You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

4444 lines
136 KiB

 1. # Czech translation of APT
 2. # This file is put in the public domain.
 3. # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2004-2017.
 4. #
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: apt 1.4.2\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
 10. "POT-Creation-Date: 2018-12-18 15:02+0100\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2017-05-06 11:08+0200\n"
 12. "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
 13. "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
 14. "Language: cs\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n>=2 && n<=4 ? 1 : 2;\n"
 19. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 20. msgid "Invalid archive signature"
 21. msgstr "Neplatný podpis archivu"
 22. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 23. msgid "Error reading archive member header"
 24. msgstr "Chyba při čtení záhlaví prvku archivu"
 25. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 26. #, c-format
 27. msgid "Invalid archive member header %s"
 28. msgstr "Neplatné záhlaví prvku archivu %s"
 29. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 30. msgid "Invalid archive member header"
 31. msgstr "Neplatné záhlaví prvku archivu"
 32. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 33. msgid "Archive is too short"
 34. msgstr "Archiv je příliš krátký"
 35. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 36. msgid "Failed to read the archive headers"
 37. msgstr "Chyba při čtení hlaviček archivu"
 38. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 39. #, c-format
 40. msgid "Cannot find a configured compressor for '%s'"
 41. msgstr "Nelze najít zadaný komprimační program „%s“"
 42. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 43. msgid "Corrupted archive"
 44. msgstr "Porušený archiv"
 45. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 46. msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
 47. msgstr "Kontrolní součet taru selhal, archiv je poškozený"
 48. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 49. #, c-format
 50. msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
 51. msgstr "Neznámá hlavička TARu typ %u, člen %s"
 52. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 53. #, c-format
 54. msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
 55. msgstr "Toto není platný DEB archiv, chybí část „%s“"
 56. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 57. #, c-format
 58. msgid "Internal error, could not locate member %s"
 59. msgstr "Vnitřní chyba, nelze najít část %s"
 60. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 61. msgid "Unparsable control file"
 62. msgstr "Nezpracovatelný kontrolní soubor"
 63. #: apt-inst/dirstream.cc
 64. #, c-format
 65. msgid "Failed to write file %s"
 66. msgstr "Selhal zápis souboru %s"
 67. #: apt-inst/dirstream.cc
 68. #, c-format
 69. msgid "Failed to close file %s"
 70. msgstr "Selhalo zavření souboru %s"
 71. #: apt-inst/extract.cc
 72. #, c-format
 73. msgid "The path %s is too long"
 74. msgstr "Cesta %s je příliš dlouhá"
 75. #: apt-inst/extract.cc
 76. #, c-format
 77. msgid "Unpacking %s more than once"
 78. msgstr "%s se rozbaluje vícekrát"
 79. #: apt-inst/extract.cc
 80. #, c-format
 81. msgid "The directory %s is diverted"
 82. msgstr "Adresář %s je odkloněn"
 83. #: apt-inst/extract.cc
 84. #, c-format
 85. msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
 86. msgstr "Balík se pokouší zapisovat do diverzního cíle %s/%s"
 87. #: apt-inst/extract.cc
 88. msgid "The diversion path is too long"
 89. msgstr "Diverzní cesta je příliš dlouhá"
 90. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/cachedb.cc
 91. #: methods/rred.cc
 92. #, c-format
 93. msgid "Failed to stat %s"
 94. msgstr "Nelze vyhodnotit %s"
 95. #: apt-inst/extract.cc ftparchive/multicompress.cc
 96. #, c-format
 97. msgid "Failed to rename %s to %s"
 98. msgstr "Selhalo přejmenování %s na %s"
 99. #: apt-inst/extract.cc
 100. #, c-format
 101. msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
 102. msgstr "Adresář %s bude nahrazen neadresářem"
 103. #: apt-inst/extract.cc
 104. msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
 105. msgstr "Nelze nalézt uzel v jeho hashovacím kbelíku"
 106. #: apt-inst/extract.cc
 107. msgid "The path is too long"
 108. msgstr "Cesta je příliš dlouhá"
 109. #: apt-inst/extract.cc
 110. #, c-format
 111. msgid "Overwrite package match with no version for %s"
 112. msgstr "Přepsat vyhovující balík bez udání verze pro %s"
 113. #: apt-inst/extract.cc
 114. #, c-format
 115. msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
 116. msgstr "Soubor %s/%s přepisuje ten z balíku %s"
 117. #. Only warn if there are no sources.list.d.
 118. #. Only warn if there is no sources.list file.
 119. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 120. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 121. #: apt-pkg/init.cc apt-pkg/policy.cc apt-pkg/sourcelist.cc
 122. #, c-format
 123. msgid "Unable to read %s"
 124. msgstr "Nelze číst %s"
 125. #: apt-inst/extract.cc
 126. #, c-format
 127. msgid "Unable to stat %s"
 128. msgstr "Nelze vyhodnotit %s"
 129. #: apt-inst/filelist.cc
 130. msgid "DropNode called on still linked node"
 131. msgstr "Pokus o uvolnění uzlu (DropNode) na stále propojeném uzlu"
 132. #: apt-inst/filelist.cc
 133. msgid "Failed to locate the hash element!"
 134. msgstr "Nelze lokalizovat hashovací prvek!"
 135. #: apt-inst/filelist.cc
 136. msgid "Failed to allocate diversion"
 137. msgstr "Nelze alokovat diverzi"
 138. #: apt-inst/filelist.cc
 139. msgid "Internal error in AddDiversion"
 140. msgstr "Vnitřní chyba při AddDiversion"
 141. #: apt-inst/filelist.cc
 142. #, c-format
 143. msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
 144. msgstr "Pokus o přepsání diverze, %s -> %s a %s/%s"
 145. #: apt-inst/filelist.cc
 146. #, c-format
 147. msgid "Double add of diversion %s -> %s"
 148. msgstr "Dvojí přidání diverze %s -> %s"
 149. #: apt-inst/filelist.cc
 150. #, c-format
 151. msgid "Duplicate conf file %s/%s"
 152. msgstr "Duplicitní konfigurační soubor %s/%s"
 153. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 154. msgid ""
 155. "Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore "
 156. "disabled by default."
 157. msgstr ""
 158. "Aktualizaci z takového repositáře nelze provést zabezpečeně a je proto "
 159. "implicitně zakázána."
 160. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 161. msgid ""
 162. "Data from such a repository can't be authenticated and is therefore "
 163. "potentially dangerous to use."
 164. msgstr ""
 165. "Data z takového repositáře nelze ověřit a proto je jejich použití "
 166. "potenciálně nebezpečné."
 167. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 168. msgid ""
 169. "See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration "
 170. "details."
 171. msgstr ""
 172. "Podrobnosti o vytváření a nastavení repositářů naleznete v manuálové stránce "
 173. "apt-secure(8)."
 174. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 175. #, c-format
 176. msgid "The repository '%s' is no longer signed."
 177. msgstr "Repositář „%s“ již není podepsán."
 178. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 179. #, c-format
 180. msgid "The repository '%s' no longer has a Release file."
 181. msgstr "Repositář „%s“ již neobsahuje soubor Release."
 182. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 183. msgid ""
 184. "This is normally not allowed, but the option Acquire::"
 185. "AllowDowngradeToInsecureRepositories was given to override it."
 186. msgstr ""
 187. "Toto není běžně povoleno, ale bylo to vynuceno volbou Acquire::"
 188. "AllowDowngradeToInsecureRepositories."
 189. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 190. #, c-format
 191. msgid "The repository '%s' is not signed."
 192. msgstr "Repositář „%s“ není podepsán."
 193. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 194. #, c-format
 195. msgid "The repository '%s' does not have a Release file."
 196. msgstr "Repositář „%s“ neobsahuje soubor Release."
 197. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 198. #, c-format
 199. msgid "The repository '%s' provides only weak security information."
 200. msgstr "Repositář „%s“ nabízí pouze slabé zabezpečení."
 201. #: apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/writer.cc
 202. #, c-format
 203. msgid "Failed to readlink %s"
 204. msgstr "Nelze přečíst link %s"
 205. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 206. msgid "Hash Sum mismatch"
 207. msgstr "Neshoda kontrolních součtů"
 208. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 209. msgid "Insufficient information available to perform this download securely"
 210. msgstr "Neexisuje dostatek informací pro bezpečné stažení"
 211. #: apt-pkg/acquire-item.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 212. #, c-format
 213. msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
 214. msgstr "přejmenování selhalo, %s (%s -> %s)."
 215. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 216. msgid "Size mismatch"
 217. msgstr "Velikosti nesouhlasí"
 218. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 219. msgid "Invalid file format"
 220. msgstr "Neplatná formát souboru"
 221. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 222. msgid "Signature error"
 223. msgstr "Chyba podpisu"
 224. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 225. #: apt-pkg/acquire-item.cc methods/gpgv.cc
 226. #, c-format
 227. msgid ""
 228. "Clearsigned file isn't valid, got '%s' (does the network require "
 229. "authentication?)"
 230. msgstr ""
 231. "Podepsaný soubor není platný, obdrženo „%s“ (vyžaduje přístup na síť "
 232. "ověření?)"
 233. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 234. #, c-format
 235. msgid ""
 236. "An error occurred during the signature verification. The repository is not "
 237. "updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s"
 238. msgstr ""
 239. "Při ověřování podpisů se objevila chyba. Repositář není aktualizovaný, tudíž "
 240. "se použijí předchozí indexové soubory. Chyba GPG: %s: %s"
 241. #. Invalid signature file, reject (LP: #346386) (Closes: #627642)
 242. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 243. #, c-format
 244. msgid "GPG error: %s: %s"
 245. msgstr "Chyba GPG: %s: %s"
 246. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 247. #, fuzzy, c-format
 248. #| msgid ""
 249. #| "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't "
 250. #| "support architecture '%s'"
 251. msgid ""
 252. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't have the "
 253. "component '%s' (component misspelt in sources.list?)"
 254. msgstr ""
 255. "Přeskakuje se stažení souboru „%s“, protože repositář „%s“ nepodporuje "
 256. "architekturu „%s“"
 257. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 258. #, c-format
 259. msgid ""
 260. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't support "
 261. "architecture '%s'"
 262. msgstr ""
 263. "Přeskakuje se stažení souboru „%s“, protože repositář „%s“ nepodporuje "
 264. "architekturu „%s“"
 265. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 266. #, fuzzy, c-format
 267. #| msgid ""
 268. #| "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't "
 269. #| "support architecture '%s'"
 270. msgid ""
 271. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' does not seem to "
 272. "provide it (sources.list entry misspelt?)"
 273. msgstr ""
 274. "Přeskakuje se stažení souboru „%s“, protože repositář „%s“ nepodporuje "
 275. "architekturu „%s“"
 276. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 277. #, c-format
 278. msgid ""
 279. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' provides only "
 280. "weak security information for it"
 281. msgstr ""
 282. "Přeskakuje se stažení souboru „%s“, protože repositář „%s“ o něm poskytuje "
 283. "pouze slabé bezpečnostní informace"
 284. #. TRANSLATOR: The first %s is the URL of the bad Release file, the second is
 285. #. the time since then the file is invalid - formatted in the same way as in
 286. #. the download progress display (e.g. 7d 3h 42min 1s)
 287. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 288. #, c-format
 289. msgid ""
 290. "Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
 291. "repository will not be applied."
 292. msgstr ""
 293. "Soubor Release pro %s již expiroval (neplatný od %s). Aktualizace z tohoto "
 294. "repositáře se nepoužijí."
 295. #. TRANSLATOR: The first %s is the URL of the bad Release file, the second is
 296. #. the time until the file will be valid - formatted in the same way as in
 297. #. the download progress display (e.g. 7d 3h 42min 1s)
 298. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 299. #, fuzzy, c-format
 300. #| msgid ""
 301. #| "Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
 302. #| "repository will not be applied."
 303. msgid ""
 304. "Release file for %s is not valid yet (invalid for another %s). Updates for "
 305. "this repository will not be applied."
 306. msgstr ""
 307. "Soubor Release pro %s již expiroval (neplatný od %s). Aktualizace z tohoto "
 308. "repositáře se nepoužijí."
 309. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 310. #, c-format
 311. msgid "Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)"
 312. msgstr "Konfliktní distribuce: %s (očekáváno %s, obdrženo %s)"
 313. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 314. #, c-format
 315. msgid "Repository '%s' changed its '%s' value from '%s' to '%s'"
 316. msgstr ""
 317. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 318. #, c-format
 319. msgid "Repository '%s' changed its default priority for %s from %hi to %hi."
 320. msgstr ""
 321. #. TRANSLATOR: the "this" refers to changes in the repository like a new release or owner change
 322. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 323. #, c-format
 324. msgid ""
 325. "More information about this can be found online in the Release notes at: %s"
 326. msgstr ""
 327. #. TRANSLATOR: %s is the name of the manpage in question, e.g. apt-secure(8)
 328. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 329. #, c-format
 330. msgid ""
 331. "This must be accepted explicitly before updates for this repository can be "
 332. "applied. See %s manpage for details."
 333. msgstr ""
 334. #: apt-pkg/acquire-item.cc apt-pkg/update.cc apt-private/private-download.cc
 335. #, c-format
 336. msgid "Failed to fetch %s %s"
 337. msgstr "Selhalo stažení %s %s"
 338. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 339. #, c-format
 340. msgid ""
 341. "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
 342. "to manually fix this package. (due to missing arch)"
 343. msgstr ""
 344. "Nebylo možné nalézt soubor s balíkem %s. To by mohlo znamenat, že tento "
 345. "balík je třeba opravit ručně (kvůli chybějící architektuře)"
 346. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 347. #, c-format
 348. msgid "Can't find a source to download version '%s' of '%s'"
 349. msgstr "Nelze najít zdroj pro stažení verze „%s“ balíku „%s“"
 350. #. TRANSLATOR: %s=%s is sourcename=sourceversion, e.g. apt=1.1
 351. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 352. #, c-format
 353. msgid "Changelog unavailable for %s=%s"
 354. msgstr "Seznam změn pro %s=%s není dostupný"
 355. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 356. #, c-format
 357. msgid "The method '%s' is explicitly disabled via configuration."
 358. msgstr "Metoda „%s“ je v nastavení explicitně zakázána."
 359. #: apt-pkg/acquire-worker.cc methods/connect.cc
 360. #, c-format
 361. msgid "If you meant to use Tor remember to use %s instead of %s."
 362. msgstr "Jestliže jste chtěli použít Tor, použijte %s namísto %s."
 363. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 364. #, c-format
 365. msgid "The method driver %s could not be found."
 366. msgstr "Ovladač metody %s nemohl být nalezen."
 367. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 368. #, c-format
 369. msgid "Is the package %s installed?"
 370. msgstr "Je balík %s nainstalován?"
 371. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 372. #, c-format
 373. msgid "Method %s did not start correctly"
 374. msgstr "Metoda %s nebyla spuštěna správně"
 375. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 376. #, c-format
 377. msgid ""
 378. "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press [Enter]."
 379. msgstr "Vložte prosím disk nazvaný „%s“ do mechaniky „%s“ a stiskněte [Enter]."
 380. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/cdrom.cc
 381. #, c-format
 382. msgid "List directory %s is missing."
 383. msgstr "Adresář seznamů %s chybí."
 384. #: apt-pkg/acquire.cc
 385. #, c-format
 386. msgid "Archives directory %s is missing."
 387. msgstr "Archivní adresář %s chybí."
 388. #: apt-pkg/acquire.cc
 389. #, c-format
 390. msgid "Unable to lock directory %s"
 391. msgstr "Nelze uzamknout adresář %s"
 392. #: apt-pkg/acquire.cc
 393. #, c-format
 394. msgid "No sandbox user '%s' on the system, can not drop privileges"
 395. msgstr "V systému neexistuje omezený uživatel „%s“, nelze se zbavit oprávnění"
 396. #: apt-pkg/acquire.cc
 397. #, c-format
 398. msgid ""
 399. "Download is performed unsandboxed as root as file '%s' couldn't be accessed "
 400. "by user '%s'."
 401. msgstr ""
 402. "Stažení probíhá nechráněně pod uživatelem root, jelikož soubor „%s“ nebyl "
 403. "přístupný uživateli „%s“."
 404. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 405. #, c-format
 406. msgid "Clean of %s is not supported"
 407. msgstr "Vyčištění %s není podporováno"
 408. #: apt-pkg/acquire.cc
 409. #, c-format
 410. msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
 411. msgstr "Stahuje se soubor %li z %li (zbývá %s)"
 412. #: apt-pkg/acquire.cc
 413. #, c-format
 414. msgid "Retrieving file %li of %li"
 415. msgstr "Stahuje se soubor %li z %li"
 416. #: apt-pkg/algorithms.cc
 417. #, c-format
 418. msgid ""
 419. "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
 420. msgstr "Balík %s je potřeba přeinstalovat, ale nemohu pro něj nalézt archiv."
 421. #: apt-pkg/algorithms.cc
 422. msgid ""
 423. "Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
 424. "held packages."
 425. msgstr ""
 426. "Chyba, pkgProblemResolver::Resolve vytváří poruchy, to může být způsobeno "
 427. "podrženými balíky."
 428. #: apt-pkg/algorithms.cc
 429. msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
 430. msgstr "Nelze opravit problémy, některé balíky držíte v porouchaném stavu."
 431. #: apt-pkg/cachefile.cc
 432. msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
 433. msgstr ""
 434. "Seznamy balíků nebo stavový soubor nemohly být zpracovány nebo otevřeny."
 435. #: apt-pkg/cachefile.cc
 436. msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
 437. msgstr "Pro nápravu těchto problémů můžete zkusit spustit apt-get update"
 438. #: apt-pkg/cachefile.cc methods/mirror.cc
 439. msgid "The list of sources could not be read."
 440. msgstr "Nelze přečíst seznam zdrojů."
 441. #: apt-pkg/cachefilter.cc apt-private/private-output.cc
 442. #, c-format
 443. msgid "Regex compilation error - %s"
 444. msgstr "Chyba při kompilaci regulárního výrazu - %s"
 445. #: apt-pkg/cacheset.cc
 446. #, c-format
 447. msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
 448. msgstr "Vydání „%s“ pro „%s“ nebylo nalezeno"
 449. #: apt-pkg/cacheset.cc
 450. #, c-format
 451. msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
 452. msgstr "Verze „%s“ pro „%s“ nebyla nalezena"
 453. #: apt-pkg/cacheset.cc
 454. #, c-format
 455. msgid "Couldn't find task '%s'"
 456. msgstr "Nelze najít úlohu „%s“"
 457. #: apt-pkg/cacheset.cc
 458. #, c-format
 459. msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
 460. msgstr "Nelze najít balík vyhovující regulárnímu výrazu „%s“"
 461. #: apt-pkg/cacheset.cc
 462. #, c-format
 463. msgid "Couldn't find any package by glob '%s'"
 464. msgstr "Nelze najít balík vyhovující masce „%s“"
 465. #: apt-pkg/cacheset.cc apt-private/private-show.cc
 466. #, c-format
 467. msgid "Unable to locate package %s"
 468. msgstr "Nelze najít balík %s"
 469. #: apt-pkg/cacheset.cc
 470. #, c-format
 471. msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
 472. msgstr "Nelze vybrat verze balíku „%s“, protože je čistě virtuální"
 473. #: apt-pkg/cacheset.cc
 474. #, c-format
 475. msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
 476. msgstr "Nelze vybrat nejnovější verzi balíku „%s“, protože je čistě virtuální"
 477. #: apt-pkg/cacheset.cc
 478. #, c-format
 479. msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
 480. msgstr "Nelze vybrat kandidátskou verzi balíku %s, protože žádnou nemá"
 481. #: apt-pkg/cacheset.cc
 482. #, c-format
 483. msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
 484. msgstr "Nelze vybrat nainstalované verze balíku %s, protože není nainstalován"
 485. #: apt-pkg/cacheset.cc
 486. #, c-format
 487. msgid ""
 488. "Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
 489. "neither of them"
 490. msgstr ""
 491. "Nelze vybrat nainstalovanou ani kandidátskou verzi balíku „%s“, protože "
 492. "žádné takové verze nemá"
 493. #: apt-pkg/cdrom.cc
 494. #, c-format
 495. msgid "Line %u too long in source list %s."
 496. msgstr "Řádek %u v seznamu zdrojů %s je příliš dlouhý."
