Browse Source

Completed Tagalog translation. Closes: #293132

* po/tl.po: Completed
debian/1.8.y
Christian Perrier 18 years ago
parent
commit
a40d89ae66
  1. 372
      po/tl.po

372
po/tl.po

@ -6,16 +6,13 @@
# This file is maintained by Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
# Itong tipunan ay inaalagaan ni Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
# Tagalog translation of apt.
# This file is put in the public domain.
# Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>, 2005.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-20 19:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-01 18:43+0800\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-20 19:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-02 15:50+0800\n"
"Last-Translator: Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>\n"
"Language-Team: Tagalog <debian-tl@banwa.upm.edu.ph>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -154,15 +151,14 @@ msgstr " Talaang Bersyon:"
msgid " %4i %s\n"
msgstr " %4i %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1651 cmdline/apt-cdrom.cc:731 cmdline/apt-config.cc:70
#: cmdline/apt-cache.cc:1646 cmdline/apt-cdrom.cc:731 cmdline/apt-config.cc:70
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:545
#: cmdline/apt-get.cc:2313 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#: cmdline/apt-get.cc:2260 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, c-format
msgid "%s %s for %s %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s para sa %s %s kinompile noong %s %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1658
#, fuzzy
#: cmdline/apt-cache.cc:1653
msgid ""
"Usage: apt-cache [options] command\n"
" apt-cache [options] add file1 [file2 ...]\n"
@ -226,7 +222,7 @@ msgstr ""
" pkgnames - Ipakita ang listahan ng pangalan ng lahat ng mga pakete\n"
" dotty - Bumuo ng graph ng mga pakete para sa GraphVis\n"
" xvcg - Bumuo ng graph ng mga pakete para sa xvcg\n"
" policy - Ipakita ang mga takdang mga policy\n"
" policy - Ipakita ang pagkaayos ng mga policy\n"
"\n"
"Mga option:\n"
" -h Itong tulong na ito.\n"
@ -244,7 +240,6 @@ msgid "Arguments not in pairs"
msgstr "Mga argumento ay hindi nakapares"
#: cmdline/apt-config.cc:76
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-config [options] command\n"
"\n"
@ -261,8 +256,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Pag-gamit: apt-config [mga option] utos\n"
"\n"
"Ang apt-config ay simpleng kagamitan sa pagbasa ng tipunang pagkaayos ng "
"APT\n"
"Ang apt-config ay simpleng kagamitan sa pagbasa ng tipunang pagkaayos\n"
"ng APT\n"
"\n"
"Mga utos:\n"
" shell - modong shell\n"
@ -278,7 +273,6 @@ msgid "%s not a valid DEB package."
msgstr "%s ay di tanggap na paketeng DEB."
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:232
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
"\n"
@ -293,9 +287,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Pag-gamit: apt-extracttemplates tipunan1 [tipunan2 ...]\n"
"\n"
"Ang apt-extracttemplates ay kagamitan sa pagkuha ng info tungkol sa "
"pagkaayos\n"
"at template mula sa mga paketeng debian\n"
"Ang apt-extracttemplates ay kagamitan sa pagkuha ng info tungkol\n"
"sa pagkaayos at template mula sa mga paketeng debian\n"
"\n"
"Mga option:\n"
" -h Itong tulong na ito\n"
@ -303,7 +296,7 @@ msgstr ""
" -c=? Basahin ang tipunang pagkaayos na ito\n"
" -o=? Itakda ang isang optiong pagkaayos, hal. -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:267 apt-pkg/pkgcachegen.cc:710
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:267 apt-pkg/pkgcachegen.cc:699
#, c-format
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Hindi makasulat sa %s"
@ -337,7 +330,6 @@ msgid "Error Processing Contents %s"
msgstr "Error sa pagproseso ng Contents %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:551
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
@ -390,19 +382,15 @@ msgstr ""
"Suportado nito ang maraming estilo ng pagbuo mula sa awtomatikong buo\n"
"at kapalit ng dpkg-scanpackages at dpkg-scansources\n"
"\n"
"Bumubuo ang apt-ftparchive ng mga tipunang Package mula sa puno ng mga ."
