Browse Source

Swedish translation update

* po/sv.po: Swedish translation update
debian/1.8.y
Christian Perrier 18 years ago
parent
commit
320a39589f
  1. 431
      po/sv.po

431
po/sv.po

@ -1,15 +1,13 @@
# Advanced Package Tool - APT message translation catalog
# Swedish messages
# Peter Karlsson <peterk@debian.org>, 2002-2005.
# Based on Danish messages
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2002.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt 0.6\n"
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-25 18:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-09 09:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-02 23:56+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -21,8 +19,12 @@ msgstr ""
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Paket %s version %s har ett beroende som inte kan tillfredsställas:\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:175 cmdline/apt-cache.cc:527 cmdline/apt-cache.cc:615
#: cmdline/apt-cache.cc:771 cmdline/apt-cache.cc:989 cmdline/apt-cache.cc:1357
#: cmdline/apt-cache.cc:175
#: cmdline/apt-cache.cc:527
#: cmdline/apt-cache.cc:615
#: cmdline/apt-cache.cc:771
#: cmdline/apt-cache.cc:989
#: cmdline/apt-cache.cc:1357
#: cmdline/apt-cache.cc:1508
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
@ -84,7 +86,8 @@ msgstr "Totalt bortkastat utrymme: "
msgid "Total space accounted for: "
msgstr "Totalt utrymme som kan redogöras för: "
#: cmdline/apt-cache.cc:446 cmdline/apt-cache.cc:1189
#: cmdline/apt-cache.cc:446
#: cmdline/apt-cache.cc:1189
#, c-format
msgid "Package file %s is out of sync."
msgstr "Paketfilen %s är ur synk."
@ -101,7 +104,8 @@ msgstr "Inga paket funna"
msgid "Package files:"
msgstr "\"Package\"-filer:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1469 cmdline/apt-cache.cc:1555
#: cmdline/apt-cache.cc:1469
#: cmdline/apt-cache.cc:1555
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr "Cachen är ur synk, kan inte korsreferera en paketfil"
@ -116,7 +120,8 @@ msgstr "%4i %s\n"
msgid "Pinned packages:"
msgstr "Fastnålade paket:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1494 cmdline/apt-cache.cc:1535
#: cmdline/apt-cache.cc:1494
#: cmdline/apt-cache.cc:1535
msgid "(not found)"
msgstr "(ej funnen)"
@ -125,7 +130,8 @@ msgstr "(ej funnen)"
msgid " Installed: "
msgstr " Installerad: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1517 cmdline/apt-cache.cc:1525
#: cmdline/apt-cache.cc:1517
#: cmdline/apt-cache.cc:1525
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"
@ -148,9 +154,13 @@ msgstr " Versionstabell:"
msgid " %4i %s\n"
msgstr " %4i %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1651 cmdline/apt-cdrom.cc:138 cmdline/apt-config.cc:70
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:550
#: cmdline/apt-get.cc:2356 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#: cmdline/apt-cache.cc:1651
#: cmdline/apt-cdrom.cc:138
#: cmdline/apt-config.cc:70
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:550
#: cmdline/apt-get.cc:2356
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, c-format
msgid "%s %s for %s %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s för %s %s kompilerad den %s %s\n"
@ -231,16 +241,15 @@ msgstr ""
#: cmdline/apt-cdrom.cc:78
msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
msgstr ""
msgstr "Ange ett namn för denna skiva, såsom \"Debian 2.1r1 Disk 1\""
#: cmdline/apt-cdrom.cc:93
#, fuzzy
msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
msgstr "Mata in disken med etiketten '%s' i enheten '%s' och tryck Enter."
msgstr "Mata in skivan i enheten och tryck Enter"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:117
msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
msgstr ""
msgstr "Repetera denna process för resten av CD-skivorna i din uppsättning."
