Browse Source

Updated Dutch translation

r17310
master
Bart Cornelis 18 years ago
parent
commit
61af8dc9a7
  1. 292
      debian/po/nl.po

292
debian/po/nl.po

@ -14,9 +14,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-29 10:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-17 13:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-29 16:35+0100\n"
"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -32,18 +31,8 @@ msgstr "Wilt u het netwerk automatisch instellen (met DHCP)?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"Het netwerk kan ingesteld worden door DHCP, of handmatig waarbij u alle "
"gegevens aanreikt. Wanneer u voor DHCP kiest en het Debian-"
"installatieprogramma niet in staat is om van een DHCP-server op uw netwerk "
"een werkende configuratie te verkrijgen, heeft u de mogelijkheid om het "
"netwerk alsnog handmatig in te stellen."
msgid "Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a working configuration from a DHCP server on your network, you will be given the opportunity to configure your network manually after the attempt to configure it by DHCP."
msgstr "Het netwerk kan ingesteld worden door DHCP, of handmatig waarbij u alle gegevens aanreikt. Wanneer u voor DHCP kiest en het Debian-installatieprogramma niet in staat is om van een DHCP-server op uw netwerk een werkende configuratie te verkrijgen, heeft u de mogelijkheid om het netwerk alsnog handmatig in te stellen."
#. Type: string
#. Description
@ -56,17 +45,8 @@ msgstr "Domeinnaam:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"De domeinnaam is het gedeelte van uw Internetadres dat rechts van uw "
"computernaam staat. Meestal eindigt een domeinnaam in .nl, .com, .net of ."
"org. Wanneer u een thuisnetwerkje aan het opzetten bent kunt u hier gewoon "
"iets verzinnen, al dient u er wel op te letten dat u op alle computers "
"dezelfde domeinnaam gebruikt."
msgid "The domain name is the part of your Internet address to the right of your host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. If you are setting up a home network, you can make something up, but make sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr "De domeinnaam is het gedeelte van uw Internetadres dat rechts van uw computernaam staat. Meestal eindigt een domeinnaam in .nl, .com, .net of .org. Wanneer u een thuisnetwerkje aan het opzetten bent kunt u hier gewoon iets verzinnen, al dient u er wel op te letten dat u op alle computers dezelfde domeinnaam gebruikt."
#. Type: string
#. Description
@ -77,18 +57,8 @@ msgstr "Naamserveradressen:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Naamservers worden gebruikt om de bij computernamen horende netwerkadressen "
"op te zoeken. U kunt hier maximaal 3 naamservers opgegeven (gescheiden door "
"spaties, komma's werken niet). De naamservers worden bevraagd in de volgorde "
"waarin ze opgegeven zijn. Als u geen naamserver wenst te gebruiken kunt u "
"dit veld gewoon leeg laten."
msgid "The name servers are used to look up host names on the network. Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave this field blank."
msgstr "Naamservers worden gebruikt om de bij computernamen horende netwerkadressen op te zoeken. U kunt hier maximaal 3 naamservers opgegeven (gescheiden door spaties, komma's werken niet). De naamservers worden bevraagd in de volgorde waarin ze opgegeven zijn. Als u geen naamserver wenst te gebruiken kunt u dit veld gewoon leeg laten."
#. Type: select
#. Description
@ -99,13 +69,8 @@ msgstr "Primair netwerkapparaat:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Uw systeem beschikt over meerdere netwerkapparaten. Welk netwerkapparaat "
"wilt u tijdens de Debian-installatie gebruiken als het primaire "
"netwerkapparaat?"
msgid "Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the primary network interface while installing Debian."
msgstr "Uw systeem beschikt over meerdere netwerkapparaten. Welk netwerkapparaat wilt u tijdens de Debian-installatie gebruiken als het primaire netwerkapparaat?"
