Browse Source

Slovak translation updated

debian/1.8.y
bubulle@debian.org 14 years ago
parent
commit
5efa8522ad
  1. 1
      debian/changelog
  2. 4
      po/ChangeLog
  3. 186
      po/sk.po

1
debian/changelog

@ -9,6 +9,7 @@ apt (0.7.15) UNRELEASED; urgency=low
* German corrected. Closes: #490532
* French completed
* Bulgarian updated. Closes: #492473
* Slovak updated. Closes: #492475
[ Michael Vogt ]
* merge patch that enforces stricter https server certificate

4
po/ChangeLog

@ -1,3 +1,7 @@
2008-07-27 Ivan Masár <helix84@centrum.sk>
* sk.po: Updated to 538t
2008-07-26 Damyan Ivanov <dmn@debian.org>
* bg.po: Updated to 538t

186
po/sk.po

@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-28 14:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-05 19:22+0200\n"
"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-26 15:33+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -218,7 +218,7 @@ msgstr ""
" showsrc - Zobrazí zdrojové záznamy\n"
" stats - Zobrazí základné štatistiky\n"
" dump - Zobrazí celý súbor v zhustenej podobe\n"
" dumpavail - Vypíše súbor dostupných balíkov na štandartný výstup\n"
" dumpavail - Vypíše súbor dostupných balíkov na štandardný výstup\n"
" unmet - Zobrazí nesplnené závislosti\n"
" search - Prehľadá zoznam balíkov podľa regulárneho výrazu\n"
" show - Zobrazí prehľadné informácie o balíku\n"
@ -230,7 +230,7 @@ msgstr ""
" policy - Zobrazí nastavenia zásad\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda.\n"
" -h Tento pomocník.\n"
" -p=? Vyrovnávacia pamäť balíkov.\n"
" -s=? Vyrovnávacia pamäť zdrojov.\n"
" -q Nezobrazí indikátor priebehu.\n"
@ -241,7 +241,7 @@ msgstr ""
#: cmdline/apt-cdrom.cc:78
msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
msgstr "Zadajte názov tohto disku, napríklad 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
msgstr "Zadajte názov tohto disku, napríklad „Debian 2.1r1 Disk 1“"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:93
msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
@ -249,7 +249,7 @@ msgstr "Vložte disk do mechaniky a stlačte Enter"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:117
msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
msgstr "Zopakujte tento proces pre všetky CD v sade diskov."
msgstr "Zopakujte tento postup pre všetky CD v sade diskov."
#: cmdline/apt-config.cc:41
msgid "Arguments not in pairs"
@ -275,11 +275,11 @@ msgstr ""
"apt-config je jednoduchý nástroj na čítanie konfiguračného súboru APT\n"
"\n"
"Príkazy:\n"
" shell - Shellový režim\n"
" shell - Režim shell\n"
" dump - Zobrazí nastavenie\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda.\n"
" -h Tento pomocník.\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
@ -304,10 +304,10 @@ msgstr ""
"Použitie: apt-extracttemplates súbor1 [súbor2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates je nástroj na vyňatie konfiguračných skriptov\n"
"a šablón z debian balíkov\n"
"a šablón z balíkov Debian\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda.\n"
" -h Tento pomocnék.\n"
" -t Nastaví dočasný adresár\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
@ -400,24 +400,24 @@ msgstr ""
"\n"
"apt-ftparchive zo stromu .deb súborov vygeneruje súbory Packages. Súbor\n"
"Packages okrem všetkých riadiacich polí každého balíka obsahuje tiež jeho\n"
"veľkosť a MD5 súčet. Podporovaný je tiež súbor 'override', pomocou ktorého\n"
"veľkosť a MD5 súčet. Podporovaný je tiež súbor „override“, pomocou ktorého\n"
"môžete vynútiť hodnoty polí Priority a Section.\n"
"\n"
"Podobne vie apt-ftparchive vygenerovať zo stromu súborov .dsc súbory\n"
"Sources. Voľbou --source-override môžete určiť zdrojový súbor 'override'.\n"
"Sources. Voľbou --source-override môžete určiť zdrojový súbor „override“.\n"
"\n"
"Príkazy 'packages' a 'sources' by sa mali spúšťať v koreni stromu.\n"
"Príkazy „packages“ a „sources“ by sa mali spúšťať v koreni stromu.\n"
"Binárna_cesta by mala ukazovať na začiatok rekurzívneho hľadania\n"
"a súbor 'override' by mal obsahovať príznaky pre nahradenie. Ak je udaný\n"
"prefix_cesty, pridá sa do polí 'filename'.\n"
"a súbor „override“ by mal obsahovať príznaky pre nahradenie. Ak je udaný\n"
"prefix_cesty, pridá sa do polí „filename“.\n"