"deb.\n"
"Ang tipunang Package ay naglalaman ng laman ng lahat ng control field mula "
"sa\n"
"bawat pakete pati na rin ang MD5 hash at laki ng tipunan. Suportado ang pag-"
"gamit\n"
"ng tipunang override upang pilitin ang halaga ng Priority at Section.\n"
"Bumubuo ang apt-ftparchive ng mga tipunang Package mula sa puno ng mga\n"
".deb. Ang tipunang Package ay naglalaman ng laman ng lahat ng control field\n"
"mula sa bawat pakete pati na rin ang MD5 hash at laki ng tipunan. Suportado\n"
"ang pag-gamit ng tipunang override upang pilitin ang halaga ng Priority at "
"Section.\n"
"\n"
"Bumubuo din ang apt-ftparchive ng tipunang Sources mula sa puno ng mga ."
"dsc.\n"
"Ang option na --source-override ay maaaring gamitin upang itakda ang "
"tipunang\n"
"override ng src\n"
"Bumubuo din ang apt-ftparchive ng tipunang Sources mula sa puno ng mga\n"
".dsc. Ang option na --source-override ay maaaring gamitin upang itakda\n"
"ang tipunang override ng src\n"
"\n"
"Ang mga utos na 'packages' at 'sources' ay dapat patakbuhin sa ugat ng\n"
"puno. Kailangan nakaturo ang BinaryPath sa ugat ng paghahanap na recursive\n"
@ -541,12 +529,7 @@ msgstr " %s ay walang override entry\n"
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " Maintainer ng %s ay %s hindi %s\n"
#: ftparchive/contents.cc:317
#, c-format
msgid "Internal Error, could not locate member %s"
msgstr "Internal Error, hindi mahanap ang miyembrong %s"
#: ftparchive/contents.cc:353 ftparchive/contents.cc:384
#: ftparchive/contents.cc:346 ftparchive/contents.cc:377
msgid "realloc - Failed to allocate memory"
msgstr "realloc - Sawi ang pagreserba ng memory"
@ -640,7 +623,7 @@ msgstr "Sawi ang pagpangalan muli ng %s tungong %s"
msgid "Y"
msgstr "O"
#: cmdline/apt-get.cc:140 cmdline/apt-get.cc:1475
#: cmdline/apt-get.cc:140 cmdline/apt-get.cc:1422
#, c-format
msgid "Regex compilation error - %s"
msgstr "Error sa pag-compile ng regex - %s"
@ -716,124 +699,111 @@ msgstr ""
"BABALA: Ang susunod na mga paketeng esensyal ay tatanggalin\n"
"HINDI ito dapat gawin kung hindi niyo alam ng husto ang inyong ginagawa!"
#: cmdline/apt-get.cc:575
#: cmdline/apt-get.cc:574
#, c-format
msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu nai-upgrade, %lu bagong instol, "
#: cmdline/apt-get.cc:579
#: cmdline/apt-get.cc:578
#, c-format
msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu ininstol muli, "
#: cmdline/apt-get.cc:581
#: cmdline/apt-get.cc:580
#, c-format
msgid "%lu downgraded, "
msgstr "%lu nai-downgrade, "
#: cmdline/apt-get.cc:583
#: cmdline/apt-get.cc:582
#, c-format
msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
msgstr "%lu na tatanggalin at %lu na di inapgreyd.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:587
#: cmdline/apt-get.cc:586
#, c-format
msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
msgstr "%lu na di lubos na na-instol o tinanggal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:647
#: cmdline/apt-get.cc:646
msgid "Correcting dependencies..."
msgstr "Inaayos ang mga dependensiya..."
#: cmdline/apt-get.cc:650
#: cmdline/apt-get.cc:649
msgid " failed."
msgstr " ay sawi."
#: cmdline/apt-get.cc:653
#: cmdline/apt-get.cc:652
msgid "Unable to correct dependencies"
msgstr "Hindi maayos ang mga dependensiya"
#: cmdline/apt-get.cc:656
#: cmdline/apt-get.cc:655
msgid "Unable to minimize the upgrade set"
msgstr "Hindi mai-minimize ang upgrade set"
#: cmdline/apt-get.cc:658
#: cmdline/apt-get.cc:657
msgid " Done"
msgstr " Tapos"
#: cmdline/apt-get.cc:662
#: cmdline/apt-get.cc:661
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these."
msgstr "Maaari ninyong patakbuhin ang `apt-get -f install' upang ayusin ito."
#: cmdline/apt-get.cc:665
#: cmdline/apt-get.cc:664
msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
msgstr "May mga kulang na dependensiya. Subukan niyong gamitin ang -f."
