Browse Source

po, catalog - add Bulgarian translation

keep-around/964a6d9fb555cc86528eb1cc1f6d044f85584842
Alexander Shopov 6 years ago
committed by Sven Eden
parent
commit
aaf4be51ff
  1. 324
      catalog/elogind.bg.catalog
  2. 1
      po/LINGUAS
  3. 617
      po/bg.po

324
catalog/elogind.bg.catalog

@ -0,0 +1,324 @@
# This file is part of elogind.
#
# Copyright 2012 Lennart Poettering
# Copyright 2016 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
#
# elogind is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# elogind is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# Lesser General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with elogind; If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
# Message catalog for elogind's own messages
# The catalog format is documented on
# http://www.freedesktop.org/wiki/Software/elogind/catalog
# For an explanation why we do all this, see https://xkcd.com/1024/
-- f77379a8490b408bbe5f6940505a777b
Subject: Журналният процес е пуснат
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Журналният процес на системата е стартирал, отворил е журналните файлове
за запис и може да приема заявки.
-- d93fb3c9c24d451a97cea615ce59c00b
Subject: Журналният процес е спрян
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Журналният процес на системата е спрян, затворени са всички отворени
журнални файлове.
-- ec387f577b844b8fa948f33cad9a75e6
Subject: Пространството върху диска заето от журналните файлове
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
@JOURNAL_NAME@ (@JOURNAL_PATH@) в момента заема @CURRENT_USE_PRETTY@.
Максималният зададен размер е @MAX_USE_PRETTY@.
Свободни се оставят поне @DISK_KEEP_FREE_PRETTY@ (от текущо наличните @DISK_AVAILABLE_PRETTY@).
Максималният наложен размер е @LIMIT_PRETTY@, от който @AVAILABLE_PRETTY@ са свободни.
Настройките за максималния размер на журнала върху диска се
управляват чрез директивите „SystemMaxUse=“, „SystemKeepFree=“,
„SystemMaxFileSize=“, „RuntimeMaxUse=“, „RuntimeKeepFree=“ и
„RuntimeMaxFileSize=“ във файла „/etc/elogind/journald.conf“.
За повече информация прегледайте „journald.conf(5)“ от ръководството.
-- a596d6fe7bfa4994828e72309e95d61e
Subject: Съобщенията от някоя услуга не са допуснати
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Documentation: man:journald.conf(5)
Някоя услуга генерира прекалено много съобщения за кратък период.
Част само от нейните съобщения са отхвърляни.
Съобщенията от другите услуги не са засегнати.
Настройките за максималния брой съобщения, които ще се обработят, се
управляват чрез директивите „RateLimitInterval=“ и „RateLimitBurst=“ във
файла „/etc/elogind/journald.conf“. За повече информация прегледайте
„journald.conf(5)“ от ръководството.
-- e9bf28e6e834481bb6f48f548ad13606
Subject: Пропуснати журнални съобщения
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Някои от съобщенията на ядрото може и да са пропуснати, защото системата не
смогваше да ги обработи достатъчно бързо.
-- fc2e22bc6ee647b6b90729ab34a250b1
Subject: Процес № @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) запази освободената памет
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Documentation: man:core(5)
Процес № @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) заби, представянето му в паметта
бе запазено.
Най-често това се дължи на грешка в забилата програма и следва да я
докладвате на създателите на програмата.
-- 8d45620c1a4348dbb17410da57c60c66
Subject: Създадена е нова сесия № @SESSION_ID@ за потребителя „@USER_ID@“
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/elogind/multiseat
За потребителя „@USER_ID@“ е създадена нова сесия № @SESSION_ID@.
Водещият процес на сесията е: @LEADER@
-- 3354939424b4456d9802ca8333ed424a
Subject: Сесия № @SESSION_ID@ приключи
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/elogind/multiseat
Сесия № @SESSION_ID@ приключи работа.
-- fcbefc5da23d428093f97c82a9290f7b
Subject: Налично е ново работно място № @SEAT_ID@
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/elogind/multiseat
Новото работно място № @SEAT_ID@ е настроено и готово за работа.
-- e7852bfe46784ed0accde04bc864c2d5
Subject: Работното място № @SEAT_ID@ е премахнато
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/elogind/multiseat
Работното място № @SEAT_ID@ вече не е налично.
