Browse Source

Updated Slovak translation

* po/sk.po: Completed to 511t
debian/1.8.y
Christian Perrier 17 years ago
parent
commit
d826016185
  1. 4
      po/ChangeLog
  2. 150
      po/sk.po

4
po/ChangeLog

@ -1,3 +1,7 @@
2006-01-06 Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>
* sk.po: Completed to 511t
2006-01-06 Christian Perrier <bubulle@debian.org>
* *.po: Updated from sources (511 strings)

150
po/sk.po

@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-04 18:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-01 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-07 13:39+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -229,19 +229,15 @@ msgstr ""
#: cmdline/apt-cdrom.cc:78
msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
msgstr ""
msgstr "Zadajte názov tohto disku, napríklad 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:93
#, fuzzy
msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
msgstr ""
"Výmena média: Vložte disk nazvaný\n"
" '%s'\n"
"do mechaniky '%s' a stlačte Enter\n"
msgstr "Vložte disk do mechaniky a stlačte Enter"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:117
msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
msgstr ""
msgstr "Zopakujte tento proces pre všetky CD v sade diskov."
#: cmdline/apt-config.cc:41
msgid "Arguments not in pairs"
@ -703,7 +699,6 @@ msgid "%s (due to %s) "
msgstr "%s (kvôli %s) "
#: cmdline/apt-get.cc:546
#, fuzzy
msgid ""
"WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
"This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
@ -770,7 +765,7 @@ msgstr "UPOZORNENIE: Pri nasledovných balíkoch sa nedá overiť vierohodnosť!
#: cmdline/apt-get.cc:693
msgid "Authentication warning overridden.\n"
msgstr ""
msgstr "Upozornenie o vierohodnosti bolo potlačené.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:700
msgid "Install these packages without verification [y/N]? "
@ -778,7 +773,7 @@ msgstr "Nainštalovať tieto nekontrolované balíky [y/N]? "
#: cmdline/apt-get.cc:702
msgid "Some packages could not be authenticated"
msgstr "Nedala sa zistiť vierohodnoť niektorých balíkov"
msgstr "Nedala sa zistiť vierohodnosť niektorých balíkov"
#: cmdline/apt-get.cc:711 cmdline/apt-get.cc:858
msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
@ -786,16 +781,15 @@ msgstr "Nastali problémy a -y bolo použité bez --force-yes"
#: cmdline/apt-get.cc:755
msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
msgstr ""
msgstr "Vnútorná chyba, InstallPackages bolo volané s poškodenými balíkmi!"
#: cmdline/apt-get.cc:764
msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
msgstr "Je potrebné odstránenie balíka, ale funkcia Odstrániť je vypnutá."
#: cmdline/apt-get.cc:775
#, fuzzy
msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
msgstr "Vnútorná chyba pri pridávaní diverzie"
msgstr "Vnútorná chyba, Triedenie sa neukončilo"
#: cmdline/apt-get.cc:791 cmdline/apt-get.cc:1809 cmdline/apt-get.cc:1842
msgid "Unable to lock the download directory"
@ -808,7 +802,7 @@ msgstr "Nedá sa načítať zoznam zdrojov."
#: cmdline/apt-get.cc:816
msgid "How odd.. The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
msgstr ""
msgstr "Nezvyčajná udalosť... Veľkosti nesúhlasia, pošlite e-mail na apt@packages.debian.org"
#: cmdline/apt-get.cc:821
#, c-format
@ -831,9 +825,9 @@ msgid "After unpacking %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Po rozbalení sa na disku uvoľní %sB.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:846 cmdline/apt-get.cc:1980
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Couldn't determine free space in %s"
msgstr "Na %s nemáte dostatok voľného miesta"
msgstr "Na %s sa nedá zistiť veľkosť voľného miesta"
#: cmdline/apt-get.cc:849
#, c-format
@ -849,13 +843,13 @@ msgid "Yes, do as I say!"
msgstr "Áno, urob to, čo vravím!"
#: cmdline/apt-get.cc:868
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"You are about to do something potentially harmful.\n"
"To continue type in the phrase '%s'\n"
" ?] "
msgstr ""
"Možno sa chystáte vykonať niečo škodlivé\n"
"Možno sa chystáte vykonať niečo škodlivé.\n"
"Pre pokračovanie opíšte frázu '%s'\n"
" ?]"
@ -1069,9 +1063,8 @@ msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
#: cmdline/apt-get.cc:1777 cmdline/apt-get.cc:1785
#, fuzzy
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Vnútorná chyba, AllUpgrade pokazil veci"
msgstr "Vnútorná chyba, problem resolver pokazil veci"
