Browse Source

Slovak translation updated

debian/1.8.y
bubulle@debian.org 15 years ago
parent
commit
ea45ff83ac
  1. 1
      debian/changelog
  2. 4
      po/ChangeLog
  3. 213
      po/sk.po

1
debian/changelog

@ -42,6 +42,7 @@ apt (0.7.12) UNRELEASED; urgency=low
- German updated. Closes: #466842
- Swedish updated.
- Polish updated. Closes: #469581
- Slovak updated. Closes: #471341
-- Michael Vogt <mvo@debian.org> Thu, 10 Jan 2008 12:06:12 +0100

4
po/ChangeLog

@ -1,3 +1,7 @@
2008-03-19 Ivan Masár <helix84@centrum.sk>
* sk.po: updated to 536t.
2008-03-06 Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>\
* pl.po: updated to 536t.

213
po/sk.po

@ -3,17 +3,21 @@
# initial sk.po made from Czech translation (cs.po)
# thanks to Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
#
# Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>, 2006.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-12 16:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-10 18:50+0200\n"
"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-17 13:45+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2);\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:143
#, c-format
@ -56,9 +60,8 @@ msgid "Total distinct versions: "
msgstr "Celkom rôznych verzií: "
#: cmdline/apt-cache.cc:295
#, fuzzy
msgid "Total distinct descriptions: "
msgstr "Celkom rôznych verzií: "
msgstr "Celkom rôznych popisov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:297
msgid "Total dependencies: "
@ -69,9 +72,8 @@ msgid "Total ver/file relations: "
msgstr "Celkom vzťahov ver/súbor: "
#: cmdline/apt-cache.cc:302
#, fuzzy
msgid "Total Desc/File relations: "
msgstr "Celkom vzťahov ver/súbor: "
msgstr "Celkom vzťahov popis/súbor: "
#: cmdline/apt-cache.cc:304
msgid "Total Provides mappings: "
@ -159,9 +161,9 @@ msgstr " %4i %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1714 cmdline/apt-cdrom.cc:138 cmdline/apt-config.cc:70
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:547
#: cmdline/apt-get.cc:2601 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s pre %s %s skompilovaný na %s %s\n"
msgstr "%s %s pre %s skompilovaný %s %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1721
msgid ""
@ -239,7 +241,7 @@ msgstr ""
#: cmdline/apt-cdrom.cc:78
msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
msgstr "Zadajte názov tohto disku, napríklad 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
msgstr "Zadajte názov tohto disku, napríklad „Debian 2.1r1 Disk 1“"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:93
msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
@ -430,7 +432,7 @@ msgstr "Nevyhovel žiaden výber"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:832
#, c-format
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "V balíkovom súbore skupiny `%s' chýbajú niektoré súbory"
msgstr "V balíkovom súbore skupiny „%s“ chýbajú niektoré súbory"
#: ftparchive/cachedb.cc:43
#, c-format
@ -591,7 +593,7 @@ msgstr "Nepodarilo sa prečítať override súbor %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:72
#, c-format
msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
msgstr "Neznámy kompresný algoritmus '%s'"
msgstr "Neznámy kompresný algoritmus „%s“"
#: ftparchive/multicompress.cc:102
#, c-format
@ -776,7 +778,7 @@ msgstr " Hotovo"
#: cmdline/apt-get.cc:682
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these."
msgstr "Na opravu môžete spustiť `apt-get -f install'."
msgstr "Na opravu môžete spustiť „apt-get -f install“."
#: cmdline/apt-get.cc:685
msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
@ -840,14 +842,14 @@ msgid "Need to get %sB of archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:847
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Po rozbalení sa na disku použije ďalších %sB.\n"
msgstr "Po tejto operácii sa na disku použije ďalších %sB.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:850
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Po rozbalení sa na disku uvoľní %sB.\n"
msgstr "Po tejto operácii sa na disku uvoľní %sB.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:864 cmdline/apt-get.cc:2196
#, c-format
@ -875,7 +877,7 @@ msgid ""
" ?] "
msgstr ""
"Možno sa chystáte vykonať niečo škodlivé.\n"
"Pre pokračovanie opíšte frázu '%s'\n"
"Pre pokračovanie opíšte frázu „%s“\n"
" ?]"
