You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

2175 lines
60 KiB

# Norsk bokmålsoversettelse av meldinger i APT.
# Copyright (C) 2002 Lars Bahner <bahner@debian.org>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt 0.5.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-26 16:47-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-16 23:39+0100\n"
"Last-Translator: Lars Bahner <bahner@debian.org>\n"
"Language-Team: Norsk bokmål <NO@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:135
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Pakken %s versjon %s har et uinnfridd avhengighetsforhold:\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:175 cmdline/apt-cache.cc:527 cmdline/apt-cache.cc:615
#: cmdline/apt-cache.cc:771 cmdline/apt-cache.cc:989 cmdline/apt-cache.cc:1357
#: cmdline/apt-cache.cc:1508
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Ute av stand til å finne pakken %s"
#: cmdline/apt-cache.cc:232
msgid "Total Package Names : "
msgstr "Plassmengde pakkenavn: "
#: cmdline/apt-cache.cc:272
msgid " Normal Packages: "
msgstr " Vanlige pakker: "
#: cmdline/apt-cache.cc:273
msgid " Pure Virtual Packages: "
msgstr " Rene virtuelle pakker: "
#: cmdline/apt-cache.cc:274
msgid " Single Virtual Packages: "
msgstr " Enkle virtuelle pakker: "
#: cmdline/apt-cache.cc:275
msgid " Mixed Virtual Packages: "
msgstr " Sammensatte virtuelle pakker: "
#: cmdline/apt-cache.cc:276
msgid " Missing: "
msgstr " Manglende: "
#: cmdline/apt-cache.cc:278
msgid "Total Distinct Versions: "
msgstr "Plassmengde enestående versjoner: "
#: cmdline/apt-cache.cc:280
msgid "Total Dependencies: "
msgstr "Plassmengde avhengighetsforhold: "
#: cmdline/apt-cache.cc:283
msgid "Total Ver/File relations: "
msgstr "Plassmengde ver/fil-forhold: "
#: cmdline/apt-cache.cc:285
msgid "Total Provides Mappings: "
msgstr "Plassmengde 'Oppfyller'-kartlegginger: "
#: cmdline/apt-cache.cc:297
msgid "Total Globbed Strings: "
msgstr "Plassmengde klump-strenger (globbed): "
#: cmdline/apt-cache.cc:311
msgid "Total Dependency Version space: "
msgstr "Plassmengde avhengighetsforhold/versjoner: "
#: cmdline/apt-cache.cc:316
msgid "Total Slack space: "
msgstr "Plassmengde slark: "
#: cmdline/apt-cache.cc:324
msgid "Total Space Accounted for: "
msgstr "Samlet mengde redegjort plass: "
#: cmdline/apt-cache.cc:446 cmdline/apt-cache.cc:1189
#, c-format
msgid "Package file %s is out of sync."
msgstr "Pakkefilen %s er ute av takt."
#: cmdline/apt-cache.cc:1231
msgid "You must give exactly one pattern"
msgstr "Du må oppgi nøyaktig ett mønster"
#: cmdline/apt-cache.cc:1385
msgid "No packages found"
msgstr "Ingen pakke funnet"
#: cmdline/apt-cache.cc:1462
msgid "Package Files:"
msgstr "Pakkefiler:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1469 cmdline/apt-cache.cc:1555
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr "Lager ute av takt, kan ikke x-ref'erere en pakkefil"
#: cmdline/apt-cache.cc:1470
#, c-format
msgid "%4i %s\n"
msgstr "%4i %s\n"
#. Show any packages have explicit pins
#: cmdline/apt-cache.cc:1482
msgid "Pinned Packages:"
msgstr "Spikrede pakker:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1494 cmdline/apt-cache.cc:1535
msgid "(not found)"
msgstr "(ikke funnet)"
#. Installed version
#: cmdline/apt-cache.cc:1515
msgid " Installed: "
msgstr " Installert: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1517 cmdline/apt-cache.cc:1525
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"
#. Candidate Version
#: cmdline/apt-cache.cc:1522
msgid " Candidate: "
msgstr " Kandidat: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1532
msgid " Package Pin: "
msgstr " Pakke spikret til: "
#. Show the priority tables
#: cmdline/apt-cache.cc:1541
msgid " Version Table:"
msgstr " Versjonstabell:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1556
#, c-format
msgid " %4i %s\n"
msgstr " %4i %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1646
#, c-format
msgid "%s %s for %s %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s for %s %s kompilert på %s %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1653
msgid ""
"Usage: apt-cache [options] command\n"
" apt-cache [options] add file1 [file2 ...]\n"
" apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache is a low-level tool used to manipulate APT's binary\n"
"cache files, and query information from them\n"
"\n"
"Commands:\n"
" add - Add a package file to the source cache\n"
" gencaches - Build both the package and source cache\n"
" showpkg - Show some general information for a single package\n"
" showsrc - Show source records\n"
" stats - Show some basic statistics\n"
" dump - Show the entire file in a terse form\n"
" dumpavail - Print an available file to stdout\n"
" unmet - Show unmet dependencies\n"
" search - Search the package list for a regex pattern\n"
" show - Show a readable record for the package\n"
" depends - Show raw dependency information for a package\n"
" rdepends - Show reverse dependency information for a package\n"
" pkgnames - List the names of all packages\n"
" dotty - Generate package graphs for GraphVis\n"
" xvcg - Generate package graphs for xvcg\n"
" policy - Show policy settings\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -p=? The package cache.\n"
" -s=? The source cache.\n"
" -q Disable progress indicator.\n"
" -i Show only important deps for the unmet command.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
msgstr ""
"Bruk: apt-cache [innstillinger] ordre\n"
" apt-cache [innstillinger] add fil1 [fil2 ...]\n"
" apt-cache [innstillinger] showpkg pakke1 [pakke2 ...]\n"
" apt-cache [innstillinger] showsrc pakke1 [pakke2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache er et lavnivå-redskap, brukt til å håndtere APT sine binære\n"
"lagerfiler, og forespørre dem efter informasjon.\n"
"\n"
"Ordrer:\n"
" add - Legg en fil til kildelageret\n"
" gencaches - Bygg både pakke- og kildekode-lagrene\n"
" showpkg - Vis overordnet informasjon om en enkelt pakke\n"
" showsrc - Vis overordnet informasjon om en enkelt kildekode-pakke\n"
" stats - Vis enkel statistikk\n"
" dump - Dump filen over tilgjengelige pakker i tett form\n"
" dumpavail - Dump hele filen over tilgjengelige pakker til stdout\n"
" unmet - Vis uinnfridde avhengighetsforhold\n"
" search - Søk gjennom pakkelisten efter et regex-mønster\n"
" show - Vis kortfattet beskrivelse av pakken\n"
" depends - Vis rå informasjon om avhengighetsforhold for pakken\n"
" pkgnames - List alle pakkenavn\n"
" dotty - Lag pakke-grafer for GraphVis\n"
" xvcg - Lag pakke-grafer for xvcg\n"
" policy - Vis policy\n"
"\n"
"Valg:\n"
" -h Denne hjelpetekst\n"
" -p=? Pakkelageret\n"
" -s=? Kildekodelageret\n"
" -q Slå av fremdriftsmåler.\n"
" -i Vis utelukkende viktige avhengighetsforhold for unmet-ordren.\n"
" -c=? Les denne innstillingsfil.\n"
" -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
"Les manualsidene apt-cache(8) og apt.conf(5) for ytterligere informasjon.\n"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:116
msgid "Failed to create pipes"
msgstr "Feilet ved opprettelse av rør"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:141
msgid "Failed to exec gzip "
msgstr "Feilet ved utførelse av gzip "
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:178 apt-inst/contrib/extracttar.cc:204
msgid "Corrupted archive"
msgstr "Ødelagt lager"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:193
msgid "Tar Checksum failed, archive corrupted"
msgstr "Feil sjekksum for tar, lager ødelagt"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:296
#, c-format
msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
msgstr ""
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:73
msgid "Invalid archive signature"
msgstr ""
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:81
msgid "Error reading archive member header"
msgstr "Feil ved lesing av hode for lagermedlem"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:93 apt-inst/contrib/arfile.cc:105
msgid "Invalid archive member header"
msgstr ""
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:131
msgid "Archive is too short"
msgstr ""
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:135
msgid "Failed to read the archive headers"
msgstr "Feilet ved lesing av lagerhode"
#: apt-inst/filelist.cc:384
msgid "DropNode called on still linked node"
msgstr ""
#: apt-inst/filelist.cc:416
msgid "Failed to locate the hash element!"