-- c7a787079b354eaaa9e77b371893cd27
Subject: Смяна на системното време
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Часовникът на системата е сверен да сочи @REALTIME@ микросекунди след
1 януари 1970.
-- 45f82f4aef7a4bbf942ce861d1f20990
Subject: Смяна на часовия пояс да е „@TIMEZONE@“
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Часовият пояс на системата е сменен на „@TIMEZONE@“.
-- b07a249cd024414a82dd00cd181378ff
Subject: Стартирането на системата завърши
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Успешно са стартирали всички услуги, които са посочени за задействане при
стартиране на системата. Това не означава, че системата бездейства, защото
някои от услугите може да извършват специфични действия при стартиране.
Стартирането на ядрото отне @KERNEL_USEC@ микросекунди.
Стартирането на RAM диска за първоначално зареждане отне @INITRD_USEC@
микросекунди.
Стартирането на потребителските програми отне @USERSPACE_USEC@ микросекунди.
-- 6bbd95ee977941e497c48be27c254128
Subject: Системата е приспана на ниво „@SLEEP@“
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Системата премина в състояние на приспиване „@SLEEP@“.
-- 8811e6df2a8e40f58a94cea26f8ebf14
Subject: Системата се събуди след приспиване на ниво„@SLEEP@“
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Системата се събуди от състояние на приспиване „@SLEEP@“.
-- 98268866d1d54a499c4e98921d93bc40
Subject: Започна процедура на спиране на системата
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Започна процедурата на Systemd за спиране на системата. Всички процеси и
услуги се спират, всички файлови системи се демонтират.
-- 7d4958e842da4a758f6c1cdc7b36dcc5
Subject: Модул „@UNIT@“ се стартира
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Модулът „@UNIT@“ се стартира в момента
-- 39f53479d3a045ac8e11786248231fbf
Subject: Модул „@UNIT@“ вече е стартиран
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Стартирането на модул „@UNIT@“ завърши.
Резултатът е: @RESULT@
-- de5b426a63be47a7b6ac3eaac82e2f6f
Subject: Модул „@UNIT@“ се спира
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Модулът „@UNIT@“ се спира в момента.
-- 9d1aaa27d60140bd96365438aad20286
Subject: Модул „@UNIT@“ вече е спрян
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Спирането на модул „@UNIT@“ завърши.
-- be02cf6855d2428ba40df7e9d022f03d
Subject: Модулът „@UNIT@“ не успя да стартира
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Модулът „@UNIT@“ не успя да стартира.
Резултатът е: @RESULT@
-- d34d037fff1847e6ae669a370e694725
Subject: Модулът „@UNIT@“ започна презареждане на настройките си
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Модулът „@UNIT@“ започна презареждане на настройките си.
-- 7b05ebc668384222baa8881179cfda54
Subject: Модулът „@UNIT@“ завърши презареждането на настройките си
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Модулът „@UNIT@“ завърши презареждането на настройките си.
Резултатът e: @RESULT@
-- 641257651c1b4ec9a8624d7a40a9e1e7
Subject: Програмата „@EXECUTABLE@“ не успя да се стартира
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Програмата „@EXECUTABLE@“ не успя да се стартира.
Върнатият номер на грешка е: @ERRNO@
-- 0027229ca0644181a76c4e92458afa2e
Subject: Поне едно съобщение не бе препратено към syslog
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Поне едно съобщение не бе препратено към журналната услуга syslog, която
работи успоредно с journald.
Най-често това указва, че тази реализация на syslog не може да поеме текущия
обем съобщения.
-- 1dee0369c7fc4736b7099b38ecb46ee7
Subject: Точката за монтиране не е празна
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Директорията „@WHERE@“ не е празна.
Тя е указана като точка за монтиране — или като второ поле във файла
„/etc/fstab“, или чрез директивата „Where=“ в някой от файловете за
модул на Systemd.
Това не пречи на самото монтиране, но вече съществуващите там файлове и
директории няма да се виждат повече, освен ако ръчно не монтирате тази
непразна директория някъде другаде.
-- 24d8d4452573402496068381a6312df2
Subject: Стартирана е виртуална машина или контейнер
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Виртуалната машина „@NAME@“ с идентификатор на водещия процес @LEADER@
е стартирана и готова за работа.
