You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

10266 lines
417 KiB

# Translation of apt package man pages
# Copyright (C) 2004 Krzysztof Fiertek <akfedux@megapolis.pl>
# Copyright (C) 2000-2004, 2010 Robert Luberda <robert@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the apt package.
#
# Translators:
# Krzysztof Fiertek <akfedux@megapolis.pl>, 2004
# Robert Luberda <robert@debian.org> 2000-2004, 2010
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt 0.7.25.3\n"
"POT-Creation-Date: 2010-06-11 10:56+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-18 22:00+0100\n"
"Last-Translator: Robert Luberda <robert@debian.org>\n"
"Language-Team: <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. type: TH
#: apt.8:17
#, no-wrap
msgid "apt"
msgstr "apt"
#. type: TH
#: apt.8:17
#, no-wrap
msgid "16 June 1998"
msgstr "16 czerwca 1998"
#. type: TH
#: apt.8:17
#, no-wrap
msgid "Debian GNU/Linux"
msgstr "Debian GNU/Linux"
#. type: SH
#: apt.8:18
#, no-wrap
msgid "NAME"
msgstr "NAZWA"
#
#. type: Plain text
#: apt.8:20
msgid "apt - Advanced Package Tool"
msgstr "apt - Zaawansowane narzędzie zarządzania pakietami"
#. type: SH
#: apt.8:20
#, no-wrap
msgid "SYNOPSIS"
msgstr "SKŁADNIA"
#
#. type: Plain text
#: apt.8:22
msgid "B<apt>"
msgstr "B<apt>"
#. type: SH
#: apt.8:22
#, no-wrap
msgid "DESCRIPTION"
msgstr "OPIS"
#. type: Plain text
#: apt.8:31
msgid ""
"APT is a management system for software packages. For normal day to day "
"package management there are several frontends available, such as B<aptitude>"
"(8) for the command line or B<synaptic>(8) for the X Window System. Some "
"options are only implemented in B<apt-get>(8) though."
msgstr ""
"APT jest systemem zarządzania pakietami oprogramowania. Jest kilka nakładek "
"przydatnych do codziennego zarządzania pakietami, takich jak B<aptitude>(8), "
"działające w linii poleceń, lub B<synaptic>(8), wymagający środowiska X "
"Window. Niemniej jednak niektóre opcje są dostępne tylko w B<apt-get>(8)."
#. type: SH
#: apt.8:31
#, no-wrap
msgid "OPTIONS"
msgstr "OPCJE"
#
#. type: Plain text
#: apt.8:33 apt.8:35
msgid "None."
msgstr "Brak."
#. type: SH
#: apt.8:33
#, no-wrap
msgid "FILES"
msgstr "PLIKI"
#. type: SH
#: apt.8:35
#, no-wrap
msgid "SEE ALSO"
msgstr "ZOBACZ TAKŻE"
#
#. type: Plain text
#: apt.8:42
msgid ""
"B<apt-cache>(8), B<apt-get>(8), B<apt.conf>(5), B<sources.list>(5), "
"B<apt_preferences>(5), B<apt-secure>(8)"
msgstr ""
"B<apt-cache>(8), B<apt-get>(8), B<apt.conf>(5), B<sources.list>(5), "
"B<apt_preferences>(5), B<apt-secure>(8)"
#. type: SH
#: apt.8:42
#, no-wrap
msgid "DIAGNOSTICS"
msgstr "DIAGNOSTYKA"
#
#. type: Plain text
#: apt.8:44
msgid "apt returns zero on normal operation, decimal 100 on error."
msgstr ""
"apt zwraca zero, jeżeli zakończyło się pomyślnie, 100 dziesiętnie w "
"przypadku błędu."
#. type: SH
#: apt.8:44
#, no-wrap
msgid "BUGS"
msgstr "BŁĘDY"
#
#. type: Plain text
#: apt.8:46
msgid "This manpage isn't even started."
msgstr "Ta strona podręcznika nie jest nawet zaczęta."
#
#. type: Plain text
#: apt.8:55
msgid ""
"See E<lt>http://bugs.debian.org/aptE<gt>. If you wish to report a bug in "
"B<apt>, please see I</usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt> or the "
"B<reportbug>(1) command."
msgstr ""
"Patrz E<lt>http://bugs.debian.org/aptE<gt>. Aby wysłać zgłoszenie o błędzie "
"w programie B<apt>, przeczytaj I</usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt> "
"lub użyj polecenia B<reportbug>(1)."
#. type: SH
#: apt.8:55
#, no-wrap
msgid "AUTHOR"
msgstr "AUTOR"
#
#. type: Plain text
#: apt.8:56
msgid "apt was written by the APT team E<lt>apt@packages.debian.orgE<gt>."
msgstr ""
"apt zostało napisane przez zespół APT E<lt>apt@packages.debian.orgE<gt>."
#. type: Plain text
#: apt.ent:2
msgid "<!-- -*- mode: sgml; mode: fold -*- -->"
msgstr "<!-- -*- mode: sgml; mode: fold -*- -->"
#. type: Plain text
#: apt.ent:10
msgid ""
"<!-- Some common paths.. --> <!ENTITY docdir \"/usr/share/doc/apt/\"> <!"
"ENTITY guidesdir \"/usr/share/doc/apt-doc/\"> <!ENTITY configureindex "
"\"<filename>&docdir;examples/configure-index.gz</filename>\"> <!ENTITY "
"aptconfdir \"<filename>/etc/apt.conf</filename>\"> <!ENTITY statedir \"/var/"
"lib/apt\"> <!ENTITY cachedir \"/var/cache/apt\">"
msgstr ""
"<!-- Some common paths.. --> <!ENTITY docdir \"/usr/share/doc/apt/\"> <!"
"ENTITY guidesdir \"/usr/share/doc/apt-doc/\"> <!ENTITY configureindex "
"\"<filename>&docdir;examples/configure-index.gz</filename>\"> <!ENTITY "
"aptconfdir \"<filename>/etc/apt.conf</filename>\"> <!ENTITY statedir \"/var/"
"lib/apt\"> <!ENTITY cachedir \"/var/cache/apt\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent:17
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- Cross references to other man pages -->\n"
"<!ENTITY apt-conf \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><filename>apt.conf</filename></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>5</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!-- Cross references to other man pages -->\n"
"<!ENTITY apt-conf \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><filename>apt.conf</filename></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>5</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:23
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-get \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>apt-get</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>8</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-get \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>apt-get</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>8</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:29
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-config \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>apt-config</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>8</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-config \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>apt-config</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>8</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:35
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-cdrom \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>apt-cdrom</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>8</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-cdrom \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>apt-cdrom</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>8</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:41
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-cache \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>apt-cache</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>8</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-cache \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>apt-cache</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>8</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:47
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-preferences \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>apt_preferences</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>5</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-preferences \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>apt_preferences</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>5</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:53
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-key \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>apt-key</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>8</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-key \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>apt-key</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>8</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:59
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-secure \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle>apt-secure</refentrytitle>\n"
" <manvolnum>8</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-secure \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle>apt-secure</refentrytitle>\n"
" <manvolnum>8</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:65
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-ftparchive \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><filename>apt-ftparchive</filename></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-ftparchive \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><filename>apt-ftparchive</filename></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:72
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY sources-list \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><filename>sources.list</filename></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>5</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY sources-list \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><filename>sources.list</filename></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>5</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:78
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY reportbug \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>reportbug</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY reportbug \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>reportbug</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:84
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY dpkg \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>dpkg</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY dpkg \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>dpkg</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:90
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY dpkg-buildpackage \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>dpkg-buildpackage</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY dpkg-buildpackage \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>dpkg-buildpackage</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:96
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY gzip \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>gzip</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY gzip \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>gzip</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:102
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY dpkg-scanpackages \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>dpkg-scanpackages</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY dpkg-scanpackages \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>dpkg-scanpackages</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:108
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY dpkg-scansources \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>dpkg-scansources</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY dpkg-scansources \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>dpkg-scansources</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:114
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY dselect \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>dselect</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY dselect \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>dselect</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:120
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY aptitude \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>aptitude</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>8</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY aptitude \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>aptitude</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>8</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:126
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY synaptic \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>synaptic</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>8</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY synaptic \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>synaptic</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>8</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:132
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY debsign \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>debsign</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY debsign \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>debsign</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:138
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY debsig-verify \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>debsig-verify</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY debsig-verify \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>debsig-verify</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:144
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY gpg \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>gpg</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY gpg \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>gpg</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:150
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY gnome-apt \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>gnome-apt</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY gnome-apt \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>gnome-apt</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:156
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY wajig \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>wajig</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY wajig \"<citerefentry>\n"
" <refentrytitle><command>wajig</command></refentrytitle>\n"
" <manvolnum>1</manvolnum>\n"
" </citerefentry>\"\n"
">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:168
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- Boiler plate docinfo section -->\n"
"<!ENTITY apt-docinfo \"\n"
" <refentryinfo>\n"
" <address><email>apt@packages.debian.org</email></address>\n"
" <author>\n"
" <firstname>Jason</firstname> <surname>Gunthorpe</surname>\n"
" <contrib></contrib>\n"
" </author>\n"
" <copyright><year>1998-2001</year> <holder>Jason Gunthorpe</holder></copyright>\n"
" <date>28 October 2008</date>\n"
" <productname>Linux</productname>\n"
msgstr ""
"<!-- Boiler plate docinfo section -->\n"
"<!ENTITY apt-docinfo \"\n"
" <refentryinfo>\n"
" <address><email>apt@packages.debian.org</email></address>\n"
" <author>\n"
" <firstname>Jason</firstname> <surname>Gunthorpe</surname>\n"
" <contrib></contrib>\n"
" </author>\n"
" <copyright><year>1998-2001</year> <holder>Jason Gunthorpe</holder></copyright>\n"
" <date>28 października 2008</date>\n"
" <productname>Linux</productname>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:171
#, no-wrap
msgid ""
" </refentryinfo>\n"
"\"> \n"
msgstr ""
" </refentryinfo>\n"
"\"> \n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:177
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-email \"\n"
" <address>\n"
" <email>apt@packages.debian.org</email>\n"
" </address>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-email \"\n"
" <address>\n"
" <email>apt@packages.debian.org</email>\n"
" </address>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:185
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-author.jgunthorpe \"\n"
