You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

2518 lines
75 KiB

# translation of apt_po_da.po to Danish
# translation of da.po to Danish
# Advanced Package Transfer - APT message translation catalog
# Danish messages
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2002,2003, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt_po_da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-26 16:47-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-13 14:03+0100\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:135
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Pakken %s version %s har en uopfyldt afhængighed:\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:175 cmdline/apt-cache.cc:527 cmdline/apt-cache.cc:615
#: cmdline/apt-cache.cc:771 cmdline/apt-cache.cc:989 cmdline/apt-cache.cc:1357
#: cmdline/apt-cache.cc:1508
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Kunne ikke lokalisere pakken %s"
#: cmdline/apt-cache.cc:232
msgid "Total Package Names : "
msgstr "Totale pakkenavne : "
#: cmdline/apt-cache.cc:272
msgid " Normal Packages: "
msgstr " Normale pakker: "
#: cmdline/apt-cache.cc:273
msgid " Pure Virtual Packages: "
msgstr " Rene virtuelle pakker: "
#: cmdline/apt-cache.cc:274
msgid " Single Virtual Packages: "
msgstr " Enkelt-virtuelle pakker: "
#: cmdline/apt-cache.cc:275
msgid " Mixed Virtual Packages: "
msgstr " Blandede virtuelle pakker: "
#: cmdline/apt-cache.cc:276
msgid " Missing: "
msgstr " Manglende: "
#: cmdline/apt-cache.cc:278
msgid "Total Distinct Versions: "
msgstr "Totale forskellige versioner: "
#: cmdline/apt-cache.cc:280
msgid "Total Dependencies: "
msgstr "Totale afhængigheder: "
#: cmdline/apt-cache.cc:283
msgid "Total Ver/File relations: "
msgstr "Totale version/fil-relationer: "
#: cmdline/apt-cache.cc:285
msgid "Total Provides Mappings: "
msgstr "Totale 'tilbyder'-markeringer: "
#: cmdline/apt-cache.cc:297
msgid "Total Globbed Strings: "
msgstr "Totalle søgemønsterstrenge: "
#: cmdline/apt-cache.cc:311
msgid "Total Dependency Version space: "
msgstr "Total afhængighedsversions-plads: "
#: cmdline/apt-cache.cc:316
msgid "Total Slack space: "
msgstr "Total 'Slack'-plads: "
#: cmdline/apt-cache.cc:324
msgid "Total Space Accounted for: "
msgstr "Total plads, der kan gøres rede for: "
#: cmdline/apt-cache.cc:446 cmdline/apt-cache.cc:1189
#, c-format
msgid "Package file %s is out of sync."
msgstr "Pakkefilen %s er ude af trit."
#: cmdline/apt-cache.cc:1231
msgid "You must give exactly one pattern"
msgstr "Du skal angive nøjagtig ét mønster"
#: cmdline/apt-cache.cc:1385
msgid "No packages found"
msgstr "Fandt ingen pakker"
# Overskriften til apt-cache policy,
# forkorter "Package" væk. CH
#: cmdline/apt-cache.cc:1462
msgid "Package Files:"
msgstr "Pakkefiler:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1469 cmdline/apt-cache.cc:1555
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr "Mellemlageret er ude af trit, kan ikke krydsreferere en pakkefil"
#: cmdline/apt-cache.cc:1470
#, c-format
msgid "%4i %s\n"
msgstr "%4i %s\n"
#. Show any packages have explicit pins
#: cmdline/apt-cache.cc:1482
msgid "Pinned Packages:"
msgstr "'Pinned' pakker:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1494 cmdline/apt-cache.cc:1535
msgid "(not found)"
msgstr "(ikke fundet)"
#. Installed version
#: cmdline/apt-cache.cc:1515
msgid " Installed: "
msgstr " Installeret: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1517 cmdline/apt-cache.cc:1525
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"
#. Candidate Version
#: cmdline/apt-cache.cc:1522
msgid " Candidate: "
msgstr " Kandidat: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1532
msgid " Package Pin: "
msgstr " Pakke-pin: "
#. Show the priority tables
#: cmdline/apt-cache.cc:1541
msgid " Version Table:"
msgstr " Versionstabel:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1556
#, c-format
msgid " %4i %s\n"
msgstr " %4i %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1646
#, c-format
msgid "%s %s for %s %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s for %s %s oversat på %s %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1653
msgid ""
"Usage: apt-cache [options] command\n"
" apt-cache [options] add file1 [file2 ...]\n"
" apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache is a low-level tool used to manipulate APT's binary\n"
"cache files, and query information from them\n"
"\n"
"Commands:\n"
" add - Add a package file to the source cache\n"
" gencaches - Build both the package and source cache\n"
" showpkg - Show some general information for a single package\n"
" showsrc - Show source records\n"
" stats - Show some basic statistics\n"
" dump - Show the entire file in a terse form\n"
" dumpavail - Print an available file to stdout\n"
" unmet - Show unmet dependencies\n"
" search - Search the package list for a regex pattern\n"
" show - Show a readable record for the package\n"
" depends - Show raw dependency information for a package\n"
" rdepends - Show reverse dependency information for a package\n"
" pkgnames - List the names of all packages\n"
" dotty - Generate package graphs for GraphVis\n"
" xvcg - Generate package graphs for xvcg\n"
" policy - Show policy settings\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -p=? The package cache.\n"
" -s=? The source cache.\n"
" -q Disable progress indicator.\n"
" -i Show only important deps for the unmet command.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
msgstr ""
"Brug: apt-cache [tilvalg] kommando\n"
" apt-cache [tilvalg] add fil1 [fil2 ...]\n"
" apt-cache [tilvalg] showpkg pakke1 [pakke2 ...]\n"
" apt-cache [tilvalg] showsrc pakke1 [pakke2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache er et lavniveau-værktøj, der bruge håndtere APTs\n"
"binære mellemlager-filer og hente oplysninger fra dem.\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
" add - Tilføj en pakkefil til kilde-mellemlageret\n"
" gencaches - Opbyg både pakke- og kilde-mellemlageret\n"
" showpkg - Vis generelle oplysninger om en enkelt pakke\n"
" showsrc - Vis kildetekstposter\n"
" stats - Vis nogle grundlæggende statistikker\n"
" dump - Vis hele filen i kort form\n"
" dumpavail - Udlæs en 'available'-fil til standard-ud\n"
" unmet - Vis uopfyldte afhængigheder\n"
" search - Gennemsøg pakkelisten med et regulært udtryk\n"
" show - Vis en læsbar post for pakken\n"
" depends - Vis de rå afhængighedsoplysninger for en pakke\n"
" rdepends - Vis omvendte afhængighedsoplysninger for en pakke\n"
" pkgnames - Vis navnene på alle pakker\n"
" dotty - Generér pakkegrafer til GraphVis\n"
" xvcg - Generér pakkegrafer til xvcg\n"
" policy - Vis policy-indstillinger\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hjælpetekst.\n"
" -p=? Pakke-mellemlageret.\n"
" -s=? Kilde-mellemlageret.\n"
" -q Deaktivér fremgangsindikatoren.\n"
" -i Vis kun vigtige afhængigheder for 'unmet'-kommandoen.\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Angiv et opsætningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
"Se manualsiderne for apt-cache(8) og apt.conf(5) for flere oplysninger.\n"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:116
msgid "Failed to create pipes"
msgstr "Kunne ikke oprette videreførsler"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:141
msgid "Failed to exec gzip "
msgstr "Kunne ikke udføre gzip "
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:178 apt-inst/contrib/extracttar.cc:204
msgid "Corrupted archive"
msgstr "Ødelagt arkiv"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:193
msgid "Tar Checksum failed, archive corrupted"
msgstr "Tar-tjeksum fejlede, arkivet er ødelagt"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:296
#, c-format
msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
msgstr "Ukendt TAR-hovedtype %u, element %s"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:73
msgid "Invalid archive signature"
msgstr "Ugyldig arkivsignatur"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:81
msgid "Error reading archive member header"
msgstr "Fejl under læsning af arkivelements hoved"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:93 apt-inst/contrib/arfile.cc:105
msgid "Invalid archive member header"
msgstr "Ugyldigt arkivelementhoved"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:131
msgid "Archive is too short"
msgstr "Arkivet er for kort"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:135
msgid "Failed to read the archive headers"
msgstr "Kunne ikke læse arkivhovederne"
#: apt-inst/filelist.cc:384
msgid "DropNode called on still linked node"
msgstr "DropNode kaldt med endnu-forbundet knude"
#: apt-inst/filelist.cc:416
msgid "Failed to locate the hash element!"
msgstr "Kunne ikke finde hash-element!"
