Browse Source

Pending translation updates

debian/1.8.y
bubulle@debian.org 14 years ago
parent
commit
79364d4b36
 1. 1
    debian/changelog
 2. 16
    po/ChangeLog
 3. 157
    po/cs.po
 4. 20
    po/ja.po
 5. 4
    po/pl.po
 6. 233
    po/sk.po
 7. 21
    po/th.po
 8. 4
    po/vi.po

1
debian/changelog

@ -17,6 +17,7 @@ apt (0.7.14) UNRELEASED; urgency=low
* Finnish updated. Closes: #479403
* Korean updated. Closes: #479426
* Basque updated. Closes: #479452
* Vietnamese updated. Closes: #479748
-- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Sun, 04 May 2008 08:31:06 +0200

16
po/ChangeLog

@ -1,3 +1,19 @@
2008-05-07 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: updated to 536t.
2008-05-06 Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>
* sk.po: updated to 536t.
2008-05-06 Miroslav Kure <kurem@upcase.inf.upol.cz>
* cs.po: updated to 536t.
2008-05-06 Kenshi Muto <kmuto@debian.org>
* ja.po: updated to 536t.
2008-05-05 Piarres Beobide <pi@beobide.net>
* eu.po: updated to 536t.

157
po/cs.po

@ -1,6 +1,6 @@
# Czech translation of APT
# This file is put in the public domain.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2004-2006.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2004-2008.
#
#
msgid ""
@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-04 09:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-04 18:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-05 21:29+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -56,9 +56,8 @@ msgid "Total distinct versions: "
msgstr "Celkem různých verzí: "
#: cmdline/apt-cache.cc:295
#, fuzzy
msgid "Total distinct descriptions: "
msgstr "Celkem různých verzí: "
msgstr "Celkem různých popisů: "
#: cmdline/apt-cache.cc:297
msgid "Total dependencies: "
@ -69,9 +68,8 @@ msgid "Total ver/file relations: "
msgstr "Celkem vztahů ver/soubor: "
#: cmdline/apt-cache.cc:302
#, fuzzy
msgid "Total Desc/File relations: "
msgstr "Celkem vztahů ver/soubor: "
msgstr "Celkem vztahů popis/soubor: "
#: cmdline/apt-cache.cc:304
msgid "Total Provides mappings: "
@ -159,9 +157,9 @@ msgstr " %4i %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1714 cmdline/apt-cdrom.cc:138 cmdline/apt-config.cc:70
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:547
#: cmdline/apt-get.cc:2571 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s pro %s %s zkompilován na %s %s\n"
msgstr "%s %s pro %s zkompilován na %s %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1721
msgid ""
@ -838,14 +836,14 @@ msgid "Need to get %sB of archives.\n"
msgstr "Potřebuji stáhnout %sB archivů.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:847
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Po rozbalení bude na disku použito dalších %sB.\n"
msgstr "Po této operaci bude na disku použito dalších %sB.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:850
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Po rozbalení bude na disku uvolněno %sB.\n"
msgstr "Po této operaci bude na disku uvolněno %sB.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:864 cmdline/apt-get.cc:2166
#, c-format
@ -1000,42 +998,43 @@ msgstr "Nemohu uzamknout list adresář"
#: cmdline/apt-get.cc:1403
msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
msgstr ""
msgstr "Neměli bychom mazat věci, nemůžu spustit AutoRemover"
#: cmdline/apt-get.cc:1435
#, fuzzy
msgid ""
"The following packages were automatically installed and are no longer "
"required:"
msgstr "Následující NOVÉ balíky budou nainstalovány:"
msgstr ""
"Následující balíky byly nainstalovány automaticky a již nejsou potřeba:"
#: cmdline/apt-get.cc:1437
msgid "Use 'apt-get autoremove' to remove them."
msgstr ""
msgstr "Pro jejich odstranění použijte 'apt-get autoremove'."
#: cmdline/apt-get.cc:1442
msgid ""
"Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
"shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
msgstr ""
"Hmm, zdá se, že AutoRemover zničil něco, co neměl.\n"
"Nahlaste prosím chybu v apt."
#: cmdline/apt-get.cc:1445 cmdline/apt-get.cc:1733
msgid "The following information may help to resolve the situation:"
msgstr "Následující informace vám mohou pomoci vyřešit tuto situaci:"
#: cmdline/apt-get.cc:1449
#, fuzzy
msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
msgstr "Vnitřní chyba, řešitel problémů pokazil věci"
msgstr "Vnitřní chyba, AutoRemover pokazil věci"
#: cmdline/apt-get.cc:1468
msgid "Internal error, AllUpgrade broke stuff"
msgstr "Vnitřní chyba, AllUpgrade pokazil věci"
#: cmdline/apt-get.cc:1523
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Couldn't find task %s"
msgstr "Nemohu najít balík %s"
msgstr "Nemohu najít úlohu %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1638 cmdline/apt-get.cc:1674
#, c-format
@ -1048,9 +1047,9 @@ msgid "Note, selecting %s for regex '%s'\n"
msgstr "Pozn: vybírám %s pro regulární výraz '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1692
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s set to manually installed.\n"
msgstr "ale %s se bude instalovat"
msgstr "%s nastaven jako instalovaný ručně.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1705
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these:"
@ -1236,7 +1235,6 @@ msgid "Supported modules:"
msgstr "Podporované moduly:"
#: cmdline/apt-get.cc:2617
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
@ -1291,6 +1289,8 @@ msgstr ""
" upgrade - Provede aktualizaci\n"
" install - Instaluje nové balíky (balík je libc6, ne libc6.deb)\n"
" remove - Odstraní balíky\n"
" autoremove - Automaticky odstraní nepoužívané balíky\n"
" purge - Odstraní balíky vč. konfiguračních souborů\n"
" source - Stáhne zdrojové archivy\n"
" build-dep - Pro zdrojové balíky nastaví build-dependencies\n"
" dist-upgrade - Aktualizace distribuce, viz apt-get(8)\n"
@ -1300,17 +1300,17 @@ msgstr ""
" check - Ověří, zda se nevyskytují poškozené závislosti\n"
"\n"
"Volby:\n"
" -h Tato nápověda\n"
" -q Nezobrazí indikátor postupu - pro záznam\n"
" -qq Nezobrazí nic než chyby\n"
" -d Pouze stáhne - neinstaluje ani nerozbaluje archivy\n"
" -s Pouze simuluje prováděné akce\n"
" -y Na všechny otázky odpovídá Ano\n"
" -f Zkusí pokračovat, i když selže kontrola integrity\n"
" -m Zkusí pokračovat, i když se nepodaří najít archivy\n"
" -u Zobrazí také seznam aktualizovaných balíků\n"
" -b Po stažení zdrojového balíku jej i zkompiluje\n"
" -V Zobrazí čísla verzí\n"
" -h Tato nápověda\n"
" -q Nezobrazí indikátor postupu - pro záznam\n"
" -qq Nezobrazí nic než chyby\n"
" -d Pouze stáhne - neinstaluje ani nerozbaluje archivy\n"
" -s Pouze simuluje prováděné akce\n"
" -y Na všechny otázky odpovídá Ano\n"
" -f Zkusí opravit systém s porušenými závislostmi\n"
" -m Zkusí pokračovat, i když se nepodaří najít archivy\n"
" -u Zobrazí také seznam aktualizovaných balíků\n"
" -b Po stažení zdrojového balíku jej i zkompiluje\n"
" -V Zobrazí čísla verzí\n"
" -c=? Načte tento konfigurační soubor\n"
" -o=? Nastaví libovolnou volbu, např. -o dir::cache=/tmp\n"
"Více voleb naleznete v manuálových stránkách apt-get(8), sources.list(5)\n"
@ -1393,7 +1393,7 @@ msgstr "Pro pokračování stiskněte enter."
#: dselect/install:91
msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
msgstr ""
msgstr "Chcete smazat všechny dříve stažené .deb soubory?"
#: dselect/install:101