" <author>\n"
" <firstname>Jason</firstname>\n"
" <surname>Gunthorpe</surname>\n"
" <contrib></contrib>\n"
" </author>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-author.jgunthorpe \"\n"
" <author>\n"
" <firstname>Jason</firstname>\n"
" <surname>Gunthorpe</surname>\n"
" <contrib></contrib>\n"
" </author>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:193
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-author.moconnor \"\n"
" <author>\n"
" <firstname>Mike</firstname>\n"
" <surname>O'Connor</surname>\n"
" <contrib></contrib>\n"
" </author>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-author.moconnor \"\n"
" <author>\n"
" <firstname>Mike</firstname>\n"
" <surname>O'Connor</surname>\n"
" <contrib></contrib>\n"
" </author>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:200
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-author.team \"\n"
" <author>\n"
" <othername>APT team</othername>\n"
" <contrib></contrib>\n"
" </author>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-author.team \"\n"
" <author>\n"
" <othername>zespół APT</othername>\n"
" <contrib></contrib>\n"
" </author>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:204 apt.ent:215
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-product \"\n"
" <productname>Linux</productname>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-product \"\n"
" <productname>Linux</productname>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:211
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-copyright \"\n"
" <copyright>\n"
" <holder>Jason Gunthorpe</holder>\n"
" <year>1998-2001</year>\n"
" </copyright>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-copyright \"\n"
" <copyright>\n"
" <holder>Jason Gunthorpe</holder>\n"
" <year>1998-2001</year>\n"
" </copyright>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:221
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-qapage \"\n"
"\t<para>\n"
"\t\t<ulink url='http://packages.qa.debian.org/a/apt.html'>QA Page</ulink>\n"
"\t</para>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-qapage \"\n"
"\t<para>\n"
"\t\t<ulink url='http://packages.qa.debian.org/a/apt.html'>Strona QA</ulink>\n"
"\t</para>\n"
"\">\n"
#
#. type: Plain text
#: apt.ent:232
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- Boiler plate Bug reporting section -->\n"
"<!ENTITY manbugs \"\n"
" <refsect1><title>Bugs</title>\n"
" <para><ulink url='http://bugs.debian.org/src:apt'>APT bug page</ulink>. \n"
" If you wish to report a bug in APT, please see\n"
" <filename>/usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt</filename> or the\n"
" &reportbug; command.\n"
" </para>\n"
" </refsect1>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!-- Boiler plate Bug reporting section -->\n"
"<!ENTITY manbugs \"\n"
" <refsect1><title>Bugs</title>\n"
" <para><ulink url='http://bugs.debian.org/src:apt'>Strona błędów APT</ulink>. \n"
" Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać\n"
" <filename>/usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt</filename> lub opis polecenia\n"
" &reportbug;.\n"
" </para>\n"
" </refsect1>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:240
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- Boiler plate Author section -->\n"
"<!ENTITY manauthor \"\n"
" <refsect1><title>Author</title>\n"
" <para>APT was written by the APT team <email>apt@packages.debian.org</email>.\n"
" </para>\n"
" </refsect1>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!-- Boiler plate Author section -->\n"
"<!ENTITY manauthor \"\n"
" <refsect1><title>Autor</title>\n"
" <para>APT zostało napisane przez zespół APT <email>apt@packages.debian.org</email>.\n"
" </para>\n"
" </refsect1>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:250
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- Should be used within the option section of the text to\n"
" put in the blurb about -h, -v, -c and -o -->\n"
"<!ENTITY apt-commonoptions \"\n"
" <varlistentry><term><option>-h</option></term>\n"
" <term><option>--help</option></term>\n"
" <listitem><para>Show a short usage summary.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!-- Should be used within the option section of the text to\n"
" put in the blurb about -h, -v, -c and -o -->\n"
"<!ENTITY apt-commonoptions \"\n"
" <varlistentry><term><option>-h</option></term>\n"
" <term><option>--help</option></term>\n"
" <listitem><para>Wyświetla krótkie informacje o użyciu.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:258
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-v</option></term>\n"
" <term><option>--version</option></term>\n"
" <listitem><para>Show the program version.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-v</option></term>\n"
" <term><option>--version</option></term>\n"
" <listitem><para>Wyświetla wersję programu.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#
#. type: Plain text
#: apt.ent:270
#, fuzzy, no-wrap
#| msgid ""
#| " <varlistentry>\n"
#| " <term><option>-c</option></term>\n"
#| " <term><option>--config-file</option></term>\n"
#| " <listitem><para>Configuration File; Specify a configuration file to use. \n"
#| " The program will read the default configuration file and then this \n"
#| " configuration file. See &apt-conf; for syntax information. \n"
#| " </para>\n"
#| " </listitem>\n"
#| " </varlistentry>\n"
msgid ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-c</option></term>\n"
" <term><option>--config-file</option></term>\n"
" <listitem><para>Configuration File; Specify a configuration file to use. \n"
" The program will read the default configuration file and then this \n"
" configuration file. If configuration settings need to be set before the\n"
" default configuration files are parsed specify a file with the <envar>APT_CONFIG</envar>\n"
" environment variable. See &apt-conf; for syntax information.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-c</option></term>\n"
" <term><option>--config-file</option></term>\n"
" <listitem><para>Plik konfiguracyjny. Podaje plik konfiguracyjny do użycia.\n"
" Program najpierw przeczyta swój domyślny plik konfiguracyjny, a następnie plik podany jako argument tej opcji.\n"
" Informacje o składni pliku można znaleźć w &apt-conf; \n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:282
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-o</option></term>\n"
" <term><option>--option</option></term>\n"
" <listitem><para>Set a Configuration Option; This will set an arbitrary\n"
" configuration option. The syntax is <option>-o Foo::Bar=bar</option>.\n"
" <option>-o</option> and <option>--option</option> can be used multiple\n"
" times to set different options.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-o</option></term>\n"
" <term><option>--option</option></term>\n"
" <listitem><para>Ustawia opcję konfiguracji. Pozwala ustawić dowolną\n"
" opcję konfiguracji. Składnia jest następująca: <option>-o Foo::Bar=bar</option>.\n"
" <option>-o</option> i <option>--option</option> można podać wielokrotnie - \n"
" do ustawiania różnych opcji.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#
#. type: Plain text
#: apt.ent:293
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- Should be used within the option section of the text to\n"
" put in the blurb about -h, -v, -c and -o -->\n"
"<!ENTITY apt-cmdblurb \"\n"
" <para>All command line options may be set using the configuration file, the\n"
" descriptions indicate the configuration option to set. For boolean\n"
" options you can override the config file by using something like \n"
" <option>-f-</option>,<option>--no-f</option>, <option>-f=no</option>\n"
" or several other variations.\n"
" </para>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!-- Should be used within the option section of the text to\n"
" put in the blurb about -h, -v, -c and -o -->\n"
"<!ENTITY apt-cmdblurb \"\n"
"<para>Wszystkie opcje linii poleceń mogą być ustawione w pliku konfiguracyjnym.\n"
" Poniższe opisy wskazują, którą opcję w pliku konfiguracyjnym należy ustawić.\n"
" W przypadku opcji logicznych, można unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego,\n"
" używając <option>-f-</option>, <option>--no-f</option>, <option>-f=no</option>\n"
" albo czegoś podobnego.\n"
" </para>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:299
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-aptconf \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/apt.conf</filename></term>\n"
" <listitem><para>APT configuration file.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::Main</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-aptconf \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/apt.conf</filename></term>\n"
" <listitem><para>Plik konfiguracyjny APT.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::Main</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:305
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/apt.conf.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>APT configuration file fragments.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::Parts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/apt.conf.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Części pliku konfiguracyjnego.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::Parts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:311
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-cachearchives \"\n"
" <varlistentry><term><filename>&cachedir;/archives/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Storage area for retrieved package files.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Cache::Archives</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-cachearchives \"\n"
" <varlistentry><term><filename>&cachedir;/archives/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Składnica pobranych plików pakietów.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Cache::Archives</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:317
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>&cachedir;/archives/partial/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Storage area for package files in transit.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Cache::Archives</literal> (implicit partial). </para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>&cachedir;/archives/partial/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Składnica obecnie pobieranych plików pakietów.\n"
" Pozycja w pliki konfiguracyjnym: <literal>Dir::Cache::Archives</literal> (implikuje partial). </para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#
#. type: Plain text
#: apt.ent:327
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-preferences \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/preferences</filename></term>\n"
" <listitem><para>Version preferences file.\n"
" This is where you would specify &quot;pinning&quot;,\n"
" i.e. a preference to get certain packages\n"
" from a separate source\n"
" or from a different version of a distribution.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::Preferences</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-preferences \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/preferences</filename></term>\n"
" <listitem><para>Plik zawierający preferencje wyboru wersji.\n"
" Jest to miejsce, w którym określa się tzw. &quot;pinning&quot;,\n"
" tj. preferencje, skąd brać pewne pakiety -\n"
" z innego źródła,\n"
" z innej dystrybucji lub o innej wersji.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym:<literal>Dir::Etc::Preferences</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:333
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/preferences.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>File fragments for the version preferences.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::PreferencesParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/preferences.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Części pliku preferencji wyboru wersji.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::PreferencesParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:339
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-sourceslist \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/sources.list</filename></term>\n"
" <listitem><para>Locations to fetch packages from.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::SourceList</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-sourceslist \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/sources.list</filename></term>\n"
" <listitem><para>Lokalizacje, z których będą ściągane pakiety.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::SourceList</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:345
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/sources.list.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>File fragments for locations to fetch packages from.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::SourceParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/sources.list.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Części pliku zawierającego lokalizacje, z której są pobierane pakiety.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::SourceParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:352
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-statelists \"\n"
" <varlistentry><term><filename>&statedir;/lists/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Storage area for state information for each package resource specified in\n"
" &sources-list;\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::State::Lists</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-statelists \"\n"
" <varlistentry><term><filename>&statedir;/lists/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Składnica zawierająca informacje o każdym zasobie pakietów podanym w\n"
" &sources-list;\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::State::Lists</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:358
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>&statedir;/lists/partial/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Storage area for state information in transit.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::State::Lists</literal> (implicit partial).</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>&statedir;/lists/partial/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Składnica obecnie pobieranych informacji o stanie pakietów.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::State::Lists</literal> (implikuje partial).</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:364
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-trustedgpg \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/trusted.gpg</filename></term>\n"
" <listitem><para>Keyring of local trusted keys, new keys will be added here.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::Trusted</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-trustedgpg \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/trusted.gpg</filename></term>\n"
" <listitem><para>Składnica lokalnych zaufanych kluczy gpg; będą tu dodawane nowe klucze.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::Trusted</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:371
