Browse Source

Danish update

r1109
master
Claus Hindsgaul 21 years ago
parent
commit
4e707ce295
  1. 59
      debian/po/da.po

59
debian/po/da.po

@ -2,21 +2,20 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
# Translators, please read /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-20 23:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2002-10-22 18:24+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
@ -100,7 +99,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr ""
msgstr "Maskinnavnet \"${hostname}\" er ugyldigt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
@ -109,6 +108,9 @@ msgid ""
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
"Gyldige maskinnavne indeholder kun bogstaver, tal og minustegn, er "
"mellem 2 og 63 tegn lange - og starter og slutter ikke med et "
"minustegn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
@ -127,16 +129,15 @@ msgstr "Der blev ikke fundet nogen netkort."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
#, fuzzy
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Configure network hardware'."
msgstr ""
"Der blev ikke fundet nogen netkort. Hvis du har et netkort, kan det være at "
"dets modul ikke er blevet valgt endnu.\n"
" Gå tilbage til 'Sæt netværksudstyr op'."
"Der blev ikke fundet nogen netkort. Det vil sige at installationssystemet ikke "
"kunne finde et netkort. Hvis du har et netkort, kan det være at "
"dets modul endnu ikke er blevet valgt. Gå tilbage til 'Sæt netværksudstyr op'."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
@ -145,7 +146,6 @@ msgstr "Hvad er dit dhcp-v
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
#, fuzzy
msgid ""
"In some situations, you may need to supply a DHCP host name. These "
"situations are rare. Most commonly, it applies to cable modem users. If you "
@ -153,7 +153,7 @@ msgid ""
"Otherwise, you can just leave this blank."
msgstr ""
"I nogle situationer er det nødvendigt at angive et DHCP-værtsnavn. Det er "
"dog sjældent nødvendigt. Oftest kan det ske for brugere af kabelmodemmer. "
"dog sjældent nødvendigt. Oftest gælder det brugere af kabelmodemmer. "
"Hvis du bruger kabelmodem, skal du muligvis angive et kontonummer her. "
"Ellers kan du blot lade feltet være tomt."
@ -185,8 +185,7 @@ msgstr "Jeg vil nu s
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:21
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr ""
"Det kan tage nogen tid. Det bør dog ikke tage mere end et par minutter."
msgstr "Det kan tage nogen tid. Det bør dog ikke tage mere end et par minutter."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:26
@ -216,22 +215,20 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
#, fuzzy
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "IP-adresse?"
msgstr "punkt-til-punkt-adresse?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
#, fuzzy
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Netmasken bruge til at afgøre hvilke maskiner der er lokale på dit netværk. "
"Spørg din netværksadministrator hvis du ikke kender værdien. Netmasken skal "
"angives som fire tal adskilt af punktummer."
"Punkt-til-punkt-adressen bruges til at definere den anden ende af et "
"punkt-til-punkt-netværk. Spørg din netværksadministrator hvis du ikke kender "
"værdien. Netmasken skal angives som fire tal adskilt af punktummer."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:18
@ -245,7 +242,7 @@ msgid ""
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Netmasken bruge til at afgøre hvilke maskiner der er lokale på dit netværk. "
"Netmasken bruges til at afgøre hvilke maskiner der er lokale på dit netværk. "
"Spørg din netværksadministrator hvis du ikke kender værdien. Netmasken skal "
"angives som fire tal adskilt af punktummer."
@ -278,8 +275,7 @@ msgstr "Den angivne gateway kan ikke n
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:36
msgid ""
"You may have made an error entering your ipaddress, netmask and/or gateway."
msgid "You may have made an error entering your ipaddress, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Du kan have skrevet forkert, da du angav IP-adresse, netmaske og/eller "
"gateway."
@ -291,7 +287,6 @@ msgstr "Er denne ops
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:43
#, fuzzy
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
@ -302,16 +297,18 @@ msgid ""
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" netkort = ${interface}\n"
" maskinnavn = ${hostname}\n"
" domæne = ${domain}\n"
" IP-adresse = ${ipaddress}\n"
" netmaske = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" navneservere = ${nameservers}"
" netkort = ${interface}\n"
" maskinnavn = ${hostname}\n"
" domæne = ${domain}\n"
" IP-adresse = ${ipaddress}\n"
" netmaske = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" punkt-til-punkt = ${pointopoint}\n"
" navneservere = ${nameservers}"
#~ msgid "${ifchoices}"
#~ msgstr "${ifchoices}"
#~ msgid "debian"
#~ msgstr "debian"

Loading…
Cancel
Save