You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

3731 lines
115 KiB

# translation of apt.po to Slovenian
# Matjaz Horvat <matjaz@owca.info>, 2004.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt 0.5.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-26 12:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-06 15:47+0000\n"
"Last-Translator: Andrej Znidarsic <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-03-07 13:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 12515)\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:154
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Paket %s različica %s ima nerešene odvisnosti:\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:282
msgid "Total package names: "
msgstr "Vseh imen paketov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:284
msgid "Total package structures: "
msgstr "Skupno struktur paketov : "
#: cmdline/apt-cache.cc:324
msgid " Normal packages: "
msgstr " Običajni paketi: "
#: cmdline/apt-cache.cc:325
msgid " Pure virtual packages: "
msgstr " Čisti navidezni paketi: "
#: cmdline/apt-cache.cc:326
msgid " Single virtual packages: "
msgstr " Posamezni navidezni paketi: "
#: cmdline/apt-cache.cc:327
msgid " Mixed virtual packages: "
msgstr " Mešani navidezni paketi: "
#: cmdline/apt-cache.cc:328
msgid " Missing: "
msgstr " Manjka: "
#: cmdline/apt-cache.cc:330
msgid "Total distinct versions: "
msgstr "Vseh različic: "
#: cmdline/apt-cache.cc:332
msgid "Total distinct descriptions: "
msgstr "Skupno različnih opisov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:334
msgid "Total dependencies: "
msgstr "Vseh odvisnosti: "
#: cmdline/apt-cache.cc:337
msgid "Total ver/file relations: "
msgstr "Vseh povezav Raz/Dat: "
#: cmdline/apt-cache.cc:339
msgid "Total Desc/File relations: "
msgstr "Skupno razmerij opisov/datotek: "
#: cmdline/apt-cache.cc:341
msgid "Total Provides mappings: "
msgstr "Vseh dobljenih preslikav: "
#: cmdline/apt-cache.cc:353
msgid "Total globbed strings: "
msgstr "Vseh razširjenih nizov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:367
msgid "Total dependency version space: "
msgstr "Celotna velikost z odvisnostmi različice: "
#: cmdline/apt-cache.cc:372
msgid "Total slack space: "
msgstr "Celotna ohlapna velikost: "
#: cmdline/apt-cache.cc:380
msgid "Total space accounted for: "
msgstr "Celotna velikost, izračunana za: "
#: cmdline/apt-cache.cc:511 cmdline/apt-cache.cc:1139
#, c-format
msgid "Package file %s is out of sync."
msgstr "Datoteka paketa %s ni usklajena."
#: cmdline/apt-cache.cc:589 cmdline/apt-cache.cc:1374
#: cmdline/apt-cache.cc:1376 cmdline/apt-cache.cc:1453 cmdline/apt-mark.cc:37
#: cmdline/apt-mark.cc:84 cmdline/apt-mark.cc:160
msgid "No packages found"
msgstr "Noben paket ni bil najden"
#: cmdline/apt-cache.cc:1218
msgid "You must give at least one search pattern"
msgstr "Podati morate vsaj en iskalni vzorec"
#: cmdline/apt-cache.cc:1353
msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
msgstr ""
#: cmdline/apt-cache.cc:1448 apt-pkg/cacheset.cc:440
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Ni mogoče najti paketa %s"
#: cmdline/apt-cache.cc:1478
msgid "Package files:"
msgstr "Datoteke paketa:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1485 cmdline/apt-cache.cc:1576
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr "Predpomnilnik ni usklajen, x-ref datoteke paketa ni mogoč"
#. Show any packages have explicit pins
#: cmdline/apt-cache.cc:1499
msgid "Pinned packages:"
msgstr "Pripeti paketi:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1511 cmdline/apt-cache.cc:1556
msgid "(not found)"
msgstr "(ni najdeno)"
#: cmdline/apt-cache.cc:1519
msgid " Installed: "
msgstr " Nameščen: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1520
msgid " Candidate: "
msgstr " Kandidat: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1538 cmdline/apt-cache.cc:1546
msgid "(none)"
msgstr "(brez)"
#: cmdline/apt-cache.cc:1553
msgid " Package pin: "
msgstr " Bucika paketa: "
#. Show the priority tables
#: cmdline/apt-cache.cc:1562
msgid " Version table:"
msgstr " Preglednica različic:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1675 cmdline/apt-cdrom.cc:197 cmdline/apt-config.cc:73
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:589
#: cmdline/apt-get.cc:3220 cmdline/apt-mark.cc:264 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, c-format
msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s za %s kodno preveden na %s %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1682
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-cache [options] command\n"
" apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache is a low-level tool used to query information\n"
"from APT's binary cache files\n"
"\n"
"Commands:\n"
" gencaches - Build both the package and source cache\n"
" showpkg - Show some general information for a single package\n"
" showsrc - Show source records\n"
" stats - Show some basic statistics\n"
" dump - Show the entire file in a terse form\n"
" dumpavail - Print an available file to stdout\n"
" unmet - Show unmet dependencies\n"
" search - Search the package list for a regex pattern\n"
" show - Show a readable record for the package\n"
" depends - Show raw dependency information for a package\n"
" rdepends - Show reverse dependency information for a package\n"
" pkgnames - List the names of all packages in the system\n"
" dotty - Generate package graphs for GraphViz\n"
" xvcg - Generate package graphs for xvcg\n"
" policy - Show policy settings\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -p=? The package cache.\n"
" -s=? The source cache.\n"
" -q Disable progress indicator.\n"
" -i Show only important deps for the unmet command.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
msgstr ""
"Uporaba: apt-cache [možnosti] ukaz\n"
" apt-cache [options] showpkg pak1 [pak2 ...]\n"
" apt-cache [options] showsrc pak1 [pak2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache je orodje nizke ravni za poizvedbo podatkov\n"
"iz APT-ovih binarnih datotek predpomnilnika\n"
"\n"
"Ukazi:\n"
" gencaches - izgradi tako predpomnilnik paketa kot izvorne kode\n"
" showpkg - pokaže nekaj podrobnosti za posamezen paket\n"
" showsrc - pokaže zapise izvorne kode\n"
" stats - pokaže nekaj osnovne statistike\n"
" dump - pokaže celotno datoteko v obliki terse\n"
" dumpavail - izpiše razpoložljivo datoteko na stdout\n"
" unmet - pokaže nezadoščene odvisnosti\n"
" search - išče po seznamu paketov za vzorec logičnega izraza\n"
" show - pokaže berljiv zapis za paket\n"
" showauto - pokaže seznam samodejno nameščenih pakrov\n"
" depends - pokaže surove podrobnosti odvisnosti za paket\n"
" rdepends - pokaže obratne podrobnosti odvisnosti za paket\n"
" pkgnames - izpiše imena vseh paketov na sistemu\n"
" dotty - ustvari grafe paketov za GraphViz\n"
" xvcg - ustvari grafe paketov za xvcg\n"
" policy - pokaži nastavitve pravil\n"
"\n"
"Možnosti:\n"
" -h to besedilo pomoči.\n"
" -p=? predpomnilnik paketa.\n"
" -s=? predpomnilnik izvorne kode.\n"
" -q onemogoči kazalnik napredka.\n"
" -i pokaže le pomembne odvisnosti za nezadoščen ukaz.\n"
" -c=? prebere to nastavitveno datoteko\n"
" -o=? nastavi poljubno nastavitveno možnost, npr -o dir::cahce=/tmp\n"
"Oglejte si strani priročnika apt-cache(8) in apt.conf(5) za več "
"podrobnosti.\n"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:77
msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
msgstr "Navedite ime tega diska, kot je naprimer 'Debian 5.0.3 disk 1'"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:92
msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
msgstr "Vstavite disk v pogon in pritisnite vnosno tipko"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:127
#, c-format
msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
msgstr "Priklapljanje '%s' na '%s' je spodletelo"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:162
msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
msgstr "Ponovi to opravilo za preostanek CD-jev v vaši zbirki."
#: cmdline/apt-config.cc:44
msgid "Arguments not in pairs"
msgstr "Argumenti niso v parih"
#: cmdline/apt-config.cc:79
msgid ""
"Usage: apt-config [options] command\n"
"\n"
"apt-config is a simple tool to read the APT config file\n"
"\n"
"Commands:\n"
" shell - Shell mode\n"
" dump - Show the configuration\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Uporaba: apt-config [možnosti] ukaz\n"
"\n"
"apt-config je preprosto orodje za branje nastavitvene datoteke APT\n"
"\n"
"Ukazi:\n"
" shell - Lupinski način\n"
" dump - Prikaže nastavitve\n"
"\n"
"Možnosti:\n"
" -h To besedilo pomoči.\n"
" -c=? Prebere podano datoteko z nastavitvami\n"
" -o=? Nastavi poljubno nastavitveno možnost, na primer. -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:98
#, c-format
msgid "%s not a valid DEB package."
msgstr "%s ni veljaven paket DEB."
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:232
msgid ""
"Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info\n"
"from debian packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" -t Set the temp dir\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Uporaba: apt-extracttemplates dat1 [dat2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates je orodje za pridobivanje podatkov o\n"
"nastavitvah in predlogah debianovih paketov\n"
"\n"
"Možnosti:\n"
" -h To besedilo pomoči\n"
" -t Nastavi začasno mapo\n"
" -c=? Prebere podano datoteko z nastavitvami\n"
" -o=? Nastavi poljubno nastavitveno možnost, na primer. -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:267 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1149
#, c-format
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Ni mogoče pisati na %s"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:309
msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
msgstr "Ni mogoče ugotoviti različice debconfa. Je sploh nameščen?"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:170 ftparchive/apt-ftparchive.cc:347
msgid "Package extension list is too long"
msgstr "Seznam razširitev paketov je predolg"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:172 ftparchive/apt-ftparchive.cc:189
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:212 ftparchive/apt-ftparchive.cc:262
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:276 ftparchive/apt-ftparchive.cc:298
#, c-format
msgid "Error processing directory %s"
msgstr "Napaka med obdelavo mape %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:260
msgid "Source extension list is too long"
msgstr "Seznam razširitev virov je predolg"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:377
msgid "Error writing header to contents file"
msgstr "Napaka med pisanjem glave v datoteko vsebine"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:407
#, c-format
msgid "Error processing contents %s"
msgstr "Napaka med obdelavo vsebine %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:595
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
" sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
" contents path\n"
" release path\n"
" generate config [groups]\n"
" clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
"many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
"for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
"Package file contains the contents of all the control fields from\n"
"each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
"is supported to force the value of Priority and Section.\n"
"\n"
"Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
"The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
"\n"
"The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
"tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
"override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
"appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
"Debian archive:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" --md5 Control MD5 generation\n"
" -s=? Source override file\n"
" -q Quiet\n"
" -d=? Select the optional caching database\n"
" --no-delink Enable delinking debug mode\n"
" --contents Control contents file generation\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option"
msgstr ""
"Uporaba: apt-ftparchive [možnosti] ukaz\n"
"Ukazi: packages, binarypath [datoteka prepisa [predpona poti]]\n"
" sources srcpath [datoteka prepisa [predpona poti]]\n"
" contents path\n"
" release path\n"
" generate config [skupine]\n"
" clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive ustvari datoteke kazala za arhive Debian. Podpira\n"
"več slogov ustvarjanja od popolnoma samodejnih do funkcionalnih zamenjav\n"
"za dpkg-scanpackages in dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive ustvari datoteke paketov iz drevesa .debs. Datoteka\n"
"paketa vsebuje vsebino vseh nadzornih polj iz vsakega paketa kot tudi\n"
"razpršilo MD5 in velikost datoteke. Datoteka prepisa podpira vsiljenje\n"
"vrednosti Prednosti in Odseka.\n"
"\n"
"Podobno apt-ftparchive ustvari datoteke paketov iz drevesa .dscs.\n"
"Možnost --source-override je mogoče uporabiti za navedbo datoteke prepisa "
"src\n"
"\n"
"Ukaza 'packages' in 'sources' je treba zagnati v korenu drevesa.\n"
"BinaryPath bi morala kazati na osnovno mapo rekurzivnega iskanja in\n"
"datoteka prepisa bi morala vsebovati zastavice prepisa Predpona je pripeta\n"
"v polja imena datoteke, če je prisotna. Primer uporabe iz arhiva Debian:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Možnosti:\n"
" -h To besedilo pomoči\n"
" --md5 ustvarjanje nadzorne vsote MD5\n"
" -s=? datoteka prepisa vira\n"
" -q tiho\n"
" -d=? izbere izbirno podatkovno zbirko pomnilnika\n"
" --no-delink omogoči način razhroščevanja razvezovanja\n"
" --contents nadzira ustvarjanje datoteke vsebine\n"
" -c=? prebere to nastavitveno datoteko\n"
" -o=? nastavi poljubno možnost nastavitve"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:801
msgid "No selections matched"
msgstr "Nobena izbira se ne ujema"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:879
#, c-format
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "Nekatere datoteke manjkajo v skupini datotek paketov `%s'"
#: ftparchive/cachedb.cc:43
#, c-format
msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
msgstr "Podatkovna zbirka je pokvarjena, datoteka je preimenovana v %s.old"
#: ftparchive/cachedb.cc:61
#, c-format
msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
msgstr "PZ je star, poskušanje nadgradnje %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:72
msgid ""
"DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
"remove and re-create the database."
msgstr ""
"Oblika podatkovne zbirke je neveljavna. V kolikor ste nadgradili s starejše "
"različice apt, podatkovno zbirko odstranite in jo znova ustvarite."
