You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

3462 lines
99 KiB

# translation of apt_po_da.po to Danish
# translation of da.po to Danish
# Advanced Package Transfer - APT message translation catalog
# Danish messages
#
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2002,2003, 2004, 2005, 2006.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt-da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-04 13:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-06 21:40+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:141
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "<Pakken %s version %s har en uopfyldt afhængighed:\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:181 cmdline/apt-cache.cc:552 cmdline/apt-cache.cc:646
#: cmdline/apt-cache.cc:799 cmdline/apt-cache.cc:1023
#: cmdline/apt-cache.cc:1428 cmdline/apt-cache.cc:1523
#: cmdline/apt-cache.cc:1606
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Kunne ikke lokalisere pakken %s"
#: cmdline/apt-cache.cc:245
msgid "Total package names: "
msgstr "Totale pakkenavne : "
#: cmdline/apt-cache.cc:247
#, fuzzy
msgid "Total package structures: "
msgstr "Totale pakkenavne : "
#: cmdline/apt-cache.cc:287
msgid " Normal packages: "
msgstr " Normale pakker: "
#: cmdline/apt-cache.cc:288
msgid " Pure virtual packages: "
msgstr " Rene virtuelle pakker: "
#: cmdline/apt-cache.cc:289
msgid " Single virtual packages: "
msgstr " Enkelte virtuelle pakker: "
#: cmdline/apt-cache.cc:290
msgid " Mixed virtual packages: "
msgstr " Blandede virtuelle pakker: "
#: cmdline/apt-cache.cc:291
msgid " Missing: "
msgstr " Manglende: "
#: cmdline/apt-cache.cc:293
msgid "Total distinct versions: "
msgstr "Totale forskellige versioner: "
#: cmdline/apt-cache.cc:295
msgid "Total distinct descriptions: "
msgstr "Sammenlagt forskellige beskrivelser: "
#: cmdline/apt-cache.cc:297
msgid "Total dependencies: "
msgstr "Sammenlagt afhængigheder: "
#: cmdline/apt-cache.cc:300
msgid "Total ver/file relations: "
msgstr "Sammenlagt version/fil-relationer: "
#: cmdline/apt-cache.cc:302
msgid "Total Desc/File relations: "
msgstr "Sammenlagt version/fil-relationer: "
#: cmdline/apt-cache.cc:304
msgid "Total Provides mappings: "
msgstr "Sammenlagt 'Tilbyder'-markeringer: "
#: cmdline/apt-cache.cc:316
msgid "Total globbed strings: "
msgstr "Totalle søgemønsterstrenge: "
#: cmdline/apt-cache.cc:330
msgid "Total dependency version space: "
msgstr "Total afhængighedsversions-plads: "
#: cmdline/apt-cache.cc:335
msgid "Total slack space: "
msgstr "Total 'Slack'-plads: "
#: cmdline/apt-cache.cc:343
msgid "Total space accounted for: "
msgstr "Total plads, der kan gøres rede for: "
#: cmdline/apt-cache.cc:471 cmdline/apt-cache.cc:1223
#, c-format
msgid "Package file %s is out of sync."
msgstr "Pakkefilen %s er ude af trit."
#: cmdline/apt-cache.cc:1299
msgid "You must give exactly one pattern"
msgstr "Du skal angive nøjagtig ét mønster"
#: cmdline/apt-cache.cc:1457 cmdline/apt-cache.cc:1529
msgid "No packages found"
msgstr "Fandt ingen pakker"
# Overskriften til apt-cache policy,
# forkorter "Package" væk. CH
#: cmdline/apt-cache.cc:1548
msgid "Package files:"
msgstr "Pakkefiler:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1555 cmdline/apt-cache.cc:1657
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr "Mellemlageret er ude af trit, kan ikke krydsreferere en pakkefil"
#. Show any packages have explicit pins
#: cmdline/apt-cache.cc:1569
msgid "Pinned packages:"
msgstr "'Pinned' pakker:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1581 cmdline/apt-cache.cc:1637
msgid "(not found)"
msgstr "(ikke fundet)"
#: cmdline/apt-cache.cc:1590
msgid " Installed: "
msgstr " Installeret: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1591
msgid " Candidate: "
msgstr " Kandidat: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1619 cmdline/apt-cache.cc:1627
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"
#: cmdline/apt-cache.cc:1634
msgid " Package pin: "
msgstr " Pakke-pin: "
#. Show the priority tables
#: cmdline/apt-cache.cc:1643
msgid " Version table:"
msgstr " Versionstabel:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1754 cmdline/apt-cdrom.cc:197 cmdline/apt-config.cc:70
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:584
#: cmdline/apt-get.cc:2729 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, fuzzy, c-format
msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s for %s oversat %s %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1761
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-cache [options] command\n"
" apt-cache [options] add file1 [file2 ...]\n"
" apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache is a low-level tool used to manipulate APT's binary\n"
"cache files, and query information from them\n"
"\n"
"Commands:\n"
" add - Add a package file to the source cache\n"
" gencaches - Build both the package and source cache\n"
" showpkg - Show some general information for a single package\n"
" showsrc - Show source records\n"
" stats - Show some basic statistics\n"
" dump - Show the entire file in a terse form\n"
" dumpavail - Print an available file to stdout\n"
" unmet - Show unmet dependencies\n"
" search - Search the package list for a regex pattern\n"
" show - Show a readable record for the package\n"
" depends - Show raw dependency information for a package\n"
" rdepends - Show reverse dependency information for a package\n"
" pkgnames - List the names of all packages in the system\n"
" dotty - Generate package graphs for GraphViz\n"
" xvcg - Generate package graphs for xvcg\n"
" policy - Show policy settings\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -p=? The package cache.\n"
" -s=? The source cache.\n"
" -q Disable progress indicator.\n"
" -i Show only important deps for the unmet command.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
msgstr ""
"Brug: apt-cache [tilvalg] kommando\n"
" apt-cache [tilvalg] add fil1 [fil2 ...]\n"
" apt-cache [tilvalg] showpkg pakke1 [pakke2 ...]\n"
" apt-cache [tilvalg] showsrc pakke1 [pakke2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache er et lavniveau-værktøj, der bruge håndtere APTs\n"
"binære mellemlager-filer og hente oplysninger fra dem.\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
" add - Tilføj en pakkefil til kilde-mellemlageret\n"
" gencaches - Opbyg både pakke- og kilde-mellemlageret\n"
" showpkg - Vis generelle oplysninger om en enkelt pakke\n"
" showsrc - Vis kildetekstposter\n"
" stats - Vis nogle grundlæggende statistikker\n"
" dump - Vis hele filen i kort form\n"
" dumpavail - Udlæs en 'available'-fil til standard-ud\n"
" unmet - Vis uopfyldte afhængigheder\n"
" search - Gennemsøg pakkelisten med et regulært udtryk\n"
" show - Vis en læsbar post for pakken\n"
" depends - Vis de rå afhængighedsoplysninger for en pakke\n"
" rdepends - Vis omvendte afhængighedsoplysninger for en pakke\n"
" pkgnames - Vis navnene på alle pakker\n"
" dotty - Generér pakkegrafer til GraphViz\n"
" xvcg - Generér pakkegrafer til xvcg\n"
" policy - Vis policy-indstillinger\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hjælpetekst.\n"
" -p=? Pakke-mellemlageret.\n"
" -s=? Kilde-mellemlageret.\n"
" -q Deaktivér fremgangsindikatoren.\n"
" -i Vis kun vigtige afhængigheder for 'unmet'-kommandoen.\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Angiv et opsætningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
"Se manualsiderne for apt-cache(8) og apt.conf(5) for flere oplysninger.\n"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:77
#, fuzzy
msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
msgstr "Angiv et navn for denne disk, som f.eks. 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:92
msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
msgstr "Indsæt en disk i drevet og tryk retur"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:127
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
msgstr "Kunne ikke omdøbe %s til %s"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:162
msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
msgstr "Gentag processen for resten af cd'erne i dit sæt."
#: cmdline/apt-config.cc:41
msgid "Arguments not in pairs"
msgstr "Parametre ikke angivet i par"
#: cmdline/apt-config.cc:76
msgid ""
"Usage: apt-config [options] command\n"
"\n"
"apt-config is a simple tool to read the APT config file\n"
"\n"
"Commands:\n"
" shell - Shell mode\n"
" dump - Show the configuration\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Brug: apt-config [tilvalg] kommando\n"
"\n"
"apt-config er et simpelt værktøj til at læse APTs opsætningsfil\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
" shell - Skal-tilstand\n"
" dump - Vis opsætningen\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hjælpetekst.\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Angiv et opsætningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:98
#, c-format
msgid "%s not a valid DEB package."
msgstr "%s er ikke en gyldig DEB-pakke."
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:232
msgid ""
"Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info\n"
"from debian packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" -t Set the temp dir\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Brug: apt-extracttemplates fil1 [fil2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates er et værktøj til at uddrage opsætnings- og skabelon-"
"oplysninger fra Debianpakker\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hjælpetekst\n"
" -t Angiv temp-mappe\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Angiv et opsætningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:267 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1030
#, c-format
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Kunne ikke skrive til %s"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:310
msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
msgstr "Kan ikke finde debconfs version. Er debconf installeret?"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:168 ftparchive/apt-ftparchive.cc:345
msgid "Package extension list is too long"
msgstr "Pakkeudvidelseslisten er for lang"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:170 ftparchive/apt-ftparchive.cc:187
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:210 ftparchive/apt-ftparchive.cc:260
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:274 ftparchive/apt-ftparchive.cc:296
#, c-format
msgid "Error processing directory %s"
msgstr "Fejl under behandling af mappen %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:258
msgid "Source extension list is too long"
msgstr "Kildeudvidelseslisten er for lang"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:375
msgid "Error writing header to contents file"
msgstr "Fejl under skrivning af hovedet til indholdsfil"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:405
#, c-format
msgid "Error processing contents %s"
msgstr "Fejl under behandling af indhold %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:590
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
" sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
" contents path\n"
" release path\n"
" generate config [groups]\n"
" clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
"many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
"for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
"Package file contains the contents of all the control fields from\n"
"each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
"is supported to force the value of Priority and Section.\n"
"\n"
"Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
"The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
"\n"
"The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
"tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
"override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
"appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
"Debian archive:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" --md5 Control MD5 generation\n"
" -s=? Source override file\n"
" -q Quiet\n"
" -d=? Select the optional caching database\n"
" --no-delink Enable delinking debug mode\n"
" --contents Control contents file generation\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option"
msgstr ""
"Brug: apt-ftparchive [tilvalg] kommando\n"
"Kommandoer: packges binærsti [tvangsfil [sti]]\n"
" sources kildesti [tvangsfil [sti]]\n"
" contents sti\n"
" release sti\n"
" generate config [grupper]\n"
" clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive laver indeksfiler til Debianarkiver. Det understøtter \n"
"mange former for generering, lige fra fuldautomatiske til funktionelle\n"
"erstatninger for dpkg-scanpackages og dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive genererer Package-filer ud fra træer af .deb'er.\n"
"Package-filen indeholder alle styrefelterne fra hver pakke såvel\n"
"som MD5-mønstre og filstørrelser. En tvangsfil understøttes til at\n"
"gennemtvinge indholdet af Priority og Section.\n"
"\n"
"På samme måde genererer apt-ftparchive Sources-filer ud fra træer\n"
"med .dsc'er. Tvangstilvalget --source-override kan bruges til at\n"
"angive en src-tvangsfil.\n"
"\n"
"Kommandoerne 'packages' og 'sources' skal køres i roden af træet.\n"
"binærsti skal pege på basen af rekursive søgninger og tvangsfilen\n"
"skal indeholde tvangsflagene. Sti foranstilles eventuelle\n"
"filnavnfelter. Et eksempel på brug fra Debianarkivet:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hjælpetekst\n"
" --md5 Styr generering af MD5\n"
" -s=? Kilde-tvangsfil\n"
" -q Stille\n"
" -d=? Vælg den valgfrie mellemlager-database\n"
" --no-delink Aktivér \"delinking\"-fejlsporingstilstand\n"
" --contents Bestem generering af indholdsfil\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Sæt en opsætnings-indstilling"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:796
msgid "No selections matched"
msgstr "Ingen valg passede"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:874
#, c-format
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "Visse filer mangler i pakkefilgruppen '%s'"
#: ftparchive/cachedb.cc:43
#, c-format
msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
msgstr "DB var ødelagt, filen omdøbt til %s.old"
#: ftparchive/cachedb.cc:61
#, c-format
msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
msgstr "DB er gammel, forsøger at opgradere %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:72
#, fuzzy
msgid ""
"DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
"remove and re-create the database."
msgstr ""
"Databaseformatet er ugyldigt. Hvis du har opgraderet fra en tidligere "
"version af apt, så fjern og genskab databasen."
