Browse Source

Updated Czech translation of apt

Closes: #861943
tags/debian/1.4.3
Miroslav Kure Julian Andres Klode 4 years ago
parent
commit
7b7bf4e4aa
1 changed files with 106 additions and 90 deletions
  1. +106
    -90
      po/cs.po

+ 106
- 90
po/cs.po View File

@@ -1,14 +1,14 @@
# Czech translation of APT
# This file is put in the public domain.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2004-2015.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2004-2017.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt 1.0.5\n"
"Project-Id-Version: apt 1.4.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-06 14:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-29 15:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-06 11:08+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
@@ -192,28 +192,34 @@ msgid ""
"Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore "
"disabled by default."
msgstr ""
"Aktualizaci z takového repositáře nelze provést zabezpečeně a je proto "
"implicitně zakázána."

#: apt-pkg/acquire-item.cc
msgid ""
"Data from such a repository can't be authenticated and is therefore "
"potentially dangerous to use."
msgstr ""
"Data z takového repositáře nelze ověřit a proto je jejich použití "
"potenciálně nebezpečné."

#: apt-pkg/acquire-item.cc
msgid ""
"See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration "
"details."
msgstr ""
"Podrobnosti o vytváření a nastavení repositářů naleznete v manuálové "
"stránce apt-secure(8)."

#: apt-pkg/acquire-item.cc
#, c-format
msgid "The repository '%s' is no longer signed."
msgstr "Repositář „%s“ není podepsán."
msgstr "Repositář „%s“ již není podepsán."

#: apt-pkg/acquire-item.cc
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The repository '%s' does no longer have a Release file."
msgstr "Repositář „%s“ není podepsán."
msgstr "Repositář „%s“ již neobsahuje soubor Release."

#: apt-pkg/acquire-item.cc
msgid ""
@@ -224,19 +230,19 @@ msgstr ""
"AllowDowngradeToInsecureRepositories."

#: apt-pkg/acquire-item.cc
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The repository '%s' is not signed."
msgstr "Repositář „%s“ není podepsán."

#: apt-pkg/acquire-item.cc
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The repository '%s' does not have a Release file."
msgstr "Repositář „%s“ není podepsán."
msgstr "Repositář „%s“ neobsahuje soubor Release."

#: apt-pkg/acquire-item.cc
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The repository '%s' provides only weak security information."
msgstr "Repositář „%s“ není podepsán."
msgstr "Repositář „%s“ nabízí pouze slabé zabezpečení."

#: apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/writer.cc
#, c-format
@@ -249,7 +255,7 @@ msgstr "Neshoda kontrolních součtů"

#: apt-pkg/acquire-item.cc
msgid "Insufficient information available to perform this download securely"
msgstr ""
msgstr "Neexisuje dostatek informací pro bezpečné stažení"

#: apt-pkg/acquire-item.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc
#, c-format
@@ -299,6 +305,8 @@ msgid ""
"Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't support "
"architecture '%s'"
msgstr ""
"Přeskakuje se stažení souboru „%s“, protože repositář „%s“ nepodporuje "
"architekturu „%s“"

#: apt-pkg/acquire-item.cc
#, c-format
@@ -315,6 +323,8 @@ msgid ""
"Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' provides only "
"weak security information for it"
msgstr ""
"Přeskakuje se stažení souboru „%s“, protože repositář „%s“ o něm poskytuje "
"pouze slabé bezpečnostní informace"

#. TRANSLATOR: The first %s is the URL of the bad Release file, the second is
#. the time since then the file is invalid - formatted in the same way as in
@@ -363,12 +373,12 @@ msgstr "Seznam změn pro %s=%s není dostupný"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc
#, c-format
msgid "The method '%s' is explicitly disabled via configuration."
msgstr ""
msgstr "Metoda „%s“ je v nastavení explicitně zakázána."

#: apt-pkg/acquire-worker.cc methods/connect.cc
#, c-format
msgid "If you meant to use Tor remember to use %s instead of %s."
msgstr ""
msgstr "Jestliže jste chtěli použít Tor, použijte %s namísto %s."