#: cmdline/apt-config.cc:41
msgid "Arguments not in pairs"
@ -303,7 +312,8 @@ msgstr ""
" -c=? Läs denna inställningsfil.\n"
" -o=? Ange valfri inställningsflagga. T.ex -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:267 apt-pkg/pkgcachegen.cc:710
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:267
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:710
#, c-format
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Kunde inte skriva till %s"
@ -312,13 +322,17 @@ msgstr "Kunde inte skriva till %s"
msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
msgstr "Kan inte ta reda på debconfs version. Är debconf installerat?"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:167 ftparchive/apt-ftparchive.cc:341
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:167
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:341
msgid "Package extension list is too long"
msgstr "Listan över filtillägg för Packages är för lång"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:169 ftparchive/apt-ftparchive.cc:183
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:206 ftparchive/apt-ftparchive.cc:256
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:270 ftparchive/apt-ftparchive.cc:292
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:169
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:183
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:206
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:256
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:270
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:292
#, c-format
msgid "Error processing directory %s"
msgstr "Fel vid behandling av katalogen %s"
@ -477,7 +491,8 @@ msgstr "V: "
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "F: Felen gäller filen "
#: ftparchive/writer.cc:151 ftparchive/writer.cc:181
#: ftparchive/writer.cc:151
#: ftparchive/writer.cc:181
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Misslyckades att slå upp %s"
@ -517,8 +532,12 @@ msgstr "*** Misslyckades att l
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " Avlänkningsgräns på %sB nådd.\n"
#: ftparchive/writer.cc:358 apt-inst/extract.cc:181 apt-inst/extract.cc:193
#: apt-inst/extract.cc:210 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:121 methods/gpgv.cc:256
#: ftparchive/writer.cc:358
#: apt-inst/extract.cc:181
#: apt-inst/extract.cc:193
#: apt-inst/extract.cc:210
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:121
#: methods/gpgv.cc:256
#, c-format
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "Misslyckades att ta status på %s"
@ -528,13 +547,15 @@ msgstr "Misslyckades att ta status p
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Arkivet har inget package-fält"
#: ftparchive/writer.cc:394 ftparchive/writer.cc:603
#: ftparchive/writer.cc:394
#: ftparchive/writer.cc:603
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s har ingen post i override-filen\n"
# parametrar: paket, ny, gammal
#: ftparchive/writer.cc:437 ftparchive/writer.cc:689
#: ftparchive/writer.cc:437
#: ftparchive/writer.cc:689
#, c-format
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " ansvarig för %s är %s ej %s\n"
@ -544,32 +565,38 @@ msgstr " ansvarig f
msgid "Internal error, could not locate member %s"
msgstr "Internt fel, kunde inta hitta delen %s"
#: ftparchive/contents.cc:353 ftparchive/contents.cc:384
#: ftparchive/contents.cc:353
#: ftparchive/contents.cc:384
msgid "realloc - Failed to allocate memory"
msgstr "realloc - Misslyckades att allokera minne"
#: ftparchive/override.cc:38 ftparchive/override.cc:146
#: ftparchive/override.cc:38
#: ftparchive/override.cc:146
#, c-format
msgid "Unable to open %s"
msgstr "Kunde inte öppna %s"
# parametrar: filnamn, radnummer
#: ftparchive/override.cc:64 ftparchive/override.cc:170
#: ftparchive/override.cc:64
#: ftparchive/override.cc:170
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #1"
msgstr "Felaktig override %s rad %lu #1"
#: ftparchive/override.cc:78 ftparchive/override.cc:182
#: ftparchive/override.cc:78
#: ftparchive/override.cc:182
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #2"
msgstr "Felaktig override %s rad %lu #2"
#: ftparchive/override.cc:92 ftparchive/override.cc:195
#: ftparchive/override.cc:92
#: ftparchive/override.cc:195
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #3"
msgstr "Felaktig override %s rad %lu #3"
#: ftparchive/override.cc:131 ftparchive/override.cc:205
#: ftparchive/override.cc:131
#: ftparchive/override.cc:205
#, c-format
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Misslyckades att läsa override-filen %s"
@ -585,7 +612,8 @@ msgstr "Ok
msgid "Compressed output %s needs a compression set"
msgstr "Komprimerad utdata %s behöver en komprimeringsuppsättning"
#: ftparchive/multicompress.cc:172 methods/rsh.cc:91
#: ftparchive/multicompress.cc:172
#: methods/rsh.cc:91
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Misslyckades att skapa IPC-rör till underprocess"
@ -631,7 +659,8 @@ msgstr "Misslyckades att l
msgid "Problem unlinking %s"
msgstr "Problem med att länka ut %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:490 apt-inst/extract.cc:188
#: ftparchive/multicompress.cc:490
#: apt-inst/extract.cc:188
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s"
msgstr "Misslyckades att byta namn på %s till %s"
@ -640,7 +669,8 @@ msgstr "Misslyckades att byta namn p
msgid "Y"
msgstr "J"
#: cmdline/apt-get.cc:140 cmdline/apt-get.cc:1517
#: cmdline/apt-get.cc:140
#: cmdline/apt-get.cc:1517
#, c-format
msgid "Regex compilation error - %s"
msgstr "Fel vid tolkning av reguljärt uttryck - %s"
@ -785,7 +815,8 @@ msgstr "Installera dessa paket utan verifiering [j/N]? "
msgid "Some packages could not be authenticated"
msgstr "Några av paketen kunde inte autentiseras"
#: cmdline/apt-get.cc:709 cmdline/apt-get.cc:856
#: cmdline/apt-get.cc:709
#: cmdline/apt-get.cc:856
msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
msgstr "Problem har uppstått och -y användes utan --force-yes"
@ -801,20 +832,22 @@ msgstr "Paket m
msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
msgstr "Internt fel. Sorteringen färdigställdes inte"
#: cmdline/apt-get.cc:789 cmdline/apt-get.cc:1811 cmdline/apt-get.cc:1844
#: cmdline/apt-get.cc:789
#: cmdline/apt-get.cc:1811
#: cmdline/apt-get.cc:1844
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Kunde inte låsa hämtningskatalogen."