-- 58432bd3bace477cb514b56381b8a758
Subject: Спряна е виртуална машина или контейнер
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Виртуалната машина „@NAME@“ с идентификатор на водещия процес @LEADER@
е спряна.
-- 36db2dfa5a9045e1bd4af5f93e1cf057
Subject: Режимът DNSSEC е изключен, защото сървърът не го поддържа
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Documentation: man:elogind-resolved.service(8) resolved.conf(5)
Локалната услуга за имена (elogind-resolved.service) установи, че
настроения сървър за DNS не поддържа DNSSEC, затова този режим е изключен.
Това се случва, когато директивата „DNSSEC=allow-downgrade“ е включена във
файла „resolved.conf“ и зададеният сървър за DNS не е съвместим с DNSSEC.
Внимавайте, защото това може да позволи атака, при която трета страна ви
връща отговори, които да предизвикат понижаването на сигурността от DNSSEC
до DNS.
Такова събитие означава, че или сървърът за DNS не е съвместим с DNSSEC,
или някой успешно ви е атакувал за понижаване на сигурността на имената.
-- 1675d7f172174098b1108bf8c7dc8f5d
Subject: Неуспешна проверка на DNSSEC
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Documentation: man:elogind-resolved.service(8)
Заявка или запис в DNS не издържа проверка с DNSSEC.
Това обикновено показва вмешателство на трета страна в канала ви за връзка.
-- 4d4408cfd0d144859184d1e65d7c8a65
Subject: Анулирана доверена котва в DNSSEC
Defined-By: elogind
Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/elogind-devel
Documentation: man:elogind-resolved.service(8)
Анулирана е доверена котва за DNSSEC и трябва да настроите нова.
Понякога новата идва с обновяване на системата.

1
po/LINGUAS

@ -1,3 +1,4 @@
bg
de
el
fr

617
po/bg.po

@ -0,0 +1,617 @@
# Bulgarian translation of elogind po-file.
# Copyright (C) 2016 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
# This file is distributed under the same license as the elogind package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: elogind master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-14 13:28+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-14 13:28+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:1
msgid "Send passphrase back to system"
msgstr "Изпращане на паролата към системата"
#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:2
msgid ""
"Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
msgstr "За изпращане на паролата към системата е необходима идентификация."
#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:3
msgid "Manage system services or other units"
msgstr "Управление на услугите или другите модули"
#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:4
msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
msgstr ""
"За управление на услугите или другите модули е необходима идентификация."
#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:5
msgid "Manage system service or unit files"
msgstr "Управление на файловете за услугите или другите модули"
#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:6
msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
msgstr ""
"За управление на файловете за услугите или другите модули е необходима "
"идентификация."
#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:7
msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
msgstr ""
"Задаване или изтриване на променливи на средата за системата и управлението "
"на услугите"
#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:8
msgid ""
"Authentication is required to set or unset system and service manager "
"environment variables."
msgstr ""
"За задаване или изтриване на променливи на средата за системата и "
"управлението на услугите е необходима идентификация."
#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:9
msgid "Reload the elogind state"
msgstr "Презареждане на състоянието на elogind"
#: ../src/core/org.freedesktop.elogind1.policy.in.in.h:10
msgid "Authentication is required to reload the elogind state."
msgstr "За презареждане на състоянието на elogind е необходима идентификация."
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
msgid "Set host name"
msgstr "Задаване на име на машината"
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to set the local host name."
msgstr "За задаване на име на локалната машина е необходима идентификация."
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
msgid "Set static host name"
msgstr "Задаване на статично име на машината"
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
msgid ""
"Authentication is required to set the statically configured local host name, "
"as well as the pretty host name."
msgstr ""
"За задаване на статично име на локалната машина е необходима идентификация."
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
msgid "Set machine information"
msgstr "Задаване на информация за машината"
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
msgid "Authentication is required to set local machine information."
msgstr ""
"За задаване на информация за локалната машина е необходима идентификация."
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:1
msgid "Import a VM or container image"
msgstr "Внасяне на изображение на виртуална машина или контейнер"
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to import a VM or container image"
msgstr ""
"За внасяне на изображение на виртуална машина или контейнер е необходима "
"идентификация."