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/trusted.gpg.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>File fragments for the trusted keys, additional keyrings can\n"
" be stored here (by other packages or the administrator).\n"
" Configuration Item <literal>Dir::Etc::TrustedParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/trusted.gpg.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Fragmenty plików zawierających zaufane klucze gpg, można tu składować\n"
" dodatkowe klucze (dodane przez administratora bądź inne pakiety).\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::TrustedParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:375
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: This is the section header for the following paragraphs - comparable\n"
" to the other headers like NAME and DESCRIPTION and should therefore be uppercase. -->\n"
"<!ENTITY translation-title \"TRANSLATION\">\n"
msgstr "<!ENTITY translation-title \"TŁUMACZENIE\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:384
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: This is a placeholder. You should write here who has contributed\n"
" to the translation in the past, who is responsible now and maybe further information\n"
" specially related to your translation. -->\n"
"<!ENTITY translation-holder \"\n"
" The english translation was done by John Doe <email>john@doe.org</email> in 2009,\n"
" 2010 and Daniela Acme <email>daniela@acme.us</email> in 2010 together with the\n"
" Debian Dummy l10n Team <email>debian-l10n-dummy@lists.debian.org</email>.\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY translation-holder \"\n"
" Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <email>robert@debian.org</email>, 2000-2010.\n"
" Tłumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek <email>akfedux@megapolis.pl</email>, 2004\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:394
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: As a translation is allowed to have 20% of untranslated/fuzzy strings\n"
" in a shipped manpage newer/modified paragraphs will maybe appear in english in\n"
" the generated manpage. This sentence is therefore here to tell the reader that this\n"
" is not a mistake by the translator - obviously the target is that at least for stable\n"
" releases this sentence is not needed. :) -->\n"
"<!ENTITY translation-english \"\n"
" Note that this translated document may contain untranslated parts.\n"
" This is done on purpose, to avoid losing content when the\n"
" translation is lagging behind the original content.\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY translation-english \"\n"
" Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty nieprzetłumaczone.\n"
" Ma to na celu uniknięcie utracenia istotnych informacji, w przypadkach gdy\n"
" oryginał zostanie zaktualizowany, a tłumaczenie - nie.\n"
"\">\n"
#. The last update date
#. type: Content of: <refentry><refentryinfo>
#: apt-cache.8.xml:13 apt-config.8.xml:13 apt-extracttemplates.1.xml:13
#: apt-sortpkgs.1.xml:13 sources.list.5.xml:13
msgid ""
"&apt-author.jgunthorpe; &apt-author.team; &apt-email; &apt-product; <date>29 "
"February 2004</date>"
msgstr ""
"&apt-author.jgunthorpe; &apt-author.team; &apt-email; &apt-product; "
"<date>29 lutego 2004</date>"
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refname>
#: apt-cache.8.xml:22 apt-cache.8.xml:29
msgid "apt-cache"
msgstr "apt-cache"
#. type: Content of: <refentry><refmeta><manvolnum>
#: apt-cache.8.xml:23 apt-cdrom.8.xml:22 apt-config.8.xml:23 apt-get.8.xml:23
#: apt-key.8.xml:15 apt-mark.8.xml:23 apt-secure.8.xml:15
msgid "8"
msgstr "8"
#. type: Content of: <refentry><refmeta><refmiscinfo>
#: apt-cache.8.xml:24 apt-cdrom.8.xml:23 apt-config.8.xml:24
#: apt-extracttemplates.1.xml:24 apt-ftparchive.1.xml:24 apt-get.8.xml:24
#: apt-key.8.xml:16 apt-mark.8.xml:24 apt-secure.8.xml:16
#: apt-sortpkgs.1.xml:24 apt.conf.5.xml:30 apt_preferences.5.xml:23
#: sources.list.5.xml:24
msgid "APT"
msgstr "APT"
#
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
#: apt-cache.8.xml:30
msgid "APT package handling utility -- cache manipulator"
msgstr "Narzędzie zarządzania pakietami APT -- manipulator bufora"
#. type: Content of: <refentry><refsynopsisdiv><cmdsynopsis>
#: apt-cache.8.xml:36
msgid ""
"<command>apt-cache</command> <arg><option>-hvsn</option></arg> <arg><option>-"
"o=<replaceable>config string</replaceable></option></arg> <arg><option>-"
"c=<replaceable>file</replaceable></option></arg> <group choice=\"req\"> "
"<arg>add <arg choice=\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>file</"
"replaceable></arg></arg> <arg>gencaches</arg> <arg>showpkg <arg choice="
"\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>pkg</replaceable></arg></arg> "
"<arg>showsrc <arg choice=\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>pkg</"
"replaceable></arg></arg> <arg>stats</arg> <arg>dump</arg> <arg>dumpavail</"
"arg> <arg>unmet</arg> <arg>search <arg choice=\"plain\"><replaceable>regex</"
"replaceable></arg></arg> <arg>show <arg choice=\"plain\" rep=\"repeat"
"\"><replaceable>pkg</replaceable></arg></arg> <arg>depends <arg choice="
"\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>pkg</replaceable></arg></arg> "
"<arg>rdepends <arg choice=\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>pkg</"
"replaceable></arg></arg> <arg>pkgnames <arg choice=\"plain"
"\"><replaceable>prefix</replaceable></arg></arg> <arg>dotty <arg choice="
"\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>pkg</replaceable></arg></arg> "
"<arg>xvcg <arg choice=\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>pkg</"
"replaceable></arg></arg> <arg>policy <arg choice=\"plain\" rep=\"repeat"
"\"><replaceable>pkgs</replaceable></arg></arg> <arg>madison <arg choice="
"\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>pkgs</replaceable></arg></arg> </group>"
msgstr ""
"<command>apt-cache</command> <arg><option>-hvsn</option></arg> <arg><option>-"
"o=<replaceable>opcja_konfiguracji</replaceable></option></arg> <arg><option>-"
"c=<replaceable>plik</replaceable></option></arg> <group choice=\"req\"> "
"<arg>add <arg choice=\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>plik</"
"replaceable></arg></arg> <arg>gencaches</arg> <arg>showpkg <arg choice="
"\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>pakiet</replaceable></arg></arg> "
"<arg>showsrc <arg choice=\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>pakiet</"
"replaceable></arg></arg> <arg>stats</arg> <arg>dump</arg> <arg>dumpavail</"
"arg> <arg>unmet</arg> <arg>search <arg choice=\"plain"
"\"><replaceable>wyrażenie-regularne</replaceable></arg></arg> <arg>show <arg "
"choice=\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>pakiet</replaceable></arg></"
"arg> <arg>depends <arg choice=\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>pakiet</"
"replaceable></arg></arg> <arg>rdepends <arg choice=\"plain\" rep=\"repeat"
"\"><replaceable>pakiet</replaceable></arg></arg> <arg>pkgnames <arg choice="
"\"plain\"><replaceable>prefiks</replaceable></arg></arg> <arg>dotty <arg "
"choice=\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>pakiet</replaceable></arg></"
"arg> <arg>xvcg <arg choice=\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>pakiet</"
"replaceable></arg></arg> <arg>policy <arg choice=\"plain\" rep=\"repeat"
"\"><replaceable>pakiety</replaceable></arg></arg> <arg>madison <arg choice="
"\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>pakiety</replaceable></arg></arg> </"
"group>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt-cache.8.xml:62 apt-cdrom.8.xml:47 apt-config.8.xml:47
#: apt-extracttemplates.1.xml:43 apt-ftparchive.1.xml:56 apt-get.8.xml:125
#: apt-key.8.xml:35 apt-mark.8.xml:52 apt-secure.8.xml:40
#: apt-sortpkgs.1.xml:44 apt.conf.5.xml:39 apt_preferences.5.xml:33
#: sources.list.5.xml:33
msgid "Description"
msgstr "Opis"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-cache.8.xml:63
msgid ""
"<command>apt-cache</command> performs a variety of operations on APT's "
"package cache. <command>apt-cache</command> does not manipulate the state of "
"the system but does provide operations to search and generate interesting "
"output from the package metadata."
msgstr ""
"<command>apt-cache</command> wykonuje różnorodne operacje na buforze (cache) "
"pakietów programu APT. <command>apt-cache</command> nie zmienia stanu "
"systemu, ale dostarcza mechanizmów przeszukiwania metadanych pakietów i "
"generowania interesującego wyjścia."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-cache.8.xml:68 apt-get.8.xml:131
msgid ""
"Unless the <option>-h</option>, or <option>--help</option> option is given, "
"one of the commands below must be present."
msgstr ""
"Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana opcja "
"<option>-h</option> albo <option>--help</option>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:72
msgid "add <replaceable>file(s)</replaceable>"
msgstr "add <replaceable>plik(i)</replaceable>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:73
msgid ""
"<literal>add</literal> adds the named package index files to the package "
"cache. This is for debugging only."
msgstr ""
"<literal>add</literal> dodaje pliki zawierające indeks nazw pakietów do "
"bufora. Ta opcja jest przydatna głównie w celu odpluskwiania."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:77
msgid "gencaches"
msgstr "gencaches"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:78
msgid ""
"<literal>gencaches</literal> performs the same operation as <command>apt-get "
"check</command>. It builds the source and package caches from the sources in "
"&sources-list; and from <filename>/var/lib/dpkg/status</filename>."
msgstr ""
"<literal>gencaches</literal> wykonuje te same operacje, co <command>apt-get "
"check</command>. Buduje bufor pakietów oraz źródeł pakietów na podstawie "
"źródeł wymienionych w &sources-list; oraz pliku <filename>/var/lib/dpkg/"
"status</filename>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:84
msgid "showpkg <replaceable>pkg(s)</replaceable>"
msgstr "showpkg <replaceable>pakiet(y)</replaceable>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:85
msgid ""
"<literal>showpkg</literal> displays information about the packages listed on "
"the command line. Remaining arguments are package names. The available "
"versions and reverse dependencies of each package listed are listed, as well "
"as forward dependencies for each version. Forward (normal) dependencies are "
"those packages upon which the package in question depends; reverse "
"dependencies are those packages that depend upon the package in question. "
"Thus, forward dependencies must be satisfied for a package, but reverse "
"dependencies need not be. For instance, <command>apt-cache showpkg "
"libreadline2</command> would produce output similar to the following:"
msgstr ""
"<literal>showpkg</literal> wyświetla informacje na temat pakietów podanych w "
"linii poleceń. Pozostałymi argumentami są nazwy pakietów. Wyświetlane są "
"dostępne wersje oraz odwrotne zależności każdego z podanych pakietów, jak "
"również zwykłe zależności dla każdej z wersji Normalne (zwykłe) zależności "
"to są pakiety, od których dany pakiet zależy, odwrotne zależności stanowią "
"te pakiety, które zależą od danego pakietu. Tak więc, pakiet musi spełniać "
"normalne zależności, ale odwrotnych zależności - nie musi. Na przykład, "
"<command>apt-cache showpkg libreadline2</command> wypisze wyjście podobne do "
"poniższego:"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><informalexample><programlisting>
#: apt-cache.8.xml:97
#, no-wrap
msgid ""
"Package: libreadline2\n"
"Versions: 2.1-12(/var/state/apt/lists/foo_Packages),\n"
"Reverse Depends: \n"
" libreadlineg2,libreadline2\n"
" libreadline2-altdev,libreadline2\n"
"Dependencies:\n"
"2.1-12 - libc5 (2 5.4.0-0) ncurses3.0 (0 (null))\n"
"Provides:\n"
"2.1-12 - \n"
"Reverse Provides: \n"
msgstr ""
"Package: libreadline2\n"
"Versions: 2.1-12(/var/state/apt/lists/foo_Packages),\n"
"Reverse Depends: \n"
" libreadlineg2,libreadline2\n"
" libreadline2-altdev,libreadline2\n"
"Dependencies:\n"
"2.1-12 - libc5 (2 5.4.0-0) ncurses3.0 (0 (null))\n"
"Provides:\n"
"2.1-12 - \n"
"Reverse Provides: \n"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:109
msgid ""
"Thus it may be seen that libreadline2, version 2.1-12, depends on libc5 and "
"ncurses3.0 which must be installed for libreadline2 to work. In turn, "
"libreadlineg2 and libreadline2-altdev depend on libreadline2. If "
"libreadline2 is installed, libc5 and ncurses3.0 (and ldso) must also be "
"installed; libreadlineg2 and libreadline2-altdev do not have to be "
"installed. For the specific meaning of the remainder of the output it is "
"best to consult the apt source code."
msgstr ""
"Jak widać libreadline2 w wersji 2.1-12 zależy od libc5 i ncurses3.0, które "
"muszą być zainstalowane, aby libreadline2 działała. Z kolei libreadlineg2 i "
"libreadline2-altdev zależą od libreadline2. Jeżeli libreadline2 jest "
"zainstalowany, to libc5 i ncurses3.0 (i ldso) muszą być także zainstalowane; "
"natomiast libreadlineg2 oraz libreadline2-altdev nie muszą być "
"zainstalowane. W celu zrozumienia, co oznaczają pozostałe linie, najlepiej "
"przejrzeć kod źródłowy programu apt."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:118
msgid "stats"
msgstr "stats"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:118
msgid ""
"<literal>stats</literal> displays some statistics about the cache. No "
"further arguments are expected. Statistics reported are:"
msgstr ""
"<literal>stats</literal> wyświetla statystyki dotyczące bufora pakietów. "
"Nie wymaga żadnych argumentów. Wypisywane są następujące statystyki:"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:121
msgid ""
"<literal>Total package names</literal> is the number of package names found "
"in the cache."
msgstr ""
"<literal>Całkowita liczba nazw pakietów (Total package names)</literal> - "
"liczba nazw pakietów znajdujących się w buforze."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:125
msgid ""
"<literal>Normal packages</literal> is the number of regular, ordinary "
"package names; these are packages that bear a one-to-one correspondence "
"between their names and the names used by other packages for them in "
"dependencies. The majority of packages fall into this category."
msgstr ""
"<literal>Zwykłe pakiety (Normal packages)</literal> jest to liczba zwykłych, "
"regularnych nazw pakietów; są to pakiety, dla których istnieje relacja "
"\"jeden do jednego\" między ich nazwami a nazwami używanymi przez inne "
"pakiety jako zależności. Większość pakietów należy do tej kategorii."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:131
msgid ""
"<literal>Pure virtual packages</literal> is the number of packages that "
"exist only as a virtual package name; that is, packages only \"provide\" the "
"virtual package name, and no package actually uses the name. For instance, "
"\"mail-transport-agent\" in the Debian GNU/Linux system is a pure virtual "
"package; several packages provide \"mail-transport-agent\", but there is no "
"package named \"mail-transport-agent\"."