#: cmdline/apt-get.cc:897 cmdline/apt-get.cc:916
@ -897,7 +899,7 @@ msgstr "Niektoré súbory sa nedajú stiahnuť"
#: cmdline/apt-get.cc:1003 cmdline/apt-get.cc:2253
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Sťahovanie ukončené v režime \"iba stiahnuť\""
msgstr "Sťahovanie ukončené v režime „iba stiahnuť“"
#: cmdline/apt-get.cc:1009
msgid ""
@ -955,7 +957,7 @@ msgid ""
"is only available from another source\n"
msgstr ""
"Balík %s nie je dostupný, ale odkazuje naň iný balík. Možno to znamená,\n"
"že balík chýba, bol zrušený, alebo je dostupný iba z iného zdroja\n"
"že balík chýba, bol zrušený alebo je dostupný iba z iného zdroja\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1133
msgid "However the following packages replace it:"
@ -979,12 +981,12 @@ msgstr "%s je už najnovšej verzie.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1193
#, c-format
msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Nebolo nájdené vydanie '%s' pre '%s'"
msgstr "Nebolo nájdené vydanie „%s“ pre „%s“"
#: cmdline/apt-get.cc:1195
#, c-format
msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Nebola nájdená verzia '%s' pre '%s'"
msgstr "Nebola nájdená verzia „%s“ pre „%s“"
#: cmdline/apt-get.cc:1201
#, c-format
@ -1004,47 +1006,48 @@ msgid ""
"Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones "
"used instead."
msgstr ""
"Niektoré indexové súbory sa nepodarilo stiahnuť, boli ignorované, alebo sa "
"Niektoré indexové súbory sa nepodarilo stiahnuť, boli ignorované alebo sa "
"použili staršie verzie."
#: cmdline/apt-get.cc:1441
msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
msgstr ""
msgstr "Nemajú sa odstraňovať veci, nespustí sa AutoRemover"
#: cmdline/apt-get.cc:1473
#, fuzzy
msgid ""
"The following packages were automatically installed and are no longer "
"required:"
msgstr "Nainštalujú sa nasledovné NOVÉ balíky:"
msgstr ""
"Nasledovné balíky boli nainštalované automaticky a už viac nie sú potrebné:"
#: cmdline/apt-get.cc:1475
msgid "Use 'apt-get autoremove' to remove them."
msgstr ""
msgstr "Na ich odstránenie použite „apt-get autoremove“."
#: cmdline/apt-get.cc:1480
msgid ""
"Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
"shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
msgstr ""
"Hmm, zdá sa, že AutoRemover niečo zničil, čo sa naozaj nemalo stať.\n"
"Prosím, pošlite hlásenie o chybe balíka apt."
#: cmdline/apt-get.cc:1483 cmdline/apt-get.cc:1763
msgid "The following information may help to resolve the situation:"
msgstr "Nasledovné informácie vám možno pomôžu vyriešiť túto situáciu:"
#: cmdline/apt-get.cc:1487
#, fuzzy
msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
msgstr "Vnútorná chyba, problem resolver pokazil veci"
msgstr "Vnútorná chyba, AutoRemover niečo pokazil"
#: cmdline/apt-get.cc:1506
msgid "Internal error, AllUpgrade broke stuff"
msgstr "Vnútorná chyba, AllUpgrade pokazil veci"
#: cmdline/apt-get.cc:1553
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Couldn't find task %s"
msgstr "Balík %s sa nedá nájsť"
msgstr "Nebolo možné nájsť úlohu %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1668 cmdline/apt-get.cc:1704
#, c-format
@ -1054,23 +1057,23 @@ msgstr "Balík %s sa nedá nájsť"
#: cmdline/apt-get.cc:1691
#, c-format
msgid "Note, selecting %s for regex '%s'\n"
msgstr "Poznámka: vyberá sa %s pre regulárny výraz '%s'\n"
msgstr "Poznámka: vyberá sa %s pre regulárny výraz „%s“\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1722
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s set to manually installed.\n"
msgstr "ale inštalovať sa bude %s"
msgstr "%s ne nastavený na manuálnu inštaláciu.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1735
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these:"
msgstr "Na opravu nasledovných môžete spustiť `apt-get -f install':"
msgstr "Na opravu nasledovných môžete spustiť „apt-get -f install“:"
#: cmdline/apt-get.cc:1738
msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
msgstr ""
"Nesplnené závislosti. Skúste spustiť 'apt-get -f install' bez balíkov (alebo "
"Nesplnené závislosti. Skúste spustiť „apt-get -f install“ bez balíkov (alebo "
"navrhnite riešenie)."
