You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

771 lines
23 KiB

# Basque messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-26 15:17+0200\n"
"Last-Translator: Piarres Beobide Egaña <pi@beobide.net>\n"
"Language-Team: Euskara <librezale@librezale.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "Sarea DHCP erabiliaz auto-konfiguratu?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"Sarea DHCP bidez edo eskuz informazioa sartzen konfiguratu daiteke. Zuk DHCP "
"erabiltzea aukeratzen baduzu eta instalatzaileak ezin badu baliozko "
"konfigurazio bat lortu zure sareko DHCP zerbitzaritik, zuk konfigurazio hori "
"eskuz sartzeko aukera izango duzu DHCP bidez konfiguratzen saiatu eta gero."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid "Domain name:"
msgstr "Domeinu-izena:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Domeinu izena zure ostalari izenaren eskubialdean dagoen internet helbide "
"zatia da. Hau .com, .net, edo .org antzerako batetan bukatu behar da. Etxe "
"barneko sare bat konfiguratzen ari bazara, nahi duzuna erabil dezakezu, "
"baina kontu izan zure ordengailu guztientan domeinu izen berdina ipini behar "
"duzula."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Izen zerbitzari helbidea:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Izen zerbitzariak ostalari izenak ebazteko erabiltzen dira. Mesdez sar IP "
"helbideak (ez ostalari izena), gehienez hiru hutsune batez bereizirik. Ez "
"erabili gakorik. Zerrendako lehen zerbitzari lehen erabiliko dena da. Ez "
"baduzu izen zerbitzaririk erabili nahi atal hau hutsik utz dezakezu."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Lehen sare interfazea:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Zure sistemak sare interfaze anitz ditu. Aukeratu bat Debian "
"instalatzerakoan sare lehen interfaze bezala erabiltzeko."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "${iface}-ren Wireless ESSID-a:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} wireless sare interfaze bat da. Mesdez sartu ${iface}-k erabilitzea "
"nahi duzun kablegabeko sare izena (ESSID-a). Erabilgarri dagoen edozein sare "
"erabiltzeko hutsik utz dezakezu"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "${iface}-ren WEP gakoa:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Erabilgarri bada. mesedez satu zure ${iface} gailuaren WEP segurtasun kodea. "
"Hau egiteko bi modu daude:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Zure WEP kodea 'nnnn-nnnn-nn' edo 'nnnnnnnn' formatuan, non n zenbaki bat "
"da, badago sartu ezazu horrelaxe "
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Zure WEP kodea pasahitz formatukoa bada, ipini 's:' aurretik (gakorik gabe)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Noski zure kablegabeko sareak ez badu WEP koderik hutsik utzi behar duzu."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Baliogabeko WEP gakoa"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"'${wepkey}' WEP gakoa baliogabea da. Mesedez begiratu itzazu hurrengo "
"horriko argibideak zure WEP gakoa egoki nola sartu ikusteko eta berriz "
"saiatu zaitez."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Baliogabeko ESSID-a"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"\"${essid}\" ESSID-a baliogabea da. ESSID-ek 32 karaketretik gora ezin dute "
"izan, baina edozein karaktere izan ditzakete."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Ostalari izena:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Mesedez sartu sistemaren ostalari izena"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Ostalari izena zure ordenagailua sarean ezagutaraziko duen izena da. Zure "
"ostalari izena ez badakizu galde iezaiozu zure sare kudeatzaileari. Etxeko "
"sare bat muntatzen ari bazara, hemen nahi duzuna ipini dezakezu."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Baliogabeko ostalari izena"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "\"${hostname}\" izena baliogabekoa da."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
"z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
"not begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Baliozko ostalari izenek 0-9 zenbakiak a-z letra minuskulkak eta gutxiago "
"ikurra karaktereakbakarrik izan ditzakete. Berauk 2 eta 63 karaktere artean "
"izan behar ditu, eta ezin da gutxiago ikurraz ez hasi ez bukatu."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Errorea"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Errore bat gertatu da eta sare konfigurazio prozesua ezeztatu egin da. Zu "
"instalazio menu nagusitik berriz saiatu zaitezke."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Ez da sare interfazerik atzeman"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Ez da sare interfazerik aurkitu. Sistema instalatzailea ez da sare gailurik "