#: apt-inst/filelist.cc:463
msgid "Failed to allocate diversion"
msgstr "Kunne ikke allokere omrokering"
#: apt-inst/filelist.cc:468
msgid "Internal Error in AddDiversion"
msgstr "Intern fejl i AddDiversion"
#: apt-inst/filelist.cc:481
#, c-format
msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
msgstr "Forsøger at overskrive en omrokering, %s -> %s og %s/%s"
#: apt-inst/filelist.cc:510
#, c-format
msgid "Double add of diversion %s -> %s"
msgstr "Dobbelt tilføjelse af omrokering %s -> %s"
#: apt-inst/filelist.cc:553
#, c-format
msgid "Duplicate conf file %s/%s"
msgstr "Dobbelt opsætningsfil %s/%s"
#: apt-inst/dirstream.cc:45 apt-inst/dirstream.cc:50 apt-inst/dirstream.cc:53
#, c-format
msgid "Failed write file %s"
msgstr "Kunne ikke skrive filen %s"
#: apt-inst/dirstream.cc:80 apt-inst/dirstream.cc:88
#, c-format
msgid "Failed to close file %s"
msgstr "Kunne ikke lukke filen %s"
#: apt-inst/extract.cc:96 apt-inst/extract.cc:167
#, c-format
msgid "The path %s is too long"
msgstr "Stien %s er for lang"
#: apt-inst/extract.cc:127
#, c-format
msgid "Unpacking %s more than once"
msgstr "Pakkede %s ud flere gange"
#: apt-inst/extract.cc:137
#, c-format
msgid "The directory %s is diverted"
msgstr "Mappen %s er omrokeret"
#: apt-inst/extract.cc:147
#, c-format
msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
msgstr "Pakken forsøger at skrive til omrokeret mål %s/%s"
#: apt-inst/extract.cc:157 apt-inst/extract.cc:300
msgid "The diversion path is too long"
msgstr "Omrokeringsstien er for lang"
#: apt-inst/extract.cc:181 apt-inst/extract.cc:193 apt-inst/extract.cc:210
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:121
#, c-format
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "Kunne ikke finde %s"
#: apt-inst/extract.cc:188
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s"
msgstr "Kunne ikke omdøbe %s til %s"
#: apt-inst/extract.cc:243
#, c-format
msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
msgstr "Mappen %s bliver erstattet af en ikke-mappe"
#: apt-inst/extract.cc:283
msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
msgstr "Kunne ikke finde knuden i sin hash-bucket"
#: apt-inst/extract.cc:287
msgid "The path is too long"
msgstr "Stien er for lang"
#: apt-inst/extract.cc:417
#, c-format
msgid "Overwrite package match with no version for %s"
msgstr "Overskriv pakkematch uden version for %s"
#: apt-inst/extract.cc:434
#, c-format
msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
msgstr "File %s/%s overskriver filen i pakken %s"
#: apt-inst/extract.cc:467 apt-pkg/contrib/configuration.cc:705
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:153 apt-pkg/acquire.cc:416 apt-pkg/clean.cc:38
#, c-format
msgid "Unable to read %s"
msgstr "Kunne ikke læse %s"
#: apt-inst/extract.cc:494
#, c-format
msgid "Unable to stat %s"
msgstr "Kunne ikke finde %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:55 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:61
#, c-format
msgid "Failed to remove %s"
msgstr "Kunne ikke fjerne %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:110 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:112
#, c-format
msgid "Unable to create %s"
msgstr "Kunne ikke oprette %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:118
#, c-format
msgid "Failed to stat %sinfo"
msgstr "Kunne ikke finde %sinfo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:123
msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
msgstr "Mapperne info og temp skal ligge i samme filsystem"
#. Build the status cache
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:139 apt-pkg/pkgcachegen.cc:643
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:701 apt-pkg/pkgcachegen.cc:706
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:829
msgid "Reading Package Lists"
msgstr "Indlæser pakkelisterne"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:180
#, c-format
msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
msgstr "Kunne ikke skifte til admin-mappen %sinfo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:201 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:355
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:448
msgid "Internal Error getting a Package Name"
msgstr "Intern fejl under hentning af et pakkenavn"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:205
msgid "Reading File Listing"
msgstr "Læser fillisten"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:216
#, c-format
msgid ""
"Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
"then make it empty and immediately re-install the same version of the "
"package!"
msgstr ""
"Kunne ikke åbne listefilen '%sinfo/%s'. Hvis du ikke kan genskabe denne fil, "
"kan du gøre dem tom og med det samme geninstallere den samme version af "
"pakken!"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:229 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:242
#, c-format
msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
msgstr "Kunne ikke læse listefilen %sinfo/%s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:266
msgid "Internal Error getting a Node"
msgstr "Intern fejl under hentning af knude"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:309
#, c-format
msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
msgstr "Kunne ikke åbne omrokeringsfilen %sdiversions"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:324
msgid "The diversion file is corrupted"
msgstr "Pakkeomrokeringsfilen er ødelagt"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:331 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:336
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:341
#, c-format
msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
msgstr "Ugyldig linje i omrokeringsfilen: %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:362
msgid "Internal Error adding a diversion"
msgstr "Intern fejl under tilføjelse af omrokering"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:383
msgid "The pkg cache must be initialize first"
msgstr "pkg-mellemlageret skal initialiseres først"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:386
msgid "Reading File List"
msgstr "Indlæser fillisten"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:443
#, c-format
msgid "Failed to find a Package: Header, offset %lu"
msgstr "Kunne ikke finde et Package:-hovede, forskydning %lu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:465
#, c-format
msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
msgstr "Ugyldig ConfFile-afsnit i statusfilen. Forskydning %lu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:470
#, c-format
msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
msgstr "Fejl under tolkning af MD5. Forskydning %lu"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:55
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "Dette er ikke et gyldigt DEB-arkiv, mangler '%s'-elementet"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:72
#, c-format
msgid "Internal Error, could not locate member %s"
msgstr "Intern fejl, kunne ikke finde elementet %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:104
#, c-format
msgid "Couldn't change to %s"
msgstr "Kunne ikke skifte til %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:125
msgid "Internal Error, could not locate member"
msgstr "Intern fejl, kunne ikke finde element"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:158
msgid "Failed to locate a valid control file"
msgstr "Kunne ikke finde en gyldig kontrolfil"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:243
msgid "Unparsible control file"
msgstr "Ikke-tolkbar kontrolfil"
#: methods/cdrom.cc:113
#, c-format
msgid "Unable to read the cdrom database %s"
msgstr "Kunne ikke læse cdrom-databasen %s"
#: methods/cdrom.cc:122
msgid ""
"Please use apt-cdrom to make this CD recognized by APT. apt-get update "
"cannot be used to add new CDs"
msgstr ""
"Brug apt-cdrom for at apt kan lære den at kende. apt-get update kan ikke "
"bruges til at tilføje nye cd'er"
#: methods/cdrom.cc:130 methods/cdrom.cc:168
msgid "Wrong CD"
msgstr "Forkert cd"
#: methods/cdrom.cc:163
#, c-format
msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
msgstr "Kunne ikke afmontere cdrommen i %s, den er muligvis stadig i brug."
#: methods/cdrom.cc:177 methods/file.cc:77
msgid "File not found"
msgstr "Fil ikke fundet"
#: methods/copy.cc:42 methods/gzip.cc:133 methods/gzip.cc:142
msgid "Failed to stat"
msgstr "Kunne ikke finde"
#: methods/copy.cc:79 methods/gzip.cc:139
msgid "Failed to set modification time"
msgstr "Kunne ikke angive ændringstidspunkt"
#: methods/file.cc:42
msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
msgstr "Ugyldig URI, lokale URI'er må ikke starte med //"
#. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
#: methods/ftp.cc:162
msgid "Logging in"
msgstr "Logget på"
#: methods/ftp.cc:168
msgid "Unable to determine the peer name"
msgstr "Kunne ikke bestemme serverens navn"
#: methods/ftp.cc:173
msgid "Unable to determine the local name"
msgstr "Kunne ikke bestemme det lokale navn"
#: methods/ftp.cc:204 methods/ftp.cc:232
#, c-format
msgid "Server refused our connection and said: %s"
msgstr "Serveren nægtede os forbindelse og sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:210
#, c-format
msgid "USER failed, server said: %s"
msgstr "angivelse af brugernavn mislykkedes, serveren sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:217
#, c-format
msgid "PASS failed, server said: %s"
msgstr "angivelse af adgangskode mislykkedes, serveren sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:237
msgid ""
"A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
"is empty."
msgstr ""
"Der blev angivet en proxyserver men intet logpå-skript; Acquire::ftp::"
"ProxyLogin er tom."
#: methods/ftp.cc:265
#, c-format
msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
msgstr "Logpå-skriptets kommando '%s' mislykkedes. Serveren sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:291
#, c-format
msgid "TYPE failed, server said: %s"
msgstr "TYPE mislykkedes. Serveren sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:329 methods/ftp.cc:440 methods/rsh.cc:183 methods/rsh.cc:226
msgid "Connection timeout"
msgstr "Tidsudløb på forbindelsen"
#: methods/ftp.cc:335
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Serveren lukkede forbindelsen"
#: methods/ftp.cc:338 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:452 methods/rsh.cc:190
msgid "Read error"
msgstr "Læsefejl"
#: methods/ftp.cc:345 methods/rsh.cc:197
msgid "A response overflowed the buffer."
msgstr "Mellemlageret blev overfyldt af et svar."
#: methods/ftp.cc:362 methods/ftp.cc:374
msgid "Protocol corruption"
msgstr "Protokolfejl"
#: methods/ftp.cc:446 methods/rsh.cc:232
msgid "Write Error"
msgstr "Skrivefejl"
#: methods/ftp.cc:687 methods/ftp.cc:693 methods/ftp.cc:729
msgid "Could not create a socket"
msgstr "Kunne ikke oprette sokkel"
#: methods/ftp.cc:698
msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
msgstr "Kunne ikke forbinde datasokkel, tidsudløb på forbindelsen"
#: methods/ftp.cc:702 methods/connect.cc:99
msgid "Failed"
msgstr "Mislykkedes"
#: methods/ftp.cc:704
msgid "Could not connect passive socket."
msgstr "Kunne ikke forbinde passiv sokkel."