#: ftparchive/cachedb.cc:77
#, c-format
msgid "Unable to open DB file %s: %s"
msgstr "Kunne ikke åbne DB-filen %s: %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:123 apt-inst/extract.cc:178 apt-inst/extract.cc:190
#: apt-inst/extract.cc:207 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:117
#, c-format
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "Kunne ikke finde %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:242
msgid "Archive has no control record"
msgstr "Arkivet har ingen kontrolindgang"
#: ftparchive/cachedb.cc:448
msgid "Unable to get a cursor"
msgstr "Kunne skaffe en markør"
#: ftparchive/writer.cc:73
#, c-format
msgid "W: Unable to read directory %s\n"
msgstr "A: Kunne ikke læse mappen %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:78
#, c-format
msgid "W: Unable to stat %s\n"
msgstr "W: Kunne ikke finde finde %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:134
msgid "E: "
msgstr "F: "
#: ftparchive/writer.cc:136
msgid "W: "
msgstr "A: "
#: ftparchive/writer.cc:143
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "F: Fejlene vedrører filen "
#: ftparchive/writer.cc:161 ftparchive/writer.cc:193
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Kunne ikke omsætte navnet %s"
#: ftparchive/writer.cc:174
msgid "Tree walking failed"
msgstr "Trævandring mislykkedes"
#: ftparchive/writer.cc:201
#, c-format
msgid "Failed to open %s"
msgstr "Kunne ikke åbne %s"
#: ftparchive/writer.cc:260
#, c-format
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr " DeLink %s [%s]\n"
#: ftparchive/writer.cc:268
#, c-format
msgid "Failed to readlink %s"
msgstr "Kunne ikke 'readlink' %s"
#: ftparchive/writer.cc:272
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s"
msgstr "Kunne ikke frigøre %s"
#: ftparchive/writer.cc:279
#, c-format
msgid "*** Failed to link %s to %s"
msgstr "*** Kunne ikke lænke %s til %s"
#: ftparchive/writer.cc:289
#, c-format
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " Nåede DeLink-begrænsningen på %sB.\n"
#: ftparchive/writer.cc:393
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Arkivet havde intet package-felt"
#: ftparchive/writer.cc:401 ftparchive/writer.cc:688
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s har ingen tvangs-post\n"
#: ftparchive/writer.cc:464 ftparchive/writer.cc:790
#, c-format
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " pakkeansvarlig for %s er %s, ikke %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:698
#, c-format
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s har ingen linje med tilsidesættelse af standard for kildefiler\n"
#: ftparchive/writer.cc:702
#, c-format
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr ""
" %s har ingen linje med tilsidesættelse af standard for binøre filer\n"
#: ftparchive/contents.cc:321
#, c-format
msgid "Internal error, could not locate member %s"
msgstr "Intern fejl, kunne ikke finde elementet %s"
#: ftparchive/contents.cc:358 ftparchive/contents.cc:389
msgid "realloc - Failed to allocate memory"
msgstr "realloc - Kunne ikke allokere hukommelse"
#: ftparchive/override.cc:34 ftparchive/override.cc:142
#, c-format
msgid "Unable to open %s"
msgstr "Kunne ikke åbne %s"
#: ftparchive/override.cc:60 ftparchive/override.cc:166
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #1"
msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %lu #1"
#: ftparchive/override.cc:74 ftparchive/override.cc:178
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #2"
msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %lu #2"
#: ftparchive/override.cc:88 ftparchive/override.cc:191
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #3"
msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %lu #3"
#: ftparchive/override.cc:127 ftparchive/override.cc:201
#, c-format
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Kunne ikke læse gennemtvangsfilen %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:72
#, c-format
msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
msgstr "Ukendt komprimeringsalgoritme '%s'"
#: ftparchive/multicompress.cc:102
#, c-format
msgid "Compressed output %s needs a compression set"
msgstr "Komprimerede uddata %s kræver et komprimeringssæt"
#: ftparchive/multicompress.cc:169 methods/rsh.cc:91
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Kunne ikke oprette IPC-videreførsel til underproces"
#: ftparchive/multicompress.cc:195
msgid "Failed to create FILE*"
msgstr "Kunne ikke oprette FILE*"
#: ftparchive/multicompress.cc:198
msgid "Failed to fork"
msgstr "Kunne ikke spalte"
#: ftparchive/multicompress.cc:212
msgid "Compress child"
msgstr "Komprimer barn"
#: ftparchive/multicompress.cc:235
#, c-format
msgid "Internal error, failed to create %s"
msgstr "Intern fejl. Kunne ikke oprette %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:286
msgid "Failed to create subprocess IPC"
msgstr "Kunne ikke oprette underproces IPC"
#: ftparchive/multicompress.cc:321
msgid "Failed to exec compressor "
msgstr "Kunne ikke udføre komprimeringsprogram"
#: ftparchive/multicompress.cc:360
msgid "decompressor"
msgstr "dekomprimerings-program"
#: ftparchive/multicompress.cc:403
msgid "IO to subprocess/file failed"
msgstr "IO til underproces/fil mislykkedes"
#: ftparchive/multicompress.cc:455
msgid "Failed to read while computing MD5"
msgstr "Kunne ikke læse under beregning af MD5"
#: ftparchive/multicompress.cc:472
#, c-format
msgid "Problem unlinking %s"
msgstr "Problem under aflænkning af %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:487 apt-inst/extract.cc:185
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s"
msgstr "Kunne ikke omdøbe %s til %s"
#: cmdline/apt-get.cc:127
msgid "Y"
msgstr "J"
#: cmdline/apt-get.cc:149 cmdline/apt-get.cc:1782
#, c-format
msgid "Regex compilation error - %s"
msgstr "Fejl ved tolkning af regulært udtryk - %s"
#: cmdline/apt-get.cc:244
msgid "The following packages have unmet dependencies:"
msgstr "Følgende pakker har uopfyldte afhængigheder:"
#: cmdline/apt-get.cc:334
#, c-format
msgid "but %s is installed"
msgstr "men %s er installeret"
#: cmdline/apt-get.cc:336
#, c-format
msgid "but %s is to be installed"
msgstr "men %s forventes installeret"
#: cmdline/apt-get.cc:343
msgid "but it is not installable"
msgstr "men den kan ikke installeres"
#: cmdline/apt-get.cc:345
msgid "but it is a virtual package"
msgstr "men det er en virtuel pakke"
#: cmdline/apt-get.cc:348
msgid "but it is not installed"
msgstr "men den er ikke installeret"
#: cmdline/apt-get.cc:348
msgid "but it is not going to be installed"
msgstr "men den bliver ikke installeret"
#: cmdline/apt-get.cc:353
msgid " or"
msgstr " eller"
#: cmdline/apt-get.cc:384
msgid "The following NEW packages will be installed:"
msgstr "Følgende NYE pakker vil blive installeret:"
#: cmdline/apt-get.cc:412
msgid "The following packages will be REMOVED:"
msgstr "Følgende pakker vil blive AFINSTALLERET:"
#: cmdline/apt-get.cc:434
msgid "The following packages have been kept back:"
msgstr "Følgende pakker er blevet holdt tilbage:"
#: cmdline/apt-get.cc:457
msgid "The following packages will be upgraded:"
msgstr "Følgende pakker vil blive opgraderet:"
#: cmdline/apt-get.cc:480
msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
msgstr "Følgende pakker vil blive NEDGRADERET:"
#: cmdline/apt-get.cc:500
msgid "The following held packages will be changed:"
msgstr "Følgende tilbageholdte pakker vil blive ændret:"
#: cmdline/apt-get.cc:553
#, c-format
msgid "%s (due to %s) "
msgstr "%s (grundet %s) "
#: cmdline/apt-get.cc:561
msgid ""
"WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
"This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
msgstr ""
"ADVARSEL: Følgende essentielle pakker vil blive afinstalleret\n"
"Dette bør IKKE ske medmindre du er helt klar over, hvad du laver!"
#: cmdline/apt-get.cc:595
#, c-format
msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu opgraderes, %lu nyinstalleres, "
#: cmdline/apt-get.cc:599
#, c-format
msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu geninstalleres, "
#: cmdline/apt-get.cc:601
#, c-format
msgid "%lu downgraded, "
msgstr "%lu nedgraderes, "
#: cmdline/apt-get.cc:603
#, c-format
msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
msgstr "%lu afinstalleres og %lu opgraderes ikke.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:607
#, c-format
msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
msgstr "%lu ikke fuldstændigt installerede eller afinstallerede.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:680
msgid "Correcting dependencies..."
msgstr "Retter afhængigheder..."
#: cmdline/apt-get.cc:683
msgid " failed."
msgstr " mislykkedes."
#: cmdline/apt-get.cc:686
msgid "Unable to correct dependencies"
msgstr "Kunne ikke rette afhængigheder"
#: cmdline/apt-get.cc:689
msgid "Unable to minimize the upgrade set"
msgstr "Kunne ikke minimere opgraderingssættet"
#: cmdline/apt-get.cc:691
msgid " Done"
msgstr " Færdig"
#: cmdline/apt-get.cc:695
msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
msgstr "Du kan muligvis rette dette ved at køre 'apt-get -f install'."
#: cmdline/apt-get.cc:698
msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
msgstr "Uopfyldte afhængigheder. Prøv med -f."
#: cmdline/apt-get.cc:723
msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
msgstr "ADVARSEL: Følgende pakkers autenticitet kunne ikke verificeres!"
#: cmdline/apt-get.cc:727
msgid "Authentication warning overridden.\n"
msgstr "Autentifikationsadvarsel tilsidesat.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:734
msgid "Install these packages without verification [y/N]? "
msgstr "Installér disse pakker uden verifikation (y/N)? "
#: cmdline/apt-get.cc:736
msgid "Some packages could not be authenticated"
msgstr "Nogle pakker kunne ikke autentificeres"
#: cmdline/apt-get.cc:745 cmdline/apt-get.cc:900
msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
msgstr "Der er problemer og -y blev brugt uden --force-yes"
#: cmdline/apt-get.cc:786
msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
msgstr "Intern fejl. InstallPackages blev kaldt med ødelagte pakker!"
#: cmdline/apt-get.cc:795
msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
msgstr "Pakker skal afinstalleres, men Remove er deaktiveret."