msgstr "Feil ved stedfesting av hash-element"
#: apt-inst/filelist.cc:463
msgid "Failed to allocate diversion"
msgstr "Feil ved allokering av avledning"
#: apt-inst/filelist.cc:468
msgid "Internal Error in AddDiversion"
msgstr "Intern feil i AddDiversion"
#: apt-inst/filelist.cc:481
#, c-format
msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
msgstr ""
#: apt-inst/filelist.cc:510
#, c-format
msgid "Double add of diversion %s -> %s"
msgstr ""
#: apt-inst/filelist.cc:553
#, c-format
msgid "Duplicate conf file %s/%s"
msgstr ""
#: apt-inst/dirstream.cc:45 apt-inst/dirstream.cc:50 apt-inst/dirstream.cc:53
#, c-format
msgid "Failed write file %s"
msgstr "Feilet ved skriving av filen %s"
#: apt-inst/dirstream.cc:80 apt-inst/dirstream.cc:88
#, c-format
msgid "Failed to close file %s"
msgstr "Feil ved lukking av filen %s"
#: apt-inst/extract.cc:96 apt-inst/extract.cc:167
#, c-format
msgid "The path %s is too long"
msgstr ""
#: apt-inst/extract.cc:127
#, c-format
msgid "Unpacking %s more than once"
msgstr ""
#: apt-inst/extract.cc:137
#, c-format
msgid "The directory %s is diverted"
msgstr ""
#: apt-inst/extract.cc:147
#, c-format
msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
msgstr ""
#: apt-inst/extract.cc:157 apt-inst/extract.cc:300
msgid "The diversion path is too long"
msgstr "Avledningsstien er for lang"
#: apt-inst/extract.cc:181 apt-inst/extract.cc:193 apt-inst/extract.cc:210
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:121
#, c-format
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "Feil ved fastsettelse av %s"
#: apt-inst/extract.cc:188
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s"
msgstr "Mislyktes med omdøping av %s til %s"
#: apt-inst/extract.cc:243
#, c-format
msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
msgstr ""
#: apt-inst/extract.cc:283
msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
msgstr ""
#: apt-inst/extract.cc:287
msgid "The path is too long"
msgstr ""
#: apt-inst/extract.cc:417
#, c-format
msgid "Overwrite package match with no version for %s"
msgstr ""
#: apt-inst/extract.cc:434
#, c-format
msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
msgstr ""
#: apt-inst/extract.cc:467 apt-pkg/contrib/configuration.cc:705
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:153 apt-pkg/acquire.cc:416 apt-pkg/clean.cc:38
#, c-format
msgid "Unable to read %s"
msgstr "Ute av stand til å lese %s"
#: apt-inst/extract.cc:494
#, c-format
msgid "Unable to stat %s"
msgstr "Ute av stand til å fastsette %s ."
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:55 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:61
#, c-format
msgid "Failed to remove %s"
msgstr "Mislyktes i å fjerne %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:110 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:112
#, c-format
msgid "Unable to create %s"
msgstr "Ute av stand til å opprette %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:118
#, c-format
msgid "Failed to stat %sinfo"
msgstr "Ute av stand til å fastsette %sinfo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:123
msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
msgstr ""
#. Build the status cache
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:139 apt-pkg/pkgcachegen.cc:643
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:701 apt-pkg/pkgcachegen.cc:706
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:829
msgid "Reading Package Lists"
msgstr "Leser pakkelister"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:180
#, c-format
msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
msgstr "Mislyktes i å skifte til admin mappen %sinfo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:201 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:355
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:448
msgid "Internal Error getting a Package Name"
msgstr "Intern feil ved henting av et pakkenavn"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:205
msgid "Reading File Listing"
msgstr "Leser filliste"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:216
#, c-format
msgid ""
"Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
"then make it empty and immediately re-install the same version of the "
"package!"
msgstr ""
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:229 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:242
#, c-format
msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
msgstr "Mislyktes i å lese listefilen %sinfo/%s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:266
msgid "Internal Error getting a Node"
msgstr "Intern feil ved henting av node"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:309
#, c-format
msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
msgstr "Mislyktes i å åpne avledningsfilen %savledninger"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:324
msgid "The diversion file is corrupted"
msgstr "Avledningsfilen er ødelagt"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:331 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:336
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:341
#, c-format
msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
msgstr "Ugyldig linje i avledningsfilen: %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:362
msgid "Internal Error adding a diversion"
msgstr "Intern feil ved tillegg av avledning"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:383
msgid "The pkg cache must be initialize first"
msgstr ""
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:386
#, fuzzy
msgid "Reading File List"
msgstr "Leser pakkelister"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:443
#, c-format
msgid "Failed to find a Package: Header, offset %lu"
msgstr ""
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:465
#, c-format
msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
msgstr ""
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:470
#, c-format
msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
msgstr ""
#: apt-inst/deb/debfile.cc:55
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr ""
#: apt-inst/deb/debfile.cc:72
#, fuzzy, c-format
msgid "Internal Error, could not locate member %s"
msgstr "Intern feil - AllUpgrade ødela greier"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:104
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't change to %s"
msgstr "Får ikke låst %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:125
#, fuzzy
msgid "Internal Error, could not locate member"
msgstr "Intern feil - AllUpgrade ødela greier"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:158
#, fuzzy
msgid "Failed to locate a valid control file"
msgstr "Feilet ved anskaffelse av %s %s\n"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:243
#, fuzzy
msgid "Unparsible control file"
msgstr "Ute av stand til å lese %s"
#: methods/cdrom.cc:113
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to read the cdrom database %s"
msgstr "Ute av stand til å lese databasen %s på CD-rom"
#: methods/cdrom.cc:122
msgid ""
"Please use apt-cdrom to make this CD recognized by APT. apt-get update "
"cannot be used to add new CDs"
msgstr ""
#: methods/cdrom.cc:130 methods/cdrom.cc:168
msgid "Wrong CD"
msgstr ""
#: methods/cdrom.cc:163
#, c-format
msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
msgstr ""
#: methods/cdrom.cc:177 methods/file.cc:77
#, fuzzy
msgid "File not found"
msgstr "(ikke funnet)"
#: methods/copy.cc:42 methods/gzip.cc:133 methods/gzip.cc:142
#, fuzzy
msgid "Failed to stat"
msgstr "Ute av stand til å fastsette %s ."
#: methods/copy.cc:79 methods/gzip.cc:139
#, fuzzy
msgid "Failed to set modification time"
msgstr "Ute av stand til å fastsette %s ."