#: methods/ftp.cc:722
msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
msgstr "getaddrinfo kunne ikke få en lyttesokkel"
#: methods/ftp.cc:736
msgid "Could not bind a socket"
msgstr "Kunne ikke tilknytte en sokkel"
#: methods/ftp.cc:740
msgid "Could not listen on the socket"
msgstr "Kunne ikke lytte på soklen"
#: methods/ftp.cc:747
msgid "Could not determine the socket's name"
msgstr "Kunne ikke finde soklens navn"
#: methods/ftp.cc:779
msgid "Unable to send PORT command"
msgstr "Kunne ikke sende PORT-kommando"
#: methods/ftp.cc:789
#, c-format
msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
msgstr "Ukendt adressefamilie %u (AF_*)"
#: methods/ftp.cc:798
#, c-format
msgid "EPRT failed, server said: %s"
msgstr "EPRT mislykkedes. Serveren sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:818
msgid "Data socket connect timed out"
msgstr "Tidsudløb på datasokkel-forbindelse"
#: methods/ftp.cc:825
msgid "Unable to accept connection"
msgstr "Kunne ikke acceptere forbindelse"
#: methods/ftp.cc:864 methods/http.cc:912 methods/rsh.cc:303
msgid "Problem hashing file"
msgstr "Problem ved \"hashing\" af fil"
#: methods/ftp.cc:877
#, c-format
msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
msgstr "Kunne ikke hente fil. Serveren sagde '%s'"
#: methods/ftp.cc:892 methods/rsh.cc:322
msgid "Data socket timed out"
msgstr "Tidsudløb ved datasokkel"
#: methods/ftp.cc:922
#, c-format
msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
msgstr "Dataoverførsel mislykkedes, serveren sagde '%s'"
#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:997
msgid "Query"
msgstr "Forespørgsel"
#: methods/ftp.cc:1104
msgid "Unable to invoke "
msgstr "Kunne ikke udføre "
#: methods/connect.cc:64
#, c-format
msgid "Connecting to %s (%s)"
msgstr "Forbinder til %s (%s)"
#: methods/connect.cc:71
#, c-format
msgid "[IP: %s %s]"
msgstr "[IP: %s %s]"
#: methods/connect.cc:80
#, c-format
msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
msgstr "Kunne ikke oprette sokkel til %s (f=%u t=%u p=%u)"
#: methods/connect.cc:86
#, c-format
msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
msgstr "Kan ikke oprette forbindelse til %s:%s (%s)."
#: methods/connect.cc:92
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
msgstr "Kunne ikke forbinde til %s:%s (%s) grundet tidsudløb"
#: methods/connect.cc:104
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
msgstr "Kunne ikke forbinde til %s:%s (%s) "
#. We say this mainly because the pause here is for the
#. ssh connection that is still going
#: methods/connect.cc:132 methods/rsh.cc:425
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Forbinder til %s"
#: methods/connect.cc:163
#, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Kunne ikke omsætte navnet '%s'"
#: methods/connect.cc:167
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr "Midlertidig fejl ved omsætning af navnet '%s'"
#: methods/connect.cc:169
#, c-format
msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i)"
msgstr "Der skete noget underligt under navneomsætning af '%s:%s' (%i)"
#: methods/connect.cc:216
#, c-format
msgid "Unable to connect to %s %s:"
msgstr "Kunne ikke forbinde til %s %s:"
#: methods/gzip.cc:57
#, c-format
msgid "Couldn't open pipe for %s"
msgstr "Kunne ikke åbne datarør for %s"
#: methods/gzip.cc:102
#, c-format
msgid "Read error from %s process"
msgstr "Læsefejl fra %s-process"
#: methods/http.cc:340
msgid "Waiting for headers"
msgstr "Afventer hoveder"
#: methods/http.cc:486
#, c-format
msgid "Got a single header line over %u chars"
msgstr "Fandt en enkelt linje i hovedet på over %u tegn"
#: methods/http.cc:494
msgid "Bad header line"
msgstr "Ugyldig linje i hovedet"
#: methods/http.cc:513 methods/http.cc:520
msgid "The http server sent an invalid reply header"
msgstr "http-serveren sendte et ugyldigt svarhovede"
#: methods/http.cc:549
msgid "The http server sent an invalid Content-Length header"
msgstr "http-serveren sendte et ugyldigt Content-Length-hovede"
#: methods/http.cc:564
msgid "The http server sent an invalid Content-Range header"
msgstr "http-serveren sendte et ugyldigt Content-Range-hovede"
#: methods/http.cc:566
msgid "This http server has broken range support"
msgstr ""
"Denne http-servere har fejlagtig understøttelse af intervaller ('ranges')"
#: methods/http.cc:590
msgid "Unknown date format"
msgstr "Ukendt datoformat"
#: methods/http.cc:733
msgid "Select failed"
msgstr "Valg mislykkedes"
#: methods/http.cc:738
msgid "Connection timed out"
msgstr "Tidsudløb på forbindelsen"
#: methods/http.cc:761
msgid "Error writing to output file"
msgstr "Fejl ved skrivning af uddatafil"
#: methods/http.cc:789
msgid "Error writing to file"
msgstr "Fejl ved skrivning til fil"
#: methods/http.cc:814
msgid "Error writing to the file"
msgstr "Fejl ved skrivning til filen"
#: methods/http.cc:828
msgid "Error reading from server Remote end closed connection"
msgstr "Fejl ved læsning fra serveren. Den fjerne ende lukkede forbindelsen"
#: methods/http.cc:830
msgid "Error reading from server"
msgstr "Fejl ved læsning fra server"
#: methods/http.cc:1061
msgid "Bad header Data"
msgstr "Ugyldige hoved-data"
#: methods/http.cc:1078
msgid "Connection failed"
msgstr "Forbindelsen mislykkedes"
#: methods/http.cc:1169
msgid "Internal error"
msgstr "Intern fejl"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:82
msgid "Can't mmap an empty file"
msgstr "Kan ikke udføre mmap for en tom fil"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:87
#, c-format
msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
msgstr "Kunne ikke udføre mmap for %lu byte"
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:941
#, c-format
msgid "Selection %s not found"
msgstr "Det valgte %s blev ikke fundet"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:395
#, c-format
msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
msgstr "Ukendt type-forkortelse: '%c'"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:453
#, c-format
msgid "Opening configuration file %s"
msgstr "Åbner konfigurationsfilen %s"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:563
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Blokken starter uden navn."
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:582
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Malformed Tag"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Forkert udformet mærke"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:599
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Overskydende affald efter værdien"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:639
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Direktiver kan kun angives i topniveauet"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:646
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: For mange sammenkædede inkluderinger"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:650 apt-pkg/contrib/configuration.cc:655
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Inkluderet herfra"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:659
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Ikke-understøttet direktiv '%s'"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:693
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Overskydende affald i slutningen af filen"
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:154
#, c-format
msgid "%c%s... Error!"
msgstr "%c%s... Fejl!"
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:156
#, c-format
msgid "%c%s... Done"
msgstr "%c%s... Færdig"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:80
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Kommandolinjetilvalget '%c' [fra %s] kendes ikke."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:106 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:114
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:122
#, c-format
msgid "Command line option %s is not understood"
msgstr "Kommandolinjetilvalget %s blev ikke forstået"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:127
#, c-format
msgid "Command line option %s is not boolean"
msgstr "Kommandolinjetilvalget %s er ikke boolsk"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:166 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:187
#, c-format
msgid "Option %s requires an argument."
msgstr "Tilvalget %s kræver et parameter"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:201 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:207
#, c-format
msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
msgstr "Tilvalg %s: Opsætningspostens specifikation skal have en =<værdi>."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:237
#, c-format
msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
msgstr "Tilvalget %s kræver et heltalligt parameter, ikke '%s'"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:268
#, c-format
msgid "Option '%s' is too long"
msgstr "Tilvalget '%s' er for langt"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:301
#, c-format
msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
msgstr "%s blev ikke forstået, prøv med 'true' eller 'false'."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:351
#, c-format
msgid "Invalid operation %s"
msgstr "Ugyldig handling %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:55
#, c-format
msgid "Unable to stat the mount point %s"
msgstr "Kunne ikke finde monteringspunktet %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:149 apt-pkg/acquire.cc:422 apt-pkg/clean.cc:44
#, c-format
msgid "Unable to change to %s"
msgstr "Kunne ikke skifte til %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:190
msgid "Failed to stat the cdrom"
msgstr "Kunne ikke finde cdrommen"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:80
#, c-format
msgid "Not using locking for read only lock file %s"
msgstr "Benytter ikke låsning for skrivebeskyttet låsefil %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:85
#, c-format
msgid "Could not open lock file %s"
msgstr "Kunne ikke åbne låsefilen %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:103
#, c-format
msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
msgstr "Benytter ikke låsning for nfs-monteret låsefil %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:107
#, c-format
msgid "Could not get lock %s"
msgstr "Kunne ikke opnå låsen %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:358
#, c-format
msgid "Waited, for %s but it wasn't there"
msgstr "Ventede på %s, men den var der ikke"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:368
#, c-format
msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
msgstr "Underprocessen %s modtog en segmenteringsfejl."