 497. #: apt-pkg/cdrom.cc
 498. msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
 499. msgstr "Odpojuje se CD-ROM…\n"
 500. #: apt-pkg/cdrom.cc
 501. #, c-format
 502. msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
 503. msgstr "Používá se přípojný bod %s\n"
 504. #: apt-pkg/cdrom.cc
 505. msgid "Waiting for disc...\n"
 506. msgstr "Čeká se na disk…\n"
 507. #: apt-pkg/cdrom.cc
 508. msgid "Mounting CD-ROM...\n"
 509. msgstr "Připojuje se CD-ROM…\n"
 510. #: apt-pkg/cdrom.cc
 511. msgid "Identifying... "
 512. msgstr "Rozpoznává se… "
 513. #: apt-pkg/cdrom.cc
 514. #, c-format
 515. msgid "Stored label: %s\n"
 516. msgstr "Uložený název: %s \n"
 517. #: apt-pkg/cdrom.cc
 518. msgid "Scanning disc for index files...\n"
 519. msgstr "Na disku se hledají indexové soubory…\n"
 520. #: apt-pkg/cdrom.cc
 521. #, c-format
 522. msgid ""
 523. "Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and "
 524. "%zu signatures\n"
 525. msgstr ""
 526. "Nalezeny indexy balíků (%zu), indexy zdrojů (%zu), indexy popisů (%zu) a "
 527. "podpisy (%zu)\n"
 528. #: apt-pkg/cdrom.cc
 529. msgid ""
 530. "Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
 531. "wrong architecture?"
 532. msgstr ""
 533. "Nenalezeny žádné balíky. Možná to není disk s Debianem, nebo je pro jinou "
 534. "architekturu?"
 535. #: apt-pkg/cdrom.cc
 536. #, c-format
 537. msgid "Found label '%s'\n"
 538. msgstr "Nalezený název: „%s“\n"
 539. #: apt-pkg/cdrom.cc
 540. msgid "That is not a valid name, try again.\n"
 541. msgstr "Nejedná se o platné jméno, zkuste to znovu.\n"
 542. #: apt-pkg/cdrom.cc
 543. #, c-format
 544. msgid ""
 545. "This disc is called: \n"
 546. "'%s'\n"
 547. msgstr ""
 548. "Tento disk se nazývá: \n"
 549. "„%s“\n"
 550. #: apt-pkg/cdrom.cc
 551. msgid "Copying package lists..."
 552. msgstr "Kopírují se seznamy balíků…"
 553. #: apt-pkg/cdrom.cc
 554. msgid "Writing new source list\n"
 555. msgstr "Zapisuje se nový seznam balíků\n"
 556. #: apt-pkg/cdrom.cc
 557. msgid "Source list entries for this disc are:\n"
 558. msgstr "Seznamy zdrojů na tomto disku jsou:\n"
 559. #: apt-pkg/clean.cc
 560. #, c-format
 561. msgid "Unable to change to %s"
 562. msgstr "Nelze přejít do %s"
 563. #: apt-pkg/clean.cc
 564. #, c-format
 565. msgid "Unable to stat %s."
 566. msgstr "Nebylo možno vyhodnotit %s."
 567. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 568. #, c-format
 569. msgid "Unable to stat the mount point %s"
 570. msgstr "Nelze vyhodnotit přípojný bod %s"
 571. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 572. msgid "Failed to stat the cdrom"
 573. msgstr "Nezdařilo se vyhodnotit cdrom"
 574. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 575. #, c-format
 576. msgid ""
 577. "Command line option '%c' [from %s] is not understood in combination with the "
 578. "other options."
 579. msgstr ""
 580. "Parametr příkazové řádky „%c“ [z %s] nedává v kombinaci s ostatními "
 581. "parametry smysl."
 582. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 583. #, c-format
 584. msgid ""
 585. "Command line option %s is not understood in combination with the other "
 586. "options"
 587. msgstr ""
 588. "Parametr příkazové řádky %s nedává v kombinaci s ostatními parametry smysl."
 589. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 590. #, c-format
 591. msgid "Command line option %s is not boolean"
 592. msgstr "Parametr příkazové řádky %s není pravdivostní hodnota"
 593. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 594. #, c-format
 595. msgid "Option %s requires an argument."
 596. msgstr "Volba %s vyžaduje argument."
 597. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 598. #, c-format
 599. msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
 600. msgstr "Parametr %s: Zadání konfigurační položky musí obsahovat =<hodn>."
 601. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 602. #, c-format
 603. msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
 604. msgstr "Volba %s vyžaduje jako argument celé číslo (integer), ne „%s“"
 605. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 606. #, c-format
 607. msgid "Option '%s' is too long"
 608. msgstr "Volba „%s“ je příliš dlouhá"
 609. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 610. #, c-format
 611. msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
 612. msgstr "Nechápu význam %s, zkuste true nebo false."
 613. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 614. #, c-format
 615. msgid "Invalid operation %s"
 616. msgstr "Neplatná operace %s"
 617. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 618. #, c-format
 619. msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
 620. msgstr "Nerozpoznaná zkratka typu: „%c“"
 621. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 622. #, c-format
 623. msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
 624. msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Blok nezačíná jménem."
 625. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 626. #, c-format
 627. msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
 628. msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Zkomolená značka"
 629. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 630. #, c-format
 631. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
 632. msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Za hodnotou následuje zbytečné smetí"
 633. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 634. #, c-format
 635. msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
 636. msgstr ""
 637. "Syntaktická chyba %s:%u: Direktivy je možné provádět pouze na nejvyšší úrovni"
 638. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 639. #, c-format
 640. msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
 641. msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Příliš mnoho vnořených propojení (include)"
 642. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 643. #, c-format
 644. msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
 645. msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Zahrnuto odtud"
 646. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 647. #, c-format
 648. msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
 649. msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Nepodporovaná direktiva „%s“"
 650. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 651. #, c-format
 652. msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
 653. msgstr ""
 654. "Syntaktická chyba %s:%u: Direktiva clear vyžaduje jako argument strom "
 655. "možností"
 656. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 657. #, c-format
 658. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
 659. msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Na konci souboru je zbytečné smetí"
 660. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 661. #, c-format
 662. msgid "Problem unlinking the file %s"
 663. msgstr "Problém při odstraňování souboru %s"
 664. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 665. #, c-format
 666. msgid "Not using locking for read only lock file %s"
 667. msgstr "Nepoužívá se zamykání pro zámkový soubor %s, který je pouze pro čtení"
 668. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 669. #, c-format
 670. msgid "Could not open lock file %s"
 671. msgstr "Nešlo otevřít zámkový soubor %s"
 672. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 673. #, c-format
 674. msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
 675. msgstr "Nepoužívá se zamykání pro zámkový soubor %s připojený přes nfs"
 676. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 677. #, c-format
 678. msgid "Could not get lock %s"
 679. msgstr "Nelze získat zámek %s"
 680. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 681. #, c-format
 682. msgid "List of files can't be created as '%s' is not a directory"
 683. msgstr "Seznam souborů nelze vytvořit, jelikož „%s“ není adresář"
 684. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 685. #, c-format
 686. msgid "Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file"
 687. msgstr "Ignoruji „%s“ v adresáři „%s“, jelikož to není obyčejný soubor"
 688. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 689. #, c-format
 690. msgid "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension"
 691. msgstr "Ignoruji soubor „%s“ v adresáři „%s“, jelikož nemá příponu"
 692. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 693. #, c-format
 694. msgid ""
 695. "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension"
 696. msgstr "Ignoruji soubor „%s“ v adresáři „%s“, jelikož má neplatnou příponu"
 697. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc apt-pkg/deb/debsystem.cc
 698. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 699. #, c-format
 700. msgid "Waited for %s but it wasn't there"
 701. msgstr "Čekali jsme na %s, ale nebyl tam"
 702. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 703. #, c-format
 704. msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
 705. msgstr "Podproces %s obdržel chybu segmentace."
 706. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 707. #, c-format
 708. msgid "Sub-process %s received signal %u."
 709. msgstr "Podproces %s obdržel signál %u."
 710. #. we forward the statuscode, so don't generate a message on the fd in this case
 711. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 712. #, c-format
 713. msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
 714. msgstr "Podproces %s vrátil chybový kód (%u)"
 715. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 716. #, c-format
 717. msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
 718. msgstr "Podproces %s neočekávaně skončil"
 719. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 720. msgid "Read error"
 721. msgstr "Chyba čtení"
 722. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 723. msgid "Write error"
 724. msgstr "Chyba zápisu"
 725. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 726. #, c-format
 727. msgid "Problem closing the gzip file %s"
 728. msgstr "Problém při zavírání gzip souboru %s"
 729. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 730. msgid "Unexpected end of file"
 731. msgstr "Neočekávaný konec souboru"
 732. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 733. msgid "Failed to create subprocess IPC"
 734. msgstr "Nelze vytvořit podproces IPC"
 735. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 736. msgid "Failed to exec compressor "
 737. msgstr "Nezdařilo se spustit kompresor "
 738. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 739. #, c-format
 740. msgid "Could not open file %s"
 741. msgstr "Nelze otevřít soubor %s"
 742. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 743. #, c-format
 744. msgid "Could not open file descriptor %d"
 745. msgstr "Nelze otevřít popisovač souboru %d"
 746. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 747. #, c-format
 748. msgid "read, still have %llu to read but none left"
 749. msgstr "čtení, stále se má přečíst %llu, ale už nic nezbývá"
 750. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 751. #, c-format
 752. msgid "write, still have %llu to write but couldn't"
 753. msgstr "zápis, stále se má zapsat %llu, ale nejde to"
 754. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 755. #, c-format
 756. msgid "Problem closing the file %s"
 757. msgstr "Problém při zavírání souboru %s"
 758. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 759. #, c-format
 760. msgid "Problem renaming the file %s to %s"
 761. msgstr "Problém při přejmenování souboru %s na %s"
 762. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 763. msgid "Problem syncing the file"
 764. msgstr "Problém při synchronizování souboru"
 765. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 766. #, c-format
 767. msgid "Unable to mkstemp %s"
 768. msgstr "Nelze zavolat mkstemp %s"
 769. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 770. #, c-format
 771. msgid "Unable to write to %s"
 772. msgstr "Nelze zapsat do %s"
 773. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 774. msgid "Can't mmap an empty file"
 775. msgstr "Nelze provést mmap prázdného souboru"
 776. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 777. #, c-format
 778. msgid "Couldn't make mmap of %llu bytes"
 779. msgstr "Nešlo mmapovat %llu bajtů"
 780. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 781. #, c-format
 782. msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
 783. msgstr "Nelze duplikovat popisovač souboru %i"
 784. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 785. msgid "Unable to close mmap"
 786. msgstr "Nelze zavřít mmap"
 787. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 788. msgid "Unable to synchronize mmap"
 789. msgstr "Nelze synchronizovat mmap"
 790. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 791. #, c-format
 792. msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
 793. msgstr "Nešlo mmapovat %lu bajtů"
 794. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 795. msgid "Failed to truncate file"
 796. msgstr "Nelze zmenšit soubor"
 797. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 798. #, c-format
 799. msgid ""
 800. "Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Start. "
 801. "Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
 802. msgstr ""
 803. "Dynamickému MMapu došlo místo. Zvyšte prosím hodnotu APT::Cache-Start. "
 804. "Současná hodnota: %lu. (man 5 apt.conf)"
 805. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 806. #, c-format
 807. msgid ""
 808. "Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
 809. "reached."
 810. msgstr "Nelze zvýšit velikost MMapu, protože limit %lu bajtů již byl dosažen."
 811. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 812. msgid ""
 813. "Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
 814. msgstr ""
 815. "Nelze zvýšit velikost MMapu, protože automatické zvětšování bylo uživatelem "
 816. "zakázáno."
 817. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 818. #, c-format
 819. msgid "%c%s... Error!"
 820. msgstr "%c%s… Chyba!"
 821. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 822. #, c-format
 823. msgid "%c%s... Done"
 824. msgstr "%c%s… Hotovo"
 825. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 826. msgid "..."
 827. msgstr "…"
 828. #. Print the spinner
 829. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 830. #, c-format
 831. msgid "%c%s... %u%%"
 832. msgstr "%c%s… %u%%"
 833. #. TRANSLATOR: d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
 834. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 835. #, c-format
 836. msgid "%lid %lih %limin %lis"
 837. msgstr "%lid %lih %limin %lis"
 838. #. TRANSLATOR: h means hours, min means minutes, s means seconds
 839. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 840. #, c-format
 841. msgid "%lih %limin %lis"
 842. msgstr "%lih %limin %lis"
 843. #. TRANSLATOR: min means minutes, s means seconds
 844. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 845. #, c-format
 846. msgid "%limin %lis"
 847. msgstr "%limin %lis"
 848. #. TRANSLATOR: s means seconds
 849. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 850. #, c-format
 851. msgid "%lis"
 852. msgstr "%lis"
 853. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 854. #, c-format
 855. msgid "Selection %s not found"
 856. msgstr "Výběr %s nenalezen"
 857. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 858. #. a file like main/binary-amd64/Packages; another identifier like Contents;
 859. #. filename and linenumber of the sources.list entry currently parsed
 860. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 861. #, c-format
 862. msgid "Target %s wants to acquire the same file (%s) as %s from source %s"
 863. msgstr "Cíl %s chce stáhnout stejný soubor (%s) jako %s ze zdroje %s"
 864. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 865. #. a file like main/binary-amd64/Packages; filename and linenumber of
 866. #. two sources.list entries
 867. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 868. #, c-format
 869. msgid "Target %s (%s) is configured multiple times in %s and %s"
 870. msgstr "Cíl %s (%s) je nastaven vícekrát v %s a %s"
 871. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 872. #, c-format
 873. msgid "Unable to parse Release file %s"
 874. msgstr "Nelze zpracovat Release soubor %s"
 875. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 876. #, c-format
 877. msgid "No sections in Release file %s"
 878. msgstr "Release soubor %s neobsahuje žádné sekce"
 879. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 880. #, c-format
 881. msgid "No Hash entry in Release file %s"
 882. msgstr "Release soubor %s neobsahuje Hash záznam"
 883. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 884. #, c-format
 885. msgid ""
 886. "No Hash entry in Release file %s which is considered strong enough for "
 887. "security purposes"
 888. msgstr ""
 889. "Release soubor %s neobsahuje Hash záznam, který by byl pro bezpečnost "
 890. "považován za dostatečně silný"
 891. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 892. #, c-format
 893. msgid "Invalid '%s' entry in Release file %s"
 894. msgstr "Neplatná položka „%s“ v Release souboru %s"
 895. #. TRANSLATOR: The first is an option name from sources.list manpage, the other two URI and Suite
 896. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 897. #, c-format
 898. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s"
 899. msgstr "Pro volbu %s byly nastaveny kolidující hodnoty zdroje %s %s"
 900. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 901. #, c-format
 902. msgid "Invalid value set for option %s regarding source %s %s (%s)"
 903. msgstr "Pro volbu %s byla nastavena kolidující hodnota zdroje %s %s (%s)"
 904. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 905. #, c-format
 906. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s: %s != %s"
 907. msgstr "Pro volbu %s byly nastaveny kolidující hodnoty zdroje %s %s: %s != %s"
 908. #: apt-pkg/deb/debrecords.cc apt-pkg/tagfile.cc
 909. #, c-format
 910. msgid "Unable to parse package file %s (%d)"
 911. msgstr "Nelze zpracovat soubor %s (%d)"
 912. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 913. #, fuzzy, c-format
 914. #| msgid ""
 915. #| "Unable to lock the administration directory (%s), is another process "
 916. #| "using it?"
 917. msgid ""
 918. "Unable to acquire the dpkg frontend lock (%s), is another process using it?"
 919. msgstr "Nelze uzamknout administrační adresář (%s). Používá jej jiný proces?"
 920. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 921. #, fuzzy, c-format
 922. #| msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
 923. msgid "Unable to acquire the dpkg frontend lock (%s), are you root?"
 924. msgstr "Nelze uzamknout administrační adresář (%s). Jste root?"
 925. #. TRANSLATORS: the %s contains the recovery command, usually
 926. #. dpkg --configure -a
 927. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 928. #, c-format
 929. msgid ""
 930. "dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem. "
 931. msgstr "dpkg byl přerušen, pro nápravu problému musíte ručně spustit „%s“."
 932. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 933. #, c-format
 934. msgid ""
 935. "Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
 936. "it?"
 937. msgstr "Nelze uzamknout administrační adresář (%s). Používá jej jiný proces?"
 938. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 939. #, c-format
 940. msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
 941. msgstr "Nelze uzamknout administrační adresář (%s). Jste root?"
 942. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 943. msgid "Not locked"
 944. msgstr "Není uzamčen"
 945. #. we don't care for the difference
 946. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 947. #, c-format
 948. msgid "Preparing %s"
 949. msgstr "Připravuje se %s"
 950. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 951. #, c-format
 952. msgid "Preparing to configure %s"
 953. msgstr "Připravuje se nastavení %s"
 954. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 955. #, c-format
 956. msgid "Preparing for removal of %s"
 957. msgstr "Připravuje se odstranění %s"
 958. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 959. #, c-format
 960. msgid "Preparing to completely remove %s"
 961. msgstr "Připravuje se úplné odstranění %s"
 962. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 963. #, c-format
 964. msgid "Noting disappearance of %s"
 965. msgstr "Značím si zmizení %s"
 966. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 967. #, c-format
 968. msgid "Running post-installation trigger %s"
 969. msgstr "Spouští se poinstalační spouštěč %s"
 970. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 971. #, c-format
 972. msgid "Installed %s"
 973. msgstr "Nainstalován %s"
 974. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 975. #, c-format
 976. msgid "Configuring %s"
 977. msgstr "Nastavuje se %s"
 978. #. FIXME: use a better string after freeze
 979. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 980. #, c-format
 981. msgid "Directory '%s' missing"
 982. msgstr "Adresář „%s“ chybí"
 983. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc apt-pkg/edsp.cc
 984. #, c-format
 985. msgid "Could not open file '%s'"
 986. msgstr "Nelze otevřít soubor „%s“"
 987. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 988. #, c-format
 989. msgid "Unpacking %s"
 990. msgstr "Rozbaluje se %s"
 991. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 992. #, c-format
 993. msgid "Installing %s"
 994. msgstr "Instaluje se %s"
 995. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 996. #, c-format
 997. msgid "Removing %s"
 998. msgstr "Odstraňuje se %s"
 999. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1000. #, c-format
 1001. msgid "Completely removing %s"
 1002. msgstr "Kompletně se odstraňuje %s"
 1003. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1004. #, c-format
 1005. msgid "Completely removed %s"
 1006. msgstr "Kompletně odstraněn %s"
 1007. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1008. #, c-format
 1009. msgid "Can not write log (%s)"
 1010. msgstr "Nelze zapsat log (%s)"
 1011. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1012. msgid "Is /dev/pts mounted?"
 1013. msgstr "Je /dev/pts připojeno?"
 1014. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1015. msgid "Operation was interrupted before it could finish"
 1016. msgstr "Operace byla přerušena dříve, než mohla skončit"
 1017. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1018. msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"
 1019. msgstr ""
 1020. "Žádné apport hlášení nebylo vytvořeno, protože již byl dosažen MaxReports"
 1021. #. check if its not a follow up error
 1022. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1023. msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 1024. msgstr "problémy se závislostmi - ponechávám nezkonfigurované"
 1025. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1026. msgid ""
 1027. "No apport report written because the error message indicates its a followup "
 1028. "error from a previous failure."
 1029. msgstr ""
 1030. "Žádné apport hlášení nebylo vytvořeno, protože chybová hláška naznačuje, že "
 1031. "se jedná o chybu způsobenou předchozí chybou."
 1032. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1033. msgid ""
 1034. "No apport report written because the error message indicates a disk full "
 1035. "error"
 1036. msgstr ""
 1037. "Žádné apport hlášení nebylo vytvořeno, protože chybová hláška naznačuje, že "
 1038. "je chyba způsobena zcela zaplněným diskem."
 1039. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1040. msgid ""
 1041. "No apport report written because the error message indicates a out of memory "
 1042. "error"
 1043. msgstr ""
 1044. "Žádné apport hlášení nebylo vytvořeno, protože chybová hláška naznačuje, že "
 1045. "je chyba způsobena zcela zaplněnou pamětí."
 1046. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1047. msgid ""
 1048. "No apport report written because the error message indicates an issue on the "
 1049. "local system"
 1050. msgstr ""
 1051. "Žádné apport hlášení nebylo vytvořeno, protože chybová hláška naznačuje, že "
 1052. "je chyba na lokálním systému."
