Browse Source

Danish update

r6074
master
Claus Hindsgaul 19 years ago
parent
commit
276a3705da
  1. 2
      debian/changelog
  2. 97
      debian/po/da.po

2
debian/changelog

@ -8,6 +8,8 @@ netcfg (0.32) unstable; urgency=low
- Update Japanese translation (ja.po)
* Petter Reinholdtsen
- Updated nb.po.
* Claus Hindsgaul
- Update da (Danish) translation.
-- Petter Reinholdtsen <pere@debian.org> Fri, 14 Nov 2003 15:26:00 +0100

97
debian/po/da.po

@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-11-14 09:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-12 20:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-14 19:05+0100\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Domain name:"
msgstr ""
msgstr "Domænenavn:"
#. Type: string
#. Description
@ -42,12 +42,11 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Name servers addresses:"
msgstr ""
msgstr "Navneserver-adresser:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The first server in the list will be "
@ -55,53 +54,52 @@ msgid ""
"leave this field blank."
msgstr ""
"Angiv IP-adressen (ikke værtsnavne) på op til tre navneservere adskilt med "
"mellemrum. Brug ikke kommaer. Serverne vil blive forespurgt i den "
"rækkefølge, de er angivet. Hvis du ikke ønsker at bruge navneservere, kan du "
"blot lade dette felt være tomt."
"mellemrum. Brug ikke kommaer. Den første server i listen vil blive forespurgt "
"først. Hvis du ikke ønsker at bruge navneservere, kan du blot lade dette felt "
"stå tomt."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Interface:"
msgstr ""
msgstr "Netkort:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
#, fuzzy
msgid ""
"Please choose the interface you want to configure. All currently detected "
"interfaces on your system are shown below. Please choose the type of your "
"primary network interface. This interface will be used for installing the "
"Debian system (via NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Følgende netkort blev fundet. Vælg typen på det primære netkort, som du vil "
"bruge til at installere Debiansystemet (via NFS eller HTTP)."
"Vælg det netkort, du vil sætte op. De allerede fundne netkort på dit system "
"er vist herunder. Vælg dit primære netkorts type. Dette netkort vil blive brugt "
"til at installere Debiansystemet (via NFS eller HTTP)."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:28
msgid "Error while activating the network"
msgstr ""
msgstr "Fejl under aktivering af netværket"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:28
#, fuzzy
msgid "An error occurred while activating the network."
msgstr "Der skete en fejl og jeg kan ikke fortsætte."
msgstr "Der skete en fejl under aktivering af netværket."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:34
msgid "Hostname:"
msgstr ""
msgstr "Værtsnavn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:34
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr ""
msgstr "Angiv dette systems værtsnavn."
#. Type: string
#. Description
@ -121,14 +119,13 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:44
msgid "Invalid hostname"
msgstr ""
msgstr "Ugyldigt værtsnavn"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:44
#, fuzzy
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Maskinnavnet \"${hostname}\" er ugyldigt."
msgstr "Navnet \"${hostname}\" er ugyldigt."
#. Type: error
#. Description
@ -145,7 +142,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid "Error"
msgstr ""
msgstr "Fejl"
#. Type: error
#. Description
@ -154,25 +151,24 @@ msgid ""
"An error occured and the network configuration process had been aborted. You "
"may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Der opstod en fejl og netværks-opsætningen er blevet afbrudt. Du kan forsøge "
"igen fra installationens hovedmenu."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:59
#, fuzzy
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Der blev ikke fundet nogen netkort."
msgstr "Der blev ikke fundet nogen netkort"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:59
#, fuzzy
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device."
msgstr ""
"Der blev ikke fundet nogen netkort. Det vil sige at installationssystemet "
"ikke kunne finde et netkort. Hvis du har et netkort, kan det være at dets "
"modul endnu ikke er blevet valgt. Gå tilbage til 'Find netværksudstyr'."
"ikke kunne finde et netkort."
#. Type: error
#. Description
