@ msgstr "Dataoverf
#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:995
msgid "Query"
msgstr ""
msgstr "Forespørgsel"
#: methods/ftp.cc:1102
msgid "Unable to invoke "
@ -1716,7 +1725,7 @@ msgstr "Forbinder til %s (%s)"
#: methods/connect.cc:71
#, c-format
msgid "[IP: %s %s]"
msgstr ""
msgstr "[IP: %s %s]"
#: methods/connect.cc:80
#, c-format
@ -1746,14 +1755,14 @@ msgid "Connecting to %s"
msgstr "Forbinder til %s"
#: methods/connect.cc:163
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Kunne ikke åbne filen %s"
msgstr "Kunne ikke omsætte navnet '%s'"
#: methods/connect.cc:167
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr ""
msgstr "Midlertidig fejl ved omsætning af navnet '%s'"
#: methods/connect.cc:169
#, c-format
@ -1766,9 +1775,9 @@ msgid "Unable to connect to %s %s:"
msgstr "Kunne ikke forbinde til %s %s:"
#: methods/gzip.cc:57
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Couldn't open pipe for %s"
msgstr "Kunne ikke åbne filen %s"
msgstr "Kunne ikke åbne datarør for %s"
#: methods/gzip.cc:102
#, c-format
@ -1802,8 +1811,7 @@ msgstr "http-serveren sendte et ugyldigt Content-Range-hovede"
#: methods/http.cc:566
msgid "This http server has broken range support"
msgstr ""
"Denne http-servere har fejlagtig understøttelse af intervaller ('ranges')"
msgstr "Denne http-servere har fejlagtig understøttelse af intervaller ('ranges')"
#: methods/http.cc:590
msgid "Unknown date format"
@ -1909,14 +1917,14 @@ msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Overskydende affald i slutningen af filen"
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:154
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%c%s... Error!"
msgstr "%s... Fejl!"
msgstr "%c%s... Fejl!"
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:156
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%c%s... Done"
msgstr "%s... Færdig"
msgstr "%c%s... Færdig"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:80
#, c-format
@ -1940,9 +1948,9 @@ msgid "Option %s requires an argument."
msgstr "Tilvalget %s kræver et parameter"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:201 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:207
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
msgstr "Tilvalg %s: Opsætningspunktets specifikation skal have en =<værdi>."
msgstr "Tilvalg %s: Opsætningspostens specifikation skal have en =<værdi>."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:237
#, c-format
@ -2067,7 +2075,6 @@ msgid "This APT does not support the Versioning System '%s'"
msgstr "Denne APT understøtter ikke versionssystemet '%s'"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:147
#, fuzzy
msgid "The package cache was built for a different architecture"
msgstr "Pakke-mellemlageret er lavet til en anden arkitektur"
@ -2219,10 +2226,8 @@ msgstr "Indeksfiler af typen '%s' underst
#: apt-pkg/algorithms.cc:238
#, c-format
msgid ""
"The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr ""
"Pakken %s skal geninstalleres, men jeg kan ikke finde noget arkiv med den."
msgid "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr "Pakken %s skal geninstalleres, men jeg kan ikke finde noget arkiv med den."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1056
msgid ""
@ -2234,8 +2239,7 @@ msgstr ""
#: apt-pkg/algorithms.cc:1058
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
msgstr ""
"Kunne ikke korrigere problemerne, da du har tilbageholdt ødelagte pakker."
msgstr "Kunne ikke korrigere problemerne, da du har tilbageholdt ødelagte pakker."
#: apt-pkg/acquire.cc:61
#, c-format
@ -2333,8 +2337,7 @@ msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewVersion2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:207
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
msgstr ""
"Hold da op! Du nåede over det antal pakkenavne, denne APT kan håndtere."
msgstr "Hold da op! Du nåede over det antal pakkenavne, denne APT kan håndtere."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:210
msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
@ -2342,8 +2345,7 @@ msgstr "Hold da op! Du n
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:213
msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
msgstr ""
"Hold da op! Du nåede over det antal afhængigheder, denne APT kan håndtere."
msgstr "Hold da op! Du nåede over det antal afhængigheder, denne APT kan håndtere."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:241
#, c-format
@ -2398,8 +2400,7 @@ msgstr ""
#: apt-pkg/acquire-item.cc:419
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgid "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr "Pakkeindeksfilerne er i stykker. Intet 'Filename:'-felt for pakken %s."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:501
@ -2710,3 +2711,4 @@ msgstr "Forbindelsen lukkedes for hurtigt"
#~ msgid "Errors apply to file '%s'"
#~ msgstr "Fejlene vedrører filen '%s'"

493
po/fr.po

File diff suppressed because it is too large

605
po/pt_BR.po

File diff suppressed because it is too large
Loading…
Cancel
Save