msgid "Some errors occurred while unpacking. I'm going to configure the"
@ -1661,9 +1661,9 @@ msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "Toto není platný DEB archiv, chybí část '%s'"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:50
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
msgstr "Toto není platný DEB archiv, neobsahuje část '%s' ani '%s'"
msgstr "Toto není platný DEB archiv, neobsahuje část '%s', '%s' ani '%s'"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:110
#, c-format
@ -2305,7 +2305,7 @@ msgstr "Zastarává"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:226
msgid "Breaks"
msgstr ""
msgstr "Porušuje"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:237
msgid "important"
@ -2340,19 +2340,18 @@ msgid "Dependency generation"
msgstr "Generování závislostí"
#: apt-pkg/depcache.cc:172 apt-pkg/depcache.cc:191 apt-pkg/depcache.cc:195
#, fuzzy
msgid "Reading state information"
msgstr "Slučuji dostupné informace"
msgstr "Čtu stavové informace"
#: apt-pkg/depcache.cc:219
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to open StateFile %s"
msgstr "Nelze otevřít %s"
msgstr "Nelze otevřít stavový soubor %s"
#: apt-pkg/depcache.cc:225
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
msgstr "Selhal zápis souboru %s"
msgstr "Nelze zapsat dočasný stavový soubor %s"
#: apt-pkg/tagfile.cc:102
#, c-format
@ -2548,9 +2547,9 @@ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (UsePackage1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:153
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewFileVer1)"
msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewFileDesc1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:178
#, c-format
@ -2578,28 +2577,25 @@ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewVersion2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:245
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewFileVer1)"
msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewFileDesc2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:251
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
msgstr ""
"Wow, překročili jste počet jmen balíků, které tato APT zvládá zpracovat."
msgstr "Wow, překročili jste počet jmen balíků, které tato APT umí zpracovat."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:254
msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
msgstr "Wow, překročili jste počet verzí, které tato APT zvládá zpracovat."
msgstr "Wow, překročili jste počet verzí, které tato APT umí zpracovat."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:257
#, fuzzy
msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
msgstr "Wow, překročili jste počet verzí, které tato APT zvládá zpracovat."
msgstr "Wow, překročili jste počet popisů, které tato APT umí zpracovat."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:260
msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
msgstr ""
"Wow, překročili jste počet závislostí, které tato APT zvládá zpracovat."
msgstr "Wow, překročili jste počet závislostí, které tato APT umí zpracovat."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:288
#, c-format
@ -2639,9 +2635,8 @@ msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "Neshoda MD5 součtů"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:647 apt-pkg/acquire-item.cc:1408
#, fuzzy
msgid "Hash Sum mismatch"
msgstr "Neshoda MD5 součtů"
msgstr "Neshoda kontrolních součtů"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1100
msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
@ -2700,9 +2695,8 @@ msgid "Stored label: %s\n"
msgstr "Uložený název: %s \n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:570 apt-pkg/cdrom.cc:841
#, fuzzy
msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
msgstr "Odpojuji CD-ROM..."
msgstr "Odpojuji CD-ROM...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:590
#, c-format
@ -2727,16 +2721,18 @@ msgid "Scanning disc for index files..\n"
msgstr "Hledám na disku indexové soubory...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:678
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and %"
"zu signatures\n"
msgstr "Nalezl jsem indexy balíků (%i), indexy zdrojů (%i) a podpisy (%i)\n"
msgstr ""
"Nalezl jsem indexy balíků (%zu), indexy zdrojů (%zu), indexy popisů (%zu) a "
"podpisy (%zu)\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:715
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Found label '%s'\n"
msgstr "Uložený název: %s \n"
msgstr "Nalezený název: „%s“\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:744
msgid "That is not a valid name, try again.\n"
@ -2749,7 +2745,7 @@ msgid ""
"'%s'\n"
msgstr ""
"Tento disk se nazývá: \n"
"'%s'\n"
"„%s“\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:764
msgid "Copying package lists..."
@ -2785,9 +2781,9 @@ msgstr ""
"Zapsal jsem %i záznamů s chybějícími (%i) a nesouhlasícími (%i) soubory.\n"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:452
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Directory '%s' missing"
msgstr "Adresář seznamů %spartial chybí."
msgstr "Adresář '%s' chybí"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:535
#, c-format
@ -2810,9 +2806,9 @@ msgid "Configuring %s"
msgstr "Nastavuji %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:544 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:545
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Processing triggers for %s"
msgstr "Chyba zpracování adresáře %s"
msgstr "Zpracovávám spouštěče pro %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:547
#, c-format
@ -2847,46 +2843,37 @@ msgstr "Kompletně odstraněn %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:716
msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
msgstr ""
msgstr "Nelze zapsat log, volání openpty() selhalo (/dev/pts není připojen?)\n"
#: methods/rred.cc:219
#, fuzzy
msgid "Could not patch file"
msgstr "Nemohu otevřít soubor %s"
msgstr "Nemohu záplatovat soubor"
#: methods/rsh.cc:330
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr "Spojení bylo předčasně ukončeno"
#, fuzzy
#~ msgid "Line %d too long (max %lu)"
#~ msgstr "Řádek %d je příliš dlouhý (max %d)"
#~ msgstr "Řádek %d je příliš dlouhý (max %lu)"
#, fuzzy
#~ msgid "Line %d too long (max %d)"
#~ msgstr "Řádek %d je příliš dlouhý (max %d)"
#, fuzzy
#~ msgid "Error occured while processing %s (NewFileDesc1)"
#~ msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewFileVer1)"
#~ msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewFileDesc1)"
#, fuzzy
#~ msgid "Error occured while processing %s (NewFileDesc2)"
#~ msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewFileVer1)"
#~ msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewFileDesc2)"
#, fuzzy
#~ msgid "Stored label: %s \n"
#~ msgstr "Uložený název: %s \n"
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Found %i package indexes, %i source indexes, %i translation indexes and %"
#~ "i signatures\n"
#~ msgstr "Nalezl jsem indexy balíků (%i), indexy zdrojů (%i) a podpisy (%i)\n"
#, fuzzy
#~ msgid "openpty failed\n"
#~ msgstr "Výběr selhal"
#~ msgstr ""
#~ "Nalezl jsem indexy balíků (%i), indexy zdrojů (%i), indexy překladů (%i) "
#~ "a podpisy (%i)\n"
#~ msgid "File date has changed %s"
#~ msgstr "Datum souboru se změnil %s"