# Type: string
# Description
@ -122,13 +87,8 @@ msgstr "draadloos-netwerk-ESSID voor ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} is een draadloos netwerkapparaat. Wat is de naam (de ESSID) van het "
"draadloos netwerk waarop u ${iface} wilt gebruiken?"
msgid "${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to use any available network, leave this field blank."
msgstr "${iface} is een draadloos netwerkapparaat. Wat is de naam (de ESSID) van het draadloos netwerk waarop u ${iface} wilt gebruiken?"
# Type: string
# Description
@ -143,48 +103,32 @@ msgstr "WEP-sleutel voor ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Indien van toepassing dient u de WEP-beveiligingssleutel voor apparaat "
"${iface} op te geven. U kunt dit op twee manieren doen:"
msgid "If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device ${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr "Indien van toepassing dient u de WEP-beveiligingssleutel voor apparaat ${iface} op te geven. U kunt dit op twee manieren doen:"
# Type: string
# Description
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Als uw WEP-sleutel voldoet aan het formaat 'nnnn-nnnn-nn' of 'nnnnnnnn' (met "
"n een cijfer) kunt u het gewoon intikken in dit veld."
msgid "If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a number, just enter it as it is into this field."
msgstr "Als uw WEP-sleutel voldoet aan het formaat 'nnnn-nnnn-nn' of 'nnnnnnnn' (met n een cijfer) kunt u het gewoon intikken in dit veld."
# Type: string
# Description
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Als uw WEP-sleutel in de vorm van een wachtwoordzin is dient u de sleutel "
"door 's:' te laten voorafgaan."
msgid "If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with 's:' (without quotes)."
msgstr "Als uw WEP-sleutel in de vorm van een wachtwoordzin is dient u de sleutel door 's:' te laten voorafgaan."
# Type: string
# Description
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Als er geen WEP-sleutel nodig is voor uw draadloos netwerk kunt u dit veld "
"leeg laten."
msgid "Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this field blank."
msgstr "Als er geen WEP-sleutel nodig is voor uw draadloos netwerk kunt u dit veld leeg laten."
# Type: error
# Description
@ -199,13 +143,8 @@ msgstr "Ongeldige WEP-sleutel"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"De WEP-sleutel '${wepkey}' is ongeldig. Op het volgende scherm ziet u "
"instructies betreffende het juist ingeven van uw WEP-sleutel, gelieve deze "
"te lezen en vervolgens opnieuw te proberen."
msgid "The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr "De WEP-sleutel '${wepkey}' is ongeldig. Op het volgende scherm ziet u instructies betreffende het juist ingeven van uw WEP-sleutel, gelieve deze te lezen en vervolgens opnieuw te proberen."
# Type: error
# Description
@ -220,12 +159,8 @@ msgstr "Ongeldige ESSID"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"De ESSID '${essid}' is ongeldig. ESSIDs mogen slechts 32 karakters groot "
"zijn (er is geen beperking op de toegelaten karakters)."
msgid "The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, but may contain all kinds of characters."
msgstr "De ESSID '${essid}' is ongeldig. ESSIDs mogen slechts 32 karakters groot zijn (er is geen beperking op de toegelaten karakters)."
#. Type: string
#. Description
@ -242,16 +177,8 @@ msgstr "Wat is de computernaam van dit systeem?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"De computernaam is één enkel woord waarmee uw computer in het netwerk bekend "
"staat. Als u uw computernaam niet weet neemt u best contact op met uw "
"netwerkbeheerder. Als u uw eigen thuisnetwerkje aan het instellen bent kunt "
"u hier gewoon iets verzinnen."
msgid "The hostname is a single word that identifies your system to the network. If you don't know what your hostname should be, consult your network administrator. If you are setting up your own home network, you can make something up here."
msgstr "De computernaam is één enkel woord waarmee uw computer in het netwerk bekend staat. Als u uw computernaam niet weet neemt u best contact op met uw netwerkbeheerder. Als u uw eigen thuisnetwerkje aan het instellen bent kunt u hier gewoon iets verzinnen."
