You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

784 lines
25 KiB

# Turkish messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003, 2004 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
19 years ago
# Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>, 2004.
# Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
# Özgür Murat Homurlu <ozgurmurat@gmx.net>, 2004.
# Halil Demirezen <halild@bilmuh.ege.edu.tr>, 2004.
# Murat Demirten <murat@debian.org>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-26 06:00+0300\n"
"Last-Translator: Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "Ağ DHCP ile otomatik yapılandırılsın mı?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"Ağ, DHCP ile veya tüm bilgileri elle girerek yapılandırılabilir. Şayet DHCP "
"kullanmayı seçer ve DHCP sunucusundan çalışır durumda bir yapılandırma "
"alamazsanız, DHCP denemesinden sonra ağınızı elle yapılandırmak için size "
"bir fırsat daha verilecektir."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid "Domain name:"
msgstr "Alan adı:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Alan adı size ait Internet adresinin bir bölümüdür ve makine adının sağ "
"tarafında yer alır. Bu ad genellikle .com, .net veya .org şeklinde biter. "
"Eğer bir ev ağı ayarlıyorsanız herhangi bir ad seçebilirsiniz, fakat tüm "
"makinelerde aynı alan adını kullandığınızdan emin olun."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Alan adı sunucusu adresleri:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Alan adı sunucuları ağ üzerindeki makine adlarının bulunması için "
"kullanılır. Lütfen en fazla 3 alan adı sunucusuna ait IP adresini (makine "
"adını değil) aralarda boşluk bırakarak girin. Virgül kullanmayın. "
"Listedeki ilk adres, ilk olarak sorgulanacak sunucudur. Eğer bir alan adı "
"sunucusu kullanmak istemiyorsanız bu alanı boş bırakın."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Birincil ağ arayüzü:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Sisteminizde birden fazla sayıda ağ arayüzü var. Debian kurulumu sırasında "
"birincil ağ arayüzü olarak bunlardan birisini seçin."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "${iface} için kablosuz ESSID:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} bir kablosuz ağ arayüzüdür. Lütfen ${iface} üzerinden kullanmak "
"istediğiniz kablosuz ağın adını (ESSID) girin. Eğer mevcut ağlardan "
"birisini kullanmak istiyorsanız bu alanı boş bırakın."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "Kablosuz ${iface} aygıtı için WEP anahtarı:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Eğer kablosuz ${iface} aygıtı için tanımlı bir WEP güvenlik anahtarı varsa, "
"lütfen bu anahtarı girin. Bunu yapmanın iki yolu var:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Şayet WEP anahtarınız, n herhangi bir rakam olmak üzere, 'nnnn-nnnn-nn' veya "
"'nnnnnnnn' biçimindeyse, anahtarı olduğu gibi bu alana girin."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"WEP anahtarınız bir geçiş parolası biçimindeyse başına 's:' ekleyin (tırnak "
"işaretlerini kullanmayın)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Kablosuz ağ için herhangi bir WEP anahtarı tanımlı değilse, doğal olarak bu "
"alanı boş bırakacaksınız."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Geçersiz WEP anahtarı"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"'${wepkey}' WEP anahtarı geçersiz. Lütfen bir sonraki ekranda WEP "
"anahtarının doğru şekilde nasıl girileceğini tarif eden talimatları "
"dikkatlice okuyun ve tekrar deneyin."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Geçersiz ESSID"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"\"${essid}\" geçersiz bir ESSID. ESSID'ler her türden karakteri içermekle "
"birlikte, en fazla 32 karakterden oluşur."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Makine adı:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Lütfen bu sisteme ait makine adını girin."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Makine adı, sisteminizi ağa tanıtan tek bir sözcükten oluşmaktadır. Makine "
"adınızın ne olduğunu bilmiyorsanız, sistem yöneticinize başvurun. Şayet "
"kendi ev ağınızı kuruyorsanız, herhangi bir ad kullanabilirsiniz."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Geçersiz makine adı"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "\"${hostname}\" geçersiz bir makine adı."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
"z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
"not begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Geçerli bir makine adı; sadece 0-9 arasında rakamlar, a-z arasında Türkçe "
"olmayan küçük harfler ve eksi ('-') işareti içermeli; 2 ilâ 63 karakter "
"uzunluğunda olmalı, sonunda ve başında eksi işareti bulunmamalıdır."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Hata"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Bir hata oluştu ve ağ yapılandırması iptal edildi. Kurulum ana menüsüne "
"dönerek tekrar deneyebilirsiniz."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Herhangi bir ağ arayüzü algılanamadı"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Herhangi bir ağ arayüzü bulunamadı. Kurulum sistemi bir ağ aygıtı bulamadı."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Eğer bir ağ kartınız varsa, belirli bir çekirdek modülünü yüklemeniz "
"gerekebilir. Bunu yapmak için ağ donanımının algılandığı adıma geri dönün."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "Planlı ağ (Managed), Plansız ağ (Ad-hoc, Peer to peer)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Kablosuz ağ türü:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Kablosuz ağlar Planlı (Managed) veya Plansız (Ad-hoc) olarak sınıflanır. "
"Eğer gerçek türde bir erişim noktası kullanıyorsanız, bu bir Planlı ağdır. "
