Browse Source

po: updated Swedish translation

https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=89598
keep-around/964a6d9fb555cc86528eb1cc1f6d044f85584842
Sebastian Rasmussen 7 years ago
committed by Zbigniew Jędrzejewski-Szmek
parent
commit
0ea37920e7
  1. 176
      po/sv.po

176
po/sv.po

@ -2,21 +2,70 @@
# Copyright © 2015 systemd's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the systemd package.
# Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>, 2015.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: systemd master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi?product=sys"
"temd&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-01-04 11:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-05 13:38+0200\n"
"Last-Translator: Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi?"
"product=systemd&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-13 23:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-14 11:09+0100\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:1
msgid "Send passphrase back to system"
msgstr "Skicka tillbaka lösenfras till system"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:2
msgid ""
"Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att skicka tillbaka den angivna lösenfrasen till "
"systemet."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:3
msgid "Manage system services or other units"
msgstr "Hantera systemtjänster eller andra enheter"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:4
msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att hantera systemtjänster eller andra enheter."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:5
msgid "Manage system service or unit files"
msgstr "Hantera systemtjänster eller enhetsfiler"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:6
msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
msgstr "Autentisering krävs för att hantera systemtjänster eller enhetsfiler."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:7
msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
msgstr "Ställ in eller ta bort miljövariabler för system- och servicehanterare"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
msgid ""
"Authentication is required to set or unset system and service manager "
"environment variables."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att ställa in eller ta bort miljövariabler för "
"system- och servicehanterare."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:9
msgid "Reload the systemd state"
msgstr "Läs om tillståndet för systemd"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:10
msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgstr "Autentisering krävs för att läsa om tillståndet för systemd."
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
msgid "Set host name"
@ -46,6 +95,30 @@ msgstr "Ange datorinformation"
msgid "Authentication is required to set local machine information."
msgstr "Autentisering krävs för att ange lokal datorinformation."
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:1
msgid "Import a VM or container image"
msgstr "Importera en VM eller behållaravbildning"
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to import a VM or container image"
msgstr "Autentisering krävs för att importera en VM eller behållaravbildning"
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:3
msgid "Export a VM or container image"
msgstr "Exportera en VM eller behållaravbildning"
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required to export a VM or container image"
msgstr "Autentisering krävs för att exportera en VM eller behållaravbildning"
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:5
msgid "Download a VM or container image"
msgstr "Hämta ner en VM eller behållaravbildning"
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:6
msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
msgstr "Autentisering krävs för att hämta ner en VM eller behållaravbildning"
#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
msgid "Set system locale"
msgstr "Ange systemlokal"
@ -243,7 +316,7 @@ msgstr ""
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:35
msgid "Reboot the system while an application asked to inhibit it"
msgstr "Starta om systemet även då ett program hindrar det."
msgstr "Starta om systemet även då ett program hindrar det"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:36
msgid ""
@ -317,13 +390,53 @@ msgstr ""
"Autentisering krävs för att försätta ett program i viloläge även då ett "
"program hindrar det."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:49
msgid "Manage active sessions, users and seats"
msgstr "Hantera aktiva sessioner, användare och platser"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:50
msgid ""
"Authentication is required for managing active sessions, users and seats."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att hantera aktiva sessioner, användare och platser."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:51
msgid "Lock or unlock active sessions"
msgstr "Lås eller lås upp aktiva sessioner"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:52
msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
msgstr "Autentisering krävs för att låsa eller låsa upp aktiva sessioner."
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:1
msgid "Log into a local container"
msgstr "Logga till en lokal behållare"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to log into a local container"
msgstr "Autentisering krävs för att tillåta loggning till en lokal behållare."
msgid "Authentication is required to log into a local container."
msgstr "Autentisering krävs för att logga till en lokal behållare"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:3
msgid "Manage local virtual machines and containers"
msgstr "Hantera lokala virtuella maskiner och behållare"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:4
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att hantera lokala virtuella maskiner och behållare."
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:5
msgid "Manage local virtual machine and container images"
msgstr "Hantera lokala virtuella maskin- och behållaravbildningar"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:6
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machine and container "
"images."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att hantera lokala virtuella maskin- och "
"behållaravbildningar."
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
msgid "Set system time"
@ -367,48 +480,13 @@ msgstr ""
"Autentisering krävs för att kontrollera huruvida synkronisering av "
"nätverkstid ska vara aktiverat."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:1
msgid "Send passphrase back to system"
msgstr "Skicka tillbaka lösenfras till system"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:2
msgid ""
"Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att skicka tillbaka den angivna lösenfrasen till "
"systemet."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:3
msgid "Manage system services or units"
msgstr "Hantera systemtjänster eller enheter"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:4
msgid "Authentication is required to manage system services or units."
msgstr "Autentisering krävs för att hantera systemtjänster eller enheter."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:5
msgid "Manage system service or unit files"
msgstr "Hantera systemtjänster eller enhetsfiler"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:6
msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
msgstr "Autentisering krävs för att hantera systemtjänster eller enhetsfiler."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:7
msgid "Reload the systemd state"
msgstr "Läs om tillståndet för systemd"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgstr "Autentisering krävs för att läsa om tillståndet för systemd."
#: ../src/fsckd/fsckd.c:186
#: ../src/fsckd/fsckd.c:291
msgid "Press Ctrl+C to cancel all filesystem checks in progress"
msgstr ""
msgstr "Tryck Ctrl+C för att avbryta alla pågående filsystemskontroller."
#: ../src/fsckd/fsckd.c:227
#: ../src/fsckd/fsckd.c:336
#, c-format
msgid "Checking in progress on %d disk (%3.1f%% complete)"
msgid_plural "Checking in progress on %d disks (%3.1f%% complete)"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "Kontroll pågår på %d disk (%3.1f%% klart)"
msgstr[1] "Kontroll pågår på %d diskar (%3.1f%% klart)"

Loading…
Cancel
Save