Browse Source

This debian/po/ directory shows how po-debconf can be used to handle

translated templates. It does not interfere with current templates
files. See README file for details.

These files are only here for demonstration, please modify
debian/template/netcfg* files if you want to change text.

r980
master
Denis Barbier 21 years ago
parent
commit
8254e51dc0
 1. 3
    debian/po/POTFILES.in
 2. 50
    debian/po/README
 3. 310
    debian/po/da.po
 4. 308
    debian/po/de.po
 5. 312
    debian/po/fr.po
 6. 57
    debian/po/netcfg-common._templates
 7. 27
    debian/po/netcfg-dhcp._templates
 8. 51
    debian/po/netcfg-static._templates
 9. 310
    debian/po/pt_BR.po
 10. 298
    debian/po/ru.po
 11. 252
    debian/po/templates.pot

3
debian/po/POTFILES.in

@ -0,0 +1,3 @@
[type: gettext/rfc822deb] po/netcfg-common._templates
[type: gettext/rfc822deb] po/netcfg-dhcp._templates
[type: gettext/rfc822deb] po/netcfg-static._templates

50
debian/po/README

@ -0,0 +1,50 @@
1. Initialization
--------------
The po/ directory is not used to build templates files, but instead
is a show-room for po-debconf. In order not to conflict with current
templates files, the procedure to generate files is somewhat special,
these commands were run from the debian/ directory:
mkdir po
for t in common dhcp static
do
debconf-gettextize -F --new-templates=po/netcfg-$t._templates \
template/netcfg-$t.templates
done
IMPORTANT NOTE: template/*.templates.en must first be renamed into
template/*.templates
For a casual package, one only has to run
debconf-gettextize foo.templates
2. Update
------
When _templates files are modified, PO files are updated by running
debconf2po-update
from the debian/ directory.
3. Merge
-----
The following commands can be run to merge translations, in the
debian/ directory:
for TYPE in common dhcp static
do
po2debconf po/netcfg-$TYPE._templates > po/netcfg-$TYPE.templates
done
for TYPE in dhcp static
do
echo >> po/netcfg-$TYPE.templates
cat po/netcfg-common.templates >> po/netcfg-$TYPE.templates
done
4. Warning
-------
This is experimental, please do not modify these files or your
changes may be lost.