"Skutočný príklad z archívu Debianu:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda\n"
" --md5 Vygeneruje kontrolný MD5 súčet\n"
" -s=? Zdrojový súbor 'override'\n"
" -h Tento pomocník\n"
" --md5 Vygeneruje kontrolný súčet MD5\n"
" -s=? Zdrojový súbor „override“\n"
" -q Tichý režim\n"
" -d=? Zvolí voliteľnú databázu pre vyrovnávaciu pamäť\n"
" --no-delink Povolí ladiaci režim\n"
@ -432,7 +432,7 @@ msgstr "Nevyhovel žiaden výber"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:832
#, c-format
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "V balíkovom súbore skupiny '%s' chýbajú niektoré súbory"
msgstr "V súbore balíka skupiny „%s“ chýbajú niektoré súbory"
#: ftparchive/cachedb.cc:43
#, c-format
@ -496,7 +496,7 @@ msgstr "E: Chyby sa týkajú súboru "
#: ftparchive/writer.cc:158 ftparchive/writer.cc:188
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Chyba pri zisťovaní %s"
msgstr "Chyba pri prklade %s"
#: ftparchive/writer.cc:170
msgid "Tree walking failed"
@ -515,12 +515,12 @@ msgstr " Odlinkovanie %s [%s]\n"
#: ftparchive/writer.cc:262
#, c-format
msgid "Failed to readlink %s"
msgstr "Linka %s sa nedá čítať"
msgstr "Nie je možné vykonať readlink %s"
#: ftparchive/writer.cc:266
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s"
msgstr "%s sa nedá odlinkovať"
msgstr "Nie je možné vykonať unlink %s"
#: ftparchive/writer.cc:273
#, c-format
@ -534,12 +534,12 @@ msgstr " Bol dosiahnutý odlinkovací limit %sB.\n"
#: ftparchive/writer.cc:387
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Archív neobsahuje pole 'package'"
msgstr "Archív neobsahuje pole „package“"
#: ftparchive/writer.cc:395 ftparchive/writer.cc:610
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s nemá žiadnu položku pre override\n"
msgstr " %s nemá žiadnu položku override\n"
#: ftparchive/writer.cc:440 ftparchive/writer.cc:698
#, c-format
@ -549,12 +549,12 @@ msgstr " správcom %s je %s, nie %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:620
#, c-format
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s nemá žiadnu 'source' položku pre override\n"
msgstr " %s nemá žiadnu položku „source override“\n"
#: ftparchive/writer.cc:624
#, c-format
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr " %s nemá žiadnu 'binary override' položku\n"
msgstr " %s nemá žiadnu položku „binary override“\n"
#: ftparchive/contents.cc:321
#, c-format
@ -573,27 +573,27 @@ msgstr "Nedá sa otvoriť %s"
#: ftparchive/override.cc:60 ftparchive/override.cc:166
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #1"
msgstr "Skomolený 'override' %s riadok %lu #1"
msgstr "Skomolený „override“ %s riadok %lu #1"
#: ftparchive/override.cc:74 ftparchive/override.cc:178
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #2"
msgstr "Skomolený 'override' %s riadok %lu #2"
msgstr "Skomolený „override“ %s riadok %lu #2"
#: ftparchive/override.cc:88 ftparchive/override.cc:191
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #3"
msgstr "Skomolený 'override' %s riadok %lu #3"
msgstr "Skomolený „override“ %s riadok %lu #3"
#: ftparchive/override.cc:127 ftparchive/override.cc:201
#, c-format
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať 'override' súbor %s"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať „override“ súbor %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:72
#, c-format
msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
msgstr "Neznámy kompresný algoritmus '%s'"
msgstr "Neznámy kompresný algoritmus „%s“"
#: ftparchive/multicompress.cc:102
#, c-format
@ -619,7 +619,7 @@ msgstr "Komprimovať potomka"
#: ftparchive/multicompress.cc:235
#, c-format
msgid "Internal error, failed to create %s"
msgstr "Interná chyba, nepodarilo sa vytvoriť %s"
msgstr "Vnútorná chyba, nepodarilo sa vytvoriť %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:286
msgid "Failed to create subprocess IPC"
@ -770,7 +770,7 @@ msgstr "Závislosti sa nedajú opraviť"
#: cmdline/apt-get.cc:676
msgid "Unable to minimize the upgrade set"
msgstr "Sada pre aktualizáciu sa nedá minimalizovať"
msgstr "Sada na aktualizáciu sa nedá minimalizovať"
#: cmdline/apt-get.cc:678
msgid " Done"
@ -778,7 +778,7 @@ msgstr " Hotovo"
#: cmdline/apt-get.cc:682
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these."