#: cmdline/apt-get.cc:687
#, fuzzy
msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
msgstr "Ang susunod na mga pakete ay ia-apgreyd:"
#: cmdline/apt-get.cc:698
msgid "Install these packages without verification? [y/N] "
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:700
msgid "Some packages could not be authenticated"
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:709 cmdline/apt-get.cc:855
msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
msgstr "May mga problema at -y ay ginamit na walang --force-yes"
#: cmdline/apt-get.cc:762
#: cmdline/apt-get.cc:718
msgid "Packages need to be removed but Remove is disabled."
msgstr ""
"May mga paketeng kailangang tanggalin ngunit naka-disable ang Tanggal/Remove."
#: cmdline/apt-get.cc:788 cmdline/apt-get.cc:1769 cmdline/apt-get.cc:1802
#: cmdline/apt-get.cc:744 cmdline/apt-get.cc:1716 cmdline/apt-get.cc:1749
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Di maaldaba ang directory ng download"
#: cmdline/apt-get.cc:798 cmdline/apt-get.cc:1850 cmdline/apt-get.cc:2061
#: cmdline/apt-get.cc:754 cmdline/apt-get.cc:1797 cmdline/apt-get.cc:2008
#: apt-pkg/cachefile.cc:67
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Hindi mabasa ang talaan ng pagkukunan (sources)."
#: cmdline/apt-get.cc:818
#: cmdline/apt-get.cc:774
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
msgstr "Kailangang kumuha ng %sB/%sB ng arkibo.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:821
#: cmdline/apt-get.cc:777
#, c-format
msgid "Need to get %sB of archives.\n"
msgstr "Kailangang kumuha ng %sB ng arkibo.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:826
#: cmdline/apt-get.cc:782
#, c-format
msgid "After unpacking %sB of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Matapos magbuklat ay %sB ng karagdagang lugar sa disk ay magagamit.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:829
#: cmdline/apt-get.cc:785
#, c-format
msgid "After unpacking %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Matapos magbuklat %sB ng lugar sa disk ay mapapalaya.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:846
#: cmdline/apt-get.cc:802
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s."
msgstr "Kulang kayo ng libreng lugar sa %s."
#: cmdline/apt-get.cc:861 cmdline/apt-get.cc:881
#: cmdline/apt-get.cc:811
msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
msgstr "May mga problema at -y ay ginamit na walang --force-yes"
#: cmdline/apt-get.cc:817 cmdline/apt-get.cc:837
msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
msgstr "Tinakdang Trivial Only ngunit hindi ito operasyong trivial."
#: cmdline/apt-get.cc:863
#: cmdline/apt-get.cc:819
msgid "Yes, do as I say!"
msgstr "Oo, gawin ang sinasabi ko!"
#: cmdline/apt-get.cc:865
#: cmdline/apt-get.cc:821
#, c-format
msgid ""
"You are about to do something potentially harmful\n"
@ -844,28 +814,28 @@ msgstr ""
"Upang magpatuloy, ibigay ang pariralang '%s'\n"
" ?] "
#: cmdline/apt-get.cc:871 cmdline/apt-get.cc:890
#: cmdline/apt-get.cc:827 cmdline/apt-get.cc:846
msgid "Abort."
msgstr "Abort."
#: cmdline/apt-get.cc:886
#: cmdline/apt-get.cc:842
msgid "Do you want to continue? [Y/n] "
msgstr "Nais niyo bang magpatuloy? [O/h] "
#: cmdline/apt-get.cc:958 cmdline/apt-get.cc:1334 cmdline/apt-get.cc:1959
#: cmdline/apt-get.cc:911 cmdline/apt-get.cc:1281 cmdline/apt-get.cc:1906
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s %s\n"
msgstr "Sawi sa pagkuha ng %s %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:976
#: cmdline/apt-get.cc:929
msgid "Some files failed to download"
msgstr "May mga tipunang hindi nakuha"
#: cmdline/apt-get.cc:977 cmdline/apt-get.cc:1968
#: cmdline/apt-get.cc:930 cmdline/apt-get.cc:1915
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Kumpleto ang pagkakuha ng mga tipunan sa modong pagkuha lamang"
#: cmdline/apt-get.cc:983
#: cmdline/apt-get.cc:936
msgid ""
"Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
"missing?"