#: cmdline/apt-get.cc:806
msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
msgstr "Intern fejl. Sortering blev ikke fuldført"
#: cmdline/apt-get.cc:831 cmdline/apt-get.cc:2210 cmdline/apt-get.cc:2469
#: apt-pkg/cachefile.cc:65
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Listen med kilder kunne ikke læses."
#: cmdline/apt-get.cc:846
msgid "How odd.. The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
msgstr "Mystisk.. Størrelserne passede ikke, skriv til apt@packages.debian.org"
#: cmdline/apt-get.cc:851
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
msgstr "%sB/%sB skal hentes fra arkiverne.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:854
#, c-format
msgid "Need to get %sB of archives.\n"
msgstr "%sB skal hentes fra arkiverne.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:859
#, fuzzy, c-format
msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Efter udpakning vil %sB yderligere diskplads være brugt.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:862
#, fuzzy, c-format
msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Efter udpakning vil %sB diskplads blive frigjort.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:877 cmdline/apt-get.cc:880 cmdline/apt-get.cc:2308
#: cmdline/apt-get.cc:2311
#, c-format
msgid "Couldn't determine free space in %s"
msgstr "Kunne ikke bestemme ledig plads i %s"
#: cmdline/apt-get.cc:890
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s."
msgstr "Du har ikke nok ledig plads i %s."
#: cmdline/apt-get.cc:906 cmdline/apt-get.cc:926
msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
msgstr "'Trivial Only' angivet, men dette er ikke en triviel handling."
#: cmdline/apt-get.cc:908
msgid "Yes, do as I say!"
msgstr "Ja, gør som jeg siger!"
#: cmdline/apt-get.cc:910
#, c-format
msgid ""
"You are about to do something potentially harmful.\n"
"To continue type in the phrase '%s'\n"
" ?] "
msgstr ""
"Du er ved at gøre noget, der kan være skadeligt\n"
"For at fortsætte, skal du skrive '%s'\n"
" ?] "
#: cmdline/apt-get.cc:916 cmdline/apt-get.cc:935
msgid "Abort."
msgstr "Afbryder."
#: cmdline/apt-get.cc:931
msgid "Do you want to continue [Y/n]? "
msgstr "Vil du fortsætte [J/n]? "
#: cmdline/apt-get.cc:1003 cmdline/apt-get.cc:2364 apt-pkg/algorithms.cc:1435
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s %s\n"
msgstr "Kunne ikke hente %s %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1021
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Nedhentningen af filer mislykkedes"
#: cmdline/apt-get.cc:1022 cmdline/apt-get.cc:2373
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Nedhentning afsluttet i 'hent-kun'-tilstand"
#: cmdline/apt-get.cc:1028
msgid ""
"Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
"missing?"
msgstr ""
"Kunne ikke hente nogle af arkiverne. Prøv evt. at køre 'apt-get update' "
"eller prøv med --fix-missing."
#: cmdline/apt-get.cc:1032
msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
msgstr "--fix-missing og medieskift understøttes endnu ikke"
#: cmdline/apt-get.cc:1037
msgid "Unable to correct missing packages."
msgstr "Kunne ikke rette manglende pakker."
#: cmdline/apt-get.cc:1038
msgid "Aborting install."
msgstr "Afbryder installationen."
#: cmdline/apt-get.cc:1096
#, c-format
msgid "Note, selecting %s instead of %s\n"
msgstr "Bemærk, at %s vælges fremfor %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1107
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
msgstr ""
"Overspringer %s, da den allerede er installeret og opgradering er "
"deaktiveret.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1117
#, fuzzy, c-format
msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
msgstr ""
"Overspringer %s, da den allerede er installeret og opgradering er "
"deaktiveret.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1135
#, c-format
msgid "Package %s is not installed, so not removed\n"
msgstr "Pakken %s er ikke installeret, så den afinstalleres ikke\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1146
#, c-format
msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
msgstr "Pakken %s er en virtuel pakke, der kan leveres af:\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1159
msgid " [Installed]"
msgstr " [Installeret]"
#: cmdline/apt-get.cc:1168
#, fuzzy
msgid " [Not candidate version]"
msgstr "Kandidatversioner"
#: cmdline/apt-get.cc:1170
msgid "You should explicitly select one to install."
msgstr "Du bør eksplicit vælge en at installere."
#: cmdline/apt-get.cc:1175
#, c-format
msgid ""
"Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
"This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
"is only available from another source\n"
msgstr ""
"Pakken %s har ingen tilgængelig version, men der refereres til den i en \n"
"anden pakke. Det kan betyde at denne pakke blevet overflødiggjort eller \n"
"kun kan hentes fra andre kilder\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1194
msgid "However the following packages replace it:"
msgstr "Dog kan følgende pakker erstatte den:"
#: cmdline/apt-get.cc:1197
#, c-format
msgid "Package %s has no installation candidate"
msgstr "Pakken %s har ingen installationskandidat"
#: cmdline/apt-get.cc:1217
#, c-format
msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
msgstr "Geninstallering af %s er ikke mulig, da den ikke kan hentes.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1225
#, c-format
msgid "%s is already the newest version.\n"
msgstr "%s er i forvejen den nyeste version.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1254
#, c-format
msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Udgaven '%s' for '%s' blev ikke fundet"
#: cmdline/apt-get.cc:1256
#, c-format
msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Versionen '%s' for '%s' blev ikke fundet"
#: cmdline/apt-get.cc:1262
#, c-format
msgid "Selected version %s (%s) for %s\n"
msgstr "Valgte version %s (%s) af %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1363
#, c-format
msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:1395
#, fuzzy, c-format
msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
msgstr "Kunne ikke finde kildepakkelisten %s"
#. if (VerTag.empty() == false && Last == 0)
#: cmdline/apt-get.cc:1433
#, c-format
msgid "Ignore unavailable version '%s' of package '%s'"
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:1449
msgid "The update command takes no arguments"
msgstr "'update'-kommandoen benytter ingen parametre"
#: cmdline/apt-get.cc:1514
msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
msgstr ""
"Det er ikke meningen, at vi skal slette ting og sager, kan ikke starte "
"AutoRemover"
#: cmdline/apt-get.cc:1562
#, fuzzy
msgid ""
"The following package is automatically installed and is no longer required:"
msgid_plural ""
"The following packages were automatically installed and are no longer "
"required:"
msgstr[0] ""
"Følgende pakker blev installeret automatisk, og behøves ikke længere:"
msgstr[1] ""
"Følgende pakker blev installeret automatisk, og behøves ikke længere:"
#: cmdline/apt-get.cc:1566
#, fuzzy, c-format
msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
msgid_plural ""
"%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
msgstr[0] ""
"Følgende pakker blev installeret automatisk, og behøves ikke længere:"
msgstr[1] ""
"Følgende pakker blev installeret automatisk, og behøves ikke længere:"
#: cmdline/apt-get.cc:1568
msgid "Use 'apt-get autoremove' to remove them."
msgstr "Brug 'apt-get autoremove' til at fjerne dem."
#: cmdline/apt-get.cc:1573
msgid ""
"Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
"shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
msgstr ""
"Hmm, det lader til at AutoRemover smadrede noget, der virkelig ikke\n"
"burde kunne ske. Indsend venligst en fejlrapport om apt."
#.
#. if (Packages == 1)
#. {
#. c1out << endl;
#. c1out <<
#. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
#. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
#. "that package should be filed.") << endl;
#. }
#.
#: cmdline/apt-get.cc:1576 cmdline/apt-get.cc:1871
msgid "The following information may help to resolve the situation:"
msgstr "Følgende oplysninger kan hjælpe dig med at klare situationen:"
#: cmdline/apt-get.cc:1580
msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
msgstr "Intern fejl. AutoRemover ødelagde noget"
#: cmdline/apt-get.cc:1599
msgid "Internal error, AllUpgrade broke stuff"
msgstr "Intern fejl, AllUpgrade ødelagde noget"
#: cmdline/apt-get.cc:1654
#, c-format
msgid "Couldn't find task %s"
msgstr "Kunne ikke finde opgaven %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1769 cmdline/apt-get.cc:1808
#, c-format
msgid "Couldn't find package %s"
msgstr "Kunne ikke finde pakken %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1795
#, c-format
msgid "Note, selecting %s for regex '%s'\n"
msgstr "Bemærk, vælger %s som regulært udtryk '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1828
#, fuzzy, c-format
msgid "%s set to manually installed.\n"
msgstr "%s sat til manuelt installeret.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1841
msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:"
msgstr "Du kan muligvis rette det ved at køre 'apt-get -f install':"
#: cmdline/apt-get.cc:1844
msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
msgstr ""
"Uopfyldte afhængigheder. Prøv 'apt-get -f install' uden pakker (eller angiv "
"en løsning)."
#: cmdline/apt-get.cc:1856
msgid ""
"Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
"requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
"distribution that some required packages have not yet been created\n"
"or been moved out of Incoming."
msgstr ""
"Nogle pakker kunne ikke installeres. Det kan betyde at du har ønsket\n"
"en umulig situation eller bruger den ustabile distribution, hvor enkelte\n"
"pakker endnu ikke er lavet eller gjort tilgængelige."
#: cmdline/apt-get.cc:1874
msgid "Broken packages"
msgstr "Ødelagte pakker"
#: cmdline/apt-get.cc:1903
msgid "The following extra packages will be installed:"
msgstr "Følgende yderligere pakker vil blive installeret:"
#: cmdline/apt-get.cc:1992
msgid "Suggested packages:"
msgstr "Foreslåede pakker:"
#: cmdline/apt-get.cc:1993
msgid "Recommended packages:"
msgstr "Anbefalede pakker:"
#: cmdline/apt-get.cc:2022
msgid "Calculating upgrade... "
msgstr "Beregner opgraderingen... "
#: cmdline/apt-get.cc:2025 methods/ftp.cc:708 methods/connect.cc:112
msgid "Failed"
msgstr "Mislykkedes"
#: cmdline/apt-get.cc:2030
msgid "Done"
msgstr "Færdig"
#: cmdline/apt-get.cc:2097 cmdline/apt-get.cc:2105
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Intern fejl. Problemløseren ødelagde noget"
#: cmdline/apt-get.cc:2129 cmdline/apt-get.cc:2162
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Kunne ikke låse nedhentningsmappen"
#: cmdline/apt-get.cc:2205
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
msgstr "Du skal angive mindst én pakke at hente kildeteksten til"
#: cmdline/apt-get.cc:2237 cmdline/apt-get.cc:2489
#, c-format
msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Kunne ikke finde kildetekstpakken for %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2286
#, c-format
msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
msgstr "Overspringer allerede hentet fil '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2321
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s"
msgstr "Du har ikke nok ledig plads i %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2327
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
msgstr "%sB/%sB skal hentes fra kildetekst-arkiverne.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2330
#, c-format
msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
msgstr "%sB skal hentes fra kildetekst-arkiverne.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2336
#, c-format
msgid "Fetch source %s\n"
msgstr "Henter kildetekst %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2369
msgid "Failed to fetch some archives."
msgstr "Nogle arkiver kunne ikke hentes."