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:371
#, c-format
msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
msgstr "Underprocessen %s returnerede en fejlkode (%u)"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:373
#, c-format
msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
msgstr "Underprocessen %s afsluttedes uventet"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:417
#, c-format
msgid "Could not open file %s"
msgstr "Kunne ikke åbne filen %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:473
#, c-format
msgid "read, still have %lu to read but none left"
msgstr "læs, mangler stadig at læse %lu men der er ikke flere"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:491
msgid "Write error"
msgstr "Skrivefejl"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:503
#, c-format
msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
msgstr "skriv, mangler stadig at skrive %lu men kunne ikke"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:578
msgid "Problem closing the file"
msgstr "Problem under lukning af fil"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:584
msgid "Problem unlinking the file"
msgstr "Fejl ved frigivelse af filen"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:595
msgid "Problem syncing the file"
msgstr "Problem under synkronisering af fil"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:126
msgid "Empty package cache"
msgstr "Tomt pakke-mellemlager"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:132
msgid "The package cache file is corrupted"
msgstr "Pakke-mellemlagerets fil er ødelagt"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:137
msgid "The package cache file is an incompatible version"
msgstr "Pakke-mellemlagerets fil er af en inkompatibel version"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:142
#, c-format
msgid "This APT does not support the Versioning System '%s'"
msgstr "Denne APT understøtter ikke versionssystemet '%s'"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:147
msgid "The package cache was built for a different architecture"
msgstr "Pakke-mellemlageret er lavet til en anden arkitektur"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:218
msgid "Depends"
msgstr "Afhængigheder"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:218
msgid "PreDepends"
msgstr "Præ-afhængigheder"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:218
msgid "Suggests"
msgstr "Foreslåede"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:219
msgid "Recommends"
msgstr "Anbefalede"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:219
msgid "Conflicts"
msgstr "Konflikter"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:219
msgid "Replaces"
msgstr "Erstatter"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:220
msgid "Obsoletes"
msgstr "Overflødiggør"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:231
msgid "important"
msgstr "vigtig"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:231
msgid "required"
msgstr "krævet"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:231
msgid "standard"
msgstr "standard"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:232
msgid "optional"
msgstr "frivillig"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:232
msgid "extra"
msgstr "ekstra"
#: apt-pkg/depcache.cc:60 apt-pkg/depcache.cc:89
msgid "Building Dependency Tree"
msgstr "Opbygger afhængighedstræ"
#: apt-pkg/depcache.cc:61
msgid "Candidate Versions"
msgstr "Kandidatversioner"
#: apt-pkg/depcache.cc:90
msgid "Dependency Generation"
msgstr "Afhængighedsgenerering"
#: apt-pkg/tagfile.cc:71
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (1)"
msgstr "Kunne ikke tolke pakkefilen %s (1)"
#: apt-pkg/tagfile.cc:158
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (2)"
msgstr "Kunne ikke tolke pakkefilen %s (2)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:88
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (URI)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:90
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:93
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (URI parse)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:99
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (Absolute dist)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (Absolute dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:106
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (dist parse)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:183 apt-pkg/sourcelist.cc:207
#, c-format
msgid "Vendor block %s is invalid"
msgstr "Leverandørblok %s er ugyldig"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:235
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Åbner %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:249
#, c-format
msgid "Line %u too long in source list %s."
msgstr "Linjen %u er for lang i kildelisten %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:266
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
msgstr "Ugyldig linje %u i kildelisten %s (type)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:270
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known in on line %u in source list %s"
msgstr "Typen '%s' er ukendt på linje %u i kildelisten %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:279 apt-pkg/sourcelist.cc:282
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
msgstr "Ugyldig linje %u i kildelisten %s (vendor id)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:296
#, c-format
msgid "Unknown vendor ID '%s' in line %u of source list %s"
msgstr "Ukendt leverandør-ID '%s' på linje %u i kildelisten %s"
#: apt-pkg/packagemanager.cc:402
#, c-format
msgid ""
"This installation run will require temporarily removing the essential "
"package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
"you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
msgstr ""
"Kørsel af denne installation kræver midlertidig fjernelse af den essentielle "
"pakke %s grundet en afhængighedsløkke. Det er ofte en dårlig idé, men hvis "
"du virkelig vil gøre det, kan du aktivere valget 'APT::Force-LoopBreak'."
#: apt-pkg/pkgrecords.cc:37
#, c-format
msgid "Index file type '%s' is not supported"
msgstr "Indeksfiler af typen '%s' understøttes ikke"
#: apt-pkg/algorithms.cc:238
#, c-format
msgid ""
"The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr ""
"Pakken %s skal geninstalleres, men jeg kan ikke finde noget arkiv med den."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1056
msgid ""
"Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
"held packages."
msgstr ""
"Fejl, pkgProblemResolver::Resolve satte stopklodser op, det kan skyldes "
"tilbageholdte pakker."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1058
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
msgstr ""
"Kunne ikke korrigere problemerne, da du har tilbageholdt ødelagte pakker."
#: apt-pkg/acquire.cc:61
#, c-format
msgid "Lists directory %spartial is missing."
msgstr "Listemappen %spartial mangler."
#: apt-pkg/acquire.cc:65
#, c-format
msgid "Archive directory %spartial is missing."
msgstr "Arkivmappen %spartial mangler."
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:112
#, c-format
msgid "The method driver %s could not be found."
msgstr "Metodedriveren %s blev ikke fundet."
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:161
#, c-format
msgid "Method %s did not start correctly"
msgstr "Metoden %s startede ikke korrekt."
#: apt-pkg/init.cc:119
#, c-format
msgid "Packaging system '%s' is not supported"
msgstr "Pakkesystemet '%s' understøttes ikke"
#: apt-pkg/init.cc:135
msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
msgstr "Kunne ikke bestemme en passende pakkesystemtype"
#: apt-pkg/clean.cc:61
#, c-format
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Kunne ikke finde %s."
#: apt-pkg/srcrecords.cc:49
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
msgstr "Du skal have nogle 'source'-URI'er i din sources.list"
#: apt-pkg/cachefile.cc:67
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Listen med kilder kunne ikke læses."
#: apt-pkg/cachefile.cc:73
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
msgstr "Pakkelisterne eller statusfilen kunne ikke tolkes eller åbnes."
#: apt-pkg/cachefile.cc:77
msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
msgstr "Du kan muligvis rette problemet ved at køre 'apt-get update'"
#: apt-pkg/policy.cc:269
msgid "Invalid record in the preferences file, no Package header"
msgstr "Ugyldig indgang i indstillingsfilen. Pakkehovedet mangler"
#: apt-pkg/policy.cc:291
#, c-format
msgid "Did not understand pin type %s"
msgstr "Kunne ikke forstå pin-type %s"
#: apt-pkg/policy.cc:299
msgid "No priority (or zero) specified for pin"
msgstr "Ingen prioritet (eller prioritet nul) angivet ved pin"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:74
msgid "Cache has an incompatible versioning system"
msgstr "Mellemlageret benytter en inkompatibel versionsstyring"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:117
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (NewPackage)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewPackage)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:129
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (UsePackage1)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (UsePackage1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:150
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (UsePackage2)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (UsePackage2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:154
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (NewFileVer1)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewFileVer1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:184
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (NewVersion1)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewVersion1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:188
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (UsePackage3)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (UsePackage3)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:192
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (NewVersion2)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewVersion2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:207
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
msgstr ""
"Hold da op! Du nåede over det antal pakkenavne, denne APT kan håndtere."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:210
msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
msgstr "Hold da op! Du nåede over det antal versioner, denne APT kan håndtere."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:213
msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
msgstr ""
"Hold da op! Du nåede over det antal afhængigheder, denne APT kan håndtere."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:241
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (FindPkg)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (FindPkg)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:254
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (CollectFileProvides)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (CollectfileProvides)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:260
#, c-format
msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
msgstr "Pakken %s %s blev ikke fundet under behandlingen af filafhængigheder"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:574
#, c-format
msgid "Couldn't stat source package list %s"
msgstr "Kunne ikke finde kildepakkelisten %s"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:658
msgid "Collecting File Provides"
msgstr "Samler filudbud"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:699
#, c-format
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Kunne ikke skrive til %s"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:774 apt-pkg/pkgcachegen.cc:781
msgid "IO Error saving source cache"
msgstr "IO-fejl ved gemning af kilde-mellemlageret"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:124
#, c-format
msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
msgstr "omdøbning mislykkedes, %s (%s -> %s)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:353
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package. (due to missing arch)"
msgstr ""
"Jeg kunne ikke lokalisere filen til %s-pakken. Det betyder muligvis at du er "
"nødt til manuelt at reparere denne pakke. (grundet manglende arch)"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:388
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate file for the %s package. This might mean you need to "
"manually fix this package."
msgstr ""
"Jeg kunne ikke lokalisere filen til %s-pakken. Det betyder muligvis at du er "
"nødt til manuelt at reparere denne pakke."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:419
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr "Pakkeindeksfilerne er i stykker. Intet 'Filename:'-felt for pakken %s."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:501
msgid "Size mismatch"
msgstr "Størrelsen stemmer ikke"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:511
msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "MD5Sum stemmer ikke"
#: methods/rsh.cc:91
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Kunne ikke oprette IPC-videreførsel til underproces"
#: methods/rsh.cc:264
msgid "File Not Found"
msgstr "Fil blev ikke fundet"
#: methods/rsh.cc:330
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr "Forbindelsen lukkedes for hurtigt"
#~ msgid "Arguments not in pairs"
#~ msgstr "Parametre ikke angivet i par"
#~ msgid ""
#~ "Usage: apt-config [options] command\n"
#~ "\n"
#~ "apt-config is a simple tool to read the APT config file\n"
#~ "\n"
#~ "Commands:\n"
#~ " shell - Shell mode\n"
#~ " dump - Show the configuration\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -h This help text.\n"
#~ " -c=? Read this configuration file\n"
#~ " -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
#~ msgstr ""
#~ "Brug: apt-config [tilvalg] kommando\n"
#~ "\n"
#~ "apt-config er et simpelt værktøj til at læse APTs opsætningsfil\n"
#~ "\n"
#~ "Kommandoer:\n"
#~ " shell - Skal-tilstand\n"
#~ " dump - Vis opsætningen\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -h Denne hjælpetekst.\n"
#~ " -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
#~ " -o=? Angiv et opsætningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#~ msgid "%s not a valid DEB package."