#: ftparchive/cachedb.cc:77
#, c-format
msgid "Unable to open DB file %s: %s"
msgstr "Ni mogoče odprti datoteke PZ %s: %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:123 apt-inst/extract.cc:178 apt-inst/extract.cc:190
#: apt-inst/extract.cc:207 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:117
#, c-format
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "Napaka med določitvijo %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:242
msgid "Archive has no control record"
msgstr "Arhiv nima nadzornega zapisa"
#: ftparchive/cachedb.cc:448
msgid "Unable to get a cursor"
msgstr "Ni mogoče najti kazalke"
#: ftparchive/writer.cc:78
#, c-format
msgid "W: Unable to read directory %s\n"
msgstr "O: ni mogoče brati mape %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:83
#, c-format
msgid "W: Unable to stat %s\n"
msgstr "O: Ni mogoče določiti %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:139
msgid "E: "
msgstr "E: "
#: ftparchive/writer.cc:141
msgid "W: "
msgstr "O: "
#: ftparchive/writer.cc:148
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "N: Napake se sklicujejo na datoteko "
#: ftparchive/writer.cc:166 ftparchive/writer.cc:198
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Ni mogoče razrešiti %s"
#: ftparchive/writer.cc:179
msgid "Tree walking failed"
msgstr "Hoja drevesa je spodletela"
#: ftparchive/writer.cc:206
#, c-format
msgid "Failed to open %s"
msgstr "Ni mogoče odprti %s"
#: ftparchive/writer.cc:265
#, c-format
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr " RazVeži %s [%s]\n"
#: ftparchive/writer.cc:273
#, c-format
msgid "Failed to readlink %s"
msgstr "Napaka med branjem povezave %s"
#: ftparchive/writer.cc:277
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s"
msgstr "Napaka med odvezovanjem %s"
#: ftparchive/writer.cc:284
#, c-format
msgid "*** Failed to link %s to %s"
msgstr "*** Napaka med povezovanjem %s in %s"
#: ftparchive/writer.cc:294
#, c-format
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " Dosežena meja RazVezovanja %sB.\n"
#: ftparchive/writer.cc:398
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Arhiv ni imel polja s paketom"
#: ftparchive/writer.cc:406 ftparchive/writer.cc:703
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s nima prepisanega vnosa\n"
#: ftparchive/writer.cc:472 ftparchive/writer.cc:811
#, c-format
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " Vzdrževalec %s je %s in ne %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:713
#, c-format
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s nima izvornega vnosa prepisa\n"
#: ftparchive/writer.cc:717
#, c-format
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr " %s nima tudi binarnega vnosa prepisa\n"
#: ftparchive/contents.cc:337 ftparchive/contents.cc:368
msgid "realloc - Failed to allocate memory"
msgstr "realloc - Napaka med dodeljevanjem pomnilnika"
#: ftparchive/override.cc:34 ftparchive/override.cc:142
#, c-format
msgid "Unable to open %s"
msgstr "Ni mogoče odpreti %s"
#: ftparchive/override.cc:60 ftparchive/override.cc:166
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #1"
msgstr "Napačno oblikovana prepisana vrstica %s %lu #1"
#: ftparchive/override.cc:74 ftparchive/override.cc:178
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #2"
msgstr "Napačno oblikovana prepisana vrstica %s %lu #2"
#: ftparchive/override.cc:88 ftparchive/override.cc:191
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #3"
msgstr "Napačno oblikovanje prepisane vrstice %s %lu #3"
#: ftparchive/override.cc:127 ftparchive/override.cc:201
#, c-format
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Napaka med branjem prepisane datoteke %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:67
#, c-format
msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
msgstr "Neznan algoritem stiskanja '%s'"
#: ftparchive/multicompress.cc:97
#, c-format
msgid "Compressed output %s needs a compression set"
msgstr "Stisnjen izhod %s potrebuje niz stiskanja"
#: ftparchive/multicompress.cc:165 methods/rsh.cc:91
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Ustvarjanje cevi IPC do podopravila je spodletelo"
#: ftparchive/multicompress.cc:191
msgid "Failed to create FILE*"
msgstr "Ustvarjanje DATOTEKE* ni uspelo"
#: ftparchive/multicompress.cc:194
msgid "Failed to fork"
msgstr "Vejitev ni uspela"
#: ftparchive/multicompress.cc:208
msgid "Compress child"
msgstr "Podrejeni predmet stiskanja"
#: ftparchive/multicompress.cc:231
#, c-format
msgid "Internal error, failed to create %s"
msgstr "Notranja napaka. Ni mogoče ustvariti %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:282
msgid "Failed to create subprocess IPC"
msgstr "Ni mogoče ustvariti podopravila IPD"
#: ftparchive/multicompress.cc:319
msgid "Failed to exec compressor "
msgstr "Ni mogoče izvesti stiskanja "
#: ftparchive/multicompress.cc:358
msgid "decompressor"
msgstr "program za razširjanje"
#: ftparchive/multicompress.cc:401
msgid "IO to subprocess/file failed"
msgstr "VI podopravila/datoteke je spodletel"
#: ftparchive/multicompress.cc:453
msgid "Failed to read while computing MD5"
msgstr "Med računanjem MD5 ni mogoče brati"
#: ftparchive/multicompress.cc:470
#, c-format
msgid "Problem unlinking %s"
msgstr "Napaka med odvezovanjem %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:485 apt-inst/extract.cc:185
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s"
msgstr "Ni mogoče preimenovati %s v %s"
#: cmdline/apt-get.cc:135
msgid "Y"
msgstr "Y"
#: cmdline/apt-get.cc:157 apt-pkg/cachefilter.cc:29
#, c-format
msgid "Regex compilation error - %s"
msgstr "Napaka med prevajanjem logičnega izraza - %s"
#: cmdline/apt-get.cc:252
msgid "The following packages have unmet dependencies:"
msgstr "Naslednji paketi imajo nerešene odvisnosti:"
#: cmdline/apt-get.cc:342
#, c-format
msgid "but %s is installed"
msgstr "vendar je paket %s nameščen"
#: cmdline/apt-get.cc:344
#, c-format
msgid "but %s is to be installed"
msgstr "vendar bo paket %s nameščen"
#: cmdline/apt-get.cc:351
msgid "but it is not installable"
msgstr "vendar se ga ne da namestiti"
#: cmdline/apt-get.cc:353
msgid "but it is a virtual package"
msgstr "vendar je navidezen paket"
#: cmdline/apt-get.cc:356
msgid "but it is not installed"
msgstr "vendar ni nameščen"
#: cmdline/apt-get.cc:356
msgid "but it is not going to be installed"
msgstr "vendar ne bo nameščen"
#: cmdline/apt-get.cc:361
msgid " or"
msgstr " ali"
#: cmdline/apt-get.cc:390
msgid "The following NEW packages will be installed:"
msgstr "Naslednji NOVI paketi bodo nameščeni:"
#: cmdline/apt-get.cc:416
msgid "The following packages will be REMOVED:"
msgstr "Naslednji novi paketi bodo ODSTRANJENI:"
#: cmdline/apt-get.cc:438
msgid "The following packages have been kept back:"
msgstr "Naslednji paketi so bili zadržani:"
#: cmdline/apt-get.cc:459
msgid "The following packages will be upgraded:"
msgstr "Naslednji paketi bodo nadgrajeni:"
#: cmdline/apt-get.cc:480
msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
msgstr "Naslednji paketi bodo POSTARANI:"
#: cmdline/apt-get.cc:500
msgid "The following held packages will be changed:"
msgstr "Naslednji zadržani paketi bodo spremenjeni:"
#: cmdline/apt-get.cc:555
#, c-format
msgid "%s (due to %s) "
msgstr "%s (zaradi %s) "
#: cmdline/apt-get.cc:563
msgid ""
"WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
"This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
msgstr ""
"OPOZORILO: Naslednji nujni paketi bodo odstranjeni.\n"
"Tega NE storite, razen če ne veste natanko kaj počenjate!"
#: cmdline/apt-get.cc:594
#, c-format
msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu nadgrajenih, %lu na novo nameščenih, "
#: cmdline/apt-get.cc:598
#, c-format
msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu posodobljenih, "
#: cmdline/apt-get.cc:600
#, c-format
msgid "%lu downgraded, "
msgstr "%lu postaranih, "
#: cmdline/apt-get.cc:602
#, c-format
msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
msgstr "%lu bo odstranjenih in %lu ne nadgrajenih.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:606
#, c-format
msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
msgstr "%lu ne popolnoma nameščenih ali odstranjenih.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:628
#, c-format
msgid "Note, selecting '%s' for task '%s'\n"
msgstr "Izbiranje '%s' za nalogo '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:634
#, c-format
msgid "Note, selecting '%s' for regex '%s'\n"
msgstr "Izbiranje '%s' za logični izraz '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:651
#, c-format
msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
msgstr "Paket %s je navidezen in ga je priskrbel:\n"
#: cmdline/apt-get.cc:662
msgid " [Installed]"
msgstr " [Nameščeno]"
#: cmdline/apt-get.cc:671
msgid " [Not candidate version]"
msgstr " [Ni različica kandidata]"
#: cmdline/apt-get.cc:673
msgid "You should explicitly select one to install."
msgstr "Sami izberite paket, ki ga želite namestiti."
#: cmdline/apt-get.cc:676
#, c-format
msgid ""
"Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
"This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
"is only available from another source\n"
msgstr ""
"Paket %s nima navedene različice, vendar se nanj nanaša nek drug paket.\n"
"To ponavadi pomeni, da paket manjka, je zastaran ali\n"
"pa je na voljo samo iz drugega vira.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:694
msgid "However the following packages replace it:"
msgstr "Kakorkoli, naslednji paketi ga nadomestijo:"
#: cmdline/apt-get.cc:706
#, c-format
msgid "Package '%s' has no installation candidate"
msgstr "Paket '%s' nima namestitvenega kandidata"
#: cmdline/apt-get.cc:717
#, c-format
msgid "Virtual packages like '%s' can't be removed\n"
msgstr "Navideznih paketov kot je '%s' ni mogoče odstraniti\n"
#: cmdline/apt-get.cc:748
#, c-format
msgid "Note, selecting '%s' instead of '%s'\n"
msgstr "Izbiranje '%s' namesto '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:778
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
msgstr "%s je preskočen, ker je že nameščen in ne potrebuje nadgradnje.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:782
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
msgstr "Preskok %s, ni nameščen in zahtevane so le nadgradnje\n"
#: cmdline/apt-get.cc:794
#, c-format
msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
msgstr "Ponovna namestitev %s ni možna, ker prejem ni možen.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:799
#, c-format
msgid "%s is already the newest version.\n"
msgstr "Najnovejša različica %s je že nameščena.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:818 cmdline/apt-get.cc:2088 cmdline/apt-mark.cc:59
#, c-format
msgid "%s set to manually installed.\n"
msgstr "%s je bil nastavljen na ročno nameščen.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:844
#, c-format
msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s'\n"
msgstr "Izbrana različica '%s' (%s) za '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:849
#, c-format
msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'\n"
msgstr "Izbrana različica '%s' (%s) za '%s' namesto '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:893
#, c-format
msgid "Package %s is not installed, so not removed\n"
msgstr "Paket %s ni nameščen, zato ni odstranjen\n"
#: cmdline/apt-get.cc:971
msgid "Correcting dependencies..."
msgstr "Popravljanje odvisnosti ..."
