You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

3535 lines
105 KiB

# Danish translation apt.
# Copyright (C) 2010 apt & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the apt package.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2002,2003, 2004, 2005, 2006.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006, 2007.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-26 12:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-01 23:51+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:154
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Pakken %s version %s har en uopfyldt afhængighed:\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:282
msgid "Total package names: "
msgstr "Samlet antal pakkenavne: "
#: cmdline/apt-cache.cc:284
msgid "Total package structures: "
msgstr "Samlet antal pakkestrukturer: "
#: cmdline/apt-cache.cc:324
msgid " Normal packages: "
msgstr " Normale pakker: "
#: cmdline/apt-cache.cc:325
msgid " Pure virtual packages: "
msgstr " Rene virtuelle pakker: "
#: cmdline/apt-cache.cc:326
msgid " Single virtual packages: "
msgstr " Enkelte virtuelle pakker: "
#: cmdline/apt-cache.cc:327
msgid " Mixed virtual packages: "
msgstr " Blandede virtuelle pakker: "
#: cmdline/apt-cache.cc:328
msgid " Missing: "
msgstr " Manglende: "
#: cmdline/apt-cache.cc:330
msgid "Total distinct versions: "
msgstr "Totale forskellige versioner: "
#: cmdline/apt-cache.cc:332
msgid "Total distinct descriptions: "
msgstr "Sammenlagt forskellige beskrivelser: "
#: cmdline/apt-cache.cc:334
msgid "Total dependencies: "
msgstr "Sammenlagt afhængigheder: "
#: cmdline/apt-cache.cc:337
msgid "Total ver/file relations: "
msgstr "Sammenlagt version/fil-relationer: "
#: cmdline/apt-cache.cc:339
msgid "Total Desc/File relations: "
msgstr "Sammenlagt version/fil-relationer: "
#: cmdline/apt-cache.cc:341
msgid "Total Provides mappings: "
msgstr "Sammenlagt 'Tilbyder'-markeringer: "
#: cmdline/apt-cache.cc:353
msgid "Total globbed strings: "
msgstr "Totalle søgemønsterstrenge: "
#: cmdline/apt-cache.cc:367
msgid "Total dependency version space: "
msgstr "Total afhængighedsversions-plads: "
#: cmdline/apt-cache.cc:372
msgid "Total slack space: "
msgstr "Total 'Slack'-plads: "
#: cmdline/apt-cache.cc:380
msgid "Total space accounted for: "
msgstr "Total plads, der kan gøres rede for: "
#: cmdline/apt-cache.cc:511 cmdline/apt-cache.cc:1139
#, c-format
msgid "Package file %s is out of sync."
msgstr "Pakkefilen %s er ude af trit."
#: cmdline/apt-cache.cc:589 cmdline/apt-cache.cc:1374
#: cmdline/apt-cache.cc:1376 cmdline/apt-cache.cc:1453 cmdline/apt-mark.cc:37
#: cmdline/apt-mark.cc:84 cmdline/apt-mark.cc:160
msgid "No packages found"
msgstr "Fandt ingen pakker"
#: cmdline/apt-cache.cc:1218
msgid "You must give at least one search pattern"
msgstr "Du skal angive mindst ét søgemønster"
#: cmdline/apt-cache.cc:1353
msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
msgstr ""
#: cmdline/apt-cache.cc:1448 apt-pkg/cacheset.cc:440
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Kunne ikke lokalisere pakken %s"
# Overskriften til apt-cache policy,
# forkorter "Package" væk. CH
#: cmdline/apt-cache.cc:1478
msgid "Package files:"
msgstr "Pakkefiler:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1485 cmdline/apt-cache.cc:1576
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr "Mellemlageret er ude af trit, kan ikke krydsreferere en pakkefil"
#. Show any packages have explicit pins
#: cmdline/apt-cache.cc:1499
msgid "Pinned packages:"
msgstr "'Pinned' pakker:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1511 cmdline/apt-cache.cc:1556
msgid "(not found)"
msgstr "(ikke fundet)"
#: cmdline/apt-cache.cc:1519
msgid " Installed: "
msgstr " Installeret: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1520
msgid " Candidate: "
msgstr " Kandidat: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1538 cmdline/apt-cache.cc:1546
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"
#: cmdline/apt-cache.cc:1553
msgid " Package pin: "
msgstr " Pakke-pin: "
#. Show the priority tables
#: cmdline/apt-cache.cc:1562
msgid " Version table:"
msgstr " Versionstabel:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1675 cmdline/apt-cdrom.cc:197 cmdline/apt-config.cc:73
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:589
#: cmdline/apt-get.cc:3220 cmdline/apt-mark.cc:264 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, c-format
msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s for %s kompileret på %s %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1682
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-cache [options] command\n"
" apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache is a low-level tool used to query information\n"
"from APT's binary cache files\n"
"\n"
"Commands:\n"
" gencaches - Build both the package and source cache\n"
" showpkg - Show some general information for a single package\n"
" showsrc - Show source records\n"
" stats - Show some basic statistics\n"
" dump - Show the entire file in a terse form\n"
" dumpavail - Print an available file to stdout\n"
" unmet - Show unmet dependencies\n"
" search - Search the package list for a regex pattern\n"
" show - Show a readable record for the package\n"
" depends - Show raw dependency information for a package\n"
" rdepends - Show reverse dependency information for a package\n"
" pkgnames - List the names of all packages in the system\n"
" dotty - Generate package graphs for GraphViz\n"
" xvcg - Generate package graphs for xvcg\n"
" policy - Show policy settings\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -p=? The package cache.\n"
" -s=? The source cache.\n"
" -q Disable progress indicator.\n"
" -i Show only important deps for the unmet command.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
msgstr ""
"Brug: apt-cache [tilvalg] kommando\n"
" apt-cache [tilvalg] add fil1 [fil2 ...]\n"
" apt-cache [tilvalg] showpkg pakke1 [pakke2 ...]\n"
" apt-cache [tilvalg] showsrc pakke1 [pakke2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache er et lavniveauværktøj, brugt til at manipulere APTs\n"
"binære mellemlagerfiler og hente oplysninger fra dem.\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
" add - Tilføj en pakkefil til kildemellemlageret\n"
" gencaches - Opbyg både pakke- og kildemellemlageret\n"
" showpkg - Vis generelle oplysninger om en enkelt pakke\n"
" showsrc - Vis kildetekstposter\n"
" stats - Vis nogle grundlæggende statistikker\n"
" dump - Vis hele filen i kort form\n"
" dumpavail - Udlæs en 'available'-fil til standard-ud\n"
" unmet - Vis uopfyldte afhængigheder\n"
" search - Gennemsøg pakkelisten med et regulært udtryk\n"
" show - Vis en læsbar post for pakken\n"
" showauto - Vis en liste af automatisk installerede pakker\n"
" depends - Vis de rå afhængighedsoplysninger for en pakke\n"
" rdepends - Vis omvendte afhængighedsoplysninger for en pakke\n"
" pkgnames - Vis navnene på alle pakker\n"
" dotty - Generér pakkegrafer til GraphViz\n"
" xvcg - Generér pakkegrafer til xvcg\n"
" policy - Vis policy-indstillinger\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hjælpetekst.\n"
" -p=? Pakkemellemlageret.\n"
" -s=? Kildemellemlageret.\n"
" -q Deaktivér fremgangsindikatoren.\n"
" -i Vis kun vigtige afhængigheder for kommandoen 'unmet'.\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Angiv et opsætningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
"Se manualsiderne for apt-cache(8) og apt.conf(5) for flere oplysninger.\n"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:77
msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
msgstr ""
"Angiv venligst et navn for denne disk, som f.eks. 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:92
msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
msgstr "Indsæt en disk i drevet og tryk retur"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:127
#, c-format
msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
msgstr "Kunne ikke montere %s til %s"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:162
msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
msgstr "Gentag processen for resten af cd'erne i dit sæt."
#: cmdline/apt-config.cc:44
msgid "Arguments not in pairs"
msgstr "Parametre ikke angivet i par"
#: cmdline/apt-config.cc:79
msgid ""
"Usage: apt-config [options] command\n"
"\n"
"apt-config is a simple tool to read the APT config file\n"
"\n"
"Commands:\n"
" shell - Shell mode\n"
" dump - Show the configuration\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Brug: apt-config [tilvalg] kommando\n"
"\n"
"apt-config er et simpelt værktøj til at læse APTs opsætningsfil\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
" shell - Skal-tilstand\n"
" dump - Vis opsætningen\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hjælpetekst.\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Angiv et opsætningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:98
#, c-format
msgid "%s not a valid DEB package."
msgstr "%s er ikke en gyldig DEB-pakke."
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:232
msgid ""
"Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info\n"
"from debian packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" -t Set the temp dir\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Brug: apt-extracttemplates fil1 [fil2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates er et værktøj til at uddrage opsætnings- og skabelon-"
"oplysninger fra Debianpakker\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hjælpetekst\n"
" -t Angiv temp-mappe\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Angiv et opsætningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:267 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1149
#, c-format
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Kunne ikke skrive til %s"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:309
msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
msgstr "Kan ikke finde debconfs version. Er debconf installeret?"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:170 ftparchive/apt-ftparchive.cc:347
msgid "Package extension list is too long"
msgstr "Pakkeudvidelseslisten er for lang"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:172 ftparchive/apt-ftparchive.cc:189
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:212 ftparchive/apt-ftparchive.cc:262
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:276 ftparchive/apt-ftparchive.cc:298
#, c-format
msgid "Error processing directory %s"
msgstr "Fejl under behandling af mappen %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:260
msgid "Source extension list is too long"
msgstr "Kildeudvidelseslisten er for lang"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:377
msgid "Error writing header to contents file"
msgstr "Fejl under skrivning af hovedet til indholdsfil"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:407
#, c-format
msgid "Error processing contents %s"
msgstr "Fejl under behandling af indhold %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:595
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
" sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
" contents path\n"
" release path\n"
" generate config [groups]\n"
" clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
"many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
"for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
"Package file contains the contents of all the control fields from\n"
"each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
"is supported to force the value of Priority and Section.\n"
"\n"
"Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
"The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
"\n"
"The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
"tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
"override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
"appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
"Debian archive:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" --md5 Control MD5 generation\n"
" -s=? Source override file\n"
" -q Quiet\n"
" -d=? Select the optional caching database\n"
" --no-delink Enable delinking debug mode\n"
" --contents Control contents file generation\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option"
msgstr ""
"Brug: apt-ftparchive [tilvalg] kommando\n"
"Kommandoer: packges binærsti [tvangsfil [sti]]\n"
" sources kildesti [tvangsfil [sti]]\n"
" contents sti\n"
" release sti\n"
" generate config [grupper]\n"
" clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive laver indeksfiler til Debianarkiver. Det understøtter \n"
"mange former for generering, lige fra fuldautomatiske til funktionelle\n"
"erstatninger for dpkg-scanpackages og dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive genererer Package-filer ud fra træer af .deb'er.\n"
"Package-filen indeholder alle styrefelterne fra hver pakke såvel\n"
"som MD5-mønstre og filstørrelser. En tvangsfil understøttes til at\n"
"gennemtvinge indholdet af Priority og Section.\n"
"\n"
"På samme måde genererer apt-ftparchive Sources-filer ud fra træer\n"
"med .dsc'er. Tvangstilvalget --source-override kan bruges til at\n"
"angive en src-tvangsfil.\n"
"\n"
"Kommandoerne 'packages' og 'sources' skal køres i roden af træet.\n"
"binærsti skal pege på basen af rekursive søgninger og tvangsfilen\n"
"skal indeholde tvangsflagene. Sti foranstilles eventuelle\n"
"filnavnfelter. Et eksempel på brug fra Debianarkivet:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hjælpetekst\n"
" --md5 Styr generering af MD5\n"
" -s=? Kilde-tvangsfil\n"
" -q Stille\n"
" -d=? Vælg den valgfrie mellemlager-database\n"
" --no-delink Aktivér \"delinking\"-fejlsporingstilstand\n"
" --contents Bestem generering af indholdsfil\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Sæt en opsætnings-indstilling"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:801
msgid "No selections matched"
msgstr "Ingen valg passede"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:879
#, c-format
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "Visse filer mangler i pakkefilgruppen '%s'"
#: ftparchive/cachedb.cc:43
#, c-format
msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
msgstr "DB var ødelagt, filen omdøbt til %s.old"
#: ftparchive/cachedb.cc:61
#, c-format
msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
msgstr "DB er gammel, forsøger at opgradere %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:72
msgid ""
"DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
"remove and re-create the database."
msgstr ""
"Databaseformatet er ugyldigt. Hvis du har opgraderet fra en ældre version af "
"apt, så fjern og genskab databasen."
