Browse Source

Added Swedish translation

r1415
master
Martin Sjögren 21 years ago
parent
commit
5335fc8d27
  1. 7
      debian/changelog
  2. 307
      debian/po/sv.po

7
debian/changelog

@ -1,3 +1,10 @@
netcfg (0.21) UNRELEASED; urgency=low
* Martin Sjögren
- Added sv.po (thanks to David Weinehall)
-- Martin Sjogren <md9ms@mdstud.chalmers.se> Thu, 28 Nov 2002 22:20:36 +0100
netcfg (0.20) unstable; urgency=low
* Matt Kraai:

307
debian/po/sv.po

@ -0,0 +1,307 @@
# Swedish translation for netcfg
# Copyright (C) 2002 David Kimdon
# This file is distributed under the same license as the netcfg package.
# David Weinehall <tao@kernel.org>, 2002.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg 0.20\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-20 23:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-27 15:20+0100\n"
"Last-Translator: David Weinehall <tao@kernel.org>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Välj domännamn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Domännamnet är den del av din internetadress som finns på höger sida av "
"värdnamnet. Domännamnet slutar oftast med .com, .net, .edu, .org eller .se. "
"Om du installerar ett nätverk för hemmabruk kan du hitta på "
"någonting, men se till att du använder samma domännamn på alla dina datorer."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Välj adresser till namnservrar"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Ange IP-adressen (inte värdnamnen) för upp till 3 namnservrar, åtskilda "
"av blanksteg. Använd inte komman. Servrarna kommer att utfrågas i den "
"ordning du anger dem. Om du inte vill använda några namnservrar, kan du "
"lämna fältet tomt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr "Välj ett nätverkskort."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid ""
"The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Följande nätverkskort har hittats. Välj typen av nätverkskort du vill "
"använda för att installera Debiansystemet (via NFS eller HTTP)."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "An error occured."
msgstr "Ett fel uppstod."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Någonting gick fel vid aktiveringen av ditt nätverk."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Ange systemets värdnamn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
"If you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Värdnamnet är ett ord som identifierar ditt system på nätverket. "
"Om du inte vet vad ditt värdnamn skall vara bör du fråga din "
"nätverksadministratör. Om du installerar ett nätverk för hemmabruk kan "
"du hitta på ett namn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Värdnamnet \"${hostname}\" är ogiltigt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
"Giltiga värdnamn får endast bestå av alfanumeriska tecken samt "
"minustecken, måste vara mellan 2 och 63 tecken långt, och får inte börja "
"eller sluta med ett minustecken."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Ett fel uppstod. Kan inte fortsätta."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Om du vill kan du försöka igen."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid "No interfaces were detected."
msgstr "Inga nätverkskort kunde hittas."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Configure network hardware'."
msgstr ""
"Installationsprogrammet kunde inte hitta några nätverkskort. Om du har ett "
"nätverkskort kan det vara så att dess modul inte är vald. Gå tillbaka "
"till menyn 'Konfigurera nätverkshårdvara'."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Vad är ditt dhcp-värdnamn?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"In some situations, you may need to supply a DHCP host name. These "
"situations are rare. Most commonly, it applies to cable modem users. If you "
"are a cable modem user, you might need to specify an account number here. "
"Otherwise, you can just leave this blank."
msgstr ""
"I vissa situationer kan du behöva ange ett DHCP-värdnamn. Detta är "
"dock ovanligt. Oftast gäller det de som använder kabelmodem. Om du använder "
"dig av ett kabelmodem, kan du behöva ange ett kontonummer här. I annat "
"fall kan du lämna fältet tomt."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Är dessa inställningar korrekta?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" nätverkskort = ${interface}\n"
" värdnamn = ${hostname}\n"
" domän = ${domain}\n"
" dhcp-värdnamn = ${dhcp_hostname}\n"
" namnservrar = ${nameservers}"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:21
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Nätverket kommer nu att konfigureras."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:21
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Det här kan ta ett tag. Det bör dock inte ta längre än ett par minuter."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:26
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Inga DHCP-klienter funna. Kan inte fortsätta."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:26
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Det här paketet kräver paketen pump eller dhcp-client."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address?"
msgstr "IP-adress?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP-adressen är unik för din dator och består av fyra nummer åtskilda av "
"punkter. Om du inte vet vad du skall ange här bör du fråga din "
"nätverksadministratör."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "Punkt-till-punkt-adress?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Punkt-till-punkt-adressen används för att bestämma den andra ändpunkten "
"i ett punkt-till-punkt-nätverk. Om du inte vet vad du skall ange här "
"bör du fråga din nätverksadministratör. Punkt-till-punkt-adressen skall "
"anges som fyra nummer åtskilda av punkter."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:18
msgid "Netmask?"
msgstr "Nätmask?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:18
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Nätmasken används för att bestämma vilka maskiner som är lokala på ditt "
"nätverk. Om du inte vet vad du skall ange här bör du fråga din "
"nätverksadministratör. Nätmasken anges som fyra nummer åtskilda av "
"punkter."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:26
msgid "Gateway?"
msgstr "Gateway?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:26
msgid ""
"This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
"gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
"outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
"router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Det här är en IP-adress (fyra nummer åtskilda av punkter) som anger "
"din gateway, även kallad standard-routern. All trafik som skall ut från "
"ditt lokala nätverk (exempelvis sådan som skall till Internet) sänds via "
"den routern. I ovanliga fall finns ingen router, i sådana all lämnar du "
"det här fältet tomt. Om du inte vet vad du skall ange här bör du fråga din "
"nätverksadministratör."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:36
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "Den gateway du angav kan inte nås."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:36
msgid ""
"You may have made an error entering your ipaddress, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Du kan ha skrivit fel när du angav din IP-adress, nätmask och/eller gateway."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:43
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Är de här inställningarna korrekta?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:43
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" nätverkskort = ${interface}\n"
" värdnamn = ${hostname}\n"
" domän = ${domain}\n"
" IP-adress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" punkt-till-punkt = ${pointopoint}\n"
" namnservrar = ${nameservers}"
Loading…
Cancel
Save