Browse Source

Added Romanian Translation (#6674)

undefined
dasj19 Sven Eden 4 years ago
parent
commit
4c604d1e73
2 changed files with 258 additions and 257 deletions
  1. +1
    -0
      po/LINGUAS
  2. +257
    -257
      po/sk.po

+ 1
- 0
po/LINGUAS View File

@@ -16,6 +16,7 @@ it
ko
pl
pt_BR
ro
ru
sk
sr


+ 257
- 257
po/sk.po View File

@@ -18,129 +18,129 @@ msgstr ""
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.2\n"

# #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:1
# msgid "Send passphrase back to system"
# msgstr "Odoslanie hesla späť do systému"
# #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:2
# msgid ""
# "Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
# msgstr ""
# "Vyžaduje sa overenie totožnosti na odoslanie zadaného hesla späť do systému."
# #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:3
# msgid "Manage system services or other units"
# msgstr "Správa systémových služieb alebo iných jednotiek"
# #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:4
# msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
# msgstr ""
# "Vyžaduje sa overenie totožnosti na správu systémových služieb alebo iných "
# "jednotiek."
# #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:5
# msgid "Manage system service or unit files"
# msgstr "Správa systémovej služby alebo súborov jednotky"
# #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:6
# msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
# msgstr ""
# "Vyžaduje sa overenie totožnosti na správu systémovej služby alebo súborov "
# "jednotky."
# #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:7
# msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
# msgstr ""
# "Nastavenie alebo zrušenie nastavenia premenných prostredia systému a správcu "
# "služieb"
# #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
# msgid ""
# "Authentication is required to set or unset system and service manager "
# "environment variables."
# msgstr ""
# "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie alebo zrušenie nastavenia "
# "premenných prostredia systému a správcu služieb."
# #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:9
# msgid "Reload the systemd state"
# msgstr "Znovu načítanie stavu systému systemd"
# #: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:10
# msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
# msgstr ""
# "Vyžaduje sa overenie totožnosti na znovu načítanie stavu systému systemd."
# #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
# msgid "Set host name"
# msgstr "Nastavenie názvu hostiteľa"
# #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
# msgid "Authentication is required to set the local host name."
# msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie názvu hostiteľa."
# #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
# msgid "Set static host name"
# msgstr "Nastavenie nemenného názvu hostiteľa"
# #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
# msgid ""
# "Authentication is required to set the statically configured local host name, "
# "as well as the pretty host name."
# msgstr ""
# "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie pevne určeného názvu miestneho "
# "hostiteľa, známeho ako zrozumiteľný názov hostiteľa."
# #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
# msgid "Set machine information"
# msgstr "Nastavenie informácií o počítači"
# #: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
# msgid "Authentication is required to set local machine information."
# msgstr ""
# "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie informácií o miestnom počítači."
# #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:1
# msgid "Import a VM or container image"
# msgstr ""
# #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:2
# msgid "Authentication is required to import a VM or container image"
# msgstr ""
# #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:3
# msgid "Export a VM or container image"
# msgstr ""
# #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:4
# msgid "Authentication is required to export a VM or container image"
# msgstr ""
# #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:5
# msgid "Download a VM or container image"
# msgstr ""
# #: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:6
# msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
# msgstr ""
# #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
# msgid "Set system locale"
# msgstr "Nastavenie miestnych nastavení"
# #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
# msgid "Authentication is required to set the system locale."
# msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie miestnych nastavení."
# #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:3
# msgid "Set system keyboard settings"
# msgstr "Nastavenie nastavení systémovej klávesnice"
# #: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:4
# msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
# msgstr ""
# "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie nastavení systémovej "
# "klávesnice."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:1
msgid "Send passphrase back to system"
