You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

563 lines
15 KiB

# translation of da.po to Danish
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Translators, please read /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-11-14 09:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-12 20:52+0100\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Domain name:"
msgstr ""
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Dom�nenavnet er den del af din internetadresse, der er til h�jre for dit "
"maskinnavn. Det ender oftest p� .com, .net, .edu, .org eller .dk. Hvis du er "
"p� et hjemmenetv�rk kan du selv finde p� et, men s�rg for at alle dine "
"computere bruger samme dom�nenavn."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Name servers addresses:"
msgstr ""
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The first server in the list will be "
"the first to be queried. If you don't want to use any name server, just "
"leave this field blank."
msgstr ""
"Angiv IP-adressen (ikke v�rtsnavne) p� op til tre navneservere adskilt med "
"mellemrum. Brug ikke kommaer. Serverne vil blive forespurgt i den "
"r�kkef�lge, de er angivet. Hvis du ikke �nsker at bruge navneservere, kan du "
"blot lade dette felt v�re tomt."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Interface:"
msgstr ""
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
#, fuzzy
msgid ""
"Please choose the interface you want to configure. All currently detected "
"interfaces on your system are shown below. Please choose the type of your "
"primary network interface. This interface will be used for installing the "
"Debian system (via NFS or HTTP)."
msgstr ""
"F�lgende netkort blev fundet. V�lg typen p� det prim�re netkort, som du vil "
"bruge til at installere Debiansystemet (via NFS eller HTTP)."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:28
msgid "Error while activating the network"
msgstr ""
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:28
#, fuzzy
msgid "An error occurred while activating the network."
msgstr "Der skete en fejl og jeg kan ikke forts�tte."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:34
msgid "Hostname:"
msgstr ""
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:34
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr ""
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:34
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
"If you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Maskinnavnet er et enkelt ord, der identificerer dit system p� netv�rket. "
"Hvis du ikke ved, hvad dit maskinnavn b�r v�re, b�r du sp�rge din "
"netv�rksadministrator. Hvis du laver dit eget hjemmenetv�rk, kan du selv "
"finde p� et navn."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:44
msgid "Invalid hostname"
msgstr ""
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:44
#, fuzzy
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Maskinnavnet \"${hostname}\" er ugyldigt."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:44
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
"Gyldige maskinnavne indeholder kun bogstaver, tal og minustegn, er mellem 2 "
"og 63 tegn lange - og starter og slutter ikke med et minustegn."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid "Error"
msgstr ""
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid ""
"An error occured and the network configuration process had been aborted. You "
"may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:59
#, fuzzy
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Der blev ikke fundet nogen netkort."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:59
#, fuzzy
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device."
msgstr ""
"Der blev ikke fundet nogen netkort. Det vil sige at installationssystemet "
"ikke kunne finde et netkort. Hvis du har et netkort, kan det v�re at dets "
"modul endnu ikke er blevet valgt. G� tilbage til 'Find netv�rksudstyr'."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:59
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you really "
"own one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:68
msgid "<none>"
msgstr "<ingen>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:72
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet eller Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:76
msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
msgstr "PC-Card (PCMCIA) Ethernet eller Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:80
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:88
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Seriel-linje IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:92
msgid "Parallel-line IP"
msgstr "Parallel-linje IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:96
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Point-to-Point protokol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:100
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:104
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Point-to-Point protokol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:108
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:112
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "�gte channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:116
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:120
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:124
msgid "Unknown interface"
msgstr "Ukendt netkort"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr ""
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
#, fuzzy
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Du kan v�re n�dt til at angive et DHCP-v�rtsnavn. Hvis du bruger et "
"kabelmodem, skal du muligvis angive et kontonummer her. De fleste andre "
"brugere kan blot lade feltet v�re tomt."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12 ../netcfg-static.templates:47
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Er disse oplysninger korrekte?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12 ../netcfg-static.templates:47
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" netkort = ${interface}\n"
" maskinnavn = ${hostname}\n"
" dom�ne = ${domain}\n"
" dhcp-v�rtsnav = ${dhcp_hostname}\n"
" navneservere = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "S�tter netv�rket op via DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:27
msgid "This may take a few minutes."