#: cmdline/apt-get.cc:1750
@ -1125,7 +1128,7 @@ msgstr "Hotovo"
#: cmdline/apt-get.cc:1988 cmdline/apt-get.cc:1996
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Vnútorná chyba, problem resolver pokazil veci"
msgstr "Vnútorná chyba, problem resolver niečo pokazil"
#: cmdline/apt-get.cc:2096
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
@ -1139,7 +1142,7 @@ msgstr "Nedá sa nájsť zdrojový balík pre %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2175
#, c-format
msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
msgstr "Preskakuje sa už stiahnutý súbor '%s'\n"
msgstr "Preskakuje sa už stiahnutý súbor „%s“\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2203
#, c-format
@ -1173,17 +1176,17 @@ msgstr "Preskakuje sa rozbalenie už rozbaleného zdroja v %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2289
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz pre rozbalenie '%s' zlyhal.\n"
msgstr "Príkaz pre rozbalenie „%s“ zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2290
#, c-format
msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
msgstr "Skontrolujte, či je nainštalovaný balík 'dpkg-dev'.\n"
msgstr "Skontrolujte, či je nainštalovaný balík „dpkg-dev“.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2307
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz pre zostavenie '%s' zlyhal.\n"
msgstr "Príkaz pre zostavenie „%s“ zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2326
msgid "Child process failed"
@ -1218,7 +1221,7 @@ msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of "
"package %s can satisfy version requirements"
msgstr ""
"%s závislosť pre %s sa nedá splniť, protože sa nedá nájsť verzia balíku %s, "
"%s závislosť pre %s sa nedá splniť, protože sa nedá nájsť verzia balíka %s, "
"ktorá zodpovedá požiadavke na verziu"
#: cmdline/apt-get.cc:2531
@ -1246,7 +1249,6 @@ msgid "Supported modules:"
msgstr "Podporované moduly:"
#: cmdline/apt-get.cc:2647
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
@ -1293,7 +1295,7 @@ msgstr ""
" apt-get [voľby] install|remove balík1 [balík2 ...]\n"
" apt-get [voľby] source balík1 [balík2 ...]\n"
"\n"
"apt-get je jednoduché rozhranie v príkazovom riadku pre sťahovanie\n"
"apt-get je jednoduché rozhranie na príkazovom riadku pre sťahovanie\n"
"a inštaláciu balíkov. Najpoužívanejšími príkazmi sú update a install.\n"
"\n"
"Príkazy:\n"
@ -1302,6 +1304,8 @@ msgstr ""
" install - Nainštaluje nové balíky (balík je libc6, nie libc6."
"deb)\n"
" remove - Odstráni balíky\n"
" autoremove - Automaticky odstráni všetky nepoužité balíky\n"
" purge - Odstráni a vyčistí konfiguráciu balíkov\n"
" source - Stiahne zdrojové archívy\n"
" build-dep - Nastaví závislosti pre zostavenie pre zdrojové balíky\n"
" dist-upgrade - Aktualizácia distribúcie, viď apt-get(8)\n"
@ -1311,7 +1315,7 @@ msgstr ""
" check - Overí, či nejestvujú poškodené závislosti\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda\n"
" -h Tento text pomocníka\n"
" -q Nezobrazí indikátor priebehu - pre záznam\n"
" -qq Zobrazí iba chyby\n"
" -d Iba stiahne - neinštaluje ani nerozbaľuje archívy\n"
@ -1362,8 +1366,8 @@ msgid ""
"in the drive '%s' and press enter\n"
msgstr ""
"Výmena média: Vložte disk nazvaný\n"
" '%s'\n"
"do mechaniky '%s' a stlačte Enter\n"
" „%s“\n"
"do mechaniky „%s“ a stlačte Enter\n"
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:86
msgid "Unknown package record!"
@ -1612,7 +1616,7 @@ msgid ""
"then make it empty and immediately re-install the same version of the "
"package!"
msgstr ""
"Otvorenie súboru zoznamov '%sinfo/%s' zlyhalo. Ak nemôžete obnoviť tento "
"Otvorenie súboru zoznamov „%sinfo/%s“ zlyhalo. Ak nemôžete obnoviť tento "
"súbor, vytvorte ho nový prázdny a ihneď znovu nainštalujte tú istú verziu "
"balíka!"