#: ftparchive/cachedb.cc:77
#, c-format
msgid "Unable to open DB file %s: %s"
msgstr "Kunne ikke åbne DB-filen %s: %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:123 apt-inst/extract.cc:178 apt-inst/extract.cc:190
#: apt-inst/extract.cc:207 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:117
#, c-format
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "Kunne ikke finde %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:242
msgid "Archive has no control record"
msgstr "Arkivet har ingen kontrolindgang"
#: ftparchive/cachedb.cc:448
msgid "Unable to get a cursor"
msgstr "Kunne skaffe en markør"
#: ftparchive/writer.cc:78
#, c-format
msgid "W: Unable to read directory %s\n"
msgstr "A: Kunne ikke læse mappen %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:83
#, c-format
msgid "W: Unable to stat %s\n"
msgstr "W: Kunne ikke finde %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:139
msgid "E: "
msgstr "F: "
#: ftparchive/writer.cc:141
msgid "W: "
msgstr "A: "
#: ftparchive/writer.cc:148
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "F: Fejlene vedrører filen "
#: ftparchive/writer.cc:166 ftparchive/writer.cc:198
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Kunne ikke omsætte navnet %s"
#: ftparchive/writer.cc:179
msgid "Tree walking failed"
msgstr "Trævandring mislykkedes"
#: ftparchive/writer.cc:206
#, c-format
msgid "Failed to open %s"
msgstr "Kunne ikke åbne %s"
#: ftparchive/writer.cc:265
#, c-format
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr " DeLink %s [%s]\n"
#: ftparchive/writer.cc:273
#, c-format
msgid "Failed to readlink %s"
msgstr "Kunne ikke 'readlink' %s"
#: ftparchive/writer.cc:277
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s"
msgstr "Kunne ikke frigøre %s"
#: ftparchive/writer.cc:284
#, c-format
msgid "*** Failed to link %s to %s"
msgstr "*** Kunne ikke lænke %s til %s"
#: ftparchive/writer.cc:294
#, c-format
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " Nåede DeLink-begrænsningen på %sB.\n"
#: ftparchive/writer.cc:398
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Arkivet havde intet package-felt"
#: ftparchive/writer.cc:406 ftparchive/writer.cc:703
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s har ingen tvangs-post\n"
#: ftparchive/writer.cc:472 ftparchive/writer.cc:811
#, c-format
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " pakkeansvarlig for %s er %s, ikke %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:713
#, c-format
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s har ingen linje med tilsidesættelse af standard for kildefiler\n"
#: ftparchive/writer.cc:717
#, c-format
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr ""
" %s har ingen linje med tilsidesættelse af standard for binøre filer\n"
#: ftparchive/contents.cc:337 ftparchive/contents.cc:368
msgid "realloc - Failed to allocate memory"
msgstr "realloc - Kunne ikke allokere hukommelse"
#: ftparchive/override.cc:34 ftparchive/override.cc:142
#, c-format
msgid "Unable to open %s"
msgstr "Kunne ikke åbne %s"
#: ftparchive/override.cc:60 ftparchive/override.cc:166
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #1"
msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %lu #1"
#: ftparchive/override.cc:74 ftparchive/override.cc:178
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #2"
msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %lu #2"
#: ftparchive/override.cc:88 ftparchive/override.cc:191
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #3"
msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %lu #3"
#: ftparchive/override.cc:127 ftparchive/override.cc:201
#, c-format
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Kunne ikke læse gennemtvangsfilen %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:67
#, c-format
msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
msgstr "Ukendt komprimeringsalgoritme '%s'"
#: ftparchive/multicompress.cc:97
#, c-format
msgid "Compressed output %s needs a compression set"
msgstr "Komprimerede uddata %s kræver et komprimeringssæt"
#: ftparchive/multicompress.cc:165 methods/rsh.cc:91
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Kunne ikke oprette IPC-videreførsel til underproces"
#: ftparchive/multicompress.cc:191
msgid "Failed to create FILE*"
msgstr "Kunne ikke oprette FILE*"
#: ftparchive/multicompress.cc:194
msgid "Failed to fork"
msgstr "Kunne ikke spalte"
#: ftparchive/multicompress.cc:208
msgid "Compress child"
msgstr "Komprimer barn"
#: ftparchive/multicompress.cc:231
#, c-format
msgid "Internal error, failed to create %s"
msgstr "Intern fejl. Kunne ikke oprette %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:282
msgid "Failed to create subprocess IPC"
msgstr "Kunne ikke oprette underproces IPC"
#: ftparchive/multicompress.cc:319
msgid "Failed to exec compressor "
msgstr "Kunne ikke udføre komprimeringsprogram "
#: ftparchive/multicompress.cc:358
msgid "decompressor"
msgstr "dekomprimerings-program"
#: ftparchive/multicompress.cc:401
msgid "IO to subprocess/file failed"
msgstr "IO til underproces/fil mislykkedes"
#: ftparchive/multicompress.cc:453
msgid "Failed to read while computing MD5"
msgstr "Kunne ikke læse under beregning af MD5"
#: ftparchive/multicompress.cc:470
#, c-format
msgid "Problem unlinking %s"
msgstr "Problem under aflænkning af %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:485 apt-inst/extract.cc:185
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s"
msgstr "Kunne ikke omdøbe %s til %s"
#: cmdline/apt-get.cc:135
msgid "Y"
msgstr "J"
#: cmdline/apt-get.cc:157 apt-pkg/cachefilter.cc:29
#, c-format
msgid "Regex compilation error - %s"
msgstr "Fejl ved tolkning af regulært udtryk - %s"
#: cmdline/apt-get.cc:252
msgid "The following packages have unmet dependencies:"
msgstr "Følgende pakker har uopfyldte afhængigheder:"
#: cmdline/apt-get.cc:342
#, c-format
msgid "but %s is installed"
msgstr "men %s er installeret"
#: cmdline/apt-get.cc:344
#, c-format
msgid "but %s is to be installed"
msgstr "men %s forventes installeret"
#: cmdline/apt-get.cc:351
msgid "but it is not installable"
msgstr "men den kan ikke installeres"
#: cmdline/apt-get.cc:353
msgid "but it is a virtual package"
msgstr "men det er en virtuel pakke"
#: cmdline/apt-get.cc:356
msgid "but it is not installed"
msgstr "men den er ikke installeret"
#: cmdline/apt-get.cc:356
msgid "but it is not going to be installed"
msgstr "men den bliver ikke installeret"
#: cmdline/apt-get.cc:361
msgid " or"
msgstr " eller"
#: cmdline/apt-get.cc:390
msgid "The following NEW packages will be installed:"
msgstr "Følgende NYE pakker vil blive installeret:"
#: cmdline/apt-get.cc:416
msgid "The following packages will be REMOVED:"
msgstr "Følgende pakker vil blive AFINSTALLERET:"
#: cmdline/apt-get.cc:438
msgid "The following packages have been kept back:"
msgstr "Følgende pakker er blevet holdt tilbage:"
#: cmdline/apt-get.cc:459
msgid "The following packages will be upgraded:"
msgstr "Følgende pakker vil blive opgraderet:"
#: cmdline/apt-get.cc:480
msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
msgstr "Følgende pakker vil blive NEDGRADERET:"
#: cmdline/apt-get.cc:500
msgid "The following held packages will be changed:"
msgstr "Følgende tilbageholdte pakker vil blive ændret:"
#: cmdline/apt-get.cc:555
#, c-format
msgid "%s (due to %s) "
msgstr "%s (grundet %s) "
#: cmdline/apt-get.cc:563
msgid ""
"WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
"This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
msgstr ""
"ADVARSEL: Følgende essentielle pakker vil blive afinstalleret\n"
"Dette bør IKKE ske medmindre du er helt klar over, hvad du laver!"
#: cmdline/apt-get.cc:594
#, c-format
msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu opgraderes, %lu nyinstalleres, "
#: cmdline/apt-get.cc:598
#, c-format
msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu geninstalleres, "
#: cmdline/apt-get.cc:600
#, c-format
msgid "%lu downgraded, "
msgstr "%lu nedgraderes, "
#: cmdline/apt-get.cc:602
#, c-format
msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
msgstr "%lu afinstalleres og %lu opgraderes ikke.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:606
#, c-format
msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
msgstr "%lu ikke fuldstændigt installerede eller afinstallerede.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:628
#, c-format
msgid "Note, selecting '%s' for task '%s'\n"
msgstr "Bemærk, vælger '%s' til opgave '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:634
#, c-format
msgid "Note, selecting '%s' for regex '%s'\n"
msgstr "Bemærk, vælger '%s' for regulært udtryk '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:651
#, c-format
msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
msgstr "Pakken %s er en virtuel pakke, der kan leveres af:\n"
#: cmdline/apt-get.cc:662
msgid " [Installed]"
msgstr " [Installeret]"
#: cmdline/apt-get.cc:671
msgid " [Not candidate version]"
msgstr " [Ingen kandidatversion]"
#: cmdline/apt-get.cc:673
msgid "You should explicitly select one to install."
msgstr "Du bør eksplicit vælge en at installere."