#: cmdline/apt-get.cc:2398
#, c-format
msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
msgstr "Overspringer udpakning af allerede udpakket kildetekst i %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2410
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Udpakningskommandoen '%s' fejlede.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2411
#, c-format
msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
msgstr "Tjek om pakken 'dpkg-dev' er installeret.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2428
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Opbygningskommandoen '%s' fejlede.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2448
msgid "Child process failed"
msgstr "Barneprocessen fejlede"
#: cmdline/apt-get.cc:2464
msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
msgstr "Skal angive mindst én pakke at tjekke opbygningsafhængigheder for"
#: cmdline/apt-get.cc:2494
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr "Kunne ikke hente oplysninger om opbygningsafhængigheder for %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2514
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s har ingen opbygningsafhængigheder.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2566
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
"found"
msgstr ""
"%s-afhængigheden for %s kan ikke opfyldes, da pakken %s ikke blev fundet"
#: cmdline/apt-get.cc:2619
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of "
"package %s can satisfy version requirements"
msgstr ""
"%s-afhængigheden for %s kan ikke opfyldes, da ingen af de tilgængelige "
"udgaver af pakken %s kan tilfredsstille versions-kravene"
#: cmdline/apt-get.cc:2655
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
msgstr ""
"Kunne ikke opfylde %s-afhængigheden for %s: Den installerede pakke %s er for "
"ny"
#: cmdline/apt-get.cc:2682
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
msgstr "Kunne ikke opfylde %s-afhængigheden for %s: %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2698
#, c-format
msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
msgstr "Opbygningsafhængigheden for %s kunne ikke opfyldes."
#: cmdline/apt-get.cc:2703
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Kunne ikke behandler opbygningsafhængighederne"
#: cmdline/apt-get.cc:2734
msgid "Supported modules:"
msgstr "Understøttede moduler:"
#: cmdline/apt-get.cc:2775
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-get is a simple command line interface for downloading and\n"
"installing packages. The most frequently used commands are update\n"
"and install.\n"
"\n"
"Commands:\n"
" update - Retrieve new lists of packages\n"
" upgrade - Perform an upgrade\n"
" install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)\n"
" remove - Remove packages\n"
" autoremove - Remove automatically all unused packages\n"
" purge - Remove packages and config files\n"
" source - Download source archives\n"
" build-dep - Configure build-dependencies for source packages\n"
" dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - Follow dselect selections\n"
" clean - Erase downloaded archive files\n"
" autoclean - Erase old downloaded archive files\n"
" check - Verify that there are no broken dependencies\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -d Download only - do NOT install or unpack archives\n"
" -s No-act. Perform ordering simulation\n"
" -y Assume Yes to all queries and do not prompt\n"
" -f Attempt to correct a system with broken dependencies in place\n"
" -m Attempt to continue if archives are unlocatable\n"
" -u Show a list of upgraded packages as well\n"
" -b Build the source package after fetching it\n"
" -V Show verbose version numbers\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual\n"
"pages for more information and options.\n"
" This APT has Super Cow Powers.\n"
msgstr ""
"Brug: apt-get [tilvalg] kommando\n"
" apt-get [tilvalg] install|remove pakke1 [pakke2 ...]\n"
" apt-get [tilvalg] source pakke1 [pakke2 ...]\n"
"\n"
"apt-get er en simpel kommandolinjegrænseflade til at hente og\n"
"installere pakker. De hyppigst brugte kommandoer er update og\n"
"install.\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
" update - Hent nye lister over pakker\n"
" upgrade - Udfør en opgradering\n"
" install - Installér nye pakker (pakke er libc6, ikke libc6.deb)\n"
" remove - Afinstallér pakker\n"
" purge - Fjern og udrens pakker\n"
" source - Hent kildetekstarkiver\n"
" build-dep - Sæt opbygningsafhængigheder op for kildetekstpakker\n"
" dist-upgrade - Distributionsopgradering, se apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - Følg valgene fra dselect\n"
" clean - Slet hentede arkivfiler\n"
" autoclean - Slet gamle hentede arkivfiler\n"
" check - Tjek at der ikke er uopfyldte afhængigheder\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hjælpetekst.\n"
" -q Uddata, der kan logges - ingen fremgangsindikator\n"
" -qq Ingen uddata, kun fejl\n"
" -d Hent kun - installér eller udpak IKKE arkiverne\n"
" -s Gør intet. Simulér handlingen\n"
" -y Antag 'ja'-svar til alle spørgsmål uden at spørge\n"
" -f Forsøg at fortsætte selvom integritetstjek fejler\n"
" -m Forsøg at fortsætte selvom arkiverne ikke kan findes\n"
" -u Vis også en liste over opgraderede pakker\n"
" -b Byg kildetekstpakken efter at have hentet den\n"
" -V Vis detaljerede versionsnumre\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Angiv et opsætningsvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
"Se manualsiderne for apt-get(8), sources.list(5) og apt.conf(5)\n"
"for flere oplysninger og tilvalg.\n"
" Denne APT har \"Super Cow Powers\".\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2944
msgid ""
"NOTE: This is only a simulation!\n"
" apt-get needs root privileges for real execution.\n"
" Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
" so don't depend on the relevance to the real current situation!"
msgstr ""
#: cmdline/acqprogress.cc:55
msgid "Hit "
msgstr "Havde "
#: cmdline/acqprogress.cc:79
msgid "Get:"
msgstr "Henter:"
#: cmdline/acqprogress.cc:110
msgid "Ign "
msgstr "Ignorerer "
#: cmdline/acqprogress.cc:114
msgid "Err "
msgstr "Fejl "
#: cmdline/acqprogress.cc:135
#, c-format
msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
msgstr "Hentede %sB på %s (%sB/s)\n"
#: cmdline/acqprogress.cc:225
#, c-format
msgid " [Working]"
msgstr " [Arbejder]"
#: cmdline/acqprogress.cc:271
#, c-format
msgid ""
"Media change: please insert the disc labeled\n"
" '%s'\n"
"in the drive '%s' and press enter\n"
msgstr ""
"Medieskift: Indsæt disken med navnet\n"
" '%s'\n"
"i drevet '%s' og tryk retur\n"
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:86
msgid "Unknown package record!"
msgstr "Ukendt pakkeindgang!"
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:150
msgid ""
"Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is used\n"
"to indicate what kind of file it is.\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" -s Use source file sorting\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Brug: apt-sortpkgs [tilvalg] fil1 [fil2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs er et simpelt værktøj til at sortere pakkefiler. Tilvalget -s\n"
"bruges til at angive filens type.\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hjælpetekst\n"
" -s Benyt kildefils-sortering\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Angiv en opsætningsindstilling. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#: dselect/install:32
msgid "Bad default setting!"
msgstr "Ugyldig standardindstilling!"
#: dselect/install:51 dselect/install:83 dselect/install:87 dselect/install:94
#: dselect/install:105 dselect/update:45
msgid "Press enter to continue."
msgstr "Tryk retur for at fortsætte."
#: dselect/install:91
msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
msgstr ""
# Note to translators: The following four messages belong together. It doesn't
# matter where sentences start, but it has to fit in just these four lines, and
# at only 80 characters per line, if possible.
#: dselect/install:101
#, fuzzy
msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
msgstr "Der opstod fejl under udpakningen. Jeg vil opsætte de"
#: dselect/install:102
#, fuzzy
msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
msgstr "pakker, der blev installeret. Det kan give gentagne fejl"
#: dselect/install:103
msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
msgstr ""
"eller fejl, der skyldes manglende afhængigheder. Dette er o.k. Det er kun"
#: dselect/install:104
msgid ""
"above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgstr ""
"fejlene over denne besked, der er vigtige. Ret dem og kør [I]nstallér igen"
#: dselect/update:30
msgid "Merging available information"
msgstr "Sammenfletter tilgængelighedsoplysninger"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:114
msgid "Failed to create pipes"
msgstr "Kunne ikke oprette videreførsler"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:141
msgid "Failed to exec gzip "
msgstr "Kunne ikke udføre gzip "
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:178 apt-inst/contrib/extracttar.cc:204
msgid "Corrupted archive"
msgstr "Ødelagt arkiv"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:193
msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
msgstr "Tar-tjeksum fejlede, arkivet er ødelagt"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:296
#, c-format
msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
msgstr "Ukendt TAR-hovedtype %u, element %s"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:70
msgid "Invalid archive signature"
msgstr "Ugyldig arkivsignatur"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:78
msgid "Error reading archive member header"
msgstr "Fejl under læsning af arkivelements hoved"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:90
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid archive member header %s"
msgstr "Ugyldigt arkivelementhoved"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:102
msgid "Invalid archive member header"
msgstr "Ugyldigt arkivelementhoved"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:128
msgid "Archive is too short"
msgstr "Arkivet er for kort"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:132
msgid "Failed to read the archive headers"
msgstr "Kunne ikke læse arkivhovederne"
#: apt-inst/filelist.cc:380
msgid "DropNode called on still linked node"
msgstr "DropNode kaldt med endnu forbundet knude"
#: apt-inst/filelist.cc:412
msgid "Failed to locate the hash element!"
msgstr "Kunne ikke finde hash-element!"
#: apt-inst/filelist.cc:459
msgid "Failed to allocate diversion"
msgstr "Kunne ikke allokere omrokering"
#: apt-inst/filelist.cc:464
msgid "Internal error in AddDiversion"
msgstr "Intern fejl i AddDiversion"
#: apt-inst/filelist.cc:477
#, c-format
msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
msgstr "Forsøger at overskrive en omrokering, %s -> %s og %s/%s"
#: apt-inst/filelist.cc:506
#, c-format
msgid "Double add of diversion %s -> %s"
msgstr "Dobbelt tilføjelse af omrokering %s -> %s"
#: apt-inst/filelist.cc:549
#, c-format
msgid "Duplicate conf file %s/%s"
msgstr "Dobbelt opsætningsfil %s/%s"
#: apt-inst/dirstream.cc:41 apt-inst/dirstream.cc:46 apt-inst/dirstream.cc:49
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "Kunne ikke skrive filen %s"
#: apt-inst/dirstream.cc:92 apt-inst/dirstream.cc:100
#, c-format
msgid "Failed to close file %s"
msgstr "Kunne ikke lukke filen %s"
#: apt-inst/extract.cc:93 apt-inst/extract.cc:164
#, c-format
msgid "The path %s is too long"
msgstr "Stien %s er for lang"
#: apt-inst/extract.cc:124
#, c-format
msgid "Unpacking %s more than once"
msgstr "Pakkede %s ud flere gange"
#: apt-inst/extract.cc:134
#, c-format
msgid "The directory %s is diverted"
msgstr "Mappen %s er omrokeret"
#: apt-inst/extract.cc:144
#, c-format
msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
msgstr "Pakken forsøger at skrive til omrokeret mål %s/%s"
#: apt-inst/extract.cc:154 apt-inst/extract.cc:297
msgid "The diversion path is too long"
msgstr "Omrokeringsstien er for lang"
#: apt-inst/extract.cc:240
#, c-format
msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
msgstr "Mappen %s bliver erstattet af en ikke-mappe"
#: apt-inst/extract.cc:280
msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
msgstr "Kunne ikke finde knuden i sin hash-bucket"
#: apt-inst/extract.cc:284
msgid "The path is too long"
msgstr "Stien er for lang"
#: apt-inst/extract.cc:414
#, c-format
msgid "Overwrite package match with no version for %s"
msgstr "Overskriv pakkematch uden version for %s"
#: apt-inst/extract.cc:431
#, c-format
msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
msgstr "File %s/%s overskriver filen i pakken %s"
#. Only warn if there are no sources.list.d.
#. Only warn if there is no sources.list file.