msgstr "Na opravu môžete spustiť `apt-get -f install'."
msgstr "Opravu môžete spustiť pomocu „apt-get -f install“."
#: cmdline/apt-get.cc:685
msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
@ -863,7 +863,7 @@ msgstr "Na %s nemáte dostatok voľného miesta."
#: cmdline/apt-get.cc:887 cmdline/apt-get.cc:907
msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
msgstr "Zadané 'iba triviálne', ale toto nie je triviálna operácia."
msgstr "Zadané „iba triviálne“, ale toto nie je triviálna operácia."
#: cmdline/apt-get.cc:889
msgid "Yes, do as I say!"
@ -877,7 +877,7 @@ msgid ""
" ?] "
msgstr ""
"Možno sa chystáte vykonať niečo škodlivé.\n"
"Pre pokračovanie opíšte frázu '%s'\n"
"Ak chcete pokračovať, opíšte frázu „%s“\n"
" ?]"
#: cmdline/apt-get.cc:897 cmdline/apt-get.cc:916
@ -899,7 +899,7 @@ msgstr "Niektoré súbory sa nedajú stiahnuť"
#: cmdline/apt-get.cc:1003 cmdline/apt-get.cc:2223
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Sťahovanie ukončené v režime 'iba stiahnuť'"
msgstr "Sťahovanie ukončené v režime „iba stiahnuť“"
#: cmdline/apt-get.cc:1009
msgid ""
@ -939,7 +939,7 @@ msgstr "Balík %s nie je nainštalovaný, nedá sa teda odstrániť\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1092
#, c-format
msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
msgstr "Balík %s je virtuálny balík poskytovaný:\n"
msgstr "Balík %s je virtuálny balík poskytovaný balíkmi:\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1104
msgid " [Installed]"
@ -981,12 +981,12 @@ msgstr "%s je už najnovšej verzie.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1193
#, c-format
msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Nebolo nájdené vydanie '%s' pre '%s'"
msgstr "Nebolo nájdené vydanie „%s“ pre „%s“"
#: cmdline/apt-get.cc:1195
#, c-format
msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Nebola nájdená verzia '%s' pre '%s'"
msgstr "Nebola nájdená verzia „%s“ pre „%s“"
#: cmdline/apt-get.cc:1201
#, c-format
@ -1014,7 +1014,7 @@ msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:1437
msgid "Use 'apt-get autoremove' to remove them."
msgstr "Na ich odstránenie použite 'apt-get autoremove'."
msgstr "Na ich odstránenie použite „apt-get autoremove“."
#: cmdline/apt-get.cc:1442
msgid ""
@ -1049,7 +1049,7 @@ msgstr "Balík %s sa nedá nájsť"
#: cmdline/apt-get.cc:1661
#, c-format
msgid "Note, selecting %s for regex '%s'\n"
msgstr "Poznámka: vyberá sa %s pre regulárny výraz '%s'\n"
msgstr "Poznámka: vyberá sa %s pre regulárny výraz „%s“\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1692
#, c-format
@ -1058,14 +1058,14 @@ msgstr "%s je nastavený na manuálnu inštaláciu.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1705
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these:"
msgstr "Na opravu nasledovných môžete spustiť `apt-get -f install':"
msgstr "Na opravu nasledovných môžete spustiť „apt-get -f install“:"
#: cmdline/apt-get.cc:1708
msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
msgstr ""
"Nesplnené závislosti. Skúste spustiť `apt-get -f install' bez balíkov (alebo "
"Nesplnené závislosti. Skúste spustiť „apt-get -f install“ bez balíkov (alebo "
"navrhnite riešenie)."