 1053. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1054. msgid ""
 1055. "No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error"
 1056. msgstr ""
 1057. "Žádné apport hlášení nebylo vytvořeno, protože chybová hláška naznačuje V/V "
 1058. "chybu dpkg."
 1059. #: apt-pkg/depcache.cc
 1060. msgid "Building dependency tree"
 1061. msgstr "Vytváří se strom závislostí"
 1062. #: apt-pkg/depcache.cc
 1063. msgid "Candidate versions"
 1064. msgstr "Kandidátské verze"
 1065. #: apt-pkg/depcache.cc
 1066. msgid "Dependency generation"
 1067. msgstr "Generování závislostí"
 1068. #: apt-pkg/depcache.cc
 1069. msgid "Reading state information"
 1070. msgstr "Načítají se stavové informace"
 1071. #: apt-pkg/depcache.cc
 1072. #, c-format
 1073. msgid "Failed to open StateFile %s"
 1074. msgstr "Nelze otevřít stavový soubor %s"
 1075. #: apt-pkg/depcache.cc
 1076. #, c-format
 1077. msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
 1078. msgstr "Nelze zapsat dočasný stavový soubor %s"
 1079. #: apt-pkg/edsp.cc
 1080. msgid "Send scenario to solver"
 1081. msgstr "Scénář odeslán řešiteli"
 1082. #: apt-pkg/edsp.cc
 1083. msgid "Send request to solver"
 1084. msgstr "Požadavek odeslán řešiteli"
 1085. #: apt-pkg/edsp.cc
 1086. msgid "Prepare for receiving solution"
 1087. msgstr "Příprava na obdržení řešení"
 1088. #: apt-pkg/edsp.cc
 1089. msgid "External solver failed without a proper error message"
 1090. msgstr "Externí řešitel selhal, aniž by zanechal rozumnou chybovou hlášku"
 1091. #: apt-pkg/edsp.cc
 1092. msgid "Execute external solver"
 1093. msgstr "Spuštění externího řešitele"
 1094. #: apt-pkg/edsp.cc
 1095. msgid "Execute external planner"
 1096. msgstr "Spuštění externího plánovače"
 1097. #: apt-pkg/edsp.cc
 1098. msgid "Send request to planner"
 1099. msgstr "Požadavek odeslán plánovači"
 1100. #: apt-pkg/edsp.cc
 1101. msgid "Send scenario to planner"
 1102. msgstr "Scénář odeslán plánovači"
 1103. #: apt-pkg/edsp.cc
 1104. msgid "External planner failed without a proper error message"
 1105. msgstr "Externí plánovač selhal, aniž by zanechal rozumnou chybovou hlášku"
 1106. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1107. #, c-format
 1108. msgid "Wrote %i records.\n"
 1109. msgstr "Zapsáno %i záznamů.\n"
 1110. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1111. #, c-format
 1112. msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
 1113. msgstr "Zapsáno %i záznamů s chybějícími soubory (%i).\n"
 1114. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1115. #, c-format
 1116. msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
 1117. msgstr "Zapsáno %i záznamů s nesouhlasícími soubory (%i).\n"
 1118. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1119. #, c-format
 1120. msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
 1121. msgstr "Zapsáno %i záznamů s chybějícími (%i) a nesouhlasícími (%i) soubory.\n"
 1122. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1123. #, c-format
 1124. msgid "Can't find authentication record for: %s"
 1125. msgstr "Nelze najít autentizační záznam pro: %s"
 1126. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1127. #, c-format
 1128. msgid "Hash mismatch for: %s"
 1129. msgstr "Neshoda kontrolních součtů pro: %s"
 1130. #: apt-pkg/init.cc
 1131. #, c-format
 1132. msgid "Packaging system '%s' is not supported"
 1133. msgstr "Balíčkovací systém „%s“ není podporován"
 1134. #: apt-pkg/init.cc
 1135. msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
 1136. msgstr "Nebylo možno určit vhodný typ balíčkovacího systému"
 1137. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1138. #, c-format
 1139. msgid "Progress: [%3li%%]"
 1140. msgstr "Postup: [%3li%%]"
 1141. #. send status information that we are about to fork dpkg
 1142. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1143. msgid "Running dpkg"
 1144. msgstr "Spouští se dpkg"
 1145. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1146. #, c-format
 1147. msgid ""
 1148. "Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
 1149. "under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
 1150. msgstr ""
 1151. "Nelze spustit okamžitou konfiguraci balíku „%s“. Podrobnosti naleznete v man "
 1152. "5 apt.conf v části APT::Immediate-Configure. (%d)"
 1153. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1154. #, c-format
 1155. msgid "Could not configure '%s'. "
 1156. msgstr "Nelze nastavit „%s“."
 1157. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1158. #, c-format
 1159. msgid ""
 1160. "This installation run will require temporarily removing the essential "
 1161. "package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
 1162. "you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
 1163. msgstr ""
 1164. "Tento běh instalace si vyžádá dočasné odstranění nezbytného balíku %s kvůli "
 1165. "smyčce v Conflicts/Pre-Depends. To je často špatné, ale pokud to skutečně "
 1166. "chcete udělat, aktivujte možnost APT::Force-LoopBreak."
 1167. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1168. msgid "Empty package cache"
 1169. msgstr "Cache balíků je prázdná"
 1170. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1171. msgid "The package cache file is corrupted"
 1172. msgstr "Cache soubor balíků je poškozen"
 1173. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1174. msgid "The package cache file is an incompatible version"
 1175. msgstr "Cache soubor balíků má nekompatibilní verzi"
 1176. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1177. #, c-format
 1178. msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
 1179. msgstr "Tato APT nepodporuje systém pro správu verzí „%s“"
 1180. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1181. #, c-format
 1182. msgid "The package cache was built for different architectures: %s vs %s"
 1183. msgstr "Cache balíků byla vytvořena pro jinou architekturu: %s vs %s"
 1184. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1185. msgid "The package cache file is corrupted, it has the wrong hash"
 1186. msgstr "Cache soubor balíků je poškozen, kontrolní součet nesouhlasí"
 1187. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1188. msgid "Depends"
 1189. msgstr "Závisí na"
 1190. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1191. msgid "PreDepends"
 1192. msgstr "Předzávisí na"
 1193. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1194. msgid "Suggests"
 1195. msgstr "Navrhuje"
 1196. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1197. msgid "Conflicts"
 1198. msgstr "Koliduje s"
 1199. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1200. msgid "Recommends"
 1201. msgstr "Doporučuje"
 1202. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1203. msgid "Replaces"
 1204. msgstr "Nahrazuje"
 1205. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1206. msgid "Breaks"
 1207. msgstr "Porušuje"
 1208. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1209. msgid "Enhances"
 1210. msgstr "Rozšiřuje"
 1211. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1212. msgid "Obsoletes"
 1213. msgstr "Zastarává"
 1214. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1215. msgid "important"
 1216. msgstr "důležitý"
 1217. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1218. msgid "required"
 1219. msgstr "vyžadovaný"
 1220. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1221. msgid "standard"
 1222. msgstr "standardní"
 1223. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1224. msgid "extra"
 1225. msgstr "extra"
 1226. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1227. msgid "optional"
 1228. msgstr "volitelný"
 1229. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1230. msgid "Cache has an incompatible versioning system"
 1231. msgstr "Cache má nekompatibilní systém správy verzí"
 1232. #. TRANSLATOR: The first placeholder is a package name,
 1233. #. the other two should be copied verbatim as they include debug info
 1234. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1235. #, c-format
 1236. msgid "Error occurred while processing %s (%s%d)"
 1237. msgstr "Chyba při zpracování %s (%s%d)"
 1238. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1239. msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
 1240. msgstr "Wow, překročili jste počet jmen balíků, které tato APT umí zpracovat."
 1241. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1242. msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
 1243. msgstr "Wow, překročili jste počet verzí, které tato APT umí zpracovat."
 1244. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1245. msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
 1246. msgstr "Wow, překročili jste počet popisů, které tato APT umí zpracovat."
 1247. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1248. msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
 1249. msgstr "Wow, překročili jste počet závislostí, které tato APT umí zpracovat."
 1250. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1251. msgid "Reading package lists"
 1252. msgstr "Načítají se seznamy balíků"
 1253. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1254. msgid "IO Error saving source cache"
 1255. msgstr "Chyba IO při ukládání zdrojové cache"
 1256. #: apt-pkg/pkgrecords.cc
 1257. #, c-format
 1258. msgid "Index file type '%s' is not supported"
 1259. msgstr "Indexový typ souboru „%s“ není podporován"
 1260. #: apt-pkg/policy.cc
 1261. #, c-format
 1262. msgid ""
 1263. "The value '%s' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not "
 1264. "available in the sources"
 1265. msgstr ""
 1266. "Hodnota „%s“ není v APT::Default-Release platná, protože toto vydání není "
 1267. "dostupné v sources.list"
 1268. #: apt-pkg/policy.cc
 1269. #, c-format
 1270. msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
 1271. msgstr "Neplatný záznam v souboru preferencí %s, chybí hlavička Package"
 1272. #: apt-pkg/policy.cc
 1273. #, c-format
 1274. msgid "Did not understand pin type %s"
 1275. msgstr "Nerozumím vypíchnutí typu %s"
 1276. #: apt-pkg/policy.cc
 1277. #, c-format
 1278. msgid "%s: Value %s is outside the range of valid pin priorities (%d to %d)"
 1279. msgstr "%s: Hodnota %s leží mimo rozsah platných priorit (%d až %d)"
 1280. #: apt-pkg/policy.cc
 1281. msgid "No priority (or zero) specified for pin"
 1282. msgstr "Pro vypíchnutí nebyla zadána žádná (nebo nulová) priorita"
 1283. #. TRANSLATOR: %u is a line number, the first %s is a filename of a file with the extension "second %s" and the third %s is a unique identifier for bugreports
 1284. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1285. #, c-format
 1286. msgid "Malformed entry %u in %s file %s (%s)"
 1287. msgstr "Zkomolený řádek %u v %s souboru %s (%s)"
 1288. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1289. #, c-format
 1290. msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
 1291. msgstr "Zkomolený řádek %u v seznamu zdrojů %s (typ)"
 1292. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1293. #, c-format
 1294. msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
 1295. msgstr "Typ „%s“ na řádce %u v seznamu zdrojů %s není známý"
 1296. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1297. #, c-format
 1298. msgid "Malformed stanza %u in source list %s (type)"
 1299. msgstr "Zkomolená část %u v seznamu zdrojů %s (typ)"
 1300. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1301. #, c-format
 1302. msgid "Type '%s' is not known on stanza %u in source list %s"
 1303. msgstr "Typ „%s“ v části %u v seznamu zdrojů %s není známý"
 1304. #: apt-pkg/sourcelist.cc apt-private/private-install.cc
 1305. #, c-format
 1306. msgid "Unsupported file %s given on commandline"
 1307. msgstr "Zadán nepodporovaný soubor %s"
 1308. #: apt-pkg/srcrecords.cc
 1309. msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
 1310. msgstr "Do sources.list musíte zadat „zdrojové“ URI"
 1311. #: apt-pkg/tagfile.cc
 1312. #, c-format
 1313. msgid "Cannot convert %s to integer: out of range"
 1314. msgstr "Nelze převést %s na celé číslo: mimo rozsah"
 1315. #: apt-pkg/update.cc
 1316. msgid ""
 1317. "Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
 1318. "used instead."
 1319. msgstr ""
 1320. "Některé indexové soubory se nepodařilo stáhnout. Jsou ignorovány, nebo jsou "
 1321. "použity starší verze."
 1322. #: apt-pkg/upgrade.cc
 1323. msgid "Calculating upgrade"
 1324. msgstr "Propočítává se aktualizace"
 1325. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed before unchanged files in 'apt-get update'
 1326. #: apt-private/acqprogress.cc
 1327. #, c-format
 1328. msgid "Hit:%lu %s"
 1329. msgstr "Mám:%lu %s"
 1330. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files processed in 'apt-get update'
 1331. #. Potentially replaced later by "Hit:", "Ign:" or "Err:" if something (bad) happens
 1332. #: apt-private/acqprogress.cc
 1333. #, c-format
 1334. msgid "Get:%lu %s"
 1335. msgstr "Stahuje se:%lu %s"
 1336. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1337. #. which failed to download, but the error is ignored (compare "Err:")
 1338. #: apt-private/acqprogress.cc
 1339. #, c-format
 1340. msgid "Ign:%lu %s"
 1341. msgstr "Ign:%lu %s"
 1342. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1343. #. which failed to download and the error is critical (compare "Ign:")
 1344. #: apt-private/acqprogress.cc
 1345. #, c-format
 1346. msgid "Err:%lu %s"
 1347. msgstr "Err:%lu %s"
 1348. #: apt-private/acqprogress.cc
 1349. #, c-format
 1350. msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
 1351. msgstr "Staženo %sB za %s (%sB/s)\n"
 1352. #: apt-private/acqprogress.cc
 1353. msgid " [Working]"
 1354. msgstr " [Pracuji]"
 1355. #: apt-private/acqprogress.cc
 1356. #, c-format
 1357. msgid ""
 1358. "Media change: please insert the disc labeled\n"
 1359. " '%s'\n"
 1360. "in the drive '%s' and press [Enter]\n"
 1361. msgstr ""
 1362. "Výměna média: vložte prosím disk nazvaný\n"
 1363. " „%s“\n"
 1364. "do mechaniky „%s“ a stiskněte [Enter]\n"
 1365. #: apt-private/acqprogress.cc
 1366. msgid ""
 1367. "Do you want to accept these changes and continue updating from this "
 1368. "repository?"
 1369. msgstr ""
 1370. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1371. msgid "Correcting dependencies..."
 1372. msgstr "Opravují se závislosti…"
 1373. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1374. msgid " failed."
 1375. msgstr " selhalo."
 1376. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1377. msgid "Unable to correct dependencies"
 1378. msgstr "Nelze opravit závislosti"
 1379. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1380. msgid "Unable to minimize the upgrade set"
 1381. msgstr "Nelze minimalizovat sadu pro aktualizaci"
 1382. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1383. msgid " Done"
 1384. msgstr " Hotovo"
 1385. #: apt-private/private-cachefile.cc apt-private/private-install.cc
 1386. msgid "You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these."
 1387. msgstr "Pro opravení můžete spustit „apt --fix-broken install“."
 1388. #: apt-private/private-cachefile.cc apt-private/private-install.cc
 1389. msgid ""
 1390. "Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or "
 1391. "specify a solution)."
 1392. msgstr ""
 1393. "Nesplněné závislosti. Zkuste spustit „apt --fix-broken install“ bez balíků "
 1394. "(nebo navrhněte řešení)."
 1395. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-search.cc
 1396. msgid "Sorting"
 1397. msgstr "Řadí se"
 1398. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1399. #, c-format
 1400. msgid "Note, selecting '%s' for task '%s'\n"
 1401. msgstr "Pozn: vybírám „%s“ pro úlohu „%s“\n"
 1402. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1403. #, c-format
 1404. msgid "Note, selecting '%s' for glob '%s'\n"
 1405. msgstr "Pozn: vybírám „%s“ pro masku „%s“\n"
 1406. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1407. #, c-format
 1408. msgid "Note, selecting '%s' for regex '%s'\n"
 1409. msgstr "Pozn: vybírám „%s“ pro regulární výraz „%s“\n"
 1410. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1411. #, c-format
 1412. msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
 1413. msgstr "Balík %s je virtuální balík poskytovaný:\n"
 1414. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1415. msgid " [Installed]"
 1416. msgstr " [Nainstalovaný]"
 1417. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1418. msgid " [Not candidate version]"
 1419. msgstr " [Není kandidátská verze]"
 1420. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1421. msgid "You should explicitly select one to install."
 1422. msgstr "Měli byste explicitně vybrat jeden k instalaci."
 1423. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1424. #, c-format
 1425. msgid ""
 1426. "Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
 1427. "This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
 1428. "is only available from another source\n"
 1429. msgstr ""
 1430. "Balík %s není dostupný, ale jiný balík se na něj odkazuje.\n"
 1431. "To může znamenat že balík chybí, byl zastarán, nebo je dostupný\n"
 1432. "pouze z jiného zdroje\n"
 1433. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1434. msgid "However the following packages replace it:"
 1435. msgstr "Nicméně následující balíky jej nahrazují:"
 1436. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1437. #, c-format
 1438. msgid "Package '%s' has no installation candidate"
 1439. msgstr "Balík „%s“ nemá kandidáta pro instalaci"
 1440. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1441. #, c-format
 1442. msgid "Virtual packages like '%s' can't be removed\n"
 1443. msgstr "Virtuální balíky jako „%s“ nemohou být odstraněny\n"
 1444. #. TRANSLATORS: Note, this is not an interactive question
 1445. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1446. #, c-format
 1447. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?\n"
 1448. msgstr ""
 1449. "Balík „%s“ není nainstalován, nelze tedy odstranit. Mysleli jste „%s“?\n"
 1450. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1451. #, c-format
 1452. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed\n"
 1453. msgstr "Balík „%s“ není nainstalován, nelze tedy odstranit\n"
 1454. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1455. #, c-format
 1456. msgid "Note, selecting '%s' instead of '%s'\n"
 1457. msgstr "Pozn: Vybírám „%s“ místo „%s“\n"
 1458. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1459. msgid "Most used commands:"
 1460. msgstr "Nejpoužívanější příkazy:"
 1461. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1462. #, c-format
 1463. msgid "See %s for more information about the available commands."
 1464. msgstr "Více informací o dostupných příkazech naleznete v %s."
 1465. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1466. msgid ""
 1467. "Configuration options and syntax is detailed in apt.conf(5).\n"
 1468. "Information about how to configure sources can be found in sources.list(5).\n"
 1469. "Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5).\n"
 1470. "Security details are available in apt-secure(8).\n"
 1471. msgstr ""
 1472. "Konfigurační volby a syntaxe jsou popsány v apt.conf(5).\n"
 1473. "Informace o nastavení zdrojů se nachází v sources.list(5).\n"
 1474. "Výběr balíků a verzí je možno vyjádřit pomocí apt_preferences(5).\n"
 1475. "Podrobnosti o zabezpečení jsou dostupné v apt-secure(8).\n"
 1476. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1477. msgid "This APT has Super Cow Powers."
 1478. msgstr "Tato APT má schopnosti svaté krávy."
 1479. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1480. msgid "This APT helper has Super Meep Powers."
 1481. msgstr "Tento APT pomocník má schopnosti svatého čehokoliv."
 1482. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1483. msgid ""
 1484. "--force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow "
 1485. "instead."
 1486. msgstr ""
 1487. "--force-yes je zastaralé, použijte některou z voleb začínajících --allow."
 1488. #: apt-private/private-depends.cc apt-private/private-download.cc
 1489. #: apt-private/private-show.cc cmdline/apt-mark.cc
 1490. msgid "No packages found"
 1491. msgstr "Nebyly nalezeny žádné balíky"
 1492. #: apt-private/private-download.cc
 1493. msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
 1494. msgstr "VAROVÁNÍ: Následující balíky nemohou být autentizovány!"
 1495. #: apt-private/private-download.cc
 1496. msgid "Authentication warning overridden.\n"
 1497. msgstr "Autentizační varování potlačeno.\n"
 1498. #: apt-private/private-download.cc
 1499. msgid "Some packages could not be authenticated"
 1500. msgstr "Některé balíky nemohly být autentizovány"
 1501. #: apt-private/private-download.cc
 1502. msgid "Install these packages without verification?"
 1503. msgstr "Instalovat tyto balíky bez ověření?"
 1504. #: apt-private/private-download.cc
 1505. msgid ""
 1506. "There were unauthenticated packages and -y was used without --allow-"
 1507. "unauthenticated"
 1508. msgstr ""
 1509. "Vyskytly se neověřené balíky a -y bylo použito bez --allow-unauthenticated."
 1510. #: apt-private/private-download.cc
 1511. #, c-format
 1512. msgid "Couldn't determine free space in %s"
 1513. msgstr "Nelze určit volné místo v %s"
 1514. #: apt-private/private-download.cc
 1515. #, c-format
 1516. msgid "You don't have enough free space in %s."
 1517. msgstr "V %s nemáte dostatek volného místa."
 1518. #: apt-private/private-download.cc
 1519. msgid "Unable to lock the download directory"
 1520. msgstr "Nelze zamknout adresář pro stahování"
 1521. #: apt-private/private-install.cc
 1522. msgid ""
 1523. "Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
 1524. "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
 1525. "distribution that some required packages have not yet been created\n"
 1526. "or been moved out of Incoming."