#: cmdline/apt-get.cc:1885
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
@ -1083,9 +1076,9 @@ msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Nedá sa nájsť zdrojový balík pre %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1959
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Skiping already downloaded file '%s'\n"
msgstr "Preskakuje sa rozbalenie už rozbaleného zdroja v %s\n"
msgstr "Preskakuje sa už stiahnutý súbor '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1983
#, c-format
@ -1124,7 +1117,7 @@ msgstr "Príkaz pre rozbalenie '%s' zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2069
#, c-format
msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
msgstr ""
msgstr "Skontrolujte, či je nainštalovaný balík 'dpkg-dev'.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2086
#, c-format
@ -1440,9 +1433,9 @@ msgid "Duplicate conf file %s/%s"
msgstr "Duplicitný konfiguračný súbor %s/%s"
#: apt-inst/dirstream.cc:45 apt-inst/dirstream.cc:50 apt-inst/dirstream.cc:53
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "Zápis do súboru %s zlyhal"
msgstr "Zápis súboru %s zlyhal"
#: apt-inst/dirstream.cc:96 apt-inst/dirstream.cc:104
#, c-format
@ -1588,7 +1581,6 @@ msgid "Internal error adding a diversion"
msgstr "Vnútorná chyba pri pridávaní diverzie"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:383
#, fuzzy
msgid "The pkg cache must be initialized first"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť balíkov sa musí najprv inicializovať"
@ -1661,13 +1653,12 @@ msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
msgstr "Nedá sa odpojiť CD-ROM v %s - možno sa ešte používa."
#: methods/cdrom.cc:169
#, fuzzy
msgid "Disk not found."
msgstr "Súbor nebol nájdený"
msgstr "Disk sa nenašiel."
#: methods/cdrom.cc:177 methods/file.cc:79 methods/rsh.cc:264
msgid "File not found"
msgstr "Súbor nebol nájdený"
msgstr "Súbor sa nenašiel"
#: methods/copy.cc:42 methods/gpgv.cc:265 methods/gzip.cc:133
#: methods/gzip.cc:142
@ -1888,41 +1879,41 @@ msgstr "Nedá sa pripojiť k %s %s:"
#: methods/gpgv.cc:92
msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
msgstr ""
msgstr "CHYBA: zoznam argumentov z Acquire::gpgv::Options je príliš dlhý. Ukončuje sa."
#: methods/gpgv.cc:191
msgid ""
"Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
msgstr ""
"Vnútorná chyba: Správna signatúra, ale sa nedá zistiť odtlačok kľúča?!"
#: methods/gpgv.cc:196
msgid "At least one invalid signature was encountered."
msgstr ""
msgstr "Bola zistená aspoň jedna nesprávna signatúra."
#. FIXME String concatenation considered harmful.
#: methods/gpgv.cc:201
#, fuzzy
msgid "Could not execute "
msgstr "Zámok %s sa nedá získať"
msgstr "Nedá sa spustiť "
#: methods/gpgv.cc:202
msgid " to verify signature (is gnupg installed?)"
msgstr ""
msgstr " na kontrolu signatúry (je nainštalované gnupg?)"
#: methods/gpgv.cc:206
msgid "Unknown error executing gpgv"
msgstr ""
msgstr "Neznáma chyba pri spustení gpgv"
#: methods/gpgv.cc:237
#, fuzzy
msgid "The following signatures were invalid:\n"
msgstr "Nainštalujú sa nasledovné extra balíky:"
msgstr "Nasledovné signatúry sú neplatné:\n"
#: methods/gpgv.cc:244
msgid ""
"The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
"available:\n"
msgstr ""
"Nasledovné signatúry sa nedajú overiť, pretože nie je dostupný verejný kľúč:\n"
#: methods/gzip.cc:57
#, c-format
@ -2346,7 +2337,7 @@ msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
msgstr "Skomolený riadok %u v zozname zdrojov %s (typ)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:244
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
msgstr "Typ '%s' je neznámy na riadku %u v zozname zdrojov %s"
@ -2387,7 +2378,7 @@ msgstr ""
#: apt-pkg/algorithms.cc:1061
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
msgstr "Problémy sa nedajú opraviť, niektoré balíky držíte v narušenom stave."
msgstr "Problémy sa nedajú opraviť, niektoré balíky držíte v poškodenom stave."
#: apt-pkg/acquire.cc:62
#, c-format
@ -2402,7 +2393,7 @@ msgstr "Archívny adresár %spartial chýba."
#: apt-pkg/acquire.cc:821
#, c-format
msgid "Downloading file %li of %li (%s remaining)"
msgstr ""
msgstr "Sťahuje sa %li.súbor z %li (zostáva %s)"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:113
#, c-format
@ -2415,12 +2406,9 @@ msgid "Method %s did not start correctly"
msgstr "Spôsob %s nebol správne spustený"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:377