20
po/ja.po

@ -3,13 +3,13 @@
# Project Vine, Daisuke SUZUKI <daisuke@linux.or.jp>, 2001-2002
# Debian Project, Masato Taruishi <taru@debian.org>, 2002
# Debian Project, Keita Maehara <maehara@debian.org>, 2003
# Debian Project, Kenshi Muto <kmuto@debian.org>, 2004
# Debian Project, Kenshi Muto <kmuto@debian.org>, 2004-2008
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt 0.6\n"
"Project-Id-Version: apt 0.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-04 09:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-18 21:13+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-06 11:11+0900\n"
"Last-Translator: Kenshi Muto <kmuto@debian.org>\n"
"Language-Team: Debian Japanese List <debian-japanese@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -1252,7 +1252,6 @@ msgid "Supported modules:"
msgstr "サポートされているモジュール:"
#: cmdline/apt-get.cc:2617
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
@ -1312,6 +1311,7 @@ msgstr ""
" remove - パッケージを削除します\n"
" autoremove - 自動インストールされ使われていないすべてのパッケージを削除し"
"ます\n"
" purge - 設定ファイルまで含めてパッケージを削除します\n"
" source - ソースアーカイブをダウンロードします\n"
" build-dep - ソースパッケージの構築依存関係を設定します\n"
" dist-upgrade - ディストリビューションをアップグレードします\n"
@ -1324,7 +1324,7 @@ msgstr ""
"オプション:\n"
" -h このヘルプを表示する\n"
" -q ログファイルに出力可能な形式にする - プログレス表示をしない\n"
" -qq エラー以外は表示しない\n"
" -qq エラー以外は表示しない\n"
" -d ダウンロードのみ行う - アーカイブのインストールや展開は行わない\n"
" -s 実際には実行しない。実行シミュレーションのみ行う\n"
" -y すべての問い合わせに Yes で答え、プロンプトは返さない\n"
@ -1415,7 +1415,7 @@ msgstr "enter を押すと続行します。"
#: dselect/install:91
msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
msgstr ""
msgstr "過去にダウンロードした .deb ファイルを削除しますか?"
#: dselect/install:101
msgid "Some errors occurred while unpacking. I'm going to configure the"
@ -1961,7 +1961,8 @@ msgstr "キーリングにアクセスできませんでした: '%s'"
#: methods/gpgv.cc:101
msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
msgstr "E: Acquire::gpgv::Options の引数リストが長すぎます。終了しています。"
msgstr ""
"エラー: Acquire::gpgv::Options の引数リストが長すぎます。終了しています。"
#: methods/gpgv.cc:205
msgid ""
@ -2707,7 +2708,7 @@ msgstr "サイズが適合しません"
#: apt-pkg/vendorlist.cc:66
#, c-format
msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
msgstr "ベンダブロック %s はフィンガープリントを含んでいません"
msgstr "ベンダブロック %s は鍵指紋を含んでいません"
#: apt-pkg/cdrom.cc:529
#, c-format
@ -2888,6 +2889,3 @@ msgstr "ファイルにパッチできませんでした"
#: methods/rsh.cc:330
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr "途中で接続がクローズされました"
#~ msgid "Line %d too long (max %lu)"
#~ msgstr "%d 行目が長すぎます (最大 %lu)"

4
po/pl.po

@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: apt 0.7.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-04 09:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-04 13:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-06 10:29+0100\n"
"Last-Translator: Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -1417,7 +1417,7 @@ msgstr "Proszę nacisnąć enter, aby kontynuować."
#: dselect/install:91
msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
msgstr ""
msgstr "Usunąć wszystkie pobrane wcześniej pliki .deb?"
# Note to translators: The following four messages belong together. It doesn't
# matter where sentences start, but it has to fit in just these four lines, and