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:3
msgid "Export a VM or container image"
msgstr "Изнасяне на изображение на виртуална машина или контейнер"
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required to export a VM or container image"
msgstr ""
"За изнасяне на изображение на виртуална машина или контейнер е необходима "
"идентификация."
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:5
msgid "Download a VM or container image"
msgstr "Изтегляне на изображение на виртуална машина или контейнер"
#: ../src/import/org.freedesktop.import1.policy.in.h:6
msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
msgstr ""
"За изтегляне на изображение на виртуална машина или контейнер е необходима "
"идентификация."
#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
msgid "Set system locale"
msgstr "Задаване на локала на системата"
#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to set the system locale."
msgstr "За задаване на локала на системата е необходима идентификация."
#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:3
msgid "Set system keyboard settings"
msgstr "Задаване на настройките на клавиатурата"
#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
msgstr "За задаване на настройките на клавиатурата е необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:1
msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
msgstr "Позволяване на програмите да предотвратяват спирането на системата"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:2
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system shutdown."
msgstr ""
"За позволяване на програмите да предотвратяват спирането на системата е "
"необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:3
msgid "Allow applications to delay system shutdown"
msgstr "Позволяване на програмите да забавят спирането на системата"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required for an application to delay system shutdown."
msgstr ""
"За позволяване на програмите да забавят спирането на системата е необходима "
"идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:5
msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
msgstr "Позволяване на програмите да предотвратяват приспиването на системата"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:6
msgid "Authentication is required for an application to inhibit system sleep."
msgstr ""
"За позволяване на програмите да предотвратяват приспиването на системата е "
"необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:7
msgid "Allow applications to delay system sleep"
msgstr "Позволяване на програмите да забавят приспиването на системата"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:8
msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
msgstr ""
"За позволяване на програмите да забавят приспиването на системата е "
"необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:9
msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
msgstr ""
"Позволяване на програмите да предотвратяват автоматичното приспиване на "
"системата"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:10
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit automatic system "
"suspend."
msgstr ""
"За позволяване на програмите да предотвратяват автоматичното приспиване на "
"системата е необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:11
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
msgstr ""
"Позволяване на програмите да предотвратяват реакцията на системата при "
"натискане на клавиша за захранване"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:12
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the power key."
msgstr ""
"За позволяване на програмите да предотвратяват реакцията на системата при "
"натискане на клавиша за захранване е необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:13
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
msgstr ""
"Позволяване на програмите да предотвратяват реакцията на системата при "
"натискане на клавиша за приспиване"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:14
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the suspend key."
msgstr ""
"За позволяване на програмите да предотвратяват реакцията на системата при "
"натискане на клавиша за приспиване е необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:15
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
msgstr ""
"Позволяване на програмите да предотвратяват реакцията на системата при "
"натискане на клавиша за дълбоко приспиване"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:16
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the hibernate key."
msgstr ""
"За позволяване на програмите да предотвратяват реакцията на системата при "
"натискане на клавиша за дълбоко приспиване е необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:17
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
msgstr ""
"Позволяване на програмите да предотвратяват реакцията на системата при "
"затваряне на екрана"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:18
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the lid switch."
msgstr ""
"За позволяване на програмите да предотвратяват реакцията на системата при "
"затваряне на екрана е необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:19
msgid "Allow non-logged-in user to run programs"
msgstr ""
"Позволяване на потребители, които не са се идентифицирали, да изпълняват "
"програми"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:20
msgid "Explicit request is required to run programs as a non-logged-in user."
msgstr ""
"За позволяване на потребители, които не са се идентифицирали, да изпълняват "
"програми е необходима изрична заявка."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:21
msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
msgstr ""
"Позволяване на потребители, които не са се идентифицирали, да изпълняват "
"програми"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:22
msgid "Authentication is required to run programs as a non-logged-in user."
msgstr ""
"За позволяване на потребители, които не са се идентифицирали, да изпълняват "
"програми е необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:23
msgid "Allow attaching devices to seats"
msgstr "Позволяване на закачане на устройства към работните места"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:24
msgid "Authentication is required for attaching a device to a seat."
msgstr ""
"За позволяване на закачане на устройства към работните места е необходима "
"идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:25
msgid "Flush device to seat attachments"
msgstr "Изчистване на връзките между устройствата и работните места"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:26
msgid ""
"Authentication is required for resetting how devices are attached to seats."