#~ msgstr "%s er ikke en gyldig DEB-pakke.."
#~ msgid ""
#~ "Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
#~ "\n"
#~ "apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info\n"
#~ "from debian packages\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -h This help text\n"
#~ " -t Set the temp dir\n"
#~ " -c=? Read this configuration file\n"
#~ " -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
#~ msgstr ""
#~ "Brug: apt-extracttemplates fil1 [fil2 ...]\n"
#~ "\n"
#~ "apt-extracttemplates er et værktøj til at uddrage opsætnings- og skabelon-"
#~ "oplysninger fra Debianpakker\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -h Denne hjælpetekst\n"
#~ " -t Angiv temp-mappe\n"
#~ " -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
#~ " -o=? Angiv et opsætningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#~ msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
#~ msgstr "Kan ikke finde debconfs version. Er debconf installeret?"
#~ msgid "Package extension list is too long"
#~ msgstr "Pakkeudvidelseslisten er for lang"
#~ msgid "Error Processing directory %s"
#~ msgstr "Fejl under behandling af mappen %s"
#~ msgid "Source extension list is too long"
#~ msgstr "Kildeudvidelseslisten er for lang"
#~ msgid "Error writing header to contents file"
#~ msgstr "Fejl under skrivning af hovedet til indholdsfil"
#~ msgid "Error Processing Contents %s"
#~ msgstr "Fejl under behandling af indhold %s"
#~ msgid ""
#~ "Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
#~ "Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
#~ " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
#~ " contents path\n"
#~ " generate config [groups]\n"
#~ " clean config\n"
#~ "\n"
#~ "apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
#~ "many styles of generation from fully automated to functional "
#~ "replacements\n"
#~ "for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
#~ "\n"
#~ "apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
#~ "Package file contains the contents of all the control fields from\n"
#~ "each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
#~ "is supported to force the value of Priority and Section.\n"
#~ "\n"
#~ "Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
#~ "The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
#~ "\n"
#~ "The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
#~ "tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
#~ "override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
#~ "appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
#~ "Debian archive:\n"
#~ " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
#~ " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -h This help text\n"
#~ " --md5 Control MD5 generation\n"
#~ " -s=? Source override file\n"
#~ " -q Quiet\n"
#~ " -d=? Select the optional caching database\n"
#~ " --no-delink Enable delinking debug mode\n"
#~ " --contents Control contents file generation\n"
#~ " -c=? Read this configuration file\n"
#~ " -o=? Set an arbitary configuration option"
#~ msgstr ""
#~ "Brug: apt-ftparchive [tilvalg] kommando\n"
#~ "Kommandoer: packges binærsti [tvangsfil [sti]]\n"
#~ " sources kildesti [tvangsfil [sti]]\n"
#~ " contents sti\n"
#~ " generate config [grupper]\n"
#~ " clean config\n"
#~ "apt-ftparchive laver indeksfiler til Debianarkiver. Det understøtter "
#~ "mange\n"
#~ "former for generering, lige fra fuldautomatiske til funktionelle\n"
#~ "erstatninger for dpkg-scanpackages og dpkg-scansources\n"
#~ "\n"
#~ "apt-ftparchive genererer Package-filer ud fra træer af .deb'er.\n"
#~ "Package-filen indeholder alle styrefelterne fra hver pakke såvel\n"
#~ "som MD5-hash og filstørrelse. En tvangsfil understøttes til at\n"
#~ "gennemtvinge indholdet af Prioritet og Afsnit.\n"
#~ "\n"
#~ "På samme måde genererer apt-ftparchive Sources-filer ud fra træer\n"
#~ "med .dsc'er. Tvangstilvalget --source-override kan bruges til at\n"
#~ "angive en src-tvangsfil.\n"
#~ "\n"
#~ "Kommandoerne 'packages' og 'sources' skal køres i roden af træet.\n"
#~ "binærsti skal pege på basen af rekursive søgninger og tvangsfilen\n"
#~ "skal indeholde tvangsflagene. Sti foranstilles eventuelle\n"
#~ "filnavnfelter. Et eksempel på brug fra Debianarkivet:\n"
#~ " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
#~ " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
#~ "\n"
#~ "Tilvalg:\n"
#~ " -h Denne hjælpetekst\n"
#~ " --md5 Styr generering af MD5\n"
#~ " -s=? Kilde-tvangsfil\n"
#~ " -q Stille (vis færre statusbeskeder)\n"
#~ " -d=? Vælg den valgfrie mellemlager-database\n"
#~ " --no-delink Aktivér \"delinking\" fejlsporingstilstand\n"
#~ " --contents Bestem generering af inholdsfil\n"
#~ " -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
#~ " -o=? Sæt en opsætnings-indstilling"
#~ msgid "No selections matched"
#~ msgstr "Ingen valg passede"
#~ msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
#~ msgstr "Visse filer mangler i pakkefilgruppen '%s'"
#~ msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
#~ msgstr "DB var ødelagt, filen omdøbt til %s.old"
#~ msgid "Unable to open DB2 file %s"
#~ msgstr "Kunne ikke åbne DB2-filen %s"
#~ msgid "File date has changed %s"
#~ msgstr "Filens dato er ændret %s"
#~ msgid "Archive has no control record"
#~ msgstr "Arkivet har ingen kontrolindgang"
#~ msgid "Unable to get a cursor"
#~ msgstr "Kunne skaffe en markør"
#~ msgid "W: Unable to read directory %s\n"
#~ msgstr "A: Kunne ikke læse mappen %s\n"
#~ msgid "W: Unable to stat %s\n"
#~ msgstr "W: Kunne ikke finde finde %s\n"
#~ msgid "E: "
#~ msgstr "F: "
#~ msgid "W: "
#~ msgstr "A: "
#~ msgid "E: Errors apply to file "
#~ msgstr "F: Fejlene vedrører filen "
#~ msgid "Failed to resolve %s"
#~ msgstr "Kunne ikke omsætte navnet %s"
#~ msgid "Tree walking failed"
#~ msgstr "Trævandring mislykkedes"
#~ msgid "Failed to open %s"
#~ msgstr "Kunne ikke åbne %s"
#~ msgid " DeLink %s [%s]\n"
#~ msgstr " DeLink %s [%s]\n"
#~ msgid "Failed to readlink %s"
#~ msgstr "Kunne ikke 'readlink' %s"
#~ msgid "Failed to unlink %s"
#~ msgstr "Kunne ikke frigøre %s"
#~ msgid "*** Failed to link %s to %s"
#~ msgstr "*** Kunne ikke lænke %s til %s"
#~ msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
#~ msgstr " Nåede DeLink-begrænsningen på %sB.\n"
#~ msgid "Archive had no package field"
#~ msgstr "Arkivet havde intet package-felt"
#~ msgid " %s has no override entry\n"
#~ msgstr " %s har ingen tvangs-post\n"
#~ msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
#~ msgstr " pakkeansvarlig for %s er %s, ikke %s\n"
#~ msgid "realloc - Failed to allocate memory"
#~ msgstr "realloc - Kunne ikke allokere hukommelse"
#~ msgid "Unable to open %s"
#~ msgstr "Kunne ikke åbne %s"
#~ msgid "Malformed override %s line %lu #1"
#~ msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %lu #1"
#~ msgid "Malformed override %s line %lu #2"
#~ msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %lu #2"
#~ msgid "Malformed override %s line %lu #3"
#~ msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %lu #3"
#~ msgid "Failed to read the override file %s"
#~ msgstr "Kunne ikke læse gennemtvangsfilen %s"
#~ msgid "Unknown Compresison Algorithm '%s'"
#~ msgstr "Ukendt komprimeringsalgoritme '%s'"
#~ msgid "Compressed output %s needs a compression set"
#~ msgstr "Komprimerede uddata %s kræver et komprimeringssæt"
#~ msgid "Failed to create FILE*"
#~ msgstr "Kunne ikke oprette FILE*"
#~ msgid "Failed to fork"
#~ msgstr "Kunne ikke spalte"
#~ msgid "Compress Child"
#~ msgstr "Komprimer barn"
#~ msgid "Internal Error, Failed to create %s"
#~ msgstr "Intern fejl. Kunne ikke oprette %s"
#~ msgid "Failed to create subprocess IPC"
#~ msgstr "Kunne ikke oprette underproces IPC"
#~ msgid "Failed to exec compressor "
#~ msgstr "Kunne ikke udføre komprimeringsprogram"
#~ msgid "decompressor"
#~ msgstr "dekompressions-program"
#~ msgid "IO to subprocess/file failed"
#~ msgstr "IO til underproces/fil mislykkedes"
#~ msgid "Failed to read while computing MD5"
#~ msgstr "Kunne ikke læse under beregning af MD5"
#~ msgid "Problem unlinking %s"
#~ msgstr "Problem under aflænkning af %s"
#~ msgid "Y"
#~ msgstr "J"
#~ msgid "Regex compilation error - %s"
#~ msgstr "Fejl ved tolkning af regulært udtryk - %s"
#~ msgid "The following packages have unmet dependencies:"
#~ msgstr "Følgende pakker har uopfyldte afhængigheder:"
#~ msgid "but %s is installed"
#~ msgstr "men %s er installeret"
#~ msgid "but %s is to be installed"
#~ msgstr "men %s forventes installeret"
#~ msgid "but it is not installable"
#~ msgstr "men den kan ikke installeres"
#~ msgid "but it is a virtual package"
#~ msgstr "men det er en virtuel pakke"
#~ msgid "but it is not installed"
#~ msgstr "men den er ikke installeret"
#~ msgid "but it is not going to be installed"
#~ msgstr "men den bliver ikke installeret"
#~ msgid " or"
#~ msgstr " eller"
#~ msgid "The following NEW packages will be installed:"
#~ msgstr "Følgende NYE pakker vil blive installeret:"
#~ msgid "The following packages will be REMOVED:"
#~ msgstr "Følgende pakker vil blive FJERNET:"
#~ msgid "The following packages have been kept back"
#~ msgstr "Følgende pakker er tilbageholdt"
#~ msgid "The following packages will be upgraded"
#~ msgstr "Følgende pakke vil blive opgraderet"
#~ msgid "The following packages will be DOWNGRADED"
#~ msgstr "Følgende pakke vil blive NEDGRADERET"
#~ msgid "The following held packages will be changed:"
#~ msgstr "Følgende tilbageholdte pakker vil blive ændret:"
#~ msgid "%s (due to %s) "
#~ msgstr "%s (grundet %s) "
#~ msgid ""
#~ "WARNING: The following essential packages will be removed\n"
#~ "This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
#~ msgstr ""
#~ "ADVARSEL: Følgende essentielle pakker vil blive fjernet\n"
#~ "Dette bør IKKE ske medmindre du er helt klar over, hvad du laver!"
