Browse Source

Updated Romanian translation. Closes: #355897

debian/1.8.y
bubulle@debian.org 17 years ago
parent
commit
bcc1fbcf79
  1. 4
      po/ChangeLog
  2. 205
      po/ro.po

4
po/ChangeLog

@ -1,3 +1,7 @@
2006-03-13 Sorin Batariuc <sorin@bonbon.net>
* ro.po: Completed to 512t. Closes: #355897
2006-03-12 Miguel Figueiredo <elmig@debianpt.org>
* pt.po: Completed to 512t. Closes: #355798

205
po/ro.po

@ -1,19 +1,19 @@
# translation of apt_ro.po to Romanian
# This file is put in the public domain.
# Sorin Batariuc <sorin@bonbon.net>, 2004, 2005.
#
# Sorin Batariuc <sorin@bonbon.net>, 2004, 2005, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt_po_ro\n"
"Project-Id-Version: apt_nou\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-20 14:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-25 17:43+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-27 11:59+0200\n"
"Last-Translator: Sorin Batariuc <sorin@bonbon.net>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:135
@ -230,19 +230,15 @@ msgstr ""
#: cmdline/apt-cdrom.cc:78
msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
msgstr ""
msgstr "Vă rog furnizaţi un nume pentru acest disc, cum ar fi 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:93
#, fuzzy
msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
msgstr ""
"Schimbare de mediu: Vă rog introduceţi discul numit\n"
" '%s'\n"
"în unitatea '%s' şi apăsaţi Enter\n"
msgstr "Vă rog introduceţi un disc în unitate şi apăsaţi Enter"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:117
msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
msgstr ""
msgstr "Repetaţi această procedură pentru restul CD-urilor."
#: cmdline/apt-config.cc:41
msgid "Arguments not in pairs"
@ -713,12 +709,11 @@ msgid "%s (due to %s) "
msgstr "%s (datorită %s) "
#: cmdline/apt-get.cc:546
#, fuzzy
msgid ""
"WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
"This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
msgstr ""
"AVERTISMENT: Următoarele pachete esenţiale vor fi şterse\n"
"AVERTISMENT: Următoarele pachete esenţiale vor fi şterse.\n"
"Aceasta NU ar trebui făcută decât dacă ştiţi exact ce vreţi!"
#: cmdline/apt-get.cc:577
@ -780,7 +775,7 @@ msgstr "AVERTISMENT: Următoarele pachete nu pot fi autentificate!"
#: cmdline/apt-get.cc:693
msgid "Authentication warning overridden.\n"
msgstr ""
msgstr "Avertisment de autentificare înlocuit.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:700
msgid "Install these packages without verification [y/N]? "
@ -796,16 +791,15 @@ msgstr "Sunt unele probleme şi -y a fost folosit fără --force-yes"
#: cmdline/apt-get.cc:755
msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
msgstr ""
msgstr "Eroare internă, InstallPackages a fost apelat cu pachete deteriorate!"
#: cmdline/apt-get.cc:764
msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
msgstr "Pachete trebuiesc şterse dar ştergerea este dezactivată."
#: cmdline/apt-get.cc:775
#, fuzzy
msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
msgstr "Eroare internă în timpul adăugării unei diversiuni"
msgstr "Eroare internă, Ordering nu s-a terminat"
#: cmdline/apt-get.cc:791 cmdline/apt-get.cc:1809 cmdline/apt-get.cc:1842
msgid "Unable to lock the download directory"
@ -818,7 +812,7 @@ msgstr "Lista surselor nu poate fi citită."
#: cmdline/apt-get.cc:816
msgid "How odd.. The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
msgstr ""
msgstr "Ce ciudat.. Dimensiunile nu se potrivesc, scrieţi la apt@packages.debian.org"
#: cmdline/apt-get.cc:821
#, c-format
@ -841,9 +835,9 @@ msgid "After unpacking %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "După despachetare va fi eliberat %sB din spaţiul de pe disc.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:846 cmdline/apt-get.cc:1980
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Couldn't determine free space in %s"
msgstr "Nu aveţi suficient spaţiu în %s"
msgstr "N-am putut determina spaţiul disponibil în %s"
#: cmdline/apt-get.cc:849
#, c-format
@ -852,21 +846,20 @@ msgstr "Nu aveţi suficient spaţiu în %s."
#: cmdline/apt-get.cc:864 cmdline/apt-get.cc:884
msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
msgstr ""
"A fost specificat 'doar neimportant' dar nu este o operaţiune neimportantă."
msgstr "A fost specificat 'doar neimportant' dar nu este o operaţiune neimportantă."
#: cmdline/apt-get.cc:866
msgid "Yes, do as I say!"
msgstr "Da, fă cum îţi spun!"
#: cmdline/apt-get.cc:868
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"You are about to do something potentially harmful.\n"
"To continue type in the phrase '%s'\n"
" ?] "
msgstr ""