 1527. msgstr ""
 1528. "Některé balíky nemohly být instalovány. To může znamenat, že požadujete\n"
 1529. "nemožnou situaci, nebo, pokud používáte nestabilní distribuci, že\n"
 1530. "vyžadované balíky ještě nebyly vytvořeny nebo přesunuty z Příchozí fronty."
 1531. #.
 1532. #. if (Packages == 1)
 1533. #. {
 1534. #. c1out << std::endl;
 1535. #. c1out <<
 1536. #. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 1537. #. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 1538. #. "that package should be filed.") << std::endl;
 1539. #. }
 1540. #.
 1541. #: apt-private/private-install.cc
 1542. msgid "The following information may help to resolve the situation:"
 1543. msgstr "Následující informace vám mohou pomoci vyřešit tuto situaci:"
 1544. #: apt-private/private-install.cc
 1545. msgid "Broken packages"
 1546. msgstr "Poškozené balíky"
 1547. #: apt-private/private-install.cc
 1548. msgid ""
 1549. "Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
 1550. "missing?"
 1551. msgstr ""
 1552. "Nelze stáhnout některé archivy. Možná spusťte apt-get update nebo zkuste --"
 1553. "fix-missing?"
 1554. #: apt-private/private-install.cc
 1555. msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
 1556. msgstr "Vnitřní chyba, InstallPackages byl zavolán s porušenými balíky!"
 1557. #: apt-private/private-install.cc
 1558. msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
 1559. msgstr "Balík je potřeba odstranit ale funkce Odstranit je vypnuta."
 1560. #: apt-private/private-install.cc
 1561. msgid ""
 1562. "Essential packages were removed and -y was used without --allow-remove-"
 1563. "essential."
 1564. msgstr ""
 1565. "Nezbytné balíky byly odstraněny a -y bylo použito bez --allow-remove-"
 1566. "essential."
 1567. #: apt-private/private-install.cc
 1568. msgid "Packages were downgraded and -y was used without --allow-downgrades."
 1569. msgstr "Balíky byly degradovány a -y bylo použito bez --allow-downgrades."
 1570. #: apt-private/private-install.cc
 1571. msgid ""
 1572. "Held packages were changed and -y was used without --allow-change-held-"
 1573. "packages."
 1574. msgstr ""
 1575. "Podržené balíky byly změněny a -y bylo použito bez --allow-change-held-"
 1576. "packages."
 1577. #: apt-private/private-install.cc
 1578. msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
 1579. msgstr "Vnitřní chyba, třídění nedoběhlo do konce"
 1580. #: apt-private/private-install.cc
 1581. msgid "How odd... The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
 1582. msgstr ""
 1583. "Jak podivné… velikosti nesouhlasí, ohlaste to na apt@packages.debian.org"
 1584. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1585. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1586. #: apt-private/private-install.cc
 1587. #, c-format
 1588. msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
 1589. msgstr "Nutno stáhnout %sB/%sB archivů.\n"
 1590. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1591. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1592. #: apt-private/private-install.cc
 1593. #, c-format
 1594. msgid "Need to get %sB of archives.\n"
 1595. msgstr "Nutno stáhnout %sB archivů.\n"
 1596. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1597. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1598. #: apt-private/private-install.cc
 1599. #, c-format
 1600. msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
 1601. msgstr "Po této operaci bude na disku použito dalších %sB.\n"
 1602. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1603. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1604. #: apt-private/private-install.cc
 1605. #, c-format
 1606. msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
 1607. msgstr "Po této operaci bude na disku uvolněno %sB.\n"
 1608. #: apt-private/private-install.cc
 1609. msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
 1610. msgstr "Udáno „pouze triviální“, ovšem toto není triviální operace."
 1611. #. TRANSLATOR: This string needs to be typed by the user as a confirmation, so be
 1612. #. careful with hard to type or special characters (like non-breaking spaces)
 1613. #: apt-private/private-install.cc
 1614. msgid "Yes, do as I say!"
 1615. msgstr "Ano, udělej to tak, jak říkám!"
 1616. #: apt-private/private-install.cc
 1617. #, c-format
 1618. msgid ""
 1619. "You are about to do something potentially harmful.\n"
 1620. "To continue type in the phrase '%s'\n"
 1621. " ?] "
 1622. msgstr ""
 1623. "Chystáte se vykonat něco potenciálně škodlivého.\n"
 1624. "Pro pokračování opište frázi „%s“\n"
 1625. " ?] "
 1626. #: apt-private/private-install.cc
 1627. msgid "Abort."
 1628. msgstr "Přerušeno."
 1629. #: apt-private/private-install.cc
 1630. msgid "Do you want to continue?"
 1631. msgstr "Chcete pokračovat?"
 1632. #: apt-private/private-install.cc
 1633. msgid "Some files failed to download"
 1634. msgstr "Některé soubory nemohly být staženy"
 1635. #: apt-private/private-install.cc apt-private/private-source.cc
 1636. msgid "Download complete and in download only mode"
 1637. msgstr "Stahování dokončeno v režimu pouze stáhnout"
 1638. #: apt-private/private-install.cc
 1639. msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
 1640. msgstr "--fix-missing a výměna média nejsou momentálně podporovány"
 1641. #: apt-private/private-install.cc
 1642. msgid "Unable to correct missing packages."
 1643. msgstr "Nelze opravit chybějící balíky."
 1644. #: apt-private/private-install.cc
 1645. msgid "Aborting install."
 1646. msgstr "Instalace se přerušuje."
 1647. #: apt-private/private-install.cc
 1648. msgid ""
 1649. "The following package disappeared from your system as\n"
 1650. "all files have been overwritten by other packages:"
 1651. msgid_plural ""
 1652. "The following packages disappeared from your system as\n"
 1653. "all files have been overwritten by other packages:"
 1654. msgstr[0] ""
 1655. "Následující balík z tohoto systému zmizel, protože\n"
 1656. "všechny jeho soubory byly přepsány jinými balíky:"
 1657. msgstr[1] ""
 1658. "Následující balíky z tohoto systému zmizely, protože\n"
 1659. "všechny jejich soubory byly přepsány jinými balíky:"
 1660. msgstr[2] ""
 1661. "Následující balíky z tohoto systému zmizely, protože\n"
 1662. "všechny jejich soubory byly přepsány jinými balíky:"
 1663. #: apt-private/private-install.cc
 1664. msgid "Note: This is done automatically and on purpose by dpkg."
 1665. msgstr "Poznámka: Toto má svůj důvod a děje se automaticky v dpkg."
 1666. #: apt-private/private-install.cc
 1667. msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
 1668. msgstr "Neměli bychom mazat věci, nelze spustit AutoRemover"
 1669. #: apt-private/private-install.cc
 1670. msgid ""
 1671. "Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
 1672. "shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
 1673. msgstr ""
 1674. "Hmm, zdá se, že AutoRemover zničil něco, co neměl.\n"
 1675. "Nahlaste prosím chybu v apt."
 1676. #: apt-private/private-install.cc
 1677. msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
 1678. msgstr "Vnitřní chyba, AutoRemover pokazil věci"
 1679. #: apt-private/private-install.cc
 1680. msgid ""
 1681. "The following package was automatically installed and is no longer required:"
 1682. msgid_plural ""
 1683. "The following packages were automatically installed and are no longer "
 1684. "required:"
 1685. msgstr[0] "Následující balík byl nainstalován automaticky a již není potřeba:"
 1686. msgstr[1] ""
 1687. "Následující balíky byly nainstalovány automaticky a již nejsou potřeba:"
 1688. msgstr[2] ""
 1689. "Následující balíky byly nainstalovány automaticky a již nejsou potřeba:"
 1690. #: apt-private/private-install.cc
 1691. #, c-format
 1692. msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
 1693. msgid_plural ""
 1694. "%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
 1695. msgstr[0] "%lu balík byl nainstalován automaticky a již není potřeba.\n"
 1696. msgstr[1] "%lu balíky byly nainstalovány automaticky a již nejsou potřeba.\n"
 1697. msgstr[2] "%lu balíků bylo nainstalováno automaticky a již nejsou potřeba.\n"
 1698. #: apt-private/private-install.cc
 1699. #, c-format
 1700. msgid "Use '%s' to remove it."
 1701. msgid_plural "Use '%s' to remove them."
 1702. msgstr[0] "Pro jeho odstranění použijte „%s“."
 1703. msgstr[1] "Pro jejich odstranění použijte „%s“."
 1704. msgstr[2] "Pro jejich odstranění použijte „%s“."
 1705. #: apt-private/private-install.cc
 1706. msgid "The following additional packages will be installed:"
 1707. msgstr "Následující dodatečné balíky budou instalovány:"
 1708. #: apt-private/private-install.cc
 1709. msgid "Suggested packages:"
 1710. msgstr "Navrhované balíky:"
 1711. #: apt-private/private-install.cc
 1712. msgid "Recommended packages:"
 1713. msgstr "Doporučované balíky:"
 1714. #: apt-private/private-install.cc
 1715. #, c-format
 1716. msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
 1717. msgstr "%s bude přeskočen, protože je již nainstalován.\n"
 1718. #: apt-private/private-install.cc
 1719. #, c-format
 1720. msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
 1721. msgstr ""
 1722. "%s bude přeskočen, protože není nainstalován a vyžadovány jsou pouze "
 1723. "aktualizace.\n"
 1724. #: apt-private/private-install.cc
 1725. #, c-format
 1726. msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
 1727. msgstr "Přeinstalace %s není možná, protože nelze stáhnout.\n"
 1728. #. TRANSLATORS: First string is package name, second is version
 1729. #: apt-private/private-install.cc
 1730. #, c-format
 1731. msgid "%s is already the newest version (%s).\n"
 1732. msgstr "%s je již nejnovější verze (%s).\n"
 1733. #: apt-private/private-install.cc cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 1734. #, c-format
 1735. msgid "%s set to manually installed.\n"
 1736. msgstr "%s nastaven jako instalovaný ručně.\n"
 1737. #: apt-private/private-install.cc
 1738. #, c-format
 1739. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s'\n"
 1740. msgstr "Vybraná verze „%s“ (%s) pro „%s“\n"
 1741. #: apt-private/private-install.cc
 1742. #, c-format
 1743. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'\n"
 1744. msgstr "Vybraná verze „%s“ (%s) pro „%s“ kvůli „%s“\n"
 1745. #: apt-private/private-list.cc
 1746. msgid "Listing"
 1747. msgstr "Vypisuje se"
 1748. #: apt-private/private-list.cc
 1749. #, c-format
 1750. msgid "There is %i additional version. Please use the '-a' switch to see it"
 1751. msgid_plural ""
 1752. "There are %i additional versions. Please use the '-a' switch to see them."
 1753. msgstr[0] "Existuje %i další verze. Zobrazíte ji přepínačem „-a“."
 1754. msgstr[1] "Existují %i další verze. Zobrazíte je přepínačem „-a“."
 1755. msgstr[2] "Existuje %i dalších verzí. Zobrazíte je přepínačem „-a“."
 1756. #. TRANSLATORS: placeholder is a binary name like apt or apt-get
 1757. #: apt-private/private-main.cc
 1758. #, c-format
 1759. msgid ""
 1760. "NOTE: This is only a simulation!\n"
 1761. " %s needs root privileges for real execution.\n"
 1762. " Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
 1763. " so don't depend on the relevance to the real current situation!\n"
 1764. msgstr ""
 1765. "INFO: Toto je pouze simulace!\n"
 1766. " %s vyžaduje pro skutečný běh rootovská oprávnění.\n"
 1767. " Mějte také na paměti, že je vypnuto zamykání, tudíž\n"
 1768. " tyto výsledky nemusí mít s realitou nic společného!\n"
 1769. #: apt-private/private-output.cc apt-private/private-show.cc
 1770. msgid "unknown"
 1771. msgstr "neznámá"
 1772. #: apt-private/private-output.cc
 1773. #, c-format
 1774. msgid "[installed,upgradable to: %s]"
 1775. msgstr "[instalovaný,aktualizovatelný na: %s]"
 1776. #: apt-private/private-output.cc
 1777. msgid "[installed,local]"
 1778. msgstr "[instalovaný,lokální]"
 1779. #: apt-private/private-output.cc
 1780. msgid "[installed,auto-removable]"
 1781. msgstr "[instalovaný,automaticky-odstranitelný]"
 1782. #: apt-private/private-output.cc
 1783. msgid "[installed,automatic]"
 1784. msgstr "[instalovaný,automaticky]"
 1785. #: apt-private/private-output.cc
 1786. msgid "[installed]"
 1787. msgstr "[instalovaný]"
 1788. #: apt-private/private-output.cc
 1789. #, c-format
 1790. msgid "[upgradable from: %s]"
 1791. msgstr "[aktualizovatelný z: %s]"
 1792. #: apt-private/private-output.cc
 1793. msgid "[residual-config]"
 1794. msgstr "[zbytkové-konfigurační-coubory]"
 1795. #: apt-private/private-output.cc
 1796. #, c-format
 1797. msgid "but %s is installed"
 1798. msgstr "ale %s je nainstalován"
 1799. #: apt-private/private-output.cc
 1800. #, c-format
 1801. msgid "but %s is to be installed"
 1802. msgstr "ale %s se bude instalovat"
 1803. #: apt-private/private-output.cc
 1804. msgid "but it is not installable"
 1805. msgstr "ale nedá se nainstalovat"
 1806. #: apt-private/private-output.cc
 1807. msgid "but it is a virtual package"
 1808. msgstr "ale je to virtuální balík"
 1809. #: apt-private/private-output.cc
 1810. msgid "but it is not going to be installed"
 1811. msgstr "ale nebude se instalovat"
 1812. #: apt-private/private-output.cc
 1813. msgid "but it is not installed"
 1814. msgstr "ale není nainstalovaný"
 1815. #: apt-private/private-output.cc
 1816. msgid " or"
 1817. msgstr " nebo"
 1818. #: apt-private/private-output.cc
 1819. msgid "The following packages have unmet dependencies:"
 1820. msgstr "Následující balíky mají nesplněné závislosti:"
 1821. #: apt-private/private-output.cc
 1822. msgid "The following NEW packages will be installed:"
 1823. msgstr "Následující NOVÉ balíky budou nainstalovány:"
 1824. #: apt-private/private-output.cc
 1825. msgid "The following packages will be REMOVED:"
 1826. msgstr "Následující balíky budou ODSTRANĚNY:"
 1827. #: apt-private/private-output.cc
 1828. msgid "The following packages have been kept back:"
 1829. msgstr "Následující balíky jsou podrženy v aktuální verzi:"
 1830. #: apt-private/private-output.cc
 1831. msgid "The following packages will be upgraded:"
 1832. msgstr "Následující balíky budou aktualizovány:"
 1833. #: apt-private/private-output.cc
 1834. msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
 1835. msgstr "Následující balíky budou DEGRADOVÁNY:"
 1836. #: apt-private/private-output.cc
 1837. msgid "The following held packages will be changed:"
 1838. msgstr "Následující podržené balíky budou změněny:"
 1839. #: apt-private/private-output.cc
 1840. #, c-format
 1841. msgid "%s (due to %s)"
 1842. msgstr "%s (kvůli %s)"
 1843. #: apt-private/private-output.cc
 1844. msgid ""
 1845. "WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
 1846. "This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
 1847. msgstr ""
 1848. "VAROVÁNÍ: Následující nezbytné balíky budou odstraněny.\n"
 1849. "Pokud přesně nevíte, co děláte, NEDĚLEJTE to!"
 1850. #: apt-private/private-output.cc
 1851. #, c-format
 1852. msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
 1853. msgstr "%lu aktualizováno, %lu nově instalováno, "
 1854. #: apt-private/private-output.cc
 1855. #, c-format
 1856. msgid "%lu reinstalled, "
 1857. msgstr "%lu přeinstalováno, "
 1858. #: apt-private/private-output.cc
 1859. #, c-format
 1860. msgid "%lu downgraded, "
 1861. msgstr "%lu degradováno, "
 1862. #: apt-private/private-output.cc
 1863. #, c-format
 1864. msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
 1865. msgstr "%lu k odstranění a %lu neaktualizováno.\n"
 1866. #: apt-private/private-output.cc
 1867. #, c-format
 1868. msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
 1869. msgstr "%lu instalováno nebo odstraněno pouze částečně.\n"
 1870. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to Y[es]
 1871. #. e.g. "Do you want to continue? [Y/n] "
 1872. #. The user has to answer with an input matching the
 1873. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1874. #: apt-private/private-output.cc
 1875. msgid "[Y/n]"
 1876. msgstr "[Y/n]"
 1877. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to N[o]
 1878. #. e.g. "Should this file be removed? [y/N] "
 1879. #. The user has to answer with an input matching the
 1880. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1881. #: apt-private/private-output.cc
 1882. msgid "[y/N]"
 1883. msgstr "[y/N]"
 1884. #. TRANSLATOR: "Yes" answer printed for a yes/no question if --assume-yes is set
 1885. #: apt-private/private-output.cc
 1886. msgid "Y"
 1887. msgstr "Y"
 1888. #. TRANSLATOR: "No" answer printed for a yes/no question if --assume-no is set
 1889. #: apt-private/private-output.cc
 1890. msgid "N"
 1891. msgstr "N"
 1892. #: apt-private/private-search.cc
 1893. msgid "You must give at least one search pattern"
 1894. msgstr "Musíte zadat alespoň jeden vyhledávací vzor"
 1895. #: apt-private/private-search.cc
 1896. msgid "Full Text Search"
 1897. msgstr "Fulltextové hledání"
 1898. #: apt-private/private-show.cc
 1899. #, c-format
 1900. msgid "There is %i additional record. Please use the '-a' switch to see it"
 1901. msgid_plural ""
 1902. "There are %i additional records. Please use the '-a' switch to see them."
 1903. msgstr[0] "Existuje %i další záznam. Zobrazíte jej přepínačem „-a“."
 1904. msgstr[1] "Existují %i další záznamy. Zobrazíte je přepínačem „-a“."
 1905. msgstr[2] "Existuje %i dalších záznamů. Zobrazíte je přepínačem „-a“."
 1906. #: apt-private/private-show.cc
 1907. msgid "not a real package (virtual)"
 1908. msgstr "není skutečný balík (virtuální)"
 1909. #: apt-private/private-show.cc
 1910. msgid "Package files:"
 1911. msgstr "Soubory balíku:"
 1912. #: apt-private/private-show.cc
 1913. msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
 1914. msgstr "Cache není synchronizovaná, nelze se odkázat na soubor balíku"
 1915. #. Show any packages have explicit pins
 1916. #: apt-private/private-show.cc
 1917. msgid "Pinned packages:"
 1918. msgstr "Vypíchnuté balíky:"
 1919. #. Print the package name and the version we are forcing to
 1920. #: apt-private/private-show.cc
 1921. #, c-format
 1922. msgid "%s -> %s with priority %d\n"
 1923. msgstr "%s -> %s s prioritou %d\n"
 1924. #: apt-private/private-show.cc
 1925. msgid " Installed: "
 1926. msgstr " Instalovaná verze: "
 1927. #: apt-private/private-show.cc
 1928. msgid " Candidate: "
 1929. msgstr " Kandidát: "
 1930. #: apt-private/private-show.cc
 1931. msgid "(none)"
 1932. msgstr "(žádná)"
 1933. #. Show the priority tables
 1934. #: apt-private/private-show.cc
 1935. msgid " Version table:"
 1936. msgstr " Tabulka verzí:"
 1937. #: apt-private/private-source.cc
 1938. #, c-format
 1939. msgid "Can not find a package for architecture '%s'"
 1940. msgstr "Nelze najít balík pro architekturu „%s“"
 1941. #: apt-private/private-source.cc
 1942. #, c-format
 1943. msgid "Can not find a package '%s' with version '%s'"
 1944. msgstr "Nelze najít balík „%s“ s verzí „%s“"
 1945. #: apt-private/private-source.cc
 1946. #, c-format
 1947. msgid "Can not find a package '%s' with release '%s'"
 1948. msgstr "Nelze najít balík „%s“ z vydání „%s“"
 1949. #: apt-private/private-source.cc
 1950. #, c-format
 1951. msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
 1952. msgstr "Vybírám „%s“ jako zdrojový balík místo „%s“\n"
 1953. #: apt-private/private-source.cc
 1954. #, c-format
 1955. msgid "Can not find version '%s' of package '%s'"
 1956. msgstr "Nelze najít verzi „%s“ balíku „%s“"
 1957. #: apt-private/private-source.cc
 1958. msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
 1959. msgstr "Musíte zadat aspoň jeden balík, pro který se stáhnou zdrojové texty"
 1960. #: apt-private/private-source.cc
 1961. #, c-format
 1962. msgid "Unable to find a source package for %s"
 1963. msgstr "Nelze najít zdrojový balík pro %s"
 1964. #: apt-private/private-source.cc
 1965. #, c-format
 1966. msgid ""
 1967. "NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
 1968. "%s\n"
 1969. msgstr ""
 1970. "INFO: Balík „%s“ je spravován v systému pro správu verzí „%s“ na:\n"
 1971. "%s\n"
 1972. #: apt-private/private-source.cc
 1973. #, c-format
 1974. msgid ""
 1975. "Please use:\n"
 1976. "%s\n"
 1977. "to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
 1978. msgstr ""
 1979. "Pro stažení nejnovějších (možná dosud nevydaných) aktualizací balíku prosím "
 1980. "použijte:\n"
 1981. "%s\n"
 1982. #: apt-private/private-source.cc
 1983. #, c-format
 1984. msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
 1985. msgstr "Přeskakuje se dříve stažený soubor „%s“\n"
 1986. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1987. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1988. #: apt-private/private-source.cc
 1989. #, c-format
 1990. msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
 1991. msgstr "Nutno stáhnout %sB/%sB zdrojových archivů.\n"
 1992. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1993. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1994. #: apt-private/private-source.cc
 1995. #, c-format
 1996. msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
 1997. msgstr "Nutno stáhnout %sB zdrojových archivů.\n"
 1998. #: apt-private/private-source.cc
 1999. #, c-format
 2000. msgid "Fetch source %s\n"
 2001. msgstr "Stažení zdroje %s\n"
 2002. #: apt-private/private-source.cc
 2003. msgid "Failed to fetch some archives."
