Browse Source

Updated Slovak translation. Closes: #386851

debian/1.8.y
bubulle@debian.org 16 years ago
parent
commit
3c79125806
  1. 4
      po/ChangeLog
  2. 203
      po/sk.po

4
po/ChangeLog

@ -1,3 +1,7 @@
2006-09-10 Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>
* sk.po: Updated to 514t. Closes: #386851
2006-09-08 Christian Perrier <bubulle@debian.org>
* LINGUAS: re-enabled Hebrew translation on translator's request.

203
po/sk.po

@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-27 13:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-29 15:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-09 16:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-10 18:50+0200\n"
"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -148,7 +148,7 @@ msgstr " %4i %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1652 cmdline/apt-cdrom.cc:138 cmdline/apt-config.cc:70
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:550
#: cmdline/apt-get.cc:2369 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#: cmdline/apt-get.cc:2380 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, c-format
msgid "%s %s for %s %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s pre %s %s skompilovaný na %s %s\n"
@ -422,115 +422,128 @@ msgstr "Nevyhovel žiaden výber"
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "V balíkovom súbore skupiny `%s' chýbajú niektoré súbory"
#: ftparchive/cachedb.cc:45
#: ftparchive/cachedb.cc:47
#, c-format
msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
msgstr "DB je narušená, súbor je premenovaný na %s.old"
#: ftparchive/cachedb.cc:63
#: ftparchive/cachedb.cc:65
#, c-format
msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
msgstr "DB je neaktuálna, prebieha pokus o aktualizáciu %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:73
#: ftparchive/cachedb.cc:76
msgid ""
"DB format is invalid. If you upgraded from a older version of apt, please "
"remove and re-create the database."
msgstr ""
"Formát DB je neplatný. Ak ste aktualizovali staršiu verziu apt, musíte "
"odstrániť a znovu vytvoriť databázu."
#: ftparchive/cachedb.cc:81
#, c-format
msgid "Unable to open DB file %s: %s"
msgstr "Nedá sa otvoriť DB súbor %s: %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:114
#: ftparchive/cachedb.cc:127 apt-inst/extract.cc:181 apt-inst/extract.cc:193
#: apt-inst/extract.cc:210 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:121 methods/gpgv.cc:272
#, c-format
msgid "File date has changed %s"
msgstr "Dátum súboru sa zmenil %s"
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "%s sa nedá vyhodnotiť"
#: ftparchive/cachedb.cc:155
#: ftparchive/cachedb.cc:242
msgid "Archive has no control record"
msgstr "Archív nemá riadiaci záznam"
#: ftparchive/cachedb.cc:267
#: ftparchive/cachedb.cc:448
msgid "Unable to get a cursor"
msgstr "Nedá sa získať kurzor"
#: ftparchive/writer.cc:78
#: ftparchive/writer.cc:79
#, c-format
msgid "W: Unable to read directory %s\n"
msgstr "W: Adresár %s sa nedá čítať\n"
#: ftparchive/writer.cc:83
#: ftparchive/writer.cc:84
#, c-format
msgid "W: Unable to stat %s\n"
msgstr "W: %s sa nedá vyhodnotiť\n"
#: ftparchive/writer.cc:125
#: ftparchive/writer.cc:135
msgid "E: "
msgstr "E: "
#: ftparchive/writer.cc:127
#: ftparchive/writer.cc:137
msgid "W: "
msgstr "W: "
#: ftparchive/writer.cc:134
#: ftparchive/writer.cc:144
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "E: Chyby sa týkajú súboru "
#: ftparchive/writer.cc:151 ftparchive/writer.cc:181
#: ftparchive/writer.cc:161 ftparchive/writer.cc:191
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Chyba pri zisťovaní %s"
#: ftparchive/writer.cc:163
#: ftparchive/writer.cc:173
msgid "Tree walking failed"
msgstr "Priechod stromom zlyhal"
#: ftparchive/writer.cc:188
#: ftparchive/writer.cc:198
#, c-format
msgid "Failed to open %s"
msgstr "%s sa nedá otvoriť"
#: ftparchive/writer.cc:245
#: ftparchive/writer.cc:257
#, c-format
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr "Odlinkovanie %s [%s]\n"
#: ftparchive/writer.cc:253
#: ftparchive/writer.cc:265
#, c-format
msgid "Failed to readlink %s"
msgstr "Linka %s sa nedá čítať"
#: ftparchive/writer.cc:257
#: ftparchive/writer.cc:269
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s"
msgstr "%s sa nedá odlinkovať"
#: ftparchive/writer.cc:264