@ -1666,12 +1670,12 @@ msgstr "Chyba pri spracovaní MD5. Offset %lu"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:38 apt-inst/deb/debfile.cc:43
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť '%s'"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť „%s“"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:50
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť '%s' alebo '%s'"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť „%s“, „%s“ alebo „%s“"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:110
#, c-format
@ -1772,7 +1776,7 @@ msgstr ""
#: methods/ftp.cc:265
#, c-format
msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
msgstr "Príkaz '%s' prihlasovacieho skriptu zlyhal, server odpovedal: %s"
msgstr "Príkaz „%s“ prihlasovacieho skriptu zlyhal, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:291
#, c-format
@ -1860,7 +1864,7 @@ msgstr "Problém s hashovaním súboru"
#: methods/ftp.cc:877
#, c-format
msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
msgstr "Súbor sa nedá stiahnuť, server odpovedal '%s'"
msgstr "Súbor sa nedá stiahnuť, server odpovedal „%s“"
#: methods/ftp.cc:892 methods/rsh.cc:322
msgid "Data socket timed out"
@ -1869,7 +1873,7 @@ msgstr "Uplynula doba dátového socketu"
#: methods/ftp.cc:922
#, c-format
msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
msgstr "Prenos dát zlyhal, server odpovedal '%s'"
msgstr "Prenos dát zlyhal, server odpovedal „%s“"
#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:997
@ -1920,17 +1924,17 @@ msgstr "Pripája sa k %s"
#: methods/connect.cc:167
#, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Nedá sa zistiť '%s'"
msgstr "Nie je možné preložiť „%s“"
#: methods/connect.cc:173
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr "Dočasné zlyhanie pri zisťovaní '%s'"
msgstr "Dočasné zlyhanie pri preklade „%s“"
#: methods/connect.cc:176
#, c-format
msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i)"
msgstr "Niečo veľmi zlé sa prihodilo pri zisťovaní '%s:%s' (%i)"
msgstr "Niečo veľmi zlé sa prihodilo pri preklade „%s:%s“ (%i)"
#: methods/connect.cc:223
#, c-format
@ -1940,7 +1944,7 @@ msgstr "Nedá sa pripojiť k %s %s:"
#: methods/gpgv.cc:65
#, c-format
msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
msgstr "Zväzok kľúčov '%s' je nedostupný."
msgstr "Zväzok kľúčov „%s“ je nedostupný."
#: methods/gpgv.cc:101
msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
@ -1960,7 +1964,7 @@ msgstr "Bola zistená aspoň jedna nesprávna signatúra."
#: methods/gpgv.cc:214
#, c-format
msgid "Could not execute '%s' to verify signature (is gpgv installed?)"
msgstr "Nedá sa spustiť '%s' na kontrolu signatúry (je nainštalované gpgv?)"
msgstr "Nedá sa spustiť „%s“ na kontrolu signatúry (je nainštalované gpgv?)"
#: methods/gpgv.cc:219
msgid "Unknown error executing gpgv"
@ -2078,7 +2082,7 @@ msgstr "Voľba %s nenájdená"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:439
#, c-format
msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
msgstr "Nerozpoznaná skratka typu: '%c'"
msgstr "Nerozpoznaná skratka typu: „%c“"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:497
#, c-format
@ -2086,9 +2090,9 @@ msgid "Opening configuration file %s"
msgstr "Otvára sa konfiguračný súbor %s"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:515
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Line %d too long (max %lu)"
msgstr "Riadok %d je príliš dlhý (nanajvýš %d)"
msgstr "Riadok %d je príliš dlhý (nanajvýš %lu)"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:611
#, c-format
@ -2124,7 +2128,7 @@ msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Zahrnuté odtiaľ"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:707
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Nepodporovaná direktíva '%s'"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Nepodporovaná direktíva „%s“"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:741
#, c-format
@ -2144,18 +2148,18 @@ msgstr "%c%s... Hotovo"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:77
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Parameter príkazového riadku '%c' [z %s] je neznámy"
msgstr "Parameter príkazového riadka „%c“ [z %s] je neznámy"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:103 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:111
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:119
#, c-format
msgid "Command line option %s is not understood"