#: cmdline/apt-get.cc:799 cmdline/apt-get.cc:1892 cmdline/apt-get.cc:2104
#: cmdline/apt-get.cc:799
#: cmdline/apt-get.cc:1892
#: cmdline/apt-get.cc:2104
#: apt-pkg/cachefile.cc:67
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Listan över källor kunde inte läsas."
#: cmdline/apt-get.cc:814
msgid "How odd.. The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
msgstr ""
"Konstigt.. storlekarna stämde inte, skicka e-post till apt@packages.debian."
"org"
msgstr "Konstigt.. storlekarna stämde inte, skicka e-post till apt@packages.debian.org"
#: cmdline/apt-get.cc:819
#, c-format
@ -836,7 +869,8 @@ msgstr "Efter uppackning kommer %sB ytterligare diskutrymme anv
msgid "After unpacking %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Efter uppackning kommer %sB frigöras på disken.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:844 cmdline/apt-get.cc:1958
#: cmdline/apt-get.cc:844
#: cmdline/apt-get.cc:1958
#, c-format
msgid "Couldn't determine free space in %s"
msgstr "Kunde inte läsa av ledigt utrymme i %s"
@ -846,7 +880,8 @@ msgstr "Kunde inte l
msgid "You don't have enough free space in %s."
msgstr "Du har inte tillräckligt ledigt utrymme i %s"
#: cmdline/apt-get.cc:862 cmdline/apt-get.cc:882
#: cmdline/apt-get.cc:862
#: cmdline/apt-get.cc:882
msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
msgstr "\"Trivial Only\" angavs, men detta är inte en trivial handling."
@ -866,7 +901,8 @@ msgstr ""
" ?] "
# Visas då man svarar nej
#: cmdline/apt-get.cc:872 cmdline/apt-get.cc:891
#: cmdline/apt-get.cc:872
#: cmdline/apt-get.cc:891
msgid "Abort."
msgstr "Avbryter."
@ -874,7 +910,9 @@ msgstr "Avbryter."
msgid "Do you want to continue [Y/n]? "
msgstr "Vill du fortsätta [J/n]? "
#: cmdline/apt-get.cc:959 cmdline/apt-get.cc:1367 cmdline/apt-get.cc:2001
#: cmdline/apt-get.cc:959
#: cmdline/apt-get.cc:1367
#: cmdline/apt-get.cc:2001
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s %s\n"
msgstr "Misslyckades att hämta %s %s\n"
@ -883,17 +921,14 @@ msgstr "Misslyckades att h
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Misslyckades att hämta vissa filer"
#: cmdline/apt-get.cc:978 cmdline/apt-get.cc:2010
#: cmdline/apt-get.cc:978
#: cmdline/apt-get.cc:2010
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Hämtningen färdig i \"endast-hämta\"-läge"
#: cmdline/apt-get.cc:984
msgid ""
"Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
"missing?"
msgstr ""
"Vissa arkiv kunte inte hämtas. Pröva eventuellt \"apt-get update\" eller med "
"--fix-missing."
msgid "Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?"
msgstr "Vissa arkiv kunte inte hämtas. Pröva eventuellt \"apt-get update\" eller med --fix-missing."
#: cmdline/apt-get.cc:988
msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
@ -915,8 +950,7 @@ msgstr "Observera, v
#: cmdline/apt-get.cc:1038
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
msgstr ""
"Hoppar över %s, det är redan installerat och uppgradering har inte valts.\n"
msgstr "Hoppar över %s, det är redan installerat och uppgradering har inte valts.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1056
#, c-format
@ -985,23 +1019,21 @@ msgstr "Vald version %s (%s) f
msgid "The update command takes no arguments"
msgstr "Uppdateringskommandot tar inga argument"
#: cmdline/apt-get.cc:1328 cmdline/apt-get.cc:1422
#: cmdline/apt-get.cc:1328
#: cmdline/apt-get.cc:1422
msgid "Unable to lock the list directory"
msgstr "Kunde inte låsa listkatalogen"
#: cmdline/apt-get.cc:1386
msgid ""
"Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones "
"used instead."
msgstr ""
"Vissa indexfiler kunde inte hämtas, de har ignorerats eller så har de gamla "
"använts istället."
msgid "Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead."
msgstr "Vissa indexfiler kunde inte hämtas, de har ignorerats eller så har de gamla använts istället."