310
debian/po/da.po

@ -0,0 +1,310 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2002-09-18 00:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. If "
"you are setting up a home network, you can make something up, but make sure "
"you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Domænenavnet er den del af din internetadresse, der er til højre for dit "
"maskinnavn. Det ender oftest på .com, .net, .edu, .org eller .dk. Hvis du "
"er på et hjemmenetværk kan du selv finde på et, men sørg for at alle dine "
"computere bruger samme domænenavn."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:4
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Vælg domænenavn."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:12
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Vælg adressen på DNS-serveren"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:12
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Angiv IP-adressen (ikke værtsnavne) på op til tre navneservere adskilt med "
"mellemrum. Brug ikke kommaer. Serverne vil blive forespurgt i den "
"rækkefølge, de er angivet. Hvis du ikke ønsker at bruge navneservere, kan du "
"blot lade dette felt være tomt."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:21
msgid ""
"The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Følgende netkort blev fundet. Vælg typen på det primære netkort, som du vil "
"bruge til at installere Debiansystemet (via NFS eller HTTP)."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:21
msgid "Choose an interface."
msgstr "Vælg netkort"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:28
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Noget gik galt, da jeg forsøgte at aktivere dit netværk."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:28
msgid "An error occured."
msgstr "Fejl!"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:34
#, fuzzy
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Maskinnavnet er et enkelt ord, der identificerer dit system på netværket. "
"Hvis du ikke ved, hvad dit maskinnavn bør være, bør du spørge din "
"netværksadministrator. Hvis du laver dit eget hjemmenetværk, kan du selv "
"finde på et navn."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:34
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Angiv dit systems maskinnavn."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:42
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:42
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:49
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Du kan evt. forsøge igen."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:49
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Der skete en fejl og jeg kan ikke fortsætte."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:54
msgid "No interfaces were detected."
msgstr "Der blev ikke fundet nogen netkort."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:54
#, fuzzy
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Configure Network Hardware'."
msgstr ""
"Der blev ikke fundet nogen netkort. Hvis du har et netkort, kan det være at "
"dets modul ikke er blevet valgt endnu. Gå tilbage til 'Sæt netværksudstyr "
"op'."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:4
msgid ""
"In some situations, you may need to supply a DHCP host name. These "
"situations are rare. Most commonly, it applies to cable modem users. If "
"you are a cable modem user, you might need to specify an account number "
"here. Otherwise, you can just leave this blank."
msgstr ""
"I nogle situationer er det nødvendigt at angive et DHCP-værtsnavn. Det er "
"dog sjældent nødvendigt. Oftest kan det ske for brugere af kabelmodemmer. "
"Hvis du bruger kabelmodem, skal du muligvis angive et kontonummer her. "
"Ellers kan du blot lade feltet være tomt."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:4
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Hvad er dit dhcp-værtsnavn?"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:13
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Er disse oplysninger korrekte?"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:13
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" netkort = ${interface}\n"
" maskinnavn = ${hostname}\n"
" domæne = ${domain}\n"
" dhcp-værtsnav = ${dhcp_hostname}\n"
" navneservere = ${nameservers}"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:22
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Jeg vil nu sætte netværket op."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:22
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr ""
"Det kan tage nogen tid. Det bør dog ikke tage mere end et par minutter."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:27
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Fandt ingen dhcp-klient. Kan ikke fortsætte."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:27
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Denne pakke kræver pakken pump eller dhcp-client."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:4
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP-adressen er unik for din computer og består af fire numre adskilt af "
"punktummer. Hvis du ikke ved, hvad du skal bruge her, bør du spørge din "
"netværksadministrator."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:4
msgid "IP address?"
msgstr "IP-adresse?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:11
#, fuzzy
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Netmasken bruge til at afgøre hvilke maskiner der er lokale på dit netværk. "
"Spørg din netværksadministrator hvis du ikke kender værdien. Netmasken skal "
"angives som fire tal adskilt af punktummer."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:11
#, fuzzy
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "IP-adresse?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:19
#, fuzzy
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Netmasken bruge til at afgøre hvilke maskiner der er lokale på dit netværk. "
"Spørg din netværksadministrator hvis du ikke kender værdien. Netmasken skal "
"angives som fire tal adskilt af punktummer."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:19
msgid "Netmask?"
msgstr "Netmaske?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:27
msgid ""
"This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
"gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
"outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
"router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Dette er en IP-adresse (fire numre adskilt af punktummer), der angiver din "
"gateway, også kaldet standard-routeren. Al trafik, der skal ud fra dit "
"lokale netværk (for eksempel til Internettet) sendes gennem denne. Kun i "
"sjældne tilfælde har du ingen router. I så fald kan du lade dette felt være "
"tomt. Hvis du ikke kender svaret på dette spørgsmål, bør du spørge din "
"netværksadministrator."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:27
msgid "Gateway?"
msgstr "Gateway?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:37
msgid ""
"You may have made an error entering your ipaddress, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Du kan have skrevet forkert, da du angav IP-adresse, netmaske og/eller "
"gateway."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:37
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "Den angivne gateway kan ikke nåes."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:44
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" netkort = ${interface}\n"
" maskinnavn = ${hostname}\n"
" domæne = ${domain}\n"
" IP-adresse = ${ipaddress}\n"
" netmaske = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" navneservere = ${nameservers}"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:44
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Er denne opsætning korrekt?"
#~ msgid "${ifchoices}"
#~ msgstr "${ifchoices}"
#~ msgid "debian"
#~ msgstr "debian"