@ -873,48 +843,48 @@ msgstr ""
"Hindi nakuha ang ilang mga arkibo, maaaring patakbuhin ang apt-get update o "
"subukang may --fix-missing?"
#: cmdline/apt-get.cc:987
#: cmdline/apt-get.cc:940
msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
msgstr "--fix-missing at pagpalit ng media ay kasalukuyang hindi suportado"
#: cmdline/apt-get.cc:992
#: cmdline/apt-get.cc:945
msgid "Unable to correct missing packages."
msgstr "Hindi maayos ang mga kulang na pakete."
#: cmdline/apt-get.cc:993
#: cmdline/apt-get.cc:946
msgid "Aborting Install."
msgstr "Ina-abort ang pag-instol."
#: cmdline/apt-get.cc:1026
#: cmdline/apt-get.cc:979
#, c-format
msgid "Note, selecting %s instead of %s\n"
msgstr "Paunawa, pinili ang %s imbes na %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1036
#: cmdline/apt-get.cc:989
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
msgstr ""
"Linaktawan ang %s, ito'y naka-instol na at hindi nakatakda ang upgrade.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1054
#: cmdline/apt-get.cc:1007
#, c-format
msgid "Package %s is not installed, so not removed\n"
msgstr "Hindi naka-instol ang paketeng %s, kaya't hindi ito tinanggal\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1065
#: cmdline/apt-get.cc:1018
#, c-format
msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
msgstr "Ang paketeng %s ay paketeng birtwal na bigay ng:\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1077
#: cmdline/apt-get.cc:1030
msgid " [Installed]"
msgstr " [Naka-instol]"
#: cmdline/apt-get.cc:1082
#: cmdline/apt-get.cc:1035
msgid "You should explicitly select one to install."
msgstr "Dapat ninyong piliin ang isa na instolahin."
#: cmdline/apt-get.cc:1087
#: cmdline/apt-get.cc:1040
#, c-format
msgid ""
"Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
@ -925,49 +895,49 @@ msgstr ""
"Maaaring nawawala ang pakete, o ito'y laos na, o ito'y makukuha lamang\n"
"sa ibang pinagmulan.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1106
#: cmdline/apt-get.cc:1059
msgid "However the following packages replace it:"
msgstr "Gayunpaman, ang sumusunod na mga pakete ay humahalili sa kanya:"
#: cmdline/apt-get.cc:1109
#: cmdline/apt-get.cc:1062
#, c-format
msgid "Package %s has no installation candidate"
msgstr "Ang paketeng %s ay walang kandidatong maaaring instolahin"
#: cmdline/apt-get.cc:1129
#: cmdline/apt-get.cc:1082
#, c-format
msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
msgstr "Ang pag-instol muli ng %s ay hindi maaari, hindi ito makuha.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1137
#: cmdline/apt-get.cc:1090
#, c-format
msgid "%s is already the newest version.\n"
msgstr "%s ay pinakabagong bersyon na.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1164
#: cmdline/apt-get.cc:1117
#, c-format
msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Release '%s' para sa '%s' ay hindi nahanap"
#: cmdline/apt-get.cc:1166
#: cmdline/apt-get.cc:1119
#, c-format
msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Bersyon '%s' para sa '%s' ay hindi nahanap"
#: cmdline/apt-get.cc:1172
#: cmdline/apt-get.cc:1125
#, c-format
msgid "Selected version %s (%s) for %s\n"
msgstr "Ang napiling bersyon %s (%s) para sa %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1282
#: cmdline/apt-get.cc:1235
msgid "The update command takes no arguments"
msgstr "Ang utos na update ay hindi tumatanggap ng mga argumento"
#: cmdline/apt-get.cc:1295
#: cmdline/apt-get.cc:1248
msgid "Unable to lock the list directory"
msgstr "Hindi maaldaba ang directory ng talaan"
#: cmdline/apt-get.cc:1353
#: cmdline/apt-get.cc:1300
msgid ""
"Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones "
"used instead."
@ -975,26 +945,26 @@ msgstr ""
"May mga tipunang index na hindi nakuha, sila'y di pinansin, o ginamit ang "
"mga luma na lamang."