#: cmdline/apt-get.cc:974
msgid " failed."
msgstr " spodletelo."
#: cmdline/apt-get.cc:977
msgid "Unable to correct dependencies"
msgstr "Ni mogoče popraviti odvisnosti"
#: cmdline/apt-get.cc:980
msgid "Unable to minimize the upgrade set"
msgstr "Ni mogoče pomanjšati zbirke za nadgradnjo"
#: cmdline/apt-get.cc:982
msgid " Done"
msgstr " Opravljeno"
#: cmdline/apt-get.cc:986
msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
msgstr "Če želite popraviti napake, poskusite pognati 'apt-get -f install'."
#: cmdline/apt-get.cc:989
msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
msgstr "Nerešene odvisnosti. Poskusite uporabiti -f."
#: cmdline/apt-get.cc:1014
msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
msgstr "POZOR: Naslednjih paketov ni bilo mogoče overiti!"
#: cmdline/apt-get.cc:1018
msgid "Authentication warning overridden.\n"
msgstr "Opozorilo overitve je bilo prepisano.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1025
msgid "Install these packages without verification [y/N]? "
msgstr "Ali želite te pakete namestiti brez preverjanja [y/N]? "
#: cmdline/apt-get.cc:1027
msgid "Some packages could not be authenticated"
msgstr "Nekaterih paketkov bi bilo mogoče overiti"
#: cmdline/apt-get.cc:1036 cmdline/apt-get.cc:1197
msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
msgstr "Prišlo je do težav in -y je bil uporabljen brez --force-yes"
#: cmdline/apt-get.cc:1077
msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
msgstr "Notranja napaka, NamestiPakete je bil klican z pokvarjenimi paketi!"
#: cmdline/apt-get.cc:1086
msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
msgstr "Odstraniti je treba pakete, a je odstranjevanje onemogočeno."
#: cmdline/apt-get.cc:1097
msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
msgstr "Notranja napaka, Urejanje se ni končalo"
#: cmdline/apt-get.cc:1135
msgid "How odd.. The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
msgstr ""
"Kako čudno .. Velikosti se ne ujemata, pošljite sporočilo na apt@packages."
"debian.org"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:1142
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
msgstr "Potrebno je dobiti %sB/%sB arhivov.\n"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:1147
#, c-format
msgid "Need to get %sB of archives.\n"
msgstr "Potrebno je dobiti %sB arhivov.\n"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:1154
#, c-format
msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Po tem opravilu bo porabljenega %sB dodatnega prostora.\n"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:1159
#, c-format
msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Po tem opravilu bo sproščenega %sB prostora na disku.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1174 cmdline/apt-get.cc:1177 cmdline/apt-get.cc:2499
#: cmdline/apt-get.cc:2502
#, c-format
msgid "Couldn't determine free space in %s"
msgstr "Ni mogoče določiti prostega prostora v %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1187
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s."
msgstr "Na %s je premalo prostora."
#: cmdline/apt-get.cc:1203 cmdline/apt-get.cc:1223
msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
msgstr "Navedena je možnost Samo preprosto, a to opravilo ni preprosto."
#: cmdline/apt-get.cc:1205
msgid "Yes, do as I say!"
msgstr "Da, naredi tako kot pravim!"
#: cmdline/apt-get.cc:1207
#, c-format
msgid ""
"You are about to do something potentially harmful.\n"
"To continue type in the phrase '%s'\n"
" ?] "
msgstr ""
"Naredili boste nekaj, kar je morda lahko škodljivo.\n"
"Za nadaljevanje vtipkajte frazo '%s'\n"
" ?] "
#: cmdline/apt-get.cc:1213 cmdline/apt-get.cc:1232
msgid "Abort."
msgstr "Prekini."
#: cmdline/apt-get.cc:1228
msgid "Do you want to continue [Y/n]? "
msgstr "Ali želite nadaljevati [Y/n]? "
#: cmdline/apt-get.cc:1300 cmdline/apt-get.cc:2564 apt-pkg/algorithms.cc:1438
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s %s\n"
msgstr "Ni mogoče dobiti %s %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1318
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Prejem nekaterih datotek ni uspel"
#: cmdline/apt-get.cc:1319 cmdline/apt-get.cc:2576
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Prejem je dokončan in uporabljen je način samo prejema"
#: cmdline/apt-get.cc:1325
msgid ""
"Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
"missing?"
msgstr ""
"Nekaterih arhivov ni mogoče dobiti. Poskusite uporabiti apt-get update ali --"
"fix-missing."
#: cmdline/apt-get.cc:1329
msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
msgstr "--fix-missing in izmenjava medija trenutno nista podprta"
#: cmdline/apt-get.cc:1334
msgid "Unable to correct missing packages."
msgstr "Ni mogoče popraviti manjkajočih paketov."
#: cmdline/apt-get.cc:1335
msgid "Aborting install."
msgstr "Prekinjanje namestitve."
#: cmdline/apt-get.cc:1363
msgid ""
"The following package disappeared from your system as\n"
"all files have been overwritten by other packages:"
msgid_plural ""
"The following packages disappeared from your system as\n"
"all files have been overwritten by other packages:"
msgstr[0] ""
"Naslednji paketi so izginili z vašega sistema, ker so vse\n"
"datoteke prepisali drugi paketi:"
msgstr[1] ""
"Naslednji paketi je izginil z vašega sistema, ker so vse\n"
"datoteke prepisali drugi paketi:"
msgstr[2] ""
"Naslednja paketa sta izginila z vašega sistema, ker so vse\n"
"datoteke prepisali drugi paketi:"
msgstr[3] ""
"Naslednji paketi so izginili z vašega sistema, ker so vse\n"
"datoteke prepisali drugi paketi:"
#: cmdline/apt-get.cc:1367
msgid "Note: This is done automatic and on purpose by dpkg."
msgstr "Opomba: To je dpkg storil samodejno in namenoma."
#: cmdline/apt-get.cc:1505
#, c-format
msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
msgstr "Prezri nerazpoložljiv cilj izdaje '%s' paketa '%s'"
#: cmdline/apt-get.cc:1537
#, c-format
msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
msgstr "Izbiranje '%s' kot vir paketa namesto '%s'\n"
#. if (VerTag.empty() == false && Last == 0)
#: cmdline/apt-get.cc:1575
#, c-format
msgid "Ignore unavailable version '%s' of package '%s'"
msgstr "Prezri nerazpoložljivo različico '%s' paketa '%s'"
#: cmdline/apt-get.cc:1591
msgid "The update command takes no arguments"
msgstr "Ukaz update ne sprejema argumentov"
#: cmdline/apt-get.cc:1653
msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
msgstr ""
"Program ne bi smel brisati stvari, ni mogoče zagnati "
"SamodejnegaOdstranjevalnika"
#: cmdline/apt-get.cc:1748
msgid ""
"Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
"shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
msgstr ""
"Videti je, da je SamodejniOdstranjevalnik nekaj uničil, kar se ne bi smelo "
"zgoditi\n"
"Pošljite poročilo o hrošču v apt."
#.
#. if (Packages == 1)
#. {
#. c1out << endl;
#. c1out <<
#. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
#. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
#. "that package should be filed.") << endl;
#. }
#.
#: cmdline/apt-get.cc:1751 cmdline/apt-get.cc:1921
msgid "The following information may help to resolve the situation:"
msgstr "Naslednji podatki vam bodo morda pomagali rešiti težavo:"
#: cmdline/apt-get.cc:1755
msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
msgstr "Notranja napaka, SamodejniOdstranjevalnik je pokvaril stvari"
#: cmdline/apt-get.cc:1762
msgid ""
"The following package was automatically installed and is no longer required:"
msgid_plural ""
"The following packages were automatically installed and are no longer "
"required:"
msgstr[0] "Naslednji paketi so bili samodejno nameščeni in niso več zahtevani:"
msgstr[1] "Naslednji paket je bil samodejno nameščen in ni več zahtevan:"
msgstr[2] ""
"Naslednja paketa sta bila samodejno nameščena in nista več zahtevana:"
msgstr[3] "Naslednji paketi so bili samodejno nameščeni in niso več zahtevani:"
#: cmdline/apt-get.cc:1766
#, c-format
msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
msgid_plural ""
"%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
msgstr[0] "%lu paketov je bilo samodejno nameščenih in niso več zahtevani.\n"
msgstr[1] "%lu paket je bil samodejno nameščen in ni bil več zahtevan.\n"
msgstr[2] "%lu paketa sta bila samodejno nameščena in nista več zahtevana.\n"
msgstr[3] "%lu paketi so bili samodejno nameščeni in niso več zahtevani.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1768
msgid "Use 'apt-get autoremove' to remove them."
msgstr "Uporabite 'apt-get autoremove' za njihovo odstranitev."
#: cmdline/apt-get.cc:1787
msgid "Internal error, AllUpgrade broke stuff"
msgstr "Notranja napaka zaradi AllUpgrade."
#: cmdline/apt-get.cc:1886
msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:"
msgstr "Poskusite zagnati 'apt-get -f install', če želite popraviti naslednje:"
#: cmdline/apt-get.cc:1890
msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
msgstr ""
"Nerešene odvisnosti. Poskusite 'apt-get -f install' brez paketov (ali "
"navedite rešitev)."
#: cmdline/apt-get.cc:1906
msgid ""
"Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
"requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
"distribution that some required packages have not yet been created\n"
"or been moved out of Incoming."
msgstr ""
"Nekaterih paketov ni mogoče namestiti. To lahko pomeni, da ste zahtevali\n"
"nemogoč položaj, če uporabljate nestabilno izdajo pa\n"
", da nekateri zahtevani paketi še niso ustvarjeni ali premaknjeni\n"
" iz Prihajajočega."
#: cmdline/apt-get.cc:1924
msgid "Broken packages"
msgstr "Pokvarjeni paketi"
#: cmdline/apt-get.cc:1950
msgid "The following extra packages will be installed:"
msgstr "Naslednji dodatni paketi bodo nameščeni:"
#: cmdline/apt-get.cc:2040
msgid "Suggested packages:"
msgstr "Predlagani paketi:"
#: cmdline/apt-get.cc:2041
msgid "Recommended packages:"
msgstr "Priporočeni paketi:"
#: cmdline/apt-get.cc:2083
#, c-format
msgid "Couldn't find package %s"
msgstr "Ni mogoče najti paketa %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2090 cmdline/apt-mark.cc:61
#, c-format
msgid "%s set to automatically installed.\n"
msgstr "%s je nastavljen na samodejno nameščen.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2098 cmdline/apt-mark.cc:105
msgid ""
"This command is deprecated. Please use 'apt-mark auto' and 'apt-mark manual' "
"instead."