#: cmdline/apt-get.cc:676
#, c-format
msgid ""
"Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
"This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
"is only available from another source\n"
msgstr ""
"Pakken %s har ingen tilgængelig version, men der refereres til den i en \n"
"anden pakke. Det kan betyde at denne pakke blevet overflødiggjort eller \n"
"kun kan hentes fra andre kilder\n"
#: cmdline/apt-get.cc:694
msgid "However the following packages replace it:"
msgstr "Dog kan følgende pakker erstatte den:"
#: cmdline/apt-get.cc:706
#, c-format
msgid "Package '%s' has no installation candidate"
msgstr "Pakken '%s' har ingen installationskandidat"
#: cmdline/apt-get.cc:717
#, c-format
msgid "Virtual packages like '%s' can't be removed\n"
msgstr "Virtuelle pakker som '%s' kan ikke fjernes\n"
#: cmdline/apt-get.cc:748
#, c-format
msgid "Note, selecting '%s' instead of '%s'\n"
msgstr "Bemærk, vælger '%s' fremfor '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:778
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
msgstr ""
"Overspringer %s, da den allerede er installeret og opgradering er "
"deaktiveret.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:782
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
msgstr ""
"Overspringer %s, den er ikke installeret og der er kun forespurgt efter "
"opgraderinger.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:794
#, c-format
msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
msgstr "Geninstallering af %s er ikke mulig, da den ikke kan hentes.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:799
#, c-format
msgid "%s is already the newest version.\n"
msgstr "%s er i forvejen den nyeste version.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:818 cmdline/apt-get.cc:2088 cmdline/apt-mark.cc:59
#, c-format
msgid "%s set to manually installed.\n"
msgstr "%s sat til manuelt installeret.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:844
#, c-format
msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s'\n"
msgstr "Valgte version '%s' (%s) for '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:849
#, fuzzy, c-format
msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'\n"
msgstr "Valgte version '%s' (%s) for '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:893
#, c-format
msgid "Package %s is not installed, so not removed\n"
msgstr "Pakken %s er ikke installeret, så den afinstalleres ikke\n"
#: cmdline/apt-get.cc:971
msgid "Correcting dependencies..."
msgstr "Retter afhængigheder..."
#: cmdline/apt-get.cc:974
msgid " failed."
msgstr " mislykkedes."
#: cmdline/apt-get.cc:977
msgid "Unable to correct dependencies"
msgstr "Kunne ikke rette afhængigheder"
#: cmdline/apt-get.cc:980
msgid "Unable to minimize the upgrade set"
msgstr "Kunne ikke minimere opgraderingssættet"
#: cmdline/apt-get.cc:982
msgid " Done"
msgstr " Færdig"
#: cmdline/apt-get.cc:986
msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
msgstr "Du kan muligvis rette dette ved at køre 'apt-get -f install'."
#: cmdline/apt-get.cc:989
msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
msgstr "Uopfyldte afhængigheder. Prøv med -f."
#: cmdline/apt-get.cc:1014
msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
msgstr "ADVARSEL: Følgende pakkers autenticitet kunne ikke verificeres!"
#: cmdline/apt-get.cc:1018
msgid "Authentication warning overridden.\n"
msgstr "Autentifikationsadvarsel tilsidesat.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1025
msgid "Install these packages without verification [y/N]? "
msgstr "Installér disse pakker uden verifikation (y/N)? "
#: cmdline/apt-get.cc:1027
msgid "Some packages could not be authenticated"
msgstr "Nogle pakker kunne ikke autentificeres"
#: cmdline/apt-get.cc:1036 cmdline/apt-get.cc:1197
msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
msgstr "Der er problemer og -y blev brugt uden --force-yes"
#: cmdline/apt-get.cc:1077
msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
msgstr "Intern fejl. InstallPackages blev kaldt med ødelagte pakker!"
#: cmdline/apt-get.cc:1086
msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
msgstr "Pakker skal afinstalleres, men Remove er deaktiveret."
#: cmdline/apt-get.cc:1097
msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
msgstr "Intern fejl. Sortering blev ikke fuldført"
#: cmdline/apt-get.cc:1135
msgid "How odd.. The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
msgstr "Mystisk.. Størrelserne passede ikke, skriv til apt@packages.debian.org"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:1142
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
msgstr "%sB/%sB skal hentes fra arkiverne.\n"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:1147
#, c-format
msgid "Need to get %sB of archives.\n"
msgstr "%sB skal hentes fra arkiverne.\n"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:1154
#, c-format
msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Efter denne handling, vil %sB yderligere diskplads være brugt.\n"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:1159
#, c-format
msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Efter denne handling, vil %sB diskplads blive frigjort.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1174 cmdline/apt-get.cc:1177 cmdline/apt-get.cc:2499
#: cmdline/apt-get.cc:2502
#, c-format
msgid "Couldn't determine free space in %s"
msgstr "Kunne ikke bestemme ledig plads i %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1187
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s."
msgstr "Du har ikke nok ledig plads i %s."
#: cmdline/apt-get.cc:1203 cmdline/apt-get.cc:1223
msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
msgstr "'Trivial Only' angivet, men dette er ikke en triviel handling."
#: cmdline/apt-get.cc:1205
msgid "Yes, do as I say!"
msgstr "Ja, gør som jeg siger!"
#: cmdline/apt-get.cc:1207
#, c-format
msgid ""
"You are about to do something potentially harmful.\n"
"To continue type in the phrase '%s'\n"
" ?] "
msgstr ""
"Du er ved at gøre noget, der kan være skadeligt\n"
"For at fortsætte, skal du skrive '%s'\n"
" ?] "
#: cmdline/apt-get.cc:1213 cmdline/apt-get.cc:1232
msgid "Abort."
msgstr "Afbryder."
#: cmdline/apt-get.cc:1228
msgid "Do you want to continue [Y/n]? "
msgstr "Vil du fortsætte [J/n]? "
#: cmdline/apt-get.cc:1300 cmdline/apt-get.cc:2564 apt-pkg/algorithms.cc:1438
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s %s\n"
msgstr "Kunne ikke hente %s %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1318
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Nedhentningen af filer mislykkedes"
#: cmdline/apt-get.cc:1319 cmdline/apt-get.cc:2576
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Nedhentning afsluttet i 'hent-kun'-tilstand"
#: cmdline/apt-get.cc:1325
msgid ""
"Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
"missing?"
msgstr ""
"Kunne ikke hente nogle af arkiverne. Prøv evt. at køre 'apt-get update' "
"eller prøv med --fix-missing."
#: cmdline/apt-get.cc:1329
msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
msgstr "--fix-missing og medieskift understøttes endnu ikke"
#: cmdline/apt-get.cc:1334
msgid "Unable to correct missing packages."
msgstr "Kunne ikke rette manglende pakker."
#: cmdline/apt-get.cc:1335
msgid "Aborting install."
msgstr "Afbryder installationen."
#: cmdline/apt-get.cc:1363
msgid ""
"The following package disappeared from your system as\n"
"all files have been overwritten by other packages:"
msgid_plural ""
"The following packages disappeared from your system as\n"
"all files have been overwritten by other packages:"
msgstr[0] ""
"Den følgende pakke forsvandt fra dit system, da\n"
"alle filer er blevet overskrevet af andre pakker:"
msgstr[1] ""
"De følgende pakker forsvandt fra dit system, da\n"
"alle filer er blevet overskrevet af andre pakker:"
#: cmdline/apt-get.cc:1367
msgid "Note: This is done automatic and on purpose by dpkg."
msgstr "Bemærk: Dette sker automatisk og med vilje af dpkg."
#: cmdline/apt-get.cc:1505
#, c-format
msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
msgstr "Ignorer utilgængelig måludgivelse '%s' af pakke '%s'"
#: cmdline/apt-get.cc:1537
#, c-format
msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
msgstr "Vælger '%s' som kildepakke fremfor '%s'\n"
#. if (VerTag.empty() == false && Last == 0)
#: cmdline/apt-get.cc:1575
#, c-format
msgid "Ignore unavailable version '%s' of package '%s'"
msgstr "Ignorer utilgængelig version '%s' af pakke '%s'"
#: cmdline/apt-get.cc:1591
msgid "The update command takes no arguments"
msgstr "'update'-kommandoen benytter ingen parametre"
#: cmdline/apt-get.cc:1653
msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
msgstr ""
"Det er ikke meningen, at vi skal slette ting og sager, kan ikke starte "
"AutoRemover"
#: cmdline/apt-get.cc:1748
msgid ""
"Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
"shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
msgstr ""
"Hmm, det lader til at AutoRemover smadrede noget, der virkelig ikke\n"
"burde kunne ske. Indsend venligst en fejlrapport om apt."
#.
#. if (Packages == 1)
#. {
#. c1out << endl;
#. c1out <<
#. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
#. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
#. "that package should be filed.") << endl;
#. }
#.
#: cmdline/apt-get.cc:1751 cmdline/apt-get.cc:1921
msgid "The following information may help to resolve the situation:"
msgstr "Følgende oplysninger kan hjælpe dig med at klare situationen:"
#: cmdline/apt-get.cc:1755
msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
msgstr "Intern fejl. AutoRemover ødelagde noget"
#: cmdline/apt-get.cc:1762
msgid ""
"The following package was automatically installed and is no longer required:"
msgid_plural ""
"The following packages were automatically installed and are no longer "
"required:"
msgstr[0] ""
"Følgende pakke blev installeret automatisk, og behøves ikke længere:"
msgstr[1] ""
"Følgende pakker blev installeret automatisk, og behøves ikke længere:"
#: cmdline/apt-get.cc:1766
#, c-format
msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
msgid_plural ""
"%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
msgstr[0] "Pakken %lu blev installeret automatisk, og behøves ikke længere.\n"
msgstr[1] ""
"Pakkerne %lu blev installeret automatisk, og behøves ikke længere.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1768
msgid "Use 'apt-get autoremove' to remove them."
msgstr "Brug 'apt-get autoremove' til at fjerne dem."
#: cmdline/apt-get.cc:1787
msgid "Internal error, AllUpgrade broke stuff"
msgstr "Intern fejl, AllUpgrade ødelagde noget"
#: cmdline/apt-get.cc:1886
msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:"
msgstr "Du kan muligvis rette det ved at køre 'apt-get -f install':"
#: cmdline/apt-get.cc:1890
msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
msgstr ""
"Uopfyldte afhængigheder. Prøv 'apt-get -f install' uden pakker (eller angiv "
"en løsning)."
#: cmdline/apt-get.cc:1906
msgid ""
"Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
"requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
"distribution that some required packages have not yet been created\n"
"or been moved out of Incoming."
msgstr ""
"Nogle pakker kunne ikke installeres. Det kan betyde at du har ønsket\n"
"en umulig situation eller bruger den ustabile distribution, hvor enkelte\n"
"pakker endnu ikke er lavet eller gjort tilgængelige."
#: cmdline/apt-get.cc:1924
msgid "Broken packages"
msgstr "Ødelagte pakker"
#: cmdline/apt-get.cc:1950
msgid "The following extra packages will be installed:"
msgstr "Følgende yderligere pakker vil blive installeret:"
#: cmdline/apt-get.cc:2040
msgid "Suggested packages:"
msgstr "Foreslåede pakker:"
#: cmdline/apt-get.cc:2041
msgid "Recommended packages:"
msgstr "Anbefalede pakker:"
#: cmdline/apt-get.cc:2083
#, c-format
msgid "Couldn't find package %s"
msgstr "Kunne ikke finde pakken %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2090 cmdline/apt-mark.cc:61
#, c-format
msgid "%s set to automatically installed.\n"
msgstr "%s sat til automatisk installation.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2098 cmdline/apt-mark.cc:105
msgid ""
"This command is deprecated. Please use 'apt-mark auto' and 'apt-mark manual' "
"instead."
