Browse Source

Slovak translation update

debian/1.8.y
bubulle@debian.org 14 years ago
parent
commit
7704f93346
  1. 1
      debian/changelog
  2. 26
      po/sk.po

1
debian/changelog

@ -9,6 +9,7 @@ apt (0.7.20.3) UNRELEASED; urgency=low
- sv.po. Closes: #518070
- sk.po. Closes: #520403
- it.po. Closes: #522222
- sk.po. Closes: #520403
-- Michael Vogt <mvo@debian.org> Sun, 08 Feb 2009 11:47:48 +0100

26
po/sk.po

@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-12 22:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-19 12:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-08 16:08+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -307,7 +307,7 @@ msgstr ""
"a šablón z balíkov Debian\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Tento pomocnék.\n"
" -h Tento pomocník.\n"
" -t Nastaví dočasný adresár\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
@ -496,7 +496,7 @@ msgstr "E: Chyby sa týkajú súboru "
#: ftparchive/writer.cc:158 ftparchive/writer.cc:188
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Chyba pri prklade %s"
msgstr "Chyba pri preklade %s"
#: ftparchive/writer.cc:170
msgid "Tree walking failed"
@ -602,7 +602,7 @@ msgstr "Komprimovaný výstup %s potrebuje kompresnú sadu"
#: ftparchive/multicompress.cc:169 methods/rsh.cc:91
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Zlyhalo vytvorenie medziprocesovej rúry k podprocesu"
msgstr "Zlyhalo vytvorenie IPC rúry k podprocesu"
#: ftparchive/multicompress.cc:195
msgid "Failed to create FILE*"
@ -1213,7 +1213,7 @@ msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of "
"package %s can satisfy version requirements"
msgstr ""
"%s závislosť pre %s sa nedá splniť, protože sa nedá nájsť verzia balíka %s, "
"%s závislosť pre %s sa nedá splniť, pretože sa nedá nájsť verzia balíka %s, "
"ktorá zodpovedá požiadavke na verziu"
#: cmdline/apt-get.cc:2503
@ -1443,7 +1443,7 @@ msgstr "Kontrolný súčet pre tar zlyhal, archív je poškodený"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:296
#, c-format
msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
msgstr "Neznáma hlavička TARu typ %u, člen %s"
msgstr "Neznáma TAR hlavička typu %u, člen %s"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:70
msgid "Invalid archive signature"
@ -1471,7 +1471,7 @@ msgstr "Pokus o uvoľnenie uzla (DropNode) na stále prepojenom uzle"
#: apt-inst/filelist.cc:412
msgid "Failed to locate the hash element!"
msgstr "Hashovací prvok sa nedá nájsť!"
msgstr "Hašovací prvok sa nedá nájsť!"
#: apt-inst/filelist.cc:459
msgid "Failed to allocate diversion"
@ -1537,7 +1537,7 @@ msgstr "Adresár %s sa nahradí neadresárom"
#: apt-inst/extract.cc:280
msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
msgstr "Nedá sa nájsť uzol v jeho hashovacej oblasti"
msgstr "Nedá sa nájsť uzol na adrese jeho hašu"
#: apt-inst/extract.cc:284
msgid "The path is too long"
@ -1693,14 +1693,14 @@ msgstr "Nespracovateľný riadiaci súbor"
#: methods/cdrom.cc:114
#, c-format
msgid "Unable to read the cdrom database %s"
msgstr "Nedá sa čítať databáza na cdrom %s"
msgstr "Nedá sa čítať databáza na CD-ROM %s"
#: methods/cdrom.cc:123
msgid ""
"Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
"cannot be used to add new CD-ROMs"
msgstr ""
"Pre pridanie CD do APT použijte apt-cdrom. apt-get update sa nedá využiť na "
"Pre pridanie CD do APT použije apt-cdrom. apt-get update sa nedá využiť na "
"pridávanie nových CD."
#: methods/cdrom.cc:131
@ -2079,7 +2079,9 @@ msgstr "Nedá sa urobiť mmap %lu bajtov"
msgid ""
"Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Limit. "
"Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
msgstr "Nedostatok miesta pre dynamický MMap. Prosím, zväčšite veľkosť APT::Cache-Limit. Aktuálna hodnota: %lu. (man 5 apt.conf)"
msgstr ""
"Nedostatok miesta pre dynamický MMap. Prosím, zväčšite veľkosť APT::Cache-"
"Limit. Aktuálna hodnota: %lu. (man 5 apt.conf)"
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:1014
#, c-format
@ -2206,7 +2208,7 @@ msgstr "Nedá sa prejsť do %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:188
msgid "Failed to stat the cdrom"
msgstr "Nedá sa vyhodnotiť cdrom"
msgstr "Nedá sa vykonať stat() CD-ROM"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:149
#, c-format

Loading…
Cancel
Save