#~ msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
#~ msgstr "%lu opgraderede, %lu netop installerede, "
#~ msgid "%lu reinstalled, "
#~ msgstr "%lu geninstallerede, "
#~ msgid "%lu downgraded, "
#~ msgstr "%lu nedgraderede, "
#~ msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
#~ msgstr "%lu at fjerne og %lu ikke opgraderede.\n"
#~ msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
#~ msgstr "%lu ikke fuldstændigt installerede eller fjernede.\n"
#~ msgid "Correcting dependencies..."
#~ msgstr "Retter afhængigheder..."
#~ msgid " failed."
#~ msgstr " mislykkedes."
#~ msgid "Unable to correct dependencies"
#~ msgstr "Kunne ikke rette afhængigheder"
#~ msgid "Unable to minimize the upgrade set"
#~ msgstr "Kunne ikke minimere opgraderingssættet"
#~ msgid " Done"
#~ msgstr " Færdig"
#~ msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these."
#~ msgstr "Du kan muligvis rette dette ved at køre 'apt-get -f install'."
#~ msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
#~ msgstr "Uopfyldte afhængigheder. Prøv med -f."
#~ msgid "Packages need to be removed but Remove is disabled."
#~ msgstr "Pakker skal fjernes, men Remove er deaktiveret."
#~ msgid "Unable to lock the download directory"
#~ msgstr "Kunne ikke låse nedhentningsmappen"
#~ msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
#~ msgstr "%sB/%sB skal hentes fra arkiverne.\n"
#~ msgid "Need to get %sB of archives.\n"
#~ msgstr "%sB skal hentes fra arkiverne.\n"
#~ msgid "After unpacking %sB of additional disk space will be used.\n"
#~ msgstr "Efter udpakning vil %sB yderligere diskplads være brugt.\n"
#~ msgid "After unpacking %sB disk space will be freed.\n"
#~ msgstr "Efter udpakning vil %sB diskplads blive frigjort.\n"
#~ msgid "You don't have enough free space in %s."
#~ msgstr "Du har ikke nok ledig plads i %s."
#~ msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
#~ msgstr "Der er problemer og -y blev brugt uden --force-yes"
#~ msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
#~ msgstr "'Trivial Only' angivet, men dette er ikke en triviel handling."
#~ msgid "Yes, do as I say!"
#~ msgstr "Ja, gør som jeg siger!"
#~ msgid ""
#~ "You are about to do something potentially harmful\n"
#~ "To continue type in the phrase '%s'\n"
#~ " ?] "
#~ msgstr ""
#~ "Du er ved at gøre noget, der kan være skadeligt\n"
#~ "For at fortsætte, skal du skrive '%s'\n"
#~ " ?] "
#~ msgid "Abort."
#~ msgstr "Afbryder."
#~ msgid "Do you want to continue? [Y/n] "
#~ msgstr "Vil du fortsætte? [J/n] "
#~ msgid "Failed to fetch %s %s\n"
#~ msgstr "Kunne ikke hente %s %s\n"
#~ msgid "Some files failed to download"
#~ msgstr "Nedhentningen af filer mislykkedes"
#~ msgid "Download complete and in download only mode"
#~ msgstr "Nedhentning afsluttet i 'hent-kun'-tilstand"
#~ msgid ""
#~ "Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
#~ "missing?"
#~ msgstr ""
#~ "Kunne ikke hente nogle af arkiverne. Prøv evt. at køre 'apt-get update' "
#~ "eller prøv med --fix-missing."
#~ msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
#~ msgstr "--fix-missing og medieskift understøttes endnu ikke"
#~ msgid "Unable to correct missing packages."
#~ msgstr "Kunne ikke rette manglende pakker."
#~ msgid "Aborting Install."
#~ msgstr "Afbryder installationen."
#~ msgid "Note, selecting %s instead of %s\n"
#~ msgstr "Bemærk, at %s vælges fremfor %s\n"
#~ msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Overspringer %s, da den allerede er installeret og opgradering er "
#~ "deaktiveret.\n"
#~ msgid "Package %s is not installed, so not removed\n"
#~ msgstr "Pakken %s er ikke installeret, så den fjernes ikke\n"
#~ msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
#~ msgstr "Pakken %s er en virtuel pakke, der kan leveres af:\n"
#~ msgid " [Installed]"
#~ msgstr " [Installeret]"
#~ msgid "You should explicitly select one to install."
#~ msgstr "Du bør eksplicit vælge en at installere."
#~ msgid ""
#~ "Package %s has no available version, but exists in the database.\n"
#~ "This typically means that the package was mentioned in a dependency and\n"
#~ "never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents\n"
#~ "of sources.list\n"
#~ msgstr ""
#~ "Pakken %s har ingen tilgængelig version, men findes alligevel i "
#~ "databasen.\n"
#~ "Det betyder normalt, at denne pakke er nævnt i en afhængighed, men "
#~ "aldrig\n"
#~ "lavet, er blevet overflødiggjort eller ikke tilgængelig ud fra indholdet "
#~ "i\n"
#~ "sources.list\n"
#~ msgid "However the following packages replace it:"
#~ msgstr "Dog kan følgende pakker erstatte den:"
#~ msgid "Package %s has no installation candidate"
#~ msgstr "Pakken %s har ingen installationskandidat"
#~ msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
#~ msgstr "Geninstallering af %s er ikke mulig, da den ikke kan hentes.\n"
#~ msgid "%s is already the newest version.\n"
#~ msgstr "%s er i forvejen den nyeste version.\n"
#~ msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
#~ msgstr "Udgaven '%s' for '%s' blev ikke fundet"
#~ msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
#~ msgstr "Versionen '%s' for '%s' blev ikke fundet"
#~ msgid "Selected version %s (%s) for %s\n"
#~ msgstr "Valgte version %s (%s) af %s\n"
#~ msgid "The update command takes no arguments"
#~ msgstr "'update'-kommandoen benytter ingen parametre"
#~ msgid "Unable to lock the list directory"
#~ msgstr "Kunne ikke låse listemappen"
#~ msgid ""
#~ "Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones "
#~ "used instead."
#~ msgstr ""
#~ "Nogle indeksfiler kunne ikke hentes, de er blevet ignoreret eller de "
#~ "gamle bruges i stedet."
#~ msgid "Internal Error, AllUpgrade broke stuff"
#~ msgstr "Intern fejl, AllUpgrade ødelagde noget"
#~ msgid "Couldn't find package %s"
#~ msgstr "Kunne ikke finde pakken %s"
#~ msgid "Note, selecting %s for regex '%s'\n"
#~ msgstr "Bemærk, vælger %s som regulært udtryk '%s'\n"
#~ msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these:"
#~ msgstr "Du kan muligvis rette det ved at køre 'apt-get -f install':"
#~ msgid ""
#~ "Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify "
#~ "a solution)."
#~ msgstr ""
#~ "Uopfyldte afhængigheder. Prøv 'apt-get -f install' uden pakker (eller "
#~ "angiv en løsning)."
#~ msgid ""
#~ "Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
#~ "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
#~ "distribution that some required packages have not yet been created\n"
#~ "or been moved out of Incoming."
#~ msgstr ""
#~ "Nogle pakker kunne ikke installeres. Det kan betyde at du har ønsket\n"
#~ "en umulig situation eller bruger den ustabile distribution, hvor enkelte\n"
#~ "pakker endnu ikke er lavet eller gjort tilgængelige."
#~ msgid ""
#~ "Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
#~ "the package is simply not installable and a bug report against\n"
#~ "that package should be filed."
#~ msgstr ""
#~ "Siden du kan bad om en enkelt handling, kan pakken højst sandsynligt "
#~ "slet\n"
#~ "ikke installeres og du bør indsende en fejlrapport for denne pakke."