#: cmdline/apt-get.cc:1405
msgid "Internal error, AllUpgrade broke stuff"
msgstr "Internt fel, AllUpgrade förstörde något"
#: cmdline/apt-get.cc:1504 cmdline/apt-get.cc:1540
#: cmdline/apt-get.cc:1504
#: cmdline/apt-get.cc:1540
#, c-format
msgid "Couldn't find package %s"
msgstr "Kunde inte hitta paketet %s"
@ -1016,12 +1048,8 @@ msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these:"
msgstr "Du kan möjligen rätta detta genom att köra \"apt-get -f install\":"
#: cmdline/apt-get.cc:1560
msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
msgstr ""
"Otillfredsställda beroenden. Försök med \"apt-get -f install\" utan paket "
"(eller ange en lösning)."
msgid "Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution)."
msgstr "Otillfredsställda beroenden. Försök med \"apt-get -f install\" utan paket (eller ange en lösning)."
#: cmdline/apt-get.cc:1572
msgid ""
@ -1069,7 +1097,9 @@ msgstr "Rekommenderade paket:"
msgid "Calculating upgrade... "
msgstr "Beräknar uppgradering... "
#: cmdline/apt-get.cc:1709 methods/ftp.cc:702 methods/connect.cc:101
#: cmdline/apt-get.cc:1709
#: methods/ftp.cc:702
#: methods/connect.cc:101
msgid "Failed"
msgstr "Misslyckades"
@ -1077,7 +1107,8 @@ msgstr "Misslyckades"
msgid "Done"
msgstr "Färdig"
#: cmdline/apt-get.cc:1779 cmdline/apt-get.cc:1787
#: cmdline/apt-get.cc:1779
#: cmdline/apt-get.cc:1787
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Internt fel, problemlösaren bröt sönder saker"
@ -1085,7 +1116,8 @@ msgstr "Internt fel, probleml
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
msgstr "Du måste ange åtminstone ett paket att hämta källkod för"
#: cmdline/apt-get.cc:1914 cmdline/apt-get.cc:2122
#: cmdline/apt-get.cc:1914
#: cmdline/apt-get.cc:2122
#, c-format
msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Kunde inte hitta något källkodspaket för %s"
@ -1154,27 +1186,18 @@ msgstr "%s har inga byggberoenden.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2199
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
"found"
msgstr ""
"%s-beroendet på %s kan inte tillfredsställas eftersom paketet %s inte hittas"
msgid "%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be found"
msgstr "%s-beroendet på %s kan inte tillfredsställas eftersom paketet %s inte hittas"
#: cmdline/apt-get.cc:2251
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of "
"package %s can satisfy version requirements"
msgstr ""
"%s-beroendet på %s kan inte tillfredsställas eftersom inga tillgängliga "
"versioner av paketet %s uppfyller versionskraven"
msgid "%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of package %s can satisfy version requirements"
msgstr "%s-beroendet på %s kan inte tillfredsställas eftersom inga tillgängliga versioner av paketet %s uppfyller versionskraven"
#: cmdline/apt-get.cc:2286
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
msgstr ""
"Misslyckades att uppfylla %s-beroendet för %s: Det installerade paketet %s "
"är för nytt"
msgstr "Misslyckades att uppfylla %s-beroendet för %s: Det installerade paketet %s är för nytt"
#: cmdline/apt-get.cc:2311
#, c-format
@ -1347,8 +1370,12 @@ msgstr ""
msgid "Bad default setting!"
msgstr "Ogiltig standardinställning!"
#: dselect/install:51 dselect/install:83 dselect/install:87 dselect/install:93
#: dselect/install:104 dselect/update:45
#: dselect/install:51
#: dselect/install:83
#: dselect/install:87
#: dselect/install:93
#: dselect/install:104
#: dselect/update:45
msgid "Press enter to continue."
msgstr "Tryck Enter för att fortsätta."