#: methods/file.cc:42
msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
msgstr ""
#. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
#: methods/ftp.cc:162
msgid "Logging in"
msgstr ""
#: methods/ftp.cc:168
#, fuzzy
msgid "Unable to determine the peer name"
msgstr "Ute av stand til å fastsette en egnet systemtype"
#: methods/ftp.cc:173
#, fuzzy
msgid "Unable to determine the local name"
msgstr "Ute av stand til å fastsette en egnet systemtype"
#: methods/ftp.cc:204 methods/ftp.cc:232
#, c-format
msgid "Server refused our connection and said: %s"
msgstr ""
#: methods/ftp.cc:210
#, fuzzy, c-format
msgid "USER failed, server said: %s"
msgstr "Ute av stand til å lese %s"
#: methods/ftp.cc:217
#, fuzzy, c-format
msgid "PASS failed, server said: %s"
msgstr "Ute av stand til å lese %s"
#: methods/ftp.cc:237
msgid ""
"A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
"is empty."
msgstr ""
#: methods/ftp.cc:265
#, fuzzy, c-format
msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
msgstr "Ute av stand til å lese %s"
#: methods/ftp.cc:291
#, fuzzy, c-format
msgid "TYPE failed, server said: %s"
msgstr "Ute av stand til å lese %s"
#: methods/ftp.cc:329 methods/ftp.cc:440 methods/rsh.cc:183 methods/rsh.cc:226
#, fuzzy
msgid "Connection timeout"
msgstr " feilet."
#: methods/ftp.cc:335
msgid "Server closed the connection"
msgstr ""
#: methods/ftp.cc:338 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:452 methods/rsh.cc:190
msgid "Read error"
msgstr ""
#: methods/ftp.cc:345 methods/rsh.cc:197
msgid "A response overflowed the buffer."
msgstr ""
#: methods/ftp.cc:362 methods/ftp.cc:374
msgid "Protocol corruption"
msgstr ""
#: methods/ftp.cc:446 methods/rsh.cc:232
msgid "Write Error"
msgstr ""
#: methods/ftp.cc:687 methods/ftp.cc:693 methods/ftp.cc:729
#, fuzzy
msgid "Could not create a socket"
msgstr "Kunne ikke finne pakken %s"
#: methods/ftp.cc:698
#, fuzzy
msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
msgstr "Kunne ikke finne pakken %s"
#: methods/ftp.cc:702 methods/connect.cc:99
msgid "Failed"
msgstr "Mislyktes"
#: methods/ftp.cc:704
#, fuzzy
msgid "Could not connect passive socket."
msgstr "Kunne ikke finne pakken %s"
#: methods/ftp.cc:722
msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
msgstr ""
#: methods/ftp.cc:736
#, fuzzy
msgid "Could not bind a socket"
msgstr "Kunne ikke finne pakken %s"
#: methods/ftp.cc:740
#, fuzzy
msgid "Could not listen on the socket"
msgstr "Kunne ikke finne pakken %s"
#: methods/ftp.cc:747
#, fuzzy
msgid "Could not determine the socket's name"
msgstr "Ute av stand til å fastsette en egnet systemtype"
#: methods/ftp.cc:779
#, fuzzy
msgid "Unable to send PORT command"
msgstr "Ute av stand til å lese %s"
#: methods/ftp.cc:789
#, c-format
msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
msgstr ""
#: methods/ftp.cc:798
#, fuzzy, c-format
msgid "EPRT failed, server said: %s"
msgstr "Ute av stand til å lese %s"
#: methods/ftp.cc:818
msgid "Data socket connect timed out"
msgstr ""
#: methods/ftp.cc:825
#, fuzzy
msgid "Unable to accept connection"
msgstr "Ute av stand til å bøte avhengighetsforhold"
#: methods/ftp.cc:864 methods/http.cc:912 methods/rsh.cc:303
#, fuzzy
msgid "Problem hashing file"
msgstr "Problem ved oppdatering av fil"
#: methods/ftp.cc:877
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
msgstr "Ute av stand til å lese %s"
#: methods/ftp.cc:892 methods/rsh.cc:322
msgid "Data socket timed out"
msgstr ""
#: methods/ftp.cc:922
#, fuzzy, c-format
msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
msgstr "Ute av stand til å lese %s"
#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:997
msgid "Query"
msgstr ""
#: methods/ftp.cc:1104
#, fuzzy
msgid "Unable to invoke "
msgstr "Ute av stand til å lese %s"
#: methods/connect.cc:64
#, fuzzy, c-format
msgid "Connecting to %s (%s)"
msgstr "Ute av stand til å endre %s"
#: methods/connect.cc:71
#, c-format
msgid "[IP: %s %s]"
msgstr ""
#: methods/connect.cc:80
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
msgstr "Kunne ikke finne pakken %s"
#: methods/connect.cc:86
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
msgstr "Ute av stand til å endre %s"
#: methods/connect.cc:92
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
msgstr "Ute av stand til å endre %s"
#: methods/connect.cc:104
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
msgstr "Ute av stand til å endre %s"
#. We say this mainly because the pause here is for the
#. ssh connection that is still going
#: methods/connect.cc:132 methods/rsh.cc:425
#, fuzzy, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Ute av stand til å endre %s"
#: methods/connect.cc:163
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Kunne ikke åpne filen %s"
#: methods/connect.cc:167
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr ""
#: methods/connect.cc:169
#, c-format
msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i)"
msgstr ""
#: methods/connect.cc:216
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to connect to %s %s:"
msgstr "Ute av stand til å endre %s"
#: methods/gzip.cc:57
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't open pipe for %s"
msgstr "Kunne ikke åpne filen %s"
#: methods/gzip.cc:102
#, c-format
msgid "Read error from %s process"
msgstr ""
#: methods/http.cc:340
msgid "Waiting for headers"
msgstr ""
#: methods/http.cc:486
#, c-format
msgid "Got a single header line over %u chars"
msgstr ""
#: methods/http.cc:494
msgid "Bad header line"
msgstr ""
#: methods/http.cc:513 methods/http.cc:520
msgid "The http server sent an invalid reply header"
msgstr ""
#: methods/http.cc:549
msgid "The http server sent an invalid Content-Length header"
msgstr ""
#: methods/http.cc:564
msgid "The http server sent an invalid Content-Range header"
msgstr ""
#: methods/http.cc:566
msgid "This http server has broken range support"
msgstr ""
#: methods/http.cc:590
#, fuzzy
msgid "Unknown date format"
msgstr "Ukjent pakkeoppslag"
#: methods/http.cc:733
#, fuzzy
msgid "Select failed"
msgstr " feilet."
#: methods/http.cc:738
#, fuzzy
msgid "Connection timed out"
msgstr " feilet."
#: methods/http.cc:761
#, fuzzy
msgid "Error writing to output file"
msgstr "Problem ved låsing av filen"
#: methods/http.cc:789
#, fuzzy
msgid "Error writing to file"
msgstr "Problem ved låsing av filen"
#: methods/http.cc:814
#, fuzzy
msgid "Error writing to the file"
msgstr "Problem ved låsing av filen"
#: methods/http.cc:828
msgid "Error reading from server Remote end closed connection"
msgstr ""
#: methods/http.cc:830
#, fuzzy
msgid "Error reading from server"
msgstr "Anskaffelsen av noen pakker feilet."
#: methods/http.cc:1061
msgid "Bad header Data"
msgstr ""
#: methods/http.cc:1078
#, fuzzy
msgid "Connection failed"
msgstr " feilet."