308
debian/po/de.po

@ -0,0 +1,308 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2002-09-18 00:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. If "
"you are setting up a home network, you can make something up, but make sure "
"you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Der Domainname ist der rechte Teil Ihrer Internetadresse nach Ihren "
"Rechnernamen. Er endet oft mit .de, .com, .net oder .org. Wenn Sie ein "
"lokales Heimnetz aufbauen, ist es egal was Sie angeben. Diese Information "
"sollte dann aber auf allen Rechnern gleich sein."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:4
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Wählen Sie den Domainnamen."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:12
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Wählen Sie die Adresse des DNS Server"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:12
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Bitte geben Sie die IP Adresse (nicht den Namen) bis zu drei Nameserver "
"getrennt durch Leerzeichen an. Benutzen Sie keine Kommas. Die Server werden "
"in der angegebenen Reihenfolge abgefragt. Wenn Sie keine Nameserver benutzen "
"wollen, lassen Sie diese Feld bitte einfach leer."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:21
msgid ""
"The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Die folgenden Interfaces wurden erkannt. Wählen Sie Ihre primäre "
"Netzwerkkarte, die Sie zur Installation des Debiansystems (via NFS oder "
"HTTP) benutzen wollen."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:21
msgid "Choose an interface."
msgstr "Wählen Sie ein Interface."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:28
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Es ist ein Fehler bei der Aktivierung Ihres Netzwerks aufgetreten."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:28
msgid "An error occured."
msgstr "Ein Fehler ist aufgetreten."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:34
#, fuzzy
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Der Hostname ist ein einzelnes Wort, der Ihr Rechner im Netzwerk "
"identifiziert. Wenn Sie Ihren Rechnernamen nicht kennen, fragen Sie den "
"Netzwerkadministrator. Wenn Sie ein lokales Heimnetz aufbauen, ist es egal "
"was Sie angeben."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:34
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Geben Sie den Rechnernamen an."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:42
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:42
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:49
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Vielleicht versuchen Sie es noch ein Mal."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:49
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Ein Fehler ist aufgetreten und es wurde abgebrochen"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:54
msgid "No interfaces were detected."
msgstr "Kein Interface wurde erkannt."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:54
#, fuzzy
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Configure Network Hardware'."
msgstr ""
"Kein Netzwerkinterface wurde gefunden. Das Installationssystem konnte also "
"keine Netzwerkkarte finden. Wenn Sie eine Netzwerkkarte haben, ist bestimmt "
"das entsprechende Modul noch nicht ausgewählt worden. Gehen Sie zurück zum "
"'Configure Network Hardware'."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:4
msgid ""
"In some situations, you may need to supply a DHCP host name. These "
"situations are rare. Most commonly, it applies to cable modem users. If "
"you are a cable modem user, you might need to specify an account number "
"here. Otherwise, you can just leave this blank."
msgstr ""
"In einigen Situationen muß man einen DHCP Hostname angeben. Das kommt selten "
"vor, aber vorallen bei Kabelmodembenutzer. Wenn Sie ein Kabelmodem besitzen, "
"muß hier oft eine Benutzernummer angegeben werden. Sonst lassen Sie dieses "
"Feld einfach leer."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:4
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Was ist Ihr DHCP Hostname?"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:13
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Sind diese Informationen richtig?"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:13
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" Interface = ${interface}\n"
" Hostname = ${hostname}\n"
" Domain = ${domain}\n"
" DHCP Hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" Nameserver = ${nameservers}"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:22
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Das Netzwerk wird jetzt konfiguriert"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:22
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Das kann bis zu ein oder zwei Minuten dauern."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:27
#, fuzzy
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Ein Fehler ist aufgetreten und es wurde abgebrochen"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:27
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:4
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"Die IP Nummer bestimmt eindeutig Ihren Computer und besteht aus vier durch "
"Punkte getrennet Zahlen. Wenn Sie Ihre Nummer nicht kennen, fragen Sie Ihren "
"Netzwerkadministrator."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:4
msgid "IP address?"
msgstr "IP Nummer?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:11
#, fuzzy
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Durch die Netmask kann bestimmt werden, welche Rechner im lokalen Netzwerk "
"direkt angesprochen werden können. Wenn Sie diesn Wert nicht kennen, fragen "
"Sie Ihren Netzwerkadministrator. Die Netmask besteht aus vier durch Punkte "
"getrennet Zahlen."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:11
#, fuzzy
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "IP Nummer?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:19
#, fuzzy
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Durch die Netmask kann bestimmt werden, welche Rechner im lokalen Netzwerk "
"direkt angesprochen werden können. Wenn Sie diesn Wert nicht kennen, fragen "
"Sie Ihren Netzwerkadministrator. Die Netmask besteht aus vier durch Punkte "
"getrennet Zahlen."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:19
msgid "Netmask?"
msgstr "Netmask?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:27
msgid ""
"This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
"gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
"outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
"router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Das ist eine IP Nummer (vier durch Punkte getrennet Zahlen), die den "
"Gatewayrouter angibt. Auch als Defaultrouter bekannt. Alle Daten zu Rechnern "
"außerhalb Ihres LAN (zum Beispiel zum Internet) werden über diesen Router "
"gesendet. In seltenden Fällen haben Sie keinen Router, in diesen Fall geben "
"Sie hier einfach nichts ein. Wenn Sie die richtige Antwort hier nicht "
"kennen, fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:27
msgid "Gateway?"
msgstr "Gateway?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:37
msgid ""
"You may have made an error entering your ipaddress, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Sie haben bei der Eingabe von Ihrer IP Nummer, der Netmask und/oder des "
"Gateways einen Fehler gemacht."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:37
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "Der angegebene Gateway ist nicht erreichbar."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:44
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" Interface = ${interface}\n"
" Hostname = ${hostname}\n"
" Domain = ${domain}\n"
" IP Nummer = ${ipaddress}\n"
" Netmask = ${netmask}\n"
" Gateway = ${gateway}\n"
" Nameserver = ${nameservers}"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:44
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Sind diese Informationen richtig?"