msgstr "Nezrozumiteľný parameter %s v príkazovom riadku"
msgstr "Nezrozumiteľný parameter %s na príkazovom riadku"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:124
#, c-format
msgid "Command line option %s is not boolean"
msgstr "Parameter príkazového riadku %s nie je pravdivostná hodnota"
msgstr "Parameter príkazového riadka %s nie je pravdivostná hodnota"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:163 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:184
#, c-format
@ -2170,12 +2174,12 @@ msgstr "Parameter %s: Zadanie konfiguračnej položky musí obsahovať =<hodn>."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:234
#, c-format
msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
msgstr "Voľba %s vyžaduje ako argument celé číslo (integer), nie '%s'"
msgstr "Voľba %s vyžaduje ako argument celé číslo (integer), nie „%s“"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:265
#, c-format
msgid "Option '%s' is too long"
msgstr "Voľba '%s' je príliš dlhá"
msgstr "Voľba „%s“ je príliš dlhá"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:298
#, c-format
@ -2204,7 +2208,7 @@ msgstr "Nedá sa vyhodnotiť cdrom"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:82
#, c-format
msgid "Not using locking for read only lock file %s"
msgstr "Zamykanie pre zámkový súbor %s, ktorý je iba na čítanie, sa nepoužíva"
msgstr "Zamykanie pre súbor zámku %s, ktorý je iba na čítanie, sa nepoužíva"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:87
#, c-format
@ -2283,7 +2287,7 @@ msgstr "Súbor vyrovnávacej pamäti balíkov je nezlučiteľnej verzie"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:148
#, c-format
msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
msgstr "Tento APT nepodporuje systém pre správu verzií '%s'"
msgstr "Tento APT nepodporuje systém pre správu verzií „%s“"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:153
msgid "The package cache was built for a different architecture"
@ -2319,7 +2323,7 @@ msgstr "Zneplatňuje"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:226
msgid "Breaks"
msgstr ""
msgstr "Kazí"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:237
msgid "important"
@ -2331,7 +2335,7 @@ msgstr "požadovaný"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:237
msgid "standard"
msgstr "štandartný"
msgstr "štandardný"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:238
msgid "optional"
@ -2354,19 +2358,18 @@ msgid "Dependency generation"
msgstr "Generovanie závislostí"
#: apt-pkg/depcache.cc:172 apt-pkg/depcache.cc:191 apt-pkg/depcache.cc:195
#, fuzzy
msgid "Reading state information"
msgstr "Zlučujú sa dostupné informácie"
msgstr "Čítajú sa stavové informácie"
#: apt-pkg/depcache.cc:219
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to open StateFile %s"
msgstr "%s sa nedá otvoriť"
msgstr "Nie je možné otvoriť StateFile %s"
#: apt-pkg/depcache.cc:225
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
msgstr "Zápis súboru %s zlyhal"
msgstr "Nie je možné zapísať dočasný StateFile %s"
#: apt-pkg/tagfile.cc:102
#, c-format
@ -2396,7 +2399,7 @@ msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (spracovanie URI)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:101
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (Absolútny dist)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (absolútny dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:108
#, c-format
@ -2421,7 +2424,7 @@ msgstr "Skomolený riadok %u v zozname zdrojov %s (typ)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:240
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
msgstr "Typ '%s' je neznámy na riadku %u v zozname zdrojov %s"
msgstr "Typ „%s“ je neznámy na riadku %u v zozname zdrojov %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:248 apt-pkg/sourcelist.cc:251
#, c-format
@ -2442,7 +2445,7 @@ msgstr ""
#: apt-pkg/pkgrecords.cc:32
#, c-format
msgid "Index file type '%s' is not supported"
msgstr "Indexový typ súboru '%s' nie je podporovaný"
msgstr "Indexový súbor typu „%s“ nie je podporovaný"
#: apt-pkg/algorithms.cc:247
#, c-format
@ -2497,12 +2500,12 @@ msgstr "Spôsob %s nebol správne spustený"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:398
#, c-format
msgid "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press enter."
msgstr "Vložte disk nazvaný '%s' do mechaniky '%s' a stlačte Enter."
msgstr "Vložte disk nazvaný „%s“ do mechaniky „%s“ a stlačte Enter."