#: cmdline/apt-get.cc:1720
@ -1120,7 +1120,7 @@ msgstr "Hotovo"
#: cmdline/apt-get.cc:1958 cmdline/apt-get.cc:1966
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Vnútorná chyba, 'problem resolver' niečo pokazil"
msgstr "Vnútorná chyba, „problem resolver“ niečo pokazil"
#: cmdline/apt-get.cc:2066
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
@ -1134,7 +1134,7 @@ msgstr "Nedá sa nájsť zdrojový balík pre %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2145
#, c-format
msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
msgstr "Preskakuje sa už stiahnutý súbor '%s'\n"
msgstr "Preskakuje sa už stiahnutý súbor „%s“\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2173
#, c-format
@ -1168,17 +1168,17 @@ msgstr "Preskakuje sa rozbalenie už rozbaleného zdroja v %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2259
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz pre rozbalenie '%s' zlyhal.\n"
msgstr "Príkaz na rozbalenie „%s“ zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2260
#, c-format
msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
msgstr "Skontrolujte, či je nainštalovaný balík 'dpkg-dev'.\n"
msgstr "Skontrolujte, či je nainštalovaný balík „dpkg-dev“.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2277
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz pre zostavenie '%s' zlyhal.\n"
msgstr "Príkaz na zostavenie „%s“ zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2296
msgid "Child process failed"
@ -1193,12 +1193,12 @@ msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:2340
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr "Nedajú sa získať závislosti pre zostavenie %s"
msgstr "Nedajú sa získať závislosti na zostavenie %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2360
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s nemá žiadne závislosti pre zostavenie.\n"
msgstr "%s nemá žiadne závislosti na zostavenie.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2412
#, c-format
@ -1230,11 +1230,11 @@ msgstr "Zlyhalo splnenie %s závislosti pre %s: %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2540
#, c-format
msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
msgstr "Závislosti pre zostavenie %s sa nedajú splniť."
msgstr "Závislosti na zostavenie %s sa nedajú splniť."
#: cmdline/apt-get.cc:2544
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Spracovanie závislostí pre zostavenie zlyhalo"
msgstr "Spracovanie závislostí na zostavenie zlyhalo"
#: cmdline/apt-get.cc:2576
msgid "Supported modules:"
@ -1307,7 +1307,7 @@ msgstr ""
" check - Overí, či neexistujú poškodené závislosti\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda\n"
" -h Tento pomocník\n"
" -q Nezobrazí indikátor priebehu - pre záznam\n"
" -qq Zobrazí iba chyby\n"
" -d Iba stiahne - neinštaluje ani nerozbaľuje archívy\n"
@ -1322,7 +1322,7 @@ msgstr ""
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
"Viac volieb nájdete v manuálových stránkach apt-get(8), sources.list(5)\n"
"a apt.conf(5).\n"
" Toto APT má schopnosti posvätnej kravy.\n"
" Tento APT má schopnosti posvätnej kravy.\n"
#: cmdline/acqprogress.cc:55
msgid "Hit "
@ -1357,9 +1357,9 @@ msgid ""
" '%s'\n"
"in the drive '%s' and press enter\n"
msgstr ""
"Výmena média: Vložte disk nazvaný\n"
" '%s'\n"
"do mechaniky '%s' a stlačte Enter\n"
"Výmena média: Vložte disk s názvom\n"
" „%s“\n"
"do mechaniky „%s“ a stlačte Enter\n"
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:86
msgid "Unknown package record!"
@ -1384,7 +1384,7 @@ msgstr ""
"Voľbou -s si zvolíte typ súboru.\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda\n"
" -h Tento pomocník\n"
" -s Zotriedi zdrojový súbor\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
@ -1612,7 +1612,7 @@ msgid ""
"then make it empty and immediately re-install the same version of the "
"package!"
msgstr ""
"Otvorenie súboru zoznamov '%sinfo/%s' zlyhalo. Ak nemôžete obnoviť tento "
"Otvorenie súboru zoznamov „%sinfo/%s“ zlyhalo. Ak nemôžete obnoviť tento "
"súbor, vytvorte nový prázdny a ihneď znovu nainštalujte tú istú verziu "
"balíka!"