@ -1368,8 +1395,7 @@ msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
msgstr "saknade beroenden. Detta är okej, bara felen ovanför detta"
#: dselect/install:103
msgid ""
"above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgid "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgstr "meddelande är viktiga. Försök rätta dem och [I]nstallera igen"
#: dselect/update:30
@ -1384,7 +1410,8 @@ msgstr "Misslyckades att skapa r
msgid "Failed to exec gzip "
msgstr "Misslyckades att köra gzip"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:180 apt-inst/contrib/extracttar.cc:206
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:180
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:206
msgid "Corrupted archive"
msgstr "Fördärvat arkiv"
@ -1405,7 +1432,8 @@ msgstr "Ogiltig arkivsignatur"
msgid "Error reading archive member header"
msgstr "Misslyckades att läsa huvud för arkivdel"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:93 apt-inst/contrib/arfile.cc:105
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:93
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:105
msgid "Invalid archive member header"
msgstr "Ogiltigt arkivdelshuvud"
@ -1449,17 +1477,21 @@ msgstr "Omdirigering %s -> %s inlagd tv
msgid "Duplicate conf file %s/%s"
msgstr "Duplicerad konfigurationsfil %s/%s"
#: apt-inst/dirstream.cc:45 apt-inst/dirstream.cc:50 apt-inst/dirstream.cc:53
#: apt-inst/dirstream.cc:45
#: apt-inst/dirstream.cc:50
#: apt-inst/dirstream.cc:53
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "Misslyckades att skriva filen %s"
#: apt-inst/dirstream.cc:80 apt-inst/dirstream.cc:88
#: apt-inst/dirstream.cc:80
#: apt-inst/dirstream.cc:88
#, c-format
msgid "Failed to close file %s"
msgstr "Misslyckades att stänga filen %s"
#: apt-inst/extract.cc:96 apt-inst/extract.cc:167
#: apt-inst/extract.cc:96
#: apt-inst/extract.cc:167
#, c-format
msgid "The path %s is too long"
msgstr "Sökvägen %s är för lång"
@ -1479,7 +1511,8 @@ msgstr "Katalogen %s
msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
msgstr "Paketet försöker skriva till omdirigeringsmålet %s/%s"
#: apt-inst/extract.cc:157 apt-inst/extract.cc:300
#: apt-inst/extract.cc:157
#: apt-inst/extract.cc:300
msgid "The diversion path is too long"
msgstr "Omdirigeringssökvägen är för lång"
@ -1507,8 +1540,11 @@ msgstr "Skriver
msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
msgstr "Filen %s/%s skriver över den i paketet %s"
#: apt-inst/extract.cc:467 apt-pkg/contrib/configuration.cc:750
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:153 apt-pkg/acquire.cc:417 apt-pkg/clean.cc:38
#: apt-inst/extract.cc:467
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:750
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:153
#: apt-pkg/acquire.cc:417
#: apt-pkg/clean.cc:38
#, c-format
msgid "Unable to read %s"
msgstr "Kunde inte läsa %s"
@ -1518,12 +1554,14 @@ msgstr "Kunde inte l
msgid "Unable to stat %s"
msgstr "Kunde inte ta status på %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:55 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:61
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:55
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:61
#, c-format
msgid "Failed to remove %s"
msgstr "Misslyckades att ta bort %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:110 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:112
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:110
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:112
#, c-format
msgid "Unable to create %s"
msgstr "Kunde inte skapa %s"
@ -1538,8 +1576,10 @@ msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
msgstr "Katalogerna info och temp måste ligga på samma filsystem"
#. Build the status cache
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:139 apt-pkg/pkgcachegen.cc:643
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:712 apt-pkg/pkgcachegen.cc:717
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:139
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:643
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:712
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:717
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:840
msgid "Reading package lists"
msgstr "Läser paketlistor"
@ -1550,7 +1590,8 @@ msgstr "L
msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
msgstr "Kunde inte gå till adminkatalogen %sinfo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:201 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:355
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:201
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:355
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:448
msgid "Internal error getting a package name"
msgstr "Internt fel när namn på Package-fil skulle hämtas"
@ -1561,15 +1602,11 @@ msgstr "L
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:216
#, c-format
msgid ""
"Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
"then make it empty and immediately re-install the same version of the "
"package!"
msgstr ""
"Misslyckades att öppna listfilen \"%sinfo/%s\". Om du inte kan återskapa "
"filen, skapa en tom och installera omedelbart om samma version av paketet!"
msgid "Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file then make it empty and immediately re-install the same version of the package!"
msgstr "Misslyckades att öppna listfilen \"%sinfo/%s\". Om du inte kan återskapa filen, skapa en tom och installera omedelbart om samma version av paketet!"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:229 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:242
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:229
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:242
#, c-format
msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
msgstr "Misslyckades att läsa listfilen %sinfo/%s"
@ -1587,7 +1624,8 @@ msgstr "Misslyckades att
msgid "The diversion file is corrupted"
msgstr "Omdirigeringsfilen är trasig"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:331 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:336
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:331
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:336
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:341
#, c-format
msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
@ -1620,7 +1658,8 @@ msgstr "Felaktiv ConfFile-sektion i statusfilen. Offset %lu"
msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
msgstr "Fel vid tolkning av MD5. Offset %lu"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:42 apt-inst/deb/debfile.cc:47
#: apt-inst/deb/debfile.cc:42
#: apt-inst/deb/debfile.cc:47
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "Detta är inte ett giltigt DEB-arkiv, delen \"%s\" saknas"
@ -1654,12 +1693,8 @@ msgid "Unable to read the cdrom database %s"
msgstr "Kunde inte läsa cd-rom-databasen %s"
#: methods/cdrom.cc:123
msgid ""
"Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
"cannot be used to add new CD-ROMs"
msgstr ""
"Använd apt-cdrom för att APT ska känna igen denna cd. apt-get update kan "
"inte användas för att lägga till skivor"
msgid "Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs"
msgstr "Använd apt-cdrom för att APT ska känna igen denna cd. apt-get update kan inte användas för att lägga till skivor"
#: methods/cdrom.cc:131
msgid "Wrong CD-ROM"
@ -1674,16 +1709,22 @@ msgstr "Kunde inte avmontera cd-rom:en i %s, den kanske fortfarande anv
msgid "Disk not found."
msgstr "Disk ej funnen."