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:2114
msgid "Calculating upgrade... "
msgstr "Preračunavanje nadgradnje ... "
#: cmdline/apt-get.cc:2117 methods/ftp.cc:707 methods/connect.cc:111
msgid "Failed"
msgstr "Spodletelo"
#: cmdline/apt-get.cc:2122
msgid "Done"
msgstr "Opravljeno"
#: cmdline/apt-get.cc:2189 cmdline/apt-get.cc:2197
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Notranja napaka, reševalnik težav je pokvaril stvari"
#: cmdline/apt-get.cc:2221 cmdline/apt-get.cc:2254
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Ni mogoče zakleniti mape prejemov"
#: cmdline/apt-get.cc:2305
#, c-format
msgid "Downloading %s %s"
msgstr "Prejemanje %s %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2361
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
msgstr ""
"Potrebno je navesti vsaj en paket, za katerega želite dobiti izvorno kodo"
#: cmdline/apt-get.cc:2401 cmdline/apt-get.cc:2713
#, c-format
msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Izvornega paketa za %s ni mogoče najti"
#: cmdline/apt-get.cc:2418
#, c-format
msgid ""
"NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"OPOMBA: pakiranje '%s' vzdrževano v sistemu nadzora različice '%s' na:\n"
"%s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2423
#, c-format
msgid ""
"Please use:\n"
"bzr get %s\n"
"to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
msgstr ""
"Uporabite:\n"
"bzr get %s\n"
"za pridobivanje zadnjih (morda neizdanih) posodobitev paketa.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2476
#, c-format
msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
msgstr "Preskok že prejete datoteke '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2513
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s"
msgstr "Nimate dovolj prostora na %s"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:2522
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
msgstr "Potrebno je dobiti %sB/%sB izvornih arhivov.\n"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:2527
#, c-format
msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
msgstr "Potrebno je dobiti %sB izvornih arhivov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2533
#, c-format
msgid "Fetch source %s\n"
msgstr "Dobi vir %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2571
msgid "Failed to fetch some archives."
msgstr "Nekaterih arhivov ni mogoče pridobiti."
#: cmdline/apt-get.cc:2602
#, c-format
msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
msgstr "Odpakiranje že odpakiranih izvornih paketov v %s je bilo preskočeno\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2614
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Ukaz odpakiranja '%s' ni uspel.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2615
#, c-format
msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
msgstr "Izberite, če je paket 'dpkg-dev' nameščen.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2637
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Ukaz gradnje '%s' ni uspel.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2657
msgid "Child process failed"
msgstr "Podrejeno opravilo ni uspelo"
#: cmdline/apt-get.cc:2676
msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
msgstr ""
"Potrebno je navesti vsaj en paket, za katerega želite preveriti odvisnosti "
"za gradnjo"
#: cmdline/apt-get.cc:2701
#, c-format
msgid ""
"No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
"Architectures for setup"
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:2718
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr "Ni mogoče dobiti podrobnosti o odvisnostih za gradnjo za %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2738
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s nima odvisnosti za gradnjo.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2868
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s can't be satisfied because %s is not allowed on '%s' "
"packages"
msgstr "%s odvisnosti za %s ni mogoče zadostiti, ker ni mogoče najti paketa %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2889
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
"found"
msgstr "%s odvisnosti za %s ni mogoče zadostiti, ker ni mogoče najti paketa %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2912
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
msgstr ""
"Ni mogoče zadostiti %s odvisnosti za %s. Nameščen paket %s je preveč nov"
#: cmdline/apt-get.cc:2951
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of "
"package %s can't satisfy version requirements"
msgstr ""
"%s odvisnosti za %s ni mogoče zadostiti, ker nobena različica paketa %s ne "
"more zadostiti zahtevi po različici"
#: cmdline/apt-get.cc:2957
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no candidate "
"version"
msgstr "%s odvisnosti za %s ni mogoče zadostiti, ker ni mogoče najti paketa %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2980
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
msgstr "Ni mogoče zadostiti %s odvisnosti za %s: %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2996
#, c-format
msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
msgstr "Odvisnosti za gradnjo %s ni bilo mogoče zadostiti."
#: cmdline/apt-get.cc:3001
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Obdelava odvisnosti za gradnjo je spodletela"
#: cmdline/apt-get.cc:3094 cmdline/apt-get.cc:3106
#, c-format
msgid "Changelog for %s (%s)"
msgstr "Dnevnik sprememb za %s (%s)"
#: cmdline/apt-get.cc:3225
msgid "Supported modules:"
msgstr "Podprti moduli:"
#: cmdline/apt-get.cc:3266
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-get is a simple command line interface for downloading and\n"
"installing packages. The most frequently used commands are update\n"
"and install.\n"
"\n"
"Commands:\n"
" update - Retrieve new lists of packages\n"
" upgrade - Perform an upgrade\n"
" install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)\n"
" remove - Remove packages\n"
" autoremove - Remove automatically all unused packages\n"
" purge - Remove packages and config files\n"
" source - Download source archives\n"
" build-dep - Configure build-dependencies for source packages\n"
" dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - Follow dselect selections\n"
" clean - Erase downloaded archive files\n"
" autoclean - Erase old downloaded archive files\n"
" check - Verify that there are no broken dependencies\n"
" changelog - Download and display the changelog for the given package\n"
" download - Download the binary package into the current directory\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -d Download only - do NOT install or unpack archives\n"
" -s No-act. Perform ordering simulation\n"
" -y Assume Yes to all queries and do not prompt\n"
" -f Attempt to correct a system with broken dependencies in place\n"
" -m Attempt to continue if archives are unlocatable\n"
" -u Show a list of upgraded packages as well\n"
" -b Build the source package after fetching it\n"
" -V Show verbose version numbers\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual\n"
"pages for more information and options.\n"
" This APT has Super Cow Powers.\n"
msgstr ""
"Uporaba: apt-get [možnosti] ukaz\n"
" apt-get [možnosti] install|remove pak1 [pak2 ...]\n"
" apt-get [možnosti] source pak1 [pak2 ...]\n"
"\n"
"apt-get je enostaven vmesnik ukazne vrstice za prejemanje\n"
"in nameščanje paketov. Najpogosteje uporabljena ukaza\n"
"sta update in install.\n"
"\n"
"Ukazi:\n"
" update - pridobi sezname novih paketov\n"
" upgrade - izvede nadgradnjo\n"
" install - namesti nove pakete (paket je libc6, ne libc6.deb)\n"
" remove - odstrani pakete\n"
" autoremove - samodejno odstrani vse neuporabljene pakete\n"
" purge - odstrani pakete in nastavitvene datoteke\n"
" source - prejme arhive izvorne kode\n"
" dist-upgrade - nadgradnja distrbucije, oglejte si apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - sledi izbiram dselect\n"
" clean - izbriši prejete datoteke arhiva\n"
" autoclean - izbriše stare prejete datoteke arhiva\n"
" check - preveri, da ni zlomljenih odvisnosti\n"
" markauto - označi dane pakete kot samodejno nameščene\n"
" unmarkauto - označi dane pakete kot ročno nameščene\n"
" changelog - prejme in prikaže dnevnik sprememb za dani paket\n"
" download - prejme binarni paket v trenutno mapo\n"
"\n"
"Možnosti:\n"
" -h to besedilo pomoči.\n"
" -q beležljiv izhod - brez indikatorja napredka\n"
" -qq ni izhoda razen napak\n"
" -d le prejmi - NE namesti ali odpakiraj arhivov\n"
" -s izvedi simulacijo ukaza\n"
" -y predpostavi Yes za vsa vprašanja in ne postavljaj vprašanj\n"
" -f poskusi popraviti sistem z zlomljenimi odvisnostmi\n"
" -m poskusi nadaljevati, če arhivov ni mogoče najti\n"
" -u pokaži tudi seznam nadgrajenih paketov\n"
" -b izgradi izvorni paket po njegovem pridobivanju\n"
" -V pokaže podrobno izpisane številke različic\n"
" -c=? prebere to nastavitveno datoteko\n"
" -o=? nastavi poljubno nastavitveno možnost, na primer dir::cache=/temo\n"
"Za več podrobnosti in možnosti si oglejte priročnike apt-get(8),\n"
"sources.list(5) in apt.conf(5).\n"
" Ta APT ima zmožnosti Super krave.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:3429
msgid ""
"NOTE: This is only a simulation!\n"
" apt-get needs root privileges for real execution.\n"
" Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
" so don't depend on the relevance to the real current situation!"
msgstr ""
"OPOMBA: To je samo simulacija!\n"
" apt-get za pravo izvajanje potrebuje privilegije skrbnika.\n"
" Zaklepanje je onemogočeno, zato se ne zanašajte\n"
" na pomembnost trenutnega pravega stanja!"
#: cmdline/acqprogress.cc:57
msgid "Hit "
msgstr "Zadetek "
#: cmdline/acqprogress.cc:81
msgid "Get:"
msgstr "Dobi:"
#: cmdline/acqprogress.cc:112
msgid "Ign "
msgstr "Prezr "
#: cmdline/acqprogress.cc:116
msgid "Err "
msgstr "Nap "
#: cmdline/acqprogress.cc:137
#, c-format
msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
msgstr "Pridobljenih %sB v %s (%sB/s)\n"
#: cmdline/acqprogress.cc:227
#, c-format
msgid " [Working]"
msgstr " [Delo]"
#: cmdline/acqprogress.cc:283
#, c-format
msgid ""
"Media change: please insert the disc labeled\n"
" '%s'\n"
"in the drive '%s' and press enter\n"
msgstr ""
"Sprememba medija: vstavite disk z oznako\n"
" '%s'\n"
"v enoto '%s' in pritisnite vnosno tipko\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:46
#, fuzzy, c-format
msgid "%s can not be marked as it is not installed.\n"
msgstr "vendar ni nameščen"
#: cmdline/apt-mark.cc:52
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was already set to manually installed.\n"
msgstr "%s je bil nastavljen na ročno nameščen.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:54
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was already set to automatically installed.\n"
msgstr "%s je nastavljen na samodejno nameščen.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:169
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was already set on hold.\n"
msgstr "Najnovejša različica %s je že nameščena.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:171
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was already not hold.\n"
msgstr "Najnovejša različica %s je že nameščena.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:185 cmdline/apt-mark.cc:207
#, fuzzy, c-format
msgid "%s set on hold.\n"
msgstr "%s je bil nastavljen na ročno nameščen.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:187 cmdline/apt-mark.cc:212
#, fuzzy, c-format
msgid "Canceled hold on %s.\n"
msgstr "Ni mogoče odprti %s"
#: cmdline/apt-mark.cc:220
msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
msgstr ""
#: cmdline/apt-mark.cc:268
msgid ""
"Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-mark is a simple command line interface for marking packages\n"
"as manual or automatical installed. It can also list marks.\n"
"\n"
"Commands:\n"
" auto - Mark the given packages as automatically installed\n"
" manual - Mark the given packages as manually installed\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -s No-act. Just prints what would be done.\n"
" -f read/write auto/manual marking in the given file\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-mark(8) and apt.conf(5) manual pages for more information."
msgstr ""
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:86
msgid "Unknown package record!"
msgstr "Neznan zapis paketa!"
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:150
msgid ""
"Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is used\n"
"to indicate what kind of file it is.\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" -s Use source file sorting\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Uporaba: apt-sortpkgs [možnosti] dat1 [dat2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs je preprosto orodje za razvrščanje paketnih datotek. Možnost -"
"s\n"
"določa vrsto datoteke.\n"
"\n"
"Možnosti:\n"
" -h to besedilo pomoči\n"
" -s uporabi razvrščanje izvornih datotek\n"
" -c=? Prebere podano datoteko z nastavitvami\n"
" -o=? Nastavi poljubno nastavitveno možnost, npr. -o dir::cache=/tmp\n"
#: dselect/install:32
msgid "Bad default setting!"
msgstr "Napačna privzeta nastavitev!"
#: dselect/install:51 dselect/install:83 dselect/install:87 dselect/install:94
#: dselect/install:105 dselect/update:45
msgid "Press enter to continue."
msgstr "Za nadaljevanje pritisnite vnosno tipko."
#: dselect/install:91
msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
msgstr "Ali želite izbrisati vse predhodno prejete datoteke .deb?"