#: apt-pkg/init.cc:124
#, c-format
msgid "Packaging system '%s' is not supported"
msgstr "Balíčkovací systém '%s' nie je podporovaný"
msgstr "Balíčkovací systém „%s“ nie je podporovaný"
#: apt-pkg/init.cc:140
msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
@ -2511,11 +2514,11 @@ msgstr "Nedá sa určiť vhodný typ balíčkovacieho systému"
#: apt-pkg/clean.cc:57
#, c-format
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Nedá sa vyhodnotiť %s."
msgstr "Nie je možné vykonať stat() %s."
#: apt-pkg/srcrecords.cc:44
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
msgstr "Do sources.list musíte zadať nejaké 'zdrojové' URI"
msgstr "Do sources.list musíte zadať nejaký 'source' (zdrojový) URI"
#: apt-pkg/cachefile.cc:69
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
@ -2553,9 +2556,9 @@ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (UsePackage1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:153
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewFileVer1)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewFileDesc1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:178
#, c-format
@ -2583,9 +2586,9 @@ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewVersion2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:245
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewFileVer1)"
msgstr "Vyskytla sa chyba pri spracovávaní %s (NewFileDesc2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:251
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
@ -2597,9 +2600,8 @@ msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
msgstr "Fíha, prekročili ste počet verzií, ktoré toto APT zvládne spracovať."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:257
#, fuzzy
msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
msgstr "Fíha, prekročili ste počet verzií, ktoré toto APT zvládne spracovať."
msgstr "Fíha, prekročili ste počet popisov, ktoré toto APT zvládne spracovať."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:260
msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
@ -2632,7 +2634,7 @@ msgstr "Collecting File poskytuje"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:890 apt-pkg/pkgcachegen.cc:897
msgid "IO Error saving source cache"
msgstr "V/V chyba pri ukladaní zdrojovej vyrovnávacej pamäte"
msgstr "V/V chyba pri ukladaní zdrojovej vyrovnávacej pamäti"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:127
#, c-format
@ -2644,9 +2646,8 @@ msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "Nezhoda MD5 súčtov"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:647 apt-pkg/acquire-item.cc:1408
#, fuzzy
msgid "Hash Sum mismatch"
msgstr "Nezhoda MD5 súčtov"
msgstr "Nezhoda haš súčtov"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1100
msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
@ -2704,9 +2705,8 @@ msgid "Stored label: %s\n"
msgstr "Uložená menovka: %s \n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:570 apt-pkg/cdrom.cc:841
#, fuzzy
msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
msgstr "CD-ROM sa odpája..."
msgstr "CD-ROM sa odpája..\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:590
#, c-format
@ -2731,17 +2731,18 @@ msgid "Scanning disc for index files..\n"
msgstr "Na disku sa hľadajú indexové súbory..\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:678
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and %"
"zu signatures\n"
msgstr ""
"Nájdených %i indexov balíkov, %i indexov zdrojových balíkov a %i signatúr\n"
"Nájdených %zu indexov balíkov, %zu indexov zdrojových balíkov, %zu indexov "
"prekladov a %zu signatúr\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:715
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Found label '%s'\n"
msgstr "Uložená menovka: %s \n"
msgstr "Nájdená menovka: „%s“\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:744
msgid "That is not a valid name, try again.\n"
@ -2754,7 +2755,7 @@ msgid ""
"'%s'\n"
msgstr ""
"Názov tohto disku je: \n"
"'%s'\n"
"„%s“\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:764
msgid "Copying package lists..."
@ -2789,9 +2790,9 @@ msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
msgstr "Zapísaných %i záznamov s %i chýbajúcimi a %i chybnými súbormi\n"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:513
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Directory '%s' missing"
msgstr "Adresár zoznamov %spartial chýba."
msgstr "Adresár „%s“ chýba"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:596
#, c-format
@ -2814,9 +2815,9 @@ msgid "Configuring %s"
msgstr "Nastavuje sa %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:605 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:606
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Processing triggers for %s"
msgstr "Chyba pri spracovávaní adresára %s"
msgstr "Spracúvajú sa spúšťače %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:608
#, c-format
@ -2847,11 +2848,13 @@ msgstr "Pripravuje sa úplné odstránenie %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:625
#, c-format
msgid "Completely removed %s"
msgstr "Balík '%s' je úplne odstránený"
msgstr "Balík „%s“ je úplne odstránený"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:775
msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
msgstr ""
"Nie je možné zapísať záznam, volanie openpty() zlyhalo (/dev/pts nie je "
"pripojený?)\n"
#: methods/rred.cc:219
msgid "Could not patch file"

Loading…
Cancel
Save