Browse Source

po: add Swedish translation

https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=88052
keep-around/964a6d9fb555cc86528eb1cc1f6d044f85584842
Josef Andersson 7 years ago
committed by Zbigniew Jędrzejewski-Szmek
parent
commit
bbe05969ec
  1. 1
      po/LINGUAS
  2. 403
      po/sv.po

1
po/LINGUAS

@ -5,3 +5,4 @@ it
pl
ru
uk
sv

403
po/sv.po

@ -0,0 +1,403 @@
# Swedish translation for systemd.
# Copyright © 2015 systemd's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the systemd package.
# Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>, 2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: systemd master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi?product=sys"
"temd&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-01-04 11:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-05 13:38+0200\n"
"Last-Translator: Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
msgid "Set host name"
msgstr "Ange värdnamn"
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to set the local host name."
msgstr "Autentisering krävs för att ange lokalt värdnamn."
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
msgid "Set static host name"
msgstr "Ange statiskt värdnamn"
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
msgid ""
"Authentication is required to set the statically configured local host name, "
"as well as the pretty host name."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att ange det statiskt konfigurerade lokala "
"värdnamnet såväl som det stiliga värdnamnet."
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
msgid "Set machine information"
msgstr "Ange datorinformation"
#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
msgid "Authentication is required to set local machine information."
msgstr "Autentisering krävs för att ange lokal datorinformation."
#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
msgid "Set system locale"
msgstr "Ange systemlokal"
#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to set the system locale."
msgstr "Autentisering krävs för att ange systemlokal."
#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:3
msgid "Set system keyboard settings"
msgstr "Ange systeminställningar för tangentbord"
#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
msgstr "Autentisering krävs för att ange systeminställningar för tangentbord."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:1
msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
msgstr "Tillåt program att hindra systemavstängning"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:2
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system shutdown."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemavstängning."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:3
msgid "Allow applications to delay system shutdown"
msgstr "Tillåt program att fördröja systemavstängning"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required for an application to delay system shutdown."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att fördröja "
"systemavstängning."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:5
msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
msgstr "Tillåt program att hindra system att försättas i viloläge"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:6
msgid "Authentication is required for an application to inhibit system sleep."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra ett system att "
"försättas i viloläge."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:7
msgid "Allow applications to delay system sleep"
msgstr "Tillåt program att fördröja att system försätts i viloläge"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:8
msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att fördröja ett system att "
"försättas i viloläge."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:9
msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
msgstr "Tillåt program att hindra automatiskt systemvänteläge"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:10
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit automatic system "
"suspend."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra automatiskt "
"systemvänteläge."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:11
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av strömknappen"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:12
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the power key."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
"av strömknappen."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:13
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av väntelägesknappen"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:14
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the suspend key."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
"av väntelägesknappen."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:15
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av vilolägesknappen"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:16
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the hibernate key."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
"av vilolägesknappen."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:17
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av växel för datorhölje"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:18
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the lid switch."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
"av brytaren för datorhöljet."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:19
msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
msgstr "Tillåt ej inloggade användare att köra program"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:20
msgid "Authentication is required to run programs as a non-logged-in user."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att köra program som en icke inloggad användare."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:21
msgid "Allow attaching devices to seats"
msgstr "Tillåt att binda enheter till platser"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:22
msgid "Authentication is required for attaching a device to a seat."
msgstr "Autentisering krävs för att binda en enhet till en plats."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:23
msgid "Flush device to seat attachments"
msgstr "Töm bindningar för enhet-till-plats"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:24
msgid ""
"Authentication is required for resetting how devices are attached to seats."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att återställa hur enheter är bundna till platser."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:25
msgid "Power off the system"
msgstr "Stäng av systemet"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:26
msgid "Authentication is required for powering off the system."
msgstr "Autentisering krävs för att stänga av systemet."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:27
msgid "Power off the system while other users are logged in"
msgstr "Stäng av systemet medan andra användare är inloggade"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:28