msgstr ""
"<literal>Czyste pakiety wirtualne (Pure virtual packages)</literal> określa "
"liczbę pakietów, które istnieją tylko jako nazwa pakietu wirtualnego; to "
"jest pewne pakiety \"dostarczają\" tej nazwy wirtualnej, ale żaden pakiet "
"nie używa tej nazwy. Na przykład \"mail-transport-agent\" w systemie Debian "
"GNU/Linux jest czystym pakietem wirtualnym; kilka pakietów dostarcza \"mail-"
"transport-agenta\", ale żaden pakiet nie nazywa się \"mail-transport-agent\"."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:139
msgid ""
"<literal>Single virtual packages</literal> is the number of packages with "
"only one package providing a particular virtual package. For example, in the "
"Debian GNU/Linux system, \"X11-text-viewer\" is a virtual package, but only "
"one package, xless, provides \"X11-text-viewer\"."
msgstr ""
"<literal>Pojedyncze pakiety wirtualne (Single virtual packages)</literal> - "
"liczba pakietów, dla których istnieje tylko jeden pakiet, który dostarcza "
"danego pakietu wirtualnego. Na przykład, w systemie Debian GNU/Linux \"X11-"
"text-viewer\" jest pakietem wirtualnym, ale tylko jeden pakiet - xless - "
"dostarcza \"X11-text-viewer\"."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:145
msgid ""
"<literal>Mixed virtual packages</literal> is the number of packages that "
"either provide a particular virtual package or have the virtual package name "
"as the package name. For instance, in the Debian GNU/Linux system, \"debconf"
"\" is both an actual package, and provided by the debconf-tiny package."
msgstr ""
"<literal>Mieszane pakiety wirtualne (Mixed virtual packages)</literal> - "
"liczba pakietów, które albo dostarczają poszczególnych pakietów wirtualnych, "
"albo nazywają się tak, jak nazwa pakietu wirtualnego. Na przykład w "
"systemie Debian GNU/Linux \"debconf\" jest zarówno zwykłym pakietem, jak i "
"jest pakietem dostarczanym przez pakiet debconf-tiny."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:152
msgid ""
"<literal>Missing</literal> is the number of package names that were "
"referenced in a dependency but were not provided by any package. Missing "
"packages may be an evidence if a full distribution is not accessed, or if a "
"package (real or virtual) has been dropped from the distribution. Usually "
"they are referenced from Conflicts or Breaks statements."
msgstr ""
"<literal>Brakujące (Missing)</literal> jest liczbą nazw pakietów, do których "
"odnoszą się jakieś zależności, ale które nie są spełnione przez żaden z "
"dostępnych pakietów. Brakujące pakiety mogą być dowodem, że nie ma dostępu "
"do całej dystrybucji albo że pakiet (rzeczywisty lub wirtualny) został "
"usunięty z dystrybucji. Zazwyczaj odniesienia takie znajdują się w "
"zależnościach typu \"Conflicts\" lub \"Breaks\"."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:159
msgid ""
"<literal>Total distinct</literal> versions is the number of package versions "
"found in the cache; this value is therefore at least equal to the number of "
"total package names. If more than one distribution (both \"stable\" and "
"\"unstable\", for instance), is being accessed, this value can be "
"considerably larger than the number of total package names."
msgstr ""
"<literal>Całkowita liczba różnych wersji (Total distinct versions)</literal> "
"jest to liczba wersji pakietów znajdujących się w buforze, tak więc ta "
"wartość jest co najmniej równa liczbie wszystkich nazw pakietów. Jeżeli "
"pobierane są pakiety z więcej niż jednej dystrybucji (na przykład zarówno "
"\"stable\", jak i \"unstable\"), wartość ta może być znacznie większa niż "
"liczba wszystkich nazw pakietów."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:166
msgid ""
"<literal>Total dependencies</literal> is the number of dependency "
"relationships claimed by all of the packages in the cache."
msgstr ""
"<literal>Całkowite zależności (Total dependencies)</literal> to liczba "
"więzów zależności wymaganych przez wszystkie pakiety w buforze."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:173
msgid "showsrc <replaceable>pkg(s)</replaceable>"
msgstr "showsrc <replaceable>pakiet(y)</replaceable>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:174
msgid ""
"<literal>showsrc</literal> displays all the source package records that "
"match the given package names. All versions are shown, as well as all "
"records that declare the name to be a Binary."
msgstr ""
"<literal>showsrc</literal> wyświetla wszystkie pakiety źródłowe, które "
"odpowiadają podanym nazwom pakietów. Wyświetlone zostaną wszystkie wersje "
"tych pakietów oraz pakiety binarne, które są z tych pakietów budowane."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:179 apt-config.8.xml:84
msgid "dump"
msgstr "dump"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:180
msgid ""
"<literal>dump</literal> shows a short listing of every package in the cache. "
"It is primarily for debugging."
msgstr ""
"<literal>dump</literal> pokazuje krótką listę wszystkich pakietów w buforze. "
"Jest używany głównie w celu odpluskwiania."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:184
msgid "dumpavail"
msgstr "dumpavail"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:185
msgid ""
"<literal>dumpavail</literal> prints out an available list to stdout. This is "
"suitable for use with &dpkg; and is used by the &dselect; method."
msgstr ""
"<literal>dumpavail</literal> wypisuje na standardowe wyjście (stdout) listę "
"dostępnych pakietów. Jest to polecenie odpowiednie do użycia z programem "
"&dpkg; i jest używane w metodzie &dselect; tego programu."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:189
msgid "unmet"
msgstr "unmet"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:190
msgid ""
"<literal>unmet</literal> displays a summary of all unmet dependencies in the "
"package cache."
msgstr ""
"<literal>unmet</literal> pokazuje podsumowanie wszystkich niespełnionych "
"zależności w buforze pakietów"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:194
msgid "show <replaceable>pkg(s)</replaceable>"
msgstr "show <replaceable>pakiet(y)</replaceable>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:195
msgid ""
"<literal>show</literal> performs a function similar to <command>dpkg --print-"
"avail</command>; it displays the package records for the named packages."
msgstr ""
"<literal>show</literal> spełnia funkcje podobne do <command>dpkg --print-"
"avail</command>; pokazuje szczegółowe informacje o podanych pakietach."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:200
msgid "search <replaceable>regex [ regex ... ]</replaceable>"
msgstr ""
"search <replaceable>wyrażenie regularne [ wyrażenie regularne ... ]</"
"replaceable>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:201
msgid ""
"<literal>search</literal> performs a full text search on all available "
"package lists for the POSIX regex pattern given, see "
"<citerefentry><refentrytitle><command>regex</command></refentrytitle> "
"<manvolnum>7</manvolnum></citerefentry>. It searches the package names and "
"the descriptions for an occurrence of the regular expression and prints out "
"the package name and the short description, including virtual package "
"names. If <option>--full</option> is given then output identical to "
"<literal>show</literal> is produced for each matched package, and if "
"<option>--names-only</option> is given then the long description is not "
"searched, only the package name is."
msgstr ""
"<literal>search</literal> wykonuje pełne wyszukiwanie podanego wzorca "
"będącego wyrażeniem regularnym POSIX (patrz "
"<citerefentry><refentrytitle><command>regex</command></refentrytitle> "
"<manvolnum>7</manvolnum></citerefentry>) we wszystkich dostępnych listach "
"pakietów. Przeszukuje nazwy pakietów (w tym pakietów wirtualnych) i ich "
"szczegółowe (długie) opisy, szukając w nich podanego wyrażenia regularnego i "
"wypisuje nazwę pakietu i jego krótki opis. Jeżeli podana jest opcja "
"<option>--full</option>, to wtedy dla każdego znalezionego pakietu "
"informacje na wyjściu są podobne do tego, co pokazuje akcja <literal>show</"
"literal>. Jeżeli podano opcję <option>--names-only</option>, to są "
"przeszukiwane tylko nazwy pakietów, bez ich długich opisów."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:214
msgid ""
"Separate arguments can be used to specify multiple search patterns that are "
"and'ed together."
msgstr ""
"Oddzielne argumenty mogą być używane do podania kilku wzorców, które będą "
"traktowane jakby były połączone spójnikiem logicznym \"i\"."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:218
msgid "depends <replaceable>pkg(s)</replaceable>"
msgstr "depends <replaceable>pakiet(y)</replaceable>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:219
msgid ""
"<literal>depends</literal> shows a listing of each dependency a package has "
"and all the possible other packages that can fulfill that dependency."
msgstr ""
"<literal>depends</literal> wyświetla listę wszystkich zależności danego "
"pakietu i wszystkie możliwe pakiety, które mogą spełnić te zależności."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:223
msgid "rdepends <replaceable>pkg(s)</replaceable>"
msgstr "rdepends <replaceable>pakiet(y)</replaceable>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:224
msgid ""
"<literal>rdepends</literal> shows a listing of each reverse dependency a "
"package has."
msgstr ""
"<literal>rdepends</literal> pokazuje listę wszystkich odwrotnych zależności "
"danego pakietu."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:228
msgid "pkgnames <replaceable>[ prefix ]</replaceable>"
msgstr "pkgnames <replaceable>[ prefiks ]</replaceable>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:229
msgid ""
"This command prints the name of each package APT knows. The optional "
"argument is a prefix match to filter the name list. The output is suitable "
"for use in a shell tab complete function and the output is generated "
"extremely quickly. This command is best used with the <option>--generate</"
"option> option."
msgstr ""
"To polecenie wyświetla nazwy wszystkich pakietów znanych systemowi APT. "
"Opcjonalnym argumentem jest przedrostek nazwy pakietów. Wynik jest "
"odpowiedni do użycia z funkcją powłoki (shella) uzupełniania nazw za pomocą "
"klawisza tabulacji i jest wypisywany bardzo szybko. Tego polecenia najlepiej "
"używać z opcją <option>--generate</option>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:234
msgid ""
"Note that a package which APT knows of is not necessarily available to "
"download, installable or installed, e.g. virtual packages are also listed in "
"the generated list."
msgstr ""
"Proszę zauważyć, że to, iż pakiet jest znany systemowi APT, niekoniecznie "
"oznacza, że jest dostępny do pobrania i zainstalowania albo zainstalowany. "
"Może być np. pakietem wirtualnym, które także są wypisane w wygenerowanej "
"liście."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:239
msgid "dotty <replaceable>pkg(s)</replaceable>"
msgstr "dotty <replaceable>pakiet(y)</replaceable>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:240
msgid ""
"<literal>dotty</literal> takes a list of packages on the command line and "
"generates output suitable for use by dotty from the <ulink url=\"http://www."
"research.att.com/sw/tools/graphviz/\">GraphViz</ulink> package. The result "
"will be a set of nodes and edges representing the relationships between the "
"packages. By default the given packages will trace out all dependent "
"packages; this can produce a very large graph. To limit the output to only "
"the packages listed on the command line, set the <literal>APT::Cache::"
"GivenOnly</literal> option."
msgstr ""
"<literal>dotty</literal> bierze jako argument listę pakietów i generuje "
"wyjście odpowiednie dla programu dotty z pakietu <ulink url=\"http://www."
