Browse Source

* many, many, many updates of Polish translations (pl.po)

* some new added too

r11050
master
Bartosz Feński 19 years ago
parent
commit
76e0bcc34f
  1. 12
      debian/po/pl.po

12
debian/po/pl.po

@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-20 00:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-26 20:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-20 14:23+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -301,13 +301,13 @@ msgstr ""
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr ""
msgstr "Sieć zarządzalna, Ad-hoc (punkt do punktu)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr ""
msgstr "Rodzaj sieci bezprzewodowej:"
#. Type: select
#. Description
@ -317,6 +317,10 @@ msgid ""
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network is Ad-hoc."
msgstr ""
"Sieci bezprzewodowe są albo zarządzalne albo typu ad-hoc. Jeśli używasz "
"jakiegoś prawdziwego punktu dostępowego, Twoja sieć jest zarządzalna. "
"Jeśli inny komputer jest punktem dostępowym, wtedy jest to sieć "
"typu ad-hoc."
#. Type: text
#. Description
@ -528,7 +532,7 @@ msgid ""
"No IP address was found during automatic network configuration with DHCP. "
"DHCP servers are sometimes really slow. If you wish, you can retry."
msgstr ""
"Żaden adres IP nie został zaoferowany podczas konfiruacji sieci poprzez "
"Żaden adres IP nie został znaleziony podczas konfiguracji sieci poprzez "
"DHCP. Serwery DHCP s± czasami bardzo wolne. Je¶li chcesz mo¿esz spróbowaæ "
"ponownie."

Loading…
Cancel
Save