Browse Source

Clean up some po file encoding mess

r1767
master
Martin Sjögren 20 years ago
parent
commit
6a592cd7e6
  1. 130
      debian/po/sv.po

130
debian/po/sv.po

@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Välj domännamn."
msgstr "Välj domännamn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
@ -28,15 +28,15 @@ msgid ""
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Domännamnet är den del av din internetadress som finns på höger sida av "
"värdnamnet. Domännamnet slutar oftast med .com, .net, .edu, .org eller .se. "
"Om du installerar ett nätverk för hemmabruk kan du hitta på "
"någonting, men se till att du använder samma domännamn på alla dina datorer."
"Domännamnet är den del av din internetadress som finns på höger sida av "
"värdnamnet. Domännamnet slutar oftast med .com, .net, .edu, .org eller .se. "
"Om du installerar ett nätverk för hemmabruk kan du hitta på "
"någonting, men se till att du använder samma domännamn på alla dina datorer."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Välj adresser till namnservrar"
msgstr "Välj adresser till namnservrar"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
@ -46,15 +46,15 @@ msgid ""
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Ange IP-adressen (inte värdnamnen) för upp till 3 namnservrar, åtskilda "
"av blanksteg. Använd inte komman. Servrarna kommer att utfrågas i den "
"ordning du anger dem. Om du inte vill använda några namnservrar, kan du "
"lämna fältet tomt."
"Ange IP-adressen (inte värdnamnen) för upp till 3 namnservrar, åtskilda "
"av blanksteg. Använd inte komman. Servrarna kommer att utfrågas i den "
"ordning du anger dem. Om du inte vill använda några namnservrar, kan du "
"lämna fältet tomt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr "Välj ett nätverkskort."
msgstr "Välj ett nätverkskort."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
@ -63,8 +63,8 @@ msgid ""
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Följande nätverkskort har hittats. Välj typen av nätverkskort du vill "
"använda för att installera Debiansystemet (via NFS eller HTTP)."
"Följande nätverkskort har hittats. Välj typen av nätverkskort du vill "
"använda för att installera Debiansystemet (via NFS eller HTTP)."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
@ -74,12 +74,12 @@ msgstr "Ett fel uppstod."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Någonting gick fel vid aktiveringen av ditt nätverk."
msgstr "Någonting gick fel vid aktiveringen av ditt nätverk."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Ange systemets värdnamn."
msgstr "Ange systemets värdnamn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
@ -89,15 +89,15 @@ msgid ""
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Värdnamnet är ett ord som identifierar ditt system på nätverket. "
"Om du inte vet vad ditt värdnamn skall vara bör du fråga din "
"nätverksadministratör. Om du installerar ett nätverk för hemmabruk kan "
"du hitta på ett namn."
"Värdnamnet är ett ord som identifierar ditt system på nätverket. "
"Om du inte vet vad ditt värdnamn skall vara bör du fråga din "
"nätverksadministratör. Om du installerar ett nätverk för hemmabruk kan "
"du hitta på ett namn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Värdnamnet \"${hostname}\" är ogiltigt."
msgstr "Värdnamnet \"${hostname}\" är ogiltigt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
@ -106,24 +106,24 @@ msgid ""
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
"Giltiga värdnamn får endast bestå av alfanumeriska tecken samt "
"minustecken, måste vara mellan 2 och 63 tecken långt, och får inte börja "
"Giltiga värdnamn får endast bestå av alfanumeriska tecken samt "
"minustecken, måste vara mellan 2 och 63 tecken långt, och får inte börja "
"eller sluta med ett minustecken."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Ett fel uppstod. Kan inte fortsätta."
msgstr "Ett fel uppstod. Kan inte fortsätta."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Om du vill kan du försöka igen."
msgstr "Om du vill kan du försöka igen."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid "No interfaces were detected."
msgstr "Inga nätverkskort kunde hittas."
msgstr "Inga nätverkskort kunde hittas."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
@ -133,14 +133,14 @@ msgid ""
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Configure network hardware'."
msgstr ""
"Installationsprogrammet kunde inte hitta några nätverkskort. Om du har ett "
"nätverkskort kan det vara så att dess modul inte är vald. Gå tillbaka "
"till menyn 'Konfigurera nätverkshårdvara'."
"Installationsprogrammet kunde inte hitta några nätverkskort. Om du har ett "
"nätverkskort kan det vara så att dess modul inte är vald. Gå tillbaka "
"till menyn 'Konfigurera nätverkshårdvara'."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Vad är ditt dhcp-värdnamn?"
msgstr "Vad är ditt dhcp-värdnamn?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
@ -150,15 +150,15 @@ msgid ""
"are a cable modem user, you might need to specify an account number here. "
"Otherwise, you can just leave this blank."
msgstr ""
"I vissa situationer kan du behöva ange ett DHCP-värdnamn. Detta är "
"dock ovanligt. Oftast gäller det de som använder kabelmodem. Om du använder "
"dig av ett kabelmodem, kan du behöva ange ett kontonummer här. I annat "
"fall kan du lämna fältet tomt."
"I vissa situationer kan du behöva ange ett DHCP-värdnamn. Detta är "
