You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

854 lines
27 KiB

# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-10 23:08+0200\n"
"Last-Translator: VERÓK István <vi@fsf.hu>\n"
"Language-Team: Debian Hungarian Localization Team <debian-l10n>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "Automatikusan konfigurálja a hálózatot DHCP-vel?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"A hálózat konfigurálása vagy DHCP-vel, vagy az összes szükséges adat kézi "
"beírásával történhet. Ha a DHCP-t választja és a Debian-telepítő nem tud az "
"aktuális hálózaton levő DHCP-kiszolgálótól használható adatokat szerezni, a "
"DHCP-s kísérlet után lehetősége nyílik a hálózat kézi konfigurációjára."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid "Domain name:"
msgstr "Hálózati domain:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"A hálózati domain az gép Internet-címének gépnévtől jobbra eső része. A "
"végződése sok esetben .com, .net, .edu, .org vagy .hu. Ha otthoni hálózatot "
"telepít, akkor akár egy tetszőleges domaint is kitalálhat, de azért minden "
"gépén ugyanarra állítsa be."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Névszolgáltatók címei:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"A névszolgáltatók a hálózaton található gépek neveinek feloldására "
"használatosak. Szóközökkel elválasztva adja meg a (legfeljebb 3) "
"névszolgáltató IP-címét (nem gépnevét). Ne tegyen közéjük vesszőket. Az "
"elsőnek megadott kiszolgálóhoz fordul majd először. Ha nem vesz igénybe "
"névszolgáltatót, hagyja üresen a mezőt."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Elsődleges hálózati csatoló:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"A gép több hálózati csatolóval is rendelkezik. Válassza ki a Debian "
"telepítésére használni kívánt elsődleges csatolót."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "Drótnélküli hálózati csatoló (${iface}) hálózati azonosítója (ESSID):"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"A rendszer felderítése drótnélküli hálózati csatolót (${iface}) talált. Adja "
"meg az e csatoló révén használni kívánt drótnélküli hálózat nevét (ESSID). "
"Ha bármely elérhető hálózat megfelel, hagyja üresen."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "Drótnélküli eszköz (${iface}) WEP-kulcsa:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Adja meg a drótnélküli eszköz (${iface}) biztonsági WEP-kulcsát (ha van "
"ilyen). Ezt kétféle módon teheti:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Ha a WEP-kulcs 'nnnn-nnnn-nn' vagy 'nnnnnnnn' formátumú (az n-ek helyén "
"számok állnak), akkor írja be a mezőbe úgy, ahogy van."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Ha a WEP-kulcs egy jelmondat, akkor azt egy 's:' előtaggal ellátva adja meg "
"(az aposztrófok nélkül)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Ha a drótnélküli hálózathoz nem szükséges WEP-kulcs, akkor a mezőt "
"természetesen hagyja üresen."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Érvénytelen WEP-kulcs"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"A WEP-kulcs (${wepkey}) érvénytelen. A következő szabályok szerint újból "
"megadhatja a WEP-kulcsot."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Érvénytelen ESSID"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"Az ESSID \"${essid}\" érvénytelen. Az ESSID-k legfeljebb 32 karakterből "
"állhatnak, és mindenféle karaktert tartalmazhatnak."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Gépnév:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Adja meg a rendszer gépnevét."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"A gépnév egy szóból áll, és a hálózaton belül azonosítja a rendszert. Ha nem "
"tudja, mi legyen a gépnév, beszéljen az illetékes hálózati "
"adminisztrátorral. Ha saját otthoni hálózatot épít ki, akkor tetszőleges "
"nevet megadhat."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Érvénytelen gépnév"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "A gépnév (\"${hostname}\") érvénytelen."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
"z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
"not begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Egy érvényes gépnév csak számokból (0-9), ékezet nélküli kisbetűkből (a-z) "
"és a mínuszjelből áll. Legalább 2, legfeljebb 63 karakter hosszú, és "
"mínuszjel se az elején, se a végén nincs."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Hiba"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Hiba történt és a hálózat konfigurálásának folyamata megszakadt. A telepítés "
"főmenüjéből újra megpróbálhatja."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "A felderítés nem talált hálózati csatolót"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"A felderítés nem talált hálózati csatolót. A telepítőrendszer hálózati "
"eszköz híján van."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Ha tényleg van hálózati kártyája, akkor ahhoz esetleg egy külön "
"meghajtómodult kell betöltenie. Ehhez menjen vissza a hálózatihardver-"
"felderítő lépéshez."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr ""
"Infrastruktúrával rendelkező (Kiépített) hálózat, Ad-hoc hálózat (Egyenrangú "
"végpontokból)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Drótnélküli hálózat fajtája:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"A drótnélküli hálózatok vagy kiépítettek, vagy ad-hoc jellegűek. Ha "
"valamilyen hálózatelérési ponton át kapcsolódik, akkor a hálózat Kiépített. "
"Ha a 'hálózatelérési pont' egy másik számítógép, akkor a hálózat inkább Ad-"
"hoc."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Drótnélküli hálózat konfigurálása"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
msgstr "Drótnélkülihálózat-elérési pontok felderítése folyamatban..."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:131
msgid "<none>"
msgstr "<semmi>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:135
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Drótnélküli ethernet (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:139
msgid "wireless"
msgstr "drótnélküli"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:143
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet vagy Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:147
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:151
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:155
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Soros vonali·IP (SLIP)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:159
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "Párhuzamos vonali IP (PLIP)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:163
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Pont-Pont Protokoll (PPP)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:167
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv4 feletti IPv6"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:171
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Pont-Pont Protokoll"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:175
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Csatorna-Csatorna (CTC)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:179
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Valós csatorna-csatorna"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Felhasználók közti kommunikációs eszköz (IUCV)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:191
msgid "Unknown interface"
msgstr "Ismeretlen hálózati csatoló"
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:196
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Hálózat konfigurálása folyamatban..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:201
msgid "Configure the network"
msgstr "Hálózat konfigurálása"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "DHCP-gépnév:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Itt megadhat egy DHCP-gépnevet. Ha kábelmodemet használ, akkor a "
"felhasználói nevét adja meg."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "Más felhasználók nyugodtan hagyhatják üresen."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Hálózat konfigurálása DHCP-vel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:15
msgid "This may take some time."