312
debian/po/fr.po

@ -0,0 +1,312 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2002-09-18 00:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. If "
"you are setting up a home network, you can make something up, but make sure "
"you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Le domaine est cette partie de l'adresse internet qui est à la droite du nom "
"de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous "
"paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais "
"assurez-vous d'employer le même nom sur toutes vos machines."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:4
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Choisissez le nom de domaine."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:12
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Choisissez les adresses des serveurs DNS."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:12
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Veuillez donner les adresses IP (pas un nom de machine) ; vous pouvez "
"inscrire au plus trois adresses, séparées par des espaces. N'utilisez pas de "
"virgule. Les serveurs seront interrogés dans l'ordre que vous avez donné. Si "
"vous n'utilisez aucun serveur de noms, laissez ce champ vide."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:21
msgid ""
"The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Les interfaces suivantes ont été détectées. Choisissez l'interface réseau "
"dont vous aurez besoin pour installer le système Debian (via NFS ou HTTP)."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:21
msgid "Choose an interface."
msgstr "Choisissez une interface."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:28
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Quelque chose s'est mal passé lors de l'activation de votre réseau."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:28
msgid "An error occured."
msgstr "Erreur !"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:34
#, fuzzy
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système auprès du "
"réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur "
"réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que "
"vous voulez."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:34
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Donnez le nom de machine pour le système."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:42
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:42
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:49
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Vous pouvez réessayer."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:49
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Erreur : je ne peux pas continuer !"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:54
msgid "No interfaces were detected."
msgstr "Aucune interface n'a été détectée."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:54
#, fuzzy
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Configure Network Hardware'."
msgstr ""
"Aucune interface réseau n'a été détectée. Le système d'installation n'a pu "
"trouver aucun périphérique réseau. Si vous avez bien une carte réseau, il se "
"peut que vous n'ayez pas encore choisi son module. Revenez à « Configurer le "
"matériel réseau »."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:4
msgid ""
"In some situations, you may need to supply a DHCP host name. These "
"situations are rare. Most commonly, it applies to cable modem users. If "
"you are a cable modem user, you might need to specify an account number "
"here. Otherwise, you can just leave this blank."
msgstr ""
"Parfois, mais rarement, vous devez fournir un nom d'hôte DHCP. Cela "
"s'applique principalement aux utilisateurs du câble. Si vous êtes dans ce "
"cas, vous pouvez avoir besoin de mettre ici un numéro de compte. Sinon, vous "
"pouvez laisser ce champ vide."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:4
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Quel est le nom dhcp de votre machine ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:13
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Ces renseignements sont-ils corrects ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:13
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" interface = ${interface}\n"
" nom de machine = ${hostname}\n"
" domaine = ${domain}\n"
" nom dhcp de machine = ${dhcp_hostname}\n"
" serveurs de noms = ${nameservers}"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:22
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Je vais maintenant configurer votre réseau."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:22
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Cela peut prendre du temps, mais pas plus d'une minute ou deux."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:27
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Aucun client dhcp trouvé. Je ne peux pas continuer."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:27
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Ce paquet demande les paquets pump ou dhcp-client."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:4
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"L'adresse IP est spécifique à votre machine ; elle comprend quatre nombres "
"séparés par des points. Si vous ne savez pas quelle adresse utiliser, "
"demandez-la à votre administrateur réseau."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:4
msgid "IP address?"
msgstr "Quelle adresse IP ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:11
#, fuzzy
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Le masque de réseau sert à connaître les machines qui appartiennent à votre "
"réseau. Si vous ne savez pas quelle valeur utiliser, demandez-la à votre "
"administrateur réseau. Le masque de réseau est une adresse comprenant quatre "
"nombres séparés par des points."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:11
#, fuzzy
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "Quelle adresse IP ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:19
#, fuzzy
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Le masque de réseau sert à connaître les machines qui appartiennent à votre "
"réseau. Si vous ne savez pas quelle valeur utiliser, demandez-la à votre "
"administrateur réseau. Le masque de réseau est une adresse comprenant quatre "
"nombres séparés par des points."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:19
msgid "Netmask?"
msgstr "Quel masque de réseau ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:27
msgid ""
"This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
"gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
"outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
"router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Cette adresse IP (quatre nombres séparés par des points) indique la "
"passerelle de routage ; on dit aussi le routeur par défaut. Tout le trafic "
"sortant de votre LAN (p.ex. vers l'Internet) est envoyé à ce routeur. "
"Parfois, vous n'avez pas besoin de routeur ; vous pouvez alors laisser ce "
"champ vide. Si vous ne savez pas quelle valeur utiliser, demandez-la à votre "
"administrateur réseau."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:27
msgid "Gateway?"
msgstr "Quelle passerelle ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:37
msgid ""
"You may have made an error entering your ipaddress, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Vous avez peut-être fait une erreur en donnant une des adresses IP "
"demandées, le nom de machine, le masque de réseau ou la passerelle."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:37
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "On ne peut pas accéder à votre passerelle."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:44
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" interface = ${interface}\n"
" nom de machine = ${hostname}\n"
" domaine = ${domain}\n"
" adresse IP = ${ipaddress}\n"
" masque de réseau = ${netmask}\n"
" passerelle = ${gateway}\n"
" serveurs de noms = ${nameservers}"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:44
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Ces renseignements sont-ils corrects ?"
#~ msgid "${ifchoices}"
#~ msgstr "${ifchoices}"
#~ msgid "debian"
#~ msgstr "debian"