#: cmdline/apt-get.cc:1372
#: cmdline/apt-get.cc:1319
msgid "Internal Error, AllUpgrade broke stuff"
msgstr "Internal Error, nakasira ng bagay-bagay ang AllUpgrade"
#: cmdline/apt-get.cc:1462 cmdline/apt-get.cc:1498
#: cmdline/apt-get.cc:1409 cmdline/apt-get.cc:1445
#, c-format
msgid "Couldn't find package %s"
msgstr "Hindi mahanap ang paketeng %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1485
#: cmdline/apt-get.cc:1432
#, c-format
msgid "Note, selecting %s for regex '%s'\n"
msgstr "Paunawa, pinili ang %s para sa regex '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1515
#: cmdline/apt-get.cc:1462
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these:"
msgstr ""
"Maaaring patakbuhin niyo ang `apt-get -f install' upang ayusin ang mga ito:"
#: cmdline/apt-get.cc:1518
#: cmdline/apt-get.cc:1465
msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
@ -1002,7 +972,7 @@ msgstr ""
"May mga dependensiyang kulang. Subukan ang 'apt-get -f install' na walang "
"mga pakete (o magtakda ng solusyon)."
#: cmdline/apt-get.cc:1530
#: cmdline/apt-get.cc:1477
msgid ""
"Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
"requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
@ -1013,7 +983,7 @@ msgstr ""
"o kung kayo'y gumagamit ng pamudmod na unstable ay may ilang mga paketeng\n"
"kailangan na hindi pa nalikha o linipat mula sa Incoming."
#: cmdline/apt-get.cc:1538
#: cmdline/apt-get.cc:1485
msgid ""
"Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
"the package is simply not installable and a bug report against\n"
@ -1023,106 +993,106 @@ msgstr ""
"hindi talaga ma-instol at kailangang magpadala ng bug report tungkol sa\n"
"pakete na ito."
#: cmdline/apt-get.cc:1543
#: cmdline/apt-get.cc:1490
msgid "The following information may help to resolve the situation:"
msgstr ""
"Ang sumusunod na impormasyon ay maaaring makatulong sa pag-ayos ng problema:"
#: cmdline/apt-get.cc:1546
#: cmdline/apt-get.cc:1493
msgid "Broken packages"
msgstr "Sirang mga pakete"
#: cmdline/apt-get.cc:1572
#: cmdline/apt-get.cc:1519
msgid "The following extra packages will be installed:"
msgstr "Ang mga sumusunod na extra na pakete ay iinstolahin:"
#: cmdline/apt-get.cc:1643
#: cmdline/apt-get.cc:1590
msgid "Suggested packages:"
msgstr "Mga paketeng mungkahi:"
#: cmdline/apt-get.cc:1644
#: cmdline/apt-get.cc:1591
msgid "Recommended packages:"
msgstr "Mga paketeng rekomendado:"
#: cmdline/apt-get.cc:1664
#: cmdline/apt-get.cc:1611
msgid "Calculating Upgrade... "
msgstr "Kinakalkula ang upgrade... "
#: cmdline/apt-get.cc:1667 methods/ftp.cc:702 methods/connect.cc:99
#: cmdline/apt-get.cc:1614 methods/ftp.cc:702 methods/connect.cc:99
msgid "Failed"
msgstr "Sawi"
#: cmdline/apt-get.cc:1672
#: cmdline/apt-get.cc:1619
msgid "Done"
msgstr "Tapos"
#: cmdline/apt-get.cc:1845
#: cmdline/apt-get.cc:1792
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
msgstr "Kailangang magtakda ng kahit isang pakete na kunan ng source"
#: cmdline/apt-get.cc:1872 cmdline/apt-get.cc:2079
#: cmdline/apt-get.cc:1819 cmdline/apt-get.cc:2026
#, c-format
msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Hindi mahanap ang paketeng source para sa %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1919
#: cmdline/apt-get.cc:1866
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s"
msgstr "Kulang kayo ng libreng puwang sa %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1924
#: cmdline/apt-get.cc:1871
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
msgstr "Kailangang kumuha ng %sB/%sB ng arkibong source.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1927
#: cmdline/apt-get.cc:1874
#, c-format
msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
msgstr "Kailangang kumuha ng %sB ng arkibong source.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1933
#: cmdline/apt-get.cc:1880
#, c-format
msgid "Fetch Source %s\n"
msgstr "Kunin ang Source %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1964
#: cmdline/apt-get.cc:1911
msgid "Failed to fetch some archives."
msgstr "Sawi sa pagkuha ng ilang mga arkibo."
