Browse Source

Updated Bulgarian translation (bg.po).

r16030
master
Ognyan Kulev 18 years ago
parent
commit
30ec170aba
  1. 26
      debian/po/bg.po

26
debian/po/bg.po

@ -16,12 +16,12 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: bg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-16 15:47-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-22 21:07+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-22 17:54+0300\n"
"Last-Translator: Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#. Type: boolean
#. Description
@ -468,9 +468,8 @@ msgstr "Това може да отнеме известно време."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
#, fuzzy
msgid "Network autoconfiguration has succeeded!"
msgstr "Статична мрежова настройка"
msgstr "Автоматичната мрежова настройка успя!"
#. Type: error
#. Description
@ -493,23 +492,20 @@ msgstr "Процесът на настройка на DHCP ще бъде пре
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
#, fuzzy
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Статична мрежова настройка"
msgstr "Нов опит за автоматична мрежова настройка"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
#, fuzzy
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr "Динамична мрежова настройка (DHCP)"
msgstr "Нов опит за автоматична мрежова настройка, използвайки DHCP hostname"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
#, fuzzy
msgid "Configure network manually"
msgstr "Настройка на мрежата"
msgstr "Ръчна настройка на мрежата"
#. Type: select
#. Choices
@ -520,16 +516,14 @@ msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
#, fuzzy
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Настройка на мрежата"
msgstr "Без настройка на мрежата засега"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
#, fuzzy
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Мрежова Настройка"
msgstr "Начин за мрежова настройка:"
#. Type: select
#. Description
@ -541,13 +535,13 @@ msgid ""
"servers need a specific DHCP hostname, so you can choose to enter such a "
"hostname before retrying DHCP."
msgstr ""
"Грешка при автоматичното настройване на мрежата. Това може да е предизвикано от бавен DHCP сървър в мрежата, така че може би искате да пробвате пак. Ако Вашата мрежа не използва DHCP за автоматична настройка, можете вместо това да я настроите ръчно. Също така някои DHCP сървъри изискват конкретен DHCP hostname, така че може да изберете въвеждането на такъв преди да пробвате отново DHCP."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:41
#, fuzzy
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Настройка на мрежата"
msgstr "Пренастройка на безжичната мрежа"
#. Type: text
#. Description

Loading…
Cancel
Save