57
debian/po/netcfg-common._templates

@ -0,0 +1,57 @@
Template: netcfg/get_domain
Type: string
_Description: Choose the domain name.
The domain name is the part of your Internet address to the right of your
host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org.
If you are setting up a home network, you can make something up, but make
sure you use the same domain name on all your computers.
Template: netcfg/get_nameservers
Type: string
_Description: Choose the DNS Server Addresses
Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers,
separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the
order in which you enter them. If you don't want to use any name servers
just leave this field blank.
Template: netcfg/choose_interface
Type: select
Choices: ${ifchoices}
_Description: Choose an interface.
The following interfaces were detected. Choose the type of your primary
network interface that you will need for installing the Debian system (via
NFS or HTTP).
Template: netcfg/error_cfg
Type: note
_Description: An error occured.
Something went wrong when I tried to activate your network.
Template: netcfg/get_hostname
Type: string
Default: debian
_Description: Enter the system's hostname.
The hostname is a single word that identifies your system to the network.
If you don't know what your hostname should be, consult your network
administrator. If you are setting up your own home network, you can make
something up here.
Template: netcfg/invalid_hostname
Type: note
_Description: The hostname "${hostname}" is invalid.
A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus
sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a
minus sign.
Template: netcfg/error
Type: note
_Description: An error occured and I cannot continue.
Feel free to retry.
Template: netcfg/no_interfaces
Type: note
_Description: No interfaces were detected.
No network interfaces were found. That means that the installation
system was unable to find a network device. If you do have a network
card, then it is possible that the module for it hasn't been selected
yet. Go back to 'Configure Network Hardware'.

27
debian/po/netcfg-dhcp._templates

@ -0,0 +1,27 @@
Template: netcfg/dhcp_hostname
Type: string
_Description: What is your dhcp hostname?
In some situations, you may need to supply a DHCP host name. These
situations are rare. Most commonly, it applies to cable modem users. If
you are a cable modem user, you might need to specify an account number
here. Otherwise, you can just leave this blank.
Template: netcfg/confirm_dhcp
Type: boolean
Default: true
_Description: Is this information correct?
interface = ${interface}
hostname = ${hostname}
domain = ${domain}
dhcp hostname = ${dhcp_hostname}
nameservers = ${nameservers}
Template: netcfg/do_dhcp
Type: note
_Description: I will now configure the network.
This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two.
Template: netcfg/no_dhcp_client
Type: note
_Description: No dhcp client found. I cannot continue.
This package requires pump or dhcp-client.

51
debian/po/netcfg-static._templates

@ -0,0 +1,51 @@
Template: netcfg/get_ipaddress
Type: string
_Description: IP address?
The IP address is unique to your computer and consists of four numbers
separated by periods. If you don't know what to use here, consult your
network administrator.
Template: netcfg/get_pointopoint
Type: string
_Description: Pointopoint address?
The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the
point to point network. Consult your network administrator if you do not
know the value. The pointopoint address should be entered as four numbers
separated by periods.
Template: netcfg/get_netmask
Type: string
_Description: Netmask?
The netmask is used to determine which machines are local to your
network. Consult your network administrator if you do not know the
value. The netmask should be entered as four numbers separated by
periods.
Template: netcfg/get_gateway
Type: string
_Description: Gateway?
This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates
the gateway router, also known as the default router. All traffic that
goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this
router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you
can leave this blank. If you don't know the proper answer to this
question, consult your network administrator.
Template: netcfg/gateway_unreachable
Type: note
_Description: The gateway you entered is unreachable.
You may have made an error entering your ipaddress, netmask and/or
gateway.
Template: netcfg/confirm_static
Type: boolean
Default: true
_Description: Is this configuration correct?
interface = ${interface}
hostname = ${hostname}
domain = ${domain}
ipaddress = ${ipaddress}
netmask = ${netmask}
gateway = ${gateway}
pointopoint = ${pointopoint}
nameservers = ${nameservers}