233
po/sk.po

@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-04 09:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-17 13:45+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-05 19:22+0200\n"
"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -29,7 +29,7 @@ msgstr "Balík %s verzie %s má nesplnené závislosti:\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1419 cmdline/apt-cache.cc:1570
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Balík %s sa nedá nájsť"
msgstr "Nedá sa nájsť balík %s"
#: cmdline/apt-cache.cc:247
msgid "Total package names: "
@ -114,7 +114,7 @@ msgstr "Súbory balíka:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1531 cmdline/apt-cache.cc:1617
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr "Cache je neaktuálna, nedá sa odvolať na súbor balíka"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť je neaktuálna, nedá sa odvolať na súbor balíka"
#: cmdline/apt-cache.cc:1532
#, c-format
@ -241,7 +241,7 @@ msgstr ""
#: cmdline/apt-cdrom.cc:78
msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
msgstr "Zadajte názov tohto disku, napríklad „Debian 2.1r1 Disk 1“"
msgstr "Zadajte názov tohto disku, napríklad 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:93
msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
@ -432,7 +432,7 @@ msgstr "Nevyhovel žiaden výber"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:832
#, c-format
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "V balíkovom súbore skupiny „%s“ chýbajú niektoré súbory"
msgstr "V balíkovom súbore skupiny '%s' chýbajú niektoré súbory"
#: ftparchive/cachedb.cc:43
#, c-format
@ -500,7 +500,7 @@ msgstr "Chyba pri zisťovaní %s"
#: ftparchive/writer.cc:170
msgid "Tree walking failed"
msgstr "Priechod stromom zlyhal"
msgstr "Prechod stromom zlyhal"
#: ftparchive/writer.cc:195
#, c-format
@ -510,7 +510,7 @@ msgstr "%s sa nedá otvoriť"
#: ftparchive/writer.cc:254
#, c-format
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr "Odlinkovanie %s [%s]\n"
msgstr " Odlinkovanie %s [%s]\n"
#: ftparchive/writer.cc:262
#, c-format
@ -534,7 +534,7 @@ msgstr " Bol dosiahnutý odlinkovací limit %sB.\n"
#: ftparchive/writer.cc:387
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Archív neobsahuje pole package"
msgstr "Archív neobsahuje pole 'package'"
#: ftparchive/writer.cc:395 ftparchive/writer.cc:610
#, c-format
@ -549,12 +549,12 @@ msgstr " správcom %s je %s, nie %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:620
#, c-format
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s nemá žiadnu source položku pre override\n"
msgstr " %s nemá žiadnu 'source' položku pre override\n"
#: ftparchive/writer.cc:624
#, c-format
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr " %s nemá žiadnu binary položku pre override\n"
msgstr " %s nemá žiadnu 'binary override' položku\n"
#: ftparchive/contents.cc:321
#, c-format
@ -568,32 +568,32 @@ msgstr "realloc - Zlyhal pokus o pridelenie pamäti"
#: ftparchive/override.cc:34 ftparchive/override.cc:142
#, c-format
msgid "Unable to open %s"
msgstr "%s sa nedá otvoriť"
msgstr "Nedá sa otvoriť %s"
#: ftparchive/override.cc:60 ftparchive/override.cc:166
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #1"
msgstr "Skomolený súbor %s, riadok %lu #1"
msgstr "Skomolený 'override' %s riadok %lu #1"
#: ftparchive/override.cc:74 ftparchive/override.cc:178
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #2"
msgstr "Skomolený súbor %s, riadok %lu #2"
msgstr "Skomolený 'override' %s riadok %lu #2"
#: ftparchive/override.cc:88 ftparchive/override.cc:191
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #3"
msgstr "Skomolený súbor %s, riadok %lu #3"
msgstr "Skomolený 'override' %s riadok %lu #3"
#: ftparchive/override.cc:127 ftparchive/override.cc:201
#, c-format
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať override súbor %s"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať 'override' súbor %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:72
#, c-format
msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
msgstr "Neznámy kompresný algoritmus „%s“"
msgstr "Neznámy kompresný algoritmus '%s'"
#: ftparchive/multicompress.cc:102
#, c-format
@ -734,7 +734,7 @@ msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:581
#, c-format
msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu aktualizovaných, %lu nových inštalovaných, "
msgstr "%lu aktualizovaných, %lu nových nainštalovaných, "
#: cmdline/apt-get.cc:585
#, c-format
@ -778,7 +778,7 @@ msgstr " Hotovo"
#: cmdline/apt-get.cc:682
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these."
msgstr "Na opravu môžete spustiť „apt-get -f install“."
msgstr "Na opravu môžete spustiť `apt-get -f install'."
#: cmdline/apt-get.cc:685
msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
@ -877,7 +877,7 @@ msgid ""
" ?] "
msgstr ""
"Možno sa chystáte vykonať niečo škodlivé.\n"
"Pre pokračovanie opíšte frázu „%s“\n"
"Pre pokračovanie opíšte frázu '%s'\n"
" ?]"
#: cmdline/apt-get.cc:897 cmdline/apt-get.cc:916
@ -899,7 +899,7 @@ msgstr "Niektoré súbory sa nedajú stiahnuť"
#: cmdline/apt-get.cc:1003 cmdline/apt-get.cc:2223
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Sťahovanie ukončené v režime „iba stiahnuť“"
msgstr "Sťahovanie ukončené v režime 'iba stiahnuť'"
#: cmdline/apt-get.cc:1009
msgid ""
@ -981,12 +981,12 @@ msgstr "%s je už najnovšej verzie.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1193
#, c-format
msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Nebolo nájdené vydanie „%s“ pre „%s“"
msgstr "Nebolo nájdené vydanie '%s' pre '%s'"
#: cmdline/apt-get.cc:1195
#, c-format
msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Nebola nájdená verzia „%s“ pre „%s“"
msgstr "Nebola nájdená verzia '%s' pre '%s'"
#: cmdline/apt-get.cc:1201
#, c-format
@ -1010,11 +1010,11 @@ msgid ""
"The following packages were automatically installed and are no longer "
"required:"
msgstr ""
"Nasledovné balíky boli nainštalované automaticky a už viac nie sú potrebné:"
"Nasledovné balíky boli nainštalované automaticky a už viac nie sú potrebné:"
#: cmdline/apt-get.cc:1437
msgid "Use 'apt-get autoremove' to remove them."
msgstr "Na ich odstránenie použite „apt-get autoremove“."
msgstr "Na ich odstránenie použite 'apt-get autoremove'."
#: cmdline/apt-get.cc:1442
msgid ""
@ -1049,23 +1049,23 @@ msgstr "Balík %s sa nedá nájsť"
#: cmdline/apt-get.cc:1661
#, c-format
msgid "Note, selecting %s for regex '%s'\n"
msgstr "Poznámka: vyberá sa %s pre regulárny výraz „%s“\n"
msgstr "Poznámka: vyberá sa %s pre regulárny výraz '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1692
#, c-format
msgid "%s set to manually installed.\n"
msgstr "%s ne nastavený na manuálnu inštaláciu.\n"
msgstr "%s je nastavený na manuálnu inštaláciu.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1705
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these:"
msgstr "Na opravu nasledovných môžete spustiť „apt-get -f install“:"
msgstr "Na opravu nasledovných môžete spustiť `apt-get -f install':"