#: methods/http.cc:1169
#, fuzzy
msgid "Internal error"
msgstr "Intern feil - AllUpgrade ødela greier"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:82
msgid "Can't mmap an empty file"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:87
#, c-format
msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
msgstr "Kunne ikke lave mmap av %lu bytes"
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:941
#, c-format
msgid "Selection %s not found"
msgstr "Utvalg %s ikke funnet"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:395
#, c-format
msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:453
#, c-format
msgid "Opening configuration file %s"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:563
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:582
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Malformed Tag"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:599
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:639
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:646
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:650 apt-pkg/contrib/configuration.cc:655
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:659
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:693
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:154
#, c-format
msgid "%c%s... Error!"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:156
#, c-format
msgid "%c%s... Done"
msgstr "%c%s... Utført"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:80
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:106 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:114
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:122
#, c-format
msgid "Command line option %s is not understood"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:127
#, c-format
msgid "Command line option %s is not boolean"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:166 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:187
#, c-format
msgid "Option %s requires an argument."
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:201 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:207
#, c-format
msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:237
#, c-format
msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:268
#, c-format
msgid "Option '%s' is too long"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:301
#, c-format
msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:351
#, c-format
msgid "Invalid operation %s"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:55
#, c-format
msgid "Unable to stat the mount point %s"
msgstr "Ute av stand til å fastsette festepunkt %s (mount point)"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:149 apt-pkg/acquire.cc:422 apt-pkg/clean.cc:44
#, c-format
msgid "Unable to change to %s"
msgstr "Ute av stand til å endre %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:190
msgid "Failed to stat the cdrom"
msgstr "Ute av stand til å fastsette cdrom"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:80
#, c-format
msgid "Not using locking for read only lock file %s"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:85
#, c-format
msgid "Could not open lock file %s"
msgstr "Kunne ikke åpne låsfil %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:103
#, c-format
msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:107
#, c-format
msgid "Could not get lock %s"
msgstr "Får ikke låst %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:358
#, c-format
msgid "Waited, for %s but it wasn't there"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:368
#, c-format
msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:371
#, c-format
msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:373
#, c-format
msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:417
#, c-format
msgid "Could not open file %s"
msgstr "Kunne ikke åpne filen %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:473
#, c-format
msgid "read, still have %lu to read but none left"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:491
msgid "Write error"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:503
#, c-format
msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:578
msgid "Problem closing the file"
msgstr "Problem ved låsing av filen"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:584
msgid "Problem unlinking the file"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:595
msgid "Problem syncing the file"
msgstr "Problem ved oppdatering av fil"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:126
msgid "Empty package cache"
msgstr "Tomt pakkelager"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:132
msgid "The package cache file is corrupted"
msgstr "Pakkens lagerfil er ødelagt"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:137
msgid "The package cache file is an incompatible version"
msgstr "Pakkens lagerfil er av en uoverensstemmende versjon"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:142
#, c-format
msgid "This APT does not support the Versioning System '%s'"
msgstr "Denne APT støtter ikke versjonssystemet '%s'"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:147
#, fuzzy
msgid "The package cache was built for a different architecture"
msgstr "Pakkens lagerfil ble skapt for en annen arkitektur"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:218
msgid "Depends"
msgstr "Avhenger av"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:218
msgid "PreDepends"
msgstr "Forutsetter"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:218
msgid "Suggests"
msgstr "Foreslår"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:219
msgid "Recommends"
msgstr "Anbefaler"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:219
msgid "Conflicts"
msgstr "Konflikterer med"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:219
msgid "Replaces"
msgstr "Erstatter"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:220
msgid "Obsoletes"
msgstr "Nuller"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:231
msgid "important"
msgstr "viktig"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:231
msgid "required"
msgstr "påkrevet"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:231
msgid "standard"
msgstr "vanlig"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:232
msgid "optional"
msgstr "valgfri"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:232
msgid "extra"
msgstr "tillegg"
#: apt-pkg/depcache.cc:60 apt-pkg/depcache.cc:89
msgid "Building Dependency Tree"
msgstr "Skaper oversikt over avhengighetsforhold"
#: apt-pkg/depcache.cc:61
msgid "Candidate Versions"
msgstr "Versjons-kandidater"
#: apt-pkg/depcache.cc:90
msgid "Dependency Generation"
msgstr "Oppretter avhengighetsforhold"
#: apt-pkg/tagfile.cc:71
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (1)"
msgstr "Ute av stand til å fortolke pakkefilen %s (1)"
#: apt-pkg/tagfile.cc:158
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (2)"
msgstr "Ute av stand til å fortolke pakkefilen %s (2)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:88
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
msgstr "Feilformet linje %lu i kildelisten %s (URI)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:90
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
msgstr "Feilformet linje %lu i kildelisten %s (dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:93
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
msgstr "Feilformet linje %lu i kildelisten %s (URI fortolkning)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:99
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (Absolute dist)"
msgstr "Feilformet linje %lu i kildelisten %s (Absolutt dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:106
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
msgstr "Feilformet linje %lu i kildelisten %s (dist fortolking)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:183 apt-pkg/sourcelist.cc:207
#, c-format
msgid "Vendor block %s is invalid"
msgstr "Utgivers blokk %s er ugyldig"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:235
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Åpner %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:249
#, c-format
msgid "Line %u too long in source list %s."
msgstr "Linje %u i kildelisten %s er for lang"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:266
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
msgstr "Feilformet linje %u i kildelisten %s (type)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:270
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known in on line %u in source list %s"
msgstr "Typen '%s' er ukjent i linje %u i kildelisten %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:279 apt-pkg/sourcelist.cc:282
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
msgstr "Feilformet linje %u i kildelisten %s (selgers id)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:296
#, c-format
msgid "Unknown vendor ID '%s' in line %u of source list %s"
msgstr "Ukjent selger ID '%s' i linje %u i kildelisten %s"
#: apt-pkg/packagemanager.cc:402
#, c-format
msgid ""
"This installation run will require temporarily removing the essential "
"package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
"you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
msgstr ""
"Utførelse av forestående installasjon må midlertidigt fjerne den "
"kjernepakken %s pga. en konflikt/forutsettelses-løkke. Dette er ofte stygt, "
"men hvis du virkelig vil det, så aktivér innstillingen APT::Force-LoopBreak."
#: apt-pkg/pkgrecords.cc:37
#, c-format
msgid "Index file type '%s' is not supported"
msgstr "Oversiktsfil av typen '%s' støttes ikke"
#: apt-pkg/algorithms.cc:238
#, c-format
msgid ""
"The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr "Pakken %s trenger å installeres på ny, men jeg finner ikke lageret."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1056
msgid ""
"Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
"held packages."
msgstr ""
"Feil, pkgProblemResolver::Resolve skapte et brudd, det kan skyldes pakker på "
"hold."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1058
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
msgstr "Ute av stand til å bøte problem, du har ødelagte pakker på hold."
#: apt-pkg/acquire.cc:61
#, c-format
msgid "Lists directory %spartial is missing."
msgstr "Listemappen %spartial mangler."
#: apt-pkg/acquire.cc:65
#, c-format
msgid "Archive directory %spartial is missing."
msgstr "Lagermappen %spartial mangler."
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:112
#, c-format
msgid "The method driver %s could not be found."
msgstr "Finner ikke metode-driveren %s."
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:161
#, c-format
msgid "Method %s did not start correctly"
msgstr "Metoden %s startet ikke korrekt"
#: apt-pkg/init.cc:119
#, c-format
msgid "Packaging system '%s' is not supported"
msgstr "Pakkesystemet '%s' støttes ikke"
#: apt-pkg/init.cc:135
#, fuzzy
msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
msgstr "Ute av stand til å fastsette en egnet systemtype"
#: apt-pkg/clean.cc:61
#, c-format
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Ute av stand til å fastsette %s ."
#: apt-pkg/srcrecords.cc:49
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
msgstr "Beklager, du m? putte noen kilder (URI'er) i din 'sources.list'."
#: apt-pkg/cachefile.cc:67
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Kildelisten kan ikke leses."