"aurkitzeko gai."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Zuk agian, izatekotan, zure sare txartelerako modulu zehatz bat kargatu "
"behar duzu: Honetarako itzuli zaitez sare hardware atzemate hurratsera."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "Azpiegitura(Kudeaturik) sarea: As-hoc sarea (bezeroz-bezerora)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Wireless motako sarea:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Kablegabeko sareak kudeaturikoak edo ad-hoc izan daitezke: Zu benetako "
"sarrera puntu (Acces Point) bat edo antzeko zerbait erabiltzen ari bazara "
"zure sarea kudeatutakoa da. Zure sarrera puntua beste ordenagailu bat baldin "
"bada zure sarea Ad-hoc da."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Wireless network configuration"
18 years ago
msgstr "Kablegabeko sare konfigurazioa"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
18 years ago
msgstr "Kablegabeko saretze puntuen bila..."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:131
msgid "<none>"
msgstr "<baterez>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:135
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Kablegabeko ethernet (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:139
msgid "wireless"
msgstr "Kablegabekoa"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:143
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet edo Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:147
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:151
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:155
msgid "Serial-line IP"
msgstr "serie-lerro IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:159
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "Ataka paralelo IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:163
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Puntuz Puntuko Protokoloa"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:167
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6 IPv4-en"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:171
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Puntuz Puntuko Protokoloa"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:175
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Kanaletik-kanalera"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:179
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Egiazko Kanaletik-kanalera"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket-a"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Erabiltzaile arteko komunikazio modua"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:191
msgid "Unknown interface"
msgstr "Interfaze ezezaguna"
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:196
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Sarea Konfiguratzen ..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:201
msgid "Configure the network"
msgstr "Sarea konfiguratu"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "DHCP Ostalari izena:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Zuk DHCP ostalari izen bat eman beharko zenuke. Kable modema erabiliaz "
"konektatzen bazara, agian hemen kontu zenbakia ipini behar duzu."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "Beste erabiltzaileek hau hutsik utz dezakete."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Sarea DHCP bidez konfiguratzen"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:15
msgid "This may take some time."
msgstr "Honek denbora bat artu lezake."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Sare autokonfiguraizioa egoki amaitu da"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Ez da DHCP bezeroa aurkitu"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
"Ez da DHCP bezeroa aurkitu. Pakete honek pump edo dhcp-client behar du."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "DHCP konfigurazio prozesua ezeztatu egingo da."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Sare autokonfiguraizioa berriz saiatu"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr "DHCP ostalari izen batez autokonfigurazioa berriz saiatu"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Configure network manually"
msgstr "Sarea eskuz konfiguratu"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "${wifireconf}"
msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Sarea ez momentu honetan konfiguratu"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Sare Konfigurazio modua:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Sare autokonfigurazioak huts egin du. Hau DHCP zerbitzari geldo baten errua "
"izan liteke, eta ziurrenik berriz saiatu beharko zenuke. Edo sarea eskuz "
"konfiguratu dezakezu. Izan liteke ere DHCP Zerbitzari batzuek DHCP ostalari "
"izen berezi bat behar izatea, orduan zuk izen hori ezarri beharko zenuke "