#: cmdline/apt-get.cc:1992
#: cmdline/apt-get.cc:1939
#, c-format
msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
msgstr "Linaktawan ang pagbuklat ng nabuklat na na source sa %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2004
#: cmdline/apt-get.cc:1951
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Sawi ang utos ng pagbuklat '%s'.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2021
#: cmdline/apt-get.cc:1968
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Utos na build '%s' ay sawi.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2040
#: cmdline/apt-get.cc:1987
msgid "Child process failed"
msgstr "Sawi ang prosesong anak"
#: cmdline/apt-get.cc:2056
#: cmdline/apt-get.cc:2003
msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
msgstr "Kailangang magtakda ng kahit isang pakete na susuriin ang builddeps"
#: cmdline/apt-get.cc:2084
#: cmdline/apt-get.cc:2031
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr "Hindi makuha ang impormasyong build-dependency para sa %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2104
#: cmdline/apt-get.cc:2051
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "Walang build depends ang %s.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2156
#: cmdline/apt-get.cc:2103
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
@ -1131,7 +1101,7 @@ msgstr ""
"Dependensiyang %s para sa %s ay hindi mabuo dahil ang paketeng %s ay hindi "
"mahanap"
#: cmdline/apt-get.cc:2208
#: cmdline/apt-get.cc:2155
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of "
@ -1140,33 +1110,32 @@ msgstr ""
"Dependensiyang %s para sa %s ay hindi mabuo dahil walang magamit na bersyon "
"ng paketeng %s na tumutugon sa kinakailangang bersyon"
#: cmdline/apt-get.cc:2243
#: cmdline/apt-get.cc:2190
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
msgstr ""
"Sawi sa pagbuo ng dependensiyang %s para sa %s: Ang naka-instol na paketeng %"
"s ay bagong-bago pa lamang."
#: cmdline/apt-get.cc:2268
#: cmdline/apt-get.cc:2215
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
msgstr "Sawi sa pagbuo ng dependensiyang %s para sa %s: %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2282
#: cmdline/apt-get.cc:2229
#, c-format
msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
msgstr "Hindi mabuo ang build-dependencies para sa %s."
#: cmdline/apt-get.cc:2286
#: cmdline/apt-get.cc:2233
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Sawi sa pagproseso ng build dependencies"
#: cmdline/apt-get.cc:2318
#: cmdline/apt-get.cc:2265
msgid "Supported Modules:"
msgstr "Suportadong mga Module:"
#: cmdline/apt-get.cc:2359
#, fuzzy
#: cmdline/apt-get.cc:2306
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
@ -1244,7 +1213,7 @@ msgstr ""
" -o=? Itakda ang isang option ng pagkaayos, hal. -o dir::cache=/tmp\n"
"Basahin ang pahinang manwal ng apt-get(8), sources.list(5) at apt.conf(5)\n"
"para sa karagdagang impormasyon at mga option.\n"
" Ang APT na ito ay may Kapangyarihan Super Baka.\n"
" Ang APT na ito ay may Kapangyarihan Super Kalabaw.\n"
#: cmdline/acqprogress.cc:55
msgid "Hit "
@ -1288,7 +1257,6 @@ msgid "Unknown package record!"
msgstr "Di kilalang record ng pakete!"