msgstr "Odoslanie hesla späť do systému"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:2
msgid ""
"Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na odoslanie zadaného hesla späť do systému."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:3
msgid "Manage system services or other units"
msgstr "Správa systémových služieb alebo iných jednotiek"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:4
msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na správu systémových služieb alebo iných "
"jednotiek."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:5
msgid "Manage system service or unit files"
msgstr "Správa systémovej služby alebo súborov jednotky"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:6
msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na správu systémovej služby alebo súborov "
"jednotky."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:7
msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
msgstr ""
"Nastavenie alebo zrušenie nastavenia premenných prostredia systému a správcu "
"služieb"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
msgid ""
"Authentication is required to set or unset system and service manager "
"environment variables."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie alebo zrušenie nastavenia "
"premenných prostredia systému a správcu služieb."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:9
msgid "Reload the systemd state"
msgstr "Znovu načítanie stavu systému systemd"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:10
msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na znovu načítanie stavu systému systemd."
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
msgid "Set host name"
msgstr "Nastavenie názvu hostiteľa"
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to set the local host name."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie názvu hostiteľa."
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
msgid "Set static host name"
msgstr "Nastavenie nemenného názvu hostiteľa"
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
msgid ""
"Authentication is required to set the statically configured local host name, "
"as well as the pretty host name."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie pevne určeného názvu miestneho "
"hostiteľa, známeho ako zrozumiteľný názov hostiteľa."
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
msgid "Set machine information"
msgstr "Nastavenie informácií o počítači"
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
msgid "Authentication is required to set local machine information."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie informácií o miestnom počítači."
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:1
msgid "Import a VM or container image"
msgstr ""
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to import a VM or container image"
msgstr ""
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:3
msgid "Export a VM or container image"
msgstr ""
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required to export a VM or container image"
msgstr ""
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:5
msgid "Download a VM or container image"
msgstr ""
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:6
msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
msgstr ""
#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
msgid "Set system locale"
msgstr "Nastavenie miestnych nastavení"
#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to set the system locale."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie miestnych nastavení."
#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:3
msgid "Set system keyboard settings"
msgstr "Nastavenie nastavení systémovej klávesnice"
#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie nastavení systémovej "
"klávesnice."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:1
msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
@@ -420,137 +420,137 @@ msgstr ""
msgid "Authentication is required to set a wall message"
msgstr ""