 2004. msgstr "Stažení některých archivů selhalo."
 2005. #: apt-private/private-source.cc
 2006. #, c-format
 2007. msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
 2008. msgstr "Přeskakuje se rozbalení již rozbaleného zdroje v %s\n"
 2009. #: apt-private/private-source.cc
 2010. #, c-format
 2011. msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
 2012. msgstr "Příkaz pro rozbalení „%s“ selhal.\n"
 2013. #: apt-private/private-source.cc
 2014. msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
 2015. msgstr "Zkontrolujte, zda je nainstalován balík „dpkg-dev“.\n"
 2016. #: apt-private/private-source.cc
 2017. #, c-format
 2018. msgid "Build command '%s' failed.\n"
 2019. msgstr "Příkaz pro sestavení „%s“ selhal.\n"
 2020. #: apt-private/private-source.cc
 2021. #, c-format
 2022. msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
 2023. msgstr "Nelze získat závislosti pro sestavení %s"
 2024. #: apt-private/private-source.cc
 2025. #, c-format
 2026. msgid "%s has no build depends.\n"
 2027. msgstr "%s nemá žádné závislosti pro sestavení.\n"
 2028. #: apt-private/private-source.cc
 2029. #, c-format
 2030. msgid ""
 2031. "No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
 2032. "Architectures for setup"
 2033. msgstr ""
 2034. "O architektuře %s nejsou známy žádné informace. Pro nastavení si přečtěte "
 2035. "část APT::Architectures v manuálové stránce apt.conf(5)"
 2036. #: apt-private/private-source.cc
 2037. msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
 2038. msgstr ""
 2039. "Musíte zadat alespoň jeden balík, pro který budou kontrolovány závislosti "
 2040. "pro sestavení"
 2041. #: apt-private/private-source.cc
 2042. #, c-format
 2043. msgid "Note, using directory '%s' to get the build dependencies\n"
 2044. msgstr "Pro získání závislostí pro sestavení se používá adresář „%s“\n"
 2045. #: apt-private/private-source.cc
 2046. #, c-format
 2047. msgid "Note, using file '%s' to get the build dependencies\n"
 2048. msgstr "Pro získání závislostí pro sestavení se používá soubor „%s“\n"
 2049. #: apt-private/private-source.cc
 2050. msgid "Failed to process build dependencies"
 2051. msgstr "Chyba při zpracování závislostí pro sestavení"
 2052. #: apt-private/private-sources.cc
 2053. #, c-format
 2054. msgid "Failed to parse %s. Edit again? "
 2055. msgstr "Nepodařilo se zpracovat %s. Zkusit znovu upravit?"
 2056. #: apt-private/private-sources.cc
 2057. #, c-format
 2058. msgid "Your '%s' file changed, please run 'apt-get update'.\n"
 2059. msgstr "Soubor „%s“ se změnil, spusťte prosím „apt-get update“.\n"
 2060. #: apt-private/private-unmet.cc
 2061. #, c-format
 2062. msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
 2063. msgstr "Balík %s verze %s má nesplněné závislosti:\n"
 2064. #: apt-private/private-update.cc
 2065. msgid "The update command takes no arguments"
 2066. msgstr "Příkaz update neakceptuje žádné argumenty"
 2067. #. TRANSLATOR: the first two are manpage references, the last the URI from a sources.list
 2068. #: apt-private/private-update.cc
 2069. #, c-format
 2070. msgid ""
 2071. "Usage of %s should be preferred over embedding login information directly in "
 2072. "the %s entry for '%s'"
 2073. msgstr ""
 2074. #: apt-private/private-update.cc
 2075. #, c-format
 2076. msgid "%i package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.\n"
 2077. msgid_plural ""
 2078. "%i packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.\n"
 2079. msgstr[0] ""
 2080. "%i balík může být aktualizován. Zobrazíte jej „apt list --upgradable“.\n"
 2081. msgstr[1] ""
 2082. "%i balíky mohou být aktualizovány. Zobrazíte je „apt list --upgradable“.\n"
 2083. msgstr[2] ""
 2084. "%i balíků může být aktualizováno. Zobrazíte je „apt list --upgradable“.\n"
 2085. #: apt-private/private-update.cc
 2086. msgid "All packages are up to date."
 2087. msgstr "Všechny balíky jsou aktuální."
 2088. #: cmdline/apt-cache.cc
 2089. msgid "apt-cache stats does not take any arguments"
 2090. msgstr "apt-cache stats neakceptuje žádné argumenty"
 2091. #: cmdline/apt-cache.cc
 2092. msgid "Total package names: "
 2093. msgstr "Celkem názvů balíků: "
 2094. #: cmdline/apt-cache.cc
 2095. msgid "Total package structures: "
 2096. msgstr "Celkem struktur balíků: "
 2097. #: cmdline/apt-cache.cc
 2098. msgid " Normal packages: "
 2099. msgstr " Normálních balíků: "
 2100. #: cmdline/apt-cache.cc
 2101. msgid " Pure virtual packages: "
 2102. msgstr " Čistě virtuálních balíků: "
 2103. #: cmdline/apt-cache.cc
 2104. msgid " Single virtual packages: "
 2105. msgstr " Jednoduchých virtuálních balíků: "
 2106. #: cmdline/apt-cache.cc
 2107. msgid " Mixed virtual packages: "
 2108. msgstr " Smíšených virtuálních balíků: "
 2109. #: cmdline/apt-cache.cc
 2110. msgid " Missing: "
 2111. msgstr " Chybějících: "
 2112. #: cmdline/apt-cache.cc
 2113. msgid "Total distinct versions: "
 2114. msgstr "Celkem různých verzí: "
 2115. #: cmdline/apt-cache.cc
 2116. msgid "Total distinct descriptions: "
 2117. msgstr "Celkem různých popisů: "
 2118. #: cmdline/apt-cache.cc
 2119. msgid "Total dependencies: "
 2120. msgstr "Celkem závislostí: "
 2121. #: cmdline/apt-cache.cc
 2122. msgid "Total ver/file relations: "
 2123. msgstr "Celkem vztahů ver/soubor: "
 2124. #: cmdline/apt-cache.cc
 2125. msgid "Total Desc/File relations: "
 2126. msgstr "Celkem vztahů popis/soubor: "
 2127. #: cmdline/apt-cache.cc
 2128. msgid "Total Provides mappings: "
 2129. msgstr "Celkem poskytnutých mapování: "
 2130. #: cmdline/apt-cache.cc
 2131. msgid "Total globbed strings: "
 2132. msgstr "Celkem globovaných řetězců: "
 2133. #: cmdline/apt-cache.cc
 2134. msgid "Total slack space: "
 2135. msgstr "Celkem jalového místa: "
 2136. #: cmdline/apt-cache.cc
 2137. msgid "Total space accounted for: "
 2138. msgstr "Celkem přiřazeného místa: "
 2139. #: cmdline/apt-cache.cc
 2140. msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
 2141. msgstr "Tento příkaz je zastaralý, použijte místo něj „apt-mark showauto“."
 2142. #: cmdline/apt-cache.cc
 2143. msgid ""
 2144. "Usage: apt-cache [options] command\n"
 2145. " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2146. "\n"
 2147. "apt-cache queries and displays available information about installed\n"
 2148. "and installable packages. It works exclusively on the data acquired\n"
 2149. "into the local cache via the 'update' command of e.g. apt-get. The\n"
 2150. "displayed information may therefore be outdated if the last update was\n"
 2151. "too long ago, but in exchange apt-cache works independently of the\n"
 2152. "availability of the configured sources (e.g. offline).\n"
 2153. msgstr ""
 2154. "Použití: apt-cache [volby] příkaz\n"
 2155. " apt-cache [volby] show balík1 [balík2 …]\n"
 2156. "\n"
 2157. "apt-cache dotazuje a zobrazuje dostupné informace o instalovaných\n"
 2158. "a instalovatelných balících. Pracuje pouze s lokálními daty získanými\n"
 2159. "příkazem „update“ např. programu apt-get. Zobrazené informace tedy\n"
 2160. "mohou být zastaralé (pokud poslední aktualizace proběhla dávněji),\n"
 2161. "ale zato apt-cache pracuje nezávisle na dostupnosti nastavených\n"
 2162. "zdrojů (např. offline).\n"
 2163. #: cmdline/apt-cache.cc
 2164. msgid "Show source records"
 2165. msgstr "Zobrazí zdrojové záznamy"
 2166. #: cmdline/apt-cache.cc
 2167. msgid "Search the package list for a regex pattern"
 2168. msgstr "V seznamu balíků hledá regulární výraz"
 2169. #: cmdline/apt-cache.cc
 2170. msgid "Show raw dependency information for a package"
 2171. msgstr "Zobrazí závislosti balíku"
 2172. #: cmdline/apt-cache.cc
 2173. msgid "Show reverse dependency information for a package"
 2174. msgstr "Zobrazí reverzní závislosti balíku"
 2175. #: cmdline/apt-cache.cc
 2176. msgid "Show a readable record for the package"
 2177. msgstr "Zobrazí informace o balíku"
 2178. #: cmdline/apt-cache.cc
 2179. msgid "List the names of all packages in the system"
 2180. msgstr "Vypíše jména všech balíků v systému"
 2181. #: cmdline/apt-cache.cc
 2182. msgid "Show policy settings"
 2183. msgstr "Zobrazí nastavenou politiku"
 2184. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2185. msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
 2186. msgstr "Zadejte prosím název tohoto média, např. „Debian 5.0.3 Disk 1“"
 2187. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2188. msgid "Please insert a Disc in the drive and press [Enter]"
 2189. msgstr "Vložte prosím médium do mechaniky a stiskněte [Enter]"
 2190. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2191. #, c-format
 2192. msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
 2193. msgstr "Selhalo připojení „%s“ na „%s“"
 2194. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2195. msgid ""
 2196. "No CD-ROM could be auto-detected or found using the default mount point.\n"
 2197. "You may try the --cdrom option to set the CD-ROM mount point.\n"
 2198. "See 'man apt-cdrom' for more information about the CD-ROM auto-detection and "
 2199. "mount point."
 2200. msgstr ""
 2201. "Na výchozím přípojném bodu nebylo rozpoznáno/nalezeno žádné CD-ROM.\n"
 2202. "Můžete zkusit zadat přípojný bod CD-ROM volbou --cdrom.\n"
 2203. "Více o rozpoznávání CD-ROM a přípojných bodech naleznete v „man apt-cdrom“."
 2204. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2205. msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
 2206. msgstr "Tento proces opakujte pro všechna zbývající média."
 2207. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2208. msgid ""
 2209. "Usage: apt-cdrom [options] command\n"
 2210. "\n"
 2211. "apt-cdrom is used to add CDROM's, USB flashdrives and other removable\n"
 2212. "media types as package sources to APT. The mount point and device\n"
 2213. "information is taken from apt.conf(5), udev(7) and fstab(5).\n"
 2214. msgstr ""
 2215. "Použití: apt-cdrom [volby] příkaz\n"
 2216. "\n"
 2217. "apt-cdrom se používá pro přidání CD, USB klíčenek a jiných\n"
 2218. "vyjímatelných médií jako zdrojů pro APT. Přípojný bod a informace\n"
 2219. "o zařízení se získává z apt.conf(5), udev(7) a fstab(5).\n"
 2220. #: cmdline/apt-config.cc
 2221. msgid "Arguments not in pairs"
 2222. msgstr "Argumenty nejsou v párech"
 2223. #: cmdline/apt-config.cc
 2224. msgid ""
 2225. "Usage: apt-config [options] command\n"
 2226. "\n"
 2227. "apt-config is an interface to the configuration settings used by\n"
 2228. "all APT tools, mainly intended for debugging and shell scripting.\n"
 2229. msgstr ""
 2230. "Použití: apt-config [volby] příkaz\n"
 2231. "\n"
 2232. "apt-config je jednoduchý nástroj pro nastavení voleb používaných všemi\n"
 2233. "nástroji rodiny APT. Převážně je zamýšlen pro ladění a skriptování.\n"
 2234. #: cmdline/apt-config.cc
 2235. msgid "get configuration values via shell evaluation"
 2236. msgstr "získá nastavení přes shellové vyhodnocování"
 2237. #: cmdline/apt-config.cc
 2238. msgid "show the active configuration setting"
 2239. msgstr "zobrazí aktuálně platné nastavení"
 2240. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 2241. msgid ""
 2242. "Usage: apt-dump-solver\n"
 2243. "\n"
 2244. "apt-dump-solver is an interface to store an EDSP scenario in\n"
 2245. "a file and optionally forwards it to another solver.\n"
 2246. msgstr ""
 2247. "Použití: apt-dump-solver\n"
 2248. "\n"
 2249. "apt-dump-solver slouží pro uložení EDSP scénáře do\n"
 2250. "souboru a případnému přeposlání jinému řešiteli.\n"
 2251. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2252. msgid ""
 2253. "Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
 2254. "\n"
 2255. "apt-extracttemplates is used to extract config and template files\n"
 2256. "from debian packages. It is used mainly by debconf(1) to prompt for\n"
 2257. "configuration questions before installation of packages.\n"
 2258. msgstr ""
 2259. "Použití: apt-extracttemplates soubor1 [soubor2 …]\n"
 2260. "\n"
 2261. "apt-extracttemplates umí z balíků vytáhnout konfigurační skripty\n"
 2262. "a šablony. Využívá ho hlavně debconf(1) pro zobrazení některých\n"
 2263. "otázek ještě před samotnou instalací balíků.\n"
 2264. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2265. msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
 2266. msgstr "Nelze určit verzi programu debconf. Je debconf nainstalován?"
 2267. #: cmdline/apt-get.cc
 2268. #, c-format
 2269. msgid "Couldn't find package %s"
 2270. msgstr "Nelze najít balík %s"
 2271. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2272. #, c-format
 2273. msgid "%s set to automatically installed.\n"
 2274. msgstr "%s nastaven jako instalovaný automaticky.\n"
 2275. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2276. msgid ""
 2277. "This command is deprecated. Please use 'apt-mark auto' and 'apt-mark manual' "
 2278. "instead."
 2279. msgstr ""
 2280. "Tento příkaz je zastaralý, použijte místo něj „apt-mark auto“ a „apt-mark "
 2281. "manual“."
 2282. #: cmdline/apt-get.cc
 2283. msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
 2284. msgstr "Vnitřní chyba, řešitel problémů pokazil věci"
 2285. #: cmdline/apt-get.cc
 2286. msgid "Supported modules:"
 2287. msgstr "Podporované moduly:"
 2288. #: cmdline/apt-get.cc
 2289. msgid ""
 2290. "Usage: apt-get [options] command\n"
 2291. " apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2292. " apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2293. "\n"
 2294. "apt-get is a command line interface for retrieval of packages\n"
 2295. "and information about them from authenticated sources and\n"
 2296. "for installation, upgrade and removal of packages together\n"
 2297. "with their dependencies.\n"
 2298. msgstr ""
 2299. "Použití: apt-get [volby] příkaz\n"
 2300. " apt-get [volby] install|remove balík1 [balík2 …]\n"
 2301. " apt-get [volby] source balík1 [balík2 …]\n"
 2302. "\n"
 2303. "apt-get je řádkové rozhraní pro stahování balíků a informací o nich\n"
 2304. "z ověřených zdrojů a pro instalaci, aktualizaci a odstranění balíků\n"
 2305. "včetně jejich závislostí.\n"
 2306. #: cmdline/apt-get.cc
 2307. msgid "Retrieve new lists of packages"
 2308. msgstr "Získá seznam nových balíků"
 2309. #: cmdline/apt-get.cc
 2310. msgid "Perform an upgrade"
 2311. msgstr "Provede aktualizaci"
 2312. #: cmdline/apt-get.cc
 2313. msgid "Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)"
 2314. msgstr "Instaluje nové balíky (balík je libc6, ne libc6.deb)"
 2315. #: cmdline/apt-get.cc
 2316. msgid "Remove packages"
 2317. msgstr "Odstraní balíky"
 2318. #: cmdline/apt-get.cc
 2319. msgid "Remove packages and config files"
 2320. msgstr "Odstraní balíky včetně konfiguračních souborů"
 2321. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt.cc
 2322. msgid "Remove automatically all unused packages"
 2323. msgstr "automaticky odstraní nepoužívané balíky"
 2324. #: cmdline/apt-get.cc
 2325. msgid "Distribution upgrade, see apt-get(8)"
 2326. msgstr "Aktualizace distribuce, viz apt-get(8)"
 2327. #: cmdline/apt-get.cc
 2328. msgid "Follow dselect selections"
 2329. msgstr "Řídí se podle výběru v dselectu"
 2330. #: cmdline/apt-get.cc
 2331. msgid "Configure build-dependencies for source packages"
 2332. msgstr "Pro zdrojové balíky nastaví build-dependencies"
 2333. #: cmdline/apt-get.cc
 2334. msgid "Erase downloaded archive files"
 2335. msgstr "Smaže stažené archivy"
 2336. #: cmdline/apt-get.cc
 2337. msgid "Erase old downloaded archive files"
 2338. msgstr "Smaže staré stažené archivy"
 2339. #: cmdline/apt-get.cc
 2340. msgid "Verify that there are no broken dependencies"
 2341. msgstr "Ověří, zda se nevyskytují porušené závislosti"
 2342. #: cmdline/apt-get.cc
 2343. msgid "Download source archives"
 2344. msgstr "Stáhne zdrojové archivy"
 2345. #: cmdline/apt-get.cc
 2346. msgid "Download the binary package into the current directory"
 2347. msgstr "Stáhne binární balík to aktuálního adresáře"
 2348. #: cmdline/apt-get.cc
 2349. msgid "Download and display the changelog for the given package"
 2350. msgstr "Stáhne a zobrazí seznam změn daného balíku"
 2351. #: cmdline/apt-helper.cc
 2352. msgid "Need one URL as argument"
 2353. msgstr "Jako argument vyžaduje jedno URL"
 2354. #: cmdline/apt-helper.cc
 2355. msgid "Must specify at least one pair url/filename"
 2356. msgstr "Musíte zadat aspoň jeden pár url/jméno souboru"
 2357. #: cmdline/apt-helper.cc
 2358. msgid "Download Failed"
 2359. msgstr "Stažení selhalo"
 2360. #: cmdline/apt-helper.cc
 2361. #, c-format
 2362. msgid "GetSrvRec failed for %s"
 2363. msgstr "GetSrvRec %s selhalo"
 2364. #: cmdline/apt-helper.cc
 2365. msgid ""
 2366. "Usage: apt-helper [options] command\n"
 2367. " apt-helper [options] cat-file file ...\n"
 2368. " apt-helper [options] download-file uri target-path\n"
 2369. "\n"
 2370. "apt-helper bundles a variety of commands for shell scripts to use\n"
 2371. "e.g. the same proxy configuration or acquire system as APT would.\n"
 2372. msgstr ""
 2373. "Použití: apt-helper [volby] příkaz\n"
 2374. " apt-helper [volby] cat-file soubor\n"
 2375. " apt-helper [volby] download-file uri cílová_cesta\n"
 2376. "\n"
 2377. "apt-helper zaobaluje nejrůznější příkazy pro shellové skripty,\n"
 2378. "např. aby použily stejné nastavení proxy nebo způsob stahování,\n"
 2379. "jako by použila APT.\n"
 2380. #: cmdline/apt-helper.cc
 2381. msgid "download the given uri to the target-path"
 2382. msgstr "stáhne zadané uri do cílové cesty"
 2383. #: cmdline/apt-helper.cc
 2384. msgid "lookup a SRV record (e.g. _http._tcp.ftp.debian.org)"
 2385. msgstr "vyhledá SRV záznam (např. _http._tcp.ftp.debian.org)"
 2386. #: cmdline/apt-helper.cc
 2387. msgid "concatenate files, with automatic decompression"
 2388. msgstr "spojí soubory, automaticky je rozbalí"
 2389. #: cmdline/apt-helper.cc
 2390. msgid "detect proxy using apt.conf"
 2391. msgstr "detekuje proxy pomocí apt.conf"
 2392. #: cmdline/apt-helper.cc
 2393. msgid "wait for system to be online"
 2394. msgstr ""
 2395. #: cmdline/apt-helper.cc
 2396. msgid "drop privileges before running given command"
 2397. msgstr ""
 2398. #: cmdline/apt-internal-planner.cc
 2399. msgid ""
 2400. "Usage: apt-internal-planner\n"
 2401. "\n"
 2402. "apt-internal-planner is an interface to use the current internal\n"
 2403. "installation planner for the APT family like an external one,\n"
 2404. "for debugging or the like.\n"
 2405. msgstr ""
 2406. "Použití: apt-internal-planner\n"
 2407. "\n"
 2408. "apt-internal-planner je rozhraní k aktuálnímu internímu plánovači\n"
 2409. "instalací, aby se dal použít jako externí nástroj, např. pro ladění.\n"
 2410. #: cmdline/apt-internal-solver.cc
 2411. msgid ""
 2412. "Usage: apt-internal-solver\n"
 2413. "\n"
 2414. "apt-internal-solver is an interface to use the current internal\n"
 2415. "resolver for the APT family like an external one, for debugging or\n"
 2416. "the like.\n"
 2417. msgstr ""
 2418. "Použití: apt-internal-solver\n"
 2419. "\n"
 2420. "apt-internal-solver je rozhraní k aktuálnímu internímu řešiteli\n"
 2421. "závislostí, aby se dal použít jako externí nástroj, např. pro ladění.\n"
 2422. #: cmdline/apt-mark.cc
 2423. #, c-format
 2424. msgid "%s can not be marked as it is not installed.\n"
 2425. msgstr "%s nemůže být označen, protože není nainstalovaný.\n"
 2426. #: cmdline/apt-mark.cc
 2427. #, c-format
 2428. msgid "%s was already set to manually installed.\n"
 2429. msgstr "%s již byl nastaven jako instalovaný ručně.\n"
 2430. #: cmdline/apt-mark.cc
 2431. #, c-format
 2432. msgid "%s was already set to automatically installed.\n"
 2433. msgstr "%s již byl nastaven jako instalovaný automaticky.\n"
 2434. #: cmdline/apt-mark.cc
 2435. #, c-format
 2436. msgid "%s was already set on hold.\n"
 2437. msgstr "%s již byl podržen v aktuální verzi.\n"
 2438. #: cmdline/apt-mark.cc
 2439. #, c-format
 2440. msgid "%s was already not hold.\n"
 2441. msgstr "%s již nebyl držen v aktuální verzi.\n"
 2442. #: cmdline/apt-mark.cc
 2443. msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
 2444. msgstr "Spuštění dpkg selhalo. Jste root?"