#~ msgid "The following information may help to resolve the situation:"
#~ msgstr "Følgende oplysninger kan hjælpe dig med at klare situationen:"
#~ msgid "Broken packages"
#~ msgstr "Ødelagte pakker"
#~ msgid "The following extra packages will be installed:"
#~ msgstr "Følgende yderligere pakker vil blive installeret:"
#~ msgid "Suggested packages:"
#~ msgstr "Foreslåede pakker:"
#~ msgid "Recommended packages:"
#~ msgstr "Anbefalede pakker:"
#~ msgid "Calculating Upgrade... "
#~ msgstr "Beregner opgraderingen... "
#~ msgid "Done"
#~ msgstr "Færdig"
#~ msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
#~ msgstr "Du skal angive mindst én pakke at hente kildeteksten til"
#~ msgid "Unable to find a source package for %s"
#~ msgstr "Kunne ikke finde kildetekstpakken for %s"
#~ msgid "You don't have enough free space in %s"
#~ msgstr "Du har ikke nok ledig plads i %s"
#~ msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
#~ msgstr "%sB/%sB skal hentes fra kildetekst-arkiverne.\n"
#~ msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
#~ msgstr "%sB skal hentes fra kildetekst-arkiverne.\n"
#~ msgid "Fetch Source %s\n"
#~ msgstr "Henter kildetekst %s\n"
#~ msgid "Failed to fetch some archives."
#~ msgstr "Nogle arkiver kunne ikke hentes."
#~ msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
#~ msgstr "Overspringer udpakning af allerede udpakket kildetekst i %s\n"
#~ msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
#~ msgstr "Udpakningskommandoen '%s' fejlede.\n"
#~ msgid "Build command '%s' failed.\n"
#~ msgstr "Opbygningskommandoen '%s' fejlede.\n"
#~ msgid "Child process failed"
#~ msgstr "Barneprocessen fejlede"
#~ msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
#~ msgstr "Skal angive mindst én pakke at tjekke opbygningsafhængigheder for"
#~ msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
#~ msgstr "Kunne ikke hente oplysninger om opbygningsafhængigheder for %s"
#~ msgid "%s has no build depends.\n"
#~ msgstr "%s har ingen opbygningsafhængigheder.\n"
#~ msgid ""
#~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
#~ "found"
#~ msgstr ""
#~ "%s-afhængigheden for %s kan ikke opfyldes, da pakken %s ikke blev fundet"
#~ msgid ""
#~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of "
#~ "package %s can satisfy version requirements"
#~ msgstr ""
#~ "%s-afhængigheden for %s kan ikke opfyldes, da ingen af de tilgængelige "
#~ "udgaver af pakken %s kan tilfredsstille versions-kravene"
#~ msgid ""
#~ "Some broken packages were found while trying to process build-"
#~ "dependencies.\n"
#~ "You might want to run `apt-get -f install' to correct these."
#~ msgstr ""
#~ "Det blev fundet ødelagte pakker under behandlingen af "
#~ "opbygningsafhængighederne.\n"
#~ "Du kan muligvis rette dette ved at køre 'apt-get -f install'."
#~ msgid "Failed to process build dependencies"
#~ msgstr "Kunne ikke behandler opbygningsafhængighederne"
#~ msgid "Supported Modules:"
#~ msgstr "Understøttede moduler:"
#~ msgid ""
#~ "Usage: apt-get [options] command\n"
#~ " apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
#~ " apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
#~ "\n"
#~ "apt-get is a simple command line interface for downloading and\n"
#~ "installing packages. The most frequently used commands are update\n"
#~ "and install.\n"
#~ "\n"
#~ "Commands:\n"
#~ " update - Retrieve new lists of packages\n"
#~ " upgrade - Perform an upgrade\n"
#~ " install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)\n"
#~ " remove - Remove packages\n"
#~ " source - Download source archives\n"
#~ " build-dep - Configure build-dependencies for source packages\n"
#~ " dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)\n"
#~ " dselect-upgrade - Follow dselect selections\n"
#~ " clean - Erase downloaded archive files\n"
#~ " autoclean - Erase old downloaded archive files\n"
#~ " check - Verify that there are no broken dependencies\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -h This help text.\n"
#~ " -q Loggable output - no progress indicator\n"
#~ " -qq No output except for errors\n"
#~ " -d Download only - do NOT install or unpack archives\n"
#~ " -s No-act. Perform ordering simulation\n"
#~ " -y Assume Yes to all queries and do not prompt\n"
#~ " -f Attempt to continue if the integrity check fails\n"
#~ " -m Attempt to continue if archives are unlocatable\n"
#~ " -u Show a list of upgraded packages as well\n"
#~ " -b Build the source package after fetching it\n"
#~ " -V Show verbose version numbers\n"
#~ " -c=? Read this configuration file\n"
#~ " -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
#~ "See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual\n"
#~ "pages for more information and options.\n"
#~ " This APT has Super Cow Powers.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Brug: apt-get [tilvalg] kommando\n"
#~ " apt-get [tilvalg] install|remove pakke1 [pakke2 ...]\n"
#~ " apt-get [tilvalg] source pakke1 [pakke2 ...]\n"
#~ "\n"
#~ "apt-get er en simpel kommandolinjegrænseflade til at hente og\n"
#~ "installere pakker. De hyppigst brugte kommandoer er update og\n"
#~ "install.\n"
#~ "\n"
#~ "Kommandoer:\n"
#~ " update - Hent nye lister over pakker\n"
#~ " upgrade - Udfør en opgradering\n"
#~ " install - Installér nye pakker (pakke er libc6, ikke libc6.deb)\n"
#~ " remove - Fjern pakker\n"
#~ " source - Hent kildetekstarkiver\n"
#~ " build-dep - Sæt opbygningsafhængigheder op for kildetekstpakker\n"
#~ " dist-upgrade - Distributionsopgradering, se apt-get(8)\n"
#~ " dselect-upgrade - Følg valgene fra dselect\n"
#~ " clean - Fjern hentede arkivfiler\n"
#~ " autoclean - Fjern gamle hentede arkivfiler\n"
#~ " check - Tjek at der ikke er uopfyldte afhængigheder\n"
#~ "\n"
#~ "Tilvalg:\n"
#~ " -h Denne hjælpetekst.\n"
#~ " -q Uddata, der kan logges - ingen fremgangsindikator\n"
#~ " -qq Ingen uddata, kun fejl\n"
#~ " -d Hent kun - installér eller udpak IKKE arkiverne\n"
#~ " -s Gør intet. Simulér handlingen\n"
#~ " -y Antag 'ja'-svar til alle spørgsmål uden at spørge\n"
#~ " -f Forsøg at fortsætte selvom integritetstjek fejler\n"
#~ " -m Forsøg at fortsætte selvom arkiverne ikke kan findes\n"
#~ " -u Vis også en liste over opgraderede pakker\n"
#~ " -b Byg kildetekstpakken efter at have hentet den\n"
#~ " -V Vis detaljerede versionsnumre\n"
#~ " -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
#~ " -o=? Angiv et opsætningsvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#~ "Se manualsiderne for apt-get(8), sources.list(5) og apt.conf(5)\n"
#~ "for flere oplysninger og tilvalg.\n"
#~ " Denne APT har \"Super Cow Powers\".\n"
#~ msgid "Hit "
#~ msgstr "Havde "
#~ msgid "Get:"
#~ msgstr "Henter:"
#~ msgid "Ign "
#~ msgstr "Ignorerer "
#~ msgid "Err "
#~ msgstr "Fejl "
#~ msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
#~ msgstr "Hentede %sB på %s (%sB/s)\n"
#~ msgid " [Working]"
#~ msgstr " [Arbejder]"
#~ msgid ""
#~ "Media Change: Please insert the disc labeled\n"
#~ " '%s'\n"
#~ "in the drive '%s' and press enter\n"
#~ msgstr ""
#~ "Medieskift: Indsæt disken med navnet\n"
#~ " '%s'\n"
#~ "i drevet '%s' og tryk retur\n"
#~ msgid "Unknown package record!"
#~ msgstr "Ukendt pakkeindgang!"
#~ msgid ""
#~ "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
#~ "\n"
#~ "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is "
#~ "used\n"
#~ "to indicate what kind of file it is.\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -h This help text\n"
#~ " -s Use source file sorting\n"
#~ " -c=? Read this configuration file\n"
#~ " -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
#~ msgstr ""
#~ "Brug: apt-sortpkgs [tilvalg] fil1 [fil2 ...]\n"
#~ "\n"
#~ "apt-sortpkgs er et simpelt værktøj til at sortere pakkefiler. Tilvalget -"
#~ "s\n"
#~ "bruges til at angive filens type.\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -h Denne hjælpetekst\n"
#~ " -s Benyt kildefils-sortering\n"
#~ " -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
#~ " -o=? Angiv en opsætningsindstilling. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#~ msgid "Bad default setting!"
#~ msgstr "Ugyldig standardindstilling!"
#~ msgid "Press enter to continue."
#~ msgstr "Tryk retur for at fortsætte."
# Note to translators: The following four messages belong together. It doesn't
# matter where sentences start, but it has to fit in just these four lines, and
# at only 80 characters per line, if possible.
#~ msgid "Some errors occurred while unpacking. I'm going to configure the"
#~ msgstr "Der opstod fejl under udpakningen. Jeg vil opsætte de"
#~ msgid "packages that were installed. This may result in duplicate errors"
#~ msgstr "pakker, der blev installeret. Det kan give gentagne fejl"
#~ msgid ""
#~ "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
#~ msgstr ""
#~ "eller fejl, der skyldes manglende afhængigheder. Dette er o.k. Det er kun"
#~ msgid ""
#~ "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
#~ msgstr ""
#~ "fejlene over denne besked, der er vigtige. Ret dem og kør [I]nstallér igen"
#~ msgid "Merging Available information"
#~ msgstr "Sammenfletter tilgængelighedsoplysninger"
#~ msgid "Sorry, you don't have enough free space in %s to hold all the .debs."
#~ msgstr ""
#~ "Beklager, men du har ikke nok ledig plads i %s til at opbevare alle .deb-"
#~ "filerne."