@ -181,6 +177,9 @@ msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you really "
"own one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Det kan være nødvendigt at indlæse et bestemt modul til dit netkort, hvis du "
"virkelig har sådan et. For at gøre dette, skal du gå tilbage til "
"netværksudstyrssøgnings-trinnet."
#. Type: text
#. Description
@ -276,25 +275,23 @@ msgstr "Ukendt netkort"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr ""
msgstr "DHCP-værtsnavn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
#, fuzzy
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Du kan være nødt til at angive et DHCP-værtsnavn. Hvis du bruger et "
"kabelmodem, skal du muligvis angive et kontonummer her. De fleste andre "
"brugere kan blot lade feltet være tomt."
"kabelmodem, skal du muligvis angive et kontonummer her."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr ""
msgstr " De fleste andre brugere kan blot lade feltet være tomt."
#. Type: boolean
#. Description
@ -306,7 +303,7 @@ msgstr "Er disse oplysninger korrekte?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12 ../netcfg-static.templates:47
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr ""
msgstr "Aktuel netværksopsætning:"
#. Type: boolean
#. Description
@ -340,20 +337,19 @@ msgstr "Det kan tage nogle minutter."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "No DHCP client found"
msgstr ""
msgstr "Fandt ingen DHCP-klient"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
#, fuzzy
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Denne pakke kræver pakken pump eller dhcp-client."
msgstr "Fandt ingen DHCP-klient. Denne pakke kræver pakken pump eller dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr ""
msgstr "Opsætningen af DHCP afbrydes."
#. Type: text
#. Description
@ -366,16 +362,14 @@ msgstr "DHCP-netv
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:44
#, fuzzy
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Sæt nætværket op via DHCP"
msgstr "Sæt nætværket op med dynamisk adressering (DHCP)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
#, fuzzy
msgid "IP address:"
msgstr "IP-adresse?"
msgstr "IP-adresse:"
#. Type: string
#. Description
@ -392,14 +386,12 @@ msgstr ""
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
#, fuzzy
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "punkt-til-punkt-adresse?"
msgstr "Punkt-til-punkt-adresse:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
#, fuzzy
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
@ -413,9 +405,8 @@ msgstr ""
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
#, fuzzy
msgid "Netmask:"
msgstr "Netmaske?"
msgstr "Netmaske:"
#. Type: string
#. Description
@ -432,14 +423,12 @@ msgstr ""
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
#, fuzzy
msgid "Gateway:"
msgstr "Gateway?"
msgstr "Gateway:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
#, fuzzy
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
@ -448,7 +437,7 @@ msgid ""
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"Dette er en IP-adresse (fire numre adskilt af punktummer), der angiver din "
"Din gateway er en IP-adresse (fire numre adskilt af punktummer), der angiver din "
"gateway, også kaldet standard-routeren. Al trafik, der skal ud fra dit "
"lokale netværk (for eksempel til Internettet) sendes gennem denne. Kun i "
"sjældne tilfælde har du ingen router. I så fald kan du lade dette felt være "
@ -459,20 +448,18 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:38
msgid "Unreachable gateway"
msgstr ""
msgstr "Kunne ikke nå gateway"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:38
#, fuzzy
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Den angivne gateway kan ikke nåes."
msgstr "Den angivne gateway-adresse kan ikke nåes."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:38
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgid "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Du kan have skrevet forkert, da du angav IP-adresse, netmaske og/eller "
"gateway."
@ -510,9 +497,8 @@ msgstr "Statisk netv
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:67
#, fuzzy
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Sæt nætværket op via DHCP"
msgstr "Sæt nætværket op med statisk adressering"
#~ msgid "Choose the domain name."
#~ msgstr "Vælg domænenavn."
@ -560,3 +546,4 @@ msgstr "S
#~ msgid "debian"
#~ msgstr "debian"

Loading…
Cancel
Save