#: apt-pkg/cachefile.cc:73
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
msgstr "Pakkelisten eller tilstandsfilen kunne ikke fortolkes eller åpnes."
#: apt-pkg/cachefile.cc:77
msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
msgstr "Du vil antageligvis utføre `apt-get update' for å bøte disse problemer"
#: apt-pkg/policy.cc:269
msgid "Invalid record in the preferences file, no Package header"
msgstr "Ugyldig oppslag i foretrekksfilen, manglende pakkehode"
#: apt-pkg/policy.cc:291
#, c-format
msgid "Did not understand pin type %s"
msgstr "Forsto ikke spikring av typen %s"
#: apt-pkg/policy.cc:299
msgid "No priority (or zero) specified for pin"
msgstr ""
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:74
msgid "Cache has an incompatible versioning system"
msgstr "Lageret har et uovernsstemmende versjonssystem"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:117
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (NewPackage)"
msgstr "Feil oppsto under gjennomføring av %s (NewPackage)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:129
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (UsePackage1)"
msgstr "Feil oppsto under gjennomføring av %s (UsePackage1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:150
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (UsePackage2)"
msgstr "Feil oppsto under gjennomføring av %s (UsePackage2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:154
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (NewFileVer1)"
msgstr "Feil oppsto under gjennomføring av %s (NewFileVer1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:184
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (NewVersion1)"
msgstr "Feil oppsto under gjennomføring av %s (NewVersion1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:188
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (UsePackage3)"
msgstr "Feil oppsto under gjennomføring av %s (UsePackage3)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:192
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (NewVersion2)"
msgstr "Feil oppsto under gjennomføring av %s (NewVersion2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:207
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
msgstr "Jøss, du har overgått antallet pakker APT er istand til."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:210
msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
msgstr "Jøss, du har overgått antallet versjoner APT er istand til."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:213
msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
msgstr "Jøss, du har overgått antallet avhengighetsforhold APT er istand til."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:241
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (FindPkg)"
msgstr "Feil oppsto under gjennomføring av %s (FindPkg)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:254
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (CollectFileProvides)"
msgstr "Feil oppsto under gjennomføring av %s (CollectFileProvides)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:260
#, c-format
msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
msgstr ""
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:574
#, c-format
msgid "Couldn't stat source package list %s"
msgstr "Kunne ikke fastsette listen over kildekode-pakker %s"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:658
msgid "Collecting File Provides"
msgstr ""
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:699
#, c-format
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Ute av stand til å skrive til %s"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:774 apt-pkg/pkgcachegen.cc:781
msgid "IO Error saving source cache"
msgstr "IO-feil ved lagring av kildekode-lager"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:124
#, c-format
msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
msgstr "omdøping feilet, %s (%s -> %s)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:353
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package. (due to missing arch)"
msgstr ""
"Klarte ikke å stedfeste en fil for pakken %s. Det kan bety at du må ordne "
"pakken selv (grunnet manglende arkitektur)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:388
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate file for the %s package. This might mean you need to "
"manually fix this package."
msgstr ""
"Klarte ikke å stedfeste en fil for pakken %s. Det kan bety at du må ordne "
"pakken selv."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:419
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr "Oversiktsfilene er ødelagte. Feltet Filename: mangler for pakken %s."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:501
msgid "Size mismatch"
msgstr "Feil størrelse"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:511
msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "Feil MD5sum"
#: methods/rsh.cc:91
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Mislyktes med opprettelse av IPC-rør til underprosess"
#: methods/rsh.cc:264
#, fuzzy
msgid "File Not Found"
msgstr "(ikke funnet)"
#: methods/rsh.cc:330
#, fuzzy
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr " feilet."
#~ msgid "Arguments not in pairs"
#~ msgstr "Argumenter ikke parvise"
#~ msgid ""
#~ "Usage: apt-config [options] command\n"
#~ "\n"
#~ "apt-config is a simple tool to read the APT config file\n"
#~ "\n"
#~ "Commands:\n"
#~ " shell - Shell mode\n"
#~ " dump - Show the configuration\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -h This help text.\n"
#~ " -c=? Read this configuration file\n"
#~ " -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
#~ msgstr ""
#~ "Bruk: apt-config [innstillinger] ordre\n"
#~ "\n"
#~ "apt-config er et enkelt redskap til å lese APT sin innstillingsfil\n"
#~ "\n"
#~ "Ordrer:\n"
#~ " shell - Shell (ordrelinje) modus\n"
#~ " dump - Vis innstilling\n"
#~ "\n"
#~ "Innstillinger:\n"
#~ " -h Denne hjelpetekst\n"
#~ " -c=? Les denne innstillingsfil.\n"
#~ " -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#~ msgid "%s not a valid DEB package."
#~ msgstr "%s er ikke en gyldig DEB-pakke."
#~ msgid ""
#~ "Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
#~ "\n"
#~ "apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info\n"
#~ "from debian packages\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -h This help text\n"
#~ " -t Set the temp dir\n"
#~ " -c=? Read this configuration file\n"
#~ " -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
#~ msgstr ""
#~ "Bruk: apt-extracttemplates fil1 [fil2 ...]\n"
#~ "\n"
#~ "apt-extracttemplates er et redskap til å hente ut informasjon om "
#~ "innstillinger\n"
#~ "og maler fra Debian-pakker.\n"
#~ "\n"
#~ "Innstillinger:\n"
#~ " -h Denne hjelpetekst\n"
#~ " -t Sett midlertidig mappe\n"
#~ " -c=? Les denne innstillingsfil.\n"
#~ " -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#~ msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
#~ msgstr "Kan ikke bestemme debconf versjon. Er debconf installert?"