"Şayet erişim noktanız bir başka bilgisayar ise, ağınız Plansız ağdır."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Kablosuz ağ yapılandırması"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
msgstr "Kablosuz erişim noktaları araştırılıyor..."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:131
msgid "<none>"
msgstr "<hiçbiri>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:135
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Kablosuz ethernet (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:139
msgid "wireless"
msgstr "kablosuz"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:143
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet veya Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:147
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:151
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:155
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Seri-hat IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:159
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "Paralel-port IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:163
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Noktadan-noktaya protokolü (Point-to-Point)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:167
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv4 içinde IPv6 (IPv6-in-IPv4)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:171
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Noktadan-noktaya protokolü (ISDN Point-to-Point Protocol)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:175
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Kanaldan-kanala (Channel-to-channel)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:179
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Gerçek kanaldan-kanala (Real channel-to-channel)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Kullanıcılar arası bağlantı aracı (Inter-user communication vehicle)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:191
msgid "Unknown interface"
msgstr "Bilinmeyen arayüz"
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:196
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Ağ yapılandırılıyor..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:201
msgid "Configure the network"
msgstr "Ağı yapılandır"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "DHCP makine adı:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Bir DHCP makine adı vermeniz gerekebilir. Eğer bir kablo modem "
"kullanıyorsanız, bu aşamada bir kullanıcı hesap adı girmeniz zorunlu "
"olabilir."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "Çoğu durumda bu alan boş bırakabilir."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Ağınız DHCP ile yapılandırılıyor"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:15
msgid "This may take some time."
msgstr "Bu işlem biraz zaman alabilir."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Otomatik ağ yapılandırması başarıyla tamamlandı"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Herhangi bir DHCP istemcisi bulunamadı"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
"Herhangi bir DHCP istemcisi bulunamadı. Bu paket pump veya dhcp-client "
"istemcilerine gereksinim duyar."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "DHCP yapılandırması iptal edilecek."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Otomatik ağ yapılandırmasını tekrar dene"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr "Otomatik ağ yapılandırmasını bir DHCP makine ismi girerek tekrar dene"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Configure network manually"
msgstr "Ağı elle yapılandır"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "${wifireconf}"
msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Ağı şu an yapılandırma"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Ağ yapılandırma yöntemi:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Buradan itibaren, DHCP ile otomatik ağ yapılandırmasını tekrar denemeyi (ki "
"DHCP sunucunuz çok geç yanıt veriyorsa iş görebilir) veya ağı elle "
"yapılandırmayı seçebilirsiniz. Bazı DHCP sunucuları istemci tarafından "
"gönderilen bir DHCP makine adı gerektirebildiğinden, DHCP ile otomatik ağ "
"yapılandırmasını böyle bir makine adı girerek tekrar etmeyi de "
"seçebilirsiniz."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Otomatik ağ yapılandırması başarısızlıkla sonuçlandı"
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
"Ağınız büyük bir olasılıkla DHCP protokolü kullanmıyor. DHCP sunucusunun "
"yavaşlığı veya bir kısım ağ donanımının doğru şekilde çalışmıyor olması "
"daihtimal dahilinde."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Öntanımlı bir yönlendirici olmadan devam edilsin mi?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Otomatik ağ yapılandırması başarıyla sonuçlandı. Bununla beraber herhangi "
"bir öntanımlı yönlendirici ayarlanmamış; yani sistem İnternet üzerindeki "
"makinelerle nasıl haberleşeceğini bilmiyor. Bu durum, resmi Debian "
"CD'lerinin birincisine veya ağ üzerinden kurulum yapan bir 'Netinst' CD'sine "
"sahip değilseniz veya gerekli bütün paketleri yerel ağda bulundurmuyorsanız "
"kuruluma devam etmenizi imkansız hale getirecektir."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Eğer emin değilseniz, bir öntanımlı yönlendiricinin yokluğunda kuruluma "
"devam etmemelisiniz. Bu sorunla ilgili olarak yerel ağ yöneticinizle "
"irtibata geçin."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:60
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Kablosuz ağı yapılandır"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:65
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Ağı dinamik adresleme (DHCP) ile yapılandır"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "IP adresi:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3