You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

846 lines
26 KiB

#
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
#
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-24 22:15+0100\n"
"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
# Type: boolean
# Description
# Type: boolean
# Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "Wilt u het netwerk automatisch instellen (met DHCP)?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"Het netwerk kan ingesteld worden door DHCP, of handmatig waarbij u alle "
"gegevens aanreikt. Wanneer u voor DHCP kiest en het Debian-"
"installatieprogramma niet in staat is om van een DHCP-server op uw netwerk "
"een werkende configuratie te verkrijgen, heeft u de mogelijkheid om het "
"netwerk alsnog handmatig in te stellen."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid "Domain name:"
msgstr "Domeinnaam:"
# Type: string
# Description
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"De domeinnaam is het gedeelte van uw Internetadres dat rechts van uw "
"computernaam staat. Meestal eindigt een domeinnaam in .nl, .com, .net of ."
"org. Wanneer u een thuisnetwerkje aan het opzetten bent kunt u zelf een naam "
"verzinnen, al dient u er wel op te letten dat u op alle computers dezelfde "
"domeinnaam gebruikt."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Naamserveradressen:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Naamservers worden gebruikt om de bij computernamen horende netwerkadressen "
"op te zoeken. U kunt hier maximaal 3 naamservers opgeven, gescheiden door "
"spaties. Komma's werken niet. De naamservers worden bevraagd in de volgorde "
"waarin ze opgegeven zijn. Als u geen naamserver wenst te gebruiken kunt u "
"dit veld gewoon leeg laten."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Primair netwerkapparaat:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Uw systeem beschikt over meerdere netwerkapparaten. Welk netwerkapparaat "
"wilt u tijdens de Debian-installatie gebruiken als het primaire "
"netwerkapparaat?"
# Type: string
# Description
# Type: string
# Description
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "draadloos-netwerk-ESSID voor ${iface}:"
# Type: string
# Description
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} is een draadloos netwerkapparaat. Wat is de naam (de ESSID) van het "
"draadloos netwerk waarop u ${iface} wilt gebruiken?"
# Type: string
# Description
# Type: string
# Description
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "WEP-sleutel voor ${iface}:"
# Type: string
# Description
# Type: string
# Description
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Indien van toepassing dient u de WEP-beveiligingssleutel voor apparaat "
"${iface} op te geven. U kunt dit op twee manieren doen:"
# Type: string
# Description
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Als uw WEP-sleutel voldoet aan het formaat 'nnnn-nnnn-nn' of 'nnnnnnnn' (met "
"n een cijfer) kunt u het gewoon intikken in dit veld."
# Type: string
# Description
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Als uw WEP-sleutel in de vorm van een wachtwoordzin is dient u de sleutel "
"door 's:' te laten voorafgaan."
# Type: string
# Description
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Als er geen WEP-sleutel nodig is voor uw draadloos netwerk kunt u dit veld "
"leeg laten."
# Type: error
# Description
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Ongeldige WEP-sleutel"
# Type: error
# Description
# Type: error
# Description
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"De WEP-sleutel '${wepkey}' is ongeldig. Op het volgende scherm ziet u "
"instructies betreffende het juist ingeven van uw WEP-sleutel, gelieve deze "
"te lezen en vervolgens opnieuw te proberen."