#: dselect/install:101
msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
msgstr ""
"Med razširajanjem je prišlo do nekaterih napak. Paketi, ki so bili nameščeni"
#: dselect/install:102
msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
msgstr "bodo bili nastavljeni. To lahko povzroči podvojene napake"
#: dselect/install:103
msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
msgstr ""
"ali do napak zaradi manjkajočih odvisnosti. To je v redu, pomembne so samo "
"napake"
#: dselect/install:104
msgid ""
"above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgstr "nad tem sporočilom. Popravite jih in poženite Namest[I]tev še enkrat"
#: dselect/update:30
msgid "Merging available information"
msgstr "Združevanje razpoložljivih podaktov"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:114
msgid "Failed to create pipes"
msgstr "Ni mogoče ustvariti pip"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:141
msgid "Failed to exec gzip "
msgstr "Ni mogoče izvesti gzip "
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:178 apt-inst/contrib/extracttar.cc:208
msgid "Corrupted archive"
msgstr "Pokvarjen arhiv"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:193
msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
msgstr "Nadzorna vsota tar ni uspela, arhiv je pokvarjen"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:300
#, c-format
msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
msgstr "Neznana vrsta glave TAR %u, član %s"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:70
msgid "Invalid archive signature"
msgstr "Neveljaven podpis arhiva"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:78
msgid "Error reading archive member header"
msgstr "Napaka med branjem glave člana arhiva"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:90
#, c-format
msgid "Invalid archive member header %s"
msgstr "Neveljavna glava arhiva člana %s"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:102
msgid "Invalid archive member header"
msgstr "Neveljavna glava člana arhiva"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:128
msgid "Archive is too short"
msgstr "Arhiv je prekratek"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:132
msgid "Failed to read the archive headers"
msgstr "Glav arhiva ni mogoče brati"
#: apt-inst/filelist.cc:380
msgid "DropNode called on still linked node"
msgstr "DropNode je poklical stabilno povezano vozlišče"
#: apt-inst/filelist.cc:412
msgid "Failed to locate the hash element!"
msgstr "Ni mogoče najti razpršenega elementa!"
#: apt-inst/filelist.cc:459
msgid "Failed to allocate diversion"
msgstr "Ni mogoče dodeliti odklona"
#: apt-inst/filelist.cc:464
msgid "Internal error in AddDiversion"
msgstr "Notranja napaka v AddDiversion"
#: apt-inst/filelist.cc:477
#, c-format
msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
msgstr "Poskus prepisovanja odklona, %s -> %s in %s/%s"
#: apt-inst/filelist.cc:506
#, c-format
msgid "Double add of diversion %s -> %s"
msgstr "Dvojni seštevek odklona %s -> %s"
#: apt-inst/filelist.cc:549
#, c-format
msgid "Duplicate conf file %s/%s"
msgstr "Dvojnik datoteke z nastavitvami %s/%s"
#: apt-inst/dirstream.cc:41 apt-inst/dirstream.cc:47 apt-inst/dirstream.cc:53
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "Zapisovanje datoteke %s je spodletelo"
#: apt-inst/dirstream.cc:98 apt-inst/dirstream.cc:106
#, c-format
msgid "Failed to close file %s"
msgstr "Napaka med zapiranjem datoteke %s"
#: apt-inst/extract.cc:93 apt-inst/extract.cc:164
#, c-format
msgid "The path %s is too long"
msgstr "Pot %s je predolga"
#: apt-inst/extract.cc:124
#, c-format
msgid "Unpacking %s more than once"
msgstr "Odpakiranje %s več kot enkrat"
#: apt-inst/extract.cc:134
#, c-format
msgid "The directory %s is diverted"
msgstr "Mapa %s je odklonjena"
#: apt-inst/extract.cc:144
#, c-format
msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
msgstr "Paket poskuša pisati v tarčo odklona %s/%s"
#: apt-inst/extract.cc:154 apt-inst/extract.cc:297
msgid "The diversion path is too long"
msgstr "Pot odklona je predloga"
#: apt-inst/extract.cc:240
#, c-format
msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
msgstr "Mapa %s je bil zamenjana z ne-mapo"
#: apt-inst/extract.cc:280
msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
msgstr "Iskanje vozlišča v njegovem razpršenem vedru ni uspelo"
#: apt-inst/extract.cc:284
msgid "The path is too long"
msgstr "Pot je predolga"
#: apt-inst/extract.cc:412
#, c-format
msgid "Overwrite package match with no version for %s"
msgstr "Prepiši zadetek paketa brez vnosa različice za %s"
#: apt-inst/extract.cc:429
#, c-format
msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
msgstr "Datoteka %s/%s prepisuje datoteko v paketu %s"
#. Only warn if there are no sources.list.d.
#. Only warn if there is no sources.list file.
#: apt-inst/extract.cc:462 apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:179
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:343 apt-pkg/sourcelist.cc:204
#: apt-pkg/sourcelist.cc:210 apt-pkg/acquire.cc:450 apt-pkg/init.cc:104
#: apt-pkg/init.cc:112 apt-pkg/clean.cc:33 apt-pkg/policy.cc:352
#: methods/mirror.cc:91
#, c-format
msgid "Unable to read %s"
msgstr "Ni mogoče brati %s"
#: apt-inst/extract.cc:489
#, c-format
msgid "Unable to stat %s"
msgstr "Ni mogoče določiti %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:51 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:57
#, c-format
msgid "Failed to remove %s"
msgstr "Odstranitev %s ni uspela"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:106 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:108
#, c-format
msgid "Unable to create %s"
msgstr "Ni mogoče ustvariti %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:114
#, c-format
msgid "Failed to stat %sinfo"
msgstr "Določitev %sinfo ni uspela"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:119
msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
msgstr "Podatki in začasne mape morajo biti na istem datotečnem sistemu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:135 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1048
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1152 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1158
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1320
msgid "Reading package lists"
msgstr "Branje seznama paketov"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:176
#, c-format
msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
msgstr "Sprememba v skrbnikovo mapo %sinfo ni uspela"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:197 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:351
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:444
msgid "Internal error getting a package name"
msgstr "Notranja napaka med dobivanjem imena paketa"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:201 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:382
msgid "Reading file listing"
msgstr "Branje seznama datotek"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:212
#, c-format
msgid ""
"Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
"then make it empty and immediately re-install the same version of the "
"package!"
msgstr ""
"Odpiranje datoteke s seznamom '%sinfo/%s' ni uspelo. Če ne morete obnoviti "
"datoteke, jo izpraznite in takoj znova namestite enako različico paketa!"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:225 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:238
#, c-format
msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
msgstr "Branje datoteke s seznamom %sinfo/%s ni uspelo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:262
msgid "Internal error getting a node"
msgstr "Notranja napaka med dobivanjem vozlišča"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:305
#, c-format
msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
msgstr "Odpiranje datoteke z odklonom %sdiversions ni uspelo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:320
msgid "The diversion file is corrupted"
msgstr "Datoteka z odklonom je pokvarjena"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:327 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:332
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:337
#, c-format
msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
msgstr "Neveljavna vrstica v datoteki z odklonom: %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:358
msgid "Internal error adding a diversion"
msgstr "Notranja napaka med dodajanjem odklona"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:379
msgid "The pkg cache must be initialized first"
msgstr "Najprej se mora začeti predpomnilnik paketov"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:439
#, c-format
msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
msgstr "Napaka med iskanjem paketa: glava, odmik %lu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:461
#, c-format
msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
msgstr "Napačna izbira ConfFile v datoteki stanja. Odmik %lu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:466
#, c-format
msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
msgstr "Napaka med razčlenjevanjem MD5. Odmik %lu"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:39 apt-inst/deb/debfile.cc:44
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "To ni veljaven arhiv DEB. Manjka član '%s'."
#. FIXME: add data.tar.xz here - adding it now would require a Translation round for a very small gain
#: apt-inst/deb/debfile.cc:53
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
msgstr "To ni veljaven arhiv DEB, nima člana '%s', '%s' ali '%s'"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:113
#, c-format
msgid "Couldn't change to %s"
msgstr "Ni mogoče spremeniti v %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:154
#, c-format
msgid "Internal error, could not locate member %s"
msgstr "Notranja napaka. Ni mogoče najti člana %s."
#: apt-inst/deb/debfile.cc:189
msgid "Failed to locate a valid control file"
msgstr "Ni mogoče najti veljavne nadzorne datoteke"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:274
msgid "Unparsable control file"
msgstr "Nadzorne datoteke ni mogoče razčleniti"
#: methods/bzip2.cc:60 methods/gzip.cc:52
msgid "Empty files can't be valid archives"
msgstr "Prazne datoteke ne morejo biti veljavni arhivi"
#: methods/bzip2.cc:64
#, c-format
msgid "Couldn't open pipe for %s"
msgstr "Ni mogoče odprti cevi za %s"
#: methods/bzip2.cc:108
#, c-format
msgid "Read error from %s process"
msgstr "Napaka med branjem iz opravila %s"
#: methods/bzip2.cc:140 methods/bzip2.cc:149 methods/copy.cc:43
#: methods/gzip.cc:92 methods/gzip.cc:101 methods/rred.cc:524
#: methods/rred.cc:533
msgid "Failed to stat"
msgstr "Določitev ni uspela"
#: methods/bzip2.cc:146 methods/copy.cc:80 methods/gzip.cc:98
#: methods/rred.cc:530
msgid "Failed to set modification time"
msgstr "Nastavitev časa spremembe je spodletela"
#: methods/cdrom.cc:199
#, c-format
msgid "Unable to read the cdrom database %s"
msgstr "Ni mogoče brati podatkovne zbirke %s na CD-ROM-u"
#: methods/cdrom.cc:208
msgid ""
"Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
"cannot be used to add new CD-ROMs"
msgstr ""
"Uporabite apt-cdrom, če želite, da APT prepozna CD. apt-get update ne more "
"sam dodati novih CD-ROM-ov"
#: methods/cdrom.cc:218
msgid "Wrong CD-ROM"
msgstr "Napačen CD-ROM"
#: methods/cdrom.cc:245
#, c-format
msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
msgstr "Ni mogoče odklopiti CD-ROM-a v %s, ker je morda še v uporabi."
#: methods/cdrom.cc:250
msgid "Disk not found."
msgstr "Diska ni mogoče najti."
#: methods/cdrom.cc:258 methods/file.cc:79 methods/rsh.cc:265
msgid "File not found"
msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
#: methods/file.cc:44
msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
msgstr "Neveljaven URI. Krajevni URI-ji se morajo začeti z //"
#. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
#: methods/ftp.cc:168
msgid "Logging in"
msgstr "Prijavljanje"
#: methods/ftp.cc:174
msgid "Unable to determine the peer name"
msgstr "Ni mogoče ugotoviti imena gostitelja"
#: methods/ftp.cc:179
msgid "Unable to determine the local name"
msgstr "Ni mogoče določiti krajevnega imena"
#: methods/ftp.cc:210 methods/ftp.cc:238
#, c-format
msgid "The server refused the connection and said: %s"
msgstr "Strežnik je zavrnil povezavo in sporočil: %s"
#: methods/ftp.cc:216
#, c-format
msgid "USER failed, server said: %s"
msgstr "USER je spodletel, strežnik je odgovoril: %s"
#: methods/ftp.cc:223
#, c-format
msgid "PASS failed, server said: %s"
msgstr "PASS je spodletel, strežnik je odgovoril: %s"
#: methods/ftp.cc:243
msgid ""
"A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
"is empty."
msgstr ""
"Naveden je bil posredniški strežnik, ne pa tudi prijavni skript. Acquire::"
"ftp::ProxyLogin je prazen."
#: methods/ftp.cc:271
#, c-format
msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
msgstr "Ukaz prijavne skripte '%s' ni uspel, strežnik je odgovoril: %s"
#: methods/ftp.cc:297
#, c-format
msgid "TYPE failed, server said: %s"
msgstr "TYPE je spodletel, strežnik je odgovoril: %s"
#: methods/ftp.cc:335 methods/ftp.cc:446 methods/rsh.cc:184 methods/rsh.cc:227
msgid "Connection timeout"
msgstr "Povezava je zakasnela"
#: methods/ftp.cc:341
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Strežnik je zaprl povezavo"
#: methods/ftp.cc:344 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:820 methods/rsh.cc:191
msgid "Read error"
msgstr "Napaka branja"
#: methods/ftp.cc:351 methods/rsh.cc:198
msgid "A response overflowed the buffer."
msgstr "Odgovor je prekoračil predpomnilnik."
#: methods/ftp.cc:368 methods/ftp.cc:380
msgid "Protocol corruption"
msgstr "Okvara protokola"
#: methods/ftp.cc:452 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:862 methods/rsh.cc:233
msgid "Write error"
msgstr "Napaka pisanja"
#: methods/ftp.cc:692 methods/ftp.cc:698 methods/ftp.cc:734
msgid "Could not create a socket"
msgstr "Ni mogoče ustvariti vtiča"
#: methods/ftp.cc:703
msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
msgstr "Ni mogoče povezati podatkovnega vtiča. Povezava je zakasnela."