 2445. #: cmdline/apt-mark.cc
 2446. #, c-format
 2447. msgid "%s set on hold.\n"
 2448. msgstr "%s bude podržen v aktuální verzi.\n"
 2449. #: cmdline/apt-mark.cc
 2450. #, c-format
 2451. msgid "Canceled hold on %s.\n"
 2452. msgstr "Podržení balíku %s v aktuální verzi bylo zrušeno.\n"
 2453. #: cmdline/apt-mark.cc
 2454. #, c-format
 2455. msgid "Selected %s for purge.\n"
 2456. msgstr "%s byl vybrán pro odstranění včetně konfguračních souborů.\n"
 2457. #: cmdline/apt-mark.cc
 2458. #, c-format
 2459. msgid "Selected %s for removal.\n"
 2460. msgstr "%s byl vybrán pro odstranění.\n"
 2461. #: cmdline/apt-mark.cc
 2462. #, c-format
 2463. msgid "Selected %s for installation.\n"
 2464. msgstr "%s byl vybrán pro instalaci.\n"
 2465. #: cmdline/apt-mark.cc
 2466. msgid ""
 2467. "Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2468. "\n"
 2469. "apt-mark is a simple command line interface for marking packages\n"
 2470. "as manually or automatically installed. It can also be used to\n"
 2471. "manipulate the dpkg(1) selection states of packages, and to list\n"
 2472. "all packages with or without a certain marking.\n"
 2473. msgstr ""
 2474. "Použití: apt-mark [volby] {auto|manual} balík1 [balík2 …]\n"
 2475. "\n"
 2476. "apt-mark je jednoduché řádkové rozhraní pro označování balíků jako\n"
 2477. "instalovaných ručně nebo automaticky. Také umí manipulovat s dpkg(1)\n"
 2478. "stavem balíků a vypsat všechny balíky s/bez konkrétního označení.\n"
 2479. #: cmdline/apt-mark.cc
 2480. msgid "Mark the given packages as automatically installed"
 2481. msgstr "Označí dané balíky jako instalované automaticky"
 2482. #: cmdline/apt-mark.cc
 2483. msgid "Mark the given packages as manually installed"
 2484. msgstr "Označí dané balíky jako instalované ručně"
 2485. #: cmdline/apt-mark.cc
 2486. msgid "Mark a package as held back"
 2487. msgstr "Označí balík jako podržený v aktuální verzi"
 2488. #: cmdline/apt-mark.cc
 2489. msgid "Unset a package set as held back"
 2490. msgstr "Zruší podržení balíku v aktuální verzi"
 2491. #: cmdline/apt-mark.cc
 2492. msgid "Print the list of automatically installed packages"
 2493. msgstr "Vypíše seznam balíků instalovaných automaticky"
 2494. #: cmdline/apt-mark.cc
 2495. msgid "Print the list of manually installed packages"
 2496. msgstr "Vypíše seznam balíků instalovaných ručně"
 2497. #: cmdline/apt-mark.cc
 2498. msgid "Print the list of packages on hold"
 2499. msgstr "Vypíše seznam podržených balíků"
 2500. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2501. msgid "Unknown package record!"
 2502. msgstr "Neznámý záznam o balíku!"
 2503. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2504. msgid ""
 2505. "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 2506. "\n"
 2507. "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package information files.\n"
 2508. "By default it sorts by binary package information, but the -s option\n"
 2509. "can be used to switch to source package ordering instead.\n"
 2510. msgstr ""
 2511. "Použtí: apt-sortpkgs [volby] soubor1 [soubor2 …]\n"
 2512. "\n"
 2513. "apt-sortpkgs je jednoduchý nástroj pro setřídění souborů Packages.\n"
 2514. "Standardně řadí dle binárních balíků, ale volbou -s je možno\n"
 2515. "přepnout na řazení dle zdrojových balíků.\n"
 2516. #: cmdline/apt.cc
 2517. msgid ""
 2518. "Usage: apt [options] command\n"
 2519. "\n"
 2520. "apt is a commandline package manager and provides commands for\n"
 2521. "searching and managing as well as querying information about packages.\n"
 2522. "It provides the same functionality as the specialized APT tools,\n"
 2523. "like apt-get and apt-cache, but enables options more suitable for\n"
 2524. "interactive use by default.\n"
 2525. msgstr ""
 2526. "Použití: apt [volby] příkaz\n"
 2527. "\n"
 2528. "apt je řádkový správce balíků a poskytuje příkazy pro jejich hledání,\n"
 2529. "správu a také pro zjišťování informací o balících.\n"
 2530. "Poskytuje stejnou funkcionalitu jako specializované APT nástroje typu\n"
 2531. "apt-get a apt-cache, ale je lépe nastaven pro interaktivní použití.\n"
 2532. #. query
 2533. #: cmdline/apt.cc
 2534. msgid "list packages based on package names"
 2535. msgstr "vypíše balíky podle jmen"
 2536. #: cmdline/apt.cc
 2537. msgid "search in package descriptions"
 2538. msgstr "hledá v popisech balíků"
 2539. #: cmdline/apt.cc
 2540. msgid "show package details"
 2541. msgstr "zobrazí podrobnosti balíku"
 2542. #. package stuff
 2543. #: cmdline/apt.cc
 2544. msgid "install packages"
 2545. msgstr "nainstaluje balíky"
 2546. #: cmdline/apt.cc
 2547. msgid "remove packages"
 2548. msgstr "odstraní balíky"
 2549. #. system wide stuff
 2550. #: cmdline/apt.cc
 2551. msgid "update list of available packages"
 2552. msgstr "aktualizuje seznam dostupných balíků"
 2553. #: cmdline/apt.cc
 2554. msgid "upgrade the system by installing/upgrading packages"
 2555. msgstr "aktualizuje systém instalací/aktualizací balíků"
 2556. #: cmdline/apt.cc
 2557. msgid "upgrade the system by removing/installing/upgrading packages"
 2558. msgstr "aktualizuje systém instalací/aktualizací/odstraněním balíků"
 2559. #. misc
 2560. #: cmdline/apt.cc
 2561. msgid "edit the source information file"
 2562. msgstr "upraví soubor se zdroji balíků"
 2563. #: dselect/install
 2564. msgid "Bad default setting!"
 2565. msgstr "Chybné standardní nastavení!"
 2566. #: dselect/install dselect/update
 2567. msgid "Press [Enter] to continue."
 2568. msgstr "Pro pokračování stiskněte [Enter]."
 2569. #: dselect/install
 2570. msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
 2571. msgstr "Chcete smazat všechny dříve stažené .deb soubory?"
 2572. #: dselect/install
 2573. msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
 2574. msgstr "Během rozbalování se vyskytly chyby. Balíky, které se nainstalovaly"
 2575. #: dselect/install
 2576. msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
 2577. msgstr "budou zkonfigurovány. To může způsobit duplicitní chybové hlášky"
 2578. #: dselect/install
 2579. msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
 2580. msgstr "o nesplněných závislostech. To je v pořádku, důležité jsou pouze"
 2581. #: dselect/install
 2582. msgid ""
 2583. "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
 2584. msgstr "chyby nad touto hláškou. Opravte je a poté znovu spusťte [I]nstalovat"
 2585. #: dselect/update
 2586. msgid "Merging available information"
 2587. msgstr "Slučují se dostupné informace"
 2588. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2589. msgid "Package extension list is too long"
 2590. msgstr "Seznam rozšíření balíku je příliš dlouhý"
 2591. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2592. #, c-format
 2593. msgid "Error processing directory %s"
 2594. msgstr "Chyba zpracování adresáře %s"
 2595. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2596. msgid "Source extension list is too long"
 2597. msgstr "Seznam zdrojových rozšíření je příliš dlouhý"
 2598. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2599. msgid "Error writing header to contents file"
 2600. msgstr "Chyba při zapisování hlavičky do souboru"
 2601. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2602. #, c-format
 2603. msgid "Error processing contents %s"
 2604. msgstr "Chyba při zpracovávání obsahu %s"
 2605. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2606. msgid ""
 2607. "Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
 2608. "Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2609. " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2610. " contents path\n"
 2611. " release path\n"
 2612. " generate config [groups]\n"
 2613. " clean config\n"
 2614. "\n"
 2615. "apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
 2616. "many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
 2617. "for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
 2618. "\n"
 2619. "apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
 2620. "Package file contains the contents of all the control fields from\n"
 2621. "each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
 2622. "is supported to force the value of Priority and Section.\n"
 2623. "\n"
 2624. "Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
 2625. "The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
 2626. "\n"
 2627. "The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
 2628. "tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
 2629. "override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
 2630. "appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
 2631. "Debian archive:\n"
 2632. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2633. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2634. "\n"
 2635. "Options:\n"
 2636. " -h This help text\n"
 2637. " --md5 Control MD5 generation\n"
 2638. " -s=? Source override file\n"
 2639. " -q Quiet\n"
 2640. " -d=? Select the optional caching database\n"
 2641. " --no-delink Enable delinking debug mode\n"
 2642. " --contents Control contents file generation\n"
 2643. " -c=? Read this configuration file\n"
 2644. " -o=? Set an arbitrary configuration option"
 2645. msgstr ""
 2646. "Použití: apt-ftparchive [volby] příkaz\n"
 2647. "Příkazy: packages binárnícesta [souboroverride [prefixcesty]]\n"
 2648. " sources zdrojovácesta [souboroverride [prefixcesty]]\n"
 2649. " contents cesta\n"
 2650. " release cesta\n"
 2651. " generate konfiguračnísoubor [skupiny]\n"
 2652. " clean konfiguračnísoubor\n"
 2653. "\n"
 2654. "apt-ftparchive generuje indexové soubory debianích archivů. Podporuje\n"
 2655. "několik režimů vytváření - od plně automatického až po funkční ekvivalent\n"
 2656. "příkazů dpkg-scanpackages a dpkg-scansources.\n"
 2657. "\n"
 2658. "apt-ftparchive vytvoří ze stromu .deb souborů soubory Packages. Soubor\n"
 2659. "Packages obsahuje kromě všech kontrolních polí každého balíku také jeho\n"
 2660. "velikost a MD5 součet. Podporován je také soubor override, kterým můžete \n"
 2661. "vynutit hodnoty polí Priority a Section.\n"
 2662. "\n"
 2663. "Podobně umí apt-ftparchive vygenerovat ze stromu souborů .dsc soubory\n"
 2664. "Sources. Volbou --source-override můžete zadat zdrojový soubor override.\n"
 2665. "\n"
 2666. "Příkazy „packages“ a „sources“ by se měly spouštět z kořene stromu.\n"
 2667. "BinárníCesta by měla ukazovat na začátek rekurzivního hledání a soubor \n"
 2668. "override by měl obsahovat příznaky pro přepis. PrefixCesty, pokud je\n"
 2669. "přítomen, je přidán do polí Filename.\n"
 2670. "Reálný příklad na archivu Debianu:\n"
 2671. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2672. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2673. "\n"
 2674. "Volby:\n"
 2675. " -h Tato nápověda\n"
 2676. " --md5 Vygeneruje kontrolní MD5\n"
 2677. " -s=? Zdrojový soubor override\n"
 2678. " -q Tichý režim\n"
 2679. " -d=? Vybere volitelnou databázi pro vyrovnávací paměť\n"
 2680. " --no-delink Povolí ladicí režim\n"
 2681. " --contents Vygeneruje soubor Contents\n"
 2682. " -c=? Načte tento konfigurační soubor\n"
 2683. " -o=? Nastaví libovolnou volbu"
 2684. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2685. msgid "No selections matched"
 2686. msgstr "Žádný výběr nevyhověl"
 2687. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2688. #, c-format
 2689. msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
 2690. msgstr "Některé soubory chybí v balíkovém souboru skupiny %s"
 2691. #: ftparchive/cachedb.cc
 2692. #, c-format
 2693. msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
 2694. msgstr "DB je porušená, soubor přejmenován na %s.old"
 2695. #: ftparchive/cachedb.cc
 2696. #, c-format
 2697. msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
 2698. msgstr "DB je stará, zkouším aktualizovat %s"
 2699. #: ftparchive/cachedb.cc
 2700. msgid ""
 2701. "DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
 2702. "remove and re-create the database."
 2703. msgstr ""
 2704. "Formát databáze je neplatný. Pokud jste přešli ze starší verze apt, databázi "
 2705. "prosím odstraňte a poté ji znovu vytvořte."
 2706. #: ftparchive/cachedb.cc
 2707. #, c-format
 2708. msgid "Unable to open DB file %s: %s"
 2709. msgstr "Nelze otevřít DB soubor %s: %s"
 2710. #: ftparchive/cachedb.cc
 2711. msgid "Failed to read .dsc"
 2712. msgstr "Nelze přečíst .dsc"
 2713. #: ftparchive/cachedb.cc
 2714. msgid "Archive has no control record"
 2715. msgstr "Archiv nemá kontrolní záznam"
 2716. #: ftparchive/cachedb.cc
 2717. msgid "Unable to get a cursor"
 2718. msgstr "Nelze získat kurzor"
 2719. #: ftparchive/contents.cc
 2720. msgid "realloc - Failed to allocate memory"
 2721. msgstr "realloc - Selhal pokus o přidělení paměti"
 2722. #: ftparchive/multicompress.cc
 2723. #, c-format
 2724. msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
 2725. msgstr "Neznámý kompresní algoritmus „%s“"
 2726. #: ftparchive/multicompress.cc
 2727. #, c-format
 2728. msgid "Compressed output %s needs a compression set"
 2729. msgstr "Komprimovaný výstup %s potřebuje kompresní sadu"
 2730. #: ftparchive/multicompress.cc methods/rsh.cc
 2731. msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
 2732. msgstr "Selhalo vytvoření meziprocesové roury k podprocesu"
 2733. #: ftparchive/multicompress.cc
 2734. msgid "Failed to fork"
 2735. msgstr "Volání fork() se nezdařilo"
 2736. #: ftparchive/multicompress.cc
 2737. msgid "Compress child"
 2738. msgstr "Komprimovat potomka"
 2739. #: ftparchive/multicompress.cc
 2740. #, c-format
 2741. msgid "Internal error, failed to create %s"
 2742. msgstr "Interní chyba, nezdařilo se vytvořit %s"
 2743. #: ftparchive/multicompress.cc
 2744. msgid "IO to subprocess/file failed"
 2745. msgstr "V/V operace s podprocesem/souborem selhala"
 2746. #: ftparchive/multicompress.cc
 2747. msgid "Failed to read while computing MD5"
 2748. msgstr "Chyba čtení při výpočtu MD5"
 2749. #: ftparchive/override.cc
 2750. #, c-format
 2751. msgid "Unable to open %s"
 2752. msgstr "Nelze otevřít %s"
 2753. #. skip spaces
 2754. #. find end of word
 2755. #: ftparchive/override.cc
 2756. #, c-format
 2757. msgid "Malformed override %s line %llu (%s)"
 2758. msgstr "Zkomolený override soubor %s, řádek %llu (%s)"
 2759. #: ftparchive/override.cc
 2760. #, c-format
 2761. msgid "Failed to read the override file %s"
 2762. msgstr "Nezdařilo se přečíst override soubor %s"
 2763. #: ftparchive/override.cc
 2764. #, c-format
 2765. msgid "Malformed override %s line %llu #1"
 2766. msgstr "Zkomolený override soubor %s, řádek %llu #1"
 2767. #: ftparchive/override.cc
 2768. #, c-format
 2769. msgid "Malformed override %s line %llu #2"
 2770. msgstr "Zkomolený override soubor %s, řádek %llu #2"
 2771. #: ftparchive/override.cc
 2772. #, c-format
 2773. msgid "Malformed override %s line %llu #3"
 2774. msgstr "Zkomolený override soubor %s, řádek %llu #3"
 2775. #: ftparchive/writer.cc
 2776. #, c-format
 2777. msgid "W: Unable to read directory %s\n"
 2778. msgstr "W: Nelze číst adresář %s\n"
 2779. #: ftparchive/writer.cc
 2780. #, c-format
 2781. msgid "W: Unable to stat %s\n"
 2782. msgstr "W: Nelze vyhodnotit %s\n"
 2783. #: ftparchive/writer.cc
 2784. msgid "E: "
 2785. msgstr "E: "
 2786. #: ftparchive/writer.cc
 2787. msgid "W: "
 2788. msgstr "W: "
 2789. #: ftparchive/writer.cc
 2790. msgid "E: Errors apply to file "
 2791. msgstr "E: Chyby se týkají souboru "
 2792. #: ftparchive/writer.cc
 2793. #, c-format
 2794. msgid "Failed to resolve %s"
 2795. msgstr "Chyba při zjišťování %s"
 2796. #: ftparchive/writer.cc
 2797. msgid "Tree walking failed"
 2798. msgstr "Průchod stromem selhal"
 2799. #: ftparchive/writer.cc
 2800. #, c-format
 2801. msgid "Failed to open %s"
 2802. msgstr "Nelze otevřít %s"
 2803. #: ftparchive/writer.cc
 2804. #, c-format
 2805. msgid " DeLink %s [%s]\n"
 2806. msgstr "Odlinkování %s [%s]\n"
 2807. #: ftparchive/writer.cc
 2808. #, c-format
 2809. msgid "*** Failed to link %s to %s"
 2810. msgstr "*** Nezdařilo se slinkovat %s s %s"
 2811. #: ftparchive/writer.cc
 2812. #, c-format
 2813. msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
 2814. msgstr " Odlinkovací limit %sB dosažen.\n"
 2815. #: ftparchive/writer.cc
 2816. msgid "Archive had no package field"
 2817. msgstr "Archiv nemá pole Package"
 2818. #: ftparchive/writer.cc
 2819. #, c-format
 2820. msgid " %s has no override entry\n"
 2821. msgstr " %s nemá žádnou položku pro override\n"
 2822. #: ftparchive/writer.cc
 2823. #, c-format
 2824. msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
 2825. msgstr " správce %s je %s, ne %s\n"
 2826. #: ftparchive/writer.cc
 2827. #, c-format
 2828. msgid " %s has no source override entry\n"
 2829. msgstr " %s nemá žádnou zdrojovou položku pro override\n"
 2830. #: ftparchive/writer.cc
 2831. #, c-format
 2832. msgid " %s has no binary override entry either\n"
 2833. msgstr " %s nemá ani žádnou binární položku pro override\n"
 2834. #: methods/basehttp.cc
 2835. msgid "Waiting for headers"
 2836. msgstr "Čeká se na hlavičky"
 2837. #: methods/basehttp.cc
 2838. msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
 2839. msgstr "Http server poslal neplatnou hlavičku odpovědi"
 2840. #: methods/basehttp.cc
 2841. msgid "Bad header line"
 2842. msgstr "Chybná hlavička"
 2843. #: methods/basehttp.cc
 2844. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
 2845. msgstr "Http server poslal neplatnou hlavičku Content-Length"
 2846. #: methods/basehttp.cc
 2847. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
 2848. msgstr "Http server poslal neplatnou hlavičku Content-Range"
 2849. #: methods/basehttp.cc
 2850. msgid "This HTTP server has broken range support"
 2851. msgstr "Tento HTTP server má porouchanou podporu rozsahů"
 2852. #: methods/basehttp.cc
 2853. msgid "Unknown date format"
 2854. msgstr "Neznámý formát data"
 2855. #: methods/basehttp.cc
 2856. msgid "Bad header data"
 2857. msgstr "Špatné datové záhlaví"
 2858. #: methods/basehttp.cc
 2859. msgid "Connection failed"
 2860. msgstr "Spojení selhalo"
 2861. #: methods/basehttp.cc methods/ftp.cc methods/http.cc
 2862. #, c-format
 2863. msgid "File has unexpected size (%llu != %llu). Mirror sync in progress?"