"research.att.com/sw/tools/graphviz/\">GraphViz</ulink>. Wynikiem będzie "
"zbiór wierzchołków i krawędzi reprezentujących powiązania między pakietami. "
"Domyślnie podane pakiety wyśledzą wszystkie pakiety zależne. Może to "
"spowodować wypisanie bardzo dużego grafu. Aby wypisać powiązania tylko "
"pomiędzy pakietami podanymi w linii poleceń, należy użyć opcji <literal>APT::"
"Cache::GivenOnly</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:249
msgid ""
"The resulting nodes will have several shapes; normal packages are boxes, "
"pure provides are triangles, mixed provides are diamonds, missing packages "
"are hexagons. Orange boxes mean recursion was stopped [leaf packages], blue "
"lines are pre-depends, green lines are conflicts."
msgstr ""
"Wynikowe wierzchołki będą miały różnorakie kształty: zwykłe pakiety są "
"prostokątami, czyste pakiety wirtualne to trójkąty, mieszane pakiety "
"wirtualne są rombami, sześciokąty oznaczają brakujące pakiety . Pomarańczowe "
"prostokąty oznaczają koniec rekurencji (liście), niebieskie linie to pre-"
"zależności, linie zielone to konflikty."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:254
msgid "Caution, dotty cannot graph larger sets of packages."
msgstr "Uwaga: dotty nie potrafi narysować większego zbioru pakietów."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:257
msgid "xvcg <replaceable>pkg(s)</replaceable>"
msgstr "xvcg <replaceable>pakiet(y)</replaceable>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:258
msgid ""
"The same as <literal>dotty</literal>, only for xvcg from the <ulink url="
"\"http://rw4.cs.uni-sb.de/users/sander/html/gsvcg1.html\">VCG tool</ulink>."
msgstr ""
"Robi to samo, co <literal>dotty</literal>, tylko dla xvcg z <ulink url="
"\"http://rw4.cs.uni-sb.de/users/sander/html/gsvcg1.html\">narzędzia VCG</"
"ulink>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:262
msgid "policy <replaceable>[ pkg(s) ]</replaceable>"
msgstr "policy <replaceable>[ pakiet(y) ]</replaceable>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:263
msgid ""
"<literal>policy</literal> is meant to help debug issues relating to the "
"preferences file. With no arguments it will print out the priorities of each "
"source. Otherwise it prints out detailed information about the priority "
"selection of the named package."
msgstr ""
"<literal>policy</literal> jest pomyślane w celu debugowania zagadnień "
"związanych z plikiem preferencji. Jeżeli nie podano żadnych opcji, wypisane "
"zostaną informacje o priorytecie każdego źródła. W przeciwnym wypadku, "
"wypisuje szczegółowe informacje o priorytecie danego pakietu."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:269
msgid "madison <replaceable>/[ pkg(s) ]</replaceable>"
msgstr "madison <replaceable>/[ pakiet(y) ]</replaceable>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:270
msgid ""
"<literal>apt-cache</literal>'s <literal>madison</literal> command attempts "
"to mimic the output format and a subset of the functionality of the Debian "
"archive management tool, <literal>madison</literal>. It displays available "
"versions of a package in a tabular format. Unlike the original "
"<literal>madison</literal>, it can only display information for the "
"architecture for which APT has retrieved package lists (<literal>APT::"
"Architecture</literal>)."
msgstr ""
"polecenie <literal>madison</literal> z <literal>apt-cache</literal> próbuje "
"naśladować format wyjścia i część funkcjonalności programu <literal>madison</"
"literal> - narzędzia zarządzania archiwum Debiana. Wyświetla dostępne wersje "
"pakietów w formacie tabeli. W przeciwieństwie do oryginału, może wyświetlić "
"informacje tylko dla tych architektur, dla których APT pobrało listy "
"pakietów (<literal>APT::Architecture</literal>)."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:281 apt-config.8.xml:93 apt-extracttemplates.1.xml:56
#: apt-ftparchive.1.xml:493 apt-get.8.xml:319 apt-mark.8.xml:89
#: apt-sortpkgs.1.xml:54 apt.conf.5.xml:511 apt.conf.5.xml:533
msgid "options"
msgstr "opcje"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:285
msgid "<option>-p</option>"
msgstr "<option>-p</option>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:285
msgid "<option>--pkg-cache</option>"
msgstr "<option>--pkg-cache</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:286
msgid ""
"Select the file to store the package cache. The package cache is the primary "
"cache used by all operations. Configuration Item: <literal>Dir::Cache::"
"pkgcache</literal>."
msgstr ""
"Podaje nazwę pliku to przechowywania bufora pakietów, który jest podstawowym "
"buforem używanym we wszystkich operacjach. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: "
"<literal>Dir::Cache::pkgcache</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:291 apt-ftparchive.1.xml:561 apt-get.8.xml:376
#: apt-sortpkgs.1.xml:58
msgid "<option>-s</option>"
msgstr "<option>-s</option>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:291
msgid "<option>--src-cache</option>"
msgstr "<option>--src-cache</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:292
msgid ""
"Select the file to store the source cache. The source is used only by "
"<literal>gencaches</literal> and it stores a parsed version of the package "
"information from remote sources. When building the package cache the source "
"cache is used to avoid reparsing all of the package files. Configuration "
"Item: <literal>Dir::Cache::srcpkgcache</literal>."
msgstr ""
"Podaje nazwę pliku to przechowywania bufora źródeł. Jest używany tylko przez "
"akcję <literal>gencaches</literal> i przechowuje sparsowaną wersję "
"informacji o pakietach pobraną ze zdalnych źródeł. Podczas budowania bufora "
"pakietów, bufor źródeł jest używany w celu uniknięcia ponownego parsowania "
"wszystkich plików pakietów. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::"
"Cache::srcpkgcache</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:299 apt-ftparchive.1.xml:535 apt-get.8.xml:366
msgid "<option>-q</option>"
msgstr "<option>-q</option>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:299 apt-ftparchive.1.xml:535 apt-get.8.xml:366
msgid "<option>--quiet</option>"
msgstr "<option>--quiet</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:300
msgid ""
"Quiet; produces output suitable for logging, omitting progress indicators. "
"More q's will produce more quietness up to a maximum of 2. You can also use "
"<option>-q=#</option> to set the quietness level, overriding the "
"configuration file. Configuration Item: <literal>quiet</literal>."
msgstr ""
"Cichy; wypisuje tylko informacje potrzebne do logowania, opuszczając "
"wskaźniki postępu. Więcej znaków q spowoduje jeszcze bardziej ciche wyjście, "
"maksimum jest 2. Można także ustawić poziom cichości za pomocą <option>-q=#</"
"option>,nadpisując tym samym opcję z pliku konfiguracyjnego. Pozycja w "
"pliku konfiguracyjnym: <literal>quiet</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:306
msgid "<option>-i</option>"
msgstr "<option>-i</option>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:306
msgid "<option>--important</option>"
msgstr "<option>--important</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:307
msgid ""
"Print only important dependencies; for use with unmet and depends. Causes "
"only Depends and Pre-Depends relations to be printed. Configuration Item: "
"<literal>APT::Cache::Important</literal>."
msgstr ""
"Wyświetla tylko ważne zależności; do używania z akcją unmet. Powoduje "
"wypisanie tylko zależności typu Depends i Pre-Depends. Pozycja w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::Cache::Important</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:312 apt-cdrom.8.xml:121 apt-get.8.xml:333
msgid "<option>-f</option>"
msgstr "<option>-f</option>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:312
msgid "<option>--full</option>"
msgstr "<option>--full</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:313
msgid ""
"Print full package records when searching. Configuration Item: "
"<literal>APT::Cache::ShowFull</literal>."
msgstr ""
"Podczas szukania wypisuj pełną informację o pakiecie. Pozycja w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::Cache::ShowFull</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:317 apt-cdrom.8.xml:131 apt-ftparchive.1.xml:573
msgid "<option>-a</option>"
msgstr "<option>-a</option>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:317
msgid "<option>--all-versions</option>"
msgstr "<option>--all-versions</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:318
msgid ""
"Print full records for all available versions. This is the default; to turn "
"it off, use <option>--no-all-versions</option>. If <option>--no-all-"
"versions</option> is specified, only the candidate version will displayed "
"(the one which would be selected for installation). This option is only "
"applicable to the <literal>show</literal> command. Configuration Item: "
"<literal>APT::Cache::AllVersions</literal>."
msgstr ""
"Akcja show wypisuje wszystkie rekordy dla wszystkich dostępnych wersji. "
"Jest to opcja domyślna, aby ją wyłączyć, proszę użyć <option>--no-all-"
"versions</option>. Jeżeli podano <option>--no-all-versions</option>, to "
"będzie wyświetlana tylko wersja-kandydat (czyli ta, która byłaby wybrana do "
"instalacji). Ta opcja ma znaczenie tylko dla polecenia <literal>show</"
"literal>. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Cache::"
"AllVersions</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:326
msgid "<option>-g</option>"
msgstr "<option>-g</option>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:326
msgid "<option>--generate</option>"
msgstr "<option>--generate</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:327
msgid ""
"Perform automatic package cache regeneration, rather than use the cache as "
"it is. This is the default; to turn it off, use <option>--no-generate</"
"option>. Configuration Item: <literal>APT::Cache::Generate</literal>."
msgstr ""
"Automatycznie odbudowuje bufor pakietów, zamiast używać istniejącego "
"bufora. Ta opcja jest domyślnie włączona, aby ją wyłączyć, należy użyć "
"<option>--no-generate</option>. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: "
"<literal>APT::Cache::Generate</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:332
msgid "<option>--names-only</option>"
msgstr "<option>--names-only</option>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:332 apt-cdrom.8.xml:139
msgid "<option>-n</option>"
msgstr "<option>-n</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:333
msgid ""
"Only search on the package names, not the long descriptions. Configuration "
"Item: <literal>APT::Cache::NamesOnly</literal>."
msgstr ""
"Przeszukaj tylko nazwy pakietów, pomijając szczegółowe opisy. Pozycja w "
"pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Cache::NamesOnly</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:337
msgid "<option>--all-names</option>"
msgstr "<option>--all-names</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:338
msgid ""
"Make <literal>pkgnames</literal> print all names, including virtual packages "
"and missing dependencies. Configuration Item: <literal>APT::Cache::"
"AllNames</literal>."
msgstr ""
"Powoduje, że akcja <literal>pkgnames</literal> wypisze nazwy wszystkich "
"pakietów, łącznie z pakietami wirtualnymi oraz pakietami mającymi brakujące "
"zależności. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Cache::AllNames</"
"literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:343
msgid "<option>--recurse</option>"
msgstr "<option>--recurse</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:344
msgid ""
"Make <literal>depends</literal> and <literal>rdepends</literal> recursive so "
"that all packages mentioned are printed once. Configuration Item: "
"<literal>APT::Cache::RecurseDepends</literal>."
msgstr ""
"Powoduje, że zależności w poleceniach <literal>depends</literal> i "
"<literal>rdepends</literal> będą zależnościami rekurencyjnymi, tak że "
"wszystkie wymienione pakiety zostaną wypisane tylko raz. Pozycja w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::Cache::RecurseDepends</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml:349
msgid "<option>--installed</option>"
msgstr "<option>--installed</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml:351
msgid ""
"Limit the output of <literal>depends</literal> and <literal>rdepends</"
"literal> to packages which are currently installed. Configuration Item: "
"<literal>APT::Cache::Installed</literal>."
msgstr ""
"Ogranicza wyjście poleceń <literal>depends</literal> i <literal>rdepends</"
"literal> tylko do pakietów, które są obecnie zainstalowane. Pozycja w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::Cache::Installed</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist>
#: apt-cache.8.xml:356 apt-cdrom.8.xml:150 apt-config.8.xml:98
#: apt-extracttemplates.1.xml:67 apt-ftparchive.1.xml:601 apt-get.8.xml:561
#: apt-sortpkgs.1.xml:64
msgid "&apt-commonoptions;"
msgstr "&apt-commonoptions;"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt-cache.8.xml:361 apt-get.8.xml:559 apt-key.8.xml:153 apt-mark.8.xml:122
#: apt.conf.5.xml:1044 apt_preferences.5.xml:630
msgid "Files"
msgstr "Pliki"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist>
#: apt-cache.8.xml:363
msgid "&file-sourceslist; &file-statelists;"
msgstr "&file-sourceslist; &file-statelists;"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt-cache.8.xml:368 apt-cdrom.8.xml:155 apt-config.8.xml:103
#: apt-extracttemplates.1.xml:74 apt-ftparchive.1.xml:592 apt-get.8.xml:569
#: apt-key.8.xml:174 apt-mark.8.xml:133 apt-secure.8.xml:181
#: apt-sortpkgs.1.xml:69 apt.conf.5.xml:1050 apt_preferences.5.xml:637
#: sources.list.5.xml:233
msgid "See Also"
msgstr "Zobacz także"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-cache.8.xml:369
msgid "&apt-conf;, &sources-list;, &apt-get;"
msgstr "&apt-conf;, &sources-list;, &apt-get;"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt-cache.8.xml:373 apt-cdrom.8.xml:160 apt-config.8.xml:108
#: apt-extracttemplates.1.xml:78 apt-ftparchive.1.xml:621 apt-get.8.xml:582
#: apt-mark.8.xml:137 apt-sortpkgs.1.xml:73
msgid "Diagnostics"
msgstr "Diagnostyka"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-cache.8.xml:374
msgid ""
"<command>apt-cache</command> returns zero on normal operation, decimal 100 "
"on error."
msgstr ""
"<command>apt-cache</command> zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 "
"- w przypadku błędu."
