Browse Source

Added nn.po, and updated nb.po.

r2031
master
Petter Reinholdtsen 20 years ago
parent
commit
6964bff593
  1. 12
      debian/changelog
  2. 97
      debian/po/nb.po
  3. 314
      debian/po/nn.po

12
debian/changelog

@ -1,3 +1,12 @@
netcfg (0.23) UNRELEASED; urgency=low
* Petter Reinholdtsen
- Updated nb.po recieved from Bjørn Steensrud.
- Added Norwegian Nynorsk (nn.po) translations recieved from
Gaute Hvoslef Kvalnes.
-- Petter Reinholdtsen <pere@debian.org> Sun, 23 Feb 2003 15:29:30 +0100
netcfg (0.22) unstable; urgency=low
* Richard Hirst
@ -8,7 +17,8 @@ netcfg (0.22) unstable; urgency=low
* Matt Kraai
- Copy configuration to /target and make it work (closes: #177666)
* Petter Reinholdtsen
- Added Norwegian Bokmål translations recieved from Bjørn Steensrud.
- Added Norwegian Bokmål (nb.po) translations recieved from
Bjørn Steensrud.
-- Matt Kraai <kraai@debian.org> Mon, 03 Feb 2003 20:28:31 -0800

97
debian/po/nb.po

@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-20 23:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-02-02 19:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-02-05 20:48+0100\n"
"Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst@powertech.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr ""
msgstr "Velg domenenavn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
@ -27,11 +27,15 @@ msgid ""
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Domenenavnet er den delen av Internet-adressemn din som står til høyre for "
"vertsnavnet. Det er ofte noe som slutter med .no, .com, .net, eller .org. "
"Hvis du nå setter opp et hjemme-nett, kan du finne på noe, men pass på at du "
"bruker samme domenenavn på alle maskinene dine."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr ""
msgstr "Velg adresser for DNS-tjenerne"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
@ -41,11 +45,14 @@ msgid ""
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Tast inn IP-adresser (ikke vertsnavn) for opptil 3 navnetjenere, atskilt med "
"mellomrom. Ikke bruk komma. Tjenerne blir spurt i den rekkefølgen du taster "
"dem inn. Hvis du ikke vil bruke noen navnetjenere, bare la feltet stå tomt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr ""
msgstr "Velg et (nett)grensesnitt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
@ -54,6 +61,8 @@ msgid ""
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Følgende grensesnitt ble oppdaget. Velg type for ditt hoved-nettgrensesnitt "
"som du vil trenge for å installere Debian-systemet (via NFS eller HTTP)."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
@ -63,12 +72,12 @@ msgstr "Det oppsto en feil."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr ""
msgstr "Noe gikk galt da jeg forsøkte å aktivere nettet ditt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr ""
msgstr "Tast inn systemets vertsnavn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
@ -78,11 +87,15 @@ msgid ""
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Vertsnavnet er ett ord som navngir systemet ditt overfor nettet. Hvis du "
"ikke vet hva vertsnavnet bør være, så snakk med din nettverksadministrator. "
"Hvis du er i ferd med å sette opp ditt eget hjemmenett kan du bare finne på "
"noe her."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr ""
msgstr "Vertsnavnet «${hostname}» er ugyldig."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
@ -91,21 +104,24 @@ msgid ""
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
"Et gyldig vertsnavn må bare inneholde tall, bostaver og minus-tegn, være "
"mellom 2 og 63 tegn langt, og kan ikke begynne eller slutte med et minus-"
"tegn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr ""
msgstr "Det oppsto en feil og jeg kan ikke fortsette."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr ""
msgstr "Prøv omigjen om du vil."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid "No interfaces were detected."
msgstr ""
msgstr "Kunne ikke oppdage noen grensesnitt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
@ -115,11 +131,15 @@ msgid ""
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Configure network hardware'."
msgstr ""
"Fant ingen nettverksgrensesnitt. Det betyr at installasjonssystemet ikke "
"klarte å finne en nettverksenhet. Hvis du har et nettverkskort i maskinen "
"kan det hende at modulen for dette ikke er valgt ennå. Gå tilbake til «Sett "
"opp nettverks-maskinvare»."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr ""