#: apt-pkg/acquire-worker.cc
#, c-format
@@ -409,19 +419,16 @@ msgstr "Nelze uzamknout adresář %s"
#: apt-pkg/acquire.cc
#, c-format
msgid "No sandbox user '%s' on the system, can not drop privileges"
msgstr ""
msgstr "V systému neexistuje omezený uživatel „%s“, nelze se zbavit oprávnění"

#: apt-pkg/acquire.cc
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "Can't drop privileges for downloading as file '%s' couldn't be accessed "
#| "by user '%s'."
#, c-format
msgid ""
"Download is performed unsandboxed as root as file '%s' couldn't be accessed "
"by user '%s'."
msgstr ""
"Pro stažení nelze zahodit oprávnění, jelikož soubor „%s“ by nebyl přístupný "
"uživateli „%s“."
"Stažení probíhá nechráněně pod uživatelem root, jelikož soubor „%s“ nebyl "
"přístupný uživateli „%s“."

#: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
#, c-format
@@ -835,7 +842,7 @@ msgstr "Problém při zavírání gzip souboru %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
msgid "Unexpected end of file"
msgstr ""
msgstr "Neočekávaný konec souboru"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
msgid "Failed to create subprocess IPC"
@@ -998,7 +1005,7 @@ msgstr "Výběr %s nenalezen"
#: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
#, c-format
msgid "Target %s wants to acquire the same file (%s) as %s from source %s"
msgstr ""
msgstr "Cíl %s chce stáhnout stejný soubor (%s) jako %s ze zdroje %s"

#. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
#. a file like main/binary-amd64/Packages; filename and linenumber of
@@ -1006,7 +1013,7 @@ msgstr ""
#: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
#, c-format
msgid "Target %s (%s) is configured multiple times in %s and %s"
msgstr ""
msgstr "Cíl %s (%s) je nastaven vícekrát v %s a %s"

#: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
#, c-format
@@ -1029,6 +1036,9 @@ msgid ""
"No Hash entry in Release file %s which is considered strong enough for "
"security purposes"
msgstr ""
"Release soubor %s neobsahuje Hash záznam, který by byl pro bezpečnost "
"považován za dostatečně silný"


#: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
#, c-format
@@ -1047,9 +1057,9 @@ msgid "Invalid value set for option %s regarding source %s %s (%s)"
msgstr "Pro volbu %s byla nastavena kolidující hodnota zdroje %s %s (%s)"

#: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s: %s != %s"
msgstr "Pro volbu %s byly nastaveny kolidující hodnoty zdroje %s %s"
msgstr "Pro volbu %s byly nastaveny kolidující hodnoty zdroje %s %s: %s != %s"

#: apt-pkg/deb/debrecords.cc apt-pkg/tagfile.cc
#, c-format
@@ -1271,24 +1281,20 @@ msgid "Execute external solver"
msgstr "Spuštění externího řešitele"

#: apt-pkg/edsp.cc
#, fuzzy
msgid "Execute external planner"
msgstr "Spuštění externího řešitele"
msgstr "Spuštění externího plánovače"

#: apt-pkg/edsp.cc
#, fuzzy
msgid "Send request to planner"
msgstr "Požadavek odeslán řešiteli"
msgstr "Požadavek odeslán plánovači"

#: apt-pkg/edsp.cc
#, fuzzy
msgid "Send scenario to planner"
msgstr "Scénář odeslán řešiteli"
msgstr "Scénář odeslán plánovači"

#: apt-pkg/edsp.cc
#, fuzzy
msgid "External planner failed without a proper error message"
msgstr "Externí řešitel selhal, aniž by zanechal rozumnou chybovou hlášku"
msgstr "Externí plánovač selhal, aniž by zanechal rozumnou chybovou hlášku"

#: apt-pkg/indexcopy.cc
#, c-format
@@ -1387,9 +1393,8 @@ msgid "The package cache was built for different architectures: %s vs %s"
msgstr "Cache balíků byla vytvořena pro jinou architekturu: %s vs %s"

#: apt-pkg/pkgcache.cc
#, fuzzy
msgid "The package cache file is corrupted, it has the wrong hash"
msgstr "Cache soubor balíků je poškozen, je příliš malý"
msgstr "Cache soubor balíků je poškozen, kontrolní součet nesouhlasí"

#: apt-pkg/pkgcache.cc
msgid "Depends"
@@ -1549,16 +1554,16 @@ msgstr "Typ „%s“ v části %u v seznamu zdrojů %s není známý"
#: apt-pkg/sourcelist.cc
#, c-format
msgid "Unsupported file %s given on commandline"
msgstr ""
msgstr "Zadán nepodporovaný soubor %s"