#~ msgid "<- '"
#~ msgstr "<- '"
#~ msgid "'"
#~ msgstr "'"
#~ msgid "-> '"
#~ msgstr "-> '"
#~ msgid "Followed conf file from "
#~ msgstr "Fulgte conf-filen fra "
#~ msgid " to "
#~ msgstr " til "
#~ msgid "Extract "
#~ msgstr "Ekstrahér "
#~ msgid "Aborted, backing out"
#~ msgstr "Afbrudt, tilbagetrækker"
#~ msgid "De-replaced "
#~ msgstr "Gen-omplaceret "
#~ msgid " from "
#~ msgstr " fra "
#~ msgid "Backing out "
#~ msgstr "Tilbagetrækker "
#~ msgid " [new node]"
#~ msgstr " [ny knude]"
#~ msgid "Replaced file "
#~ msgstr "Erstattede filen "
#~ msgid "Internal Error, Unable to parse a package record"
#~ msgstr "Intern fejl. Kunne ikke tolke pakkeindgangen"
#~ msgid "Unimplemented"
#~ msgstr "Ikke implementeret"
#~ msgid "You must give at least one file name"
#~ msgstr "Du skal angive mindst ét filnavn"
#~ msgid "Generating cache"
#~ msgstr "Opretter mellemlager"
#~ msgid "Problem with SelectFile"
#~ msgstr "Problem med SelectFile"
#~ msgid "Problem with MergeList"
#~ msgstr "Problem med MergeList"
#~ msgid "Regex compilation error"
#~ msgstr "Fejl under oversættelse af regulært udtryk"
#~ msgid "Write to stdout failed"
#~ msgstr "Skrivning til standard-ud mislykkedes"
#~ msgid "Generate must be enabled for this function"
#~ msgstr "'Generate' skal være aktiveret for denne funktion"
#~ msgid "Failed to stat %s%s"
#~ msgstr "Kunne ikke finde %s%s"
#~ msgid "Failed to open %s.new"
#~ msgstr "Kunne ikke åbne %s.new"
#~ msgid "Failed to rename %s.new to %s"
#~ msgstr "Kunne ikke omdøbe %s.new til %s"
#~ msgid "Using CD-ROM mount point "
#~ msgstr "Bruger cdrom-monteringspunkt "
#~ msgid "Unmounting CD-ROM"
#~ msgstr "Afmonterer cdrom"
#~ msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
#~ msgstr "Indsæt en disk i drevet og tryk retur"
#~ msgid "Mounting CD-ROM"
#~ msgstr "Monterer cdrom"
#~ msgid "Identifying.. "
#~ msgstr "Identificerer.. "
#~ msgid "Scanning Disc for index files.. "
#~ msgstr "Skanner disken for indeksfiler.. "
#~ msgid "I found (binary):"
#~ msgstr "Jeg fandt (binære programfiler):"
#~ msgid "I found (source):"
#~ msgstr "Jeg fandt (kildefiler):"
#~ msgid "Found "
#~ msgstr "Fandt "
#~ msgid " source indexes."
#~ msgstr " kildeindekser."
#~ msgid ""
#~ "Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc"
#~ msgstr ""
#~ "Kunne ikke finde nogen pakkefiler. Det er muligvis ikke en Debiandisk"
#~ msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
#~ msgstr "Angiv et navn for denne disk, som f.eks. 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
#~ msgid "That is not a valid name, try again "
#~ msgstr "Det er ikke et gyldigt navn, prøv igen "
#~ msgid "This Disc is called:"
#~ msgstr "Denne disk hedder:"
#~ msgid " '"
#~ msgstr " '"
#~ msgid "Writing new source list"
#~ msgstr "Skriver ny kildeliste"
#~ msgid "Source List entries for this Disc are:"
#~ msgstr "Kildeliste-indgangene er for denne disk:"
#~ msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
#~ msgstr "Gentag processen for resten af cd'erne i dit sæt."
#~ msgid "Stored Label: '"
#~ msgstr "Gemt mærkat: '"
#~ msgid ""
#~ "Usage: apt-cdrom [options] command\n"
#~ "\n"
#~ "apt-cdrom is a tool to add CDROM's to APT's source list. The\n"
#~ "CDROM mount point and device information is taken from apt.conf\n"
#~ "and /etc/fstab.\n"
#~ "\n"
#~ "Commands:\n"
#~ " add - Add a CDROM\n"
#~ " ident - Report the identity of a CDROM\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -h This help text\n"
#~ " -d CD-ROM mount point\n"
#~ " -r Rename a recognized CD-ROM\n"
#~ " -m No mounting\n"
#~ " -f Fast mode, don't check package files\n"
#~ " -a Thorough scan mode\n"
#~ " -c=? Read this configuration file\n"
#~ " -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
#~ "See fstab(5)\n"
#~ msgstr ""
#~ "Brug: apt-cdrom [tilvalg] kommando\n"
#~ "\n"
#~ "apt-cdrom er et værktøj til at tilføje cdrom'er til APTs kildeliste.\n"
#~ "cdrom-monteringspunkt og enhedsoplysninger hentes fra apt.conf\n"
#~ "og /etc/fstab.\n"
#~ "\n"
#~ "Kommandoer:\n"
#~ " add - Tilføj en cdrom\n"
#~ " ident - Rapportér den cdroms identitet\n"
#~ "\n"
#~ "Tilvalg:\n"
#~ " -h Denne hjælpetekst\n"
#~ " -d cdrom monteringspunkt\n"
#~ " -r Omdøb en genkendt cdrom\n"
#~ " -m Montér ikke\n"
#~ " -f Hurtig-tilstand. Tjek ikke pakkefiler\n"
#~ " -a Grundig skannetilstand\n"
#~ " -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
#~ " -o=? Angiv en opsætningsfunktion, f.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#~ "Se fstab(5)\n"
#~ msgid "Internal Error, non-zero counts"
#~ msgstr "Intern fejl. ikke-nul optælling"
#~ msgid "Internal Error, InstallPackages was called with broken packages!"
#~ msgstr "Intern fejl. InstallPackages blev kaldt med ødelagte pakker!"
#~ msgid "Internal Error, Ordering didn't finish"
#~ msgstr "Intern fejl. Sortering blev ikke fuldført"
#~ msgid "How odd.. The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
#~ msgstr ""
#~ "Mystisk.. Størrelserne passede ikke, skriv til apt@packages.debian.org"
#~ msgid "Couldn't determine free space in %s"
#~ msgstr "Kunne ikke bestemme ledig plads i %s"
#~ msgid "Internal Error, problem resolver broke stuff"
#~ msgstr "Intern fejl. Problemløseren ødelagde noget"
#~ msgid "Couldn't wait for subprocess"
#~ msgstr "Kunne ikke vente på underproces"
#~ msgid "....\"Have you mooed today?\"..."
#~ msgstr "....\"Har du sagt 'mu' i dag?\"..."
#~ msgid " New "
#~ msgstr " Ny "
#~ msgid "B "
#~ msgstr "B "
#~ msgid " files "
#~ msgstr " filer "
#~ msgid " pkgs in "
#~ msgstr " pakker i "
#~ msgid ""
#~ "Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
#~ "Commands: packges binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
#~ " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
#~ " contents path\n"
#~ " generate config [groups]\n"
#~ " clean config\n"
#~ msgstr ""
#~ "Brug: apt-ftparchive [tilvalg] kommando\n"
#~ "Kommandoer: packges binærsti [tvangsfil [foranstillet-sti]]\n"
#~ " sources kildesti [tvangsfil [foranstillet-sti]]\n"
#~ " contents sti\n"
#~ " generate config [grupper]\n"
#~ " clean config\n"
#~ msgid ""
#~ "Options:\n"
#~ " -h This help text\n"
#~ " --md5 Control MD5 generation\n"
#~ " -s=? Source override file\n"
#~ " -q Quiet\n"
#~ " -d=? Select the optional caching database\n"
#~ " --no-delink Enable delinking debug mode\n"
#~ " --contents Control contents file generation\n"
#~ " -c=? Read this configuration file\n"
#~ " -o=? Set an arbitary configuration option\n"
#~ msgstr ""
#~ "Tilvalg:\n"
#~ " -h Denne hjælpetekst\n"
#~ " --md5 Kontrollér MD5-generering\n"
#~ " -s=? Kilde-gennemtvangsfil\n"
#~ " -q Stille\n"
#~ " -d=? Vælg den frivillige mellemlager-database\n"
#~ " --no-delink Aktivér 'delinking debug'-tilstand\n"
#~ " --contents Kontrollér generering af indholdsfil\n"
#~ " -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
#~ " -o=? Angiv en opsætningsfunktion\n"
#~ msgid "Done Packages, Starting contents."
#~ msgstr "Færdig med Packages, starter indhold."
#~ msgid "Hit contents update byte limit"
#~ msgstr "Stødte mod indholdsopdateringens byte-begrænsning"
#~ msgid "Done. "
#~ msgstr "Færdig. "
#~ msgid "B in "
#~ msgstr "B i "
#~ msgid " archives. Took "
#~ msgstr " arkiver. Det tog "
#~ msgid "B hit."
#~ msgstr "B ramtes."
#~ msgid " not "
#~ msgstr " ikke "
#~ msgid "DSC file '%s' is too large!"
#~ msgstr "DSC-filen '%s' er for stor!"
#~ msgid "Could not find a record in the DSC '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke finde indgang i DSC '%s'"
#~ msgid "Error parsing file record"
#~ msgstr "Fejl under tolkning af filindgang"
#~ msgid "Failed too stat %s"
#~ msgstr "Kunne ikke finde %s"
#~ msgid "Errors apply to file '%s'"
#~ msgstr "Fejlene vedrører filen '%s'"