msgstr "Hva er ditt DHCP-vertsnavn?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
@ -129,11 +149,15 @@ msgid ""
"are a cable modem user, you might need to specify an account number here. "
"Otherwise, you can just leave this blank."
msgstr ""
"I noen situasjoner kan det være at du må oppgi et DHCP-vertsnavn. Slike "
"situasjoner er sjeldne. Som regel dreier det seg om kabelmodem-brukere. "
"Hvis du bruker kabelmodem må du kanskje oppgi et kontonummer her. Ellers "
"kan du la det stå åpent."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
msgid "Is this information correct?"
msgstr ""
msgstr "Er disse opplysningene riktige?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
@ -144,31 +168,36 @@ msgid ""
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" grensesnitt = ${interface}\n"
" vertsnavn = ${hostname}\n"
" domene = ${domain}\n"
" dhcp vertsnavn = ${dhcp_hostname}\n"
" navnetjenere = ${nameservers}"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:21
msgid "I will now configure the network."
msgstr ""
msgstr "Jeg skal nå sette opp nettverket."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:21
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr ""
msgstr "Dette kan ta litt tid. Det burde ikke ta mer enn et minutt eller to."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:26
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr ""
msgstr "Fant ingen dhcp-klient. Jeg kan ikke fortsette."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:26
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
msgstr "Denne pakken trenger punp eller dhcp-klient."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address?"
msgstr ""
msgstr "IP-adresse?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
@ -177,11 +206,14 @@ msgid ""
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP-adressen er entydig for din maskin og består av fire tall atskilt med "
"punktum. Spør din nettverksadministrator hvis du ikke vet hva du skal bruke "
"her."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Pointopoint address?"
msgstr ""
msgstr "Punktilpunkt-adresse?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
@ -191,11 +223,14 @@ msgid ""
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Punktilpunkt-adressen brukes for å finne den andre enden av et punkt-til-"
"punkt-nett. Spør din nettverksadministrator hvis du ikke vet verdien. "
"Punktilpunkt-adressen skal oppgis som fire tall atskilt med punktum."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:18
msgid "Netmask?"
msgstr ""
msgstr "Nettmaske?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:18
@ -204,11 +239,14 @@ msgid ""
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Nettmasken brukes til å bestemme hvilke maskiner som hører til ditt lokale "
"nettverk. Spør din nettverksadministrator hvis du ikke kjenner v erdien. "
"Nettmasken skal oppgis som fire tall atskilt med punktum."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:26
msgid "Gateway?"
msgstr ""
msgstr "Portner?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:26
@ -220,22 +258,27 @@ msgid ""
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Dette er en IP-adresse (fire tall atskilt med punktum) som tilhører portner-"
"ruteren, også kalt default ruter. All trafikk som går ut av lokalnettet (f."
"eks. til Internet) sendes gjennom denne ruteren. I sjeldne tilfeller kan det "
"være at du ikke har noen, la det da stå åpent. Hvis du ikke kjenner rett "
"svar på dette spørsmålet, snakk med din nettverksadministrator."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:36
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr ""
msgstr "Det går ikke an å komme fram til portneren du oppga."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:36
msgid ""
"You may have made an error entering your ipaddress, netmask and/or gateway."
msgstr ""
msgstr "Du kan ha oppgitt feil IP-adresse, nettmaske og/eller portneradresse."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:43
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr ""
msgstr "Er disse innstillingene riktige?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:43
@ -249,3 +292,11 @@ msgid ""
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" grensesnitt = ${interface}\n"
" vertsnavn = ${hostname}\n"
" domene = ${domain}\n"
" ipdaresse....${ipadress}\n"
" netmaske = ${netmask}\n"
" portner = ${gateway}\n"
" punktilpunkt = ${pointopoint}\n"
" navnetjenere = ${nameservers}"