#: apt-inst/extract.cc:464 apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:166
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:287 apt-pkg/sourcelist.cc:204
#: apt-pkg/sourcelist.cc:210 apt-pkg/acquire.cc:471 apt-pkg/init.cc:92
#: apt-pkg/init.cc:100 apt-pkg/clean.cc:33 apt-pkg/policy.cc:296
#, c-format
msgid "Unable to read %s"
msgstr "Kunne ikke læse %s"
#: apt-inst/extract.cc:491
#, c-format
msgid "Unable to stat %s"
msgstr "Kunne ikke finde %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:51 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:57
#, c-format
msgid "Failed to remove %s"
msgstr "Kunne ikke slette %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:106 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:108
#, c-format
msgid "Unable to create %s"
msgstr "Kunne ikke oprette %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:114
#, c-format
msgid "Failed to stat %sinfo"
msgstr "Kunne ikke finde %sinfo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:119
msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
msgstr "Mapperne info og temp skal ligge i samme filsystem"
#. Build the status cache
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:135 apt-pkg/pkgcachegen.cc:947
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1032 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1037
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1181
msgid "Reading package lists"
msgstr "Indlæser pakkelisterne"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:176
#, c-format
msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
msgstr "Kunne ikke skifte til admin-mappen %sinfo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:197 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:351
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:444
msgid "Internal error getting a package name"
msgstr "Intern fejl under hentning af et pakkenavn"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:201 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:382
msgid "Reading file listing"
msgstr "Læser fillisten"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:212
#, c-format
msgid ""
"Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
"then make it empty and immediately re-install the same version of the "
"package!"
msgstr ""
"Kunne ikke åbne listefilen '%sinfo/%s'. Hvis du ikke kan genskabe denne fil, "
"kan du gøre dem tom og med det samme geninstallere den samme version af "
"pakken!"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:225 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:238
#, c-format
msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
msgstr "Kunne ikke læse listefilen %sinfo/%s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:262
msgid "Internal error getting a node"
msgstr "Intern fejl under hentning af knude"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:305
#, c-format
msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
msgstr "Kunne ikke åbne omrokeringsfilen %sdiversions"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:320
msgid "The diversion file is corrupted"
msgstr "Pakkeomrokeringsfilen er ødelagt"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:327 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:332
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:337
#, c-format
msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
msgstr "Ugyldig linje i omrokeringsfilen: %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:358
msgid "Internal error adding a diversion"
msgstr "Intern fejl under tilføjelse af omrokering"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:379
msgid "The pkg cache must be initialized first"
msgstr "pkg-mellemlageret skal initialiseres først"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:439
#, c-format
msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
msgstr "Kunne ikke finde et Package:-hovede, forskydning %lu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:461
#, c-format
msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
msgstr "Ugyldig ConfFile-afsnit i statusfilen. Forskydning %lu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:466
#, c-format
msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
msgstr "Fejl under tolkning af MD5. Forskydning %lu"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:38 apt-inst/deb/debfile.cc:43
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "Dette er ikke et gyldigt DEB-arkiv, mangler '%s'-elementet"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:50
#, fuzzy, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
msgstr ""
"Dette er ikke et gyldigt DEB-arkiv, det har intet''%s', '%s' eller '%s'-"
"elementet"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:110
#, c-format
msgid "Couldn't change to %s"
msgstr "Kunne ikke skifte til %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:140
msgid "Internal error, could not locate member"
msgstr "Intern fejl, kunne ikke finde element"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:173
msgid "Failed to locate a valid control file"
msgstr "Kunne ikke finde en gyldig kontrolfil"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:258
msgid "Unparsable control file"
msgstr "Ikke-tolkbar kontrolfil"
#: methods/cdrom.cc:199
#, c-format
msgid "Unable to read the cdrom database %s"
msgstr "Kunne ikke læse cdrom-databasen %s"
#: methods/cdrom.cc:208
msgid ""
"Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
"cannot be used to add new CD-ROMs"
msgstr ""
"Brug apt-cdrom for at apt kan lære den at kende. apt-get update kan ikke "
"bruges til at tilføje nye cd'er"
#: methods/cdrom.cc:218
msgid "Wrong CD-ROM"
msgstr "Forkert cd"
#: methods/cdrom.cc:245
#, c-format
msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
msgstr "Kunne ikke afmontere cdrommen i %s, den er muligvis stadig i brug."
#: methods/cdrom.cc:250
msgid "Disk not found."
msgstr "Disk blev ikke fundet."
#: methods/cdrom.cc:258 methods/file.cc:79 methods/rsh.cc:264
msgid "File not found"
msgstr "Fil blev ikke fundet"
#: methods/copy.cc:43 methods/gzip.cc:141 methods/gzip.cc:150
#: methods/rred.cc:483 methods/rred.cc:492
msgid "Failed to stat"
msgstr "Kunne ikke finde"
#: methods/copy.cc:80 methods/gzip.cc:147 methods/rred.cc:489
msgid "Failed to set modification time"
msgstr "Kunne ikke angive ændringstidspunkt"
#: methods/file.cc:44
msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
msgstr "Ugyldig URI, lokale URI'er må ikke starte med //"
#. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
#: methods/ftp.cc:168
msgid "Logging in"
msgstr "Logget på"
#: methods/ftp.cc:174
msgid "Unable to determine the peer name"
msgstr "Kunne ikke bestemme serverens navn"
#: methods/ftp.cc:179
msgid "Unable to determine the local name"
msgstr "Kunne ikke bestemme det lokale navn"
#: methods/ftp.cc:210 methods/ftp.cc:238
#, c-format
msgid "The server refused the connection and said: %s"
msgstr "Serveren nægtede os forbindelse og sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:216
#, c-format
msgid "USER failed, server said: %s"
msgstr "angivelse af brugernavn mislykkedes, serveren sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:223
#, c-format
msgid "PASS failed, server said: %s"
msgstr "angivelse af adgangskode mislykkedes, serveren sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:243
msgid ""
"A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
"is empty."
msgstr ""
"Der blev angivet en proxyserver men intet logpå-skript; Acquire::ftp::"
"ProxyLogin er tom."
#: methods/ftp.cc:271
#, c-format
msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
msgstr "Logpå-skriptets kommando '%s' mislykkedes. Serveren sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:297
#, c-format
msgid "TYPE failed, server said: %s"
msgstr "TYPE mislykkedes. Serveren sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:335 methods/ftp.cc:446 methods/rsh.cc:183 methods/rsh.cc:226
msgid "Connection timeout"
msgstr "Tidsudløb på forbindelsen"
#: methods/ftp.cc:341
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Serveren lukkede forbindelsen"
#: methods/ftp.cc:344 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:714 methods/rsh.cc:190
msgid "Read error"
msgstr "Læsefejl"
#: methods/ftp.cc:351 methods/rsh.cc:197
msgid "A response overflowed the buffer."
msgstr "Mellemlageret blev overfyldt af et svar."
#: methods/ftp.cc:368 methods/ftp.cc:380
msgid "Protocol corruption"
msgstr "Protokolfejl"
#: methods/ftp.cc:452 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:753 methods/rsh.cc:232
msgid "Write error"
msgstr "Skrivefejl"
#: methods/ftp.cc:693 methods/ftp.cc:699 methods/ftp.cc:735
msgid "Could not create a socket"
msgstr "Kunne ikke oprette sokkel"
#: methods/ftp.cc:704
msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
msgstr "Kunne ikke forbinde datasokkel, tidsudløb på forbindelsen"
#: methods/ftp.cc:710
msgid "Could not connect passive socket."
msgstr "Kunne ikke forbinde passiv sokkel."
#: methods/ftp.cc:728
msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
msgstr "getaddrinfo kunne ikke få en lyttesokkel"
#: methods/ftp.cc:742
msgid "Could not bind a socket"
msgstr "Kunne ikke tilknytte en sokkel"
#: methods/ftp.cc:746
msgid "Could not listen on the socket"
msgstr "Kunne ikke lytte på soklen"
#: methods/ftp.cc:753
msgid "Could not determine the socket's name"
msgstr "Kunne ikke finde soklens navn"
#: methods/ftp.cc:785
msgid "Unable to send PORT command"
msgstr "Kunne ikke sende PORT-kommando"
#: methods/ftp.cc:795
#, c-format
msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
msgstr "Ukendt adressefamilie %u (AF_*)"
#: methods/ftp.cc:804
#, c-format
msgid "EPRT failed, server said: %s"
msgstr "EPRT mislykkedes. Serveren sagde: %s"
#: methods/ftp.cc:824
msgid "Data socket connect timed out"
msgstr "Tidsudløb på datasokkel-forbindelse"
#: methods/ftp.cc:831
msgid "Unable to accept connection"
msgstr "Kunne ikke acceptere forbindelse"
#: methods/ftp.cc:870 methods/http.cc:1002 methods/rsh.cc:303
msgid "Problem hashing file"
msgstr "Problem ved \"hashing\" af fil"
#: methods/ftp.cc:883
#, c-format
msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
msgstr "Kunne ikke hente fil. Serveren sagde '%s'"
#: methods/ftp.cc:898 methods/rsh.cc:322
msgid "Data socket timed out"
msgstr "Tidsudløb ved datasokkel"
#: methods/ftp.cc:928
#, c-format
msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
msgstr "Dataoverførsel mislykkedes, serveren sagde '%s'"
#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:1005
msgid "Query"
msgstr "Forespørgsel"
#: methods/ftp.cc:1117
msgid "Unable to invoke "
msgstr "Kunne ikke udføre "
#: methods/connect.cc:70
#, c-format
msgid "Connecting to %s (%s)"
msgstr "Forbinder til %s (%s)"
#: methods/connect.cc:81
#, c-format
msgid "[IP: %s %s]"
msgstr "[IP: %s %s]"
#: methods/connect.cc:90
#, c-format
msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
msgstr "Kunne ikke oprette sokkel til %s (f=%u t=%u p=%u)"
#: methods/connect.cc:96
#, c-format
msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
msgstr "Kan ikke oprette forbindelse til %s:%s (%s)."
#: methods/connect.cc:104
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
msgstr "Kunne ikke forbinde til %s:%s (%s) grundet tidsudløb"
#: methods/connect.cc:122
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
msgstr "Kunne ikke forbinde til %s:%s (%s)."
#. We say this mainly because the pause here is for the
#. ssh connection that is still going
#: methods/connect.cc:150 methods/rsh.cc:425
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Forbinder til %s"
#: methods/connect.cc:169 methods/connect.cc:188
#, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Kunne ikke omsætte navnet '%s'"
#: methods/connect.cc:194
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr "Midlertidig fejl ved omsætning af navnet '%s'"
#: methods/connect.cc:197
#, fuzzy, c-format
msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
msgstr "Der skete noget underligt under navneomsætning af '%s:%s' (%i)"
#: methods/connect.cc:244
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to connect to %s:%s:"
msgstr "Kunne ikke forbinde til %s %s:"
#. TRANSLATOR: %s is the trusted keyring parts directory
#: methods/gpgv.cc:78
#, fuzzy, c-format
msgid "No keyring installed in %s."
msgstr "Afbryder installationen."
#: methods/gpgv.cc:104
msgid "E: Too many keyrings should be passed to gpgv. Exiting."
msgstr ""
#: methods/gpgv.cc:121
msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
msgstr "F: Argumentlisten fra Acquire::gpgv::Options er for lang. Afslutter."
#: methods/gpgv.cc:237
msgid ""
"Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
msgstr ""
"Intern fejl: Gyldig signatur, men kunne ikke afgøre nøgle-fingeraftryk?!"
#: methods/gpgv.cc:242
msgid "At least one invalid signature was encountered."
msgstr "Stødte på mindst én ugyldig signatur."
#: methods/gpgv.cc:246
#, c-format
msgid "Could not execute '%s' to verify signature (is gpgv installed?)"
msgstr ""
"Kunne ikke køre '%s' for at verificere signaturen (er gpgv installeret?)"