#: methods/ftp.cc:709
msgid "Could not connect passive socket."
msgstr "Ni mogoče povezat pasivnega vtiča."
#: methods/ftp.cc:727
msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
msgstr "getaddrinfo ni mogel dobiti poslušajočega vtiča"
#: methods/ftp.cc:741
msgid "Could not bind a socket"
msgstr "Ni mogoče povezati vtiča"
#: methods/ftp.cc:745
msgid "Could not listen on the socket"
msgstr "Ni mogoče poslušati na vtiču"
#: methods/ftp.cc:752
msgid "Could not determine the socket's name"
msgstr "Ni mogoče določiti imena vtiča"
#: methods/ftp.cc:784
msgid "Unable to send PORT command"
msgstr "Ni mogoče poslati ukaza PORT"
#: methods/ftp.cc:794
#, c-format
msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
msgstr "Neznan naslov družine %u (AF_*)"
#: methods/ftp.cc:803
#, c-format
msgid "EPRT failed, server said: %s"
msgstr "EPRT ni uspel, strežnik je odgovoril: %s"
#: methods/ftp.cc:823
msgid "Data socket connect timed out"
msgstr "Povezava podatkovne vtičnice je zakasnela"
#: methods/ftp.cc:830
msgid "Unable to accept connection"
msgstr "Ni mogoče sprejeti povezave"
#: methods/ftp.cc:869 methods/http.cc:1023 methods/rsh.cc:303
msgid "Problem hashing file"
msgstr "Težava med razprševanjem datoteke"
#: methods/ftp.cc:882
#, c-format
msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
msgstr "Ni mogoče pridobiti datoteke, strežnik je odgovoril '%s'"
#: methods/ftp.cc:897 methods/rsh.cc:322
msgid "Data socket timed out"
msgstr "Podatkovna vtič je potekel"
#: methods/ftp.cc:927
#, c-format
msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
msgstr "Prenos podatkov ni uspel, strežnik je odgovoril '%s'"
#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:1004
msgid "Query"
msgstr "Poizvedba"
#: methods/ftp.cc:1116
msgid "Unable to invoke "
msgstr "Ni mogoče klicati "
#: methods/connect.cc:71
#, c-format
msgid "Connecting to %s (%s)"
msgstr "Povezovanje z %s (%s)"
#: methods/connect.cc:82
#, c-format
msgid "[IP: %s %s]"
msgstr "[IP: %s %s]"
#: methods/connect.cc:89
#, c-format
msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
msgstr "Ni mogoče ustvariti vtiča za %s (f=%u t=%u p=%u)"
#: methods/connect.cc:95
#, c-format
msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
msgstr "Ni mogoče začeti povezave z %s:%s (%s)."
#: methods/connect.cc:103
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
msgstr "Ni se mogoče povezati z %s:%s (%s). Povezava je zakasnela."
#: methods/connect.cc:121
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
msgstr "Ni se mogoče povezati z %s:%s (%s)."
#. We say this mainly because the pause here is for the
#. ssh connection that is still going
#: methods/connect.cc:149 methods/rsh.cc:425
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Povezovanje z %s"
#: methods/connect.cc:168 methods/connect.cc:187
#, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Ni mogoče razrešiti '%s'"
#: methods/connect.cc:193
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr "Začasna napaka med razreševanjem '%s'"
#: methods/connect.cc:196
#, c-format
msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
msgstr "Nekaj čudnega se je zgodilo med razreševanjem '%s:%s' (%i - %s)"
#: methods/connect.cc:243
#, c-format
msgid "Unable to connect to %s:%s:"
msgstr "Ni se mogoče povezati z %s:%s:"
#: methods/gpgv.cc:166
msgid ""
"Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
msgstr ""
"Notranja napaka: Dober podpis, toda ni mogoče določiti podpisa ključa?!"
#: methods/gpgv.cc:171
msgid "At least one invalid signature was encountered."
msgstr "Najden je bil vsaj en neveljaven podpis."
#: methods/gpgv.cc:175
msgid "Could not execute 'gpgv' to verify signature (is gpgv installed?)"
msgstr "Ni mogoče izvesti 'gpgv' za preverjanje podpisa (je gpgv nameščen?)"
#: methods/gpgv.cc:180
msgid "Unknown error executing gpgv"
msgstr "Neznana napaka med izvajanjem gpgv"
#: methods/gpgv.cc:214 methods/gpgv.cc:221
msgid "The following signatures were invalid:\n"
msgstr "Naslednji podpisi so bili neveljavni:\n"
#: methods/gpgv.cc:228
msgid ""
"The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
"available:\n"
msgstr ""
"Naslednjih podpisov ni mogoče preveriti, ker javni ključ ni na voljo:\n"
#: methods/http.cc:385
msgid "Waiting for headers"
msgstr "Čakanje na glave"
#: methods/http.cc:531
#, c-format
msgid "Got a single header line over %u chars"
msgstr "Dobljena je ena vrstica glave preko %u znakov"
#: methods/http.cc:539
msgid "Bad header line"
msgstr "Neveljavna vrstica glave"
#: methods/http.cc:564 methods/http.cc:571
msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
msgstr "Strežnik HTTP je poslal neveljavno glavo odgovora"
#: methods/http.cc:600
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
msgstr "Strežnik HTTP je poslal glavo z neveljavno dolžino vsebine"
#: methods/http.cc:615
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
msgstr "Strežnik HTTP je poslal glavo z neveljavnim obsegom vsebine"
#: methods/http.cc:617
msgid "This HTTP server has broken range support"
msgstr "Ta strežnik HTTP ima pokvarjen obseg podpore"
#: methods/http.cc:641
msgid "Unknown date format"
msgstr "Neznana oblika datuma"
#: methods/http.cc:800
msgid "Select failed"
msgstr "Izbira ni uspela"
#: methods/http.cc:805
msgid "Connection timed out"
msgstr "Povezava je zakasnela"
#: methods/http.cc:828
msgid "Error writing to output file"
msgstr "Napaka med pisanjem v izhodno datoteko"
#: methods/http.cc:859
msgid "Error writing to file"
msgstr "Napaka med pisanjem v datoteko"
#: methods/http.cc:887
msgid "Error writing to the file"
msgstr "Napaka med pisanjem v datoteko"
#: methods/http.cc:901
msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
msgstr "Napaka med branjem s strežnika. Oddaljeni del je zaprl povezavo"
#: methods/http.cc:903
msgid "Error reading from server"
msgstr "Napaka med branjem s strežnika"
#: methods/http.cc:1008 apt-pkg/contrib/mmap.cc:291
msgid "Failed to truncate file"
msgstr "Ni mogoče obrezati datoteke"
#: methods/http.cc:1183
msgid "Bad header data"
msgstr "Napačni podatki glave"
#: methods/http.cc:1200 methods/http.cc:1255
msgid "Connection failed"
msgstr "Povezava ni uspela"
#: methods/http.cc:1347
msgid "Internal error"
msgstr "Notranja napaka"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:77
msgid "Can't mmap an empty file"
msgstr "mmap prazne datoteke ni mogoč"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:89
#, c-format
msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
msgstr "Ni mogoče podvojiti opisnika datotek %i"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:97 apt-pkg/contrib/mmap.cc:258
#, c-format
msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
msgstr "Ni mogoče narediti mmap %lu bajtov"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:124
msgid "Unable to close mmap"
msgstr "Ni mogoče zapreti mmap"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:152 apt-pkg/contrib/mmap.cc:180
msgid "Unable to synchronize mmap"
msgstr "Ni mogoče uskladiti mmap"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:310
#, c-format
msgid ""
"Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Limit. "
"Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
msgstr ""
"Dinamičnemu MMap je zmanjkalo prostora. Povečajte velikost APT::Omejitev-"
"Predpomnilnika. Trenutna vrednost: %lu. (man 5 apt.conf)"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:409
#, c-format
msgid ""
"Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
"reached."
msgstr ""
"Ni mogoče povečati velikosti MMap, ker je omejitev %lu bajtov že dosežena."
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:412
msgid ""
"Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
msgstr ""
"Ni mogoče povečati velikosti MMap, ker je samodejno povečevanje onemogočeno."
#. d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:371
#, c-format
msgid "%lid %lih %limin %lis"
msgstr "%lid %lih %limin %lis"
#. h means hours, min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:378
#, c-format
msgid "%lih %limin %lis"
msgstr "%lih %limin %lis"
#. min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:385
#, c-format
msgid "%limin %lis"
msgstr "%limin %lis"
#. s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:390
#, c-format
msgid "%lis"
msgstr "%lis"
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:1138
#, c-format
msgid "Selection %s not found"
msgstr "Izbire %s ni mogoče najti"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:465
#, c-format
msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
msgstr "Neprepoznana vrsta okrajšave: '%c'"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:523
#, c-format
msgid "Opening configuration file %s"
msgstr "Odpiranje nastavitvene datoteke %s"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:691
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
msgstr "Skladenjska napaka %s:%u: Blok se začne brez imena."
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:710
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
msgstr "Skladenjska napaka %s:%u: Slabo oblikovana oznaka."
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:727
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
msgstr "Skladenjska napaka %s:%u: Dodatna krama za vrednostjo."
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:767
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
msgstr ""
"Skladenjska napaka %s:%u: Napotki se lahko izvedejo le na vrhnji ravni."
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:774
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
msgstr "Skladenjska napaka %s:%u: Preveč vgnezdenih vključitev"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:778 apt-pkg/contrib/configuration.cc:783
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
msgstr "Skladenjska napaka %s:%u: Vključeno od tu"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:787
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
msgstr "Skladenjska napaka %s:%u: Nepodprt napotek '%s'"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:790
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
msgstr ""
"Skladenjska napaka %s:%u: počisti ukaz zahteva drevo možnosti kot argument"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:840
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
msgstr "Skladenjska napaka %s:%u: Dodatna krama na koncu datoteke"
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:153
#, c-format
msgid "%c%s... Error!"
msgstr "%c%s ... Napaka!"
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:155
#, c-format
msgid "%c%s... Done"
msgstr "%c%s ... Narejeno"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:77
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Možnost ukazne vrstice '%c' [iz %s] ni poznana."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:103 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:111
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:119
#, c-format
msgid "Command line option %s is not understood"
msgstr "Možnosti ukazne vrstice %s ni mogoče razumeti"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:124
#, c-format
msgid "Command line option %s is not boolean"
msgstr "Možnost ukazne vrstice %s ni boolova vrednost"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:165 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:186
#, c-format
msgid "Option %s requires an argument."
msgstr "Možnost %s zahteva argument."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:200 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:206
#, c-format
msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
msgstr "Možnost %s: Določilo predmeta nastavitve zahtevajo =<val>."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:236
#, c-format
msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
msgstr "Možnost %s zahteva celoštevilski argument, ne '%s'"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:267
#, c-format
msgid "Option '%s' is too long"
msgstr "Možnost '%s' je predolga"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:300
#, c-format
msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
msgstr "Pomena %s ni mogoče razumeti, poskusite pravilno ali napačno."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:350
#, c-format
msgid "Invalid operation %s"
msgstr "Neveljavno opravilo %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:52
#, c-format
msgid "Unable to stat the mount point %s"
msgstr "Ni mogoče določiti priklopne točke %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:175 apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:209
#: apt-pkg/acquire.cc:456 apt-pkg/acquire.cc:481 apt-pkg/clean.cc:39
#: methods/mirror.cc:97
#, c-format
msgid "Unable to change to %s"
msgstr "Ni mogoče spremeniti v %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:220
msgid "Failed to stat the cdrom"
msgstr "Ni mogoče določiti CD-ROM-a"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:168
#, c-format
msgid "Not using locking for read only lock file %s"
msgstr "Brez uporabe zaklepanja za zaklenjeno datoteko le za branje %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:173
#, c-format
msgid "Could not open lock file %s"
msgstr "Ni mogoče odprti zaklenjene datoteke %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:191
#, c-format
msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
msgstr "Brez uporabe zaklepanja za datoteko %s, priklopljeno z NTFS"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:195
#, c-format
msgid "Could not get lock %s"
msgstr "Ni mogoče zakleniti datoteke %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:335
#, c-format
msgid "List of files can't be created as '%s' is not a directory"
msgstr "Seznama datotek ni mogoče ustvariti, ker '%s' ni mapa"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:362
#, c-format
msgid "Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file"
msgstr "Preziranje '%s' v mapi '%s', ker ni običajna datoteka"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:380
#, c-format
msgid "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension"
msgstr "Preziranje datoteke '%s' v mapi '%s', ker nima pripone imena datotek"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:389
#, c-format
msgid ""
"Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension"
msgstr ""
"Preziranje datoteke '%s' v mapi '%s', ker nima veljavne pripone imena datotek"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:679
#, c-format
msgid "Waited for %s but it wasn't there"
msgstr "Program je čakal na %s a ga ni bilo tam"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:691
#, c-format
msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
msgstr "Pod-opravilo %s je prejelo segmentacijsko napako."