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press enter."
msgstr ""
"Výmena média: Vložte disk nazvaný\n"
" '%s'\n"
"do mechaniky '%s' a stlačte Enter\n"
msgstr "Vložte disk nazvaný '%s' do mechaniky '%s' a stlačte Enter."
#: apt-pkg/init.cc:120
#, c-format
@ -2466,39 +2454,39 @@ msgid "Cache has an incompatible versioning system"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť má nezlučiteľný systém na správu verzií"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:117
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (NewPackage)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewPackage)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:129
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (UsePackage1)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (UsePackage1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:150
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (UsePackage2)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (UsePackage2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:154
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (NewFileVer1)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewFileVer1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:184
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion1)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (NewVersion1)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewVersion1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:188
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (UsePackage3)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (UsePackage3)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:192
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (NewVersion2)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewVersion2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:207
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
@ -2515,14 +2503,14 @@ msgstr ""
"Fíha, prekročili ste počet závislostí, ktoré toto APT zvládne spracovať."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:241
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (FindPkg)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (FindPkg)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:254
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (CollectFileProvides)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (CollectFileProvides)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:260
#, c-format
@ -2680,54 +2668,54 @@ msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
msgstr "Zapísaných %i záznamov s %i chýbajúcimi a %i chybnými súbormi\n"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:358
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Preparing %s"
msgstr "Otvára sa %s"
msgstr "Pripravuje sa %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:359
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unpacking %s"
msgstr "Otvára sa %s"
msgstr "Rozbaľuje sa %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:364
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Preparing to configure %s"
msgstr "Otvára sa konfiguračný súbor %s"
msgstr "Pripravuje sa nastavenie %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:365
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Pripája sa k %s"
msgstr "Nastavuje sa %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:366
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Installed %s"
msgstr " Nainštalovaná verzia: "
msgstr "Nainštalovaný balík %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:371
#, c-format
msgid "Preparing for removal of %s"
msgstr ""
msgstr "Pripravuje sa odstránenie %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:372
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Otra sa %s"
msgstr "Odstraňuje sa %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:373
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Removed %s"
msgstr "Odporúča"
msgstr "Odstránený balík %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:378
#, c-format
msgid "Preparing for remove with config %s"
msgstr ""
msgstr "Pripravuje sa odstránenie balíka %s aj s konfiguráciou"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:379
#, c-format
msgid "Removed with config %s"
msgstr ""
msgstr "Odstránený balík %s aj s konfiguráciou"
#: methods/rsh.cc:330
msgid "Connection closed prematurely"

Loading…
Cancel
Save