#: apt-pkg/srcrecords.cc
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
msgstr "Do sources.list musíte zadat „zdrojové“ URI"

#: apt-pkg/tagfile.cc
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Cannot convert %s to integer: out of range"
msgstr "Nelze převést %s na celé číslo (integer)"
msgstr "Nelze převést %s na celé číslo: mimo rozsah"

#: apt-pkg/update.cc apt-private/private-download.cc
#, c-format
@@ -1736,12 +1741,12 @@ msgstr "Pozn: Vybírám „%s“ místo „%s“\n"

#: apt-private/private-cmndline.cc
msgid "Most used commands:"
msgstr ""
msgstr "Nejpoužívanější příkazy:"

#: apt-private/private-cmndline.cc
#, c-format
msgid "See %s for more information about the available commands."
msgstr ""
msgstr "Více informací o dostupných příkazech naleznete v %s."

#: apt-private/private-cmndline.cc
msgid ""
@@ -1750,6 +1755,10 @@ msgid ""
"Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5).\n"
"Security details are available in apt-secure(8).\n"
msgstr ""
"Konfigurační volby a syntaxe jsou popsány v apt.conf(5).\n"
"Informace o nastavení zdrojů se nachází v sources.list(5).\n"
"Výběr balíků a verzí je možno vyjádřit pomocí apt_preferences(5).\n"
"Podrobnosti o zabezpečení jsou dostupné v apt-secure(8).\n"

#: apt-private/private-cmndline.cc
msgid "This APT has Super Cow Powers."
@@ -1781,7 +1790,6 @@ msgid "Install these packages without verification?"
msgstr "Instalovat tyto balíky bez ověření?"

#: apt-private/private-download.cc apt-private/private-install.cc
#, fuzzy
msgid ""
"--force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow "
"instead."
@@ -2580,6 +2588,15 @@ msgid ""
"too long ago, but in exchange apt-cache works independently of the\n"
"availability of the configured sources (e.g. offline).\n"
msgstr ""
"Použití: apt-cache [volby] příkaz\n"
" apt-cache [volby] show balík1 [balík2 …]\n"
"\n"
"apt-cache dotazuje a zobrazuje dostupné informace o instalovaných\n"
"a instalovatelných balících. Pracuje pouze s lokálními daty získanými\n"
"příkazem „update“ např. programu apt-get. Zobrazené informace tedy\n"
"mohou být zastaralé (pokud poslední aktualizace proběhla dávněji),\n"
"ale zato apt-cache pracuje nezávisle na dostupnosti nastavených\n"
"zdrojů (např. offline).\n"

#: cmdline/apt-cache.cc
msgid "Show source records"
@@ -2645,13 +2662,17 @@ msgid ""
"media types as package sources to APT. The mount point and device\n"
"information is taken from apt.conf(5), udev(7) and fstab(5).\n"
msgstr ""
"Použití: apt-cdrom [volby] příkaz\n"
"\n"
"apt-cdrom se používá pro přidání CD, USB klíčenek a jiných\n"
"vyjímatelných médií jako zdrojů pro APT. Přípojný bod a informace\n"
"o zařízení se získává z apt.conf(5), udev(7) a fstab(5).\n"

#: cmdline/apt-config.cc
msgid "Arguments not in pairs"
msgstr "Argumenty nejsou v párech"

#: cmdline/apt-config.cc
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-config [options] command\n"
"\n"
@@ -2660,15 +2681,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Použití: apt-config [volby] příkaz\n"
"\n"
"apt-config je jednoduchý nástroj pro čtení konfiguračního souboru APT\n"
"apt-config je jednoduchý nástroj pro nastavení voleb používaných všemi\n"
"nástroji rodiny APT. Převážně je zamýšlen pro ladění a skriptování.\n"

#: cmdline/apt-config.cc
msgid "get configuration values via shell evaluation"
msgstr ""
msgstr "získá nastavení přes shellové vyhodnocování"

#: cmdline/apt-config.cc
msgid "show the active configuration setting"
msgstr ""
msgstr "zobrazí aktuálně platné nastavení"