#: ftparchive/writer.cc:276
#, c-format
msgid "*** Failed to link %s to %s"
msgstr "*** Nepodarilo sa zlinkovať %s s %s"
#: ftparchive/writer.cc:274
#: ftparchive/writer.cc:286
#, c-format
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " Bol dosiahnutý odlinkovací limit %sB.\n"
#: ftparchive/writer.cc:358 apt-inst/extract.cc:181 apt-inst/extract.cc:193
#: apt-inst/extract.cc:210 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:121 methods/gpgv.cc:266
#, c-format
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "%s sa nedá vyhodnotiť"
#: ftparchive/writer.cc:386
#: ftparchive/writer.cc:390
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Archív neobsahuje pole package"
#: ftparchive/writer.cc:394 ftparchive/writer.cc:603
#: ftparchive/writer.cc:398 ftparchive/writer.cc:613
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s nemá žiadnu položku pre override\n"
#: ftparchive/writer.cc:437 ftparchive/writer.cc:689
#: ftparchive/writer.cc:443 ftparchive/writer.cc:701
#, c-format
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " správcom %s je %s, nie %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:623
#, c-format
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s nemá žiadnu source položku pre override\n"
#: ftparchive/writer.cc:627
#, c-format
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr " %s nemá žiadnu binary položku pre override\n"
#: ftparchive/contents.cc:317
#, c-format
msgid "Internal error, could not locate member %s"
@ -791,11 +804,11 @@ msgstr "Je potrebné odstránenie balíka, ale funkcia Odstrániť je vypnutá."
msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
msgstr "Vnútorná chyba, Triedenie sa neukončilo"
#: cmdline/apt-get.cc:791 cmdline/apt-get.cc:1800 cmdline/apt-get.cc:1833
#: cmdline/apt-get.cc:791 cmdline/apt-get.cc:1811 cmdline/apt-get.cc:1844
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Adresár pre sťahovanie sa nedá zamknúť"
#: cmdline/apt-get.cc:801 cmdline/apt-get.cc:1881 cmdline/apt-get.cc:2117
#: cmdline/apt-get.cc:801 cmdline/apt-get.cc:1892 cmdline/apt-get.cc:2128
#: apt-pkg/cachefile.cc:67
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Nedá sa načítať zoznam zdrojov."
@ -826,7 +839,7 @@ msgstr "Po rozbalení sa na disku použije ďalších %sB.\n"
msgid "After unpacking %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Po rozbalení sa na disku uvoľní %sB.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:846 cmdline/apt-get.cc:1971
#: cmdline/apt-get.cc:846 cmdline/apt-get.cc:1982
#, c-format
msgid "Couldn't determine free space in %s"
msgstr "Na %s sa nedá zistiť veľkosť voľného miesta"
@ -863,7 +876,7 @@ msgstr "Prerušené."
msgid "Do you want to continue [Y/n]? "
msgstr "Chcete pokračovať [Y/n]? "
#: cmdline/apt-get.cc:961 cmdline/apt-get.cc:1365 cmdline/apt-get.cc:2014
#: cmdline/apt-get.cc:961 cmdline/apt-get.cc:1365 cmdline/apt-get.cc:2025
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s %s\n"
msgstr "Zlyhalo stiahnutie %s %s\n"
@ -872,7 +885,7 @@ msgstr "Zlyhalo stiahnutie %s %s\n"
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Niektoré súbory sa nedajú stiahnuť"
#: cmdline/apt-get.cc:980 cmdline/apt-get.cc:2023
#: cmdline/apt-get.cc:980 cmdline/apt-get.cc:2034
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Sťahovanie ukončené v režime \"iba stiahnuť\""
@ -1044,116 +1057,116 @@ msgstr "Poškodené balíky"
msgid "The following extra packages will be installed:"
msgstr "Nainštalujú sa nasledovné extra balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1674
#: cmdline/apt-get.cc:1685
msgid "Suggested packages:"
msgstr "Navrhované balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1675
#: cmdline/apt-get.cc:1686
msgid "Recommended packages:"
msgstr "Odporúčané balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1695
#: cmdline/apt-get.cc:1706
msgid "Calculating upgrade... "
msgstr "Prepočítava sa aktualizácia... "
#: cmdline/apt-get.cc:1698 methods/ftp.cc:702 methods/connect.cc:101
#: cmdline/apt-get.cc:1709 methods/ftp.cc:702 methods/connect.cc:101
msgid "Failed"
msgstr "Chyba"
#: cmdline/apt-get.cc:1703
#: cmdline/apt-get.cc:1714
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
#: cmdline/apt-get.cc:1768 cmdline/apt-get.cc:1776
#: cmdline/apt-get.cc:1779 cmdline/apt-get.cc:1787