#~ msgid "Package extension list is too long"
#~ msgstr "Listens over pakkens ekstensjoner er for lang"
#~ msgid "Source extension list is too long"
#~ msgstr "Listen for ekstensjoner for kildekodepakken er for lang"
#~ msgid "Error writing header to contents file"
#~ msgstr "Feil ved skriving av hode for innholdsfilen"
#~ msgid "Unable to open DB2 file %s"
#~ msgstr "Ute av stand til å åpne DB2-filen %s"
#~ msgid "File date has changed %s"
#~ msgstr "Filens dato er endret %s"
#~ msgid "Unable to get a cursor"
#~ msgstr "Ute av stand til å få en markør"
#~ msgid "W: Unable to read directory %s\n"
#~ msgstr "W: Ute av stand til å lese mappen %s\n"
#~ msgid "W: Unable to stat %s\n"
#~ msgstr "W: Ute av stand til å fastsette %s\n"
#~ msgid "Failed to resolve %s"
#~ msgstr "Feil ved oppslag av %s"
#~ msgid "Tree walking failed"
#~ msgstr "Feil ved gjennengang av treet"
#~ msgid "Failed to open %s"
#~ msgstr "Feil ved åpning av %s"
#~ msgid "Failed to readlink %s"
#~ msgstr "Feil ved readlink %s"
#~ msgid "Failed to unlink %s"
#~ msgstr "Feil ved unlink %s"
#~ msgid "*** Failed to link %s to %s"
#~ msgstr "*** Feil ved lenking av %s til %s"
#~ msgid " %s has no override entry\n"
#~ msgstr "%s har ingen oppføring for overstyring\n"
#~ msgid "realloc - Failed to allocate memory"
#~ msgstr "realloc - feil ved tilordning av minne"
#~ msgid "Unable to open %s"
#~ msgstr "Ute av stand til å åpne %s"
#~ msgid "Failed to read the override file %s"
#~ msgstr "Feil ved lesing av overstyringsfilen %s"
#~ msgid "Failed to create FILE*"
#~ msgstr "Feil ved opprettelse av FIL*"
#~ msgid "Failed to fork"
#~ msgstr "Mislyktes med fork"
#~ msgid "Internal Error, Failed to create %s"
#~ msgstr "Intern feil, mislyktes med opprettelse av %s"
#~ msgid "Failed to create subprocess IPC"
#~ msgstr "Mislyktes med opprettelse av underprosess IPC"
#~ msgid "Failed to exec compressor "
#~ msgstr "Mislyktes med kall av kompressor"
#~ msgid "decompressor"
#~ msgstr "dekompressor"
#~ msgid "IO to subprocess/file failed"
#~ msgstr "Inn/Ut til underprosess/fil mislyktes"
#~ msgid "Failed to read while computing MD5"
#~ msgstr "Mislyktes med lesing under beregning av MD5"
#~ msgid "Problem unlinking %s"
#~ msgstr "Feil ved sletting av %s"
#~ msgid "Y"
#~ msgstr "J"
#~ msgid "Regex compilation error - %s"
#~ msgstr "Regex kompileringsfeil - %s"
#~ msgid "The following packages have unmet dependencies:"
#~ msgstr "Følgende pakker har uinnfridde avhengighetsforhold:"
#~ msgid "but %s is installed"
#~ msgstr "men %s er installert"
#~ msgid "but %s is to be installed"
#~ msgstr "men %s skal installeres"
#~ msgid "but it is not installable"
#~ msgstr "men lar seg ikke installere"
#~ msgid "but it is a virtual package"
#~ msgstr "men er en virtuell pakke"
#~ msgid "but it is not installed"
#~ msgstr "men er ikke installert"
#~ msgid "but it is not going to be installed"
#~ msgstr "men skal ikke installeres"
#~ msgid " or"
#~ msgstr " eller"
#~ msgid "The following NEW packages will be installed:"
#~ msgstr "Følgende NYE pakker vil bli installerte:"
#~ msgid "The following packages will be REMOVED:"
#~ msgstr "Følgende pakker vil bli FJERNET:"
#~ msgid "The following packages have been kept back"
#~ msgstr "Følgende pakker tilbakeholdes"
#~ msgid "The following packages will be upgraded"
#~ msgstr "Følgende pakker vil bli oppgraderte"
#~ msgid "The following packages will be DOWNGRADED"
#~ msgstr "Følgende pakker vil bli NEDGRADERTE"
#~ msgid "The following held packages will be changed:"
#~ msgstr "Følgende pakker vil bli endret:"
#~ msgid "%s (due to %s) "
#~ msgstr "%s (pga. %s) "
#~ msgid ""
#~ "WARNING: The following essential packages will be removed\n"
#~ "This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
#~ msgstr ""
#~ "VARSKU: Følgende kjernepakker vil bli fjernet\n"
#~ "Dette bør IKKE gjøres, med mindre du vet nøyaktig hva du gjør!"
#~ msgid "%lu packages upgraded, %lu newly installed, "
#~ msgstr "%lu pakker oppgraderte, %lu nylig installerte, "
#~ msgid "%lu reinstalled, "
#~ msgstr "%lu ominstallerte, "
#~ msgid "%lu downgraded, "
#~ msgstr "%lu nedgraderte, "
#~ msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
#~ msgstr "%lu å fjerne og %lu ikke oppgradert.\n"
#~ msgid "%lu packages not fully installed or removed.\n"
#~ msgstr "%lu pakker ikke fullt installert eller fjernet.\n"
#~ msgid "Correcting dependencies..."
#~ msgstr "Bøter avhengighetsforhold..."
#~ msgid " failed."
#~ msgstr " feilet."
#~ msgid "Unable to correct dependencies"
#~ msgstr "Ute av stand til å bøte avhengighetsforhold"
#~ msgid "Unable to minimize the upgrade set"
#~ msgstr "Ute av stand til å minimere oppgraderingsettet"
#~ msgid " Done"
#~ msgstr " Utført"
#~ msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these."
#~ msgstr "Du vil kanskje utføre `apt-get -f install' for å bøte disse."
#~ msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
#~ msgstr "Uinnfridde avhengighetsforhold - Prøv `-f`."
#~ msgid "Packages need to be removed but Remove is disabled."
#~ msgstr "Pakker trenges å fjernes, men Fjerning er avslått."
#~ msgid "Unable to lock the download directory"
#~ msgstr "Ute av stand til å låse nedlastingsmappen"
#~ msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
#~ msgstr "Trenger å skaffe %sB/%sB med lagre.\n"
#~ msgid "Need to get %sB of archives.\n"
#~ msgstr "Trenger å skaffe %sB med lagre.\n"
#~ msgid "After unpacking %sB of additional disk space will be used.\n"
#~ msgstr "Efter utpakking vil %sB mere diskplass bli brukt.\n"
#~ msgid "After unpacking %sB disk space will be freed.\n"
#~ msgstr "Efter utpakking vil %sB med diskplass frigjøres.\n"
#~ msgid "You don't have enough free space in %s."
#~ msgstr "Dessverre, ikke nok ledig plass i %s"
#~ msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
#~ msgstr "Det oppsto problemer og `-y' ble brukt uten `--force-yes'"
#~ msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
#~ msgstr "`Trivial Only' spesifisert, men dette er intet trivielt inngrep."
#~ msgid "Yes, do as I say!"
#~ msgstr "Per Spellemann han hadde ei einaste ku!"
#~ msgid ""
#~ "You are about to do something potentially harmful\n"
#~ "To continue type in the phrase '%s'\n"
#~ " ?] "
#~ msgstr ""
#~ "Du er iferd med å utføre en mulig skadelig handling.\n"
#~ "For å få lov til å fortsette skriv nøyaktig: `%s'\n"
#~ " ?] "
#~ msgid "Abort."
#~ msgstr "Avbryter."
#~ msgid "Do you want to continue? [Y/n] "
#~ msgstr "Vil du fortsette? [Y/n]"
#~ msgid "Failed to fetch %s %s\n"
#~ msgstr "Feilet ved anskaffelse av %s %s\n"
#~ msgid "Some files failed to download"
#~ msgstr "Nedlasting feilet for noen filer"
#~ msgid "Download complete and in download only mode"
#~ msgstr "Nedlasting fullført i 'kun nedlasting' modus"
#~ msgid ""
#~ "Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
#~ "missing?"
#~ msgstr ""
#~ "Ute av stand til å skaffe noen lagre. Du kan forsøksvis utføre `apt-get "
#~ "update' eller `--fix-missing'?"
#~ msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
#~ msgstr "`--fix-missing' samt ombytte av media støttes ikke for tiden"
#~ msgid "Unable to correct missing packages."
#~ msgstr "Ute av stand til å bøte manglende pakker."
#~ msgid "Aborting Install."
#~ msgstr "Avbryter Installasjon."
#~ msgid "Note, selecting %s instead of %s\n"
#~ msgstr "Merk, velger %s istedetfor %s\n"
#~ msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Omgår %s - den er allerede installert eller ikke satt til oppgradering.\n"
#~ msgid "Package %s is not installed, so not removed\n"
#~ msgstr "Pakken %s er ikke installert, og derfor heller ikke fjernet\n"
#~ msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
#~ msgstr "Pakken %s er en virtuell pakke, som oppfylt av:\n"
#~ msgid " [Installed]"
#~ msgstr " [Installert]"
#~ msgid "You should explicitly select one to install."
#~ msgstr "Du må uttrykkelig velge en å installere."
