Browse Source

po: update Polish translation

https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=89230
keep-around/964a6d9fb555cc86528eb1cc1f6d044f85584842
Piotr Drąg 7 years ago
committed by Zbigniew Jędrzejewski-Szmek
parent
commit
f921eca259
  1. 85
      po/pl.po

85
po/pl.po

@ -6,14 +6,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: systemd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-01-22 15:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-22 15:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-19 16:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-19 16:15+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:1
msgid "Send passphrase back to system"
@ -27,14 +29,14 @@ msgstr ""
"systemu."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:3
msgid "Manage system services or units"
msgstr "Zarządzanie usługami lub jednostkami systemu"
msgid "Manage system services or other units"
msgstr "Zarządzanie usługami lub innymi jednostkami systemu"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:4
msgid "Authentication is required to manage system services or units."
msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać usługami lub jednostkami "
"systemu."
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać usługami lub innymi "
"jednostkami systemu."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:5
msgid "Manage system service or unit files"
@ -47,10 +49,23 @@ msgstr ""
"systemu."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:7
msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
msgstr ""
"Ustawienie lub usunięcie zmiennych środowiskowych menedżera systemu i usług"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
msgid ""
"Authentication is required to set or unset system and service manager "
"environment variables."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lub usunąć zmienne środowiskowe "
"menedżera systemu i usług."
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:9
msgid "Reload the systemd state"
msgstr "Ponowne wczytanie stanu systemd"
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:8
#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:10
msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie wczytać stan systemd."
@ -363,14 +378,57 @@ msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy program "
"zażądał jej wstrzymania."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:49
msgid "Manage active sessions, users and seats"
msgstr "Zarządzanie aktywnymi sesjami, użytkownikami i stanowiskami"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:50
msgid ""
"Authentication is required for managing active sessions, users and seats."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać aktywnymi sesjami, "
"użytkownikami i stanowiskami."
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:51
msgid "Lock or unlock active sessions"
msgstr "Zablokowanie lub odblokowanie aktywnych sesji"
#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:52
msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zablokować lub odblokować aktywne sesje."
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:1
msgid "Log into a local container"
msgstr "Logowanie do lokalnego kontenera"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to log into a local container"
msgid "Authentication is required to log into a local container."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zalogować się do lokalnego kontenera."
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:3
msgid "Manage local virtual machines and containers"
msgstr "Zarządzanie lokalnymi maszynami wirtualnymi i kontenerami"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:4
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać lokalnymi maszynami "
"wirtualnymi i kontenerami."
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:5
msgid "Manage local virtual machine and container images"
msgstr "Zarządzanie lokalnymi obrazami maszyn wirtualnych i kontenerów"
#: ../src/machine/org.freedesktop.machine1.policy.in.h:6
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machine and container "
"images."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zalogować się do lokalnego kontenera"
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać lokalnymi obrazami maszyn "
"wirtualnych i kontenerów."
#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
msgid "Set system time"
@ -415,10 +473,13 @@ msgstr ""
#: ../src/fsckd/fsckd.c:186
msgid "Press Ctrl+C to cancel all filesystem checks in progress"
msgstr ""
"Naciśnięcie klawiszy Ctrl+C anuluje wszystkie trwające procesy sprawdzania "
"systemów plików"
#: ../src/fsckd/fsckd.c:227
#, c-format
msgid "Checking in progress on %d disk (%3.1f%% complete)"
msgid_plural "Checking in progress on %d disks (%3.1f%% complete)"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "Trwa sprawdzanie %d dysku (ukończono %3.1f%%)"
msgstr[1] "Trwa sprawdzanie %d dysków (ukończono %3.1f%%)"
msgstr[2] "Trwa sprawdzanie %d dysków (ukończono %3.1f%%)"

Loading…
Cancel
Save