#: cmdline/apt-dump-solver.cc
msgid ""
@@ -2677,9 +2699,12 @@ msgid ""
"apt-dump-solver is an interface to store an EDSP scenario in\n"
"a file and optionally forwards it to another solver.\n"
msgstr ""
"Použití: apt-dump-solver\n"
"\n"
"apt-dump-solver slouží pro uložení EDSP scénáře do\n"
"souboru a případnému přeposlání jinému řešiteli.\n"

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
"\n"
@@ -2689,13 +2714,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Použití: apt-extracttemplates soubor1 [soubor2 …]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates umí z balíků vytáhnout konfigurační skripty a šablony\n"
"\n"
"Volby:\n"
" -h Tato nápověda.\n"
" -t Nastaví dočasný adresář\n"
" -c=? Načte tento konfigurační soubor\n"
" -o=? Nastaví libovolnou volbu, např. -o dir::cache=/tmp\n"
"apt-extracttemplates umí z balíků vytáhnout konfigurační skripty\n"
"a šablony. Využívá ho hlavně debconf(1) pro zobrazení některých\n"
"otázek ještě před samotnou instalací balíků.\n"

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc
msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
@@ -2728,7 +2749,6 @@ msgid "Supported modules:"
msgstr "Podporované moduly:"

#: cmdline/apt-get.cc
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
@@ -2743,8 +2763,9 @@ msgstr ""
" apt-get [volby] install|remove balík1 [balík2 …]\n"
" apt-get [volby] source balík1 [balík2 …]\n"
"\n"
"apt-get je jednoduché řádkové rozhraní pro stahování a instalování\n"
"balíků. Nejpoužívanější příkazy jsou update a install.\n"
"apt-get je řádkové rozhraní pro stahování balíků a informací o nich\n"
"z ověřených zdrojů a pro instalaci, aktualizaci a odstranění balíků\n"
"včetně jejich závislostí.\n"

#: cmdline/apt-get.cc
msgid "Retrieve new lists of packages"
@@ -2824,7 +2845,6 @@ msgid "GetSrvRec failed for %s"
msgstr "GetSrvRec %s selhalo"

#: cmdline/apt-helper.cc
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-helper [options] command\n"
" apt-helper [options] cat-file file ...\n"
@@ -2834,9 +2854,12 @@ msgid ""
"e.g. the same proxy configuration or acquire system as APT would.\n"
msgstr ""
"Použití: apt-helper [volby] příkaz\n"
" apt-helper [volby] cat-file soubor\n"
" apt-helper [volby] download-file uri cílová_cesta\n"
"\n"
"apt-helper je interní pomocník pro apt\n"
"apt-helper zaobaluje nejrůznější příkazy pro shellové skripty,\n"
"např. aby použily stejné nastavení proxy nebo způsob stahování,\n"
"jako by použila APT.\n"

#: cmdline/apt-helper.cc
msgid "download the given uri to the target-path"
@@ -2848,14 +2871,13 @@ msgstr "vyhledá SRV záznam (např. _http._tcp.ftp.debian.org)"

#: cmdline/apt-helper.cc
msgid "concatenate files, with automatic decompression"
msgstr ""
msgstr "spojí soubory, automaticky je rozbalí"

#: cmdline/apt-helper.cc
msgid "detect proxy using apt.conf"
msgstr "detekuje proxy pomocí apt.conf"

#: cmdline/apt-internal-planner.cc
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-internal-planner\n"
"\n"
@@ -2863,19 +2885,12 @@ msgid ""
"installation planner for the APT family like an external one,\n"
"for debugging or the like.\n"
msgstr ""
"Použití: apt-internal-solver\n"
"\n"
"apt-internal-solver je rozhraní k aktuálnímu internímu řešiteli\n"
"závislostí, jako by šlo o externí nástroj - vhodné pro ladění\n"
"Použití: apt-internal-planner\n"
"\n"
"Volby:\n"
" -h Tato nápověda.\n"
" -q Nezobrazí indikátor postupu - vhodné pro záznam\n"
" -c=? Načte daný konfigurační soubor\n"
" -o=? Nastaví libovolnou volbu, např. -o dir::cache=/tmp\n"
"apt-internal-planner je rozhraní k aktuálnímu internímu plánovači\n"
"instalací, aby se dal použít jako externí nástroj, např. pro ladění.\n"