#: cmdline/apt-get.cc:1708
msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
msgstr ""
"Nesplnené závislosti. Skúste spustiť „apt-get -f install“ bez balíkov (alebo "
"Nesplnené závislosti. Skúste spustiť `apt-get -f install' bez balíkov (alebo "
"navrhnite riešenie)."
#: cmdline/apt-get.cc:1720
@ -1120,7 +1120,7 @@ msgstr "Hotovo"
#: cmdline/apt-get.cc:1958 cmdline/apt-get.cc:1966
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Vnútorná chyba, problem resolver niečo pokazil"
msgstr "Vnútorná chyba, 'problem resolver' niečo pokazil"
#: cmdline/apt-get.cc:2066
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
@ -1134,7 +1134,7 @@ msgstr "Nedá sa nájsť zdrojový balík pre %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2145
#, c-format
msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
msgstr "Preskakuje sa už stiahnutý súbor „%s“\n"
msgstr "Preskakuje sa už stiahnutý súbor '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2173
#, c-format
@ -1168,17 +1168,17 @@ msgstr "Preskakuje sa rozbalenie už rozbaleného zdroja v %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2259
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz pre rozbalenie „%s“ zlyhal.\n"
msgstr "Príkaz pre rozbalenie '%s' zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2260
#, c-format
msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
msgstr "Skontrolujte, či je nainštalovaný balík „dpkg-dev“.\n"
msgstr "Skontrolujte, či je nainštalovaný balík 'dpkg-dev'.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2277
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz pre zostavenie „%s“ zlyhal.\n"
msgstr "Príkaz pre zostavenie '%s' zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2296
msgid "Child process failed"
@ -1241,7 +1241,6 @@ msgid "Supported modules:"
msgstr "Podporované moduly:"
#: cmdline/apt-get.cc:2617
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
@ -1292,36 +1291,36 @@ msgstr ""
"a inštaláciu balíkov. Najpoužívanejšími príkazmi sú update a install.\n"
"\n"
"Príkazy:\n"
" update - Získa zoznam nových balíkov\n"
" update - Získa nové zoznamy balíkov\n"
" upgrade - Vykoná aktualizáciu\n"
" install - Nainštaluje nové balíky (balík je libc6, nie libc6."
"deb)\n"
" remove - Odstráni balíky\n"
" autoremove - Automaticky odstráni všetky nepoužité balíky\n"
" purge - Odstráni a vyčistí konfiguráciu balíkov\n"
" purge - Odstráni a vyčistí balíky\n"
" source - Stiahne zdrojové archívy\n"
" build-dep - Nastaví závislosti pre zostavenie pre zdrojové balíky\n"
" build-dep - Nastaví závislosti kompilácie pre zdrojové balíky\n"
" dist-upgrade - Aktualizácia distribúcie, viď apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - Riadi sa podľa výberu v dselect-e\n"
" clean - Zmaže stiahnuté archívy\n"
" autoclean - Zmaže staré stiahnuté archívy\n"
" check - Overí, či nejestvujú poškodené závislosti\n"
" check - Overí, či neexistujú poškodené závislosti\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Tento text pomocníka\n"
" -h Táto nápoveda\n"
" -q Nezobrazí indikátor priebehu - pre záznam\n"
" -qq Zobrazí iba chyby\n"
" -d Iba stiahne - neinštaluje ani nerozbaľuje archívy\n"
" -s Iba napodobňuje prevádzané akcie\n"
" -s Žiadna akcia. Iba simuluje postupnosť pripravených akcií\n"
" -y Na všetky otázky odpovedá Áno\n"
" -f Skúsi pokračovať, aj keď zlyhá kontrola integrity\n"
" -f Pokúsi sa opraviť systém s poškodenými závislosťami\n"
" -m Skúsi pokračovať, aj keď sa nepodarí nájsť archívy\n"
" -u Zobrazí tiež zoznam aktualizovaných balíkov\n"
" -b Po stiahnutí zdrojového balíka ho aj skompiluje\n"
" -V Zobrazí čísla verzií\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
"Viac volieb nájdete v manuálových stránkách apt-get(8), sources.list(5)\n"
"Viac volieb nájdete v manuálových stránkach apt-get(8), sources.list(5)\n"
"a apt.conf(5).\n"
" Toto APT má schopnosti posvätnej kravy.\n"
@ -1349,7 +1348,7 @@ msgstr "%sB sa stiahlo za %s (%sB/s)\n"
#: cmdline/acqprogress.cc:225
#, c-format
msgid " [Working]"
msgstr " [Spracúva sa]"
msgstr " [Prebieha spracovanie]"
#: cmdline/acqprogress.cc:271
#, c-format
@ -1359,8 +1358,8 @@ msgid ""
"in the drive '%s' and press enter\n"
msgstr ""
"Výmena média: Vložte disk nazvaný\n"
" „%s“\n"
"do mechaniky „%s“ a stlačte Enter\n"
" '%s'\n"
"do mechaniky '%s' a stlačte Enter\n"
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:86
msgid "Unknown package record!"
@ -1401,7 +1400,7 @@ msgstr "Stlačte Enter, ak chcete pokračovať."
#: dselect/install:91
msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
msgstr ""
msgstr "Chcete odstrániť všetky doteraz stiahnuté .deb súbory?"
#: dselect/install:101
msgid "Some errors occurred while unpacking. I'm going to configure the"
@ -1559,12 +1558,12 @@ msgstr "Súbor %s/%s prepisuje ten z balíka %s"
#: apt-pkg/acquire.cc:418 apt-pkg/clean.cc:34
#, c-format
msgid "Unable to read %s"
msgstr "%s sa nedá čítať"
msgstr "Nedá sa načítať %s"
#: apt-inst/extract.cc:491
#, c-format
msgid "Unable to stat %s"
msgstr "%s sa nedá vyhodnotiť"
msgstr "Nedá sa vyhodnotiť %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:51 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:57
#, c-format
@ -1574,7 +1573,7 @@ msgstr "Odstránenie %s zlyhalo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:106 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:108
#, c-format
msgid "Unable to create %s"
msgstr "%s sa nedá vytvoriť"
msgstr "Nedá sa vytvoriť %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:114
#, c-format
@ -1604,7 +1603,7 @@ msgstr "Vnútorná chyba pri získavaní názvu balíka"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:201 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:382
msgid "Reading file listing"
msgstr "Načítavam výpis súborov"
msgstr "Načítava sa zoznam súborov"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:212
#, c-format
@ -1613,8 +1612,8 @@ msgid ""
"then make it empty and immediately re-install the same version of the "
"package!"
msgstr ""
"Otvorenie súboru zoznamov „%sinfo/%s“ zlyhalo. Ak nemôžete obnoviť tento "
"súbor, vytvorte ho nový prázdny a ihneď znovu nainštalujte tú istú verziu "
"Otvorenie súboru zoznamov '%sinfo/%s' zlyhalo. Ak nemôžete obnoviť tento "
"súbor, vytvorte nový prázdny a ihneď znovu nainštalujte tú istú verziu "
"balíka!"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:225 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:238
@ -1652,7 +1651,7 @@ msgstr "Vyrovnávacia pamäť balíkov sa musí najprv inicializovať"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:439
#, c-format
msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
msgstr "Chyba pri hľadaní Balíka: Hlavička, offset %lu"
msgstr "Chyba pri hľadaní Balíka: hlavička, pozícia %lu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:461
#, c-format
@ -1662,17 +1661,17 @@ msgstr "Zlá sekcia ConfFile v stavovom súbore na pozícii %lu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:466
#, c-format
msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