310
debian/po/pt_BR.po

@ -0,0 +1,310 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2002-09-18 00:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. If "
"you are setting up a home network, you can make something up, but make sure "
"you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"O nome do domínio é a parte de seu endereço Internet a direia do nome de sua "
"máquina. Geralmente algo que finaliza com .com, ,net, .edu ou .org. Caso "
"você esteja configurando uma rede doméstica, você pode usar qualquer nome, "
"mas certifique-se de usar o mesmo nome de domínio em todos os seus "
"computadores."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:4
msgid "Choose the domain name."
msgstr " Escolha o nome do domínio."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:12
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Escolha os Endereções dos Servidores DNS"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:12
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Por favor informe os endereços IP (e não os nomes de máquinas) de até 3 "
"servidores de nomes, separados por espaços. Não use vírgulas. Os servidores "
"serão consultados na ordem que forem listados. Caso você não queira usar "
"nenhum servidor de nomes deixe este campo em branco."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:21
msgid ""
"The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"As seguintes interfaces foram detectadas. Escolha o tipo de sua interface de "
"rede primária a qual você precisará para instalar o sistema Debian (via NFS "
"ou HTTP)."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:21
msgid "Choose an interface."
msgstr "Escolha uma interface."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:28
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Algo errado aconteceu durante a tentativa de ativar o suporte a rede."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:28
msgid "An error occured."
msgstr "Um erro ocorreu."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:34
#, fuzzy
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"O nome de máquina (hostname) é uma palavra única que identifica seu sistema "
"na rede. Caso você não saoba qual deve ser o nome de sua máquina consulte o "
"administrador da rede. Caso você esteja configurando sua própria rede "
"doméstica, você pode usar qualquer nome aqui."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:34
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Informe o nome de máquina de seu sistema."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:42
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:42
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:49
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Sinta-se livre para tentar novamente."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:49
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Um erro ocorreu e não foi possível continuar."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:54
msgid "No interfaces were detected."
msgstr "Nenhuma interface foi detectada."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:54
#, fuzzy
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Configure Network Hardware'."
msgstr ""
"Nenhuma interface foi encontrada. Isto significa que o sistema de instalação "
"não foi capaz de encontrar um dispositivo de rede. Caso você possua uma "
"placa de rede, é possível que o módulo para a mesma ainda não tenha sido "
"selecionado. Retorne ao passo `Configurar o Hardware de Rede'."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:4
msgid ""
"In some situations, you may need to supply a DHCP host name. These "
"situations are rare. Most commonly, it applies to cable modem users. If "
"you are a cable modem user, you might need to specify an account number "
"here. Otherwise, you can just leave this blank."
msgstr ""
"Em algumas situações você pode informar um nome de máquina DHCP. Estas "
"situações são raras. O mais comum é que isso se aplique a usuários de cable "
"modem. Caso você seja um usuário de cable modem você pode ter que "
"especificar um número de conta aqui. Caso contrário, este campo pode ser "
"deixado em branco."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:4
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Qual é seu nome de máquina dhcp ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:13
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Esta informação está correta ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:13
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" interface = ${interface}\n"
" nome de máquina = ${hostname}\n"
" domínio = ${domain}\n"
" nome de máquina dhcp = ${dhcp_hostname}\n"
" servidores de nomes = ${nameservers}"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:22
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Sua rede será configurada agora."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:22
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr ""
"Isto pode demorar algum tempo, mas não deve demorar mais do que um minuto ou "
"dois."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:27
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Nenhum cliente dhcp foi encontrada, não é possível continuar."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:27
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Este pacote requer o pump ou o dhcp-client."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:4
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"O endereço IP é único para seu computador e consiste de quatro números "
"separados por pontos. Caso você não saiba o que usar aqui consulte o "
"administrador de sua rede."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:4
msgid "IP address?"
msgstr "Endereço IP ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:11
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"O endereço ponto-a-ponto é usado para determinar a outra ponta da rede "
"pontoa-a-ponta. Consulte o administrador de sua rede caso você não saiba o "
"que usar. O endereço ponto-a-ponto não deve ser informado como quatro "
"números separados por pontos."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:11
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "Endereço ponto-a-ponto ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:19
#, fuzzy
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"A máscara de rede é usada para determinar quais máquinas são locais para sua "
"rede. Consulte o administrador de sua rede caso você não saiba o que usar. A "
"máscara de rede deve ser informada como quatro números separados por pontos."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:19
msgid "Netmask?"
msgstr "Máscara de rede ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:27
msgid ""
"This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
"gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
"outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
"router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Este é um endereço IP (quatro números separados por pontos) que indica o "
"roteador gateway, também conhecido como o roteador padrão. Todo tráfego que "
"vai para fora de sua LAN (e consequentemente, para Internet) é enviado "
"através deste roteador. Em raras circunstâncias, você pode não possuir um "
"roteador; neste caso, este campo pode ser deixado em branco. Caso você não "
"saiba a resposta correta para esta pergunta, consulte o adimistrador de sua "
"rede."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:27
msgid "Gateway?"
msgstr "Gateway ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:37
msgid ""
"You may have made an error entering your ipaddress, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Você pode ter cometido um erro ao informar seu endereço IP, máscara de rede "
"e/ou seu gateway."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:37
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "O gateway que você informou é inalcançavel."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:44
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" interface = ${interface}\n"
" nome de máquina = ${hostname}\n"
" domínio = ${domain}\n"
" endreço IP = ${ipaddress}\n"
" máscara de rede = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" ponto-a-ponto = ${pointopoint}\n"
" servidores de nomes = ${nameservers}"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:44
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Esta configuração etá correta ?"

