Browse Source

Updating norwegian nynorsk and bokmål translations.

r14094
keep-around/c8703c509368e1805e513d61f98a9d17d2cdd9cc
Håvard Korsvoll 18 years ago
parent
commit
8e62de4835
  1. 6
      debian/po/nb.po
  2. 2
      debian/po/nn.po

6
debian/po/nb.po

@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-04-03 07:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-19 22:34GMT+2\n"
"Last-Translator: Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-20 08:16+0200\n"
"Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst@powertech.no>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -50,7 +50,7 @@ msgid ""
"the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}"
msgstr ""
"Et trinn i installasjonen mislyktes. Du kan forsøke å kjøre dette trinnet om "
"igjen fra menyen, eller hoppe over et og gjøre noe annet. Det som mislyktes "
"igjen fra menyen, eller hoppe over det og gjøre noe annet. Det som mislyktes "
"var: ${ITEM}"
#. Type: select

2
debian/po/nn.po

@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-04-03 07:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-18 13:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-21 21:22+0200\n"
"Last-Translator: Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>\n"
"Language-Team: Norwegian (Nynorsk) <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"

Loading…
Cancel
Save