msgstr "Chyba pri spracovaní MD5. Offset %lu"
msgstr "Chyba pri spracovaní MD5. Pozícia %lu"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:38 apt-inst/deb/debfile.cc:43
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť „%s“"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť '%s'"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:50
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť „%s“, „%s“ alebo „%s“"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť '%s', '%s' alebo '%s'"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:110
#, c-format
@ -1755,12 +1754,12 @@ msgstr "Server zamietol naše spojenie s chybou: %s"
#: methods/ftp.cc:210
#, c-format
msgid "USER failed, server said: %s"
msgstr "USER zlyhal, server odpovedal: %s"
msgstr "Zlyhalo zadanie používateľa, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:217
#, c-format
msgid "PASS failed, server said: %s"
msgstr "PASS zlyhal, server odpovedal: %s"
msgstr "Zlyhalo zadanie hesla, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:237
msgid ""
@ -1773,12 +1772,12 @@ msgstr ""
#: methods/ftp.cc:265
#, c-format
msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
msgstr "Príkaz „%s“ prihlasovacieho skriptu zlyhal, server odpovedal: %s"
msgstr "Príkaz '%s' prihlasovacieho skriptu zlyhal, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:291
#, c-format
msgid "TYPE failed, server said: %s"
msgstr "TYPE zlyhal, server odpovedal: %s"
msgstr "Zlyhalo zadanie typu, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:329 methods/ftp.cc:440 methods/rsh.cc:183 methods/rsh.cc:226
msgid "Connection timeout"
@ -1844,7 +1843,7 @@ msgstr "Neznáma rodina adries %u (AF_*)"
#: methods/ftp.cc:798
#, c-format
msgid "EPRT failed, server said: %s"
msgstr "EPRT zlyhal, server odpovedal: %s"
msgstr "Zlyhalo zadanie EPRT, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:818
msgid "Data socket connect timed out"
@ -1861,7 +1860,7 @@ msgstr "Problém s hashovaním súboru"
#: methods/ftp.cc:877
#, c-format
msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
msgstr "Súbor sa nedá stiahnuť, server odpovedal „%s“"
msgstr "Súbor sa nedá stiahnuť, server odpovedal '%s'"
#: methods/ftp.cc:892 methods/rsh.cc:322
msgid "Data socket timed out"
@ -1870,7 +1869,7 @@ msgstr "Uplynula doba dátového socketu"
#: methods/ftp.cc:922
#, c-format
msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
msgstr "Prenos dát zlyhal, server odpovedal „%s“"
msgstr "Prenos dát zlyhal, server odpovedal '%s'"
#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:997
@ -1921,17 +1920,17 @@ msgstr "Pripája sa k %s"
#: methods/connect.cc:165 methods/connect.cc:184
#, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Nie je možné preložiť „%s“"
msgstr "Nie je možné zistiť '%s'"
#: methods/connect.cc:190
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr "Dočasné zlyhanie pri preklade „%s“"
msgstr "Dočasné zlyhanie pri zisťovaní '%s'"
#: methods/connect.cc:193
#, c-format
msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i)"
msgstr "Niečo veľmi zlé sa prihodilo pri preklade „%s:%s“ (%i)"
msgstr "Niečo veľmi zlé sa prihodilo pri zisťovaní '%s:%s' (%i)"
#: methods/connect.cc:240
#, c-format
@ -1941,7 +1940,7 @@ msgstr "Nedá sa pripojiť k %s %s:"
#: methods/gpgv.cc:65
#, c-format
msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
msgstr "Zväzok kľúčov „%s“ je nedostupný."
msgstr "Zväzok kľúčov '%s' je nedostupný."
#: methods/gpgv.cc:101
msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
@ -1961,7 +1960,7 @@ msgstr "Bola zistená aspoň jedna nesprávna signatúra."
#: methods/gpgv.cc:214
#, c-format
msgid "Could not execute '%s' to verify signature (is gpgv installed?)"
msgstr "Nedá sa spustiť „%s“ na kontrolu signatúry (je nainštalované gpgv?)"
msgstr "Nedá sa spustiť '%s' na kontrolu signatúry (je nainštalované gpgv?)"
#: methods/gpgv.cc:219
msgid "Unknown error executing gpgv"
@ -2040,7 +2039,7 @@ msgstr "Chyba zápisu do súboru"
#: methods/http.cc:861
msgid "Error writing to the file"
msgstr "Chyba zápisu do súboru"
msgstr "Chyba zápisu do tohto súboru"
#: methods/http.cc:875
msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
@ -2079,7 +2078,7 @@ msgstr "Voľba %s nenájdená"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:439
#, c-format
msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
msgstr "Nerozpoznaná skratka typu: „%c“"
msgstr "Nerozpoznaná skratka typu: '%c'"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:497
#, c-format
@ -2120,7 +2119,7 @@ msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Zahrnuté odtiaľ"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:758
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Nepodporovaná direktíva „%s“"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Nepodporovaná direktíva '%s'"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:809
#, c-format
@ -2140,7 +2139,7 @@ msgstr "%c%s... Hotovo"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:77
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Parameter príkazového riadka „%c“ [z %s] je neznámy"
msgstr "Parameter príkazového riadka '%c' [z %s] je neznámy"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:103 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:111
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:119
@ -2151,7 +2150,7 @@ msgstr "Nezrozumiteľný parameter %s na príkazovom riadku"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:124
#, c-format
msgid "Command line option %s is not boolean"
msgstr "Parameter príkazového riadka %s nie je pravdivostná hodnota"
msgstr "Parameter príkazového riadku %s nie je pravdivostná hodnota"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:163 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:184
#, c-format
@ -2166,12 +2165,12 @@ msgstr "Parameter %s: Zadanie konfiguračnej položky musí obsahovať =<hodn>."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:234
#, c-format
msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
msgstr "Voľba %s vyžaduje ako argument celé číslo (integer), nie „%s“"
msgstr "Voľba %s vyžaduje ako argument celé číslo (integer), nie '%s'"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:265
#, c-format
msgid "Option '%s' is too long"
msgstr "Voľba „%s“ je príliš dlhá"
msgstr "Voľba '%s' je príliš dlhá"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:298
#, c-format
@ -2205,12 +2204,12 @@ msgstr "Zamykanie pre súbor zámku %s, ktorý je iba na čítanie, sa nepouží
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:152
#, c-format
msgid "Could not open lock file %s"
msgstr "Zámkový súbor %s sa nedá otvoriť"
msgstr "Súbor zámku %s sa nedá otvoriť"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:170
#, c-format
msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
msgstr "Zamykanie pre zámkový súbor %s pripojený cez nfs sa nepoužíva"
msgstr "Zamykanie pre súbor zámku %s pripojený cez nfs sa nepoužíva"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:174
#, c-format