msgstr "Det kan tage nogle minutter."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "No DHCP client found"
msgstr ""
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
#, fuzzy
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Denne pakke kr�ver pakken pump eller dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr "DHCP-netv�rksops�tning"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:44
#, fuzzy
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "S�t n�tv�rket op via DHCP"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
#, fuzzy
msgid "IP address:"
msgstr "IP-adresse?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP-adressen er unik for din computer og best�r af fire numre adskilt af "
"punktummer. Hvis du ikke ved, hvad du skal bruge her, b�r du sp�rge din "
"netv�rksadministrator."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
#, fuzzy
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "punkt-til-punkt-adresse?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
#, fuzzy
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Punkt-til-punkt-adressen bruges til at definere den anden ende af et punkt-"
"til-punkt-netv�rk. Sp�rg din netv�rksadministrator hvis du ikke kender "
"v�rdien. Netmasken skal angives som fire tal adskilt af punktummer."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
#, fuzzy
msgid "Netmask:"
msgstr "Netmaske?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Netmasken bruges til at afg�re hvilke maskiner der er lokale p� dit netv�rk. "
"Sp�rg din netv�rksadministrator hvis du ikke kender v�rdien. Netmasken skal "
"angives som fire tal adskilt af punktummer."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
#, fuzzy
msgid "Gateway:"
msgstr "Gateway?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
#, fuzzy
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"Dette er en IP-adresse (fire numre adskilt af punktummer), der angiver din "
"gateway, ogs� kaldet standard-routeren. Al trafik, der skal ud fra dit "
"lokale netv�rk (for eksempel til Internettet) sendes gennem denne. Kun i "
"sj�ldne tilf�lde har du ingen router. I s� fald kan du lade dette felt v�re "
"tomt. Hvis du ikke kender svaret p� dette sp�rgsm�l, b�r du sp�rge din "
"netv�rksadministrator."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:38
msgid "Unreachable gateway"
msgstr ""
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:38
#, fuzzy
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Den angivne gateway kan ikke n�es."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:38
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Du kan have skrevet forkert, da du angav IP-adresse, netmaske og/eller "
"gateway."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:47
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" netkort = ${interface}\n"
" maskinnavn = ${hostname}\n"
" dom�ne = ${domain}\n"
" IP-adresse = ${ipaddress}\n"
" netmaske = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" punkt-til-punkt = ${pointopoint}\n"
" navneservere = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-static.templates:62
msgid "Static Network Configuration"
msgstr "Statisk netv�rksops�tning"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:67
#, fuzzy
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "S�t n�tv�rket op via DHCP"
#~ msgid "Choose the domain name."
#~ msgstr "V�lg dom�nenavn."
#~ msgid "Choose the DNS Server Addresses"
#~ msgstr "V�lg adressen p� DNS-serveren"
#~ msgid "Choose an interface."
#~ msgstr "V�lg netkort"
#~ msgid "An error occured."
#~ msgstr "Fejl!"
#~ msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
#~ msgstr "Noget gik galt, da jeg fors�gte at aktivere dit netv�rk."
#~ msgid "Enter the system's hostname."
#~ msgstr "Angiv dit systems maskinnavn."
#~ msgid "Feel free to retry."
#~ msgstr "Du kan evt. fors�ge igen."
#~ msgid "What is your dhcp hostname?"
#~ msgstr "Hvad er dit dhcp-v�rtsnavn?"
#~ msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
#~ msgstr "Fandt ingen dhcp-klient. Kan ikke forts�tte."
#~ msgid "Is this configuration correct?"
#~ msgstr "Er denne ops�tning korrekt?"
#~ msgid "Configure a static network"
#~ msgstr "S�t statisk netv�rk op"
#~ msgid "I will now configure the network."
#~ msgstr "Jeg vil nu s�tte netv�rket op."
#~ msgid ""
#~ "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#~ msgstr ""
#~ "Det kan tage nogen tid. Det b�r dog ikke tage mere end et par minutter."
#~ msgid "${ifchoices}"
#~ msgstr "${ifchoices}"
#~ msgid "debian"
#~ msgstr "debian"