"Sunteţi pe cale de a face ceva cu potenţial distructiv\n"
"Sunteţi pe cale de a face ceva cu potenţial distructiv.\n"
"Pentru a continua tastaţi fraza '%s'\n"
" ?] "
@ -1082,9 +1075,8 @@ msgid "Done"
msgstr "Terminat"
#: cmdline/apt-get.cc:1777 cmdline/apt-get.cc:1785
#, fuzzy
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Eroare internă, înnoire totală a defectat diverse chestiuni"
msgstr "Eroare internă, rezolvatorul de probleme a deteriorat diverse chestiuni"
#: cmdline/apt-get.cc:1885
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
@ -1096,9 +1088,9 @@ msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Nu pot găsi o sursă pachet pentru %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1959
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
msgstr "Sar peste despachetarea sursei deja despachetate în %s\n"
msgstr "Sar peste fişierul deja descărcat '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1983
#, c-format
@ -1137,7 +1129,7 @@ msgstr "Comanda de despachetare '%s' eşuată.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2069
#, c-format
msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
msgstr ""
msgstr "Verificaţi dacă pachetul 'dpkg-dev' este instalat.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2086
#, c-format
@ -1370,17 +1362,14 @@ msgstr "S-au produs unele erori în timpul despachetării. Voi configura"
#: dselect/install:101
msgid "packages that were installed. This may result in duplicate errors"
msgstr ""
"pachetele care au fost instalate. Aceasta ar putea rezulta erori dublate"
msgstr "pachetele care au fost instalate. Aceasta ar putea rezulta erori dublate"
#: dselect/install:102
msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
msgstr ""
"sau erori cauzate de dependenţe lipsă. Aceasta este normal, doar erorile"
msgstr "sau erori cauzate de dependenţe lipsă. Aceasta este normal, doar erorile"
#: dselect/install:103
msgid ""
"above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgid "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgstr ""
"de deasupra acestui mesaj sunt importante. Vă rog corectaţi-le şi porniţi "
"din nou [I]nstalarea"
@ -1462,9 +1451,9 @@ msgid "Duplicate conf file %s/%s"
msgstr "Fişier de configurare duplicat %s/%s"
#: apt-inst/dirstream.cc:45 apt-inst/dirstream.cc:50 apt-inst/dirstream.cc:53
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "Eşuare în a scrie fişierul %s"
msgstr "Eşuare în scrierea fişierului %s"
#: apt-inst/dirstream.cc:96 apt-inst/dirstream.cc:104
#, c-format
@ -1612,7 +1601,6 @@ msgid "Internal error adding a diversion"
msgstr "Eroare internă în timpul adăugării unei diversiuni"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:383
#, fuzzy
msgid "The pkg cache must be initialized first"
msgstr "Cache-ul pachetului trebuie întâi iniţializat"
@ -1685,9 +1673,8 @@ msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
msgstr "Nu pot demonta CDROM-ul în %s, poate este încă utilizat."
#: methods/cdrom.cc:169
#, fuzzy
msgid "Disk not found."
msgstr "Fişier negăsit"
msgstr "Disc negăsit."
#: methods/cdrom.cc:177 methods/file.cc:79 methods/rsh.cc:264
msgid "File not found"
@ -1912,41 +1899,38 @@ msgstr "Nu pot conecta la %s %s"
#: methods/gpgv.cc:92
msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
msgstr ""
msgstr "E: Listă de argumente din Acquire::gpgv::Options prea lungă. Ies."
#: methods/gpgv.cc:191
msgid ""
"Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
msgstr ""
msgid "Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
msgstr "Eroare internă: Semnătură corespunzătoare, dar n-am putut determina cheia amprentei digitale?!"
#: methods/gpgv.cc:196
msgid "At least one invalid signature was encountered."
msgstr ""
msgstr "Cel puţin o semnătură invalidă a fost întâlnită."
#. FIXME String concatenation considered harmful.
#: methods/gpgv.cc:201
#, fuzzy
msgid "Could not execute "
msgstr "Nu pot determina blocajul %s"
msgstr "Nu s-a putut executa "
#: methods/gpgv.cc:202
msgid " to verify signature (is gnupg installed?)"
msgstr ""
msgstr " verificarea semnăturii (este instalat gnupg?)"
#: methods/gpgv.cc:206
msgid "Unknown error executing gpgv"
msgstr ""
msgstr "Eroare necunoscută în timp ce se execută gpgv"
#: methods/gpgv.cc:237
#, fuzzy
msgid "The following signatures were invalid:\n"
msgstr "Următoarele extra pachete vor fi instalate:"
msgstr "Următoarele semnături au fost invalide:\n"
#: methods/gpgv.cc:244
msgid ""
"The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
"available:\n"
msgstr ""
msgstr "Următoarele semnături n-au putut fi verificate datorită cheii publice care este indisponibilă:\n"
#: methods/gzip.cc:57
