Browse Source

Polish program translation (Michał Kułach)

debian/1.8.y
Michał Kułach 10 years ago
committed by David Kalnischkies
parent
commit
47bade9215
  1. 7
      debian/changelog
  2. 142
      po/pl.po

7
debian/changelog

@ -1,3 +1,10 @@
apt (0.9.7.4) UNRELEASED; urgency=low
[ Program translation updates ]
* Polish (Michał Kułach)
-- David Kalnischkies <kalnischkies@gmail.com> Wed, 18 Jul 2012 11:45:57 +0200
apt (0.9.7.3) UNRELEASED; urgency=low
[ Manpages translation updates ]

142
po/pl.po

@ -9,17 +9,17 @@
# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt 0.7.23.1\n"
"Project-Id-Version: apt 0.9.7.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-27 11:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-22 20:35+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-28 21:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-28 21:53+0200\n"
"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
@ -115,7 +115,7 @@ msgstr "Należy podać przynajmniej jeden wzorzec"
msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
msgstr "To polecenie jest przestarzałe. Prosimy używać \"apt-mark showauto\"."
#: cmdline/apt-cache.cc:1452 apt-pkg/cacheset.cc:508
#: cmdline/apt-cache.cc:1452 apt-pkg/cacheset.cc:510
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Nie udało się odnaleźć pakietu %s"
@ -161,7 +161,7 @@ msgid " Version table:"
msgstr " Tabela wersji:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1679 cmdline/apt-cdrom.cc:198 cmdline/apt-config.cc:81
#: cmdline/apt-get.cc:3350 cmdline/apt-mark.cc:363
#: cmdline/apt-get.cc:3350 cmdline/apt-mark.cc:375
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:229 ftparchive/apt-ftparchive.cc:590
#: cmdline/apt-internal-solver.cc:33 cmdline/apt-sortpkgs.cc:147
#, c-format
@ -294,7 +294,7 @@ msgstr "T"
#: cmdline/apt-get.cc:140
msgid "N"
msgstr ""
msgstr "N"
#: cmdline/apt-get.cc:162 apt-pkg/cachefilter.cc:33
#, c-format
@ -451,14 +451,16 @@ msgstr "Pakiety wirtualne, takie jak \"%s\" nie mogą być usunięte\n"
#. TRANSLATORS: Note, this is not an interactive question
#: cmdline/apt-get.cc:737 cmdline/apt-get.cc:940
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?\n"
msgstr "Pakiet %s nie jest zainstalowany, więc nie zostanie usunięty.\n"
msgstr ""
"Pakiet %s nie jest zainstalowany, więc nie zostanie usunięty. Czy chodziło o "
"\"%s\"?\n"
#: cmdline/apt-get.cc:743 cmdline/apt-get.cc:946
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Package '%s' is not installed, so not removed\n"
msgstr "Pakiet %s nie jest zainstalowany, więc nie zostanie usunięty.\n"
msgstr "Pakiet \"%s\" nie jest zainstalowany, więc nie zostanie usunięty\n"
#: cmdline/apt-get.cc:788
#, c-format
@ -772,10 +774,9 @@ msgstr[2] ""
"wymagane.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1835
#, fuzzy
msgid "Use 'apt-get autoremove' to remove it."
msgid_plural "Use 'apt-get autoremove' to remove them."
msgstr[0] "Aby je usunąć należy użyć \"apt-get autoremove\"."
msgstr[0] "Aby go usunąć należy użyć \"apt-get autoremove\"."
msgstr[1] "Aby je usunąć należy użyć \"apt-get autoremove\"."
msgstr[2] "Aby je usunąć należy użyć \"apt-get autoremove\"."
@ -865,7 +866,7 @@ msgstr "Nie udało się zablokować katalogu pobierania"
#: cmdline/apt-get.cc:2386
#, c-format
msgid "Can't find a source to download version '%s' of '%s'"
msgstr ""
msgstr "Nie można znaleźć źródła do pobrania wersji \"%s\" pakietu \"%s\""
#: cmdline/apt-get.cc:2391
#, c-format
@ -894,14 +895,14 @@ msgstr ""
"%s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2513
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Please use:\n"
"bzr branch %s\n"
"to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
msgstr ""
"Proszę użyć:\n"
"bzr get %s\n"
"bzr branch %s\n"
"by pobrać najnowsze (prawdopodobnie jeszcze niewydane) poprawki tego "
"pakietu.\n"