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:693
#, c-format
msgid "Sub-process %s received signal %u."
msgstr "Pod-opravilo %s je prejelo signal %u."
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:697
#, c-format
msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
msgstr "Pod-opravilo %s je vrnilo kodo napake (%u)"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:699
#, c-format
msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
msgstr "Pod-opravilo %s se je nepričakovano zaključilo"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:764 apt-pkg/indexcopy.cc:673
#, c-format
msgid "Could not open file %s"
msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:781
#, c-format
msgid "Could not open file descriptor %d"
msgstr "Ni mogoče odpreti opisnika datotek %d"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:841
#, c-format
msgid "read, still have %lu to read but none left"
msgstr "branje, še vedno %lu za branje, a nobeden ni ostal"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:874
#, c-format
msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
msgstr "pisanje, še vedno %lu za pisanje, a ni mogoče"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1010
#, c-format
msgid "Problem closing the gzip file %s"
msgstr "Težava med zapiranjem gzip datoteke %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1013
#, c-format
msgid "Problem closing the file %s"
msgstr "Težava med zapiranjem datoteke %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1018
#, c-format
msgid "Problem renaming the file %s to %s"
msgstr "Težava med preimenovanje datoteke %s v %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1029
#, c-format
msgid "Problem unlinking the file %s"
msgstr "Težava med razvezovanjem datoteke %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1042
msgid "Problem syncing the file"
msgstr "Težava med usklajevanjem datoteke"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:145
msgid "Empty package cache"
msgstr "Prazen predpomnilnik paketov"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:151
msgid "The package cache file is corrupted"
msgstr "Datoteka s predpomnilnikom paketov je pokvarjena"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:156
msgid "The package cache file is an incompatible version"
msgstr "Različica datoteke s predpomnilnikom paketov ni združljiva"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:161
#, c-format
msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
msgstr "Ta APT ne podpira sistema različic '%s'"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:166
msgid "The package cache was built for a different architecture"
msgstr "Predpomnilnik paketov je bil izgrajen za drugačno arhitekturo"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:299
msgid "Depends"
msgstr "Odvisen od"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:299
msgid "PreDepends"
msgstr "Predodvisen od"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:299
msgid "Suggests"
msgstr "Priporoča"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:300
msgid "Recommends"
msgstr "Priporoča"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:300
msgid "Conflicts"
msgstr "V sporu z"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:300
msgid "Replaces"
msgstr "Zamenja"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:301
msgid "Obsoletes"
msgstr "Zastara"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:301
msgid "Breaks"
msgstr "Pokvari"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:301
msgid "Enhances"
msgstr "Izboljša"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:312
msgid "important"
msgstr "pomembno"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:312
msgid "required"
msgstr "obvezno"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:312
msgid "standard"
msgstr "običajni"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:313
msgid "optional"
msgstr "izbirno"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:313
msgid "extra"
msgstr "dodatno"
#: apt-pkg/depcache.cc:125 apt-pkg/depcache.cc:154
msgid "Building dependency tree"
msgstr "Gradnja drevesa odvisnosti"
#: apt-pkg/depcache.cc:126
msgid "Candidate versions"
msgstr "Različice kandidatov"
#: apt-pkg/depcache.cc:155
msgid "Dependency generation"
msgstr "Ustvarjanje odvisnosti"
#: apt-pkg/depcache.cc:175 apt-pkg/depcache.cc:208 apt-pkg/depcache.cc:212
msgid "Reading state information"
msgstr "Branje podatkov o stanju"
#: apt-pkg/depcache.cc:237
#, c-format
msgid "Failed to open StateFile %s"
msgstr "Odpiranje DatotekeStanja %s je spodletelo"
#: apt-pkg/depcache.cc:243
#, c-format
msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
msgstr "Pisanje začasne DatotekeStanja %s je spodletelo"
#: apt-pkg/tagfile.cc:102
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (1)"
msgstr "Ni mogoče razčleniti datoteke paketa %s (1)"
#: apt-pkg/tagfile.cc:189
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (2)"
msgstr "Ni mogoče razčleniti datoteke paketa %s (2)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:92
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
msgstr ""
"Slabo oblikovana vrstica %lu na seznamu virov %s ([možnosti] ni mogoče "
"razčleniti)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:95
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
msgstr "Slabo oblikovana vrstica %lu na seznamu virov %s ([možnost] prekratka)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:106
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
msgstr "Slabo oblikovana vrstica %lu na seznamu vrstic %s ([%s] ni dodelitev)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:112
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
msgstr "Slabo oblikovana vrstica %lu na seznamu virov %s ([%s] nima ključa)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:115
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
msgstr ""
"Slabo oblikovana vrstica %lu na seznamu virov %s ([%s] ključ %s nima "
"vrednosti)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:128
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
msgstr "Slabo oblikovana vrstica %lu v seznamu virov %s (URI)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:130
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
msgstr "Slabo oblikovana vrstica %lu v seznamu virov %s (distribucija)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:133
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
msgstr "Slabo oblikovana vrstica %lu v seznamu virov %s (razčlenitev URI)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:139
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
msgstr ""
"Slabo oblikovana vrstica %lu v seznamu virov %s (absolutna distribucija)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:146
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
msgstr ""
"Slabo oblikovana vrstica %lu v seznamu virov %s (razčlenitev distribucije)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:244
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Odpiranje %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:261 apt-pkg/cdrom.cc:444
#, c-format
msgid "Line %u too long in source list %s."
msgstr "Vrstica %u v seznamu virov %s je predolga."
#: apt-pkg/sourcelist.cc:281
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
msgstr "Slabo oblikovana vrstica %u v seznamu virov %s (vrsta)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:285
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
msgstr "Vrsta '%s' v vrstici %u na seznamu virov %s ni znana"
#: apt-pkg/packagemanager.cc:335 apt-pkg/packagemanager.cc:623
#, c-format
msgid ""
"Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
"under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
msgstr ""
"Ni mogoče izvesti takojąnje nastavitve na '%s'. Oglejte si man5 apt.conf pod "
"APT::Takojąnja-nastavitev za podrobnosti. (%d)"
#: apt-pkg/packagemanager.cc:456
#, c-format
msgid ""
"This installation run will require temporarily removing the essential "
"package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
"you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
msgstr ""
"Ta krog namestitve zahteva začasno odstranitev ključnega paketa %s zaradi "
"zanke spora/predodvisnosti. To je ponavadi slabo, toda če zares želite "
"nadaljevati, vključite možnost APT::Force-LoopBreak."
#: apt-pkg/packagemanager.cc:501
#, c-format
msgid ""
"Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'. Please "
"see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details."
msgstr ""
"Ni mogoče izvesti takojąnje nastavitve že razpakiranega '%s'. Oglejte si man "
"5 apt.conf pod APT::Takojšnja-Nastavitev za podrobnosti"
#: apt-pkg/pkgrecords.cc:32
#, c-format
msgid "Index file type '%s' is not supported"
msgstr "Vrsta datoteke s kazalom '%s' ni podprta"
#: apt-pkg/algorithms.cc:247
#, c-format
msgid ""
"The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr "Paket %s mora biti znova nameščen, vendar ni mogoče najti arhiva zanj."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1158
msgid ""
"Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
"held packages."
msgstr ""
"Napaka. pkgProblemResolver::Napake pri razrešitvi, ki so jih morda "
"povzročili zadržani paketi."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1160
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
msgstr "Ni mogoče popraviti težav. Imate pokvarjene pakete."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1464 apt-pkg/algorithms.cc:1466
msgid ""
"Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
"used instead."
msgstr ""
"Prejem nekaterih datotek kazala je spodletel. Bile so prezrte ali pa so bile "
"namesto njih uporabljene stare."
#: apt-pkg/acquire.cc:79
#, c-format
msgid "List directory %spartial is missing."
msgstr "Mapa seznama %spartial manjka."
#: apt-pkg/acquire.cc:83
#, c-format
msgid "Archives directory %spartial is missing."
msgstr "Mapa arhivov %spartial manjka."
#: apt-pkg/acquire.cc:91
#, c-format
msgid "Unable to lock directory %s"
msgstr "Mape %s ni mogoče zakleniti"
#. only show the ETA if it makes sense
#. two days
#: apt-pkg/acquire.cc:857
#, c-format
msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
msgstr "Pridobivanje datoteke %li od %li (%s preostalo)"
#: apt-pkg/acquire.cc:859
#, c-format
msgid "Retrieving file %li of %li"
msgstr "Pridobivanje datoteke %li od %li"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:110
#, c-format
msgid "The method driver %s could not be found."
msgstr "Gonilnika načinov %s ni mogoče najti."
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:159
#, c-format
msgid "Method %s did not start correctly"
msgstr "Način %s se ni začel pravilno"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:423
#, c-format
msgid "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press enter."
msgstr "Vstavite disk z oznako '%s' v pogon '%s' in pritisnite vnosno tipko."
#: apt-pkg/init.cc:147
#, c-format
msgid "Packaging system '%s' is not supported"
msgstr "Paketni sistem '%s' ni podprt"
#: apt-pkg/init.cc:163
msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
msgstr "Ni mogoče določiti ustrezne vrste paketnega sistema"
#: apt-pkg/clean.cc:56
#, c-format
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Ni mogoče določiti %s."
#: apt-pkg/srcrecords.cc:44
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
msgstr "V sources.list morate vstaviti URI-je z viri"
#: apt-pkg/cachefile.cc:84
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
msgstr "Ni mogoče odprti ali razčleniti seznama paketov ali datoteke stanja."
#: apt-pkg/cachefile.cc:88
msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
msgstr "Za odpravljanje težav poskusite zagnati apt-get update."
#: apt-pkg/cachefile.cc:106
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Seznama virov ni mogoče brati."