298
debian/po/ru.po

@ -0,0 +1,298 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2002-09-18 00:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=KOI8-R\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. If "
"you are setting up a home network, you can make something up, but make sure "
"you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"éÍÑ ÄÏÍÅÎÁ - ÜÔÏ ÞÁÓÔØ ×ÁÛÅÇÏ éÎÔÅÒÎÅÔ-ÁÄÒÅÓÁ, ÓÐÒÁ×Á ÏÔ ÉÍÅÎÉ ÈÏÓÔÁ. "
"úÁÞÁÓÔÕÀ ÏÎÁ ÚÁËÁÎÞÉ×ÁÅÔÓÑ ÎÁ .com, .net, .edu ÉÌÉ .org. åÓÌÉ ×Ù "
"ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔÅ ÄÏÍÁÛÎÀÀ ÓÅÔØ, ÔÏ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÕËÁÚÁÔØ ÞÔÏ-ÎÉÂÕÄØ Ó×ÏÅ, ÎÏ "
"ÂÕÄØÔÅ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ ÏÄÉÎÁËÏ×ÏÅ ÉÍÑ ÄÏÍÅÎÁ ÎÁ ×ÓÅÈ ×ÁÛÉÈ ÍÁÛÉÎÁÈ."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:4
msgid "Choose the domain name."
msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÍÑ ÄÏÍÅÎÁ."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:12
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÁÄÒÅÓÁ ÓÅÒ×ÅÒÏ× DNS."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:12
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ IP ÁÄÒÅÓÁ (ÎÅ ÈÏÓÔÏ×ÙÅ ÉÍÅÎÁ) ÄÏ 3 ÓÅÒ×ÅÒÏ× ÉÍÅÎ, "
"ÒÁÚÄÅÌÅÎÎÙÅ ÐÒÏÂÅÌÁÍÉ. îÅ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÚÁÐÑÔÙÅ. óÅÒ×ÅÒÁ ÂÕÄÕÔ ÏÐÒÁÛÉ×ÁÔØÓÑ × "
"ÐÏÒÑÄËÅ ÉÈ ÕËÁÚÁÎÉÑ. åÓÌÉ ×Ù ×ÏÏÂÝÅ ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÎÉËÁËÉÅ ÓÅ×ÅÒÁ "
"ÉÍÅÎ, ÔÏ ÏÓÔÁ×ØÔÅ ÐÏÌÅ ÐÕÓÔÙÍ."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:21
msgid ""
"The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"âÙÌÉ ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÙ ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÙ. ÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÔÉÐ ×ÁÛÅÇÏ ÐÅÒ×ÉÞÎÏÇÏ "
"ÓÅÔÅ×ÏÇÏ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ, ËÏÔÏÒÙÊ ×ÁÍ ÎÕÖÅÎ ÄÌÑ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÓÉÓÔÅÍÙ Debian (ÐÏ NFS "
"ÉÌÉ HTTP)."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:21
msgid "Choose an interface."
msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:28
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "þÔÏ-ÔÏ ÐÏÛÌÏ ÎÅ ÔÁË, ËÏÇÄÁ Ñ ÐÏÐÙÔÁÌÓÑ ÁËÔÉ×ÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ×ÁÛÕ ÓÅÔØ."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:28
msgid "An error occured."
msgstr "ðÒÏÉÚÏÛÌÁ ÏÛÉÂËÁ."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:34
#, fuzzy
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"éÍÑ ÈÏÓÔÁ - ÜÔÏ ÏÄÎÏ ÓÌÏ×Ï, ËÏÔÏÒÏÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉÃÉÒÕÅÔ ×ÁÛÕ ÓÉÓÔÅÍÕ × ÓÅÔÉ. åÓÌÉ "
"×Ù ÎÅ ÚÎÁÅÔÅ ËÁËÉÍ ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÉÍÑ ×ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ, ÔÏ ÐÏÓÏ×ÅÔÕÊÔÅÓØ Ó ×ÁÛÉÍ "
"ÓÅÔÅ×ÙÍ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÏÍ. åÓÌÉ ×Ù ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔÅ ×ÁÛÕ ÓÏÂÓÔ×ÅÎÎÕÀ ÄÏÍÁÛÎÀÀ "
"ÓÅÔØ, ÔÏ ××ÅÄÉÔÅ ÞÔÏ-ÌÉÂÏ ÐÏ ×ÁÛÅÍÕ ×ËÕÓÕ."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:34
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÓÉÓÔÅÍÎÏÅ ÉÍÑ ÈÏÓÔÁ."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:42
