Browse Source

Pending translations

debian/1.8.y
bubulle@debian.org 15 years ago
parent
commit
62fe1480dd
 1. 1
    debian/changelog
 2. 8
    po/ChangeLog
 3. 334
    po/de.po
 4. 9
    po/sv.po

1
debian/changelog

@ -21,6 +21,7 @@ apt (0.7.14) UNRELEASED; urgency=low
* Russian updated. Closes: #479777
* Galician updated. Closes: #479792
* Portuguese updated. Closes: #479847
* Swedish updated. Closes: #479871
-- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Sun, 04 May 2008 08:31:06 +0200

8
po/ChangeLog

@ -1,3 +1,11 @@
2008-05-07 Jens Seidel <jensseidel@users.sf.net>
* de.po: updated to 536t.
2008-05-07 Peter Karlsson <peterk@debian.org>
* sv.po: updated to 536t.
2008-05-07 Miguel Figueiredo <elmig@debianpt.org>
* pt.po: updated to 536t.

334
po/de.po

File diff suppressed because it is too large

9
po/sv.po

@ -8,12 +8,12 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-04 09:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-28 06:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-07 06:19+0100\n"
"Last-Translator: Peter Karlsson <peterk@debian.org>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#: cmdline/apt-cache.cc:143
#, c-format
@ -1253,7 +1253,6 @@ msgid "Supported modules:"
msgstr "Moduler som stöds:"
#: cmdline/apt-get.cc:2617
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
@ -1325,7 +1324,7 @@ msgstr ""
" -d Bara hämta - VARKEN installera eller packa upp arkiven.\n"
" -s Gör ingenting, simulera vad som skulle hända.\n"
" -y Antag ja på alla frågor utan att fråga.\n"
" -f Försök fortsätta även om integritetskontroll misslyckas.\n"
" -f Försök rätta ett system med otillfredsställda beroenden.\n"
" -m Försök fortsätta även om arkiven inte kan hittas.\n"
" -u Visa även en lista över uppgraderade paket.\n"
" -b Bygg källkodspaketet när det hämtats.\n"
@ -1417,7 +1416,7 @@ msgstr "Tryck på Enter för att fortsätta."
#: dselect/install:91
msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
msgstr ""
msgstr "Vill du ta bort eventuellt tidigare hämtade .deb-filer?"
# Note to translators: The following four messages belong together. It doesn't
# matter where sentences start, but it has to fit in just these four lines, and

Loading…
Cancel
Save