msgstr ""
"За изчистване на връзките между устройствата и работните места е необходима "
"идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:27
msgid "Power off the system"
msgstr "Изключване на системата"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:28
msgid "Authentication is required for powering off the system."
msgstr "За изключване на системата е необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:29
msgid "Power off the system while other users are logged in"
msgstr "Изключване на системата, дори когато има други вписани потребители"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:30
msgid ""
"Authentication is required for powering off the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"За изключване на системата, дори когато има други вписани потребители, е "
"необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:31
msgid "Power off the system while an application asked to inhibit it"
msgstr "Изключване на системата, дори когато програма иска да предотврати това"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:32
msgid ""
"Authentication is required for powering off the system while an application "
"asked to inhibit it."
msgstr ""
"За изключване на системата, дори когато програма иска да предотврати това, е "
"необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:33
msgid "Reboot the system"
msgstr "Рестартиране на системата"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:34
msgid "Authentication is required for rebooting the system."
msgstr "За рестартиране на системата е необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:35
msgid "Reboot the system while other users are logged in"
msgstr "Рестартиране на системата, дори когато има други вписани потребители"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:36
msgid ""
"Authentication is required for rebooting the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"За рестартиране на системата, дори когато има други вписани потребители, е "
"необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:37
msgid "Reboot the system while an application asked to inhibit it"
msgstr ""
"Рестартиране на системата, дори когато програма иска да предотврати това"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:38
msgid ""
"Authentication is required for rebooting the system while an application "
"asked to inhibit it."
msgstr ""
"За рестартиране на системата, дори когато програма иска да предотврати това, "
"е необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:39
msgid "Suspend the system"
msgstr "Приспиване на системата"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:40
msgid "Authentication is required for suspending the system."
msgstr "За приспиване на системата е необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:41
msgid "Suspend the system while other users are logged in"
msgstr "Приспиване на системата, дори когато има други вписани потребители"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:42
msgid ""
"Authentication is required for suspending the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"За приспиване на системата, дори когато има други вписани потребители, е "
"необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:43
msgid "Suspend the system while an application asked to inhibit it"
msgstr "Приспиване на системата, дори когато програма иска да предотврати това"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:44
msgid ""
"Authentication is required for suspending the system while an application "
"asked to inhibit it."
msgstr ""
"За приспиване на системата, дори когато програма иска да предотврати това, е "
"необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:45
msgid "Hibernate the system"
msgstr "Дълбоко приспиване на системата"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:46
msgid "Authentication is required for hibernating the system."
msgstr "За дълбоко приспиване на системата е необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:47
msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
msgstr ""
"Дълбоко приспиване на системата, дори когато има други вписани потребители"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:48
msgid ""
"Authentication is required for hibernating the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"За дълбоко приспиване на системата, дори когато има други вписани "
"потребители, е необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:49
msgid "Hibernate the system while an application asked to inhibit it"
msgstr ""
"Дълбоко приспиване на системата, дори когато програма иска да предотврати "
"това"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:50
msgid ""
"Authentication is required for hibernating the system while an application "
"asked to inhibit it."
msgstr ""
"За дълбоко приспиване на системата, дори когато програма иска да предотврати "
"това, е необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:51
msgid "Manage active sessions, users and seats"
msgstr "Управление на работещите сесии, потребители и работни места"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:52
msgid ""
"Authentication is required for managing active sessions, users and seats."
msgstr ""
"За управление на работещите сесии, потребители и работни места е необходима "
"идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:53
msgid "Lock or unlock active sessions"
msgstr "Заключване или отключване на работещите сесии"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:54
msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
msgstr ""
"За заключване или отключване на работещите сесии е необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:55
msgid "Allow indication to the firmware to boot to setup interface"
msgstr ""
"Позволяване на заявки към фърмуера да стартира с интерфейса за управление"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:56
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the firmware to boot to setup "
"interface."
msgstr ""
"За позволяване на заявки към фърмуера да стартира с интерфейса за управление "
"е необходима идентификация."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:57
msgid "Set a wall message"
msgstr "Задаване на системно съобщение „wall“"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:58
msgid "Authentication is required to set a wall message"
msgstr "За задаване на системно съобщение „wall“ е необходима идентификация."