 2864. msgstr ""
 2865. #: methods/basehttp.cc
 2866. #, c-format
 2867. msgid ""
 2868. "Automatically disabled %s due to incorrect response from server/proxy. (man "
 2869. "5 apt.conf)"
 2870. msgstr ""
 2871. "Automaticky zakázáno %s kvůli chybné odpovědi od serveru/proxy. (man 5 apt."
 2872. "conf)"
 2873. #: methods/basehttp.cc
 2874. msgid "Internal error"
 2875. msgstr "Vnitřní chyba"
 2876. #: methods/cdrom.cc
 2877. #, c-format
 2878. msgid "Unable to read the cdrom database %s"
 2879. msgstr "Nelze číst databázi na cdrom %s"
 2880. #: methods/cdrom.cc
 2881. msgid ""
 2882. "Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
 2883. "cannot be used to add new CD-ROMs"
 2884. msgstr ""
 2885. "Pro přidání CD do APTu použijte apt-cdrom. apt-get update nelze využít pro "
 2886. "přidávání nových CD."
 2887. #: methods/cdrom.cc
 2888. msgid "Wrong CD-ROM"
 2889. msgstr "Chybné CD"
 2890. #: methods/cdrom.cc
 2891. #, c-format
 2892. msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
 2893. msgstr "Nelze odpojit CD-ROM v %s - možná se stále používá."
 2894. #: methods/cdrom.cc
 2895. msgid "Disk not found."
 2896. msgstr "Disk nebyl nalezen."
 2897. #: methods/cdrom.cc methods/file.cc methods/rsh.cc
 2898. msgid "File not found"
 2899. msgstr "Soubor nebyl nalezen"
 2900. #. TRANSLATOR: %s is e.g. Tor's ".onion" which would likely fail or leak info (RFC7686)
 2901. #: methods/connect.cc
 2902. #, c-format
 2903. msgid "Direct connection to %s domains is blocked by default."
 2904. msgstr "Přímé spojení k doménám %s je implicitně blokováno."
 2905. #: methods/connect.cc
 2906. #, c-format
 2907. msgid "[IP: %s %s]"
 2908. msgstr "[IP: %s %s]"
 2909. #: methods/connect.cc
 2910. #, fuzzy, c-format
 2911. #| msgid "Connecting to %s (%s)"
 2912. msgid "Connected to %s (%s)"
 2913. msgstr "Připojování k %s (%s)"
 2914. #: methods/connect.cc methods/http.cc
 2915. #, c-format
 2916. msgid "Connecting to %s (%s)"
 2917. msgstr "Připojování k %s (%s)"
 2918. #: methods/connect.cc
 2919. #, c-format
 2920. msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2921. msgstr "Nelze vytvořit socket pro %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2922. #: methods/connect.cc
 2923. #, c-format
 2924. msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
 2925. msgstr "Nelze navázat spojení na %s:%s (%s)."
 2926. #: methods/connect.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2927. msgid "Failed"
 2928. msgstr "Selhalo"
 2929. #: methods/connect.cc
 2930. #, c-format
 2931. msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
 2932. msgstr "Nelze se připojit k %s:%s (%s)."
 2933. #: methods/connect.cc
 2934. #, c-format
 2935. msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
 2936. msgstr "Nelze se připojit k %s:%s (%s), čas spojení vypršel"
 2937. #. We say this mainly because the pause here is for the
 2938. #. ssh connection that is still going
 2939. #: methods/connect.cc methods/rsh.cc
 2940. #, c-format
 2941. msgid "Connecting to %s"
 2942. msgstr "Připojování k %s"
 2943. #: methods/connect.cc
 2944. #, c-format
 2945. msgid "Could not resolve '%s'"
 2946. msgstr "Nelze přeložit „%s“"
 2947. #: methods/connect.cc
 2948. #, c-format
 2949. msgid "Temporary failure resolving '%s'"
 2950. msgstr "Dočasné selhání při zjišťování „%s“"
 2951. #: methods/connect.cc
 2952. #, c-format
 2953. msgid "System error resolving '%s:%s'"
 2954. msgstr "Systémová chyba při překladu „%s:%s“"
 2955. #: methods/connect.cc
 2956. #, c-format
 2957. msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
 2958. msgstr "Něco hodně ošklivého se přihodilo při překladu „%s:%s“ (%i - %s)"
 2959. #: methods/connect.cc
 2960. #, c-format
 2961. msgid "Unable to connect to %s:%s:"
 2962. msgstr "Nelze se připojit k %s:%s:"
 2963. #: methods/copy.cc
 2964. msgid "Failed to stat"
 2965. msgstr "Selhalo vyhodnocení"
 2966. #: methods/file.cc
 2967. msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
 2968. msgstr "Neplatné URI, lokální URI nesmí začínat na //"
 2969. #. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
 2970. #: methods/ftp.cc
 2971. msgid "Logging in"
 2972. msgstr "Přihlašování"
 2973. #: methods/ftp.cc
 2974. msgid "Unable to determine the peer name"
 2975. msgstr "Nelze určit jméno druhé strany"
 2976. #: methods/ftp.cc
 2977. msgid "Unable to determine the local name"
 2978. msgstr "Nelze určit lokální jméno"
 2979. #: methods/ftp.cc
 2980. #, c-format
 2981. msgid "The server refused the connection and said: %s"
 2982. msgstr "Server zamítl naše spojení a řekl: %s"
 2983. #: methods/ftp.cc
 2984. #, c-format
 2985. msgid "USER failed, server said: %s"
 2986. msgstr "USER selhal, server řekl: %s"
 2987. #: methods/ftp.cc
 2988. #, c-format
 2989. msgid "PASS failed, server said: %s"
 2990. msgstr "PASS selhal, server řekl: %s"
 2991. #: methods/ftp.cc
 2992. msgid ""
 2993. "A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
 2994. "is empty."
 2995. msgstr ""
 2996. "Byl zadán proxy server, ale ne přihlašovací skript. Acquire::ftp::ProxyLogin "
 2997. "je prázdný."
 2998. #: methods/ftp.cc
 2999. #, c-format
 3000. msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
 3001. msgstr "Příkaz „%s“ přihlašovacího skriptu selhal, server řekl: %s"
 3002. #: methods/ftp.cc
 3003. #, c-format
 3004. msgid "TYPE failed, server said: %s"
 3005. msgstr "TYPE selhal, server řekl: %s"
 3006. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 3007. msgid "Connection timeout"
 3008. msgstr "Čas spojení vypršel"
 3009. #: methods/ftp.cc
 3010. msgid "Server closed the connection"
 3011. msgstr "Server uzavřel spojení"
 3012. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 3013. msgid "A response overflowed the buffer."
 3014. msgstr "Odpověď přeplnila buffer."
 3015. #: methods/ftp.cc
 3016. msgid "Protocol corruption"
 3017. msgstr "Porušení protokolu"
 3018. #: methods/ftp.cc
 3019. msgid "Could not create a socket"
 3020. msgstr "Nelze vytvořit socket"
 3021. #: methods/ftp.cc
 3022. msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
 3023. msgstr "Nelze připojit datový socket, čas spojení vypršel"
 3024. #: methods/ftp.cc
 3025. msgid "Could not connect passive socket."
 3026. msgstr "Nelze připojit pasivní socket."
 3027. #: methods/ftp.cc
 3028. msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
 3029. msgstr "getaddrinfo nezískal naslouchající socket"
 3030. #: methods/ftp.cc
 3031. msgid "Could not bind a socket"
 3032. msgstr "Nelze navázat socket"
 3033. #: methods/ftp.cc
 3034. msgid "Could not listen on the socket"
 3035. msgstr "Nelze naslouchat na socketu"
 3036. #: methods/ftp.cc
 3037. msgid "Could not determine the socket's name"
 3038. msgstr "Nelze určit jméno socketu"
 3039. #: methods/ftp.cc
 3040. msgid "Unable to send PORT command"
 3041. msgstr "Nelze odeslat příkaz PORT"
 3042. #: methods/ftp.cc
 3043. #, c-format
 3044. msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
 3045. msgstr "Neznámá rodina adres %u (AF_*)"
 3046. #: methods/ftp.cc
 3047. #, c-format
 3048. msgid "EPRT failed, server said: %s"
 3049. msgstr "EPRT selhal, server řekl: %s"
 3050. #: methods/ftp.cc
 3051. msgid "Data socket connect timed out"
 3052. msgstr "Spojení datového socketu vypršelo"
 3053. #: methods/ftp.cc
 3054. msgid "Unable to accept connection"
 3055. msgstr "Nelze přijmout spojení"
 3056. #: methods/ftp.cc methods/http.cc methods/rsh.cc
 3057. msgid "Problem hashing file"
 3058. msgstr "Problém s kontrolním součtem souboru"
 3059. #: methods/ftp.cc
 3060. #, c-format
 3061. msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
 3062. msgstr "Nelze stáhnout soubor, server řekl „%s“"
 3063. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 3064. msgid "Data socket timed out"
 3065. msgstr "Datový socket vypršel"
 3066. #: methods/ftp.cc
 3067. #, c-format
 3068. msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
 3069. msgstr "Přenos dat selhal, server řekl „%s“"
 3070. #. Get the files information
 3071. #: methods/ftp.cc
 3072. msgid "Query"
 3073. msgstr "Dotaz"
 3074. #: methods/ftp.cc
 3075. msgid "Unable to invoke "
 3076. msgstr "Nelze vyvolat "
 3077. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 3078. #: methods/gpgv.cc
 3079. #, c-format
 3080. msgid ""
 3081. "Signed file isn't valid, got '%s' (does the network require authentication?)"
 3082. msgstr ""
 3083. "Podepsaný soubor není platný, obdrženo „%s“ (vyžaduje přístup na síť "
 3084. "ověření?)"
 3085. #: methods/gpgv.cc
 3086. msgid "At least one invalid signature was encountered."
 3087. msgstr "Byl zaznamenán nejméně jeden neplatný podpis. "
 3088. #: methods/gpgv.cc
 3089. msgid ""
 3090. "Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
 3091. msgstr "Vnitřní chyba: Dobrý podpis, ale nelze zjistit otisk klíče?!"
 3092. #: methods/gpgv.cc
 3093. msgid "Could not execute 'apt-key' to verify signature (is gnupg installed?)"
 3094. msgstr "Nelze spustit „apt-key“ pro ověření podpisu (je gnupg nainstalováno?)"
 3095. #: methods/gpgv.cc
 3096. msgid "Unknown error executing apt-key"
 3097. msgstr "Neznámá chyba při spouštění apt-key"
 3098. #. TRANSLATORS: The second %s is the reason and is untranslated for repository owners.
 3099. #: methods/gpgv.cc
 3100. #, c-format
 3101. msgid "Signature by key %s uses weak digest algorithm (%s)"
 3102. msgstr "Podpis klíčem %s používá slabý algoritmus (%s)"
 3103. #: methods/gpgv.cc
 3104. msgid "The following signatures were invalid:\n"
 3105. msgstr "Následující podpisy jsou neplatné:\n"
 3106. #: methods/gpgv.cc
 3107. msgid ""
 3108. "The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
 3109. "available:\n"
 3110. msgstr ""
 3111. "Následující podpisy nemohly být ověřeny, protože není dostupný veřejný "
 3112. "klíč:\n"
 3113. #: methods/http.cc
 3114. msgid "Error writing to the file"
 3115. msgstr "Chyba zápisu do souboru"
 3116. #: methods/http.cc
 3117. msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
 3118. msgstr "Chyba čtení ze serveru. Druhá strana zavřela spojení"
 3119. #: methods/http.cc
 3120. msgid "Error reading from server"
 3121. msgstr "Chyba čtení ze serveru"
 3122. #: methods/http.cc
 3123. msgid "Error writing to file"
 3124. msgstr "Chyba zápisu do souboru"
 3125. #: methods/http.cc
 3126. msgid "Select failed"
 3127. msgstr "Výběr selhal"
 3128. #: methods/http.cc
 3129. msgid "Connection timed out"
 3130. msgstr "Čas spojení vypršel"
 3131. #: methods/http.cc
 3132. msgid "Error writing to output file"
 3133. msgstr "Chyba zápisu do výstupního souboru"
 3134. #: methods/rred.cc
 3135. msgid "Failed to set modification time"
 3136. msgstr "Nelze nastavit čas modifikace"
 3137. #: methods/rsh.cc
 3138. msgid "Connection closed prematurely"
 3139. msgstr "Spojení bylo předčasně ukončeno"
 3140. #: methods/store.cc
 3141. msgid "Empty files can't be valid archives"
 3142. msgstr "Prázdné soubory nejsou platnými archivy"
 3143. #~ msgid "Removed %s"
 3144. #~ msgstr "Odstraněn %s"
 3145. #~ msgid "Package file %s is out of sync."
 3146. #~ msgstr "Soubor balíku %s je špatně synchronizovaný."
 3147. #~ msgid ""
 3148. #~ "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
 3149. #~ msgstr ""
 3150. #~ "Indexové soubory balíku jsou narušeny. Chybí pole Filename: u balíku %s."
 3151. #~ msgid "No mirror file '%s' found "
 3152. #~ msgstr "Soubor se zrcadly „%s“ nebyl nalezen "
 3153. #~ msgid "Can not read mirror file '%s'"
 3154. #~ msgstr "Nelze číst soubor se zrcadly „%s“"
 3155. #~ msgid "No entry found in mirror file '%s'"
 3156. #~ msgstr "V souboru se zrcadly „%s“ nebyl nalezen žádný záznam"
 3157. #~ msgid "[Mirror: %s]"
 3158. #~ msgstr "[Zrcadlo: %s]"
 3159. #~ msgid "Opening configuration file %s"
 3160. #~ msgstr "Otevírá se konfigurační soubor %s"
 3161. #~ msgid "Opening %s"
 3162. #~ msgstr "Otevírá se %s"
 3163. #~ msgid ""
 3164. #~ "Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list "
 3165. #~ "entry or malformed file)"
 3166. #~ msgstr ""
 3167. #~ "V souboru Release nelze najít očekávanou položku „%s“ (chybný sources."
 3168. #~ "list nebo porušený soubor)"
 3169. #~ msgid "Unmet dependencies. Try using --fix-broken."
 3170. #~ msgstr "Nesplněné závislosti. Zkuste použít --fix-broken."
 3171. #~ msgid "You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these:"
 3172. #~ msgstr ""
 3173. #~ "Pro opravení následujících můžete spustit „apt --fix-broken install“:"
 3174. #~ msgid "(not found)"
 3175. #~ msgstr "(nenalezeno)"
 3176. #~ msgid " Package pin: "
 3177. #~ msgstr " Vypíchnutý balík: "
 3178. #~ msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
 3179. #~ msgstr "K následujícím ID klíčů není dostupný veřejný klíč:\n"
 3180. #~ msgid ""
 3181. #~ "%s dependency for %s can't be satisfied because %s is not allowed on '%s' "
 3182. #~ "packages"
 3183. #~ msgstr ""
 3184. #~ "závislost %s pro %s nemůže být splněna, protože %s není na balících „%s“ "
 3185. #~ "dovolena"
 3186. #~ msgid ""
 3187. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
 3188. #~ "found"
 3189. #~ msgstr ""
 3190. #~ "závislost %s pro %s nemůže být splněna, protože balík %s nebyl nalezen"
 3191. #~ msgid ""
 3192. #~ "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
 3193. #~ msgstr ""
 3194. #~ "Selhalo splnění závislosti %s pro %s: Instalovaný balík %s je příliš nový"
 3195. #~ msgid ""
 3196. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of "
 3197. #~ "package %s can't satisfy version requirements"
 3198. #~ msgstr ""
 3199. #~ "závislost %s pro %s nemůže být splněna, protože kandidátská verze balíku "
 3200. #~ "%s nesplňuje požadavek na verzi"
 3201. #~ msgid ""
 3202. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no "
 3203. #~ "candidate version"
 3204. #~ msgstr ""
 3205. #~ "závislost %s pro %s nemůže být splněna, protože balík %s nemá "
 3206. #~ "kandidátskou verzi"
 3207. #~ msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
 3208. #~ msgstr "Selhalo splnění závislosti %s pro %s: %s"
 3209. #~ msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
 3210. #~ msgstr "Závislosti pro sestavení %s nemohly být splněny."