@ -1218,29 +1219,29 @@ msgstr "%s został już zatrzymany.\n"
msgid "%s was already not hold.\n"
msgstr "%s został już odznaczony jako zatrzymany.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:245 cmdline/apt-mark.cc:314
#: cmdline/apt-mark.cc:245 cmdline/apt-mark.cc:326
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:828 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1002
#, c-format
msgid "Waited for %s but it wasn't there"
msgstr "Oczekiwano na proces %s, ale nie było go"
#: cmdline/apt-mark.cc:260 cmdline/apt-mark.cc:297
#: cmdline/apt-mark.cc:260 cmdline/apt-mark.cc:309
#, c-format
msgid "%s set on hold.\n"
msgstr "%s został zatrzymany.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:262 cmdline/apt-mark.cc:302
#: cmdline/apt-mark.cc:262 cmdline/apt-mark.cc:314
#, c-format
msgid "Canceled hold on %s.\n"
msgstr "Odznaczono zatrzymanie %s\n"
# Musi pasować do su i sudo.
#: cmdline/apt-mark.cc:320
#: cmdline/apt-mark.cc:332
msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
msgstr ""
"Uruchomienie dpkg nie powiodło się. Czy użyto uprawnień administratora?"
#: cmdline/apt-mark.cc:367
#: cmdline/apt-mark.cc:379
msgid ""
"Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
@ -1653,7 +1654,7 @@ msgstr "Nie można czytać %s"
#: methods/mirror.cc:101 methods/mirror.cc:130 apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:179
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:213 apt-pkg/acquire.cc:491
#: apt-pkg/acquire.cc:516 apt-pkg/clean.cc:42 apt-pkg/clean.cc:60
#: apt-pkg/clean.cc:122
#: apt-pkg/clean.cc:123
#, c-format
msgid "Unable to change to %s"
msgstr "Nie udało się przejść do %s"
@ -2028,19 +2029,19 @@ msgid "Unable to open %s"
msgstr "Nie można otworzyć %s"
#: ftparchive/override.cc:61 ftparchive/override.cc:167
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %llu #1"
msgstr "Nieprawidłowa linia %2$lu #1 pliku override %1$s"
msgstr "Nieprawidłowa linia %llu #1 pliku override %s"
#: ftparchive/override.cc:75 ftparchive/override.cc:179
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %llu #2"
msgstr "Nieprawidłowa linia %2$lu #2 pliku override %1$s"
msgstr "Nieprawidłowa linia %llu #2 pliku override %s"
#: ftparchive/override.cc:89 ftparchive/override.cc:192
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %llu #3"
msgstr "Nieprawidłowa linia %2$lu #3 pliku override %1$s"
msgstr "Nieprawidłowa linia %llu #3 pliku override %s"
#: ftparchive/override.cc:128 ftparchive/override.cc:202
#, c-format
@ -2093,7 +2094,6 @@ msgid "Failed to rename %s to %s"
msgstr "Nie udało się zmienić nazwy %s na %s"
#: cmdline/apt-internal-solver.cc:37
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-internal-solver\n"
"\n"
@ -2106,15 +2106,16 @@ msgid ""
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Użycie: apt-extracttemplates plik1 [plik2 ...]\n"
"Użycie: apt-internal-solver\n"
"\n"
"apt-extracttemplates to narzędzie służące do pobierania informacji\n"
"i konfiguracji i szablonach z pakietów Debiana.\n"
"apt-internal-solver jest interfejsem do używania bieżącego, wewnętrznego\n"
"mechanizmu rozwiązywania zależności - w sposób podobny jak zewnętrznego\n"
"mechanizmu rodziny APT - do celów debugowania itp.\n"
"\n"
"Opcje:\n"
" -h Ten tekst pomocy.\n"
" -t Ustawia katalog tymczasowy\n"
" -c=? Czyta wskazany plik konfiguracyjny.\n"
" -q Zapisywalne wyjście - brak wskaźnika postępu\n"
" -c=? Czyta wskazany plik konfiguracyjny\n"
" -o=? Ustawia dowolną opcję konfiguracji, np. -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:89
@ -2310,43 +2311,43 @@ msgstr "Plik kontrolny nie może zostać poprawnie zinterpretowany"
msgid "Can't mmap an empty file"
msgstr "Nie można wykonać mmap na pustym pliku"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:110
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:111
#, c-format
msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
msgstr "Nie udało się zduplikować deskryptora pliku %i"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:118
#, fuzzy, c-format
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:119
#, c-format
msgid "Couldn't make mmap of %llu bytes"
msgstr "Nie udało się wykonać mmap %lu bajtów"
msgstr "Nie udało się wykonać mmap %llu bajtów"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:145
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:146
msgid "Unable to close mmap"
msgstr "Nie udało się zamknąć mmap"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:173 apt-pkg/contrib/mmap.cc:201
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:174 apt-pkg/contrib/mmap.cc:202
msgid "Unable to synchronize mmap"
msgstr "Nie udało się zsynchronizować mmap"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:279
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:290
#, c-format
msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
msgstr "Nie udało się wykonać mmap %lu bajtów"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:311
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:322
msgid "Failed to truncate file"
msgstr "Nie udało się uciąć zawartości pliku %s"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:330
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:341
#, c-format
msgid ""
"Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Start. "
"Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
msgstr ""
"Brak miejsca dla dynamicznego MMap. Proszę zwiększyć rozmiar APT::Cache-"
"Start. Aktualna wartość: %lu. (man 5 apt.conf)"
"Start. Bieżąca wartość: %lu. (man 5 apt.conf)"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:429
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:440
#, c-format
msgid ""
"Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
@ -2355,7 +2356,7 @@ msgstr ""
"Nie udało się zwiększyć rozmiaru MMap, ponieważ limit %lu bajtów został już "
"osiągnięty."
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:432
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:443
msgid ""
"Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
msgstr ""
@ -2603,14 +2604,14 @@ msgid "Failed to exec compressor "
msgstr "Nie udało się uruchomić kompresora "
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1289
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "read, still have %llu to read but none left"
msgstr "należało przeczytać jeszcze %lu, ale nic nie zostało"
msgstr "należało przeczytać jeszcze %llu, ale nic nie zostało"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1378 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1400
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "write, still have %llu to write but couldn't"
msgstr "należało zapisać jeszcze %lu, ale nie udało się to"
msgstr "należało zapisać jeszcze %llu, ale nie udało się to"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1716
#, c-format
@ -2644,9 +2645,8 @@ msgid "The package cache file is an incompatible version"
msgstr "Magazyn podręczny pakietów jest w niezgodnej wersji"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:162
#, fuzzy
msgid "The package cache file is corrupted, it is too small"
msgstr "Magazyn podręczny pakietów jest uszkodzony"
msgstr "Magazyn podręczny pakietów jest uszkodzony - jest zbyt mały"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:167
#, c-format
@ -2832,9 +2832,9 @@ msgstr ""
"się więcej. (%d)"
#: apt-pkg/packagemanager.cc:473 apt-pkg/packagemanager.cc:503
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not configure '%s'. "
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\""
msgstr "Nie udało się skonfigurować \"%s\". "
#: apt-pkg/packagemanager.cc:545
#, c-format