#: methods/cdrom.cc:177 methods/file.cc:79 methods/rsh.cc:264
#: methods/cdrom.cc:177
#: methods/file.cc:79
#: methods/rsh.cc:264
msgid "File not found"
msgstr "Filen ej funnen"
#: methods/copy.cc:42 methods/gpgv.cc:265 methods/gzip.cc:133
#: methods/copy.cc:42
#: methods/gpgv.cc:265
#: methods/gzip.cc:133
#: methods/gzip.cc:142
msgid "Failed to stat"
msgstr "Kunde inte ta status"
#: methods/copy.cc:79 methods/gpgv.cc:262 methods/gzip.cc:139
#: methods/copy.cc:79
#: methods/gpgv.cc:262
#: methods/gzip.cc:139
msgid "Failed to set modification time"
msgstr "Misslyckades sätta modifieringstid"
@ -1704,7 +1745,8 @@ msgstr "Kunde inte ta reda p
msgid "Unable to determine the local name"
msgstr "Kunde inte ta reda på eget namn"
#: methods/ftp.cc:204 methods/ftp.cc:232
#: methods/ftp.cc:204
#: methods/ftp.cc:232
#, c-format
msgid "The server refused the connection and said: %s"
msgstr "Servern nekade anslutningen och sade: %s"
@ -1720,12 +1762,8 @@ msgid "PASS failed, server said: %s"
msgstr "PASS misslyckades, servern sade: %s"
#: methods/ftp.cc:237
msgid ""
"A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
"is empty."
msgstr ""
"En mellanserver (proxy) angavs men inget inloggningsskript, Acquire::ftp::"
"ProxyLogin är tom."
msgid "A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin is empty."
msgstr "En mellanserver (proxy) angavs men inget inloggningsskript, Acquire::ftp::ProxyLogin är tom."
#: methods/ftp.cc:265
#, c-format
@ -1737,7 +1775,10 @@ msgstr "Inloggningsskriptskommandot \"%s\" misslyckades, servern sade: %s"
msgid "TYPE failed, server said: %s"
msgstr "TYPE misslyckades, servern sade: %s"
#: methods/ftp.cc:329 methods/ftp.cc:440 methods/rsh.cc:183 methods/rsh.cc:226
#: methods/ftp.cc:329
#: methods/ftp.cc:440
#: methods/rsh.cc:183
#: methods/rsh.cc:226
msgid "Connection timeout"
msgstr "Inget svar på förbindelsen inom tidsgränsen"
@ -1745,23 +1786,31 @@ msgstr "Inget svar p
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Servern stängde förbindelsen"
#: methods/ftp.cc:338 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:471 methods/rsh.cc:190
#: methods/ftp.cc:338
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:471
#: methods/rsh.cc:190
msgid "Read error"
msgstr "Läsfel"
#: methods/ftp.cc:345 methods/rsh.cc:197
#: methods/ftp.cc:345
#: methods/rsh.cc:197
msgid "A response overflowed the buffer."
msgstr "Ett svar spillde bufferten."
#: methods/ftp.cc:362 methods/ftp.cc:374
#: methods/ftp.cc:362
#: methods/ftp.cc:374
msgid "Protocol corruption"
msgstr "Protokollet fördärvat"
#: methods/ftp.cc:446 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:510 methods/rsh.cc:232
#: methods/ftp.cc:446
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:510
#: methods/rsh.cc:232
msgid "Write error"
msgstr "Skrivfel"
#: methods/ftp.cc:687 methods/ftp.cc:693 methods/ftp.cc:729
#: methods/ftp.cc:687
#: methods/ftp.cc:693
#: methods/ftp.cc:729
msgid "Could not create a socket"
msgstr "Kunde inte skapa uttag (socket)"
@ -1811,7 +1860,9 @@ msgstr "Anslutet datauttag (socket) fick inte svar inom tidsgr
msgid "Unable to accept connection"
msgstr "Kunde inte ta emot anslutning"
#: methods/ftp.cc:864 methods/http.cc:920 methods/rsh.cc:303
#: methods/ftp.cc:864
#: methods/http.cc:920
#: methods/rsh.cc:303
msgid "Problem hashing file"
msgstr "Problem med att lägga filen till hashtabellen"
@ -1820,7 +1871,8 @@ msgstr "Problem med att l
msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
msgstr "Kunde inte hämta filen, servern sade \"%s\""
#: methods/ftp.cc:892 methods/rsh.cc:322
#: methods/ftp.cc:892
#: methods/rsh.cc:322
msgid "Data socket timed out"
msgstr "Datauttag (socket) fick inte svar inom tidsgräns"
@ -1873,7 +1925,8 @@ msgstr "Kunde inte ansluta till %s:%s (%s)."