# #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:1
# msgid "Log into a local container"
# msgstr "Prihlásenie do miestneho kontajneru"
# #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:2
# msgid "Authentication is required to log into a local container."
# msgstr ""
# "Vyžaduje sa overenie totožnosti na prihlásenie do miestneho kontajneru."
# #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:3
# msgid "Log into the local host"
# msgstr ""
# #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:4
# msgid "Authentication is required to log into the local host."
# msgstr ""
# #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:5
# msgid "Acquire a shell in a local container"
# msgstr ""
# #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:6
# msgid "Authentication is required to acquire a shell in a local container."
# msgstr ""
# #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:7
# msgid "Acquire a shell on the local host"
# msgstr ""
# #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:8
# msgid "Authentication is required to acquire a shell on the local host."
# msgstr ""
# #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:9
# msgid "Acquire a pseudo TTY in a local container"
# msgstr ""
# #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:10
# msgid ""
# "Authentication is required to acquire a pseudo TTY in a local container."
# msgstr ""
# #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:11
# msgid "Acquire a pseudo TTY on the local host"
# msgstr ""
# #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:12
# msgid "Authentication is required to acquire a pseudo TTY on the local host."
# msgstr ""
# #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:13
# msgid "Manage local virtual machines and containers"
# msgstr ""
# #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:14
# msgid ""
# "Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
# msgstr ""
# #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:15
# msgid "Manage local virtual machine and container images"
# msgstr ""
# #: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:16
# msgid ""
# "Authentication is required to manage local virtual machine and container "
# "images."
# msgstr ""
# #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
# msgid "Set system time"
# msgstr ""
# #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
# msgid "Authentication is required to set the system time."
# msgstr ""
# #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
# msgid "Set system timezone"
# msgstr ""
# #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
# msgid "Authentication is required to set the system timezone."
# msgstr ""
# #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
# msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
# msgstr ""
# #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
# msgid ""
# "Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
# "UTC time."
# msgstr ""
# #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
# msgid "Turn network time synchronization on or off"
# msgstr "Zapnutie alebo vypnutie sieťovej synchronizácie času"
# #: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
# msgid ""
# "Authentication is required to control whether network time synchronization "
# "shall be enabled."
# msgstr ""
# "Vyžaduje sa overenie totožnosti na ovládanie, či má byť povolená "
# "synchronizácia času cez sieť."
# #: ../src/core/dbus-unit.c:457
# msgid "Authentication is required to start '$(unit)'."
# msgstr ""
# #: ../src/core/dbus-unit.c:458
# msgid "Authentication is required to stop '$(unit)'."
# msgstr ""
# #: ../src/core/dbus-unit.c:459
# msgid "Authentication is required to reload '$(unit)'."
# msgstr ""
# #: ../src/core/dbus-unit.c:460 ../src/core/dbus-unit.c:461
# msgid "Authentication is required to restart '$(unit)'."
# msgstr ""
# #: ../src/core/dbus-unit.c:568
# msgid "Authentication is required to kill '$(unit)'."
# msgstr ""
# #: ../src/core/dbus-unit.c:599
# msgid "Authentication is required to reset the \"failed" state of '$(unit)'."
# msgstr ""
# #: ../src/core/dbus-unit.c:632
# msgid "Authentication is required to set properties on '$(unit)'."
# msgstr ""
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:1
msgid "Log into a local container"
msgstr "Prihlásenie do miestneho kontajneru"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to log into a local container."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na prihlásenie do miestneho kontajneru."
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:3
msgid "Log into the local host"
msgstr ""
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required to log into the local host."
msgstr ""
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:5
msgid "Acquire a shell in a local container"
msgstr ""
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:6
msgid "Authentication is required to acquire a shell in a local container."
msgstr ""
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:7
msgid "Acquire a shell on the local host"
msgstr ""
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:8
msgid "Authentication is required to acquire a shell on the local host."
msgstr ""
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:9
msgid "Acquire a pseudo TTY in a local container"
msgstr ""
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:10
msgid ""
"Authentication is required to acquire a pseudo TTY in a local container."
msgstr ""
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:11
msgid "Acquire a pseudo TTY on the local host"
msgstr ""
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:12
msgid "Authentication is required to acquire a pseudo TTY on the local host."
msgstr ""
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:13
msgid "Manage local virtual machines and containers"
msgstr ""
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:14
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
msgstr ""
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:15
msgid "Manage local virtual machine and container images"
msgstr ""
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:16
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machine and container "
"images."
msgstr ""
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
msgid "Set system time"
msgstr ""
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to set the system time."
msgstr ""
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
msgid "Set system timezone"
msgstr ""
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required to set the system timezone."
msgstr ""
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
msgstr ""
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
msgid ""
"Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
"UTC time."
msgstr ""
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
msgid "Turn network time synchronization on or off"
msgstr "Zapnutie alebo vypnutie sieťovej synchronizácie času"
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
msgid ""
"Authentication is required to control whether network time synchronization "
"shall be enabled."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na ovládanie, či má byť povolená "
"synchronizácia času cez sieť."
#: ../src/core/dbus-unit.c:457
msgid "Authentication is required to start '$(unit)'."
msgstr ""
#: ../src/core/dbus-unit.c:458
msgid "Authentication is required to stop '$(unit)'."
msgstr ""
#: ../src/core/dbus-unit.c:459
msgid "Authentication is required to reload '$(unit)'."
msgstr ""
#: ../src/core/dbus-unit.c:460 ../src/core/dbus-unit.c:461
msgid "Authentication is required to restart '$(unit)'."
msgstr ""
#: ../src/core/dbus-unit.c:568
msgid "Authentication is required to kill '$(unit)'."
msgstr ""
#: ../src/core/dbus-unit.c:599
msgid "Authentication is required to reset the \"failed\" state of '$(unit)'."
msgstr ""
#: ../src/core/dbus-unit.c:632
msgid "Authentication is required to set properties on '$(unit)'."
msgstr ""

Loading…
Cancel
Save