@ -1666,12 +1666,12 @@ msgstr "Chyba pri spracovaní MD5. Pozícia %lu"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:38 apt-inst/deb/debfile.cc:43
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť '%s'"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť „%s“"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:50
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť '%s', '%s' alebo '%s'"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť „%s“, „%s“ alebo „%s“"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:110
#, c-format
@ -1772,7 +1772,7 @@ msgstr ""
#: methods/ftp.cc:265
#, c-format
msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
msgstr "Príkaz '%s' prihlasovacieho skriptu zlyhal, server odpovedal: %s"
msgstr "Príkaz „%s“ prihlasovacieho skriptu zlyhal, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:291
#, c-format
@ -1855,12 +1855,12 @@ msgstr "Spojenie sa nedá prijať"
#: methods/ftp.cc:864 methods/http.cc:959 methods/rsh.cc:303
msgid "Problem hashing file"
msgstr "Problém s hashovaním súboru"
msgstr "Problém s hašovaním súboru"
#: methods/ftp.cc:877
#, c-format
msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
msgstr "Súbor sa nedá stiahnuť, server odpovedal '%s'"
msgstr "Súbor sa nedá stiahnuť, server odpovedal „%s“"
#: methods/ftp.cc:892 methods/rsh.cc:322
msgid "Data socket timed out"
@ -1869,7 +1869,7 @@ msgstr "Uplynula doba dátového socketu"
#: methods/ftp.cc:922
#, c-format
msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
msgstr "Prenos dát zlyhal, server odpovedal '%s'"
msgstr "Prenos dát zlyhal, server odpovedal „%s“"
#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:997
@ -1920,17 +1920,17 @@ msgstr "Pripája sa k %s"
#: methods/connect.cc:165 methods/connect.cc:184
#, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Nie je možné zistiť '%s'"
msgstr "Nie je možné preložiť „%s“"
#: methods/connect.cc:190
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr "Dočasné zlyhanie pri zisťovaní '%s'"
msgstr "Dočasné zlyhanie pri preklade „%s“"
#: methods/connect.cc:193
#, c-format
msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i)"
msgstr "Niečo veľmi zlé sa prihodilo pri zisťovaní '%s:%s' (%i)"
msgstr "Niečo veľmi zlé sa prihodilo pri preklade „%s:%s“ (%i)"
#: methods/connect.cc:240
#, c-format
@ -1940,7 +1940,7 @@ msgstr "Nedá sa pripojiť k %s %s:"
#: methods/gpgv.cc:65
#, c-format
msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
msgstr "Zväzok kľúčov '%s' je nedostupný."
msgstr "Zväzok kľúčov „%s“ je nedostupný."
#: methods/gpgv.cc:101
msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
@ -1960,7 +1960,7 @@ msgstr "Bola zistená aspoň jedna nesprávna signatúra."
#: methods/gpgv.cc:214
#, c-format
msgid "Could not execute '%s' to verify signature (is gpgv installed?)"
msgstr "Nedá sa spustiť '%s' na kontrolu signatúry (je nainštalované gpgv?)"
msgstr "Nedá sa spustiť „%s“ na kontrolu signatúry (je nainštalované gpgv?)"
#: methods/gpgv.cc:219
msgid "Unknown error executing gpgv"
@ -2078,7 +2078,7 @@ msgstr "Voľba %s nenájdená"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:439
#, c-format
msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
msgstr "Nerozpoznaná skratka typu: '%c'"
msgstr "Nerozpoznaná skratka typu: „%c“"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:497
#, c-format
@ -2119,7 +2119,7 @@ msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Zahrnuté odtiaľ"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:758
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Nepodporovaná direktíva '%s'"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Nepodporovaná direktíva „%s“"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:809
#, c-format
@ -2139,7 +2139,7 @@ msgstr "%c%s... Hotovo"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:77
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Parameter príkazového riadka '%c' [z %s] je neznámy"
msgstr "Parameter príkazového riadka „%c“ [z %s] je neznámy"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:103 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:111
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:119
@ -2165,12 +2165,12 @@ msgstr "Parameter %s: Zadanie konfiguračnej položky musí obsahovať =<hodn>."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:234
#, c-format
msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
msgstr "Voľba %s vyžaduje ako argument celé číslo (integer), nie '%s'"
msgstr "Voľba %s vyžaduje ako argument celé číslo (integer), nie „%s“"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:265
#, c-format
msgid "Option '%s' is too long"
msgstr "Voľba '%s' je príliš dlhá"
msgstr "Voľba „%s“ je príliš dlhá"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:298
#, c-format
@ -2278,7 +2278,7 @@ msgstr "Súbor vyrovnávacej pamäti balíkov je nezlučiteľnej verzie"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:148
#, c-format
msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
msgstr "Tento APT nepodporuje systém pre správu verzií '%s'"
msgstr "Tento APT nepodporuje systém na správu verzií „%s“"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:153
msgid "The package cache was built for a different architecture"
@ -2415,7 +2415,7 @@ msgstr "Skomolený riadok %u v zozname zdrojov %s (typ)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:240
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
msgstr "Typ '%s' je neznámy na riadku %u v zozname zdrojov %s"
msgstr "Typ „%s“ je neznámy na riadku %u v zozname zdrojov %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:248 apt-pkg/sourcelist.cc:251
#, c-format
@ -2436,7 +2436,7 @@ msgstr ""
#: apt-pkg/pkgrecords.cc:32
#, c-format
msgid "Index file type '%s' is not supported"
msgstr "Indexový súbor typu '%s' nie je podporovaný"
msgstr "Indexový súbor typu „%s“ nie je podporovaný"
#: apt-pkg/algorithms.cc:247
#, c-format
@ -2499,12 +2499,12 @@ msgstr "Spôsob %s nebol správne spustený"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:399
#, c-format
msgid "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press enter."