 3211. #~ msgid "Problem unlinking %s"
 3212. #~ msgstr "Problém s odlinkováním %s"
 3213. #~ msgid "Failed to unlink %s"
 3214. #~ msgstr "Nelze odlinkovat %s"
 3215. #~ msgid ""
 3216. #~ "Usage: apt-cache [options] command\n"
 3217. #~ " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 3218. #~ "\n"
 3219. #~ "apt-cache is a low-level tool used to query information\n"
 3220. #~ "from APT's binary cache files\n"
 3221. #~ msgstr ""
 3222. #~ "Použití: apt-cache [volby] příkaz\n"
 3223. #~ " apt-cache [volby] show balík1 [balík2 …]\n"
 3224. #~ "\n"
 3225. #~ "apt-cache je nízkoúrovňový nástroj pro získávání informací o balících.\n"
 3226. #~ msgid "Commands:"
 3227. #~ msgstr "Příkazy:"
 3228. #~ msgid ""
 3229. #~ "Options:\n"
 3230. #~ " -h This help text.\n"
 3231. #~ " -p=? The package cache.\n"
 3232. #~ " -s=? The source cache.\n"
 3233. #~ " -q Disable progress indicator.\n"
 3234. #~ " -i Show only important deps for the unmet command.\n"
 3235. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3236. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3237. #~ "See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
 3238. #~ msgstr ""
 3239. #~ "Volby:\n"
 3240. #~ " -h Tato nápověda.\n"
 3241. #~ " -p=? Vyrovnávací paměť balíků.\n"
 3242. #~ " -s=? Vyrovnávací paměť zdrojů.\n"
 3243. #~ " -q Nezobrazí indikátor postupu.\n"
 3244. #~ " -i U příkazu unmet zobrazí pouze důležité závislosti.\n"
 3245. #~ " -c=? Načte daný konfigurační soubor\n"
 3246. #~ " -o=? Nastaví libovolnou volbu, např. -o dir::cache=/tmp\n"
 3247. #~ "Více informací viz manuálové stránky apt-cache(8) a apt.conf(5).\n"
 3248. #~ msgid ""
 3249. #~ "Usage: apt [options] command\n"
 3250. #~ "\n"
 3251. #~ "CLI for apt.\n"
 3252. #~ msgstr ""
 3253. #~ "Použití: apt [volby] příkaz\n"
 3254. #~ "\n"
 3255. #~ "Řádkové rozhraní pro apt.\n"
 3256. #, fuzzy
 3257. #~ msgid ""
 3258. #~ "Options:\n"
 3259. #~ " -h This help text\n"
 3260. #~ " -d CD-ROM mount point\n"
 3261. #~ " -r Rename a recognized CD-ROM\n"
 3262. #~ " -m No mounting\n"
 3263. #~ " -f Fast mode, don't check package files\n"
 3264. #~ " -a Thorough scan mode\n"
 3265. #~ " --no-auto-detect Do not try to auto detect drive and mount point\n"
 3266. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3267. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3268. #~ "See fstab(5)\n"
 3269. #~ msgstr ""
 3270. #~ "Volby:\n"
 3271. #~ " -h Tato nápověda.\n"
 3272. #~ " -q Nezobrazí indikátor postupu - vhodné pro záznam\n"
 3273. #~ " -qq Nezobrazí nic než chyby\n"
 3274. #~ " -s Pouze simuluje prováděné akce\n"
 3275. #~ " -f Přečte/zapíše ruční/automatické značky z/do daného souboru\n"
 3276. #~ " -c=? Načte daný konfigurační soubor\n"
 3277. #~ " -o=? Nastaví libovolnou volbu, např. -o dir::cache=/tmp\n"
 3278. #~ "Více informací viz manuálové stránky apt-mark(8) a apt.conf(5)."
 3279. #~ msgid ""
 3280. #~ "Options:\n"
 3281. #~ " -h This help text.\n"
 3282. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3283. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3284. #~ msgstr ""
 3285. #~ "Volby:\n"
 3286. #~ " -h Tato nápověda.\n"
 3287. #~ " -c=? Načte tento konfigurační soubor\n"
 3288. #~ " -o=? Nastaví libovolnou volbu, např. -o dir::cache=/tmp\n"
 3289. #~ msgid ""
 3290. #~ "Options:\n"
 3291. #~ " -h This help text.\n"
 3292. #~ " -q Loggable output - no progress indicator\n"
 3293. #~ " -qq No output except for errors\n"
 3294. #~ " -s No-act. Just prints what would be done.\n"
 3295. #~ " -f read/write auto/manual marking in the given file\n"
 3296. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3297. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3298. #~ "See the apt-mark(8) and apt.conf(5) manual pages for more information."
 3299. #~ msgstr ""
 3300. #~ "Volby:\n"
 3301. #~ " -h Tato nápověda.\n"
 3302. #~ " -q Nezobrazí indikátor postupu - vhodné pro záznam\n"
 3303. #~ " -qq Nezobrazí nic než chyby\n"
 3304. #~ " -s Pouze simuluje prováděné akce\n"
 3305. #~ " -f Přečte/zapíše ruční/automatické značky z/do daného souboru\n"
 3306. #~ " -c=? Načte daný konfigurační soubor\n"
 3307. #~ " -o=? Nastaví libovolnou volbu, např. -o dir::cache=/tmp\n"
 3308. #~ "Více informací viz manuálové stránky apt-mark(8) a apt.conf(5)."
 3309. #~ msgid ""
 3310. #~ "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 3311. #~ "\n"
 3312. #~ "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is "
 3313. #~ "used\n"
 3314. #~ "to indicate what kind of file it is.\n"
 3315. #~ "\n"
 3316. #~ "Options:\n"
 3317. #~ " -h This help text\n"
 3318. #~ " -s Use source file sorting\n"
 3319. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3320. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3321. #~ msgstr ""
 3322. #~ "Použití: apt-sortpkgs [volby] soubor1 [soubor2 …]\n"
 3323. #~ "\n"
 3324. #~ "apt-sortpkgs je jednoduchý nástroj pro setřídění souborů Packages.\n"
 3325. #~ "Volbou -s volíte typ souboru.\n"
 3326. #~ "\n"
 3327. #~ "Volby:\n"
 3328. #~ " -h Tato nápověda\n"
 3329. #~ " -s Setřídí zdrojový soubor\n"
 3330. #~ " -c=? Načte tento konfigurační soubor\n"
 3331. #~ " -o=? Nastaví libovolnou volbu, např. -o dir::cache=/tmp\n"
 3332. #~ msgid "Use --allow-insecure-repositories to force the update"
 3333. #~ msgstr "Pro vynucení aktualizace použijte --allow-insecure-repositories"
 3334. #~ msgid ""
 3335. #~ "The data from '%s' is not signed. Packages from that repository can not "
 3336. #~ "be authenticated."
 3337. #~ msgstr ""
 3338. #~ "Data z „%s“ nejsou podepsaná. Balíky z tohoto repositáře nemohou být "
 3339. #~ "ověřeny."
 3340. #~ msgid ""
 3341. #~ "The repository '%s' does not have a Release file. This is deprecated, "
 3342. #~ "please contact the owner of the repository."
 3343. #~ msgstr ""
 3344. #~ "Repositář „%s“ neobsahuje soubor Release. To již není podporováno, "
 3345. #~ "kontaktujte prosím správce repositáře."
 3346. #~ msgid "Child process failed"
 3347. #~ msgstr "Synovský proces selhal"
 3348. #~ msgid "Must specifc at least one srv record"
 3349. #~ msgstr "Musíte zadat aspoň jeden SRV záznam"
 3350. #~ msgid "Failed to create pipes"
 3351. #~ msgstr "Selhalo vytvoření roury"
 3352. #~ msgid "Failed to exec gzip "
 3353. #~ msgstr "Selhalo spuštění gzipu "
 3354. #~ msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
 3355. #~ msgstr "%s %s pro %s zkompilován na %s %s\n"
 3356. #~ msgid "Failed to create FILE*"
 3357. #~ msgstr "Selhalo vytvoření FILE*"
 3358. #~ msgid "Malformed stanza %u in source list %s (URI parse)"
 3359. #~ msgstr "Zkomolená část %u v seznamu zdrojů %s (zpracování URI)"
 3360. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
 3361. #~ msgstr "Zkomolený řádek %lu v seznamu zdrojů %s (nezpracovatelná [volba])"
 3362. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
 3363. #~ msgstr "Zkomolený řádek %lu v seznamu zdrojů %s (příliš krátká [volba])"
 3364. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
 3365. #~ msgstr "Zkomolený řádek %lu v seznamu zdrojů %s ([%s] není přiřazení)"
 3366. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
 3367. #~ msgstr "Zkomolený řádek %lu v seznamu zdrojů %s ([%s] nemá klíč)"
 3368. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
 3369. #~ msgstr "Zkomolený řádek %lu v seznamu zdrojů %s ([%s] klíč %s nemá hodnotu)"
 3370. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
 3371. #~ msgstr "Zkomolený řádek %lu v seznamu zdrojů %s (URI)"
 3372. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
 3373. #~ msgstr "Zkomolený řádek %lu v seznamu zdrojů %s (dist)"
 3374. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
 3375. #~ msgstr "Zkomolený řádek %lu v seznamu zdrojů %s (zpracování URI)"
 3376. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
 3377. #~ msgstr "Zkomolený řádek %lu v seznamu zdrojů %s (absolutní dist)"
 3378. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
 3379. #~ msgstr "Zkomolený řádek %lu v seznamu zdrojů %s (zpracování dist)"
 3380. #~ msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
 3381. #~ msgstr "Při zpracování závislostí nebyl nalezen balík %s %s"
 3382. #~ msgid "Couldn't stat source package list %s"
 3383. #~ msgstr "Nešlo vyhodnotit seznam zdrojových balíků %s"
 3384. #~ msgid "Collecting File Provides"
 3385. #~ msgstr "Collecting File poskytuje"
 3386. #~ msgid "Unable to find hash sum for '%s' in Release file"
 3387. #~ msgstr "V souboru Release nelze najít kontrolní součet „%s“"
 3388. #~ msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
 3389. #~ msgstr "Blok výrobce %s neobsahuje otisk klíče"
 3390. #~ msgid "Total dependency version space: "
 3391. #~ msgstr "Celkem místa závislých verzí: "
 3392. #~ msgid "You don't have enough free space in %s"
 3393. #~ msgstr "Na %s nemáte dostatek volného místa"
 3394. #~ msgid "Done"
 3395. #~ msgstr "Hotovo"
 3396. #~ msgid "No keyring installed in %s."
 3397. #~ msgstr "V %s není nainstalována žádná klíčenka."
 3398. #~ msgid "Is stdout a terminal?"
 3399. #~ msgstr "Je standardní výstup terminál?"
 3400. #~ msgid "ioctl(TIOCGWINSZ) failed"
 3401. #~ msgstr "volání ioctl(TIOCGWINSZ) selhalo"
 3402. #~ msgid "%s not a valid DEB package."
 3403. #~ msgstr "%s není platný DEB balík."
 3404. #~ msgid ""
 3405. #~ "Using CD-ROM mount point %s\n"
 3406. #~ "Mounting CD-ROM\n"
 3407. #~ msgstr ""
 3408. #~ "Používám přípojný bod %s\n"
 3409. #~ "Připojuji CD-ROM\n"
 3410. #~ msgid ""
 3411. #~ "Could not patch %s with mmap and with file operation usage - the patch "
 3412. #~ "seems to be corrupt."
 3413. #~ msgstr ""
 3414. #~ "Nelze záplatovat %s pomocí mmapu a souborových operací - zdá se, že je "
 3415. #~ "záplata porušená."
 3416. #~ msgid ""
 3417. #~ "Could not patch %s with mmap (but no mmap specific fail) - the patch "
 3418. #~ "seems to be corrupt."
 3419. #~ msgstr ""
 3420. #~ "Nelze záplatovat %s pomocí mmapu (ovšem žádná chyba specifická pro mmap "
 3421. #~ "nebyla zaznamenána) - zdá se, že je záplata porušená."
 3422. #~ msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
 3423. #~ msgstr "Ignoruje se nedostupné vydání „%s“ balíku „%s“"
 3424. #~ msgid "Downloading %s %s"
 3425. #~ msgstr "Stahuje se %s %s"
 3426. #~ msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
 3427. #~ msgstr "Toto není platný DEB archiv, neobsahuje část „%s“, „%s“ ani „%s“"
 3428. #~ msgid "MD5Sum mismatch"
 3429. #~ msgstr "Neshoda MD5 součtů"
 3430. #~ msgid ""
 3431. #~ "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you "
 3432. #~ "need to manually fix this package."
 3433. #~ msgstr ""
 3434. #~ "Nebylo možné nalézt soubor s balíkem %s. Asi budete muset tento balík "
 3435. #~ "opravit ručně."
 3436. #~ msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
 3437. #~ msgstr ""
 3438. #~ "Nelze zapsat log, volání openpty() selhalo (/dev/pts není připojen?)\n"
 3439. #~ msgid "Skipping nonexistent file %s"
 3440. #~ msgstr "Přeskakuji neexistující soubor %s"
 3441. #~ msgid "Failed to remove %s"
 3442. #~ msgstr "Selhalo odstranění %s"
 3443. #~ msgid "Unable to create %s"
 3444. #~ msgstr "Nelze vytvořit %s"
 3445. #~ msgid "Failed to stat %sinfo"
 3446. #~ msgstr "Selhalo vyhodnocení %sinfo"
 3447. #~ msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
 3448. #~ msgstr "Adresáře info a temp musí být na stejném souborovém systému"
 3449. #~ msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
 3450. #~ msgstr "Nepodařilo se změnit na admin adresář %sinfo"
 3451. #~ msgid "Internal error getting a package name"
 3452. #~ msgstr "Vnitřní chyba při získávání jména balíku"
 3453. #~ msgid "Reading file listing"
 3454. #~ msgstr "Čtu výpis souborů"
 3455. #~ msgid ""
 3456. #~ "Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
 3457. #~ "then make it empty and immediately re-install the same version of the "
 3458. #~ "package!"
 3459. #~ msgstr ""
 3460. #~ "Selhalo otevření souboru seznamů „%sinfo/%s“. Pokud nemůžete tento soubor "
 3461. #~ "obnovit, vytvořte jej nový prázdný a ihned znovu nainstalujte tu samou "
 3462. #~ "verzi balíku!"
 3463. #~ msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
 3464. #~ msgstr "Chyba při čtení souboru se seznamy %sinfo/%s"
 3465. #~ msgid "Internal error getting a node"
 3466. #~ msgstr "Vnitřní chyba při získávání uzlu"
 3467. #~ msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
 3468. #~ msgstr "Selhalo otevření souboru s diverzemi %sdiversions"
 3469. #~ msgid "The diversion file is corrupted"
 3470. #~ msgstr "Diverzní soubor je porušen"
 3471. #~ msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
 3472. #~ msgstr "Neplatná řádka v diverzním souboru: %s"
 3473. #~ msgid "Internal error adding a diversion"
 3474. #~ msgstr "Vnitřní chyba při přidávání diverze"
 3475. #~ msgid "The pkg cache must be initialized first"
 3476. #~ msgstr "Cache balíků se musí nejprve inicializovat"
 3477. #~ msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
 3478. #~ msgstr "Chyba při hledání Balíku: Hlavička, offset %lu"
 3479. #~ msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
 3480. #~ msgstr "Špatná sekce ConfFile ve stavovém souboru na pozici %lu"
 3481. #~ msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
 3482. #~ msgstr "Chyba při zpracování MD5. Offset %lu"
 3483. #~ msgid "Couldn't change to %s"
 3484. #~ msgstr "Nelze přejít do %s"
 3485. #~ msgid "Failed to locate a valid control file"
 3486. #~ msgstr "Nelze najít platný kontrolní soubor"
 3487. #~ msgid "Couldn't open pipe for %s"
 3488. #~ msgstr "Nelze otevřít rouru pro %s"
 3489. #~ msgid "Read error from %s process"
 3490. #~ msgstr "Chyba čtení z procesu %s"
 3491. #~ msgid "Got a single header line over %u chars"
 3492. #~ msgstr "Získal jsem jednu řádku hlavičky přes %u znaků"
 3493. #~ msgid "Note: This is done automatic and on purpose by dpkg."
 3494. #~ msgstr "Poznámka: Toto má svůj důvod a děje se automaticky v dpkg."
 3495. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #1"
 3496. #~ msgstr "Zkomolený soubor %s, řádek %lu #1"
 3497. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #2"
 3498. #~ msgstr "Zkomolený soubor %s, řádek %lu #2"
 3499. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #3"
 3500. #~ msgstr "Zkomolený soubor %s, řádek %lu #3"
 3501. #~ msgid "decompressor"
 3502. #~ msgstr "dekompresor"
 3503. #~ msgid "read, still have %lu to read but none left"
 3504. #~ msgstr "čtení, stále mám k přečtení %lu, ale už nic nezbývá"
 3505. #~ msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
 3506. #~ msgstr "zápis, stále mám %lu k zápisu, ale nejde to"
 3507. #~ msgid ""
 3508. #~ "Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'. "
 3509. #~ "Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details."
 3510. #~ msgstr ""
 3511. #~ "Nelze spustit okamžitou konfiguraci již rozbaleného balíku „%s“. "
 3512. #~ "Podrobnosti naleznete v man 5 apt.conf v části APT::Immediate-Configure."
 3513. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
 3514. #~ msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewPackage)"
 3515. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
 3516. #~ msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (UsePackage1)"
 3517. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
 3518. #~ msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewFileDesc1)"
 3519. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
 3520. #~ msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (UsePackage2)"
 3521. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
 3522. #~ msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewFileVer1)"
 3523. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion%d)"
 3524. #~ msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewVersion%d)"
 3525. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
 3526. #~ msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (UsePackage3)"
 3527. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
 3528. #~ msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewFileDesc2)"
 3529. #~ msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
 3530. #~ msgstr "Chyba při zpracování %s (FindPkg)"
 3531. #~ msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
 3532. #~ msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (CollectFileProvides)"
 3533. #~ msgid "Internal error, could not locate member"
 3534. #~ msgstr "Vnitřní chyba, nemohu nalézt člen"
 3535. #~ msgid "Internal error, group '%s' has no installable pseudo package"
 3536. #~ msgstr "Interní chyba, skupina „%s“ nemá instalovatelný pseudobalík"
 3537. #~ msgid "Release file expired, ignoring %s (invalid since %s)"
 3538. #~ msgstr "Souboru Release vypršela platnost, ignoruji %s (neplatný již %s)"
 3539. #~ msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
 3540. #~ msgstr ""
 3541. #~ "E: Seznam argumentů Acquire::gpgv::Options je příliš dlouhý. Končím."
 3542. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
 3543. #~ msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewVersion2)"
 3544. #~ msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
 3545. #~ msgstr "Zkomolený řádek %u v seznamu zdrojů %s (id výrobce)"
 3546. #~ msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
 3547. #~ msgstr "Nelze přistoupit ke klíčence: „%s“"
 3548. #~ msgid "Could not patch file"
 3549. #~ msgstr "Nelze záplatovat soubor"
 3550. #~ msgid " %4i %s\n"
 3551. #~ msgstr " %4i %s\n"
 3552. #~ msgid "%4i %s\n"
 3553. #~ msgstr "%4i %s\n"
 3554. #~ msgid "Processing triggers for %s"
 3555. #~ msgstr "Zpracovávám spouštěče pro %s"
 3556. #~ msgid "Dynamic MMap ran out of room"
 3557. #~ msgstr "Dynamickému MMapu došlo místo"
 3558. #~ msgid ""
 3559. #~ "Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 3560. #~ "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 3561. #~ "that package should be filed."
 3562. #~ msgstr ""
 3563. #~ "Protože jste požádali pouze o jednoduchou operaci, je téměř jisté, že\n"
 3564. #~ "balík není instalovatelný a měl byste o tom zaslat hlášení o chybě\n"
 3565. #~ "(bug report)."
 3566. #~ msgid "Line %d too long (max %lu)"
 3567. #~ msgstr "Řádek %d je příliš dlouhý (max %lu)"
 3568. #~ msgid "Line %d too long (max %d)"
 3569. #~ msgstr "Řádek %d je příliš dlouhý (max %d)"
 3570. #~ msgid "Error occured while processing %s (NewFileDesc1)"
 3571. #~ msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewFileDesc1)"
 3572. #~ msgid "Error occured while processing %s (NewFileDesc2)"
 3573. #~ msgstr "Při zpracování %s se objevila chyba (NewFileDesc2)"
 3574. #~ msgid "Stored label: %s \n"
 3575. #~ msgstr "Uložený název: %s \n"
 3576. #~ msgid ""
 3577. #~ "Found %i package indexes, %i source indexes, %i translation indexes and "
 3578. #~ "%i signatures\n"
 3579. #~ msgstr ""
 3580. #~ "Nalezl jsem indexy balíků (%i), indexy zdrojů (%i), indexy překladů (%i) "
 3581. #~ "a podpisy (%i)\n"
 3582. #~ msgid "File date has changed %s"
 3583. #~ msgstr "Datum souboru se změnil %s"
 3584. #~ msgid "Reading file list"
 3585. #~ msgstr "Čtu seznam souborů"
 3586. #~ msgid "Could not execute "
 3587. #~ msgstr "Nelze spustit "
 3588. #~ msgid "Preparing for remove with config %s"
 3589. #~ msgstr "Připravuji odstranění %s včetně konfiguračních souborů"
 3590. #~ msgid "Removed with config %s"
 3591. #~ msgstr "Odstraněn %s včetně konfiguračního souboru"