#. type: Content of: <refentry><refentryinfo>
#: apt-cdrom.8.xml:13
msgid ""
"&apt-author.jgunthorpe; &apt-author.team; &apt-email; &apt-product; <date>14 "
"February 2004</date>"
msgstr ""
"&apt-author.jgunthorpe; &apt-author.team; &apt-email; &apt-product; "
"<date>14 lutego 2004</date>"
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refname>
#: apt-cdrom.8.xml:21 apt-cdrom.8.xml:28
msgid "apt-cdrom"
msgstr "apt-cdrom"
#
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
#: apt-cdrom.8.xml:29
msgid "APT CDROM management utility"
msgstr "Narzędzie APT do zarządzania źródłami typu CDROM"
#. type: Content of: <refentry><refsynopsisdiv><cmdsynopsis>
#: apt-cdrom.8.xml:35
msgid ""
"<command>apt-cdrom</command> <arg><option>-hvrmfan</option></arg> "
"<arg><option>-d=<replaceable>cdrom mount point</replaceable></option></arg> "
"<arg><option>-o=<replaceable>config string</replaceable></option></arg> "
"<arg><option>-c=<replaceable>file</replaceable></option></arg> <group> "
"<arg>add</arg> <arg>ident</arg> </group>"
msgstr ""
"<command>apt-cdrom</command> <arg><option>-hvrmfan</option></arg> "
"<arg><option>-d=<replaceable>punkt montowania CD-ROM-u</replaceable></"
"option></arg> <arg><option>-o=<replaceable>opcja konfiguracji</replaceable></"
"option></arg> <arg><option>-c=<replaceable>plik</replaceable></option></arg> "
"<group> <arg>add</arg> <arg>identyfikator</arg> </group>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-cdrom.8.xml:48
msgid ""
"<command>apt-cdrom</command> is used to add a new CDROM to APTs list of "
"available sources. <command>apt-cdrom</command> takes care of determining "
"the structure of the disc as well as correcting for several possible mis-"
"burns and verifying the index files."
msgstr ""
"<command>apt-cdrom</command> jest używany w celu dodania nowego CD-ROM-u do "
"listy dostępnych źródeł programu APT. <command>apt-cdrom</command> określa "
"strukturę dysku, poprawia ewentualne błędy powstałe podczas produkcji CD-ROM-"
"u i weryfikuje pliki indeksów."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-cdrom.8.xml:55
msgid ""
"It is necessary to use <command>apt-cdrom</command> to add CDs to the APT "
"system, it cannot be done by hand. Furthermore each disk in a multi-cd set "
"must be inserted and scanned separately to account for possible mis-burns."
msgstr ""
"Dodanie nowych CD do systemu APT nie może być zrobione ręcznie, tak więc "
"używanie <command>apt-cdrom</command> jest konieczne. Co więcej, każdy dysk "
"w wielodyskowym archiwum musi być włożony i zeskanowany oddzielnie."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cdrom.8.xml:65
msgid "add"
msgstr "add"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cdrom.8.xml:66
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<literal>add</literal> is used to add a new disc to the source list. It "
#| "will unmount the CDROM device, prompt for a disk to be inserted and then "
#| "procceed to scan it and copy the index files. If the disc does not have a "
#| "proper <filename>disk</filename> directory you will be prompted for a "
#| "descriptive title."
msgid ""
"<literal>add</literal> is used to add a new disc to the source list. It will "
"unmount the CDROM device, prompt for a disk to be inserted and then proceed "
"to scan it and copy the index files. If the disc does not have a proper "
"<filename>disk</filename> directory you will be prompted for a descriptive "
"title."
msgstr ""
"<literal>add</literal> jest używane do dodania nowego dysku do listy źródeł. "
"<literal>add</literal> odmontuje urządzenie CDROM, poprosi o włożenie dysku, "
"a następnie zeskanuje go i skopiuje pliki indeksu. Jeżeli dysk nie ma "
"właściwego katalogu <filename>disk</filename>, użytkownik zostanie "
"poproszony o podanie opisu dysku."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cdrom.8.xml:74
msgid ""
"APT uses a CDROM ID to track which disc is currently in the drive and "
"maintains a database of these IDs in <filename>&statedir;/cdroms.list</"
"filename>"
msgstr ""
"APT używa identyfikatora CDROM-u do określenia, który dysk obecnie znajduje "
"się w napędzie, oraz przechowuje bazę tych identyfikatorów w pliku "
"<filename>&statedir;/cdroms.list</filename>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cdrom.8.xml:81
msgid "ident"
msgstr "ident"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cdrom.8.xml:82
msgid ""
"A debugging tool to report the identity of the current disc as well as the "
"stored file name"
msgstr ""
"Narzędzie debugujące, wyświetlające identyfikator włożonego dysku oraz nazwę "
"pliku, w którym jest przechowywany."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-cdrom.8.xml:61
msgid ""
"Unless the <option>-h</option>, or <option>--help</option> option is given "
"one of the commands below must be present. <placeholder type=\"variablelist"
"\" id=\"0\"/>"
msgstr ""
"Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana opcja "
"<option>-h</option> lub <option>--help</option>. <placeholder type="
"\"variablelist\" id=\"0\"/>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt-cdrom.8.xml:91 apt-key.8.xml:139
msgid "Options"
msgstr "Opcje"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cdrom.8.xml:95 apt-ftparchive.1.xml:529 apt-get.8.xml:328
msgid "<option>-d</option>"
msgstr "<option>-d</option>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cdrom.8.xml:95
msgid "<option>--cdrom</option>"
msgstr "<option>--cdrom</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cdrom.8.xml:96
msgid ""
"Mount point; specify the location to mount the cdrom. This mount point must "
"be listed in <filename>/etc/fstab</filename> and properly configured. "
"Configuration Item: <literal>Acquire::cdrom::mount</literal>."
msgstr ""
"Punkt montowania. Podaje lokalizację katalogu, w którym będzie zamontowany "
"cdrom. Musi istnieć odpowiednia konfiguracja dla tego punktu montowania w "
"pliku <filename>/etc/fstab</filename>. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: "
"<literal>Acquire::cdrom::mount</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cdrom.8.xml:104
msgid "<option>-r</option>"
msgstr "<option>-r</option>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cdrom.8.xml:104
msgid "<option>--rename</option>"
msgstr "<option>--rename</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cdrom.8.xml:105
msgid ""
"Rename a disc; change the label of a disk or override the disks given label. "
"This option will cause <command>apt-cdrom</command> to prompt for a new "
"label. Configuration Item: <literal>APT::CDROM::Rename</literal>."
msgstr ""
"Przemianuj dysk. Zmienia etykietę dysku lub unieważnia etykietę wcześniej "
"daną dyskowi. Podanie tej opcji spowoduje, że <command>apt-cdrom</command> "
"spyta się o nową etykietę. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::"
"CDROM::Rename</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cdrom.8.xml:113 apt-get.8.xml:347
msgid "<option>-m</option>"
msgstr "<option>-m</option>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cdrom.8.xml:113
msgid "<option>--no-mount</option>"
msgstr "<option>--no-mount</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cdrom.8.xml:114
msgid ""
"No mounting; prevent <command>apt-cdrom</command> from mounting and "
"unmounting the mount point. Configuration Item: <literal>APT::CDROM::"
"NoMount</literal>."
msgstr ""
"Nie montuj. Uniemożliwia programowi <command>apt-cdrom</command> montowanie "
"i odmontowywanie CDROM-u. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::"
"CDROM::NoMount</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cdrom.8.xml:121
msgid "<option>--fast</option>"
msgstr "<option>--fast</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cdrom.8.xml:122
msgid ""
"Fast Copy; Assume the package files are valid and do not check every "
"package. This option should be used only if <command>apt-cdrom</command> has "
"been run on this disc before and did not detect any errors. Configuration "
"Item: <literal>APT::CDROM::Fast</literal>."
msgstr ""
"Szybkie kopiowanie. Zakłada, że pliki z pakietami są poprawne i nie sprawdza "
"każdego pakietu. Ta opcja powinna być używana tylko wtedy, jeżeli "
"<command>apt-cdrom</command> był już uruchomiony na danym dysku i nie wykrył "
"na nim żadnych błędów. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::"
"CDROM::Fast</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cdrom.8.xml:131
msgid "<option>--thorough</option>"
msgstr "<option>--thorough</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cdrom.8.xml:132
msgid ""
"Thorough Package Scan; This option may be needed with some old Debian "
"1.1/1.2 discs that have Package files in strange places. It takes much "
"longer to scan the CD but will pick them all up."
msgstr ""
"Gruntowne przeglądanie pakietów. Ta opcja może być potrzebna do indeksowania "
"starych dysków z Debianem 1.1/1.2, w których pliki Package były umieszczone "
"w dziwnych miejscach. Indeksowanie całego CD zabiera więcej czasu, ale "
"znajdzie wszystkie takie pliki."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cdrom.8.xml:140 apt-get.8.xml:378
msgid "<option>--just-print</option>"
msgstr "<option>--just-print</option>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cdrom.8.xml:141 apt-get.8.xml:380
msgid "<option>--recon</option>"
msgstr "<option>--recon</option>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cdrom.8.xml:142 apt-get.8.xml:381
msgid "<option>--no-act</option>"
msgstr "<option>--no-act</option>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cdrom.8.xml:143
msgid ""
"No Changes; Do not change the &sources-list; file and do not write index "
"files. Everything is still checked however. Configuration Item: "
"<literal>APT::CDROM::NoAct</literal>."
msgstr ""
"Bez zmian. Nie zmienia pliku &sources-list; i nie zapisuje pików "
"indeksowych. Jednakże nadal wszystko jest sprawdzane. Pozycja w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::CDROM::NoAct</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-cdrom.8.xml:156
msgid "&apt-conf;, &apt-get;, &sources-list;"
msgstr "&apt-conf;, &apt-get;, &sources-list;"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-cdrom.8.xml:161
msgid ""
"<command>apt-cdrom</command> returns zero on normal operation, decimal 100 "
"on error."
msgstr ""
"<command>apt-cdrom</command> zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 "
"- w przypadku błędu."