#: methods/gpgv.cc:251
msgid "Unknown error executing gpgv"
msgstr "Ukendt fejl ved kørsel af gpgv"
#: methods/gpgv.cc:285 methods/gpgv.cc:292
msgid "The following signatures were invalid:\n"
msgstr "Følgende signaturer var ugyldige:\n"
#: methods/gpgv.cc:299
msgid ""
"The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
"available:\n"
msgstr ""
"Følgende signaturer kunne ikke verificeret, da den offentlige nøgle ikke er "
"tilgængelig:\n"
#: methods/gzip.cc:64
#, c-format
msgid "Couldn't open pipe for %s"
msgstr "Kunne ikke åbne datarør for %s"
#: methods/gzip.cc:109
#, c-format
msgid "Read error from %s process"
msgstr "Læsefejl fra %s-process"
#: methods/http.cc:385
msgid "Waiting for headers"
msgstr "Afventer hoveder"
#: methods/http.cc:531
#, c-format
msgid "Got a single header line over %u chars"
msgstr "Fandt en enkelt linje i hovedet på over %u tegn"
#: methods/http.cc:539
msgid "Bad header line"
msgstr "Ugyldig linje i hovedet"
#: methods/http.cc:558 methods/http.cc:565
msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
msgstr "http-serveren sendte et ugyldigt svarhovede"
#: methods/http.cc:594
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
msgstr "http-serveren sendte et ugyldigt Content-Length-hovede"
#: methods/http.cc:609
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
msgstr "http-serveren sendte et ugyldigt Content-Range-hovede"
#: methods/http.cc:611
msgid "This HTTP server has broken range support"
msgstr ""
"Denne http-servere har fejlagtig understøttelse af intervaller ('ranges')"
#: methods/http.cc:635
msgid "Unknown date format"
msgstr "Ukendt datoformat"
#: methods/http.cc:793
msgid "Select failed"
msgstr "Valg mislykkedes"
#: methods/http.cc:798
msgid "Connection timed out"
msgstr "Tidsudløb på forbindelsen"
#: methods/http.cc:821
msgid "Error writing to output file"
msgstr "Fejl ved skrivning af uddatafil"
#: methods/http.cc:852
msgid "Error writing to file"
msgstr "Fejl ved skrivning til fil"
#: methods/http.cc:880
msgid "Error writing to the file"
msgstr "Fejl ved skrivning til filen"
#: methods/http.cc:894
msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
msgstr "Fejl ved læsning fra serveren. Den fjerne ende lukkede forbindelsen"
#: methods/http.cc:896
msgid "Error reading from server"
msgstr "Fejl ved læsning fra server"
#: methods/http.cc:987 apt-pkg/contrib/mmap.cc:281
#, fuzzy
msgid "Failed to truncate file"
msgstr "Kunne ikke skrive filen %s"
#: methods/http.cc:1156
msgid "Bad header data"
msgstr "Ugyldige hoved-data"
#: methods/http.cc:1173 methods/http.cc:1228
msgid "Connection failed"
msgstr "Forbindelsen mislykkedes"
#: methods/http.cc:1320
msgid "Internal error"
msgstr "Intern fejl"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:77
msgid "Can't mmap an empty file"
msgstr "Kan ikke udføre mmap for en tom fil"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:89
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
msgstr "Kunne ikke åbne datarør for %s"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:97 apt-pkg/contrib/mmap.cc:250
#, c-format
msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
msgstr "Kunne ikke udføre mmap for %lu byte"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:124
#, fuzzy
msgid "Unable to close mmap"
msgstr "Kunne ikke åbne %s"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:152 apt-pkg/contrib/mmap.cc:180
#, fuzzy
msgid "Unable to synchronize mmap"
msgstr "Kunne ikke udføre "
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:300
#, c-format
msgid ""
"Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Limit. "
"Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:395
#, c-format
msgid ""
"The size of a MMap has already reached the defined limit of %lu bytes,abort "
"the try to grow the MMap."
msgstr ""
#. d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:371
#, c-format
msgid "%lid %lih %limin %lis"
msgstr ""
#. h means hours, min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:378
#, c-format
msgid "%lih %limin %lis"
msgstr ""
#. min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:385
#, c-format
msgid "%limin %lis"
msgstr ""
#. s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:390
#, c-format
msgid "%lis"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:1083
#, c-format
msgid "Selection %s not found"
msgstr "Det valgte %s blev ikke fundet"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:452
#, c-format
msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
msgstr "Ukendt type-forkortelse: '%c'"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:510
#, c-format
msgid "Opening configuration file %s"
msgstr "Åbner konfigurationsfilen %s"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:678
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Blokken starter uden navn."
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:697
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Forkert udformet mærke"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:714
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Overskydende affald efter værdien"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:754
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Direktiver kan kun angives i topniveauet"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:761
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: For mange sammenkædede inkluderinger"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:765 apt-pkg/contrib/configuration.cc:770
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Inkluderet herfra"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:774
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Ikke-understøttet direktiv '%s'"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:777
#, fuzzy, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Direktiver kan kun angives i topniveauet"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:827
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Overskydende affald i slutningen af filen"
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:153
#, c-format
msgid "%c%s... Error!"
msgstr "%c%s... Fejl!"
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:155
#, c-format
msgid "%c%s... Done"
msgstr "%c%s... Færdig"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:77
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Kommandolinjetilvalget '%c' [fra %s] kendes ikke."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:103 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:111
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:119
#, c-format
msgid "Command line option %s is not understood"
msgstr "Kommandolinjetilvalget %s blev ikke forstået"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:124
#, c-format
msgid "Command line option %s is not boolean"
msgstr "Kommandolinjetilvalget %s er ikke boolsk"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:165 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:186
#, c-format
msgid "Option %s requires an argument."
msgstr "Tilvalget %s kræver et parameter."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:200 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:206
#, c-format
msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
msgstr "Tilvalg %s: Opsætningspostens specifikation skal have en =<værdi>."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:236
#, c-format
msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
msgstr "Tilvalget %s kræver et heltalligt parameter, ikke '%s'"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:267
#, c-format
msgid "Option '%s' is too long"
msgstr "Tilvalget '%s' er for langt"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:300
#, c-format
msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
msgstr "%s blev ikke forstået, prøv med 'true' eller 'false'."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:350
#, c-format
msgid "Invalid operation %s"
msgstr "Ugyldig handling %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:52
#, c-format
msgid "Unable to stat the mount point %s"
msgstr "Kunne ikke finde monteringspunktet %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:162 apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:196
#: apt-pkg/acquire.cc:477 apt-pkg/acquire.cc:502 apt-pkg/clean.cc:39
#, c-format
msgid "Unable to change to %s"
msgstr "Kunne ikke skifte til %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:204
msgid "Failed to stat the cdrom"
msgstr "Kunne ikke finde cdrommen"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:152
#, c-format
msgid "Not using locking for read only lock file %s"
msgstr "Benytter ikke låsning for skrivebeskyttet låsefil %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:157
#, c-format
msgid "Could not open lock file %s"
msgstr "Kunne ikke åbne låsefilen %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:175
#, c-format
msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
msgstr "Benytter ikke låsning for nfs-monteret låsefil %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:179
#, c-format
msgid "Could not get lock %s"
msgstr "Kunne ikke opnå låsen %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:615
#, c-format
msgid "Waited for %s but it wasn't there"
msgstr "Ventede på %s, men den var der ikke"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:627
#, c-format
msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
msgstr "Underprocessen %s modtog en segmenteringsfejl."
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:629
#, fuzzy, c-format
msgid "Sub-process %s received signal %u."
msgstr "Underprocessen %s modtog en segmenteringsfejl."
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:633
#, c-format
msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
msgstr "Underprocessen %s returnerede en fejlkode (%u)"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:635
#, c-format
msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
msgstr "Underprocessen %s afsluttedes uventet"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:679
#, c-format
msgid "Could not open file %s"
msgstr "Kunne ikke åbne filen %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:735
#, c-format
msgid "read, still have %lu to read but none left"
msgstr "læs, mangler stadig at læse %lu men der er ikke flere"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:765
#, c-format
msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
msgstr "skriv, mangler stadig at skrive %lu men kunne ikke"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:840
msgid "Problem closing the file"
msgstr "Problem under lukning af fil"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:846
msgid "Problem unlinking the file"
msgstr "Fejl ved frigivelse af filen"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:857
msgid "Problem syncing the file"
msgstr "Problem under synkronisering af fil"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:139
msgid "Empty package cache"
msgstr "Tomt pakke-mellemlager"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:145
msgid "The package cache file is corrupted"
msgstr "Pakke-mellemlagerets fil er ødelagt"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:150
msgid "The package cache file is an incompatible version"
msgstr "Pakke-mellemlagerets fil er af en inkompatibel version"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:155
#, c-format
msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
msgstr "Denne APT understøtter ikke versionssystemet '%s'"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:160
msgid "The package cache was built for a different architecture"
msgstr "Pakke-mellemlageret er lavet til en anden arkitektur"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:287
msgid "Depends"
msgstr "Afhængigheder"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:287
msgid "PreDepends"
msgstr "Præ-afhængigheder"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:287
msgid "Suggests"
msgstr "Foreslåede"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:288
msgid "Recommends"
msgstr "Anbefalede"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:288
msgid "Conflicts"
msgstr "Konflikter"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:288
msgid "Replaces"
msgstr "Erstatter"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:289
msgid "Obsoletes"
msgstr "Overflødiggør"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:289
msgid "Breaks"
msgstr "Ødelægger"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:289
msgid "Enhances"
msgstr ""
#: apt-pkg/pkgcache.cc:300
msgid "important"
msgstr "vigtig"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:300
msgid "required"
msgstr "krævet"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:300
msgid "standard"
msgstr "standard"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:301
msgid "optional"
msgstr "frivillig"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:301
msgid "extra"
msgstr "ekstra"
#: apt-pkg/depcache.cc:124 apt-pkg/depcache.cc:153
msgid "Building dependency tree"
msgstr "Opbygger afhængighedstræ"
#: apt-pkg/depcache.cc:125
msgid "Candidate versions"
msgstr "Kandidatversioner"
#: apt-pkg/depcache.cc:154
msgid "Dependency generation"
msgstr "Afhængighedsgenerering"
#: apt-pkg/depcache.cc:174 apt-pkg/depcache.cc:207 apt-pkg/depcache.cc:211
msgid "Reading state information"
msgstr "Læser tilstandsoplysninger"
#: apt-pkg/depcache.cc:236
#, c-format
msgid "Failed to open StateFile %s"
msgstr "Kunne ikke åbne StateFile %s"
#: apt-pkg/depcache.cc:242
#, c-format
msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
msgstr "Kunne ikke skrive den midlertidige StateFile %s"
#: apt-pkg/depcache.cc:851
#, fuzzy, c-format
msgid "Internal error, group '%s' has no installable pseudo package"
msgstr "Intern fejl. Kunne ikke tolke pakkeindgangen"
#: apt-pkg/tagfile.cc:102
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (1)"
msgstr "Kunne ikke tolke pakkefilen %s (1)"
#: apt-pkg/tagfile.cc:189
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (2)"
msgstr "Kunne ikke tolke pakkefilen %s (2)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:92
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (tolkning af dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:95
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:106
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (tolkning af dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:112
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (tolkning af dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:115
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (tolkning af dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:128
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (URI)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:130
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:133
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (tolkning af URI)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:139
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (absolut dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:146
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (tolkning af dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:244
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Åbner %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:261 apt-pkg/cdrom.cc:438
#, c-format
msgid "Line %u too long in source list %s."
msgstr "Linjen %u er for lang i kildelisten %s."