msgid ""
"Authentication is required for powering off the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att stänga av systemet medan andra användare är "
"inloggade."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:29
msgid "Power off the system while an application asked to inhibit it"
msgstr "Stäng av systemet även då ett program hindrar det"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:30
msgid ""
"Authentication is required for powering off the system while an application "
"asked to inhibit it."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att stänga av systemet även då ett program hindrar "
"det."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:31
msgid "Reboot the system"
msgstr "Starta om systemet"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:32
msgid "Authentication is required for rebooting the system."
msgstr "Autentisering krävs för att starta om systemet."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:33
msgid "Reboot the system while other users are logged in"
msgstr "Starta om systemet medan andra användare är inloggade"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:34
msgid ""
"Authentication is required for rebooting the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att starta om systemet medan andra användare är "
"inloggade."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:35
msgid "Reboot the system while an application asked to inhibit it"
msgstr "Starta om systemet även då ett program hindrar det."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:36
msgid ""
"Authentication is required for rebooting the system while an application "
"asked to inhibit it."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att starta om systemet även då ett program hindrar "
"det."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:37
msgid "Suspend the system"
msgstr "Försätt system i vänteläge"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:38
msgid "Authentication is required for suspending the system."
msgstr "Autentisering krävs för att försätta system i vänteläge."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:39
msgid "Suspend the system while other users are logged in"
msgstr "Försätt systemet i vänteläge medan andra användare är inloggade"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:40
msgid ""
"Authentication is required for suspending the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att försätta systemet i vänteläge medan andra "
"användare är inloggade."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:41
msgid "Suspend the system while an application asked to inhibit it"
msgstr "Försätt systemet i vänteläge även då ett program hindrar det"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:42
msgid ""
"Authentication is required for suspending the system while an application "
"asked to inhibit it."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att försätta ett program i vänteläge även då ett "
"program hindrar det."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:43
msgid "Hibernate the system"
msgstr "Försätt systemet i viloläge"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:44
msgid "Authentication is required for hibernating the system."
msgstr "Autentisering krävs för att försätta systemet i viloläge."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:45
msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
msgstr "Försätt systemet i viloläge medan andra användare är inloggade"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:46
msgid ""
"Authentication is required for hibernating the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att försätta systemet i viloläge medan andra "
"användare är inloggade."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:47
msgid "Hibernate the system while an application asked to inhibit it"
msgstr "Försätt systemet i viloläge även då ett program hindrar det"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:48
msgid ""
"Authentication is required for hibernating the system while an application "
"asked to inhibit it."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att försätta ett program i viloläge även då ett "
"program hindrar det."
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:1
msgid "Log into a local container"
msgstr "Logga till en lokal behållare"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to log into a local container"
msgstr "Autentisering krävs för att tillåta loggning till en lokal behållare."
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
msgid "Set system time"
msgstr "Ange systemtid"
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to set the system time."
msgstr "Autentisering krävs för ange systemtiden."
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
msgid "Set system timezone"
msgstr "Ange systemets tidszon"
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required to set the system timezone."
msgstr "Autentisering krävs för att ange systemets tidszon."
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
msgstr ""
"Sätt realtidsklocka (RTC) till lokal tidszon eller koordinerad universell "
"tid (UTC)"
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
msgid ""
"Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
"UTC time."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att kunna kontrollera huruvida realtidsklockan (RTC) "
"lagrar den lokala eller koordinerade universella tiden (UTC)."
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
msgid "Turn network time synchronization on or off"
msgstr "Växla synkronisering av nätverkstid på och av"
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
msgid ""
"Authentication is required to control whether network time synchronization "
"shall be enabled."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att kontrollera huruvida synkronisering av "
"nätverkstid ska vara aktiverat."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:1
msgid "Send passphrase back to system"
msgstr "Skicka tillbaka lösenfras till system"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:2
msgid ""
"Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att skicka tillbaka den angivna lösenfrasen till "
"systemet."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:3
msgid "Manage system services or units"
msgstr "Hantera systemtjänster eller enheter"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:4
msgid "Authentication is required to manage system services or units."
msgstr "Autentisering krävs för att hantera systemtjänster eller enheter."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:5
msgid "Manage system service or unit files"
msgstr "Hantera systemtjänster eller enhetsfiler"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:6
msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
msgstr "Autentisering krävs för att hantera systemtjänster eller enhetsfiler."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:7
msgid "Reload the systemd state"
msgstr "Läs om tillståndet för systemd"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgstr "Autentisering krävs för att läsa om tillståndet för systemd."
Loading…
Cancel
Save