@ -2240,7 +2239,7 @@ msgstr "Podproces %s neočakávane skončil"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:501
#, c-format
msgid "Could not open file %s"
msgstr "Súbor %s sa nedá otvoriť súbor"
msgstr "Nedá sa otvoriť súbor %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:557
#, c-format
@ -2279,7 +2278,7 @@ msgstr "Súbor vyrovnávacej pamäti balíkov je nezlučiteľnej verzie"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:148
#, c-format
msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
msgstr "Tento APT nepodporuje systém pre správu verzií „%s“"
msgstr "Tento APT nepodporuje systém pre správu verzií '%s'"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:153
msgid "The package cache was built for a different architecture"
@ -2351,7 +2350,7 @@ msgstr "Generovanie závislostí"
#: apt-pkg/depcache.cc:172 apt-pkg/depcache.cc:191 apt-pkg/depcache.cc:195
msgid "Reading state information"
msgstr "Čítajú sa stavové informácie"
msgstr "Načítavajú sa stavové informácie"
#: apt-pkg/depcache.cc:219
#, c-format
@ -2416,7 +2415,7 @@ msgstr "Skomolený riadok %u v zozname zdrojov %s (typ)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:240
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
msgstr "Typ „%s“ je neznámy na riadku %u v zozname zdrojov %s"
msgstr "Typ '%s' je neznámy na riadku %u v zozname zdrojov %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:248 apt-pkg/sourcelist.cc:251
#, c-format
@ -2437,13 +2436,13 @@ msgstr ""
#: apt-pkg/pkgrecords.cc:32
#, c-format
msgid "Index file type '%s' is not supported"
msgstr "Indexový súbor typu „%s“ nie je podporovaný"
msgstr "Indexový súbor typu '%s' nie je podporovaný"
#: apt-pkg/algorithms.cc:247
#, c-format
msgid ""
"The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr "Je nutné preinštalovať balík %s, ale nemôžem pre neho nájsť archív."
msgstr "Je nutné preinštalovať balík %s, ale nedá sa nájsť jeho archív."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1106
msgid ""
@ -2500,21 +2499,21 @@ msgstr "Spôsob %s nebol správne spustený"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:399
#, c-format
msgid "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press enter."
msgstr "Vložte disk nazvaný „%s“ do mechaniky „%s“ a stlačte Enter."
msgstr "Vložte disk nazvaný '%s' do mechaniky '%s' a stlačte Enter."
#: apt-pkg/init.cc:124
#, c-format
msgid "Packaging system '%s' is not supported"
msgstr "Balíčkovací systém „%s“ nie je podporovaný"
msgstr "Systém balíkov '%s' nie je podporovaný"
#: apt-pkg/init.cc:140
msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
msgstr "Nedá sa určiť vhodný typ balíčkovacieho systému"
msgstr "Nedá sa určiť vhodný typ systému balíkov"
#: apt-pkg/clean.cc:57
#, c-format
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Nie je možné vykonať stat() %s."
msgstr "Nie je možné vykonať stat %s."
#: apt-pkg/srcrecords.cc:44
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
@ -2530,16 +2529,16 @@ msgstr "Na opravu týchto problémov môžete skúsiť spustiť apt-get update"
#: apt-pkg/policy.cc:267
msgid "Invalid record in the preferences file, no Package header"
msgstr "Neplatný záznam v súbore preferencií, žiadne záhlavie balíka"
msgstr "Neplatný záznam v súbore 'preferences', žiadne záhlavie balíka"
#: apt-pkg/policy.cc:289
#, c-format
msgid "Did not understand pin type %s"
msgstr "Nezrozumiteľné pripevnenie typu %s"
msgstr "Nezrozumiteľné pridržanie typu %s"
#: apt-pkg/policy.cc:297
msgid "No priority (or zero) specified for pin"
msgstr "Pre pripevnenie nebola zadaná žiadna (alebo nulová) priorita"
msgstr "Nebola zadaná žiadna (alebo nulová) priorita na pridržanie"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:72
msgid "Cache has an incompatible versioning system"
@ -2643,11 +2642,11 @@ msgstr "premenovanie zlyhalo, %s (%s -> %s)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:401
msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "Nezhoda MD5 súčtov"
msgstr "Nezhoda kontrolných MD5 súčtov"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:647 apt-pkg/acquire-item.cc:1408
msgid "Hash Sum mismatch"
msgstr "Nezhoda haš súčtov"
msgstr "Nezhoda kontrolných 'hash' súčtov"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1100
msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
@ -2742,7 +2741,7 @@ msgstr ""
#: apt-pkg/cdrom.cc:715
#, c-format
msgid "Found label '%s'\n"
msgstr "Nájdená menovka: „%s“\n"
msgstr "Nájdená menovka: '%s'\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:744
msgid "That is not a valid name, try again.\n"
@ -2755,7 +2754,7 @@ msgid ""
"'%s'\n"
msgstr ""
"Názov tohto disku je: \n"
"„%s“\n"
"'%s'\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:764
msgid "Copying package lists..."
@ -2792,7 +2791,7 @@ msgstr "Zapísaných %i záznamov s %i chýbajúcimi a %i chybnými súbormi\n"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:452
#, c-format
msgid "Directory '%s' missing"
msgstr "Adresár „%s“ chýba"
msgstr "Adresár '%s' chýba"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:535
#, c-format
@ -2817,7 +2816,7 @@ msgstr "Nastavuje sa %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:544 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:545
#, c-format
msgid "Processing triggers for %s"
msgstr "Spracúvajú sa spúšťače %s"
msgstr "Spracovávajú sa spúšťače %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:547
#, c-format
@ -2848,52 +2847,18 @@ msgstr "Pripravuje sa úplné odstránenie %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:564
#, c-format
msgid "Completely removed %s"
msgstr "Balík „%s“ je úplne odstránený"
msgstr "Balík '%s' je úplne odstránený"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:716
msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
msgstr ""
"Nie je možné zapísať záznam, volanie openpty() zlyhalo (/dev/pts nie je "
"Nedá sa zapísať záznam, volanie openpty() zlyhalo (/dev/pts nie je "
"pripojený?)\n"
#: methods/rred.cc:219
msgid "Could not patch file"
msgstr "Súbor %s sa nedá otvoriť súbor"
msgstr "Nedá sa upraviť súbor"
#: methods/rsh.cc:330
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr "Spojenie bolo predčasne ukončené"
#~ msgid "Line %d too long (max %lu)"
#~ msgstr "Riadok %d je príliš dlhý (nanajvýš %lu)"
#, fuzzy
#~ msgid "Line %d too long (max %d)"
#~ msgstr "Riadok %d je príliš dlhý (nanajvýš %d)"
#, fuzzy
#~ msgid "Error occured while processing %s (NewFileDesc1)"
#~ msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewFileVer1)"
#, fuzzy
#~ msgid "Error occured while processing %s (NewFileDesc2)"
#~ msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewFileVer1)"
#, fuzzy
#~ msgid "Stored label: %s \n"
#~ msgstr "Uložená menovka: %s \n"
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Found %i package indexes, %i source indexes, %i translation indexes and %"
#~ "i signatures\n"
#~ msgstr ""
#~ "Nájdených %i indexov balíkov, %i indexov zdrojových balíkov a %i "
#~ "signatúr\n"
#, fuzzy
#~ msgid "openpty failed\n"
#~ msgstr "Výber zlyhal"
#~ msgid "File date has changed %s"
#~ msgstr "Dátum súboru sa zmenil %s"