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refname>
#: apt-config.8.xml:22 apt-config.8.xml:29
msgid "apt-config"
msgstr "apt-config"
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
#: apt-config.8.xml:30
msgid "APT Configuration Query program"
msgstr "Program odpytywania konfiguracji APT"
#. type: Content of: <refentry><refsynopsisdiv><cmdsynopsis>
#: apt-config.8.xml:36
msgid ""
"<command>apt-config</command> <arg><option>-hv</option></arg> <arg><option>-"
"o=<replaceable>config string</replaceable></option></arg> <arg><option>-"
"c=<replaceable>file</replaceable></option></arg> <group choice=\"req\"> "
"<arg>shell</arg> <arg>dump</arg> </group>"
msgstr ""
"<command>apt-config</command> <arg><option>-hv</option></arg> <arg><option>-"
"o=<replaceable>opcja konfiguracji</replaceable></option></arg> <arg><option>-"
"c=<replaceable>plik</replaceable></option></arg> <group choice=\"req\"> "
"<arg>shell</arg> <arg>dump</arg> </group>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-config.8.xml:48
msgid ""
"<command>apt-config</command> is an internal program used by various "
"portions of the APT suite to provide consistent configurability. It accesses "
"the main configuration file <filename>/etc/apt/apt.conf</filename> in a "
"manner that is easy to use by scripted applications."
msgstr ""
"<command>apt-config</command> jest wewnętrznym programem używanym przez "
"różne części pakietu APT w celu zapewnienia spójności konfiguracji. Uzyskuje "
"dostęp do głównego pliku konfiguracyjnego <filename>/etc/apt/apt.conf</"
"filename> w sposób łatwy do użycia w programach skryptowych."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-config.8.xml:53 apt-ftparchive.1.xml:72
msgid ""
"Unless the <option>-h</option>, or <option>--help</option> option is given "
"one of the commands below must be present."
msgstr ""
"Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana opcja "
"<option>-h</option> albo <option>--help</option>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-config.8.xml:58
msgid "shell"
msgstr "shell"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-config.8.xml:60
msgid ""
"shell is used to access the configuration information from a shell script. "
"It is given pairs of arguments, the first being a shell variable and the "
"second the configuration value to query. As output it lists a series of "
"shell assignments commands for each present value. In a shell script it "
"should be used like:"
msgstr ""
"shell pozwala skryptom powłoki na uzyskanie informacji o konfiguracji. "
"Wymaga podania pary argumentów: pierwszym z nich jest zmienna powłoki, a "
"drugim nazwa zmiennej konfiguracyjnej do odczytania. Wyjściem jest lista "
"przypisań zmiennych powłoki dla każdej odczytanej wartości konfiguracji. "
"Przykład użycia w skrypcie powłoki:"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><informalexample><programlisting>
#: apt-config.8.xml:68
#, no-wrap
msgid ""
"OPTS=\"-f\"\n"
"RES=`apt-config shell OPTS MyApp::options`\n"
"eval $RES\n"
msgstr ""
"OPTS=\"-f\"\n"
"RES=`apt-config shell OPTS MojaAplikacja::opcje`\n"
"eval $RES\n"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-config.8.xml:73
msgid ""
"This will set the shell environment variable $OPTS to the value of MyApp::"
"options with a default of <option>-f</option>."
msgstr ""
"Powyższe ustawi wartość zmiennej środowiskowej powłoki $OPTS na wartość "
"zmiennej MojaAplikacja::opcje, z domyślną wartością <option>-f</option>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-config.8.xml:77
msgid ""
"The configuration item may be postfixed with a /[fdbi]. f returns file "
"names, d returns directories, b returns true or false and i returns an "
"integer. Each of the returns is normalized and verified internally."
msgstr ""
"Do zmienna konfiguracji można dołączyć /[fbdi]. f zwraca nazwy plików, d - "
"katalogi, b - true lub false, a i - liczbę. Każda ze zwracanych wartości "
"jest ujednolicana i weryfikowana."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-config.8.xml:86
msgid "Just show the contents of the configuration space."
msgstr "Wyświetla zawartość przestrzeni konfiguracji."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-config.8.xml:104 apt-extracttemplates.1.xml:75 apt-ftparchive.1.xml:618
#: apt-sortpkgs.1.xml:70
msgid "&apt-conf;"
msgstr "&apt-conf;"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-config.8.xml:109
msgid ""
"<command>apt-config</command> returns zero on normal operation, decimal 100 "
"on error."
msgstr ""
"<command>apt-config</command> zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 "
"- w przypadku błędu."
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refname>
#: apt-extracttemplates.1.xml:22 apt-extracttemplates.1.xml:29
msgid "apt-extracttemplates"
msgstr "apt-extracttemplates"
#. type: Content of: <refentry><refmeta><manvolnum>
#: apt-extracttemplates.1.xml:23 apt-ftparchive.1.xml:23 apt-sortpkgs.1.xml:23
msgid "1"
msgstr "1"
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
#: apt-extracttemplates.1.xml:30
msgid "Utility to extract DebConf config and templates from Debian packages"
msgstr ""
"Narzędzie wyciągające z pakietów Debiana skrypty konfiguracyjne i szablony "
"DebConf"
#. type: Content of: <refentry><refsynopsisdiv><cmdsynopsis>
#: apt-extracttemplates.1.xml:36
msgid ""
"<command>apt-extracttemplates</command> <arg><option>-hv</option></arg> "
"<arg><option>-t=<replaceable>temporary directory</replaceable></option></"
"arg> <arg choice=\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>file</replaceable></"
"arg>"
msgstr ""
"<command>apt-extracttemplates</command> <arg><option>-hv</option></arg> "
"<arg><option>-t=<replaceable>katalog_tymczasowy</replaceable></option></arg> "
"<arg choice=\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>plik</replaceable></arg>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-extracttemplates.1.xml:44
msgid ""
"<command>apt-extracttemplates</command> will take one or more Debian package "
"files as input and write out (to a temporary directory) all associated "
"config scripts and template files. For each passed in package that contains "
"config scripts and templates, one line of output will be generated in the "
"format:"
msgstr ""
"<command>apt-extracttemplates</command> pobiera jeden lub więcej pakietów "
"Debiana i zapisuje (w katalogu tymczasowym) wszystkie skojarzone z nimi "
"skrypty konfiguracyjne i pliki szablonów. Dla każdego pakietu zawierającego "
"te skrypty i szablony, zostanie wypisana linia w następującym formacie:"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-extracttemplates.1.xml:49
msgid "package version template-file config-script"
msgstr "pakiet wersja plik-template skrypt-config"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-extracttemplates.1.xml:50
msgid ""
"template-file and config-script are written to the temporary directory "
"specified by the -t or --tempdir (<literal>APT::ExtractTemplates::TempDir</"
"literal>) directory, with filenames of the form <filename>package.template."
"XXXX</filename> and <filename>package.config.XXXX</filename>"
msgstr ""
"plik-template i skrypt-config są zapisywane w katalogu tymczasowym podanym "
"jako argument opcji <option>-t</option> lub <option>--tempdir</option> "
"(<literal>APT::ExtractTemplates::TempDir</literal>). Nazwy tych plików są w "
"postaci <filename>pakiet.template.XXXX</filename> oraz <filename>pakiet."
"config.XXXX</filename>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-extracttemplates.1.xml:60 apt-get.8.xml:495
msgid "<option>-t</option>"
msgstr "<option>-t</option>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-extracttemplates.1.xml:60
msgid "<option>--tempdir</option>"
msgstr "<option>--tempdir</option>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-extracttemplates.1.xml:62
msgid ""
"Temporary directory in which to write extracted debconf template files and "
"config scripts. Configuration Item: <literal>APT::ExtractTemplates::"
"TempDir</literal>"
msgstr ""
"Katalog tymczasowy, w którym zapisywane będą wyciągnięte szablony debconf i "
"pliki konfiguracyjne. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::"
"ExtractTemplates::TempDir</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-extracttemplates.1.xml:79
msgid ""
"<command>apt-extracttemplates</command> returns zero on normal operation, "
"decimal 100 on error."
msgstr ""
"<command>apt-extracttemplates</command> zwraca zero, gdy zakończyło się "
"pomyślnie, 100 - w przypadku błędu."
#. The last update date
#. type: Content of: <refentry><refentryinfo>
#: apt-ftparchive.1.xml:13
msgid ""
"&apt-author.jgunthorpe; &apt-author.team; &apt-email; &apt-product; <date>17 "
"August 2009</date>"
msgstr ""
"&apt-author.moconnor; &apt-author.team; &apt-email; &apt-product; "
"<date>17 sierpnia 2009</date>"
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refname>
#: apt-ftparchive.1.xml:22 apt-ftparchive.1.xml:29
msgid "apt-ftparchive"
msgstr "apt-ftparchive"
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
#: apt-ftparchive.1.xml:30
msgid "Utility to generate index files"
msgstr "Narzędzie użytkowe do generowania plików indeksu"
#. type: Content of: <refentry><refsynopsisdiv><cmdsynopsis>
#: apt-ftparchive.1.xml:36
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<command>apt-ftparchive</command> <arg><option>-hvdsq</option></arg> "
#| "<arg><option>--md5</option></arg> <arg><option>--delink</option></arg> "
#| "<arg><option>--readonly</option></arg> <arg><option>--contents</option></"
#| "arg> <arg><option>-o <replaceable>config</"
#| "replaceable>=<replaceable>string</replaceable></option></arg> "
#| "<arg><option>-c=<replaceable>file</replaceable></option></arg> <group "
#| "choice=\"req\"> <arg>packages<arg choice=\"plain\" rep=\"repeat"
#| "\"><replaceable>path</replaceable></arg><arg><replaceable>override</"
#| "replaceable><arg><replaceable>pathprefix</replaceable></arg></arg></arg> "
#| "<arg>sources<arg choice=\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>path</"
#| "replaceable></arg><arg><replaceable>override</"
#| "replaceable><arg><replaceable>pathprefix</replaceable></arg></arg></arg> "
#| "<arg>contents <arg choice=\"plain\"><replaceable>path</replaceable></"
#| "arg></arg> <arg>release <arg choice=\"plain\"><replaceable>path</"
#| "replaceable></arg></arg> <arg>generate <arg choice=\"plain"
#| "\"><replaceable>config-file</replaceable></arg> <arg choice=\"plain\" rep="
#| "\"repeat\"><replaceable>section</replaceable></arg></arg> <arg>clean <arg "
#| "choice=\"plain\"><replaceable>config-file</replaceable></arg></arg> </"
#| "group>"
msgid ""
"<command>apt-ftparchive</command> <arg><option>-hvdsq</option></arg> "
"<arg><option>--md5</option></arg> <arg><option>--delink</option></arg> "
"<arg><option>--readonly</option></arg> <arg><option>--contents</option></"
"arg> <arg><option>--arch <replaceable>architecture</replaceable></option></"
"arg> <arg><option>-o <replaceable>config</replaceable>=<replaceable>string</"
"replaceable></option></arg> <arg><option>-c=<replaceable>file</replaceable></"
"option></arg> <group choice=\"req\"> <arg>packages<arg choice=\"plain\" rep="
"\"repeat\"><replaceable>path</replaceable></arg><arg><replaceable>override</"
"replaceable><arg><replaceable>pathprefix</replaceable></arg></arg></arg> "
"<arg>sources<arg choice=\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>path</"
"replaceable></arg><arg><replaceable>override</"
"replaceable><arg><replaceable>pathprefix</replaceable></arg></arg></arg> "
"<arg>contents <arg choice=\"plain\"><replaceable>path</replaceable></arg></"
"arg> <arg>release <arg choice=\"plain\"><replaceable>path</replaceable></"
"arg></arg> <arg>generate <arg choice=\"plain\"><replaceable>config-file</"
"replaceable></arg> <arg choice=\"plain\" rep=\"repeat"
"\"><replaceable>section</replaceable></arg></arg> <arg>clean <arg choice="
"\"plain\"><replaceable>config-file</replaceable></arg></arg> </group>"
msgstr ""
"<command>apt-ftparchive</command> <arg><option>-hvdsq</option></arg> "
"<arg><option>--md5</option></arg> <arg><option>--delink</option></arg> "
"<arg><option>--readonly</option></arg> <arg><option>--contents</option></"
"arg> <arg><option>-o <replaceable>opcja_konfiguracji</"
"replaceable>=<replaceable>łańcuch_znaków</replaceable></option></arg> "
"<arg><option>-c=<replaceable>plik</replaceable></option></arg> <group choice="
"\"req\"> <arg>packages<arg choice=\"plain\" rep=\"repeat"
"\"><replaceable>ścieżka</replaceable></arg><arg><replaceable>plik_nadpisań</"
"replaceable><arg><replaceable>prefiks_ścieżki</replaceable></arg></arg></"
"arg> <arg>sources<arg choice=\"plain\" rep=\"repeat\"><replaceable>ścieżka</"
"replaceable></arg><arg><replaceable>plik_nadpisań</"
"replaceable><arg><replaceable>prefiks_ścieżki</replaceable></arg></arg></"
"arg> <arg>contents <arg choice=\"plain\"><replaceable>ścieżka</replaceable></"
"arg></arg> <arg>release <arg choice=\"plain\"><replaceable>ścieżka</"
"replaceable></arg></arg> <arg>generate <arg choice=\"plain"
"\"><replaceable>plik_konfiguracji</replaceable></arg> <arg choice=\"plain\" "
"rep=\"repeat\"><replaceable>sekcja</replaceable></arg></arg> <arg>clean <arg "
"choice=\"plain\"><replaceable>plik_konfiguracji</replaceable></arg></arg> </"
"group>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:57
msgid ""
"<command>apt-ftparchive</command> is the command line tool that generates "
"the index files that APT uses to access a distribution source. The index "
"files should be generated on the origin site based on the content of that "
"site."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:61
msgid ""
"<command>apt-ftparchive</command> is a superset of the &dpkg-scanpackages; "
"program, incorporating its entire functionality via the <literal>packages</"
"literal> command. It also contains a contents file generator, "
"<literal>contents</literal>, and an elaborate means to 'script' the "
"generation process for a complete archive."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:67
msgid ""
"Internally <command>apt-ftparchive</command> can make use of binary "
"databases to cache the contents of a .deb file and it does not rely on any "
"external programs aside from &gzip;. When doing a full generate it "
"automatically performs file-change checks and builds the desired compressed "
"output files."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:76
msgid "packages"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:78
msgid ""
"The packages command generates a package file from a directory tree. It "
"takes the given directory and recursively searches it for .deb files, "
"emitting a package record to stdout for each. This command is approximately "
"equivalent to &dpkg-scanpackages;."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:83 apt-ftparchive.1.xml:107
msgid ""