314
debian/po/nn.po

@ -0,0 +1,314 @@
# translation of debian-installer.po to Norwegian Nynorsk
# #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'#
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>, 2003
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-20 23:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-02-07 20:41+0100\n"
"Last-Translator: Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"#-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\n"
"X-Generator: KBabel 1.0\n"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Vel domenenamnet."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Domenenamnet er den delen av Internett-adressa som ligg til høgre for "
"vertsnamnet. Domenenamnet sluttar ofte på «.no», «.com», «.net» eller «."
"org». Dersom du set opp eit heimenettverk, kan du finna på eit domenenamn, "
"men pass på at du brukar det same på alle datamaskinene."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Vel adressene til DNS-tenarane"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Oppgi IP-adressene (ikkje vertsnamna) til opptil tre namnetenarar, delt med "
"mellomrom. Bruk ikkje komma. Tenarane blir brukte i den rekkjefølgja du "
"skriv dei. Dersom du ikkje vil bruka namnetenarar, kan du la feltet stå tomt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr "Vel eit grensesnitt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid ""
"The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Dei følgjande grensesnitta vart funne. Vel det primære "
"nettverksgrensesnittet du vil bruka for å installera Debian-systemet (via "
"NFS eller HTTP)."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "An error occured."
msgstr "Det oppstod ein feil."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Noko gjekk gale då nettverket vart aktivert."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Oppgi vertsnamnet til systemet."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
"If you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Vertsnamnet er eit namn som identifiserer systemet på nettverket. Dersom du "
"ikkje veit kva vertsnamnet bør vera, bør du kontakta "
"nettverksadministratoren. Dersom du set opp ditt eige heimenettverk, kan du "
"finna på eit vertsnamn sjølv."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Vertsnamnet «${hostname}» er ugyldig."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
"Eit gyldig vertsnamn kan berre innehalda alfanumeriske teikn og "
"minusteiknet. Det må vera mellom 2 og 63 teikn langt, og kan ikkje starta "
"eller slutta med eit minusteikn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Ein feil oppstod, kan ikkje halda fram."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Prøv gjerne på nytt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid "No interfaces were detected."
msgstr "Fann ingen grensesnitt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Configure network hardware'."
msgstr ""
"Installasjonssystemet klarte ikkje finna nokon nettverkseining. Dersom du "
"har eit nettverkskort, kan det henda modulen for kortet ikkje er valt. Gå "
"tilbake til «Oppsett av nettverksmaskinvare»."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Kva er DHCP-vertsnamnet?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"In some situations, you may need to supply a DHCP host name. These "
"situations are rare. Most commonly, it applies to cable modem users. If you "
"are a cable modem user, you might need to specify an account number here. "
"Otherwise, you can just leave this blank."
msgstr ""
"Av og til kan det vera nødvendig å oppgi eit DHCP-vertsnamn, til dømes "
"dersom du brukar kabelmodem. I så fall kan det henda du må oppgi eit "
"kontonummer her. Viss ikkje, kan du la feltet stå tomt."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Er denne informasjonen rett?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" grensesnitt = ${interface}\n"
" vertsnamn = ${hostname}\n"
" domene = ${domain}\n"
" DHCP-vertsnamn = ${dhcp_hostname}\n"
" namnetenarar = ${nameservers}"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:21
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Nettverket blir no sett opp."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:21
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Dette kan ta litt tid, men neppe meir enn eit minutt eller to."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:26
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Fann ingen DHCP-klient. Kan ikkje halda fram."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:26
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Denne pakken treng pump eller dhcp-client."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address?"
msgstr "IP-adresse?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP-adressa er unik for denne datamaskina og er bygd opp av fire tal skilde "
"med mellomrom. Dersom du ikkje veit kva du skal bruka her, bør du ta kontakt "
"med nettverksadministratoren."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "Punkt-til-punkt-adresse?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Punkt-til-punkt-adressa blir brukt til å finna det andre endepunktet i punkt-"
"til-punkt-nettverket. Ta kontakt med nettverksadministratoren dersom du "
"ikkje veit kva for verdi du skal bruka. Punkt-til-punkt-adressa skal "
"skrivast som fire tal med punktum mellom."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:18
msgid "Netmask?"
msgstr "Nettmaske?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:18
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Nettmaska blir brukt til å avgjera kva for maskiner som er på det lokale "
"nettverket. Ta kontakt med nettverksadministratoren dersom du ikkje veit kva "
"for verdi du skal bruka. Nettmaska skal skrivast som fire tal med punktum "
"mellom."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:26
msgid "Gateway?"
msgstr "Portnar?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:26
msgid ""
"This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
"gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
"outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
"router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Dette er ei IP-adresse (fire tal skilde med punktum) som høyrer til portnar-"
"rutaren, òg kalla standardrutar. All trafikk som går ut av lokalnettet (til "
"dømes til Internett) blir sendt gjennom denne rutaren. I sjeldne tilfelle "
"kan det henda du ikkje har nokon rutar. I så fall skal feltet stå tomt. "
"Dersom du ikkje veit kva du bør svara, kan du ta kontakt med "
"nettverksadministratoren."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:36
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "Det går ikkje an å koma fram til portnaren du oppgav."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:36
msgid ""
"You may have made an error entering your ipaddress, netmask and/or gateway."
msgstr "Du kan ha oppgitt feil IP-adresse, nettmaske og/eller portnaradresse."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:43
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Er desse innstillingane rette?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:43
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" grensesnitt = ${interface}\n"
" vertsnamn = ${hostname}\n"
" domene = ${domain}\n"
" ip-adresse...${ipadress}\n"
" nettmaske = ${netmask}\n"
" portnar = ${gateway}\n"
" punk-til-punkt= ${pointopoint}\n"
" namnetenarar = ${nameservers}"
Loading…
Cancel
Save