# Type: error
# Description
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Ongeldige ESSID"
# Type: error
# Description
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"De ESSID '${essid}' is ongeldig. ESSIDs mogen slechts 32 karakters groot "
"zijn (maar er is geen beperking op de toegelaten karakters)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Computernaam:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Wat is de computernaam van dit systeem?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"De computernaam is ��n enkel woord waarmee uw computer in het netwerk bekend "
"staat. Als u uw computernaam niet weet neemt u best contact op met uw "
"netwerkbeheerder. Als u uw eigen thuisnetwerkje aan het opzetten bent kunt u "
"hier zelf een naam verzinnen."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Ongeldige computernaam"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "De naam '${HOSTNAME}' is ongeldig."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
"z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
"not begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Een geldige computernaam mag enkel cijfers (0-9), kleine letters (a-z), en "
"mintekens bevatten. Tevens dient de computernaam minstens 2 en maximaal 63 "
"karakters lang te zijn, en mag hij niet beginnen of eindigen met een "
"minteken."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Fout"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden en het netwerk-configuratieproces is afgebroken. U "
"kunt het opnieuw proberen vanuit het hoofdmenu van het installatieprogramma."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Er zijn geen netwerkapparaten gedetecteerd."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Er zijn geen netwerkapparaten gevonden. Dit betekent dat het "
"installatiesysteem geen netwerkapparaten gedetecteerd heeft."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Mogelijk vereist uw netwerkkaart, als u er een heeft, een specifieke niet-"
"geladen module. Om deze module te laden dient u terug te gaan naar de "
"automatische netwerk-hardwareherkenning."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "Infrastructuur netwerk (Managed), Ad-hoc netwerk (Peer to peer)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Soort draadloos netwerk:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Draadloze netwerken lopen in een van twee modussen: 'ad-hoc' of 'managed'. "
"Wanneer u een echt draadloos toegangspunt (access point) gebruikt loopt uw "
"netwerk normaal in de 'managed'-modus. Als een andere computer uw 'access "
"point' is loopt uw netwerk waarschijnlijk in 'ad-hoc'-modus."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "'Draadloos netwerk'-configuratie"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
msgstr "Er wordt gezocht naar draadloze toegangspunten ..."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:131
msgid "<none>"
msgstr "<geen>"
# Type: text
# Description
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:135
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Draadloos ethernet (802.11x)"
# Type: text
# Description
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:139
msgid "wireless"
msgstr "draadloos"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:143
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet of Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:147
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:151
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:155
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Seri�le-lijn IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:159
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "Parallelle-poort IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:163
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Punt-naar-punt-protocol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:167
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:171
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN punt-naar-punt-protocol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:175
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Kanaal-naar-kanaal"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:179
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Echte kanaal-naar-kanaal"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Onderling communicatiemiddel voor gebruikers"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:191
msgid "Unknown interface"
msgstr "Onbekend netwerkapparaat"
# Type: text
# Description
# Prebaseconfig progress bar item
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:196
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Netwerk wordt geconfigureerd ..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:201
msgid "Configure the network"
msgstr "Het netwerk configureren"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "DHCP-computernaam:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Mogelijk dient u hier een DHCP-computernaam in te voeren. Als u een "
"kabelmodem gebruikt dient u hier wellicht een gebruikersnummer in te voeren."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "De meeste andere gebruikers kunnen dit leeg laten."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Netwerk instellen met DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:15
msgid "This may take some time."
msgstr "Dit kan enige tijd duren."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Automatische netwerkconfiguratie is gelukt"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Er is geen DHCP-client-programma gevonden"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
"Er is geen DHCP-client-programma gevonden. Dit pakket vereist 'pump'- of "
"'dhcp-client'- programma's."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "Het DHCP-configuratieproces wordt afgebroken."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Automatische netwerkconfiguratie opnieuw proberen"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr "Automatische netwerkconfiguratie met DHCP-computernaam proberen"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Configure network manually"
msgstr "Netwerk handmatig configureren"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "${wifireconf}"
msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Netwerkconfiguratie nu niet uitvoeren"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Volgende netwerkconfiguratiestap:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Op dit punt kunt u kiezen om de automatische netwerkconfiguratie nogmaals te "
"proberen (dit kan helpen als de DHCP-server op het netwerk traag is) of om "
"het netwerk handmatig in te stellen. Sommige DHCP-servers vereisen dat de "
"client een bepaalde DHCP-computernaam verstuurt, in dat geval kunt u er ook "
"voor kiezen om de automatische netwerkconfiguratie opnieuw te proberen met "
"een door u opgegeven computernaam."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Automatische netwerkconfiguratie is mislukt"
# Type: note
# Description
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
"Het netwerk waarop u zich bevindt maakt waarschijnlijk geen gebruik van het "
"DHCP-protocol. Al is het ook mogelijk dat de DHCP-server erg traag reageert, "
"of dat er ergens iets van netwerkhardware niet goed werkt."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Doorgaan met geen standaard route?"
# Type: boolean
# Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Automatische netwerkconfiguratie is gelukt. Er is echter geen standaard "
"route ingesteld: het systeem weet bijgevolg niet hoe te communiceren met "
"computers op het Internet. Verder gaan met de installatie is onmogelijk "
"tenzij u beschikt over de eerste CD van een offici�le Debian-set, een "
"'Netinst'-CD, of alle pakketten beschikbaar heeft op het lokale netwerk."
# Type: boolean
# Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Bij twijfel gaat u best niet verder zonder standaard route: neem contact op "
"met uw lokale netwerkbeheerder in verband met dit probleem."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:60
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Draadloos netwerk opnieuw configureren"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:65