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:150
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
"\n"
@ -1346,23 +1314,23 @@ msgstr ""
msgid "Merging Available information"
msgstr "Pinagsasama ang magagamit na impormasyon"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:117
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:116
msgid "Failed to create pipes"
msgstr "Sawi sa paglikha ng mga pipe"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:143
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:141
msgid "Failed to exec gzip "
msgstr "Sawi sa pagtakbo ng gzip "
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:180 apt-inst/contrib/extracttar.cc:206
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:178 apt-inst/contrib/extracttar.cc:204
msgid "Corrupted archive"
msgstr "Sirang arkibo"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:195
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:193
msgid "Tar Checksum failed, archive corrupted"
msgstr "Sawi ang checksum ng tar, sira ang arkibo"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:298
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:296
#, c-format
msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
msgstr "Di kilalang uri ng TAR header %u, miyembrong %s"
@ -1507,8 +1475,8 @@ msgstr "Ang info at temp directory ay kailangang nasa parehong filesystem"
#. Build the status cache
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:139 apt-pkg/pkgcachegen.cc:643
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:712 apt-pkg/pkgcachegen.cc:717
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:840
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:701 apt-pkg/pkgcachegen.cc:706
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:829
msgid "Reading Package Lists"
msgstr "Binabasa ang Listahan ng mga Pakete"
@ -1588,30 +1556,30 @@ msgstr "Maling ConfFile section sa tipunang status. Offset %lu"
msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
msgstr "Error sa pag-parse ng MD5. Offset %lu"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:42 apt-inst/deb/debfile.cc:47
#: apt-inst/deb/debfile.cc:55
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "Hindi ito tanggap na arkibong DEB, may kulang na miyembrong '%s'"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:52
#, fuzzy, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s' or '%s' member"
msgstr "Hindi ito tanggap na arkibong DEB, may kulang na miyembrong '%s'"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:72
#, c-format
msgid "Internal Error, could not locate member %s"
msgstr "Internal Error, hindi mahanap ang miyembrong %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:112
#: apt-inst/deb/debfile.cc:104
#, c-format
msgid "Couldn't change to %s"
msgstr "Hindi makalipat sa %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:138
#: apt-inst/deb/debfile.cc:125
msgid "Internal Error, could not locate member"
msgstr "Internal Error, hindi mahanap ang miyembro"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:171
#: apt-inst/deb/debfile.cc:158
msgid "Failed to locate a valid control file"
msgstr "Sawi sa paghanap ng tanggap na tipunang control"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:256
#: apt-inst/deb/debfile.cc:243
msgid "Unparsible control file"
msgstr "Di maintindihang tipunang control"
@ -1707,7 +1675,7 @@ msgstr "Lumipas ang koneksyon"
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Sinarhan ng server ang koneksyon"
#: methods/ftp.cc:338 methods/rsh.cc:190 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:452
#: methods/ftp.cc:338 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:452 methods/rsh.cc:190
msgid "Read error"
msgstr "Error sa pagbasa"
@ -1940,14 +1908,6 @@ msgstr "Sawi ang koneksyon"
msgid "Internal error"
msgstr "Internal na error"
#: methods/rsh.cc:264
msgid "File Not Found"
msgstr "Hindi Nahanap ang Tipunan"
#: methods/rsh.cc:330
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr "Nagsara ng maaga ang koneksyon"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:82
msgid "Can't mmap an empty file"
msgstr "Hindi mai-mmap ang tipunang walang laman"
@ -2244,66 +2204,76 @@ msgstr "Bersyong Kandidato"
msgid "Dependency Generation"
msgstr "Pagbuo ng Dependensiya"
#: apt-pkg/tagfile.cc:73
#: apt-pkg/tagfile.cc:71
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (1)"
msgstr "Hindi ma-parse ang tipunang pakete %s (1)"
#: apt-pkg/tagfile.cc:160
#: apt-pkg/tagfile.cc:158
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (2)"
msgstr "Hindi ma-parse ang tipunang pakete %s (2)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:87
#: apt-pkg/sourcelist.cc:88
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
msgstr "Maling anyo ng linyang %lu sa talaan ng pagkukunan %s (URI)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:89
#: apt-pkg/sourcelist.cc:90
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
msgstr "Maling anyo ng linyang %lu sa talaan ng pagkukunan %s (dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:92
#: apt-pkg/sourcelist.cc:93
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
msgstr "Maling anyo ng linyang %lu sa talaan ng pagkukunan %s (URI parse)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:98
#: apt-pkg/sourcelist.cc:99
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (Absolute dist)"
msgstr "Maling anyo ng linyang %lu sa talaan ng pagkukunan %s (Absolute dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:105
#: apt-pkg/sourcelist.cc:106
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
msgstr "Maling anyo ng linyang %lu sa talaan ng pagkukunan %s (dist parse)<"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:156
#: apt-pkg/sourcelist.cc:183 apt-pkg/sourcelist.cc:207
#, c-format
msgid "Vendor block %s is invalid"
msgstr "Block ng nagbebenta %s ay di tanggap"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:235
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Binubuksan %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:170
#: apt-pkg/sourcelist.cc:249
#, c-format
msgid "Line %u too long in source list %s."
msgstr "Labis ang haba ng linyang %u sa tipunang pagkukunan %s."
