Browse Source

Updated Bulgarian translation (bg.po).

r14161
master
Ognyan Kulev 18 years ago
parent
commit
34c17a3ad4
  1. 34
      debian/po/bg.po

34
debian/po/bg.po

@ -16,24 +16,22 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: bg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-04-14 18:34-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-05 17:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-22 21:07+0300\n"
"Last-Translator: Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
#, fuzzy
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "Настройка на мрежата чрез DHCP"
msgstr "Автоматична настройка на мрежата чрез DHCP?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
@ -44,8 +42,7 @@ msgstr ""
"Мрежата може да бъде настроена или чрез DHCP, или чрез ръчно въвеждане на "
"всичката нужна информация. Ако изберете DHCP и инсталаторът не успее да "
"вземе работеща настройка от DHCP сървър, ще Ви бъде дадена възможност да "
"настроите Вашата мрежа ръчно след опита да я настроите чрез DHCP. Ако не сте "
"уверен, изберете DHCP."
"настроите Вашата мрежа ръчно след опита да я настроите чрез DHCP."
#. Type: string
#. Description
@ -76,7 +73,6 @@ msgstr "Адреси на DNS сървъри:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
#, fuzzy
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
@ -84,10 +80,7 @@ msgid ""
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Моля въведете IP адреси (не имена на хостове) на не повече от 3 DNS сървъра, "
"разделени с интервали. Не използвайте запетайки. Първият сървър в списъка ще "
"бъде първият, който ще се пита. Ако не искате да използвате DNS сървър, "
"просто оставете полето празно."
"DNS сървърите се използват за търсене на имена на хостове в мрежата. Моля въведете IP адреси (не имена на хостове) на не повече от 3 DNS сървъра, разделени с интервали. Не използвайте запетайки. Първият сървър в списъка ще бъде първият, който ще се пита. Ако не искате да използвате DNS сървър, просто оставете полето празно."
#. Type: select
#. Description
@ -126,20 +119,17 @@ msgstr ""
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
#, fuzzy
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "Ключ WEP за ${iface}:"
msgstr "Ключ WEP за безжично устройство ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
#, fuzzy
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Ако има такава възможност, въведете WEP security key за устройство ${iface}. "
"Има два начина да направите това:"
"Ако има такава възможност, въведете WEP security key за безжичното устройство ${iface}. Има два начина да направите това:"
#. Type: string
#. Description
@ -300,13 +290,13 @@ msgstr ""
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr ""
msgstr "Инфраструктурна (Managed) мрежа, Разхвърляна мрежа (peer to peer)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr ""
msgstr "Вид на безжичната мрежа:"
#. Type: select
#. Description
@ -316,19 +306,19 @@ msgid ""
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Безжичните мрежи са или managed, или ad-hoc. Ако използвате действителна точка на достъп от някакъв вид, Вашата мрежа е Managed. Ако друг компютър е Вашата точка на достъп (access point), тогава мрежата е ad-hoc."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
#, fuzzy
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Статична мрежова настройка"
msgstr "Безжична мрежова настройка"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
msgstr ""
msgstr "Търсене на безжични точки на достъп..."
#. Type: text
#. Description

Loading…
Cancel
Save