#. Type: error
#. Description
@ -268,14 +195,8 @@ msgstr "De naam '${HOSTNAME}' is ongeldig."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end "
"with a minus sign."
msgstr ""
"Een geldige computernaam mag enkel alfanumerieke karakters en mintekens "
"bevatten, moet minstens 2 en maximaal 63 karakters lang zijn, en mag niet "
"beginnen of eindigen met een minteken."
msgid "A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end with a minus sign."
msgstr "Een geldige computernaam mag enkel alfanumerieke karakters en mintekens bevatten, moet minstens 2 en maximaal 63 karakters lang zijn, en mag niet beginnen of eindigen met een minteken."
#. Type: error
#. Description
@ -286,12 +207,8 @@ msgstr "Fout"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occured and the network configuration process has been aborted. You "
"may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden en het netwerk-configuratieproces is afgebroken. U "
"kunt het opnieuw proberen vanuit het hoofdmenu van het installatieprogramma."
msgid "An error occured and the network configuration process has been aborted. You may retry it from the installation main menu."
msgstr "Er is een fout opgetreden en het netwerk-configuratieproces is afgebroken. U kunt het opnieuw proberen vanuit het hoofdmenu van het installatieprogramma."
#. Type: error
#. Description
@ -302,23 +219,14 @@ msgstr "Er zijn geen netwerkapparaten gedetecteerd."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Er zijn geen netwerkapparaten gevonden. Dit betekent dat het "
"installatiesysteem geen netwerkapparaten gedetecteerd heeft."
msgid "No network interfaces were found. The installation system was unable to find a network device."
msgstr "Er zijn geen netwerkapparaten gevonden. Dit betekent dat het installatiesysteem geen netwerkapparaten gedetecteerd heeft."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Mogelijk vereist uw netwerkkaart, als u er een heeft, een specifieke niet-"
"geladen module. Om deze module te laden dient u terug te gaan naar de "
"automatische netwerk-hardwareherkenning."
msgid "You may need to load a specific module for your network card, if you have one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr "Mogelijk vereist uw netwerkkaart, als u er een heeft, een specifieke niet-geladen module. Om deze module te laden dient u terug te gaan naar de automatische netwerk-hardwareherkenning."
#. Type: select
#. Choices
@ -335,15 +243,8 @@ msgstr "Soort draadloos netwerk:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Draadloze netwerken lopen in een van twee modussen: 'ad-hoc' of 'managed'. "
"Wanneer u een echt 'access point' gebruikt loopt uw netwerk normaal in de "
"'managed'-modus. Als een andere computer uw 'acces point' is loopt uw "
"netwerk waarschijnlijk in 'ad-hoc'-modus."
msgid "Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access point of some sort, your network is Managed. If another computer is your 'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr "Draadloze netwerken lopen in een van twee modussen: 'ad-hoc' of 'managed'. Wanneer u een echt 'access point' gebruikt loopt uw netwerk normaal in de 'managed'-modus. Als een andere computer uw 'acces point' is loopt uw netwerk waarschijnlijk in 'ad-hoc'-modus."
#. Type: text
#. Description
@ -475,12 +376,8 @@ msgstr "DHCP-computernaam:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Mogelijk dient u hier een DHCP-computernaam in te voeren. Als u een "
"kabelmodem gebruikt dient u hier wellicht een gebruikersnummer in te voeren."
msgid "You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you might need to specify an account number here."
msgstr "Mogelijk dient u hier een DHCP-computernaam in te voeren. Als u een kabelmodem gebruikt dient u hier wellicht een gebruikersnummer in te voeren."
#. Type: string
#. Description
@ -516,9 +413,7 @@ msgstr "Er is geen DHCP-client-programma gevonden"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
"Er is geen DHCP-client-programma gevonden. Dit pakket vereist 'pump'- of "
"'dhcp-client'- programma's."
msgstr "Er is geen DHCP-client-programma gevonden. Dit pakket vereist 'pump'- of 'dhcp-client'- programma's."