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:2114
msgid "Calculating upgrade... "
msgstr "Beregner opgraderingen... "
#: cmdline/apt-get.cc:2117 methods/ftp.cc:707 methods/connect.cc:111
msgid "Failed"
msgstr "Mislykkedes"
#: cmdline/apt-get.cc:2122
msgid "Done"
msgstr "Færdig"
#: cmdline/apt-get.cc:2189 cmdline/apt-get.cc:2197
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Intern fejl. Problemløseren ødelagde noget"
#: cmdline/apt-get.cc:2221 cmdline/apt-get.cc:2254
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Kunne ikke låse nedhentningsmappen"
#: cmdline/apt-get.cc:2305
#, c-format
msgid "Downloading %s %s"
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:2361
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
msgstr "Du skal angive mindst én pakke at hente kildeteksten til"
#: cmdline/apt-get.cc:2401 cmdline/apt-get.cc:2713
#, c-format
msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Kunne ikke finde kildetekstpakken for %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2418
#, c-format
msgid ""
"NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"BEMÆRK: Pakning af '%s' vedligeholdes i versionskontrolsystemet '%s' på:\n"
"%s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2423
#, c-format
msgid ""
"Please use:\n"
"bzr get %s\n"
"to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
msgstr ""
"Brug venligst:\n"
"bzr get %s\n"
"for at hente de seneste (muligvis ikke udgivet) opdateringer til pakken.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2476
#, c-format
msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
msgstr "Overspringer allerede hentet fil '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2513
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s"
msgstr "Du har ikke nok ledig plads i %s"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:2522
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
msgstr "%sB/%sB skal hentes fra kildetekst-arkiverne.\n"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:2527
#, c-format
msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
msgstr "%sB skal hentes fra kildetekst-arkiverne.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2533
#, c-format
msgid "Fetch source %s\n"
msgstr "Henter kildetekst %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2571
msgid "Failed to fetch some archives."
msgstr "Nogle arkiver kunne ikke hentes."
#: cmdline/apt-get.cc:2602
#, c-format
msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
msgstr "Overspringer udpakning af allerede udpakket kildetekst i %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2614
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Udpakningskommandoen '%s' fejlede.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2615
#, c-format
msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
msgstr "Tjek om pakken 'dpkg-dev' er installeret.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2637
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Opbygningskommandoen '%s' fejlede.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2657
msgid "Child process failed"
msgstr "Barneprocessen fejlede"
#: cmdline/apt-get.cc:2676
msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
msgstr "Skal angive mindst én pakke at tjekke opbygningsafhængigheder for"
#: cmdline/apt-get.cc:2701
#, c-format
msgid ""
"No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
"Architectures for setup"
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:2718
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr "Kunne ikke hente oplysninger om opbygningsafhængigheder for %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2738
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s har ingen opbygningsafhængigheder.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2868
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s can't be satisfied because %s is not allowed on '%s' "
"packages"
msgstr ""
"%s-afhængigheden for %s kan ikke opfyldes, da pakken %s ikke blev fundet"
#: cmdline/apt-get.cc:2889
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
"found"
msgstr ""
"%s-afhængigheden for %s kan ikke opfyldes, da pakken %s ikke blev fundet"
#: cmdline/apt-get.cc:2912
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
msgstr ""
"Kunne ikke opfylde %s-afhængigheden for %s: Den installerede pakke %s er for "
"ny"
#: cmdline/apt-get.cc:2951
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of "
"package %s can't satisfy version requirements"
msgstr ""
"%s-afhængigheden for %s kan ikke opfyldes, da ingen af de tilgængelige "
"udgaver af pakken %s kan tilfredsstille versions-kravene"
#: cmdline/apt-get.cc:2957
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no candidate "
"version"
msgstr ""
"%s-afhængigheden for %s kan ikke opfyldes, da pakken %s ikke blev fundet"
#: cmdline/apt-get.cc:2980
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
msgstr "Kunne ikke opfylde %s-afhængigheden for %s: %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2996
#, c-format
msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
msgstr "Opbygningsafhængigheden for %s kunne ikke opfyldes."
#: cmdline/apt-get.cc:3001
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Kunne ikke behandler opbygningsafhængighederne"
#: cmdline/apt-get.cc:3094 cmdline/apt-get.cc:3106
#, fuzzy, c-format
msgid "Changelog for %s (%s)"
msgstr "Forbinder til %s (%s)"
#: cmdline/apt-get.cc:3225
msgid "Supported modules:"
msgstr "Understøttede moduler:"
#: cmdline/apt-get.cc:3266
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-get is a simple command line interface for downloading and\n"
"installing packages. The most frequently used commands are update\n"
"and install.\n"
"\n"
"Commands:\n"
" update - Retrieve new lists of packages\n"
" upgrade - Perform an upgrade\n"
" install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)\n"
" remove - Remove packages\n"
" autoremove - Remove automatically all unused packages\n"
" purge - Remove packages and config files\n"
" source - Download source archives\n"
" build-dep - Configure build-dependencies for source packages\n"
" dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - Follow dselect selections\n"
" clean - Erase downloaded archive files\n"
" autoclean - Erase old downloaded archive files\n"
" check - Verify that there are no broken dependencies\n"
" changelog - Download and display the changelog for the given package\n"
" download - Download the binary package into the current directory\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -d Download only - do NOT install or unpack archives\n"
" -s No-act. Perform ordering simulation\n"
" -y Assume Yes to all queries and do not prompt\n"
" -f Attempt to correct a system with broken dependencies in place\n"
" -m Attempt to continue if archives are unlocatable\n"
" -u Show a list of upgraded packages as well\n"
" -b Build the source package after fetching it\n"
" -V Show verbose version numbers\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual\n"
"pages for more information and options.\n"
" This APT has Super Cow Powers.\n"
msgstr ""
"Brug: apt-get [tilvalg] kommando\n"
" apt-get [tilvalg] install|remove pakke1 [pakke2 ...]\n"
" apt-get [tilvalg] source pakke1 [pakke2 ...]\n"
"\n"
"apt-get er en simpel kommandolinjegrænseflade til at hente og\n"
"installere pakker. De hyppigst brugte kommandoer er update og\n"
"install.\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
" update - Hent nye lister over pakker\n"
" upgrade - Udfør en opgradering\n"
" install - Installér nye pakker (pakke er libc6, ikke libc6.deb)\n"
" remove - Afinstallér pakker\n"
" autoremove - Afinstallér automatisk alle ubrugte pakker\n"
" purge - Fjern pakker og konfigurationsfiler\n"
" source - Hent kildetekstarkiver\n"
" build-dep - Sæt opbygningsafhængigheder op for kildetekstpakker\n"
" dist-upgrade - Distributionsopgradering, se apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - Følg valgene fra dselect\n"
" clean - Slet hentede arkivfiler\n"
" autoclean - Slet gamle hentede arkivfiler\n"
" check - Tjek at der ikke er uopfyldte afhængigheder\n"
" markauto - Marker de angivne pakker som automatisk installeret\n"
" unmarkauto - Marker de angivne pakker som manuelt installeret\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hjælpetekst.\n"
" -q Uddata, der kan logges - ingen fremgangsindikator\n"
" -qq Ingen uddata, kun fejl\n"
" -d Hent kun - installér eller udpak IKKE arkiverne\n"
" -s Gør intet. Simulér handlingen\n"
" -y Antag 'ja'-svar til alle spørgsmål uden at spørge\n"
" -f Forsøg at fortsætte selvom integritetstjek fejler\n"
" -m Forsøg at fortsætte selvom arkiverne ikke kan findes\n"
" -u Vis også en liste over opgraderede pakker\n"
" -b Byg kildetekstpakken efter at have hentet den\n"
" -V Vis detaljerede versionsnumre\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Angiv et arbitrært opsætningsvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
"Se manualsiderne for apt-get(8), sources.list(5) og apt.conf(5)\n"
"for flere oplysninger og tilvalg.\n"
" Denne APT har \"Super Cow Powers\".\n"
#: cmdline/apt-get.cc:3429
msgid ""
"NOTE: This is only a simulation!\n"
" apt-get needs root privileges for real execution.\n"
" Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
" so don't depend on the relevance to the real current situation!"
msgstr ""
"BEMÆRK: Dette er kun en simulering!\n"
" apt-get kræver rootprivilegier for reel kørsel.\n"
" Husk også at låsning er deaktiveret,\n"
" så stol ikke på relevansen for den reelle aktuelle situation!"
#: cmdline/acqprogress.cc:57
msgid "Hit "
msgstr "Havde "
#: cmdline/acqprogress.cc:81
msgid "Get:"
msgstr "Henter:"
#: cmdline/acqprogress.cc:112
msgid "Ign "
msgstr "Ignorerer "
#: cmdline/acqprogress.cc:116
msgid "Err "
msgstr "Fejl "
#: cmdline/acqprogress.cc:137
#, c-format
msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
msgstr "Hentede %sB på %s (%sB/s)\n"
#: cmdline/acqprogress.cc:227
#, c-format
msgid " [Working]"
msgstr " [Arbejder]"
#: cmdline/acqprogress.cc:283
#, c-format
msgid ""
"Media change: please insert the disc labeled\n"
" '%s'\n"
"in the drive '%s' and press enter\n"
msgstr ""
"Medieskift: Indsæt disken med navnet\n"
" '%s'\n"
"i drevet '%s' og tryk retur\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:46
#, fuzzy, c-format
msgid "%s can not be marked as it is not installed.\n"
msgstr "men den er ikke installeret"
#: cmdline/apt-mark.cc:52
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was already set to manually installed.\n"
msgstr "%s sat til manuelt installeret.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:54
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was already set to automatically installed.\n"
msgstr "%s sat til automatisk installation.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:169
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was already set on hold.\n"
msgstr "%s er i forvejen den nyeste version.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:171
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was already not hold.\n"
msgstr "%s er i forvejen den nyeste version.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:185 cmdline/apt-mark.cc:207
#, fuzzy, c-format
msgid "%s set on hold.\n"
msgstr "%s sat til manuelt installeret.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:187 cmdline/apt-mark.cc:212
#, fuzzy, c-format
msgid "Canceled hold on %s.\n"
msgstr "Kunne ikke åbne %s"
#: cmdline/apt-mark.cc:220
msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
msgstr ""
#: cmdline/apt-mark.cc:268
msgid ""
"Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-mark is a simple command line interface for marking packages\n"
"as manual or automatical installed. It can also list marks.\n"
"\n"
"Commands:\n"
" auto - Mark the given packages as automatically installed\n"
" manual - Mark the given packages as manually installed\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -s No-act. Just prints what would be done.\n"
" -f read/write auto/manual marking in the given file\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-mark(8) and apt.conf(5) manual pages for more information."
msgstr ""
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:86
msgid "Unknown package record!"
msgstr "Ukendt pakkeindgang!"
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:150
msgid ""
"Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is used\n"
"to indicate what kind of file it is.\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" -s Use source file sorting\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Brug: apt-sortpkgs [tilvalg] fil1 [fil2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs er et simpelt værktøj til at sortere pakkefiler. Tilvalget -s\n"
"bruges til at angive filens type.\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hjælpetekst\n"
" -s Benyt kildefils-sortering\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Angiv en opsætningsindstilling. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#: dselect/install:32
msgid "Bad default setting!"
msgstr "Ugyldig standardindstilling!"
#: dselect/install:51 dselect/install:83 dselect/install:87 dselect/install:94
#: dselect/install:105 dselect/update:45
msgid "Press enter to continue."
msgstr "Tryk retur for at fortsætte."
#: dselect/install:91
msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
msgstr "Ønsker du at slette nogle tidligere hentede .deb-filer?"