#, c-format
@ -2013,8 +1997,7 @@ msgstr "Eroare la scrierea în fişierul"
#: methods/http.cc:874
msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
msgstr ""
"Eroare la citirea de pe server, conexiunea a fost închisă de la distanţă"
msgstr "Eroare la citirea de pe server, conexiunea a fost închisă de la distanţă"
#: methods/http.cc:876
msgid "Error reading from server"
@ -2079,8 +2062,7 @@ msgstr "Eroare de sintaxă %s:%u: mizerii suplimentare după valoare"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:684
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
msgstr ""
"Eroare de sintaxă %s:%u: directivele pot fi date doar la nivelul superior"
msgstr "Eroare de sintaxă %s:%u: directivele pot fi date doar la nivelul superior"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:691
#, c-format
@ -2136,8 +2118,7 @@ msgstr "Opţiunea %s necesită un argument"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:201 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:207
#, c-format
msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
msgstr ""
"Opţiunea %s: Specificaţia configurării articolului trebuie să aibă o =<val>."
msgstr "Opţiunea %s: Specificaţia configurării articolului trebuie să aibă o =<val>."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:237
#, c-format
@ -2372,7 +2353,7 @@ msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
msgstr "Linie greşită %u în lista sursă %s (tip)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:244
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
msgstr "Tipul '%s' nu este cunoscut în linia %u din lista sursă %s"
@ -2400,10 +2381,8 @@ msgstr "Tipul de fişier index '%s' nu este suportat"
#: apt-pkg/algorithms.cc:241
#, c-format
msgid ""
"The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr ""
"Pachetul %s are nevoie să fie reinstalat, dar nu pot găsi o arhivă pentru el."
msgid "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr "Pachetul %s are nevoie să fie reinstalat, dar nu pot găsi o arhivă pentru el."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1059
msgid ""
@ -2430,7 +2409,7 @@ msgstr "Directorul de arhive %spartial lipseşte."
#: apt-pkg/acquire.cc:821
#, c-format
msgid "Downloading file %li of %li (%s remaining)"
msgstr ""
msgstr "Se descarcă fişierul %li din %li (%s rămas)"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:113
#, c-format
@ -2443,12 +2422,9 @@ msgid "Method %s did not start correctly"
msgstr "Metoda %s nu s-a lansat corect"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:377
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press enter."
msgstr ""
"Schimbare de mediu: Vă rog introduceţi discul numit\n"
" '%s'\n"
"în unitatea '%s' şi apăsaţi Enter\n"
msgstr "Vă rog introduceţi discul numit: '%s' în unitatea '%s' şi apăsaţi Enter."
#: apt-pkg/init.cc:120
#, c-format
@ -2476,8 +2452,7 @@ msgstr ""
#: apt-pkg/cachefile.cc:77
msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
msgstr ""
"Aţi putea vrea să porniţi 'apt-get update' pentru a corecta aceste probleme."
msgstr "Aţi putea vrea să porniţi 'apt-get update' pentru a corecta aceste probleme."
#: apt-pkg/policy.cc:269
msgid "Invalid record in the preferences file, no Package header"
@ -2497,39 +2472,39 @@ msgid "Cache has an incompatible versioning system"
msgstr "Cache are un versioning system incompatibil"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:117
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
msgstr "Eroare în timpul procesării %s (Pachet Nou)"
msgstr "Eroare apărută în timpul procesării %s (NewPackage)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:129
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
msgstr "Eroare în timpul procesării %s (UsePackage1)"
msgstr "Eroare apărută în timpul procesării %s (UsePackage1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:150
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
msgstr "Eroare în timpul procesării %s (UsePackage2)"
msgstr "Eroare apărută în timpul procesării %s (UsePackage2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:154
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
msgstr "Eroare în timpul procesării %s (NewFileVer1)"
msgstr "Eroare apărută în timpul procesării %s (NewFileVer1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:184
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion1)"
msgstr "Eroare în timpul procesării %s (NewVersion1)"
msgstr "Eroare apărută în timpul procesării %s (NewVersion1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:188
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
msgstr "Eroare în timpul procesării %s (UsePackage3)"