#: cmdline/apt-internal-solver.cc
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-internal-solver\n"
"\n"
@@ -2886,13 +2901,7 @@ msgstr ""
"Použití: apt-internal-solver\n"
"\n"
"apt-internal-solver je rozhraní k aktuálnímu internímu řešiteli\n"
"závislostí, jako by šlo o externí nástroj - vhodné pro ladění\n"
"\n"
"Volby:\n"
" -h Tato nápověda.\n"
" -q Nezobrazí indikátor postupu - vhodné pro záznam\n"
" -c=? Načte daný konfigurační soubor\n"
" -o=? Nastaví libovolnou volbu, např. -o dir::cache=/tmp\n"
"závislostí, aby se dal použít jako externí nástroj, např. pro ladění.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc
#, c-format
@@ -2936,20 +2945,19 @@ msgstr "Podržení balíku %s v aktuální verzi bylo zrušeno.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc
#, c-format
msgid "Selected %s for purge.\n"
msgstr ""
msgstr "%s byl vybrán pro odstranění včetně konfguračních souborů.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc
#, c-format
msgid "Selected %s for removal.\n"
msgstr ""
msgstr "%s byl vybrán pro odstranění.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc
#, c-format
msgid "Selected %s for installation.\n"
msgstr ""
msgstr "%s byl vybrán pro instalaci.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
@@ -2961,7 +2969,8 @@ msgstr ""
"Použití: apt-mark [volby] {auto|manual} balík1 [balík2 …]\n"
"\n"
"apt-mark je jednoduché řádkové rozhraní pro označování balíků jako\n"
"instalovaných ručně nebo automaticky. Také umí tyto značky vypsat.\n"
"instalovaných ručně nebo automaticky. Také umí manipulovat s dpkg(1)\n"
"stavem balíků a vypsat všechny balíky s/bez konkrétního označení.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc
msgid "Mark the given packages as automatically installed"
@@ -3003,6 +3012,11 @@ msgid ""
"By default it sorts by binary package information, but the -s option\n"
"can be used to switch to source package ordering instead.\n"
msgstr ""
"Použtí: apt-sortpkgs [volby] soubor1 [soubor2 …]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs je jednoduchý nástroj pro setřídění souborů Packages.\n"
"Standardně řadí dle binárních balíků, ale volbou -s je možno\n"
"přepnout na řazení dle zdrojových balíků.\n"

#: cmdline/apt.cc
msgid ""
@@ -3014,6 +3028,12 @@ msgid ""
"like apt-get and apt-cache, but enables options more suitable for\n"
"interactive use by default.\n"
msgstr ""
"Použití: apt [volby] příkaz\n"
"\n"
"apt je řádkový správce balíků a poskytuje příkazy pro jejich hledání,\n"
"správu a také pro zjišťování informací o balících.\n"
"Poskytuje stejnou funkcionalitu jako specializované APT nástroje typu\n"
"apt-get a apt-cache, ale je lépe nastaven pro interaktivní použití.\n"

#. query
#: cmdline/apt.cc
@@ -3463,7 +3483,7 @@ msgstr "Soubor nebyl nalezen"
#: methods/connect.cc
#, c-format
msgid "Direct connection to %s domains is blocked by default."
msgstr ""
msgstr "Přímé spojení k doménám %s je implicitně blokováno."

#: methods/connect.cc methods/http.cc
#, c-format
@@ -3680,7 +3700,7 @@ msgstr "Nelze vyvolat "

#. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
#: methods/gpgv.cc
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Signed file isn't valid, got '%s' (does the network require authentication?)"
msgstr ""
@@ -3708,7 +3728,7 @@ msgstr "Neznámá chyba při spouštění apt-key"
#: methods/gpgv.cc
#, c-format
msgid "Signature by key %s uses weak digest algorithm (%s)"
msgstr ""
msgstr "Podpis klíčem %s používá slabý algoritmus (%s)"

#: methods/gpgv.cc
msgid "The following signatures were invalid:\n"
@@ -3802,10 +3822,6 @@ msgstr "Prázdné soubory nejsou platnými archivy"
#~ msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
#~ msgstr "K následujícím ID klíčů není dostupný veřejný klíč:\n"

#, fuzzy
#~ msgid "The repository is insufficiently signed by key %s (%s)"
#~ msgstr "Repositář „%s“ není podepsán."

#~ msgid ""
#~ "%s dependency for %s can't be satisfied because %s is not allowed on '%s' "
#~ "packages"


Loading…
Cancel
Save