#: apt-pkg/sourcelist.cc:281
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
msgstr "Ugyldig linje %u i kildelisten %s (type)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:285
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
msgstr "Typen '%s' er ukendt på linje %u i kildelisten %s"
#: apt-pkg/packagemanager.cc:331 apt-pkg/packagemanager.cc:615
#, c-format
msgid ""
"Could not perform immediate configuration on '%s'.Please see man 5 apt.conf "
"under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
msgstr ""
#: apt-pkg/packagemanager.cc:452
#, c-format
msgid ""
"This installation run will require temporarily removing the essential "
"package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
"you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
msgstr ""
"Kørsel af denne installation kræver midlertidig afinstallation af den "
"essentielle pakke %s grundet en afhængighedsløkke. Det er ofte en dårlig "
"idé, men hvis du virkelig vil gøre det, kan du aktivere valget 'APT::Force-"
"LoopBreak'."
#: apt-pkg/packagemanager.cc:495
#, c-format
msgid ""
"Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'.Please "
"see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details."
msgstr ""
#: apt-pkg/pkgrecords.cc:32
#, c-format
msgid "Index file type '%s' is not supported"
msgstr "Indeksfiler af typen '%s' understøttes ikke"
#: apt-pkg/algorithms.cc:292
#, c-format
msgid ""
"The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr ""
"Pakken %s skal geninstalleres, men jeg kan ikke finde noget arkiv med den."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1182
msgid ""
"Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
"held packages."
msgstr ""
"Fejl, pkgProblemResolver::Resolve satte stopklodser op, det kan skyldes "
"tilbageholdte pakker."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1184
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
msgstr ""
"Kunne ikke korrigere problemerne, da du har tilbageholdt ødelagte pakker."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1461 apt-pkg/algorithms.cc:1463
msgid ""
"Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones "
"used instead."
msgstr ""
"Nogle indeksfiler kunne ikke hentes, de er blevet ignoreret eller de gamle "
"bruges i stedet."
#: apt-pkg/acquire.cc:79
#, fuzzy, c-format
msgid "List directory %spartial is missing."
msgstr "Listemappen %spartial mangler."
#: apt-pkg/acquire.cc:83
#, fuzzy, c-format
msgid "Archives directory %spartial is missing."
msgstr "Arkivmappen %spartial mangler."
#: apt-pkg/acquire.cc:91
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to lock directory %s"
msgstr "Kunne ikke låse listemappen"
#. only show the ETA if it makes sense
#. two days
#: apt-pkg/acquire.cc:878
#, c-format
msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
msgstr "Henter fil %li ud af %li (%s tilbage)"
#: apt-pkg/acquire.cc:880
#, c-format
msgid "Retrieving file %li of %li"
msgstr "Henter fil %li ud af %li"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:110
#, c-format
msgid "The method driver %s could not be found."
msgstr "Metodedriveren %s blev ikke fundet."
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:159
#, c-format
msgid "Method %s did not start correctly"
msgstr "Metoden %s startede ikke korrekt"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:413
#, c-format
msgid "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press enter."
msgstr "Indsæt disken med navnet: '%s' i drevet '%s' og tryk retur."
#: apt-pkg/init.cc:135
#, c-format
msgid "Packaging system '%s' is not supported"
msgstr "Pakkesystemet '%s' understøttes ikke"
#: apt-pkg/init.cc:151
msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
msgstr "Kunne ikke bestemme en passende pakkesystemtype"
#: apt-pkg/clean.cc:56
#, c-format
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Kunne ikke finde %s."
#: apt-pkg/srcrecords.cc:44
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
msgstr "Du skal have nogle 'source'-URI'er i din sources.list"
#: apt-pkg/cachefile.cc:71
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
msgstr "Pakkelisterne eller statusfilen kunne ikke tolkes eller åbnes."
#: apt-pkg/cachefile.cc:75
msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
msgstr "Du kan muligvis rette problemet ved at køre 'apt-get update'"
#: apt-pkg/policy.cc:333
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
msgstr "Ugyldig indgang i indstillingsfilen. Pakkehovedet mangler"
#: apt-pkg/policy.cc:355
#, c-format
msgid "Did not understand pin type %s"
msgstr "Kunne ikke forstå pin-type %s"
#: apt-pkg/policy.cc:363
msgid "No priority (or zero) specified for pin"
msgstr "Ingen prioritet (eller prioritet nul) angivet ved pin"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:75
msgid "Cache has an incompatible versioning system"
msgstr "Mellemlageret benytter en inkompatibel versionsstyring"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:131
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewPackage)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:146
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (UsePackage1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:180
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewFileDesc1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:210
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (UsePackage2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:214
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewFileVer1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:234
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion1)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewVersion1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:238
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (UsePackage3)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:242
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewVersion2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:266
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewFileDesc2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:273
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
msgstr ""
"Hold da op! Du nåede over det antal pakkenavne, denne APT kan håndtere."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:276
msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
msgstr "Hold da op! Du nåede over det antal versioner, denne APT kan håndtere."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:279
msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
msgstr "Hold da op! Du nåede over det antal versioner, denne APT kan håndtere."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:282
msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
msgstr ""
"Hold da op! Du nåede over det antal afhængigheder, denne APT kan håndtere."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:310
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (FindPkg)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:323
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (CollectfileProvides)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:329
#, c-format
msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
msgstr "Pakken %s %s blev ikke fundet under behandlingen af filafhængigheder"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:860
#, c-format
msgid "Couldn't stat source package list %s"
msgstr "Kunne ikke finde kildepakkelisten %s"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:962
msgid "Collecting File Provides"
msgstr "Samler filudbud"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1122 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1129
msgid "IO Error saving source cache"
msgstr "IO-fejl ved gemning af kilde-mellemlageret"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:128
#, c-format
msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
msgstr "omdøbning mislykkedes, %s (%s -> %s)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:432
msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "MD5Sum stemmer ikke"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:693 apt-pkg/acquire-item.cc:1469
#, fuzzy
msgid "Hash Sum mismatch"
msgstr "MD5Sum stemmer ikke"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1150
msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
msgstr ""
"Der er ingen tilgængelige offentlige nøgler for følgende nøgle-ID'er:\n"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1260
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package. (due to missing arch)"
msgstr ""
"Jeg kunne ikke lokalisere filen til %s-pakken. Det betyder muligvis at du er "
"nødt til manuelt at reparere denne pakke. (grundet manglende arch)"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1319
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate file for the %s package. This might mean you need to "
"manually fix this package."
msgstr ""
"Jeg kunne ikke lokalisere filen til %s-pakken. Det betyder muligvis at du er "
"nødt til manuelt at reparere denne pakke."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1374
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr "Pakkeindeksfilerne er i stykker. Intet 'Filename:'-felt for pakken %s."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1461
msgid "Size mismatch"
msgstr "Størrelsen stemmer ikke"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:40
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse Release file %s"
msgstr "Kunne ikke tolke pakkefilen %s (1)"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:47
#, fuzzy, c-format
msgid "No sections in Release file %s"
msgstr "Bemærk, at %s vælges fremfor %s\n"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:81
#, c-format
msgid "No Hash entry in Release file %s"
msgstr ""
#: apt-pkg/vendorlist.cc:66
#, c-format
msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
msgstr "Leverandørblok %s inderholder intet fingeraftryk"
#: apt-pkg/cdrom.cc:518
#, c-format
msgid ""
"Using CD-ROM mount point %s\n"
"Mounting CD-ROM\n"
msgstr ""
"Bruger cdrom-monteringspunktet %s\n"
"Monterer cdrom\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:527 apt-pkg/cdrom.cc:615
msgid "Identifying.. "
msgstr "Identificerer.. "
#: apt-pkg/cdrom.cc:552
#, c-format
msgid "Stored label: %s\n"
msgstr "Gemt mærkat: %s \n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:559 apt-pkg/cdrom.cc:827
msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
msgstr "Afmonterer cdrom...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:578
#, c-format
msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
msgstr "Bruger cdrom-monteringspunktet %s\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:596
msgid "Unmounting CD-ROM\n"
msgstr "Afmonterer cdrom\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:600
msgid "Waiting for disc...\n"
msgstr "Venter på disken...\n"
#. Mount the new CDROM
#: apt-pkg/cdrom.cc:608
msgid "Mounting CD-ROM...\n"
msgstr "Monterer cdrom...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:626
msgid "Scanning disc for index files..\n"
msgstr "Skanner disken for indeksfiler..\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:666
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and %"
"zu signatures\n"
msgstr ""
"Fandt %i pakkeindekser, %i kildeindekser, %i oversættelsesindekser og %i "
"signaturer\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:677
#, fuzzy
msgid ""
"Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
"wrong architecture?"
msgstr "Kunne ikke finde nogen pakkefiler. Det er muligvis ikke en Debiandisk"
#: apt-pkg/cdrom.cc:703
#, c-format
msgid "Found label '%s'\n"
msgstr "Fandt mærkatet '%s'\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:732
msgid "That is not a valid name, try again.\n"
msgstr "Det er ikke et gyldigt navn, prøv igen.\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:748
#, c-format
msgid ""
"This disc is called: \n"
"'%s'\n"
msgstr ""
"Denne disk hedder: \n"
" %s \n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:752
msgid "Copying package lists..."
msgstr "Kopierer pakkelisterne..."
#: apt-pkg/cdrom.cc:778
msgid "Writing new source list\n"
msgstr "Skriver ny kildeliste\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:787
msgid "Source list entries for this disc are:\n"
msgstr "Denne disk har følgende kildeliste-indgange:\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:263 apt-pkg/indexcopy.cc:835
#, c-format
msgid "Wrote %i records.\n"
msgstr "Skrev %i poster.\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:265 apt-pkg/indexcopy.cc:837
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
msgstr "Skrev %i poster med %i manglende filer.\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:268 apt-pkg/indexcopy.cc:840
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
msgstr "Skrev %i poster med %i ikke-trufne filer\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:271 apt-pkg/indexcopy.cc:843
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
msgstr "Skrev %i poster med %i manglende filer og %i ikke-trufne filer\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:530
#, fuzzy, c-format
msgid "Skipping nonexistent file %s"
msgstr "Åbner konfigurationsfilen %s"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:536
#, c-format
msgid "Can't find authentication record for: %s"
msgstr ""
#: apt-pkg/indexcopy.cc:542
#, fuzzy, c-format
msgid "Hash mismatch for: %s"
msgstr "MD5Sum stemmer ikke"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:49
#, fuzzy, c-format
msgid "Installing %s"
msgstr "Installerede %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:50 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:737
#, c-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Sætter %s op"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:51 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:744
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Fjerner %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:52
#, fuzzy, c-format
msgid "Completely removing %s"
msgstr "Fjernede %s helt"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:53
#, c-format
msgid "Running post-installation trigger %s"
msgstr ""
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:581
#, fuzzy, c-format
msgid "Directory '%s' missing"
msgstr "Listemappen %spartial mangler."