# Note to translators: The following four messages belong together. It doesn't
# matter where sentences start, but it has to fit in just these four lines, and
# at only 80 characters per line, if possible.
#: dselect/install:101
msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
msgstr "Der opstod fejl under udpakningen. Pakker som blev installeret"
#: dselect/install:102
msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
msgstr "vil blive konfigureret. Det kan give gentagne fejl"
#: dselect/install:103
msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
msgstr ""
"eller fejl, der skyldes manglende afhængigheder. Dette er o.k. Det er kun"
#: dselect/install:104
msgid ""
"above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgstr ""
"fejlene over denne besked, der er vigtige. Ret dem og kør [I]nstallér igen"
#: dselect/update:30
msgid "Merging available information"
msgstr "Sammenfletter tilgængelighedsoplysninger"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:114
msgid "Failed to create pipes"
msgstr "Kunne ikke oprette videreførsler"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:141
msgid "Failed to exec gzip "
msgstr "Kunne ikke udføre gzip "
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:178 apt-inst/contrib/extracttar.cc:208
msgid "Corrupted archive"
msgstr "Ødelagt arkiv"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:193
msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
msgstr "Tar-tjeksum fejlede, arkivet er ødelagt"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:300
#, c-format
msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
msgstr "Ukendt TAR-hovedtype %u, element %s"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:70
msgid "Invalid archive signature"
msgstr "Ugyldig arkivsignatur"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:78
msgid "Error reading archive member header"
msgstr "Fejl under læsning af arkivelements hoved"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:90
#, c-format
msgid "Invalid archive member header %s"
msgstr "Ugyldigt arkivelementhoved %s"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:102
msgid "Invalid archive member header"
msgstr "Ugyldigt arkivelementhoved"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:128
msgid "Archive is too short"
msgstr "Arkivet er for kort"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:132
msgid "Failed to read the archive headers"
msgstr "Kunne ikke læse arkivhovederne"
#: apt-inst/filelist.cc:380
msgid "DropNode called on still linked node"
msgstr "DropNode kaldt med endnu forbundet knude"
#: apt-inst/filelist.cc:412
msgid "Failed to locate the hash element!"
msgstr "Kunne ikke finde hash-element!"
#: apt-inst/filelist.cc:459
msgid "Failed to allocate diversion"
msgstr "Kunne ikke allokere omrokering"
#: apt-inst/filelist.cc:464
msgid "Internal error in AddDiversion"
msgstr "Intern fejl i AddDiversion"
#: apt-inst/filelist.cc:477
#, c-format
msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
msgstr "Forsøger at overskrive en omrokering, %s -> %s og %s/%s"
#: apt-inst/filelist.cc:506
#, c-format
msgid "Double add of diversion %s -> %s"
msgstr "Dobbelt tilføjelse af omrokering %s -> %s"
#: apt-inst/filelist.cc:549
#, c-format
msgid "Duplicate conf file %s/%s"
msgstr "Dobbelt opsætningsfil %s/%s"
#: apt-inst/dirstream.cc:41 apt-inst/dirstream.cc:47 apt-inst/dirstream.cc:53
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "Kunne ikke skrive filen %s"
#: apt-inst/dirstream.cc:98 apt-inst/dirstream.cc:106
#, c-format
msgid "Failed to close file %s"
msgstr "Kunne ikke lukke filen %s"
#: apt-inst/extract.cc:93 apt-inst/extract.cc:164
#, c-format
msgid "The path %s is too long"
msgstr "Stien %s er for lang"
#: apt-inst/extract.cc:124
#, c-format
msgid "Unpacking %s more than once"
msgstr "Pakkede %s ud flere gange"
#: apt-inst/extract.cc:134
#, c-format
msgid "The directory %s is diverted"
msgstr "Mappen %s er omrokeret"
#: apt-inst/extract.cc:144
#, c-format
msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
msgstr "Pakken forsøger at skrive til omrokeret mål %s/%s"
#: apt-inst/extract.cc:154 apt-inst/extract.cc:297
msgid "The diversion path is too long"
msgstr "Omrokeringsstien er for lang"
#: apt-inst/extract.cc:240
#, c-format
msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
msgstr "Mappen %s bliver erstattet af en ikke-mappe"
#: apt-inst/extract.cc:280
msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
msgstr "Kunne ikke finde knuden i sin hash-bucket"
#: apt-inst/extract.cc:284
msgid "The path is too long"
msgstr "Stien er for lang"
#: apt-inst/extract.cc:412
#, c-format
msgid "Overwrite package match with no version for %s"
msgstr "Overskriv pakkematch uden version for %s"
#: apt-inst/extract.cc:429
#, c-format
msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
msgstr "File %s/%s overskriver filen i pakken %s"
#. Only warn if there are no sources.list.d.
#. Only warn if there is no sources.list file.
#: apt-inst/extract.cc:462 apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:179
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:343 apt-pkg/sourcelist.cc:204
#: apt-pkg/sourcelist.cc:210 apt-pkg/acquire.cc:450 apt-pkg/init.cc:104
#: apt-pkg/init.cc:112 apt-pkg/clean.cc:33 apt-pkg/policy.cc:352
#: methods/mirror.cc:91
#, c-format
msgid "Unable to read %s"
msgstr "Kunne ikke læse %s"
#: apt-inst/extract.cc:489
#, c-format
msgid "Unable to stat %s"
msgstr "Kunne ikke finde %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:51 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:57
#, c-format
msgid "Failed to remove %s"
msgstr "Kunne ikke slette %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:106 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:108
#, c-format
msgid "Unable to create %s"
msgstr "Kunne ikke oprette %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:114
#, c-format
msgid "Failed to stat %sinfo"
msgstr "Kunne ikke finde %sinfo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:119
msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
msgstr "Mapperne info og temp skal ligge i samme filsystem"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:135 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1048
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1152 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1158
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1320
msgid "Reading package lists"
msgstr "Indlæser pakkelisterne"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:176
#, c-format
msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
msgstr "Kunne ikke skifte til admin-mappen %sinfo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:197 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:351
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:444
msgid "Internal error getting a package name"
msgstr "Intern fejl under hentning af et pakkenavn"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:201 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:382
msgid "Reading file listing"
msgstr "Læser fillisten"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:212
#, c-format
msgid ""
"Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
"then make it empty and immediately re-install the same version of the "
"package!"
msgstr ""
"Kunne ikke åbne listefilen '%sinfo/%s'. Hvis du ikke kan genskabe denne fil, "
"kan du gøre dem tom og med det samme geninstallere den samme version af "
"pakken!"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:225 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:238
#, c-format
msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
msgstr "Kunne ikke læse listefilen %sinfo/%s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:262
msgid "Internal error getting a node"
msgstr "Intern fejl under hentning af knude"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:305
#, c-format
msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
msgstr "Kunne ikke åbne omrokeringsfilen %sdiversions"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:320
msgid "The diversion file is corrupted"
msgstr "Pakkeomrokeringsfilen er ødelagt"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:327 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:332
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:337
#, c-format
msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
msgstr "Ugyldig linje i omrokeringsfilen: %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:358
msgid "Internal error adding a diversion"
msgstr "Intern fejl under tilføjelse af omrokering"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:379
msgid "The pkg cache must be initialized first"
msgstr "pkg-mellemlageret skal initialiseres først"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:439
#, c-format
msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
msgstr "Kunne ikke finde et Package:-hovede, forskydning %lu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:461
#, c-format
msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
msgstr "Ugyldig ConfFile-afsnit i statusfilen. Forskydning %lu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:466
#, c-format
msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
msgstr "Fejl under tolkning af MD5. Forskydning %lu"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:39 apt-inst/deb/debfile.cc:44
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "Dette er ikke et gyldigt DEB-arkiv, mangler '%s'-elementet"
#. FIXME: add data.tar.xz here - adding it now would require a Translation round for a very small gain
#: apt-inst/deb/debfile.cc:53
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
msgstr ""
"Dette er ikke et gyldigt DEB-arkiv, det har intet '%s', '%s' eller '%s'-"
"element"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:113
#, c-format
msgid "Couldn't change to %s"
msgstr "Kunne ikke skifte til %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:154
#, c-format
msgid "Internal error, could not locate member %s"
msgstr "Intern fejl, kunne ikke finde elementet %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:189
msgid "Failed to locate a valid control file"
msgstr "Kunne ikke finde en gyldig kontrolfil"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:274
msgid "Unparsable control file"
msgstr "Ikke-tolkbar kontrolfil"
#: methods/bzip2.cc:60 methods/gzip.cc:52
msgid "Empty files can't be valid archives"
msgstr ""
#: methods/bzip2.cc:64
#, c-format
msgid "Couldn't open pipe for %s"
msgstr "Kunne ikke åbne datarør for %s"
#: methods/bzip2.cc:108
#, c-format
msgid "Read error from %s process"
msgstr "Læsefejl fra %s-process"
#: methods/bzip2.cc:140 methods/bzip2.cc:149 methods/copy.cc:43
#: methods/gzip.cc:92 methods/gzip.cc:101 methods/rred.cc:524
#: methods/rred.cc:533
msgid "Failed to stat"
msgstr "Kunne ikke finde"
#: methods/bzip2.cc:146 methods/copy.cc:80 methods/gzip.cc:98
#: methods/rred.cc:530
msgid "Failed to set modification time"
msgstr "Kunne ikke angive ændringstidspunkt"
#: methods/cdrom.cc:199
#, c-format
msgid "Unable to read the cdrom database %s"
msgstr "Kunne ikke læse cdrom-databasen %s"
#: methods/cdrom.cc:208
msgid ""
"Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
"cannot be used to add new CD-ROMs"
msgstr ""
"Brug apt-cdrom for at apt kan lære den at kende. apt-get update kan ikke "
"bruges til at tilføje nye cd'er"
#: methods/cdrom.cc:218
msgid "Wrong CD-ROM"
msgstr "Forkert cd"
#: methods/cdrom.cc:245
#, c-format
msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
msgstr "Kunne ikke afmontere cdrommen i %s, den er muligvis stadig i brug."
#: methods/cdrom.cc:250
msgid "Disk not found."
msgstr "Disk blev ikke fundet."
#: methods/cdrom.cc:258 methods/file.cc:79 methods/rsh.cc:265
msgid "File not found"
msgstr "Fil blev ikke fundet"
#: methods/file.cc:44
msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
msgstr "Ugyldig URI, lokale URI'er må ikke starte med //"
#. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
#: methods/ftp.cc:168
msgid "Logging in"
msgstr "Logget på"
#: methods/ftp.cc:174
msgid "Unable to determine the peer name"
msgstr "Kunne ikke bestemme serverens navn"
#: methods/ftp.cc:179
msgid "Unable to determine the local name"
msgstr "Kunne ikke bestemme det lokale navn"
#: methods/ftp.cc:210 methods/ftp.cc:238
#, c-format
msgid "The server refused the connection and said: %s"
msgstr "Serveren nægtede os forbindelse og sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:216
#, c-format
msgid "USER failed, server said: %s"
msgstr "angivelse af brugernavn mislykkedes, serveren sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:223
#, c-format
msgid "PASS failed, server said: %s"
msgstr "angivelse af adgangskode mislykkedes, serveren sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:243
msgid ""
"A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
"is empty."
msgstr ""
"Der blev angivet en proxyserver men intet logpå-skript; Acquire::ftp::"
"ProxyLogin er tom."
#: methods/ftp.cc:271
#, c-format
msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
msgstr "Logpå-skriptets kommando '%s' mislykkedes. Serveren sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:297
#, c-format
msgid "TYPE failed, server said: %s"
msgstr "TYPE mislykkedes. Serveren sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:335 methods/ftp.cc:446 methods/rsh.cc:184 methods/rsh.cc:227
msgid "Connection timeout"
msgstr "Tidsudløb på forbindelsen"
#: methods/ftp.cc:341
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Serveren lukkede forbindelsen"
#: methods/ftp.cc:344 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:820 methods/rsh.cc:191
msgid "Read error"
msgstr "Læsefejl"
#: methods/ftp.cc:351 methods/rsh.cc:198
msgid "A response overflowed the buffer."
msgstr "Mellemlageret blev overfyldt af et svar."