21
po/th.po

@ -2,13 +2,14 @@
# Copyright (C) 2007-2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the apt package.
# Theppiak Karoonboonyanan <thep@linux.thai.net>, 2007-2008.
# Arthit Suriyawongkul <arthit@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-04 09:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-04 15:53+0700\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-06 12:52+0700\n"
"Last-Translator: Theppitak Karoonboonyanan <thep@linux.thai.net>\n"
"Language-Team: Thai <thai-l10n@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -1382,7 +1383,7 @@ msgstr "กด enter เพื่อดำเนินการต่อ"
#: dselect/install:91
msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
msgstr "คุณต้องการจะลบแฟ้ม .deb ต่างๆ ที่ดาวน์โหลดมาด้วยหรือไม่?"
msgstr "คุณต้องการจะลบแฟ้ม .deb ต่างๆ ที่ได้ดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้หรือไม่?"
#: dselect/install:101
msgid "Some errors occurred while unpacking. I'm going to configure the"
@ -1452,7 +1453,7 @@ msgstr "DropNode ถูกเรียกใช้กับโหนดที่
#: apt-inst/filelist.cc:412
msgid "Failed to locate the hash element!"
msgstr "หาสมาชิกในตาราง hash ไม่สำเร็จ!"
msgstr "หาสมาชิกในตารางแฮชไม่สำเร็จ!"
#: apt-inst/filelist.cc:459
msgid "Failed to allocate diversion"
@ -1518,7 +1519,7 @@ msgstr "ไดเรกทอรี %s กำลังจะถูกแทน
#: apt-inst/extract.cc:280
msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
msgstr "หาโหนดใน bucket ของ hash ไม่พบ"
msgstr "หาโหนดใน bucket ของแฮชไม่พบ"
#: apt-inst/extract.cc:284
msgid "The path is too long"
@ -1832,7 +1833,7 @@ msgstr "ไม่สามารถรับการเชื่อมต่อ
#: methods/ftp.cc:864 methods/http.cc:959 methods/rsh.cc:303
msgid "Problem hashing file"
msgstr "เกิดปัญหาขณะคำนวณค่า hash ของแฟ้ม"
msgstr "เกิดปัญหาขณะคำนวณค่าแฮชของแฟ้ม"
#: methods/ftp.cc:877
#, c-format
@ -2615,7 +2616,7 @@ msgstr "MD5Sum ไม่ตรงกัน"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:647 apt-pkg/acquire-item.cc:1408
msgid "Hash Sum mismatch"
msgstr "Hash Sum ไม่ตรงกัน"
msgstr "ผลรวมแฮชไม่ตรงกัน"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1100
msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
@ -2639,7 +2640,7 @@ msgstr "ไม่พบแฟ้มสำหรับแพกเกจ %s ค
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr "แฟ้มดัชนีแพกเกจเสียหาย ไม่มีข้อมูล Filename: สำหรับแพกเกจ %s"
msgstr "แฟ้มดัชนีแพกเกจเสียหาย ไม่มีข้อมูล Filename: (ชื่อแฟ้ม) สำหรับแพกเกจ %s"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1400
msgid "Size mismatch"
@ -2661,7 +2662,7 @@ msgstr ""
#: apt-pkg/cdrom.cc:538 apt-pkg/cdrom.cc:627
msgid "Identifying.. "
msgstr "กำลังตรวจสอบชื่อแผ่น..."
msgstr "กำลังตรวจสอบชื่อแผ่น.. "
#: apt-pkg/cdrom.cc:563
#, c-format
@ -2692,7 +2693,7 @@ msgstr "กำลังเมานท์ซีดีรอม...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:638
msgid "Scanning disc for index files..\n"
msgstr "กำลังสำรวจข้อมูลในแผ่นเพื่อหาแฟ้มดัชนี...\n"
msgstr "กำลังสำรวจข้อมูลในแผ่นเพื่อหาแฟ้มดัชนี..\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:678
#, c-format
@ -2727,7 +2728,7 @@ msgstr "กำลังคัดลอกรายชื่อแพกเกจ
#: apt-pkg/cdrom.cc:790
msgid "Writing new source list\n"
msgstr "กำลังเขียนรายชื่อแหล่งแพกเกจแหล่งใหม่...\n"
msgstr "กำลังเขียนรายชื่อแหล่งแพกเกจแหล่งใหม่\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:799
msgid "Source list entries for this disc are:\n"

4
po/vi.po

@ -4,7 +4,7 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Project-Id-Version: apt 0.7.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-04 09:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-02 17:13+0930\n"
@ -1442,7 +1442,7 @@ msgstr "Hãy bấm phím Enter để tiếp tục lại."
#: dselect/install:91
msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
msgstr ""
msgstr "Bạn có muốn xoá bất kỳ tập tin .deb đã tải về trước không?"
#: dselect/install:101
msgid "Some errors occurred while unpacking. I'm going to configure the"

Loading…
Cancel
Save