#: apt-pkg/policy.cc:71
#, c-format
msgid ""
"The value '%s' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not "
"available in the sources"
msgstr ""
#: apt-pkg/policy.cc:389
#, c-format
msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
msgstr "Neveljaven zapis v datoteki možnosti %s, ni glave paketa"
#: apt-pkg/policy.cc:411
#, c-format
msgid "Did not understand pin type %s"
msgstr "Ni mogoče razumeti vrste bucike %s"
#: apt-pkg/policy.cc:419
msgid "No priority (or zero) specified for pin"
msgstr "Prednost bucike ni navedena ali pa je nič."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:80
msgid "Cache has an incompatible versioning system"
msgstr "Predpomnilnik ima neustrezen sistem različic"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:187
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
msgstr "Prišlo je do napake med obdelavo %s (Nov paket)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:204
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
msgstr "Prišlo je do napake med obdelavo %s (Uporabi paket 1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:242
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
msgstr "Med obdelovanjem %s je prišlo do napake (NovOpisDatoteke1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:274
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
msgstr "Prišlo je do napake med obdelavo %s (Uporabi paket 2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:278
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
msgstr "Prišlo je do napake med obdelavo %s (Nova različica datoteke 1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:295 apt-pkg/pkgcachegen.cc:305
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:313
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion%d)"
msgstr "Med obdelovanjem %s je prišlo do napake (NovaRazličica%d)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:309
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
msgstr "Prišlo je do napake med obdelavo %s (Uporabi paket 3)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:342
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
msgstr "Med obdelovanjem %s je prišlo do napake (NovOpisDatoteke2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:348
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
msgstr "Čestitamo, presegli ste število imen paketov, ki jih zmore APT."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:351
msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
msgstr "Čestitamo, presegli ste število različic, ki jih zmore APT."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:354
msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
msgstr "Čestitamo, presegli ste število opisov, ki jih je zmožen APT."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:357
msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
msgstr "Čestitamo, presegli ste število odvisnosti, ki jih zmore APT."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:386
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
msgstr "Prišlo je do napake med obdelavo %s (Najdi paket)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:400
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
msgstr "Prišlo je do napake med obdelavo %s (Zberi dobavitelje datotek)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:406
#, c-format
msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
msgstr "Paketa %s %s ni bilo mogoče najti med obdelavo odvisnosti datotek"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:960
#, c-format
msgid "Couldn't stat source package list %s"
msgstr "Ni mogoče določiti seznama izvornih paketov %s"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1065
msgid "Collecting File Provides"
msgstr "Zbiranje dobaviteljev datotek"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1259 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1266
msgid "IO Error saving source cache"
msgstr "Napaka VI med shranjevanjem predpomnilnika virov"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:135
#, c-format
msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
msgstr "preimenovanje je spodletelo, %s (%s -> %s)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:636
msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "Neujemanje vsote MD5"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:900 apt-pkg/acquire-item.cc:1848
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1991
msgid "Hash Sum mismatch"
msgstr "Neujemanje vsote razpršil"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1388
#, c-format
msgid ""
"Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list entry "
"or malformed file)"
msgstr ""
"Ni mogoče najti pričakovanega vnosa '%s' v datoteki Release (napačen vnos "
"sources.list ali slabo oblikovana datoteka)"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1403
#, c-format
msgid "Unable to find hash sum for '%s' in Release file"
msgstr "Ni mogoče najti vsote razprševanja za '%s' v datoteki Release"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1439
msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
msgstr "Za naslednje ID-je ključa ni na voljo javnih ključev:\n"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1477
#, c-format
msgid ""
"Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
"repository will not be applied."
msgstr ""
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1499
#, c-format
msgid "Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)"
msgstr "Distribucija v sporu: %s (pričakovana %s, toda dobljena %s)"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1532
#, c-format
msgid ""
"A error occurred during the signature verification. The repository is not "
"updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s\n"
msgstr ""
"Med preverjanjem podpisa je prišlo do napake. Skladišče ni bilo posodobljeno "
"zato bodo uporabljene predhodne datoteke kazal. Napaka GPG: %s: %s\n"
#. Invalid signature file, reject (LP: #346386) (Closes: #627642)
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1542 apt-pkg/acquire-item.cc:1547
#, c-format
msgid "GPG error: %s: %s"
msgstr "Napaka GPG: %s: %s"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1639
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package. (due to missing arch)"
msgstr ""
"Ni bilo mogoče najti datoteke za paket %s. Morda boste morali ročno "
"popraviti ta paket (zaradi manjkajočega arhiva)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1698
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package."
msgstr ""
"Ni bilo mogoče najti datoteke za paket %s. Morda boste morali ročno "
"popraviti ta paket."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1753
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr ""
"Datoteke s kazali paketov so pokvarjene. Brez imena datotek: polje za paket "
"%s."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1840
msgid "Size mismatch"
msgstr "Neujemanje velikosti"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:53
#, c-format
msgid "Unable to parse Release file %s"
msgstr "Ni mogoče razčleniti Release datoteke %s"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:63
#, c-format
msgid "No sections in Release file %s"
msgstr "Ni izbir v Release datoteki %s"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:97
#, c-format
msgid "No Hash entry in Release file %s"
msgstr "Ni vnosa razpršila v Release datoteki %s"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:110
#, c-format
msgid "Invalid 'Valid-Until' entry in Release file %s"
msgstr "Neveljaven vnos 'Veljavno-do' v Release datoteki %s"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:125
#, c-format
msgid "Invalid 'Date' entry in Release file %s"
msgstr "Neveljavne vnos 'Datum' v Release datoteki %s"
#: apt-pkg/vendorlist.cc:71
#, c-format
msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
msgstr "Ponudnikov blok %s ne vsebuje prstnega podpisa"
#: apt-pkg/cdrom.cc:525
#, c-format
msgid ""
"Using CD-ROM mount point %s\n"
"Mounting CD-ROM\n"
msgstr ""
"Uporabljanje CD-ROM-ove priklopne točke %s\n"
"Priklapljanje CD-ROM-a\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:534 apt-pkg/cdrom.cc:631
msgid "Identifying.. "
msgstr "Identificiranje ... "
#: apt-pkg/cdrom.cc:562
#, c-format
msgid "Stored label: %s\n"
msgstr "Shranjena oznaka: %s\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:571 apt-pkg/cdrom.cc:847
msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
msgstr "Odklapljanje CD-ROM-a ...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:591
#, c-format
msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
msgstr "Uporabljanje CD-ROM-ove priklopne točke %s\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:609
msgid "Unmounting CD-ROM\n"
msgstr "Odklapljanje CD-ROM-a\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:614
msgid "Waiting for disc...\n"
msgstr "Čakanje na disk ...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:623
msgid "Mounting CD-ROM...\n"
msgstr "Priklapljanje CD-ROM-a ...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:642
msgid "Scanning disc for index files..\n"
msgstr "Preiskovanje diska za datoteke kazala ..\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:684
#, c-format
msgid ""
"Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and "
"%zu signatures\n"
msgstr ""
"Najdenih je bilo %zu kazal paketov, %zu kazal virov, %zu kazalov prevodov in "
"%zu podpisov\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:695
msgid ""
"Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
"wrong architecture?"
msgstr ""
"Nobenih datotek paketov ni mogoče najti, morda to ni disk Debian ali pa je "
"arhitektura napačna?"
#: apt-pkg/cdrom.cc:722
#, c-format
msgid "Found label '%s'\n"
msgstr "Najdena je bila oznaka '%s'\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:751
msgid "That is not a valid name, try again.\n"
msgstr "To ni veljavno ime, poskusite znova.\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:768
#, c-format
msgid ""
"This disc is called: \n"
"'%s'\n"
msgstr ""
"Ta disk se imenuje: \n"
"'%s'\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:770
msgid "Copying package lists..."
msgstr "Kopiranje seznama paketov ..."
#: apt-pkg/cdrom.cc:797
msgid "Writing new source list\n"
msgstr "Pisanje novega seznama virov\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:805
msgid "Source list entries for this disc are:\n"
msgstr "Izvorni vnosi za ta disk so:\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:270 apt-pkg/indexcopy.cc:928
#, c-format
msgid "Wrote %i records.\n"
msgstr "Zapisanih je bilo %i zapisov.\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:272 apt-pkg/indexcopy.cc:930
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
msgstr "Zapisanih je bilo %i zapisov z %i manjkajočimi datotekami.\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:275 apt-pkg/indexcopy.cc:933
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
msgstr "Zapisanih je bilo %i zapisov z %i neujemajočimi datotekami.\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:278 apt-pkg/indexcopy.cc:936
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
msgstr ""
"Zapisanih je bilo %i zapisov z %i manjkajočimi datotekami in %i "
"neujemajočimi datotekami.\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:537
#, c-format
msgid "Skipping nonexistent file %s"
msgstr "Preskok neobstoječe datoteke %s"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:543
#, c-format
msgid "Can't find authentication record for: %s"
msgstr "Ni mogoče najti zapisa overitve za: %s"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:549
#, c-format
msgid "Hash mismatch for: %s"
msgstr "Neujemanje razpršila za: %s"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:677
#, c-format
msgid "File %s doesn't start with a clearsigned message"
msgstr ""
#. TRANSLATOR: %s is the trusted keyring parts directory
#: apt-pkg/indexcopy.cc:708
#, c-format
msgid "No keyring installed in %s."
msgstr "V %s ni nameščenih zbirk ključev."
#: apt-pkg/cacheset.cc:337
#, c-format
msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Izdaje '%s' za '%s' ni mogoče najti"
#: apt-pkg/cacheset.cc:340
#, c-format
msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Različice '%s' za '%s' ni mogoče najti"
#: apt-pkg/cacheset.cc:447
#, c-format
msgid "Couldn't find task '%s'"
msgstr "Ni mogoče najti naloge '%s'"
#: apt-pkg/cacheset.cc:454
#, c-format
msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
msgstr "Z logičnim izrazom '%s' ni mogoče najti nobenega paketa"
#: apt-pkg/cacheset.cc:467
#, c-format
msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
msgstr "Ni mogoče izbrati različic in paketa '%s', saj je popolnoma navidezen"
#: apt-pkg/cacheset.cc:475 apt-pkg/cacheset.cc:483
#, c-format
msgid ""
"Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
"neither of them"
msgstr ""
"Ni mogoče izbrati nameščene različice ali različice kandidata iz paketa "
"'%s', saj nima nobenega od njiju"
#: apt-pkg/cacheset.cc:491
#, c-format
msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
msgstr ""
"Ni mogoče izbrati najnovejše različice iz paketa '%s', saj je popolnoma "
"navidezen"
#: apt-pkg/cacheset.cc:499
#, c-format
msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
msgstr "Ni mogoče izbrati različice kandidata iz paketa %s, ker nima kandidata"
#: apt-pkg/cacheset.cc:507
#, c-format
msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
msgstr "Ni mogoče izbrati nameščene različice iz paketa %s, saj ni nameščen"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:54
#, c-format
msgid "Installing %s"
msgstr "Nameščanje %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:55 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:848
#, c-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Nastavljanje %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:56 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:855
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Odstranjevanje %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:57
#, c-format
msgid "Completely removing %s"
msgstr "%s je bil popolnoma odstranjen"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:58
#, c-format
msgid "Noting disappearance of %s"
msgstr "%s je izginil"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:59
#, c-format
msgid "Running post-installation trigger %s"
msgstr "Poganjanje sprožilca po namestitvi %s"
#. FIXME: use a better string after freeze
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:654
#, c-format
msgid "Directory '%s' missing"
msgstr "Mapa '%s' manjka"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:669 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:689
#, c-format
msgid "Could not open file '%s'"
msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke '%s'"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:841
#, c-format
msgid "Preparing %s"
msgstr "Pripravljanje %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:842
#, c-format
msgid "Unpacking %s"
msgstr "Razširjanje %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:847
#, c-format
msgid "Preparing to configure %s"
msgstr "Pripravljanje na nastavljanje %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:849
#, c-format
msgid "Installed %s"
msgstr "%s je bil nameščen"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:854
#, c-format
msgid "Preparing for removal of %s"
msgstr "Pripravljanje na odstranitev %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:856
#, c-format
msgid "Removed %s"
msgstr "%s je bil odstranjen"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:861
#, c-format
msgid "Preparing to completely remove %s"
msgstr "Pripravljanje na popolno odstranitev %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:862
#, c-format
msgid "Completely removed %s"
msgstr "%s je bil popolnoma odstranjen"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1082
msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
msgstr ""
"Ni mogoče pisati dnevnika, openpty() je spodletelo (/dev/pts ni "
"prklopljen?)\n"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1113
msgid "Running dpkg"
msgstr "Poganjanje dpkg"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1338
msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"
msgstr ""
"Poročilo apport ni bilo napisano, ker je bilo število MaxReports že doseženo"
#. check if its not a follow up error
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1343
msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
msgstr "težave odvisnosti - puščanje nenastavljenega"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1345
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates its a followup "
"error from a previous failure."
msgstr ""
"Poročilo apport ni bilo napisano, ker sporočilo o napaki nakazuje na "
"navezujočo napako iz predhodne napake."
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1351
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates a disk full "
"error"
msgstr ""
"Poročilo apport ni bilo napisano, ker sporočilo o napaki nakazuje na napako "
"polnega diska"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1357
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates a out of memory "
"error"
msgstr ""
"Poročilo apport ni bilo napisano, ker sporočilo o napaki nakazuje na napako "
"zaradi pomanjkanja pomnilnika"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1364
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error"
msgstr ""
"Poročilo apport ni bilo napisano, ker sporočilo o napaki nakazuje na napako "
"dpkg V/I"
#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:69
#, c-format
msgid ""