#: methods/ftp.cc:368 methods/ftp.cc:380
msgid "Protocol corruption"
msgstr "Protokolfejl"
#: methods/ftp.cc:452 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:862 methods/rsh.cc:233
msgid "Write error"
msgstr "Skrivefejl"
#: methods/ftp.cc:692 methods/ftp.cc:698 methods/ftp.cc:734
msgid "Could not create a socket"
msgstr "Kunne ikke oprette sokkel"
#: methods/ftp.cc:703
msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
msgstr "Kunne ikke forbinde datasokkel, tidsudløb på forbindelsen"
#: methods/ftp.cc:709
msgid "Could not connect passive socket."
msgstr "Kunne ikke forbinde passiv sokkel."
#: methods/ftp.cc:727
msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
msgstr "getaddrinfo kunne ikke få en lyttesokkel"
#: methods/ftp.cc:741
msgid "Could not bind a socket"
msgstr "Kunne ikke tilknytte en sokkel"
#: methods/ftp.cc:745
msgid "Could not listen on the socket"
msgstr "Kunne ikke lytte på soklen"
#: methods/ftp.cc:752
msgid "Could not determine the socket's name"
msgstr "Kunne ikke finde soklens navn"
#: methods/ftp.cc:784
msgid "Unable to send PORT command"
msgstr "Kunne ikke sende PORT-kommando"
#: methods/ftp.cc:794
#, c-format
msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
msgstr "Ukendt adressefamilie %u (AF_*)"
#: methods/ftp.cc:803
#, c-format
msgid "EPRT failed, server said: %s"
msgstr "EPRT mislykkedes. Serveren sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:823
msgid "Data socket connect timed out"
msgstr "Tidsudløb på datasokkel-forbindelse"
#: methods/ftp.cc:830
msgid "Unable to accept connection"
msgstr "Kunne ikke acceptere forbindelse"
#: methods/ftp.cc:869 methods/http.cc:1023 methods/rsh.cc:303
msgid "Problem hashing file"
msgstr "Problem ved \"hashing\" af fil"
#: methods/ftp.cc:882
#, c-format
msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
msgstr "Kunne ikke hente fil. Serveren sagde '%s'"
#: methods/ftp.cc:897 methods/rsh.cc:322
msgid "Data socket timed out"
msgstr "Tidsudløb ved datasokkel"
#: methods/ftp.cc:927
#, c-format
msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
msgstr "Dataoverførsel mislykkedes, serveren sagde '%s'"
#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:1004
msgid "Query"
msgstr "Forespørgsel"
#: methods/ftp.cc:1116
msgid "Unable to invoke "
msgstr "Kunne ikke udføre "
#: methods/connect.cc:71
#, c-format
msgid "Connecting to %s (%s)"
msgstr "Forbinder til %s (%s)"
#: methods/connect.cc:82
#, c-format
msgid "[IP: %s %s]"
msgstr "[IP: %s %s]"
#: methods/connect.cc:89
#, c-format
msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
msgstr "Kunne ikke oprette sokkel til %s (f=%u t=%u p=%u)"
#: methods/connect.cc:95
#, c-format
msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
msgstr "Kan ikke oprette forbindelse til %s:%s (%s)."
#: methods/connect.cc:103
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
msgstr "Kunne ikke forbinde til %s:%s (%s) grundet tidsudløb"
#: methods/connect.cc:121
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
msgstr "Kunne ikke forbinde til %s:%s (%s)."
#. We say this mainly because the pause here is for the
#. ssh connection that is still going
#: methods/connect.cc:149 methods/rsh.cc:425
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Forbinder til %s"
#: methods/connect.cc:168 methods/connect.cc:187
#, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Kunne ikke omsætte navnet '%s'"
#: methods/connect.cc:193
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr "Midlertidig fejl ved omsætning af navnet '%s'"
#: methods/connect.cc:196
#, c-format
msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
msgstr "Der skete noget underligt under opløsning af '%s:%s' (%i - %s)"
#: methods/connect.cc:243
#, c-format
msgid "Unable to connect to %s:%s:"
msgstr "Kunne ikke forbinde til %s:%s:"
#: methods/gpgv.cc:166
msgid ""
"Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
msgstr ""
"Intern fejl: Gyldig signatur, men kunne ikke afgøre nøgle-fingeraftryk?!"
#: methods/gpgv.cc:171
msgid "At least one invalid signature was encountered."
msgstr "Stødte på mindst én ugyldig signatur."
#: methods/gpgv.cc:175
msgid "Could not execute 'gpgv' to verify signature (is gpgv installed?)"
msgstr ""
"Kunne ikke køre 'gpgv' for at verificere signaturen (er gpgv installeret?)"
#: methods/gpgv.cc:180
msgid "Unknown error executing gpgv"
msgstr "Ukendt fejl ved kørsel af gpgv"
#: methods/gpgv.cc:214 methods/gpgv.cc:221
msgid "The following signatures were invalid:\n"
msgstr "Følgende signaturer var ugyldige:\n"
#: methods/gpgv.cc:228
msgid ""
"The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
"available:\n"
msgstr ""
"Følgende signaturer kunne ikke verificeret, da den offentlige nøgle ikke er "
"tilgængelig:\n"
#: methods/http.cc:385
msgid "Waiting for headers"
msgstr "Afventer hoveder"
#: methods/http.cc:531
#, c-format
msgid "Got a single header line over %u chars"
msgstr "Fandt en enkelt linje i hovedet på over %u tegn"
#: methods/http.cc:539
msgid "Bad header line"
msgstr "Ugyldig linje i hovedet"
#: methods/http.cc:564 methods/http.cc:571
msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
msgstr "Http-serveren sendte et ugyldigt svarhovede"
#: methods/http.cc:600
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
msgstr "Http-serveren sendte et ugyldigt Content-Length-hovede"
#: methods/http.cc:615
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
msgstr "Http-serveren sendte et ugyldigt Content-Range-hovede"
#: methods/http.cc:617
msgid "This HTTP server has broken range support"
msgstr ""
"Denne http-servere har fejlagtig understøttelse af intervaller ('ranges')"
#: methods/http.cc:641
msgid "Unknown date format"
msgstr "Ukendt datoformat"
#: methods/http.cc:800
msgid "Select failed"
msgstr "Valg mislykkedes"
#: methods/http.cc:805
msgid "Connection timed out"
msgstr "Tidsudløb på forbindelsen"
#: methods/http.cc:828
msgid "Error writing to output file"
msgstr "Fejl ved skrivning af uddatafil"
#: methods/http.cc:859
msgid "Error writing to file"
msgstr "Fejl ved skrivning til fil"
#: methods/http.cc:887
msgid "Error writing to the file"
msgstr "Fejl ved skrivning til filen"
#: methods/http.cc:901
msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
msgstr "Fejl ved læsning fra serveren. Den fjerne ende lukkede forbindelsen"
#: methods/http.cc:903
msgid "Error reading from server"
msgstr "Fejl ved læsning fra server"
#: methods/http.cc:1008 apt-pkg/contrib/mmap.cc:291
msgid "Failed to truncate file"
msgstr "Kunne ikke afkorte filen"
#: methods/http.cc:1183
msgid "Bad header data"
msgstr "Ugyldige hoved-data"
#: methods/http.cc:1200 methods/http.cc:1255
msgid "Connection failed"
msgstr "Forbindelsen mislykkedes"
#: methods/http.cc:1347
msgid "Internal error"
msgstr "Intern fejl"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:77
msgid "Can't mmap an empty file"
msgstr "Kan ikke udføre mmap for en tom fil"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:89
#, c-format
msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
msgstr "Kunne ikke duplikere filbeskrivelse %i"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:97 apt-pkg/contrib/mmap.cc:258
#, c-format
msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
msgstr "Kunne ikke udføre mmap for %lu byte"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:124
msgid "Unable to close mmap"
msgstr "Kunne ikke lukke mmap"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:152 apt-pkg/contrib/mmap.cc:180
msgid "Unable to synchronize mmap"
msgstr "Kunne ikke synkronisere mmap"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:310
#, c-format
msgid ""
"Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Limit. "
"Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
msgstr ""
"Dynamisk MMap løb tør for plads. Øg venligst størrelsen på APT::Cache-Limit. "
"Aktuel værdi: %lu. (man 5 apt.conf)"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:409
#, c-format
msgid ""
"Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
"reached."
msgstr ""
"Kunne ikke øge størrelsen på MMap da begrænsningen på %lu byte allerede er "
"nået."
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:412
msgid ""
"Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
msgstr ""
"Kunne ikke øge størrelsen på MMap da automatisk øgning er deaktiveret af "
"bruger."
#. d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:371
#, c-format
msgid "%lid %lih %limin %lis"
msgstr "%lid %lih %limin %lis"
#. h means hours, min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:378
#, c-format
msgid "%lih %limin %lis"
msgstr "%lih %limin %lis"
#. min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:385
#, c-format
msgid "%limin %lis"
msgstr "%limin %lis"
#. s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:390
#, c-format
msgid "%lis"
msgstr "%lis"
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:1138
#, c-format
msgid "Selection %s not found"
msgstr "Det valgte %s blev ikke fundet"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:465
#, c-format
msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
msgstr "Ukendt type-forkortelse: '%c'"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:523
#, c-format
msgid "Opening configuration file %s"
msgstr "Åbner konfigurationsfilen %s"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:691
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Blokken starter uden navn."
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:710
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Forkert udformet mærke"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:727
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Overskydende affald efter værdien"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:767
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Direktiver kan kun angives i topniveauet"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:774
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: For mange sammenkædede inkluderinger"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:778 apt-pkg/contrib/configuration.cc:783
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Inkluderet herfra"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:787
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Ikke-understøttet direktiv '%s'"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:790
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: ryd direktiv kræver et tilvalgstræ som argument"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:840
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Overskydende affald i slutningen af filen"
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:153
#, c-format
msgid "%c%s... Error!"
msgstr "%c%s... Fejl!"