msgstr "Ez percekbe is beletelhet."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Hálózat automatikus konfigurálása sikeresen megtörtént"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client found"
msgstr "DHCP-kliens keresése eredménytelen"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
"DHCP-kliens keresése eredménytelen. Ez a csomag a pump vagy a dhcp-client "
"csomaggal működik."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "A DHCP-konfiguráció folyamata megszakad."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Hálózat automatikus konfigurálásának újrapróbálása"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr "Hálózat automatikus konfigurálásának újrapróbálása DHCP-gépnévvel"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Configure network manually"
msgstr "Hálózat kézi konfigurálása"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "${wifireconf}"
msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Hálózatkonfigurálás elhalasztása"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Hálózat konfigurálásának módja:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Ismét kísérletet tehet a hálózat DHCP-vel végzett automatikus "
"konfigurálására (ha a hálózat DHCP-kiszolgálójának lassúsága lehet a "
"magyarázat, akkor érdemes), vagy kézi módszerekhez is folyamodhat. Egyes "
"DHCP-kiszolgálók csak egy bizonyos DHCP-gépnév megadására válaszolnak, ezért "
"az automatikus DHCP-konfigurálást egy gépnév megadásával is újrapróbálhatja."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Hálózat automatikus konfigurálása sikertelenül zárult"
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
"A hálózat valószínűleg nem DHCP-vel működik. Nem kizárható azonban a DHCP-"
"kiszolgáló lassú volta, illetve a hálózatihardver-hiba sem."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Alapértelmezett útvonal nélkül lép tovább?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"A hálózat automatikus konfigurálása sikeresen lezajlott. Alapértelmezett "
"útvonal megállapítására azonban nem került sor, a rendszer így nem tud az "
"Interneten levő gépekkel kapcsolatot teremteni. Vagyis a telepítés sem tud "
"folytatódni, hacsak nincs kéznél a Debian CD-ROM-telepítőkészlet első lemeze "
"vagy egy ún. 'Netinst' CD-ROM, vagy pedig a helyi hálóról ki nem lehet "
"pótolni a kellő csomagokat."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Ha bizonytalan a helyes döntésben, ne lépjen tovább alapértelmezett útvonal "
"nélkül: a probléma alapos megoldása érdekében inkább érdeklődjön rendszere "
"adminisztrátoránál."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:60
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Drótnélküli hálózat újrakonfigurálása"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:65
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "A hálózat konfigurálása dinamikus címzéssel (DHCP)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "IP-cím:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"Az IP-cím számítógépenként egyedi, és négy darab, pontokkal elválasztott "
"számból áll. Ha nem tudja, mit írjon ide, beszéljen az illetékes hálózati "
"adminisztrátorral."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Hibás IP-cím"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"A megadott IP-cím hibás, az x.x.x.x mintát kellene követnie, ahol az x-ek "
"255-nél nem nagyobb természetes számokat jelölnek. Írja be ismét."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Pont-pont cím:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"A pont-pont cím a pont-pont hálózat másik végpontját állapítja meg. Ha nem "
"tudja a megfelelő értéket, beszéljen az illetékes hálózati "
"adminisztrátorral. A pont-pont cím négy darab, pontokkal elválasztott "
"számból áll."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid "Netmask:"
msgstr "Hálózati maszk:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"A hálózati maszk a jelen géppel egy alhálózatba tartozó gépeket jelöli ki. "
"Ha nem tudja a megfelelő értéket, beszéljen az illetékes hálózati "
"adminisztrátorral. A hálózati maszk négy darab, pontokkal elválasztott "
"számból áll."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid "Gateway:"
msgstr "Átjáró:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"Az átjáró egy IP-cím (vagyis négy darab, pontokkal elválasztott számból "
"áll), ami az átjáró-útválasztót (alapértelmezett útválasztót) jelöli ki. A "
"helyi hálóból kifelé (például az Internetre) irányuló forgalmat ez az "
"útválasztó kezeli. Egyes ritka esetekben (amikor nincs közbeeső "
"útvonalválasztó) ezt a mezőt üresen hagyhatja. Ha a kérdésre nem tudja a "
"helyes választ, beszéljen az illetékes hálózati adminisztrátorral."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Elérhetetlen átjáró"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "A megadott átjárócím nem elérhető."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr "Talán a megadott IP-cím, hálózati maszk és/vagy átjárócím hibás."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Az információk megfelelnek a valóságnak?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr "A jelenleg beállított hálózati paraméterek:"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""