#. Type: error
#. Description
@ -536,9 +431,7 @@ msgstr "Automatische netwerkconfiguratie opnieuw proberen"
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr ""
"Automatische netwerkconfiguratie opnieuw proberen met opgave van een DHCP-"
"computernaam"
msgstr "Automatische netwerkconfiguratie opnieuw proberen met opgave van een DHCP-computernaam"
#. Type: select
#. Choices
@ -567,20 +460,8 @@ msgstr "Volgende netwerkconfiguratiestap:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
#, fuzzy
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"work if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure the "
"network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent by "
"the client, so you can also choose to retry DHCP network autoconfiguration "
"with a hostname that you provide."
msgstr ""
"De automatische netwerkconfiguratie is mislukt. Mogelijk is dit het gevolg "
"van een trage DHCP-server op het netwerk, in dat geval kunt u het best nog "
"eens proberen. Als uw netwerk geen DHCP gebruikt voor autoconfiguratie kunt "
"u het netwerk manueel instellen. Vergeet ook niet dat sommige DHCP-servers "
"een bepaalde DHCP-computernaam nodig hebben, u kunt zo'n computernaam "
"ingeven alvorens de DHCP-autoconfiguratie opnieuw te proberen."
msgid "From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may work if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent by the client, so you can also choose to retry DHCP network autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr "Van hieruit kunt u kiezen op de automatische netwerkconfiguratie nogmaals te proberen (dit kan helpen als de DHCP-server op het netwerk traag is) of kunt u het netwerk handmatig instellen. Sommige DHCP-servers hebben een bepaalde DHCP-computernaam nodig, in dat geval kunt u er ook voor kiezen om de automatische netwerkconfiguratie opnieuw te proberen met een door u opgegeven computernaam."
#. Type: note
#. Description
@ -591,35 +472,26 @@ msgstr "Automatische netwerkconfiguratie is mislukt"
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"This may be due to a slow DHCP server, malfunctioning network equipment, or "
"your network simply not being set up for DHCP."
msgstr ""
msgid "This may be due to a slow DHCP server, malfunctioning network equipment, or your network simply not being set up for DHCP."
msgstr "Mogelijk is dit het gevolg van een trage DHCP-server op het netwerk, slecht-werkende netwerkcomponenten, of is uw netwerk niet ingesteld met DHCP."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr ""
msgstr "Doorgaan met de standaard route?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"Network autoconfiguration was successful. However, no default route was set: "
"the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. This "
"will make it impossible to continue with the installation unless you have "
"all the Debian packages you need on the local network or on a local medium "
"such as CD-ROM."
msgstr ""
msgid "Network autoconfiguration was successful. However, no default route was set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. This will make it impossible to continue with the installation unless you have all the Debian packages you need on the local network or on a local medium such as CD-ROM."
msgstr "Automatische netwerkconfiguratie is gelukt, er is wel geen standaard route ingestelt: het systeem weet bijgevolg niet hoe te communiceren met computers op het Internet. Verder gaan met de installatie is onmogelijk tenzij u alle benodigde Debian-pakketten beschikbaar heeft op het lokale netwerk, of op een lokaal medium (vb. CD-set)."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure then you can continue and come back to the network "
"configuration step later if necessary."
msgstr ""
msgid "If you are unsure then you can continue and come back to the network configuration step later if necessary."
msgstr "Als u twijfelt kunt u nu doorgaan waarna u indien nodig later kunt terugkeren naar de netwerkconfiguratie-stap."
#. Type: text
#. Description
@ -643,15 +515,8 @@ msgstr "IP-adres:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"Het IP-adres is een uniek getal waarmee uw computer zich in het netwerk "
"identificeert. Het bestaat uit 4 door punten gescheiden getallen tussen 0 en "
"255. Als u niet weet wat hier in te vullen neemt u best contact op met uw "
"netwerkbeheerder."
msgid "The IP address is unique to your computer and consists of four numbers separated by periods. If you don't know what to use here, consult your network administrator."
msgstr "Het IP-adres is een uniek getal waarmee uw computer zich in het netwerk identificeert. Het bestaat uit 4 door punten gescheiden getallen tussen 0 en 255. Als u niet weet wat hier in te vullen neemt u best contact op met uw netwerkbeheerder."