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:155
#, c-format
msgid "%c%s... Done"
msgstr "%c%s... Færdig"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:77
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Kommandolinjetilvalget '%c' [fra %s] kendes ikke."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:103 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:111
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:119
#, c-format
msgid "Command line option %s is not understood"
msgstr "Kommandolinjetilvalget %s blev ikke forstået"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:124
#, c-format
msgid "Command line option %s is not boolean"
msgstr "Kommandolinjetilvalget %s er ikke boolsk"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:165 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:186
#, c-format
msgid "Option %s requires an argument."
msgstr "Tilvalget %s kræver et parameter."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:200 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:206
#, c-format
msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
msgstr "Tilvalg %s: Opsætningspostens specifikation skal have en =<værdi>."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:236
#, c-format
msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
msgstr "Tilvalget %s kræver et heltalligt parameter, ikke '%s'"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:267
#, c-format
msgid "Option '%s' is too long"
msgstr "Tilvalget '%s' er for langt"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:300
#, c-format
msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
msgstr "%s blev ikke forstået, prøv med 'true' eller 'false'."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:350
#, c-format
msgid "Invalid operation %s"
msgstr "Ugyldig handling %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:52
#, c-format
msgid "Unable to stat the mount point %s"
msgstr "Kunne ikke finde monteringspunktet %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:175 apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:209
#: apt-pkg/acquire.cc:456 apt-pkg/acquire.cc:481 apt-pkg/clean.cc:39
#: methods/mirror.cc:97
#, c-format
msgid "Unable to change to %s"
msgstr "Kunne ikke skifte til %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:220
msgid "Failed to stat the cdrom"
msgstr "Kunne ikke finde cdrommen"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:168
#, c-format
msgid "Not using locking for read only lock file %s"
msgstr "Benytter ikke låsning for skrivebeskyttet låsefil %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:173
#, c-format
msgid "Could not open lock file %s"
msgstr "Kunne ikke åbne låsefilen %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:191
#, c-format
msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
msgstr "Benytter ikke låsning for nfs-monteret låsefil %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:195
#, c-format
msgid "Could not get lock %s"
msgstr "Kunne ikke opnå låsen %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:335
#, c-format
msgid "List of files can't be created as '%s' is not a directory"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:362
#, c-format
msgid "Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:380
#, c-format
msgid "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:389
#, c-format
msgid ""
"Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:679
#, c-format
msgid "Waited for %s but it wasn't there"
msgstr "Ventede på %s, men den var der ikke"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:691
#, c-format
msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
msgstr "Underprocessen %s modtog en segmenteringsfejl."
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:693
#, c-format
msgid "Sub-process %s received signal %u."
msgstr "Underprocessen %s modtog en signal %u."
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:697
#, c-format
msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
msgstr "Underprocessen %s returnerede en fejlkode (%u)"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:699
#, c-format
msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
msgstr "Underprocessen %s afsluttedes uventet"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:764 apt-pkg/indexcopy.cc:673
#, c-format
msgid "Could not open file %s"
msgstr "Kunne ikke åbne filen %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:781
#, c-format
msgid "Could not open file descriptor %d"
msgstr "Kunne ikke åbne filbeskrivelse %d"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:841
#, c-format
msgid "read, still have %lu to read but none left"
msgstr "læs, mangler stadig at læse %lu men der er ikke flere"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:874
#, c-format
msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
msgstr "skriv, mangler stadig at skrive %lu men kunne ikke"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1010
#, c-format
msgid "Problem closing the gzip file %s"
msgstr "Problem under lukning af gzip-filen %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1013
#, c-format
msgid "Problem closing the file %s"
msgstr "Problem under lukning af filen %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1018
#, c-format
msgid "Problem renaming the file %s to %s"
msgstr "Problem under omdøbning af filen %s til %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1029
#, c-format
msgid "Problem unlinking the file %s"
msgstr "Fejl ved frigivelse af filen %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1042
msgid "Problem syncing the file"
msgstr "Problem under synkronisering af fil"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:145
msgid "Empty package cache"
msgstr "Tomt pakke-mellemlager"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:151
msgid "The package cache file is corrupted"
msgstr "Pakke-mellemlagerets fil er ødelagt"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:156
msgid "The package cache file is an incompatible version"
msgstr "Pakke-mellemlagerets fil er af en inkompatibel version"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:161
#, c-format
msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
msgstr "Denne APT understøtter ikke versionssystemet '%s'"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:166
msgid "The package cache was built for a different architecture"
msgstr "Pakke-mellemlageret er lavet til en anden arkitektur"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:299
msgid "Depends"
msgstr "Afhængigheder"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:299
msgid "PreDepends"
msgstr "Præ-afhængigheder"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:299
msgid "Suggests"
msgstr "Foreslåede"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:300
msgid "Recommends"
msgstr "Anbefalede"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:300
msgid "Conflicts"
msgstr "Konflikter"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:300
msgid "Replaces"
msgstr "Erstatter"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:301
msgid "Obsoletes"
msgstr "Overflødiggør"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:301
msgid "Breaks"
msgstr "Ødelægger"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:301
msgid "Enhances"
msgstr "Forbedringer"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:312
msgid "important"
msgstr "vigtig"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:312
msgid "required"
msgstr "krævet"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:312
msgid "standard"
msgstr "standard"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:313
msgid "optional"
msgstr "frivillig"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:313
msgid "extra"
msgstr "ekstra"
#: apt-pkg/depcache.cc:125 apt-pkg/depcache.cc:154
msgid "Building dependency tree"
msgstr "Opbygger afhængighedstræ"
#: apt-pkg/depcache.cc:126
msgid "Candidate versions"
msgstr "Kandidatversioner"
#: apt-pkg/depcache.cc:155
msgid "Dependency generation"
msgstr "Afhængighedsgenerering"
#: apt-pkg/depcache.cc:175 apt-pkg/depcache.cc:208 apt-pkg/depcache.cc:212
msgid "Reading state information"
msgstr "Læser tilstandsoplysninger"
#: apt-pkg/depcache.cc:237
#, c-format
msgid "Failed to open StateFile %s"
msgstr "Kunne ikke åbne StateFile %s"
#: apt-pkg/depcache.cc:243
#, c-format
msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
msgstr "Kunne ikke skrive den midlertidige StateFile %s"
#: apt-pkg/tagfile.cc:102
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (1)"
msgstr "Kunne ikke tolke pakkefilen %s (1)"
#: apt-pkg/tagfile.cc:189
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (2)"
msgstr "Kunne ikke tolke pakkefilen %s (2)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:92
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s ([tilvalg] kunne ikke fortolkes)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:95
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s ([tilvalg] for kort)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:106
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s ([%s] er ikke en opgave)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:112
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s ([%s] har ingen nøgle)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:115
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s ([%s] nøgle %s har ingen værdi)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:128
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (URI)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:130
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:133
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (tolkning af URI)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:139
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (absolut dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:146
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (tolkning af dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:244
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Åbner %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:261 apt-pkg/cdrom.cc:444
#, c-format
msgid "Line %u too long in source list %s."
msgstr "Linjen %u er for lang i kildelisten %s."
#: apt-pkg/sourcelist.cc:281
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
msgstr "Ugyldig linje %u i kildelisten %s (type)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:285
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
msgstr "Typen '%s' er ukendt på linje %u i kildelisten %s"
#: apt-pkg/packagemanager.cc:335 apt-pkg/packagemanager.cc:623
#, c-format
msgid ""
"Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
"under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
msgstr ""
"Kunne ikke udføre øjeblikkelig konfiguration på '%s'. Se venligst man 5 apt."
"conf under APT:Immediate-Cinfigure for detaljer. (%d)"
#: apt-pkg/packagemanager.cc:456
#, c-format
msgid ""
"This installation run will require temporarily removing the essential "
"package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
"you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
msgstr ""
"Kørsel af denne installation kræver midlertidig afinstallation af den "
"essentielle pakke %s grundet en afhængighedsløkke. Det er ofte en dårlig "
"idé, men hvis du virkelig vil gøre det, kan du aktivere valget 'APT::Force-"
"LoopBreak'."
#: apt-pkg/packagemanager.cc:501
#, c-format
msgid ""
"Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'. Please "
"see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details."
msgstr ""
"Kunne ikke udføre øjeblikkelig konfiguration på allerede udpakket '%s'. Se "
"venligst man 5 apt.conf under APT:Immediate-Cinfigure for detaljer."
#: apt-pkg/pkgrecords.cc:32
#, c-format
msgid "Index file type '%s' is not supported"
msgstr "Indeksfiler af typen '%s' understøttes ikke"
#: apt-pkg/algorithms.cc:247
#, c-format
msgid ""
"The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr ""
"Pakken %s skal geninstalleres, men jeg kan ikke finde noget arkiv med den."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1158
msgid ""
"Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
"held packages."
msgstr ""
"Fejl, pkgProblemResolver::Resolve satte stopklodser op, det kan skyldes "
"tilbageholdte pakker."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1160
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
msgstr ""
"Kunne ikke korrigere problemerne, da du har tilbageholdt ødelagte pakker."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1464 apt-pkg/algorithms.cc:1466
#, fuzzy
msgid ""
"Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
"used instead."
msgstr ""
"Nogle indeksfiler kunne ikke hentes, de er blevet ignoreret eller de gamle "
"bruges i stedet."
#: apt-pkg/acquire.cc:79
#, c-format
msgid "List directory %spartial is missing."
msgstr "Listemappen %spartial mangler."
#: apt-pkg/acquire.cc:83
#, c-format
msgid "Archives directory %spartial is missing."
msgstr "Arkivmappen %spartial mangler."
#: apt-pkg/acquire.cc:91
#, c-format
msgid "Unable to lock directory %s"
msgstr "Kunne ikke låse mappen %s"
#. only show the ETA if it makes sense
#. two days
#: apt-pkg/acquire.cc:857
#, c-format
msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
msgstr "Henter fil %li ud af %li (%s tilbage)"
#: apt-pkg/acquire.cc:859
#, c-format
msgid "Retrieving file %li of %li"
msgstr "Henter fil %li ud af %li"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:110
#, c-format
msgid "The method driver %s could not be found."
msgstr "Metodedriveren %s blev ikke fundet."
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:159
#, c-format
msgid "Method %s did not start correctly"
msgstr "Metoden %s startede ikke korrekt"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:423
#, c-format
msgid "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press enter."
msgstr "Indsæt disken med navnet: '%s' i drevet '%s' og tryk retur."
#: apt-pkg/init.cc:147
#, c-format
msgid "Packaging system '%s' is not supported"
msgstr "Pakkesystemet '%s' understøttes ikke"
#: apt-pkg/init.cc:163
msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
msgstr "Kunne ikke bestemme en passende pakkesystemtype"
#: apt-pkg/clean.cc:56
#, c-format
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Kunne ikke finde %s."
#: apt-pkg/srcrecords.cc:44
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
msgstr "Du skal have nogle 'source'-URI'er i din sources.list"
#: apt-pkg/cachefile.cc:84
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
msgstr "Pakkelisterne eller statusfilen kunne ikke tolkes eller åbnes."
#: apt-pkg/cachefile.cc:88
msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
msgstr "Du kan muligvis rette problemet ved at køre 'apt-get update'"
#: apt-pkg/cachefile.cc:106
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Listen med kilder kunne ikke læses."