#: apt-pkg/sourcelist.cc:187
#: apt-pkg/sourcelist.cc:266
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
msgstr "Maling anyo ng linyang %u sa tipunang pagkukunan %s (uri)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:191
#: apt-pkg/sourcelist.cc:270
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
msgstr "Di kilalang uri '%s' sa linyang %u sa tipunang pagkukunan %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:199 apt-pkg/sourcelist.cc:202
#: apt-pkg/sourcelist.cc:279 apt-pkg/sourcelist.cc:282
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
msgstr "Maling anyo ng linyang %u sa tipunang pagkukunan %s (vendor id)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:296
#, c-format
msgid "Unknown vendor ID '%s' in line %u of source list %s"
msgstr "Di kilalang vendor ID '%s' sa linya %u ng tipunang pagkukunan %s"
#: apt-pkg/packagemanager.cc:402
#, c-format
msgid ""
@ -2321,7 +2291,7 @@ msgstr ""
msgid "Index file type '%s' is not supported"
msgstr "Hindi suportado ang uri ng tipunang index na '%s'"
#: apt-pkg/algorithms.cc:241
#: apt-pkg/algorithms.cc:238
#, c-format
msgid ""
"The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
@ -2329,7 +2299,7 @@ msgstr ""
"Kailangan ma-instol muli ang paketeng %s, ngunit hindi ko mahanap ang arkibo "
"para dito."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1059
#: apt-pkg/algorithms.cc:1056
msgid ""
"Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
"held packages."
@ -2337,7 +2307,7 @@ msgstr ""
"Error, pkgProblemResolver::Resolve ay naghudyat ng mga break, maaaring dulot "
"ito ng mga paketeng naka-hold."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1061
#: apt-pkg/algorithms.cc:1058
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
msgstr ""
"Hindi maayos ang mga problema, mayroon kayong sirang mga pakete na naka-hold."
@ -2376,7 +2346,7 @@ msgstr "Hindi matuklasan ang akmang uri ng sistema ng pakete "
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Hindi ma-stat ang %s"
#: apt-pkg/srcrecords.cc:48
#: apt-pkg/srcrecords.cc:49
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
msgstr "Kailangan niyong maglagay ng 'source' URIs sa inyong sources.list"
@ -2481,20 +2451,16 @@ msgstr "Hindi ma-stat ang talaan ng pagkukunan ng pakete %s"
msgid "Collecting File Provides"
msgstr "Kinukuha ang Tipunang Provides"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:785 apt-pkg/pkgcachegen.cc:792
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:774 apt-pkg/pkgcachegen.cc:781
msgid "IO Error saving source cache"
msgstr "IO Error sa pag-imbak ng source cache"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:126
#: apt-pkg/acquire-item.cc:124
#, c-format
msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
msgstr "pagpalit ng pangalan ay sawi, %s (%s -> %s)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:235 apt-pkg/acquire-item.cc:904
msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "Di tugmang MD5Sum"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:718
#: apt-pkg/acquire-item.cc:353
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
@ -2503,7 +2469,7 @@ msgstr ""
"Hindi ko mahanap ang tipunan para sa paketeng %s. Maaaring kailanganin "
"niyong ayusin ng de kamay ang paketeng ito. (dahil sa walang arch)"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:771
#: apt-pkg/acquire-item.cc:388
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate file for the %s package. This might mean you need to "
@ -2512,7 +2478,7 @@ msgstr ""
"Hindi ko mahanap ang tipunan para sa paketeng %s. Maaaring kailanganin "
"niyong ayusin ng de kamay ang paketeng ito."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:807
#: apt-pkg/acquire-item.cc:419
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
@ -2520,14 +2486,18 @@ msgstr ""
"Sira ang tipunang index ng mga pakete. Walang Filename: field para sa "
"paketeng %s."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:894
#: apt-pkg/acquire-item.cc:501
msgid "Size mismatch"
msgstr "Di tugmang laki"
#: apt-pkg/vendorlist.cc:66
#, fuzzy, c-format
msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
msgstr "Block ng nagbebenta %s ay di tanggap"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:511
msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "Di tugmang MD5Sum"
#~ msgid "Unknown vendor ID '%s' in line %u of source list %s"
#~ msgstr "Di kilalang vendor ID '%s' sa linya %u ng tipunang pagkukunan %s"
#: methods/rsh.cc:264
msgid "File Not Found"
msgstr "Hindi Nahanap ang Tipunan"
#: methods/rsh.cc:330
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr "Nagsara ng maaga ang koneksyon"

Loading…
Cancel
Save