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Vnútorná chyba, problem resolver pokazil veci"
#: cmdline/apt-get.cc:1876
#: cmdline/apt-get.cc:1887
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
msgstr "Musíte zadať aspoň jeden balík, pre ktorý sa stiahnu zdrojové texty"
#: cmdline/apt-get.cc:1906 cmdline/apt-get.cc:2135
#: cmdline/apt-get.cc:1917 cmdline/apt-get.cc:2146
#, c-format
msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Nedá sa nájsť zdrojový balík pre %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1950
#: cmdline/apt-get.cc:1961
#, c-format
msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
msgstr "Preskakuje sa už stiahnutý súbor '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1974
#: cmdline/apt-get.cc:1985
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s"
msgstr "Na %s nemáte dostatok voľného miesta"
#: cmdline/apt-get.cc:1979
#: cmdline/apt-get.cc:1990
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB/%sB zdrojových archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1982
#: cmdline/apt-get.cc:1993
#, c-format
msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB zdrojových archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1988
#: cmdline/apt-get.cc:1999
#, c-format
msgid "Fetch source %s\n"
msgstr "Stiahnuť zdroj %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2019
#: cmdline/apt-get.cc:2030
msgid "Failed to fetch some archives."
msgstr "Zlyhalo stiahnutie niektorých archívov."
#: cmdline/apt-get.cc:2047
#: cmdline/apt-get.cc:2058
#, c-format
msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
msgstr "Preskakuje sa rozbalenie už rozbaleného zdroja v %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2059
#: cmdline/apt-get.cc:2070
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz pre rozbalenie '%s' zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2060
#: cmdline/apt-get.cc:2071
#, c-format
msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
msgstr "Skontrolujte, či je nainštalovaný balík 'dpkg-dev'.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2077
#: cmdline/apt-get.cc:2088
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz pre zostavenie '%s' zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2096
#: cmdline/apt-get.cc:2107
msgid "Child process failed"
msgstr "Proces potomka zlyhal"
#: cmdline/apt-get.cc:2112
#: cmdline/apt-get.cc:2123
msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
msgstr ""
"Musíte zadať aspoň jeden balík, pre ktorý sa budú overovať závislosti na "
"zostavenie"
#: cmdline/apt-get.cc:2140
#: cmdline/apt-get.cc:2151
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr "Nedajú sa získať závislosti pre zostavenie %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2160
#: cmdline/apt-get.cc:2171
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s nemá žiadne závislosti pre zostavenie.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2212
#: cmdline/apt-get.cc:2223
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
"found"
msgstr "%s závislosť pre %s sa nemôže splniť, pretože sa nedá nájsť balík %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2264
#: cmdline/apt-get.cc:2275
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of "
@ -1162,31 +1175,31 @@ msgstr ""
"%s závislosť pre %s sa nedá splniť, protože sa nedá nájsť verzia balíku %s, "
"ktorá zodpovedá požiadavke na verziu"
#: cmdline/apt-get.cc:2299
#: cmdline/apt-get.cc:2310
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
msgstr ""
"Zlyhalo splnenie %s závislosti pre %s: Inštalovaný balík %s je príliš nový"
#: cmdline/apt-get.cc:2324
#: cmdline/apt-get.cc:2335
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
msgstr "Zlyhalo splnenie %s závislosti pre %s: %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2338
#: cmdline/apt-get.cc:2349
#, c-format
msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
msgstr "Závislosti pre zostavenie %s sa nedajú splniť."
#: cmdline/apt-get.cc:2342
#: cmdline/apt-get.cc:2353
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Spracovanie závislostí pre zostavenie zlyhalo"
#: cmdline/apt-get.cc:2374
#: cmdline/apt-get.cc:2385
msgid "Supported modules:"
msgstr "Podporované moduly:"
#: cmdline/apt-get.cc:2415
#: cmdline/apt-get.cc:2426