#~ msgid ""
#~ "Package %s has no available version, but exists in the database.\n"
#~ "This typically means that the package was mentioned in a dependency and\n"
#~ "never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents\n"
#~ "of sources.list\n"
#~ msgstr ""
#~ "Pakken %s har ingen tilgjengelig versjon, men finnes i databasen.\n"
#~ "Dette betyr typiskt, at pakken er en nevnt deltager i et avhengighets-\n"
#~ "forhold, men aldrig har blitt gjort tilgjengelig; er nullet; eller bare\n"
#~ "ikke er nevnt i henvisningene i `sources.list'.\n"
#~ msgid "However the following packages replace it:"
#~ msgstr "Følgende pakker erstatter den imidlertid:"
#~ msgid "Package %s has no installation candidate"
#~ msgstr "Pakken %s har ingen installasjonskandidat"
#~ msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
#~ msgstr "Gjeninstallasjon av %s er umulig - den kan ikke nedlastes.\n"
#~ msgid "%s is already the newest version.\n"
#~ msgstr "%s er allerede nyeste versjon.\n"
#~ msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
#~ msgstr "Utgave '%s' av '%s' ikke funnet"
#~ msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
#~ msgstr "Versjon '%s' av '%s' ikke funnet"
#~ msgid "Selected version %s (%s) for %s\n"
#~ msgstr "Utvalgt version %s (%s) for %s\n"
#~ msgid "The update command takes no arguments"
#~ msgstr "Oppdateringsordren tar ingen argumenter"
#~ msgid "Unable to lock the list directory"
#~ msgstr "Ute av stand til å låse listemappen"
#~ msgid ""
#~ "Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones "
#~ "used instead."
#~ msgstr ""
#~ "Nedlasting av noen oversiktfiler feilet. De er ignorerte eller gamle er "
#~ "brukt istedet. "
#~ msgid "Internal Error, AllUpgrade broke stuff"
#~ msgstr "Intern feil - AllUpgrade ødela greier"
#~ msgid "Couldn't find package %s"
#~ msgstr "Kunne ikke finne pakken %s"
#~ msgid "Note, selecting %s for regex '%s'\n"
#~ msgstr "Merk, velger %s istedetfor regex '%s'\n"
#~ msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these:"
#~ msgstr "Du vil kanskje utføre `apt-get -f install' for å bøte disse:"
#~ msgid ""
#~ "Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify "
#~ "a solution)."
#~ msgstr ""
#~ "Uinnfridde avhengighetsforhold. Prøv `apt-get -f install' uten pakker "
#~ "(eller bestem en løsning)."
#~ msgid ""
#~ "Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
#~ "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
#~ "distribution that some required packages have not yet been created\n"
#~ "or been moved out of Incoming."
#~ msgstr ""
#~ "Noen pakker kunne ikke installeres. Dette kan bety, du har bestilt\n"
#~ "en umulig tilstand eller, hvis du bruker den ustabile utgaven av Debian,\n"
#~ "at visse kjernepakker ennu ikke er skapt eller flyttet ut av 'Incoming' "
#~ "for\n"
#~ "distribusjonen."
#~ msgid ""
#~ "Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
#~ "the package is simply not installable and a bug report against\n"
#~ "that package should be filed."
#~ msgstr ""
#~ "Eftersom du bare bestilte et enkelt inngrep er det overveiende "
#~ "sannsynlig\n"
#~ "at pakken helt enkelt ikke er installerbar og en feilmelding bør "
#~ "rapporteres mot\n"
#~ "pakken."
#~ msgid "The following information may help to resolve the situation:"
#~ msgstr "Følgende informasjon kan hjelpe med å opplåse tilstanden:"
#~ msgid "Broken packages"
#~ msgstr "Ødelagte pakker"
#~ msgid "The following extra packages will be installed:"
#~ msgstr "Følgende ekstra pakker vil bli installert."
#~ msgid "Suggested packages:"
#~ msgstr "Foreslåtte pakker:"
#~ msgid "Recommended packages:"
#~ msgstr "Anbefalte pakker:"
#~ msgid "Calculating Upgrade... "
#~ msgstr "Beregner oppgradering... "
#~ msgid "Done"
#~ msgstr "Utført"
#~ msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
#~ msgstr "Minst en pakke å anskaffe kildekoden til må bestemmes"
#~ msgid "Unable to find a source package for %s"
#~ msgstr "Ute av stand til å finne en kildekodepakke for %s"
#~ msgid "You don't have enough free space in %s"
#~ msgstr "Du har ikke nok ledig plass i %s"
#~ msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
#~ msgstr "Trenger å skaffe %sB av %sB fra kildekodelageret.\n"
#~ msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
#~ msgstr "Trenger å skaffe %sB fra kildekodelageret.\n"
#~ msgid "Fetch Source %s\n"
#~ msgstr "Skaffer kildekode %s\n"
#~ msgid "Failed to fetch some archives."
#~ msgstr "Anskaffelsen av noen pakker feilet."
#~ msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
#~ msgstr "Omgår utpakking av allerede utpakket kildemateriale i %s\n"
#~ msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
#~ msgstr "Utpakkingsordre '%s' feilet.\n"
#~ msgid "Build command '%s' failed.\n"
#~ msgstr "Byggeordren '%s' feilet.\n"
#~ msgid "Child process failed"
#~ msgstr "Underprosess feilet"
#~ msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
#~ msgstr "Minst en pakke å sjekke 'builddeps' for må bestemmes"
#~ msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
#~ msgstr "Ute av stand til å bestemme forutsetninger for %s"
#~ msgid "%s has no build depends.\n"
#~ msgstr "%s er uten forutsetninger.\n"
#~ msgid ""
#~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
#~ "found"
#~ msgstr ""
#~ "%s sin avhengighet av %s kan ikke tilfredsstilles, eftersom pakken %s "
#~ "ikke kan finnes"
#~ msgid ""
#~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of "
#~ "package %s can satisfy version requirements"
#~ msgstr ""
#~ "%s sin avhengighet av %s kan ikke tilfredsstilles, eftersom tilgjengelige "
#~ "versjoner av pakken %s ikke tilfredstiller krav til versjon"
#~ msgid ""
#~ "Some broken packages were found while trying to process build-"
#~ "dependencies.\n"
#~ "You might want to run `apt-get -f install' to correct these."
#~ msgstr ""
#~ "Noen ødelagte pakker ble funnet under behandling av forutsetninger for\n"
#~ "bygging. Kanskje `apt-get -f install' kan bøte disse."
#~ msgid "Failed to process build dependencies"
#~ msgstr "Behandling av foutsetninger for bygging feilet"
#~ msgid "Supported Modules:"
#~ msgstr "Støttede moduler:"
#~ msgid ""
#~ "Usage: apt-get [options] command\n"
#~ " apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
#~ " apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
#~ "\n"
#~ "apt-get is a simple command line interface for downloading and\n"
#~ "installing packages. The most frequently used commands are update\n"
#~ "and install.\n"
#~ "\n"
#~ "Commands:\n"
#~ " update - Retrieve new lists of packages\n"
#~ " upgrade - Perform an upgrade\n"
#~ " install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)\n"
#~ " remove - Remove packages\n"
#~ " source - Download source archives\n"
#~ " build-dep - Configure build-dependencies for source packages\n"
#~ " dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)\n"
#~ " dselect-upgrade - Follow dselect selections\n"
#~ " clean - Erase downloaded archive files\n"
#~ " autoclean - Erase old downloaded archive files\n"
#~ " check - Verify that there are no broken dependencies\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -h This help text.\n"
#~ " -q Loggable output - no progress indicator\n"
#~ " -qq No output except for errors\n"
#~ " -d Download only - do NOT install or unpack archives\n"
#~ " -s No-act. Perform ordering simulation\n"
#~ " -y Assume Yes to all queries and do not prompt\n"
#~ " -f Attempt to continue if the integrity check fails\n"
#~ " -m Attempt to continue if archives are unlocatable\n"
#~ " -u Show a list of upgraded packages as well\n"
#~ " -b Build the source package after fetching it\n"
#~ " -V Show verbose version numbers\n"
#~ " -c=? Read this configuration file\n"
#~ " -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
#~ "See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual\n"
#~ "pages for more information and options.\n"
#~ " This APT has Super Cow Powers.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Bruk: apt-get [innstillinger] ordre\n"
#~ " apt-get [innstillinger] install|remove pakke1 [pakke2 ...]\n"
#~ " apt-get [innstillinger] source pakke1 [pakke2 ...]\n"
#~ "\n"
#~ "apt-get er et enkelt grensesnitt til bruk fra kommandolinjen for å "
#~ "nedlaste og\n"
#~ "installere pakker. De hyppigst brukte ordrer er `update' og 'install'.\n"
#~ "\n"
#~ "Ordrer:\n"
#~ " update - Hent nye pakkelister\n"
#~ " upgrade - Utfør oppgradering\n"
#~ " install - Installér nye pakker (Bruk pakkenavn - ikke filnavn (foo."