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:1
msgid "Log into a local container"
msgstr "Вписване в локален контейнер"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to log into a local container."
msgstr "За вписване в локален контейнер е необходима идентификация."
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:3
msgid "Log into the local host"
msgstr "Вписване в локалната машина"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required to log into the local host."
msgstr "За вписване в локалната машина е необходима идентификация."
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:5
msgid "Acquire a shell in a local container"
msgstr "Достъп до обвивка в локален контейнер"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:6
msgid "Authentication is required to acquire a shell in a local container."
msgstr "За достъп до обвивка в локален контейнер е необходима идентификация."
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:7
msgid "Acquire a shell on the local host"
msgstr "Достъп до обвивка на локалната машина"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:8
msgid "Authentication is required to acquire a shell on the local host."
msgstr "За достъп до обвивка на локалната машина е необходима идентификация."
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:9
msgid "Acquire a pseudo TTY in a local container"
msgstr "Получаване на псевдо терминал в локален контейнер"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:10
msgid ""
"Authentication is required to acquire a pseudo TTY in a local container."
msgstr ""
"За получаване на псевдо терминал в локален контейнер е необходима "
"идентификация."
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:11
msgid "Acquire a pseudo TTY on the local host"
msgstr "Получаване на псевдо терминал на локалната машина"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:12
msgid "Authentication is required to acquire a pseudo TTY on the local host."
msgstr ""
"За получаване на псевдо терминал на локалната машина е необходима "
"идентификация."
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:13
msgid "Manage local virtual machines and containers"
msgstr "Управление на локалните виртуални машини и контейнери"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:14
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
msgstr ""
"За управление на локалните виртуални машини и контейнери е необходима "
"идентификация."
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:15
msgid "Manage local virtual machine and container images"
msgstr "Управление на изображения на виртуални машини или контейнери"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:16
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machine and container "
"images."
msgstr ""
"За управление на изображения на виртуални машини или е необходима "
"идентификация."
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
msgid "Set system time"
msgstr "Задаване на времето на системата"
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to set the system time."
msgstr "За задаване на времето на системата е необходима идентификация."
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
msgid "Set system timezone"
msgstr "Задаване на часовия пояс на системата"
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required to set the system timezone."
msgstr "За задаване на часовия пояс на системата е необходима идентификация."
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
msgstr "Превключване на системния часовник между местния часови пояс и UTC"
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
msgid ""
"Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
"UTC time."
msgstr ""
"За превключване на системния часовник между местния часови пояс и UTC е "
"необходима идентификация."
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
msgid "Turn network time synchronization on or off"
msgstr "Превключване на синхронизацията на времето по мрежата"
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
msgid ""
"Authentication is required to control whether network time synchronization "
"shall be enabled."
msgstr ""
"За превключване на синхронизацията на времето по мрежата е необходима "
"идентификация."
#: ../src/core/dbus-unit.c:450
msgid "Authentication is required to start '$(unit)'."
msgstr "За стартиране на „$(unit)“ е необходима идентификация."
#: ../src/core/dbus-unit.c:451
msgid "Authentication is required to stop '$(unit)'."
msgstr "За спиране на „$(unit)“ е необходима идентификация."
#: ../src/core/dbus-unit.c:452
msgid "Authentication is required to reload '$(unit)'."
msgstr "За презареждане на „$(unit)“ е необходима идентификация."
#: ../src/core/dbus-unit.c:453 ../src/core/dbus-unit.c:454
msgid "Authentication is required to restart '$(unit)'."
msgstr "За рестартиране на „$(unit)“ е необходима идентификация."
#: ../src/core/dbus-unit.c:560
msgid "Authentication is required to kill '$(unit)'."
msgstr "За убиване на „$(unit)“ е необходима идентификация."
#: ../src/core/dbus-unit.c:590
msgid "Authentication is required to reset the \"failed\" state of '$(unit)'."
msgstr ""
"За премахване на състоянието за неуспех на „$(unit)“ е необходима "
"идентификация."
#: ../src/core/dbus-unit.c:622
msgid "Authentication is required to set properties on '$(unit)'."
msgstr "За задаване на свойствата на „$(unit)“ е необходима идентификация."
Loading…
Cancel
Save