#. We say this mainly because the pause here is for the
#. ssh connection that is still going
#: methods/connect.cc:134 methods/rsh.cc:425
#: methods/connect.cc:134
#: methods/rsh.cc:425
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Ansluter till %s"
@ -1904,10 +1957,8 @@ msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
msgstr "E: Argumentslistan från Acquire::gpgv::Options för lång. Avslutar."
#: methods/gpgv.cc:191
msgid ""
"Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
msgstr ""
"Internt fel: Korrekt signatur men kunde inte hitta nyckelns fingeravtryck?!"
msgid "Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
msgstr "Internt fel: Korrekt signatur men kunde inte hitta nyckelns fingeravtryck?!"
#: methods/gpgv.cc:196
msgid "At least one invalid signature was encountered."
@ -1931,12 +1982,8 @@ msgid "The following signatures were invalid:\n"
msgstr "Följande signaturer är ogiltiga:\n"
#: methods/gpgv.cc:244
msgid ""
"The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
"available:\n"
msgstr ""
"Följande signaturer kunde inte verifieras för att den publika nyckeln inte "
"är tillgänglig:\n"
msgid "The following signatures couldn't be verified because the public key is not available:\n"
msgstr "Följande signaturer kunde inte verifieras för att den publika nyckeln inte är tillgänglig:\n"
#: methods/gzip.cc:57
#, c-format
@ -1962,7 +2009,8 @@ msgstr "Fick en ensam huvudrad p
msgid "Bad header line"
msgstr "Trasig huvudrad"
#: methods/http.cc:517 methods/http.cc:524
#: methods/http.cc:517
#: methods/http.cc:524
msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
msgstr "Http-servern sände ett ogiltigt svarshuvud"
@ -2076,7 +2124,8 @@ msgstr "Syntaxfel %s:%u: Direktiv kan endast utf
msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
msgstr "Syntaxfel %s:%u: För många nästlade inkluderingar"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:695 apt-pkg/contrib/configuration.cc:700
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:695
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:700
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
msgstr "Syntaxfel %s:%u: Inkluderad härifrån"
@ -2106,7 +2155,8 @@ msgstr "%c%s... F
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Kommandoradsflagga \"%c\" [från %s] är ej känd."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:106 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:114
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:106
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:114
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:122
#, c-format
msgid "Command line option %s is not understood"
@ -2117,12 +2167,14 @@ msgstr "F
msgid "Command line option %s is not boolean"
msgstr "Kommandoradsflaggan %s är inte boolsk"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:166 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:187
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:166
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:187
#, c-format
msgid "Option %s requires an argument."
msgstr "Flaggan %s kräver ett värde."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:201 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:207
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:201
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:207
#, c-format
msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
msgstr "Flagga %s: Den angivna konfigurationsposten måste innehålla =<värde>."
@ -2153,7 +2205,9 @@ msgid "Unable to stat the mount point %s"
msgstr "Kunde inte ta status på monteringspunkt %s."
# Felmeddelande för misslyckad chdir
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:149 apt-pkg/acquire.cc:423 apt-pkg/clean.cc:44
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:149
#: apt-pkg/acquire.cc:423
#: apt-pkg/clean.cc:44
#, c-format
msgid "Unable to change to %s"
msgstr "Kunde inte gå till %s"
@ -2301,7 +2355,8 @@ msgstr "valbart"
msgid "extra"
msgstr "extra"
#: apt-pkg/depcache.cc:60 apt-pkg/depcache.cc:89
#: apt-pkg/depcache.cc:60
#: apt-pkg/depcache.cc:89
msgid "Building dependency tree"
msgstr "Bygger beroendeträd"
@ -2353,7 +2408,8 @@ msgstr "Rad %lu i k
msgid "Opening %s"
msgstr "Öppnar %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:170 apt-pkg/cdrom.cc:426
#: apt-pkg/sourcelist.cc:170
#: apt-pkg/cdrom.cc:426
#, c-format
msgid "Line %u too long in source list %s."
msgstr "Rad %u för lång i källistan %s."