msgstr "Vložte disk nazvaný '%s' do mechaniky '%s' a stlačte Enter."
msgstr "Vložte disk nazvaný „%s“ do mechaniky „%s“ a stlačte Enter."
#: apt-pkg/init.cc:124
#, c-format
msgid "Packaging system '%s' is not supported"
msgstr "Systém balíkov '%s' nie je podporovaný"
msgstr "Systém balíkov „%s“ nie je podporovaný"
#: apt-pkg/init.cc:140
msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
@ -2517,7 +2517,7 @@ msgstr "Nie je možné vykonať stat %s."
#: apt-pkg/srcrecords.cc:44
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
msgstr "Do sources.list musíte zadať nejaký 'source' (zdrojový) URI"
msgstr "Do sources.list musíte zadať nejaký „source“ (zdrojový) URI"
#: apt-pkg/cachefile.cc:71
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
@ -2529,7 +2529,7 @@ msgstr "Na opravu týchto problémov môžete skúsiť spustiť apt-get update"
#: apt-pkg/policy.cc:267
msgid "Invalid record in the preferences file, no Package header"
msgstr "Neplatný záznam v súbore 'preferences', žiadne záhlavie balíka"
msgstr "Neplatný záznam v súbore „preferences“, žiadne záhlavie balíka"
#: apt-pkg/policy.cc:289
#, c-format
@ -2646,7 +2646,7 @@ msgstr "Nezhoda kontrolných MD5 súčtov"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:647 apt-pkg/acquire-item.cc:1408
msgid "Hash Sum mismatch"
msgstr "Nezhoda kontrolných 'hash' súčtov"
msgstr "Nezhoda kontrolných haš súčtov"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1100
msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
@ -2705,12 +2705,12 @@ msgstr "Uložená menovka: %s \n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:570 apt-pkg/cdrom.cc:841
msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
msgstr "CD-ROM sa odpája..\n"
msgstr "CD-ROM sa odpája...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:590
#, c-format
msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
msgstr "Použije sa CD-ROM prípojný bod %s\n"
msgstr "Použije sa prípojný bod CD-ROM %s\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:608
msgid "Unmounting CD-ROM\n"
@ -2741,7 +2741,7 @@ msgstr ""
#: apt-pkg/cdrom.cc:715
#, c-format
msgid "Found label '%s'\n"
msgstr "Nájdená menovka: '%s'\n"
msgstr "Nájdená menovka: „%s“\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:744
msgid "That is not a valid name, try again.\n"
@ -2754,7 +2754,7 @@ msgid ""
"'%s'\n"
msgstr ""
"Názov tohto disku je: \n"
"'%s'\n"
"„%s“\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:764
msgid "Copying package lists..."
@ -2791,7 +2791,7 @@ msgstr "Zapísaných %i záznamov s %i chýbajúcimi a %i chybnými súbormi\n"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:486
#, c-format
msgid "Directory '%s' missing"
msgstr "Adresár '%s' chýba"
msgstr "Adresár „%s“ chýba"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:569
#, c-format
@ -2847,18 +2847,18 @@ msgstr "Pripravuje sa úplné odstránenie %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:598
#, c-format
msgid "Completely removed %s"
msgstr "Balík '%s' je úplne odstránený"
msgstr "Balík „%s“ je úplne odstránený"
#. populate the "processing" map
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:604
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Installing %s"
msgstr "Nainštalovaný balík %s"
msgstr "Inštaluje sa %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:607
#, c-format
msgid "Running post-installation trigger %s"
msgstr ""
msgstr "Vykonáva sa spúšťač post-installation %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:756
msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"

Loading…
Cancel
Save