"The option <option>--db</option> can be used to specify a binary caching DB."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:86
msgid "sources"
msgstr "sources"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:88
msgid ""
"The <literal>sources</literal> command generates a source index file from a "
"directory tree. It takes the given directory and recursively searches it "
"for .dsc files, emitting a source record to stdout for each. This command is "
"approximately equivalent to &dpkg-scansources;."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:93
msgid ""
"If an override file is specified then a source override file will be looked "
"for with an extension of .src. The --source-override option can be used to "
"change the source override file that will be used."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:98
msgid "contents"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:100
msgid ""
"The <literal>contents</literal> command generates a contents file from a "
"directory tree. It takes the given directory and recursively searches it "
"for .deb files, and reads the file list from each file. It then sorts and "
"writes to stdout the list of files matched to packages. Directories are not "
"written to the output. If multiple packages own the same file then each "
"package is separated by a comma in the output."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:110
msgid "release"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:112
msgid ""
"The <literal>release</literal> command generates a Release file from a "
"directory tree. It recursively searches the given directory for Packages, "
"Packages.gz, Packages.bz2, Sources, Sources.gz, Sources.bz2, Release and "
"md5sum.txt files. It then writes to stdout a Release file containing an MD5 "
"digest and SHA1 digest for each file."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:119
msgid ""
"Values for the additional metadata fields in the Release file are taken from "
"the corresponding variables under <literal>APT::FTPArchive::Release</"
"literal>, e.g. <literal>APT::FTPArchive::Release::Origin</literal>. The "
"supported fields are: <literal>Origin</literal>, <literal>Label</literal>, "
"<literal>Suite</literal>, <literal>Version</literal>, <literal>Codename</"
"literal>, <literal>Date</literal>, <literal>Architectures</literal>, "
"<literal>Components</literal>, <literal>Description</literal>."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:129
msgid "generate"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:131
msgid ""
"The <literal>generate</literal> command is designed to be runnable from a "
"cron script and builds indexes according to the given config file. The "
"config language provides a flexible means of specifying which index files "
"are built from which directories, as well as providing a simple means of "
"maintaining the required settings."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:138 apt-get.8.xml:292
msgid "clean"
msgstr "clean"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:140
msgid ""
"The <literal>clean</literal> command tidies the databases used by the given "
"configuration file by removing any records that are no longer necessary."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt-ftparchive.1.xml:146
#, fuzzy
msgid "The Generate Configuration"
msgstr "Plik konfiguracyjny"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:148
msgid ""
"The <literal>generate</literal> command uses a configuration file to "
"describe the archives that are going to be generated. It follows the typical "
"ISC configuration format as seen in ISC tools like bind 8 and dhcpd. &apt-"
"conf; contains a description of the syntax. Note that the generate "
"configuration is parsed in sectional manner, but &apt-conf; is parsed in a "
"tree manner. This only effects how the scope tag is handled."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:156
msgid ""
"The generate configuration has 4 separate sections, each described below."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
#: apt-ftparchive.1.xml:158
msgid "Dir Section"
msgstr "Dir Section"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:160
msgid ""
"The <literal>Dir</literal> section defines the standard directories needed "
"to locate the files required during the generation process. These "
"directories are prepended certain relative paths defined in later sections "
"to produce a complete an absolute path."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:165
msgid "ArchiveDir"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:167
msgid ""
"Specifies the root of the FTP archive, in a standard Debian configuration "
"this is the directory that contains the <filename>ls-LR</filename> and dist "
"nodes."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:172
msgid "OverrideDir"
msgstr "OverrideDir"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:174
msgid "Specifies the location of the override files."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:177
msgid "CacheDir"
msgstr "CacheDir"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:179
msgid "Specifies the location of the cache files"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:182
msgid "FileListDir"
msgstr "FileListDir"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:184
msgid ""
"Specifies the location of the file list files, if the <literal>FileList</"
"literal> setting is used below."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
#: apt-ftparchive.1.xml:190
msgid "Default Section"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:192
msgid ""
"The <literal>Default</literal> section specifies default values, and "
"settings that control the operation of the generator. Other sections may "
"override these defaults with a per-section setting."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:196
msgid "Packages::Compress"
msgstr "Packages::Compress"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:198
msgid ""
"Sets the default compression schemes to use for the Package index files. It "
"is a string that contains a space separated list of at least one of: '.' (no "
"compression), 'gzip' and 'bzip2'. The default for all compression schemes is "
"'. gzip'."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:204
msgid "Packages::Extensions"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:206
msgid ""
"Sets the default list of file extensions that are package files. This "
"defaults to '.deb'."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:210
msgid "Sources::Compress"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:212
msgid ""
"This is similar to <literal>Packages::Compress</literal> except that it "
"controls the compression for the Sources files."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:216
msgid "Sources::Extensions"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:218
msgid ""
"Sets the default list of file extensions that are source files. This "
"defaults to '.dsc'."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:222
msgid "Contents::Compress"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:224
msgid ""
"This is similar to <literal>Packages::Compress</literal> except that it "
"controls the compression for the Contents files."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:228
#, fuzzy
#| msgid "Packages::Compress"
msgid "Translation::Compress"
msgstr "Packages::Compress"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:230
msgid ""
"This is similar to <literal>Packages::Compress</literal> except that it "
"controls the compression for the Translation-en master file."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:234
msgid "DeLinkLimit"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:236
msgid ""
"Specifies the number of kilobytes to delink (and replace with hard links) "
"per run. This is used in conjunction with the per-section <literal>External-"
"Links</literal> setting."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:241
msgid "FileMode"
msgstr "FileMode"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:243
msgid ""
"Specifies the mode of all created index files. It defaults to 0644. All "
"index files are set to this mode with no regard to the umask."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:248 apt-ftparchive.1.xml:394
#, fuzzy
#| msgid "Description"
msgid "LongDescription"
msgstr "Opis"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:250 apt-ftparchive.1.xml:396
msgid ""
"Sets if long descriptions should be included in the Packages file or split "
"out into a master Translation-en file."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
#: apt-ftparchive.1.xml:256
msgid "TreeDefault Section"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:258
msgid ""
"Sets defaults specific to <literal>Tree</literal> sections. All of these "
"variables are substitution variables and have the strings $(DIST), "
"$(SECTION) and $(ARCH) replaced with their respective values."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:263
msgid "MaxContentsChange"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:265
msgid ""
"Sets the number of kilobytes of contents files that are generated each day. "
"The contents files are round-robined so that over several days they will all "
"be rebuilt."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:270
msgid "ContentsAge"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:272
msgid ""
"Controls the number of days a contents file is allowed to be checked without "
"changing. If this limit is passed the mtime of the contents file is updated. "
"This case can occur if the package file is changed in such a way that does "
"not result in a new contents file [override edit for instance]. A hold off "
"is allowed in hopes that new .debs will be installed, requiring a new file "
"anyhow. The default is 10, the units are in days."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:281
msgid "Directory"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:283
msgid ""
"Sets the top of the .deb directory tree. Defaults to <filename>$(DIST)/"
"$(SECTION)/binary-$(ARCH)/</filename>"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:287
msgid "SrcDirectory"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:289
msgid ""
"Sets the top of the source package directory tree. Defaults to <filename>"
"$(DIST)/$(SECTION)/source/</filename>"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:293 apt-ftparchive.1.xml:432
msgid "Packages"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:295
msgid ""
"Sets the output Packages file. Defaults to <filename>$(DIST)/$(SECTION)/"
"binary-$(ARCH)/Packages</filename>"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:299 apt-ftparchive.1.xml:437
msgid "Sources"
msgstr "Sources"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:301
msgid ""
"Sets the output Sources file. Defaults to <filename>$(DIST)/$(SECTION)/"
"source/Sources</filename>"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:305
#, fuzzy
#| msgid "Operation"
msgid "Translation"
msgstr "Kolejne kroki"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:307
msgid ""
"Set the output Translation-en master file with the long descriptions if they "
"should be not included in the Packages file. Defaults to <filename>$(DIST)/"
"$(SECTION)/i18n/Translation-en</filename>"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:312
msgid "InternalPrefix"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:314
msgid ""
"Sets the path prefix that causes a symlink to be considered an internal link "
"instead of an external link. Defaults to <filename>$(DIST)/$(SECTION)/</"
"filename>"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:319 apt-ftparchive.1.xml:443
msgid "Contents"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:321
msgid ""
"Sets the output Contents file. Defaults to <filename>$(DIST)/Contents-$(ARCH)"
"</filename>. If this setting causes multiple Packages files to map onto a "
"single Contents file (such as the default) then <command>apt-ftparchive</"
"command> will integrate those package files together automatically."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:328
msgid "Contents::Header"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:330
msgid "Sets header file to prepend to the contents output."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:333 apt-ftparchive.1.xml:468
msgid "BinCacheDB"
msgstr "BinCacheDB"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:335
msgid ""
"Sets the binary cache database to use for this section. Multiple sections "
"can share the same database."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:339
msgid "FileList"
msgstr "FileList"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:341
msgid ""
"Specifies that instead of walking the directory tree, <command>apt-"
"ftparchive</command> should read the list of files from the given file. "
"Relative files names are prefixed with the archive directory."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-ftparchive.1.xml:346
msgid "SourceFileList"
msgstr "SourceFileList"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:348
msgid ""
"Specifies that instead of walking the directory tree, <command>apt-"
"ftparchive</command> should read the list of files from the given file. "
"Relative files names are prefixed with the archive directory. This is used "
"when processing source indexes."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><title>
#: apt-ftparchive.1.xml:356
msgid "Tree Section"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:358
msgid ""
"The <literal>Tree</literal> section defines a standard Debian file tree "
"which consists of a base directory, then multiple sections in that base "
"directory and finally multiple Architectures in each section. The exact "
"pathing used is defined by the <literal>Directory</literal> substitution "
"variable."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:363
msgid ""
"The <literal>Tree</literal> section takes a scope tag which sets the "
"<literal>$(DIST)</literal> variable and defines the root of the tree (the "
"path is prefixed by <literal>ArchiveDir</literal>). Typically this is a "
"setting such as <filename>dists/woody</filename>."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:368
msgid ""
"All of the settings defined in the <literal>TreeDefault</literal> section "
"can be use in a <literal>Tree</literal> section as well as three new "
"variables."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para><programlisting>
#: apt-ftparchive.1.xml:374
#, no-wrap
msgid ""
"for i in Sections do \n"
" for j in Architectures do\n"
" Generate for DIST=scope SECTION=i ARCH=j\n"
" "
msgstr ""
"for i in Sections do \n"
" for j in Architectures do\n"
" Generate for DIST=scope SECTION=i ARCH=j\n"
" "
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:371
msgid ""