#~ "deb)\n"
#~ " remove - Fjern pakker\n"
#~ " source - Last ned kildekode fra lagrene\n"
#~ " build-dep - Innstill forutsetninger for bygging av kildekodepakker\n"
#~ " dist-upgrade - Oppgradér distribusjonen, les apt-get(8)\n"
#~ " dselect-upgrade - Følg 'dselect' sine anbefalinger\n"
#~ " clean - Slett nedlastede lagerfiler\n"
#~ " autoclean - Slett gamle nedlastede lagerfiler\n"
#~ " check - Bekreft at det ikke finnes ødelagte avhengighetsforhold\n"
#~ "\n"
#~ "Innstillinger:\n"
#~ " -h Denne hjelptekst.\n"
#~ " -q Loggbar tilbakemelding - ingen fremdriftsmåler\n"
#~ " -qq Ingen tilbakemelding - bortsett fra feilmeldinger\n"
#~ " -d Blott nedlasting - IKKE installer eller pakk ut lagerfilene\n"
#~ " -s Skyggespill. Utfør bestillings-simulering\n"
#~ " -y Anta Ja til alle forespørsler uten å spørre\n"
#~ " -f Forsøk ferdigstillelse selv om integritetssjekk feiler\n"
#~ " -m Forsøk ferdigstillelse selv om pakker ikke forefinnes\n"
#~ " -u Vis liste inklusive oppgraderte pakker\n"
#~ " -b Bygg pakken efter anskaffelse av kildekoden\n"
#~ " -c=? Les denne innstillingsfilen\n"
#~ " -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#~ "Les manualsiden apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5)\n"
#~ "for mere informasjon og flere innstillinger\n"
#~ " Denne APT har kraften til en Superku.\n"
#~ msgid "Hit "
#~ msgstr "Fant "
#~ msgid "Get:"
#~ msgstr "Hent:"
#~ msgid "Ign "
#~ msgstr "Ign "
#~ msgid "Err "
#~ msgstr "Feil "
#~ msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
#~ msgstr "Skaffet %sB på %s (%sB/s)\n"
#~ msgid " [Working]"
#~ msgstr "[Arbeider]"
#~ msgid ""
#~ "Media Change: Please insert the disc labeled\n"
#~ " '%s'\n"
#~ "in the drive '%s' and press enter\n"
#~ msgstr ""
#~ "Medium-skifte: Vennligst innsett platen merket\n"
#~ " '%s'\n"
#~ "i '%s' og tast Enter\n"
#~ msgid "Unknown package record!"
#~ msgstr "Ukjent pakkeoppslag"
#~ msgid ""
#~ "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
#~ "\n"
#~ "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is "
#~ "used\n"
#~ "to indicate what kind of file it is.\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -h This help text\n"
#~ " -s Use source file sorting\n"
#~ " -c=? Read this configuration file\n"
#~ " -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
#~ msgstr ""
#~ "Bruk: apt-sortpkgs [innstillinger] fil1 [fil2 ...]\n"
#~ "\n"
#~ "apt-sortpkgs er et enkelt redskap til å sortere pakkefiler. "
#~ "Innstillingen\n"
#~ "-s brukes til å antyde hvilket slag filen er.\n"
#~ "\n"
#~ "Innstillinger:\n"
#~ " -h Denne hjelpetekst\n"
#~ " -s Bruk filsortering\n"
#~ " -c=? Les denne innstillingsfilen.\n"
#~ " -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#~ msgid "Bad default setting!"
#~ msgstr "Dårlig forinnstilling!"
#~ msgid "Press enter to continue."
#~ msgstr "Tast Enter og fortsett"
# Note to translators: The following four messages belong together. It doesn't
# matter where sentences start, but it has to fit in just these four lines, and
# at only 80 characters per line, if possible.
#~ msgid "Some errors occurred while unpacking. I'm going to configure the"
#~ msgstr "Feil oppsto ved utpakking. Nu innstilles de innstallerte pakker."
#~ msgid "packages that were installed. This may result in duplicate errors"
#~ msgstr "Det kan lede til fordobling av feil eller feil forårsaket av "
#~ msgid ""
#~ "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
#~ msgstr "manglende forutsetninger. Det er greit, kun de ovennevnte feil er"
#~ msgid ""
#~ "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
#~ msgstr "av betydning. Vennligst istandsett dem og utfør [I]nstall igjen."
#~ msgid "Merging Available information"
#~ msgstr "Fletter informasjon om tilgjengelighet"
#, fuzzy
#~ msgid "Extract "
#~ msgstr "tillegg"
#, fuzzy
#~ msgid "De-replaced "
#~ msgstr "Erstatter"
#, fuzzy
#~ msgid "Replaced file "
#~ msgstr "Erstatter"
#, fuzzy
#~ msgid "You must give at least one file name"
#~ msgstr "Du må oppgi nøyaktig ett mønster"
#, fuzzy
#~ msgid "Regex compilation error"
#~ msgstr "Regex kompileringsfeil - %s"
#, fuzzy
#~ msgid "Failed to stat %s%s"
#~ msgstr "Feilet ved anskaffelse av %s %s\n"
#, fuzzy
#~ msgid "Failed to open %s.new"
#~ msgstr "Feilet ved anskaffelse av %s %s\n"
#, fuzzy
#~ msgid "Failed to rename %s.new to %s"
#~ msgstr "Feilet ved anskaffelse av %s %s\n"
#, fuzzy
#~ msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
#~ msgstr ""
#~ "Medium-skifte: Vennligst innsett platen merket '%s' i '%s' og tast Enter\n"
#, fuzzy
#~ msgid "This Disc is called:"
#~ msgstr "men %s er installert"
#, fuzzy
#~ msgid "Couldn't determine free space in %s"
#~ msgstr "Dessverre, ikke nok plass i %s"
#, fuzzy
#~ msgid "Internal Error, problem resolver broke stuff"
#~ msgstr "Intern feil - AllUpgrade ødela greier"
#, fuzzy
#~ msgid "Couldn't wait for subprocess"
#~ msgstr "Kunne ikke fastsette listen over kildekode-pakker %s"
#, fuzzy
#~ msgid " files "
#~ msgstr " feilet."
#, fuzzy
#~ msgid "Done. "
#~ msgstr "Utført. "
#, fuzzy
#~ msgid "Could not find a record in the DSC '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke finne pakken %s"
#, fuzzy
#~ msgid "Failed too stat %s"
#~ msgstr "Ute av stand til å fastsette %s ."