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
@ -1366,19 +1379,19 @@ msgstr "Zlučujú sa dostupné informácie"
msgid "Failed to create pipes"
msgstr "Vytvorenie rúry zlyhalo"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:143
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:144
msgid "Failed to exec gzip "
msgstr "Spustenie gzip zlyhalo "
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:180 apt-inst/contrib/extracttar.cc:206
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:181 apt-inst/contrib/extracttar.cc:207
msgid "Corrupted archive"
msgstr "Porušený archív"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:195
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:196
msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
msgstr "Kontrolný súčet pre tar zlyhal, archív je poškodený"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:298
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:299
#, c-format
msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
msgstr "Neznáma hlavička TARu typ %u, člen %s"
@ -1658,12 +1671,12 @@ msgstr "Disk sa nenašiel."
msgid "File not found"
msgstr "Súbor sa nenašiel"
#: methods/copy.cc:42 methods/gpgv.cc:275 methods/gzip.cc:133
#: methods/copy.cc:42 methods/gpgv.cc:281 methods/gzip.cc:133
#: methods/gzip.cc:142
msgid "Failed to stat"
msgstr "Vyhodnotenie zlyhalo"
#: methods/copy.cc:79 methods/gpgv.cc:272 methods/gzip.cc:139
#: methods/copy.cc:79 methods/gpgv.cc:278 methods/gzip.cc:139
msgid "Failed to set modification time"
msgstr "Zlyhalo nastavenie času zmeny"
@ -1875,40 +1888,40 @@ msgstr "Niečo veľmi zlé sa prihodilo pri zisťovaní '%s:%s' (%i)"
msgid "Unable to connect to %s %s:"
msgstr "Nedá sa pripojiť k %s %s:"
#: methods/gpgv.cc:64
#: methods/gpgv.cc:65
#, c-format
msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
msgstr "Zväzok kľúčov '%s' je nedostupný."
#: methods/gpgv.cc:99
#: methods/gpgv.cc:100
msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
msgstr ""
"CHYBA: zoznam argumentov z Acquire::gpgv::Options je príliš dlhý. Ukončuje "
"sa."
#: methods/gpgv.cc:198
#: methods/gpgv.cc:204
msgid ""
"Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
msgstr "Vnútorná chyba: Správna signatúra, ale sa nedá zistiť odtlačok kľúča?!"
#: methods/gpgv.cc:203
#: methods/gpgv.cc:209
msgid "At least one invalid signature was encountered."
msgstr "Bola zistená aspoň jedna nesprávna signatúra."
#: methods/gpgv.cc:207
#: methods/gpgv.cc:213
#, c-format
msgid "Could not execute '%s' to verify signature (is gnupg installed?)"
msgstr "Nedá sa spustiť '%s' na kontrolu signatúry (je nainštalované gnupg?)"
#: methods/gpgv.cc:212
#: methods/gpgv.cc:218
msgid "Unknown error executing gpgv"
msgstr "Neznáma chyba pri spustení gpgv"
#: methods/gpgv.cc:243
#: methods/gpgv.cc:249
msgid "The following signatures were invalid:\n"
msgstr "Nasledovné signatúry sú neplatné:\n"
#: methods/gpgv.cc:250
#: methods/gpgv.cc:256
msgid ""
"The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
"available:\n"
@ -2287,12 +2300,12 @@ msgstr "Kandidátske verzie"
msgid "Dependency generation"
msgstr "Generovanie závislostí"
#: apt-pkg/tagfile.cc:72
#: apt-pkg/tagfile.cc:85 apt-pkg/tagfile.cc:92
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (1)"
msgstr "Súbor %s sa nedá spracovať (1)"
#: apt-pkg/tagfile.cc:102
#: apt-pkg/tagfile.cc:186
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (2)"
msgstr "Súbor %s sa nedá spracovať (2)"
@ -2733,23 +2746,9 @@ msgstr "Balík '%s' je úplne odstránený"
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr "Spojenie bolo predčasne ukončené"
#: ftparchive/cachedb.cc:76
msgid ""
"DB format is invalid. If you upgraded from a older version of apt, please "
"remove and re-create the database."
msgstr ""
#: ftparchive/writer.cc:623
#, fuzzy, c-format
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s nemá žiadnu položku pre override\n"
#~ msgid "File date has changed %s"
#~ msgstr "Dátum súboru sa zmenil %s"
#: ftparchive/writer.cc:627
#, fuzzy, c-format
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr " %s nemá žiadnu položku pre override\n"
#: methods/rred.cc:219
#, fuzzy
msgid "Could not patch file"
msgstr "Súbor %s sa nedá otvoriť súbor"
#~ msgid "Could not patch file"
#~ msgstr "Súbor %s sa nedá otvoriť súbor"

Loading…
Cancel
Save