@ -2368,22 +2424,16 @@ msgstr "Rad %u i k
msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
msgstr "Typen \"%s\" är okänd på rad %u i källistan %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:199 apt-pkg/sourcelist.cc:202
#: apt-pkg/sourcelist.cc:199
#: apt-pkg/sourcelist.cc:202
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
msgstr "Rad %u i källistan %s har fel format (leverantörs-id)"
#: apt-pkg/packagemanager.cc:402
#, c-format
msgid ""
"This installation run will require temporarily removing the essential "
"package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
"you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
msgstr ""
"För att genomföra denna installation måste det systemkritiska paketet %s "
"tillfälligt tas bort på grund av en beroendespiral i Conflicts/Pre-Depends. "
"Detta är oftast en dålig idé, men om du verkligen vill göra det kan du "
"aktivera flaggan \"APT::Force-LoopBreak\"."
msgid "This installation run will require temporarily removing the essential package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
msgstr "För att genomföra denna installation måste det systemkritiska paketet %s tillfälligt tas bort på grund av en beroendespiral i Conflicts/Pre-Depends. Detta är oftast en dålig idé, men om du verkligen vill göra det kan du aktivera flaggan \"APT::Force-LoopBreak\"."
#: apt-pkg/pkgrecords.cc:37
#, c-format
@ -2392,18 +2442,12 @@ msgstr "Indexfiler av typ \"%s\" st
#: apt-pkg/algorithms.cc:241
#, c-format
msgid ""
"The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr ""
"Paketet %s måste installeras om, men jag kan inte hitta något arkiv för det."
msgid "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr "Paketet %s måste installeras om, men jag kan inte hitta något arkiv för det."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1059
msgid ""
"Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
"held packages."
msgstr ""
"Fel, pkgProblemResolver::Resolve genererade avbrott; detta kan bero på "
"hållna paket."
msgid "Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages."
msgstr "Fel, pkgProblemResolver::Resolve genererade avbrott; detta kan bero på hållna paket."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1061
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
@ -2444,7 +2488,7 @@ msgstr "Mata in disken med etiketten '%s' i enheten '%s' och tryck Enter."
msgid "Packaging system '%s' is not supported"
msgstr "Paketsystemet \"%s\" stöds inte"
#
#
#: apt-pkg/init.cc:135
msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
msgstr "Kunde inte avgöra en lämpligt paketsystemstyp"
@ -2557,7 +2601,8 @@ msgstr "Kunde inte ta status p
msgid "Collecting File Provides"
msgstr "Samlar filberoenden"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:785 apt-pkg/pkgcachegen.cc:792
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:785
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:792
msgid "IO Error saving source cache"
msgstr "In-/utfel vid lagring av källcache"
@ -2566,32 +2611,24 @@ msgstr "In-/utfel vid lagring av k
msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
msgstr "namnbyte misslyckades, %s (%s -> %s)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:236 apt-pkg/acquire-item.cc:908
#: apt-pkg/acquire-item.cc:236
#: apt-pkg/acquire-item.cc:908
msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "MD5-kontrollsumma stämmer inte"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:722
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package. (due to missing arch)"
msgstr ""
"Jag kunde inte lokalisera någon fil för paketet %s. Detta kan betyda att du "
"manuellt måste reparera detta paket (på grund av saknad arkitektur)."
msgid "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need to manually fix this package. (due to missing arch)"
msgstr "Jag kunde inte lokalisera någon fil för paketet %s. Detta kan betyda att du manuellt måste reparera detta paket (på grund av saknad arkitektur)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:775
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate file for the %s package. This might mean you need to "
"manually fix this package."
msgstr ""
"Jag kunde inte lokalisera någon fil för paketet %s. Detta kan betyda att du "
"manuellt måste reparera detta paket."
msgid "I wasn't able to locate file for the %s package. This might mean you need to manually fix this package."
msgstr "Jag kunde inte lokalisera någon fil för paketet %s. Detta kan betyda att du manuellt måste reparera detta paket."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:811
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgid "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr "Paketindexfilerna är trasiga. Inget \"Filename:\"-fält för paketet %s."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:898
@ -2612,7 +2649,8 @@ msgstr ""
"Använder cd-rom-monteringspunkt %s\n"
"Monterar cd-rom\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:516 apt-pkg/cdrom.cc:598
#: apt-pkg/cdrom.cc:516
#: apt-pkg/cdrom.cc:598
msgid "Identifying.. "
msgstr "Identifierar.. "
@ -2753,7 +2791,6 @@ msgstr "F
#~ msgid "Unknown vendor ID '%s' in line %u of source list %s"
#~ msgstr "Okänt leverantörs-id \"%s\" på rad %u i källistan %s"
#~ msgid ""
#~ "Some broken packages were found while trying to process build-"
#~ "dependencies.\n"
@ -2762,8 +2799,8 @@ msgstr "F
#~ "Trasiga paket hittades när byggberoenden behandlades. Du kan "
#~ "möjligen\n"
#~ "rätta detta genom att köra \"apt-get -f install\"."
#~ msgid "Sorry, you don't have enough free space in %s to hold all the .debs."
#~ msgstr ""
#~ "Beklagar, men du har inte tillräckligt ledigt utrymme på %s för att "
#~ "lagra alla .deb-filerna."

Loading…
Cancel
Save