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:596 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:609
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file '%s'"
msgstr "Kunne ikke åbne filen %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:730
#, c-format
msgid "Preparing %s"
msgstr "Klargør %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:731
#, c-format
msgid "Unpacking %s"
msgstr "Pakker %s ud"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:736
#, c-format
msgid "Preparing to configure %s"
msgstr "Gør klar til at sætte %s op"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:738
#, c-format
msgid "Installed %s"
msgstr "Installerede %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:743
#, c-format
msgid "Preparing for removal of %s"
msgstr "Gør klar til afinstallation af %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:745
#, c-format
msgid "Removed %s"
msgstr "Fjernede %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:750
#, c-format
msgid "Preparing to completely remove %s"
msgstr "Gør klar til at fjerne %s helt"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:751
#, c-format
msgid "Completely removed %s"
msgstr "Fjernede %s helt"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:955
msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
msgstr ""
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:986
msgid "Running dpkg"
msgstr ""
#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:70
#, c-format
msgid ""
"Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
"it?"
msgstr ""
#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:73
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
msgstr "Kunne ikke låse listemappen"
#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:82
msgid ""
"dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct "
"the problem. "
msgstr ""
#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:100
msgid "Not locked"
msgstr ""
#: methods/rred.cc:465
#, c-format
msgid ""
"Could not patch %s with mmap and with file operation usage - the patch seems "
"to be corrupt."
msgstr ""
#: methods/rred.cc:470
#, c-format
msgid ""
"Could not patch %s with mmap (but no mmap specific fail) - the patch seems "
"to be corrupt."
msgstr ""
#: methods/rsh.cc:330
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr "Forbindelsen lukkedes for hurtigt"
#~ msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
#~ msgstr "Ugyldig linje %u i kildelisten %s (producent-id)"
#~ msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke tilgå nøgleringent '%s'"
#~ msgid "Could not patch file"
#~ msgstr "Kunne ikke påføre filen %s en lap"
#~ msgid " %4i %s\n"
#~ msgstr " %4i %s\n"
#~ msgid "%4i %s\n"
#~ msgstr "%4i %s\n"
#, fuzzy
#~ msgid "Processing triggers for %s"
#~ msgstr "Fejl under behandling af mappen %s"
#~ msgid ""
#~ "Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
#~ "the package is simply not installable and a bug report against\n"
#~ "that package should be filed."
#~ msgstr ""
#~ "Siden du kan bad om en enkelt handling, kan pakken højst sandsynligt "
#~ "slet\n"
#~ "ikke installeres og du bør indsende en fejlrapport for denne pakke."
#, fuzzy
#~ msgid "Line %d too long (max %lu)"
#~ msgstr "Linjen %d er for lang (maks %u)"
#, fuzzy
#~ msgid "Line %d too long (max %d)"
#~ msgstr "Linjen %d er for lang (maks %u)"
#, fuzzy
#~ msgid "Error occured while processing %s (NewFileDesc1)"
#~ msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewFileDesc1)"
#, fuzzy
#~ msgid "Error occured while processing %s (NewFileDesc2)"
#~ msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewFileDesc2)"
#, fuzzy
#~ msgid "Stored label: %s \n"
#~ msgstr "Gemt mærkat: %s \n"
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Found %i package indexes, %i source indexes, %i translation indexes and %"
#~ "i signatures\n"
#~ msgstr ""
#~ "Fandt %i pakkeindekser, %i kildeindekser, %i oversættelsesindekser og %i "
#~ "signaturer\n"
#, fuzzy
#~ msgid "openpty failed\n"
#~ msgstr "Valg mislykkedes"
#~ msgid "File date has changed %s"
#~ msgstr "Filens dato er ændret %s"
#~ msgid "Reading file list"
#~ msgstr "Indlæser fillisten"
#~ msgid "Could not execute "
#~ msgstr "Kunne ikke køre "
#~ msgid "Preparing for remove with config %s"
#~ msgstr "Gør klar til at fjerne %s inklusive opsætning"
#~ msgid "Removed with config %s"
#~ msgstr "Fjernede %s inklusive opsætning"
#~ msgid "Unknown vendor ID '%s' in line %u of source list %s"
#~ msgstr "Ukendt leverandør-ID '%s' på linje %u i kildelisten %s"
#~ msgid ""
#~ "Some broken packages were found while trying to process build-"
#~ "dependencies.\n"
#~ "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
#~ msgstr ""
#~ "Det blev fundet ødelagte pakker under behandlingen af "
#~ "opbygningsafhængighederne.\n"
#~ "Du kan muligvis rette dette ved at køre 'apt-get -f install'."
#~ msgid "Sorry, you don't have enough free space in %s to hold all the .debs."
#~ msgstr ""
#~ "Beklager, men du har ikke nok ledig plads i %s til at opbevare alle .deb-"
#~ "filerne."
#~ msgid "<- '"
#~ msgstr "<- '"
#~ msgid "'"
#~ msgstr "'"
#~ msgid "-> '"
#~ msgstr "-> '"
#~ msgid "Followed conf file from "
#~ msgstr "Fulgte conf-filen fra "
#~ msgid " to "
#~ msgstr " til "
#~ msgid "Extract "
#~ msgstr "Ekstrahér "
#~ msgid "Aborted, backing out"
#~ msgstr "Afbrudt, tilbagetrækker"
#~ msgid "De-replaced "
#~ msgstr "Gen-omplaceret "
#~ msgid " from "
#~ msgstr " fra "
#~ msgid "Backing out "
#~ msgstr "Tilbagetrækker "
#~ msgid " [new node]"
#~ msgstr " [ny knude]"
#~ msgid "Replaced file "
#~ msgstr "Erstattede filen "
#~ msgid "Unimplemented"
#~ msgstr "Ikke implementeret"
#~ msgid "You must give at least one file name"
#~ msgstr "Du skal angive mindst ét filnavn"
#~ msgid "Generating cache"
#~ msgstr "Opretter mellemlager"
#~ msgid "Problem with SelectFile"
#~ msgstr "Problem med SelectFile"
#~ msgid "Problem with MergeList"
#~ msgstr "Problem med MergeList"
#~ msgid "Regex compilation error"
#~ msgstr "Fejl under oversættelse af regulært udtryk"
#~ msgid "Write to stdout failed"
#~ msgstr "Skrivning til standard-ud mislykkedes"
#~ msgid "Generate must be enabled for this function"
#~ msgstr "'Generate' skal være aktiveret for denne funktion"
#~ msgid "Failed to stat %s%s"
#~ msgstr "Kunne ikke finde %s%s"
#~ msgid "Failed to open %s.new"
#~ msgstr "Kunne ikke åbne %s.new"
#~ msgid "Failed to rename %s.new to %s"
#~ msgstr "Kunne ikke omdøbe %s.new til %s"
#~ msgid "I found (binary):"
#~ msgstr "Jeg fandt (binære programfiler):"
#~ msgid "I found (source):"
#~ msgstr "Jeg fandt (kildefiler):"
#~ msgid "Found "
#~ msgstr "Fandt "
#~ msgid " source indexes."
#~ msgstr " kildeindekser."
#~ msgid " '"
#~ msgstr " '"
#~ msgid ""
#~ "Usage: apt-cdrom [options] command\n"
#~ "\n"
#~ "apt-cdrom is a tool to add CDROM's to APT's source list. The\n"
#~ "CDROM mount point and device information is taken from apt.conf\n"
#~ "and /etc/fstab.\n"
#~ "\n"
#~ "Commands:\n"
#~ " add - Add a CDROM\n"
#~ " ident - Report the identity of a CDROM\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -h This help text\n"
#~ " -d CD-ROM mount point\n"
#~ " -r Rename a recognized CD-ROM\n"
#~ " -m No mounting\n"
#~ " -f Fast mode, don't check package files\n"
#~ " -a Thorough scan mode\n"
#~ " -c=? Read this configuration file\n"
#~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
#~ "See fstab(5)\n"
#~ msgstr ""
#~ "Brug: apt-cdrom [tilvalg] kommando\n"
#~ "\n"
#~ "apt-cdrom er et værktøj til at tilføje cdrom'er til APTs kildeliste.\n"
#~ "cdrom-monteringspunkt og enhedsoplysninger hentes fra apt.conf\n"
#~ "og /etc/fstab.\n"
#~ "\n"
#~ "Kommandoer:\n"
#~ " add - Tilføj en cdrom\n"
#~ " ident - Rapportér den cdroms identitet\n"
#~ "\n"
#~ "Tilvalg:\n"
#~ " -h Denne hjælpetekst\n"
#~ " -d cdrom monteringspunkt\n"
#~ " -r Omdøb en genkendt cdrom\n"
#~ " -m Montér ikke\n"
#~ " -f Hurtig-tilstand. Tjek ikke pakkefiler\n"
#~ " -a Grundig skannetilstand\n"
#~ " -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
#~ " -o=? Angiv en opsætningsfunktion, f.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#~ "Se fstab(5)\n"
#~ msgid "Internal error, non-zero counts"
#~ msgstr "Intern fejl. ikke-nul optælling"
#~ msgid "Couldn't wait for subprocess"
#~ msgstr "Kunne ikke vente på underproces"
#~ msgid "....\"Have you mooed today?\"..."
#~ msgstr "....\"Har du sagt 'mu' i dag?\"..."
#~ msgid " New "
#~ msgstr " Ny "
#~ msgid "B "
#~ msgstr "B "
#~ msgid " files "
#~ msgstr " filer "
#~ msgid " pkgs in "
#~ msgstr " pakker i "
#~ msgid ""
#~ "Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
#~ "Commands: packges binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
#~ " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
#~ " contents path\n"
#~ " generate config [groups]\n"
#~ " clean config\n"
#~ msgstr ""
#~ "Brug: apt-ftparchive [tilvalg] kommando\n"
#~ "Kommandoer: packges binærsti [tvangsfil [foranstillet-sti]]\n"
#~ " sources kildesti [tvangsfil [foranstillet-sti]]\n"
#~ " contents sti\n"
#~ " generate config [grupper]\n"
#~ " clean config\n"
#~ msgid ""
#~ "Options:\n"
#~ " -h This help text\n"
#~ " --md5 Control MD5 generation\n"
#~ " -s=? Source override file\n"
#~ " -q Quiet\n"
#~ " -d=? Select the optional caching database\n"
#~ " --no-delink Enable delinking debug mode\n"
#~ " --contents Control contents file generation\n"
#~ " -c=? Read this configuration file\n"
#~ " -o=? Set an arbitrary configuration option\n"
#~ msgstr ""
#~ "Tilvalg:\n"
#~ " -h Denne hjælpetekst\n"
#~ " --md5 Kontrollér MD5-generering\n"
#~ " -s=? Kilde-gennemtvangsfil\n"
#~ " -q Stille\n"
#~ " -d=? Vælg den frivillige mellemlager-database\n"
#~ " --no-delink Aktivér 'delinking debug'-tilstand\n"
#~ " --contents Kontrollér generering af indholdsfil\n"
#~ " -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
#~ " -o=? Angiv en opsætningsfunktion\n"
#~ msgid "Done Packages, Starting contents."
#~ msgstr "Færdig med Packages, starter indhold."
#~ msgid "Hit contents update byte limit"
#~ msgstr "Stødte mod indholdsopdateringens byte-begrænsning"
#~ msgid "Done. "
#~ msgstr "Færdig. "
#~ msgid "B in "
#~ msgstr "B i "
#~ msgid " archives. Took "
#~ msgstr " arkiver. Det tog "
#~ msgid "B hit."
#~ msgstr "B ramtes."
#~ msgid " not "
#~ msgstr " ikke "
#~ msgid "DSC file '%s' is too large!"
#~ msgstr "DSC-filen '%s' er for stor!"
#~ msgid "Could not find a record in the DSC '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke finde indgang i DSC '%s'"
#~ msgid "Error parsing file record"
#~ msgstr "Fejl under tolkning af filindgang"
#~ msgid "Failed too stat %s"
#~ msgstr "Kunne ikke finde %s"
#~ msgid "Errors apply to file '%s'"
#~ msgstr "Fejlene vedrører filen '%s'"