Browse Source

Updated bulgarian translation (bg.po).

r6839
master
Ognyan Kulev 19 years ago
parent
commit
6ff56de747
  1. 59
      debian/po/bg.po

59
debian/po/bg.po

@ -16,13 +16,12 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: bg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-12-13 11:31-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2003-12-19 20:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-12-21 09:22+0200\n"
"Last-Translator: Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#. Type: select
#. Choices
@ -45,7 +44,12 @@ msgid ""
"configuration from a DHCP server on your network, you will be given the "
"opportunity to configure your network manually after the atempt to configure "
"it by DHCP. If unsure choose DHCP."
msgstr "Мрежата може да бъде настроена или чрез DHCP, или чрез ръчно въвеждане на всичката нужна информация. Ако изберете DHCP и инсталаторът не успее да вземе работеща настройка от DHCP сървър, ще Ви бъде дадена възможност да настроите Вашата мрежа ръчно след опита да я настроите чрез DHCP. Ако не сте уверен, изберете DHCP."
msgstr ""
"Мрежата може да бъде настроена или чрез DHCP, или чрез ръчно въвеждане на "
"всичката нужна информация. Ако изберете DHCP и инсталаторът не успее да "
"вземе работеща настройка от DHCP сървър, ще Ви бъде дадена възможност да "
"настроите Вашата мрежа ръчно след опита да я настроите чрез DHCP. Ако не сте "
"уверен, изберете DHCP."
#. Type: string
#. Description
@ -62,8 +66,8 @@ msgid ""
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Домейнът е частта от Вашия Интернет адрес, която е отдясно на пълното "
"име на хоста. Често е нещо, завършващо на .com, .net, .edu или .org. Ако "
"Домейнът е частта от Вашия Интернет адрес, която е отдясно на пълното име на "
"хоста. Често е нещо, завършващо на .com, .net, .edu или .org. Ако "
"настройвате домашна мрежа, може да си измислите такъв, но се уверете, че "
"използвате един и същ домейн на всички компютри."
@ -162,9 +166,12 @@ msgstr "Името \"${hostname}\" е невалидно."
#: ../netcfg-common.templates:56
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign. If must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end "
"sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end "
"with a minus sign."
msgstr "Валидно име на хост може да съдържа само букви от латинската азбука, цифри и знака минус, да бъде между 2 и 63 знака дълго, и да не започва или завършва със знака минус."
msgstr ""
"Валидно име на хост е такова, което съдържа само букви от латинската азбука, цифри и "
"знака минус. То трябва да бъде между 2 и 63 знака дълго и да не започва или завършва "
"със знака минус."
#. Type: error
#. Description
@ -178,7 +185,9 @@ msgstr "Грешка"
msgid ""
"An error occured and the network configuration process has been aborted. You "
"may retry it from the installation main menu."
msgstr "Получена е грешка и процесът на настройка на мрежата е прекъснат. От главното инсталационно меню можете да пуснете настройката отначало."
msgstr ""
"Получена е грешка и процесът на настройка на мрежата е прекъснат. От "
"главното инсталационно меню можете да пуснете настройката отначало."
#. Type: error
#. Description
@ -192,7 +201,9 @@ msgstr "Не са открити мрежови интерфейси"
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr "Не са открити мрежови интерфейси. Инсталиращата система не откри мрежово устройство."
msgstr ""
"Не са открити мрежови интерфейси. Инсталиращата система не откри мрежово "
"устройство."
#. Type: error
#. Description
@ -202,8 +213,8 @@ msgid ""
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Може да се наложи да заредите специфичен модул за Вашата мрежова карта, ако "
"наистина имате такава. За това се върнете към стъпката за разпознаване "
"на мрежовия хардуер."
"наистина имате такава. За това се върнете към стъпката за разпознаване на "
"мрежовия хардуер."
#. Type: text
#. Description
@ -322,8 +333,8 @@ msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Може да е нужно да доставите име на DHCP сървър. Ако използвате кабелен модем, "
"може да се наложи да предоставите номер на акаунт."
"Може да е нужно да доставите име на DHCP сървър. Ако използвате кабелен "
"модем, може да се наложи да предоставите номер на акаунт."
#. Type: string
#. Description
@ -401,7 +412,9 @@ msgstr "Искате ли да пробвате отново да настрои
msgid ""
"No IP address was offered during DHCP network configuration. DHCP servers "
"are sometimes really slow. If you wish, you can retry."
msgstr "Не беше получен IP адрес по време на мрежовата настройка чрез DHCP. DHCP-сървърите понякога са бавни. Ако искате, можете да пробвате пак."
msgstr ""
"Не беше получен IP адрес по време на мрежовата настройка чрез DHCP. DHCP-"
"сървърите понякога са бавни. Ако искате, можете да пробвате пак."
#. Type: text
#. Description
@ -450,10 +463,10 @@ msgid ""
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Адресът за point-to-point се използва за определяне на другата крайна точка в "
"мрежата от тип point-to-point. Обърнете се към Вашия мрежов администратор, "
"ако не знаете тази стойност. Адресът за point-to-point трябва да бъде въведен "
"като 4 числа, разделени с точка."
"Адресът за point-to-point се използва за определяне на другата крайна точка "
"в мрежата от тип point-to-point. Обърнете се към Вашия мрежов администратор, "
"ако не знаете тази стойност. Адресът за point-to-point трябва да бъде "
"въведен като 4 числа, разделени с точка."
#. Type: string
#. Description
@ -470,9 +483,8 @@ msgid ""
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Мрежовата маска се използва за определяне кои машини са локални за Вашата "
"мрежа. Обърнете се към Вашия мрежов администратор, ако не знаете "
"стойността. Мрежовата маска трябва да бъде въведена като 4 числа, разделени "
"с точка."
"мрежа. Обърнете се към Вашия мрежов администратор, ако не знаете стойността. "
"Мрежовата маска трябва да бъде въведена като 4 числа, разделени с точка."
#. Type: string
#. Description
@ -513,7 +525,8 @@ msgstr "Адресът на шлюза, който сте въвели, не м
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:38
msgid "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Може да сте направили грешка, докато сте въвеждали Вашия IP адрес, мрежова "
"маска и/или шлюз."

Loading…
Cancel
Save