"dock ovanligt. Oftast gäller det de som använder kabelmodem. Om du använder "
"dig av ett kabelmodem, kan du behöva ange ett kontonummer här. I annat "
"fall kan du lämna fältet tomt."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Är dessa inställningar korrekta?"
msgstr "Är dessa inställningar korrekta?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
@ -169,31 +169,31 @@ msgid ""
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" nätverkskort = ${interface}\n"
" värdnamn = ${hostname}\n"
" domän = ${domain}\n"
" dhcp-värdnamn = ${dhcp_hostname}\n"
" nätverkskort = ${interface}\n"
" värdnamn = ${hostname}\n"
" domän = ${domain}\n"
" dhcp-värdnamn = ${dhcp_hostname}\n"
" namnservrar = ${nameservers}"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:21
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Nätverket kommer nu att konfigureras."
msgstr "Nätverket kommer nu att konfigureras."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:21
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Det här kan ta ett tag. Det bör dock inte ta längre än ett par minuter."
msgstr "Det här kan ta ett tag. Det bör dock inte ta längre än ett par minuter."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:26
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Inga DHCP-klienter funna. Kan inte fortsätta."
msgstr "Inga DHCP-klienter funna. Kan inte fortsätta."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:26
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Det här paketet kräver paketen pump eller dhcp-client."
msgstr "Det här paketet kräver paketen pump eller dhcp-client."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
@ -207,9 +207,9 @@ msgid ""
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP-adressen är unik för din dator och består av fyra nummer åtskilda av "
"punkter. Om du inte vet vad du skall ange här bör du fråga din "
"nätverksadministratör."
"IP-adressen är unik för din dator och består av fyra nummer åtskilda av "
"punkter. Om du inte vet vad du skall ange här bör du fråga din "
"nätverksadministratör."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
@ -224,15 +224,15 @@ msgid ""
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Punkt-till-punkt-adressen används för att bestämma den andra ändpunkten "
"i ett punkt-till-punkt-nätverk. Om du inte vet vad du skall ange här "
"bör du fråga din nätverksadministratör. Punkt-till-punkt-adressen skall "
"anges som fyra nummer åtskilda av punkter."
"Punkt-till-punkt-adressen används för att bestämma den andra ändpunkten "
"i ett punkt-till-punkt-nätverk. Om du inte vet vad du skall ange här "
"bör du fråga din nätverksadministratör. Punkt-till-punkt-adressen skall "
"anges som fyra nummer åtskilda av punkter."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:18
msgid "Netmask?"
msgstr "Nätmask?"
msgstr "Nätmask?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:18
@ -241,9 +241,9 @@ msgid ""
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Nätmasken används för att bestämma vilka maskiner som är lokala på ditt "
"nätverk. Om du inte vet vad du skall ange här bör du fråga din "
"nätverksadministratör. Nätmasken anges som fyra nummer åtskilda av "
"Nätmasken används för att bestämma vilka maskiner som är lokala på ditt "
"nätverk. Om du inte vet vad du skall ange här bör du fråga din "
"nätverksadministratör. Nätmasken anges som fyra nummer åtskilda av "
"punkter."
#. Description
@ -261,29 +261,29 @@ msgid ""
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Det här är en IP-adress (fyra nummer åtskilda av punkter) som anger "
"din gateway, även kallad standard-routern. All trafik som skall ut från "
"ditt lokala nätverk (exempelvis sådan som skall till Internet) sänds via "
"den routern. I ovanliga fall finns ingen router, i sådana all lämnar du "
"det här fältet tomt. Om du inte vet vad du skall ange här bör du fråga din "
"nätverksadministratör."
"Det här är en IP-adress (fyra nummer åtskilda av punkter) som anger "
"din gateway, även kallad standard-routern. All trafik som skall ut från "
"ditt lokala nätverk (exempelvis sådan som skall till Internet) sänds via "
"den routern. I ovanliga fall finns ingen router, i sådana all lämnar du "
"det här fältet tomt. Om du inte vet vad du skall ange här bör du fråga din "
"nätverksadministratör."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:36
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "Den gateway du angav kan inte nås."
msgstr "Den gateway du angav kan inte nås."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:36
msgid ""
"You may have made an error entering your ipaddress, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Du kan ha skrivit fel när du angav din IP-adress, nätmask och/eller gateway."
"Du kan ha skrivit fel när du angav din IP-adress, nätmask och/eller gateway."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:43
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Är de här inställningarna korrekta?"
msgstr "Är de här inställningarna korrekta?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:43
@ -297,9 +297,9 @@ msgid ""
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" nätverkskort = ${interface}\n"
" värdnamn = ${hostname}\n"
" domän = ${domain}\n"
" nätverkskort = ${interface}\n"
" värdnamn = ${hostname}\n"
" domän = ${domain}\n"
" IP-adress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"

Loading…
Cancel
Save