msgstr "Eroare apărută în timpul procesării %s (UsePackage3)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:192
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
msgstr "Eroare în timpul procesării %s (NewVersion2)"
msgstr "Eroare apărută în timpul procesării %s (NewVersion2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:207
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
@ -2539,29 +2514,26 @@ msgstr ""
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:210
msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
msgstr ""
"Mamăăă, aţi depăşit numărul de versiuni de care este capabil acest APT."
msgstr "Mamăăă, aţi depăşit numărul de versiuni de care este capabil acest APT."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:213
msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
msgstr ""
"Mamăăă, aţi depăşit numărul de dependenţe de care este capabil acest APT."
msgstr "Mamăăă, aţi depăşit numărul de dependenţe de care este capabil acest APT."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:241
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
msgstr "Eroare în timpul procesării %s (FindPkg)"
msgstr "Eroare apărută în timpul procesării %s (FindPkg)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:254
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
msgstr "Eroare în timpul procesării %s (CollectFileProvides)"
msgstr "Eroare apărută în timpul procesării %s (CollectFileProvides)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:260
#, c-format
msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
msgstr ""
"Nu s-a găsit pachetul %s %s în timpul procesării dependenţelor de fişiere"
msgstr "Nu s-a găsit pachetul %s %s în timpul procesării dependenţelor de fişiere"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:574
#, c-format
@ -2587,7 +2559,7 @@ msgstr "Nepotrivire MD5Sum"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:645
msgid "There are no public key available for the following key IDs:\n"
msgstr ""
msgstr "Nu există nici o cheie publică disponibilă pentru următoarele identificatoare de chei:\n"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:758
#, c-format
@ -2609,8 +2581,7 @@ msgstr ""
#: apt-pkg/acquire-item.cc:853
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgid "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr ""
"Fişierele index de pachete sunt deteriorate. Fără câmpul 'nume fişier:' la "
"pachetul %s."
@ -2716,59 +2687,59 @@ msgstr "S-au scris %i înregistrări cu %i fişiere nepotrivite\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:269
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
msgstr ""
"S-au scris %i înregistrări cu %i fişiere lipsă şi %i fişiere nepotrivite\n"
msgstr "S-au scris %i înregistrări cu %i fişiere lipsă şi %i fişiere nepotrivite\n"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:358
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Preparing %s"
msgstr "Deschidere %s"
msgstr "Se pregăteşte %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:359
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unpacking %s"
msgstr "Deschidere %s"
msgstr "Se despachetează %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:364
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Preparing to configure %s"
msgstr "Deschidere fişier de configurare %s"
msgstr "Se pregăteşte configurarea %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:365
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Conectare la %s"
msgstr "Se configurează %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:366
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Installed %s"
msgstr " Instalat: "
msgstr "Instalat %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:371
#, c-format
msgid "Preparing for removal of %s"
msgstr ""
msgstr "Se pregăteşte ştergerea lui %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:372
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Deschidere %s"
msgstr "Se şterge %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:373
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Removed %s"
msgstr "Recomandă"
msgstr "Şters %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:378
#, c-format
msgid "Preparing for remove with config %s"
msgstr ""
msgstr "Se pregăteşte pentru ştergere inclusiv configurarea %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:379
#, c-format
msgid "Removed with config %s"
msgstr ""
msgstr "Şters inclusiv configurarea %s"
#: methods/rsh.cc:330
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr "Conexiune închisă prematur"

Loading…
Cancel
Save