"DHCP eskaria egin aurretik."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Sare autokonfigurazioak huts egin du"
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
"Zure sareak ziurrenik ez du DHCP protokolorik erabiltzen. Bestela DHCP "
"zerbitzaria oso geldoa da edo sare hardware batenbat ez dabil behar bezala."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Lehentesitako biderik gabe jarraitu?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Sare autokonfigurazioa arrakastatsuki burutu da. Hala ere ez da "
"lehenetsitako atebiderik ezarri, beraz sistema ez daki nola harremanetan "
"jarri interneteko osatalariekin. Honek sistema instalatzea ezinezko egin "
"dezake zuk ez baduzu 'sare instalatzaile' CD-ROM bat, beharrezko diren "
"debian pakete guztiak CD-ROM antzerako batetan edo sare lokalaren bidez "
"eskuragarri."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Ziur ez bazaude zuk ez zenuke lehenetsitako bide bat gabe jarraitu behar: "
"zure sare kudeatzailearekin harremanetan jarri zaitez arazo honen berri "
"emateko."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:60
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Kablegabeko Sarea birkonfiguratu"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:65
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Sarea helbide dinamikoak (DHCP) erabiliaz konfiguratu"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "IP helbidea:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP helbidea zure ordenagailua ezagutarazten duen puntuz bereiziriko lau "
"zenbakizko sare zenbaki bakarra da. Hemen zer ipini ez badakizu galdetu zure "
"sare kudeatzaileari."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Gaizki eratutako IP helbidea"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"Zuk emandako IP helbidea gaizki eraturik dago. x.x.x.x formatukoa, non x "
"ezin da 255 baino handiagoa izan. Saia zaitez berriro."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Puntuz puntuko helbidea:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Puntuz-puntuko helbidea puntuz-puntuko sareetan bukaera puntua ezartzeko "
"erabiltzen da. Galdetu sare kudeatzaileari ez baduzu balio hau ezagutzen. "
"Puntuz-puntuko helbidea puntuz bereizitako 4 zenbakiz osaturik egon behar du."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid "Netmask:"
msgstr "Sare maskara:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Sare maskara zure sare lokalan zein makina dauden jakiteko erabiltzen da. "
"Galdetu sare kudeatzaileari ez baduzu balio hau ezagutzen. Sare maskara "
"puntuz bereizitako 4 zenbakiz osaturik egon behar du."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid "Gateway:"
msgstr "Atebidea:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"Atebidea IP helbide bat da (puntuz bereizitako 4 zenbaki) atebide routerra "
"edo lehentsitako routerra ezartzen duena. Zure LAN saretik kanpo (adib. "
"Internet) bidaltzen duzun trafiko guztia helbide honetara bidaltzen da. "
"Egoera arraro batzuetan zuk ez duzu routerrik beharko, orduan hau hutsik utz "
"dezakezu. Ez badakizu galdera honen erantzun egokia galde iezaiozu zure "
"sare kudeatzaileari."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "atebidera ezin ailatu"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Zuk emandako atebidera ezin da ailatu."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Zuk errakuntzaren bat egin duzu zure IP helbide, sare maskara eta/edo "
"atebidea ezartzerakoan."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Informazioa hau ondo dago?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr "Une honetan konfiguratutako sare parametroak:"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" interfazea = ${interface}\n"
" iphelbidea = ${ipaddress}\n"
" sare maskara = ${netmask}\n"
" atebidea = ${gateway}\n"
" puntuzpuntukoa = ${dhcp_hostname}\n"
" izen zerbitzariak = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:66
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Helbide tinkoak erabiliaz sarea konfiguratu"
#~ msgid "Configure the network statically?"
#~ msgstr "Sare estatikoki konfiguratu?"
#~ msgid ""
#~ "${IFACE} does not seem to be connected to any sort of network. This could "
#~ "be due to a missing network cable or network adapter malfunction. You can "
#~ "either forego configuring the network until you reboot into Debian and "
#~ "use the etherconf utility, or configure the network statically. You can "
#~ "also go back and choose a different interface."
#~ msgstr ""
#~ "${IFACE} dirudienez ez dago sarera konektaturik. Hau kablea aterata edo "
#~ "sare gailuaren okerreko funtzionamentu bategatik izan daiteke. Aukeran "
#~ "sarea beranduago konfigura dezakezu 'etherconf' lanabesa erabiliaz edo "
#~ "helbide estatikoak erabiliaz konfigura dezakezu. Beste alde batetik "
#~ "atzera jo eta beste sare gailu bat aukera dezakezu"