@ -2990,9 +2990,9 @@ msgstr "Magazyn podręczny ma niezgodny system wersji"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:418 apt-pkg/pkgcachegen.cc:423
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:463 apt-pkg/pkgcachegen.cc:471
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:502 apt-pkg/pkgcachegen.cc:516
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (%s%d)"
msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania %s (FindPkg)"
msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania %s (%s%d)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:234
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
@ -3290,35 +3290,35 @@ msgstr "Plik %s nie zaczyna się wiadomością podpisaną w trybie clearsign"
msgid "No keyring installed in %s."
msgstr "Brak zainstalowanej bazy kluczy w %s."
#: apt-pkg/cacheset.cc:401
#: apt-pkg/cacheset.cc:403
#, c-format
msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Wydanie \"%s\" dla \"%s\" nie zostało znalezione"
#: apt-pkg/cacheset.cc:404
#: apt-pkg/cacheset.cc:406
#, c-format
msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Wersja \"%s\" dla \"%s\" nie została znaleziona"
#: apt-pkg/cacheset.cc:515
#: apt-pkg/cacheset.cc:517
#, c-format
msgid "Couldn't find task '%s'"
msgstr "Nie udało się odnaleźć zadania \"%s\""
#: apt-pkg/cacheset.cc:521
#: apt-pkg/cacheset.cc:523
#, c-format
msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
msgstr ""
"Nie udało się znaleźć żadnego pakietu według wyrażenia regularnego \"%s\""
#: apt-pkg/cacheset.cc:532
#: apt-pkg/cacheset.cc:534
#, c-format
msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
msgstr ""
"Nie udało się wybrać wersji z pakietu \"%s\", ponieważ jest on czysto "
"wirtualny"
#: apt-pkg/cacheset.cc:539 apt-pkg/cacheset.cc:546
#: apt-pkg/cacheset.cc:541 apt-pkg/cacheset.cc:548
#, c-format
msgid ""
"Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
@ -3327,21 +3327,21 @@ msgstr ""
"Nie udało się wybrać zainstalowanej ani kandydującej wersji pakietu \"%s\", "
"ponieważ nie ma żadnej z nich"
#: apt-pkg/cacheset.cc:553
#: apt-pkg/cacheset.cc:555
#, c-format
msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
msgstr ""
"Nie udało się wybrać najnowszej wersji pakietu \"%s\", ponieważ jest on "
"czysto wirtualny"
#: apt-pkg/cacheset.cc:561
#: apt-pkg/cacheset.cc:563
#, c-format
msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
msgstr ""
"Nie udało się wybrać wersji kandydującej pakietu %s, ponieważ nie ma "
"kandydata"
#: apt-pkg/cacheset.cc:569
#: apt-pkg/cacheset.cc:571
#, c-format
msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
msgstr ""
@ -3350,23 +3350,25 @@ msgstr ""
#: apt-pkg/edsp.cc:41 apt-pkg/edsp.cc:61
msgid "Send scenario to solver"
msgstr ""
msgstr "Wysyłanie scenariusza do mechanizmu rozwiązywania zależności"
#: apt-pkg/edsp.cc:209
msgid "Send request to solver"
msgstr ""
msgstr "Wysyłanie żądania do mechanizmu rozwiązywania zależności"
#: apt-pkg/edsp.cc:277
msgid "Prepare for receiving solution"
msgstr ""
msgstr "Przygotowywanie na otrzymanie rozwiązania"
#: apt-pkg/edsp.cc:284
msgid "External solver failed without a proper error message"
msgstr ""
"Zewnętrzny mechanizm rozwiązywania zależności zawiódł, bez podania "
"prawidłowego komunikatu o błędzie"
#: apt-pkg/edsp.cc:555 apt-pkg/edsp.cc:558 apt-pkg/edsp.cc:563
msgid "Execute external solver"
msgstr ""
msgstr "Wykonywanie zewnętrznego mechanizmu rozwiązywania zależności"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:73
#, c-format
@ -3461,7 +3463,7 @@ msgstr "Uruchamianie dpkg"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1411
msgid "Operation was interrupted before it could finish"
msgstr ""
msgstr "Operacja została przerwana, zanim mogła zostać zakończona"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1473
msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"

Loading…
Cancel
Save