Browse Source

Merged Norwegian Nynorsk (nn.po) translation from skolelinux-cvs

r7135
master
Bart Cornelis 19 years ago
parent
commit
810e3ef2a7
  1. 7
      debian/changelog
  2. 234
      debian/po/nn.po

7
debian/changelog

@ -1,3 +1,10 @@
netcfg (0.40) UNRELEASED; urgency=low
* Bart Cornelis
- Merged Norwegian Nynorsk (nn.po) translation from skolelinux-cvs
-- Bart Cornelis <cobaco@linux.be> Sat, 27 Dec 2003 01:47:04 +0100
netcfg (0.39) unstable; urgency=high
* Reverted Thiemo Seufer's "code cleanup", which broke the state machine

234
debian/po/nn.po

@ -1,17 +1,28 @@
# translation of debian-installer.po to Norsk (Nynorsk)
# translation of debian-installer.po to Norsk (Nynorsk)
# translation of debian-installer.po to Norsk (Nynorsk)
# translation of debian-installer.po to Norsk (Nynorsk)
# translation of debian-installer.po to Norsk (Nynorsk)
# translation of debian-installer.po to Norsk (Nynorsk)
# translation of debian-installer.po to Norsk (Nynorsk)
# translation of debian-installer.po to Norsk (Nynorsk)
# translation of debian-installer.po to Nynorsk
# translation of debian-installer.po to Norwegian Nynorsk
# Norwegian Nynorsk messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>, 2003.
# Ole-Christian S. Hagenes <ole@hagenes.net>, 2003.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Project-Id-Version: netcfg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-12-13 11:31-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2003-12-20 23:37+0100\n"
"Last-Translator: Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"PO-Revision-Date: 2003-12-26 16:55+0100\n"
"Last-Translator: Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>\n"
"Language-Team: Norsk (Nynorsk) <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@ -21,14 +32,13 @@ msgstr ""
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Dynamic addressing (DHCP), Static addressing (manual)"
msgstr ""
msgstr "Dynamisk adressering (DHCP), statisk adressering (manuell)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:5
#, fuzzy
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Er desse innstillingane rette?"
msgstr "Oppsettsmetode for nettverk:"
#. Type: select
#. Description
@ -40,12 +50,16 @@ msgid ""
"opportunity to configure your network manually after the atempt to configure "
"it by DHCP. If unsure choose DHCP."
msgstr ""
"Nettverk kan anten setjast ved hjelp av ein DHCP-tenar eller ved å skriva "
"inn all informasjon manuelt. Viss du vel DHCP og installasjonen ikkje klarer "
"å henta eit fungerande oppsett frå DHCP-tenaren, vil du bli gjeve høve til å "
"setja opp nettverket manuelt. Vel DHCP viss du er usikker."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:15
msgid "Domain name:"
msgstr ""
msgstr "Domenenamn:"
#. Type: string
#. Description
@ -64,81 +78,76 @@ msgstr ""
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:23
#, fuzzy
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Vel adressene til DNS-tenarane"
msgstr "Adresser til namnetenarane:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:23
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The first server in the list will be "
"the first to be queried. If you don't want to use any name server, just "
"leave this field blank."
msgstr ""
"Oppgi IP-adressene (ikkje vertsnamna) til opptil tre namnetenarar, delt med "
"mellomrom. Bruk ikkje komma. Tenarane blir brukte i den rekkjefølgja du "
"Oppgje IP-adressene (ikkje vertsnamna) til opptil tre namnetenarar, delt med "
"mellomrom. Ikkje bruk komma. Tenarane blir brukte i den rekkjefølgja du "
"skriv dei. Dersom du ikkje vil bruka namnetenarar, kan du la feltet stå tomt."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Interface:"
msgstr ""
msgstr "Grensesnitt:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
#, fuzzy
msgid ""
"Please choose the interface you want to configure. All currently detected "
"interfaces on your system are shown below. Please choose the type of your "
"primary network interface. This interface will be used for installing the "
"Debian system (via NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Dei følgjande grensesnitta vart funne. Vel det primære "
"nettverksgrensesnittet du vil bruka for å installera Debian-systemet (via "
"NFS eller HTTP)."
"Vel det grensesnittet du vil setja opp. Dei følgjande grensesnitta vart "
"funne. Vel det primære nettverksgrensesnittet du vil bruka for å installera "
"Debian-systemet (via NFS eller HTTP)."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:40
msgid "Error while activating the network"
msgstr ""
msgstr "Feil under aktivering av nettverket."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:40
#, fuzzy
msgid "An error occurred while activating the network."
msgstr "Ein feil oppstod, kan ikkje halda fram."
msgstr "Ein feil oppstod under aktivering av nettverket."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:46
msgid "Hostname:"
msgstr ""
msgstr "Vertsnamn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:46
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr ""
msgstr "Skriv inn vertsnamnet for dette systemet."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:46
#, fuzzy
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
"If you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Vertsnamnet er eit namn som identifiserer systemet på nettverket. Dersom du "
"ikkje veit kva vertsnamnet bør vera, bør du kontakta "
"Vertsnamnet er eit namn (utan mellomrom) som identifiserer systemet på "
"nettverket. Dersom du ikkje veit kva vertsnamnet bør vera, bør du kontakta "
"nettverksadministratoren. Dersom du set opp ditt eige heimenettverk, kan du "
"finna på eit vertsnamn sjølv."
@ -146,19 +155,17 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:56
msgid "Invalid hostname"
msgstr ""
msgstr "Ugyldig vertsnamn."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:56
#, fuzzy
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Vertsnamnet «${hostname}» er ugyldig."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:56
#, fuzzy
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end "
@ -181,25 +188,24 @@ msgid ""
"An error occured and the network configuration process has been aborted. You "
"may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Ein feil oppstod og prosessen med å setja opp nettverket er avbrote. Du kan "