#: apt-pkg/policy.cc:71
#, c-format
msgid ""
"The value '%s' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not "
"available in the sources"
msgstr ""
#: apt-pkg/policy.cc:389
#, c-format
msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
msgstr "Ugyldig indgang i indstillingsfilen %s, pakkehovedet mangler"
#: apt-pkg/policy.cc:411
#, c-format
msgid "Did not understand pin type %s"
msgstr "Kunne ikke forstå pin-type %s"
#: apt-pkg/policy.cc:419
msgid "No priority (or zero) specified for pin"
msgstr "Ingen prioritet (eller prioritet nul) angivet ved pin"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:80
msgid "Cache has an incompatible versioning system"
msgstr "Mellemlageret benytter en inkompatibel versionsstyring"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:187
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewPackage)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:204
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (UsePackage1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:242
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewFileDesc1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:274
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (UsePackage2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:278
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewFileVer1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:295 apt-pkg/pkgcachegen.cc:305
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:313
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion%d)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewVersion%d)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:309
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (UsePackage3)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:342
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewFileDesc2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:348
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
msgstr ""
"Hold da op! Du nåede over det antal pakkenavne, denne APT kan håndtere."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:351
msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
msgstr "Hold da op! Du nåede over det antal versioner, denne APT kan håndtere."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:354
msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
msgstr "Hold da op! Du nåede over det antal versioner, denne APT kan håndtere."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:357
msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
msgstr ""
"Hold da op! Du nåede over det antal afhængigheder, denne APT kan håndtere."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:386
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (FindPkg)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:400
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (CollectfileProvides)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:406
#, c-format
msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
msgstr "Pakken %s %s blev ikke fundet under behandlingen af filafhængigheder"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:960
#, c-format
msgid "Couldn't stat source package list %s"
msgstr "Kunne ikke finde kildepakkelisten %s"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1065
msgid "Collecting File Provides"
msgstr "Samler filudbud"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1259 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1266
msgid "IO Error saving source cache"
msgstr "IO-fejl ved gemning af kilde-mellemlageret"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:135
#, c-format
msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
msgstr "omdøbning mislykkedes, %s (%s -> %s)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:636
msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "MD5Sum stemmer ikke"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:900 apt-pkg/acquire-item.cc:1848
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1991
msgid "Hash Sum mismatch"
msgstr "Hashsum stemmer ikke"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1388
#, c-format
msgid ""
"Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list entry "
"or malformed file)"
msgstr ""
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1403
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to find hash sum for '%s' in Release file"
msgstr "Kunne ikke fortolke udgivelsesfil %s"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1439
msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
msgstr ""
"Der er ingen tilgængelige offentlige nøgler for følgende nøgle-ID'er:\n"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1477
#, c-format
msgid ""
"Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
"repository will not be applied."
msgstr ""
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1499
#, c-format
msgid "Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)"
msgstr "Konfliktdistribution: %s (forventede %s men fik %s)"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1532
#, c-format
msgid ""
"A error occurred during the signature verification. The repository is not "
"updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s\n"
msgstr ""
"Der opstod en fejl under underskriftsbekræftelse. Arkivet er ikke opdateret "
"og den forrige indeksfil vil blive brugt. GPG-fejl: %s: %s\n"
#. Invalid signature file, reject (LP: #346386) (Closes: #627642)
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1542 apt-pkg/acquire-item.cc:1547
#, c-format
msgid "GPG error: %s: %s"
msgstr "GPG-fejl: %s: %s"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1639
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package. (due to missing arch)"
msgstr ""
"Jeg kunne ikke lokalisere filen til %s-pakken. Det betyder muligvis at du er "
"nødt til manuelt at reparere denne pakke. (grundet manglende arch)"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1698
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package."
msgstr ""
"Jeg kunne ikke lokalisere filen til %s-pakken. Det betyder muligvis at du er "
"nødt til manuelt at reparere denne pakke."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1753
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr "Pakkeindeksfilerne er i stykker. Intet 'Filename:'-felt for pakken %s."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1840
msgid "Size mismatch"
msgstr "Størrelsen stemmer ikke"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:53
#, c-format
msgid "Unable to parse Release file %s"
msgstr "Kunne ikke fortolke udgivelsesfil %s"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:63
#, c-format
msgid "No sections in Release file %s"
msgstr "Ingen afsnit i udgivelsesfil %s"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:97
#, c-format
msgid "No Hash entry in Release file %s"
msgstr "Intet hashpunkt i udgivelsesfil %s"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:110
#, c-format
msgid "Invalid 'Valid-Until' entry in Release file %s"
msgstr "Ugyldigt punkt 'Valid-Until' i udgivelsesfil %s"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:125
#, c-format
msgid "Invalid 'Date' entry in Release file %s"
msgstr "Ugyldigt punkt 'Date' i udgivelsesfil %s"
#: apt-pkg/vendorlist.cc:71
#, c-format
msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
msgstr "Leverandørblok %s inderholder intet fingeraftryk"
#: apt-pkg/cdrom.cc:525
#, c-format
msgid ""
"Using CD-ROM mount point %s\n"
"Mounting CD-ROM\n"
msgstr ""
"Bruger cdrom-monteringspunktet %s\n"
"Monterer cdrom\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:534 apt-pkg/cdrom.cc:631
msgid "Identifying.. "
msgstr "Identificerer.. "
#: apt-pkg/cdrom.cc:562
#, c-format
msgid "Stored label: %s\n"
msgstr "Gemt mærkat: %s \n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:571 apt-pkg/cdrom.cc:847
msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
msgstr "Afmonterer cdrom...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:591
#, c-format
msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
msgstr "Bruger cdrom-monteringspunktet %s\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:609
msgid "Unmounting CD-ROM\n"
msgstr "Afmonterer cdrom\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:614
msgid "Waiting for disc...\n"
msgstr "Venter på disken...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:623
msgid "Mounting CD-ROM...\n"
msgstr "Monterer cdrom...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:642
msgid "Scanning disc for index files..\n"
msgstr "Skanner disken for indeksfiler..\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:684
#, c-format
msgid ""
"Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and "
"%zu signatures\n"
msgstr ""
"Fandt %zu pakkeindekser, %zu kildeindekser, %zu oversættelsesindekser og %zu "
"signaturer\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:695
msgid ""
"Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
"wrong architecture?"
msgstr ""
"Kunne ikke finde nogen pakkefiler, det er muligvis ikke en Debiandisk eller "
"den forkerte arkitektur?"
#: apt-pkg/cdrom.cc:722
#, c-format
msgid "Found label '%s'\n"
msgstr "Fandt mærkatet '%s'\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:751
msgid "That is not a valid name, try again.\n"
msgstr "Det er ikke et gyldigt navn, prøv igen.\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:768
#, c-format
msgid ""
"This disc is called: \n"
"'%s'\n"
msgstr ""
"Denne disk hedder: \n"
" %s \n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:770
msgid "Copying package lists..."
msgstr "Kopierer pakkelisterne..."
#: apt-pkg/cdrom.cc:797
msgid "Writing new source list\n"
msgstr "Skriver ny kildeliste\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:805
msgid "Source list entries for this disc are:\n"
msgstr "Denne disk har følgende kildeliste-indgange:\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:270 apt-pkg/indexcopy.cc:928
#, c-format
msgid "Wrote %i records.\n"
msgstr "Skrev %i poster.\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:272 apt-pkg/indexcopy.cc:930
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
msgstr "Skrev %i poster med %i manglende filer.\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:275 apt-pkg/indexcopy.cc:933
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
msgstr "Skrev %i poster med %i ikke-trufne filer\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:278 apt-pkg/indexcopy.cc:936
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
msgstr "Skrev %i poster med %i manglende filer og %i ikke-trufne filer\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:537
#, c-format
msgid "Skipping nonexistent file %s"
msgstr "Springer ikkeeksisterende fil over %s"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:543
#, c-format
msgid "Can't find authentication record for: %s"
msgstr "Kan ikke finde godkendelsesregistrering for: %s"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:549
#, c-format
msgid "Hash mismatch for: %s"
msgstr "Hashsum stemmer ikke: %s"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:677
#, c-format
msgid "File %s doesn't start with a clearsigned message"
msgstr ""
#. TRANSLATOR: %s is the trusted keyring parts directory
#: apt-pkg/indexcopy.cc:708
#, c-format
msgid "No keyring installed in %s."
msgstr "Ingen nøglering installeret i %s."
#: apt-pkg/cacheset.cc:337
#, c-format
msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Udgaven '%s' for '%s' blev ikke fundet"
#: apt-pkg/cacheset.cc:340
#, c-format
msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Versionen '%s' for '%s' blev ikke fundet"
#: apt-pkg/cacheset.cc:447
#, c-format
msgid "Couldn't find task '%s'"
msgstr "Kunne ikke finde opgaven '%s'"
#: apt-pkg/cacheset.cc:454
#, c-format
msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
msgstr "Kunne ikke finde nogle pakker med regulært udtryk '%s'"
#: apt-pkg/cacheset.cc:467
#, c-format
msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
msgstr "Kan ikke vælge versioner fra pakke '%s' som er vitalt"
#: apt-pkg/cacheset.cc:475 apt-pkg/cacheset.cc:483
#, c-format
msgid ""
"Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
"neither of them"
msgstr ""
"Kan ikke vælge installeret eller kandidatversion fra pakke '%s' da den ikke "
"har nogen af dem"
#: apt-pkg/cacheset.cc:491
#, c-format
msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
msgstr "Kan ikke vælge nyeste version fra pakke '%s' som er vital"
#: apt-pkg/cacheset.cc:499
#, c-format
msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
msgstr ""
"Kan ikke vælge kandidatversion fra pakke %s da den ikke har nogen kandidat"
#: apt-pkg/cacheset.cc:507
#, c-format
msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
msgstr ""
"Kan ikke vælge installeret version fra pakke %s da den ikke er installeret"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:54
#, c-format
msgid "Installing %s"
msgstr "Installerer %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:55 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:848
#, c-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Sætter %s op"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:56 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:855
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Fjerner %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:57
#, c-format
msgid "Completely removing %s"
msgstr "Fjerner %s helt"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:58
#, c-format
msgid "Noting disappearance of %s"
msgstr "Bemærker forsvinding af %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:59
#, c-format
msgid "Running post-installation trigger %s"
msgstr "Kører førinstallationsudløser %s"
#. FIXME: use a better string after freeze
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:654
#, c-format
msgid "Directory '%s' missing"
msgstr "Mappe '%s' mangler"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:669 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:689
#, c-format
msgid "Could not open file '%s'"
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s'"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:841
#, c-format
msgid "Preparing %s"
msgstr "Klargør %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:842
#, c-format
msgid "Unpacking %s"
msgstr "Pakker %s ud"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:847
#, c-format
msgid "Preparing to configure %s"
msgstr "Gør klar til at sætte %s op"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:849
#, c-format
msgid "Installed %s"
msgstr "Installerede %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:854
#, c-format
msgid "Preparing for removal of %s"
msgstr "Gør klar til afinstallation af %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:856
#, c-format
msgid "Removed %s"
msgstr "Fjernede %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:861
#, c-format
msgid "Preparing to completely remove %s"
msgstr "Gør klar til at fjerne %s helt"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:862
#, c-format
msgid "Completely removed %s"
msgstr "Fjernede %s helt"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1082
msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
msgstr "Kan ikke skrive log, openpty() mislykkedes (/dev/pts ej monteret?)\n"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1113
msgid "Running dpkg"
msgstr "Kører dpkg"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1338
msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"
msgstr ""
"Ingen apportrapport skrevet da MaxReports (maks rapporter) allerede er nået"
#. check if its not a follow up error
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1343
msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
msgstr "afhængighedsproblemer - efterlader ukonfigureret"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1345
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates its a followup "
"error from a previous failure."
msgstr ""
"Ingen apportrapport skrevet da fejlbeskeden indikerer, at det er en "
"opfølgningsfejl fra en tidligere fejl."
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1351
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates a disk full "
"error"
msgstr ""
"Ingen apportrapport skrevet da fejlbeskeden indikerer en fuld disk-fejl"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1357
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates a out of memory "
"error"
msgstr ""
"Ingen apportrapport skrevet da fejlbeskeden indikerer en ikke nok "
"hukommelsesfejl"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1364
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error"
msgstr "Ingen apportrapport skrevet da fejlbeskeden indikerer en dpkg I/O-fejl"
#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:69
#, c-format
msgid ""
"Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
"it?"
msgstr ""
"Kunne ikke låse administrationsmappen (%s), bruger en anden proces den?"
#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:72
#, c-format
msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
msgstr "Kunne ikke låse administrationsmappen (%s), er du rod (root)?"
#. TRANSLATORS: the %s contains the recovery command, usually