# Type: error
# Description
@ -666,13 +531,8 @@ msgstr "Misvormd IP-adres"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"Het door u opgegeven IP-adres is misvormd. Het dient te voldoen aan de vorm "
"x.x.x.x waarbij elke 'x' een getal is kleiner dan of gelijk aan 255. U kunt "
"opnieuw proberen."
msgid "The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr "Het door u opgegeven IP-adres is misvormd. Het dient te voldoen aan de vorm x.x.x.x waarbij elke 'x' een getal is kleiner dan of gelijk aan 255. U kunt opnieuw proberen."
#. Type: string
#. Description
@ -683,16 +543,8 @@ msgstr "Punt-naar-punt-adres (PPP-adres):"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Het punt-naar-punt-adres geeft het andere eindpunt in een punt-naar-punt-"
"netwerk aan. Als u deze waarde niet weet neemt u best contact op met uw "
"netwerkbeheerder. Het punt-naar-punt-adres dient te bestaan uit vier door "
"punten gescheiden getallen tussen 0 en 255."
msgid "The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the point to point network. Consult your network administrator if you do not know the value. The point-to-point address should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr "Het punt-naar-punt-adres geeft het andere eindpunt in een punt-naar-punt-netwerk aan. Als u deze waarde niet weet neemt u best contact op met uw netwerkbeheerder. Het punt-naar-punt-adres dient te bestaan uit vier door punten gescheiden getallen tussen 0 en 255."
#. Type: string
#. Description
@ -703,15 +555,8 @@ msgstr "Netwerkmasker:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Het netwerkmasker wordt gebruikt om te bepalen welke machines tot uw lokale "
"netwerk behoren. Als u deze waarde niet weet neemt u best contact op met uw "
"netwerkbeheerder. Het netwerkmasker dient te bestaan uit vier door punten "
"gescheiden getallen tussen 0 en 255 (bijvoorbeeld: 255.255.255.0)."
msgid "The netmask is used to determine which machines are local to your network. Consult your network administrator if you do not know the value. The netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr "Het netwerkmasker wordt gebruikt om te bepalen welke machines tot uw lokale netwerk behoren. Als u deze waarde niet weet neemt u best contact op met uw netwerkbeheerder. Het netwerkmasker dient te bestaan uit vier door punten gescheiden getallen tussen 0 en 255 (bijvoorbeeld: 255.255.255.0)."
#. Type: string
#. Description
@ -722,20 +567,8 @@ msgstr "Gateway:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"De gateway is het IP-adres (vier nummers gescheiden door punten) van de "
"gateway router (ook wel de default router genoemd). Alle verkeer dat uw LAN "
"verlaat (bv. naar internet) gaat via deze router. In zeldzame omstandigheden "
"is het mogelijk dat u geen router heeft; in dat geval kunt u dit veld gewoon "
"leeg laten. Als u de waarde niet weet kunt u best contact opnemen met uw "
"netwerkbeheerder."
msgid "The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, consult your network administrator."
msgstr "De gateway is het IP-adres (vier nummers gescheiden door punten) van de gateway router (ook wel de default router genoemd). Alle verkeer dat uw LAN verlaat (bv. naar internet) gaat via deze router. In zeldzame omstandigheden is het mogelijk dat u geen router heeft; in dat geval kunt u dit veld gewoon leeg laten. Als u de waarde niet weet kunt u best contact opnemen met uw netwerkbeheerder."
#. Type: error
#. Description
@ -752,11 +585,8 @@ msgstr "Het ingevoerde gateway-adres is niet bereikbaar."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"U heeft mogelijk een fout gemaakt bij het invoeren van uw IP-adres, "
"netwerkmasker en/of gateway."
msgid "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr "U heeft mogelijk een fout gemaakt bij het invoeren van uw IP-adres, netwerkmasker en/of gateway."
#. Type: boolean
#. Description
@ -795,5 +625,3 @@ msgstr ""
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Netwerk instellen met statische adressen"
#~ msgid "Dynamic network configuration (DHCP)"
#~ msgstr "Dynamische netwerkconfiguratie (DHCP)"

Loading…
Cancel
Save