"prøva på ny frå hovudmenyen i installasjonen."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:71
#, fuzzy
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Fann ingen grensesnitt."
msgstr "Fann ingen nettverksgrensesnitt"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:71
#, fuzzy
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Installasjonssystemet klarte ikkje finna nokon nettverkseining. Dersom du "
"har eit nettverkskort, kan det henda modulen for kortet ikkje er valt. Gå "
"tilbake til «Oppsett av nettverksmaskinvare»."
"Fann ingen nettverksgrensesnitt. Installasjonsytemet klarte ikkje finna noko "
"nettverkseining."
#. Type: error
#. Description
@ -208,136 +214,135 @@ msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Viss du har noko nettverkskort må du kanskje lasta ein særskilt modul for "
"det. For å gjera det må du gå tilbake til steget der installasjonsystemet "
"finn nettverksutstyr."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:80
msgid "<none>"
msgstr ""
msgstr "<ingen>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr ""
msgstr "Ethernet eller Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:88
msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
msgstr ""
msgstr "PC-kort (PCMCIA) Ethernet eller Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:92
msgid "Token Ring"
msgstr ""
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:96
msgid "Arcnet"
msgstr ""
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:100
msgid "Serial-line IP"
msgstr ""
msgstr "IP over seriell-linje"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:104
msgid "Parallel-port IP"
msgstr ""
msgstr "IP over parallell-linje"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:108
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr ""
msgstr "Punkt-til-punkt-protokoll"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:112
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr ""
msgstr "IPv6-i-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:116
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr ""
msgstr "ISDN Punkt-til-punkt-protokoll"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:120
msgid "Channel-to-channel"
msgstr ""
msgstr "Kanal-til-kanal"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:124
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr ""
msgstr "Ekte kanal-til-kanal"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:128
msgid "Hypersocket"
msgstr ""
msgstr "Hypersokkel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:132
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr ""
msgstr "Mellom-brukar kommunikasjonskjøretøy"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:136
#, fuzzy
msgid "Unknown interface"
msgstr "Vel eit grensesnitt."
msgstr "Ukjent grensesnitt."
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-common.templates:141
msgid "Network Configuration"
msgstr ""
msgstr "Nettverksoppsett"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:146
#, fuzzy
msgid "Configure the network"
msgstr "Nettverket blir no sett opp."
msgstr "Set opp nettverket"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr ""
msgstr "DHCP-vertsnamn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
#, fuzzy
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Av og til kan det vera nødvendig å oppgi eit DHCP-vertsnamn, til dømes "
"dersom du brukar kabelmodem. I så fall kan det henda du må oppgi eit "
"kontonummer her. Viss ikkje, kan du la feltet stå tomt."
"Det kan vera du må oppgje eit DHCP-vertsnamn, til dømes dersom du brukar "
"kabelmodem. I så fall kan det henda du må oppgje eit kontonummer her."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr ""
msgstr "Dei fleste andre brukarar kan la dette feltet stå tomt."
#. Type: boolean
#. Description
@ -349,7 +354,7 @@ msgstr "Er denne informasjonen rett?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12 ../netcfg-static.templates:47
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr ""
msgstr "Oppsette parameter for nettverksoppsett:"
#. Type: boolean
#. Description
@ -361,7 +366,7 @@ msgid ""
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" grensesnitt = ${interface}\n"
" grensesnitt = ${interface}\n"
" vertsnamn = ${hostname}\n"
" domene = ${domain}\n"
" DHCP-vertsnamn = ${dhcp_hostname}\n"
@ -370,40 +375,38 @@ msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
#, fuzzy
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Nettverket blir no sett opp."
msgstr "Set opp nettverket med DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:27
msgid "This may take some time."
msgstr ""
msgstr "Dette kan ta litt tid."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "No DHCP client found"
msgstr ""
msgstr "Fant ingen DHCP-klient"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
#, fuzzy
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Denne pakken treng pump eller dhcp-client."
msgstr "Fant ingen DHCP-klient. Denne pakken treng pump eller dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr ""
msgstr "Avbryt DHCP-oppsettsprosessen."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid "Do you want to retry DHCP network configuration?"
msgstr ""
msgstr "Vil du prøva nettverksoppsett ved hjelp av DHCP igjen?"
#. Type: boolean
#. Description
@ -412,6 +415,8 @@ msgid ""
"No IP address was offered during DHCP network configuration. DHCP servers "
"are sometimes really slow. If you wish, you can retry."
msgstr ""
"Ingen IP-adresse blei gjeve ut under DHCP-nettverksoppsetjinga. DHCP-tenarar "
"er av og til svært trege. Viss du vil kan du freista igjen."
#. Type: text
#. Description
@ -534,7 +539,7 @@ msgstr "Det går ikkje an å koma fram til portnaren du oppgav."
#: ../netcfg-static.templates:38
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr "Du kan ha oppgitt feil IP-adresse, nettmaske og/eller portnaradresse."
msgstr "Du kan ha oppgjeve feil IP-adresse, nettmaske og/eller portnaradresse."
#. Type: boolean
#. Description
@ -573,3 +578,90 @@ msgstr "Er desse innstillingane rette?"
#, fuzzy
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Nettverket blir no sett opp."
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy

Loading…
Cancel
Save