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:42
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:49
msgid "Feel free to retry."
msgstr "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÐÒÏÂÏ×ÁÔØ ÐÏ×ÔÏÒÉÔØ."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:49
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "ðÒÏÉÚÏÛÌÁ ÏÛÉÂËÁ, É Ñ ÎÅ ÍÏÇÕ ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:54
msgid "No interfaces were detected."
msgstr "éÎÔÅÒÆÅÊÓÙ ÎÅ ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÙ."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:54
#, fuzzy
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Configure Network Hardware'."
msgstr ""
"óÅÔÅ×ÙÅ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÙ ÎÅ ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÙ. üÔÏ ÏÚÎÁÞÁÅÔ, ÞÔÏ ÓÉÓÔÅÍÁ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÎÅ "
"ÓÍÏÇÌÁ ÎÁÊÔÉ ×ÁÛÕ ÓÅÔÅ×ÕÀ ËÁÒÔÕ. åÓÌÉ Õ ×ÁÓ ÅÓÔØ ÓÅÔÅ×ÁÑ ËÁÒÔÁ, ÔÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏ, "
"ÞÔÏ ÄÌÑ ÎÅÅ ÐÏËÁ ÎÅ ÂÙÌ ×ÙÂÒÁÎ ÍÏÄÕÌØ. ÷ÅÒÎÉÔÅÓØ ÎÁÚÁÄ Ë ÐÕÎËÔÕ 'Configure "
"Network Hardware'."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:4
msgid ""
"In some situations, you may need to supply a DHCP host name. These "
"situations are rare. Most commonly, it applies to cable modem users. If "
"you are a cable modem user, you might need to specify an account number "
"here. Otherwise, you can just leave this blank."
msgstr ""
"÷ ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ÓÉÔÕÁÃÉÑÈ, ×ÁÍ ÍÏÖÅÔ ÐÏÎÁÄÏÂÉÔØÓÑ DHCP ÉÍÑ ÍÁÛÉÎÙ. üÔÏ ÒÅÄËÉÅ "
"ÓÌÕÞÁÉ. ÷ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Å Ó×ÏÅÍ ÏÎÉ ËÁÓÁÀÔÓÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ ËÁÂÅÌØÎÙÈ ÍÏÄÅÍÏ×. "
"åÓÌÉ ×Ù ÐÏÌØÚÕÅÔÅÓØ ËÁÂÅÌØÎÙÍ ÍÏÄÅÍÏÍ, ÔÏ ÞÁÓÔÏ ÏÔ ×ÁÓ ÔÒÅÂÕÔÓÑ ÕËÁÚÁÔØ "
"ÚÄÅÓØ ÎÏÍÅÒ ÁËËÁÕÎÔÁ. ÷ ÐÒÏÔÉ×ÎÏÍ ÓÌÕÞÁÅ ÍÏÖÅÔÅ ÏÓÔÁ×ÉÔØ ÐÏÌÅ ÐÕÓÔÙÍ."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:4
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "ëÁËÏÅ ÉÍÑ Õ ×ÁÛÅÊ ÍÁÛÉÎÙ dhcp?"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:13
msgid "Is this information correct?"
msgstr "üÔÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ËÏÒÒÅËÔÎÁ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:13
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:22
msgid "I will now configure the network."
msgstr "óÅÊÞÁÓ Ñ ÐÒÉÓÔÕÐÁÀ Ë ÎÁÓÔÒÏÊËÅ ÓÅÔÉ."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:22
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÚÁÎÑÔØ ÎÅËÏÔÏÒÏÅ ×ÒÅÍÑ. îÅ ÂÏÌÅÅ ÏÄÎÏÊ-Ä×ÕÈ ÍÉÎÕÔ."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:27
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "ëÌÉÅÎÔ dhcp ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ. òÁÂÏÔÁ ÐÒÉÏÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÁ."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:27
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "äÌÑ ÜÔÏÇÏ ÐÁËÅÔÁ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÁËÅÔ pump ÉÌÉ dhcp-client."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:4
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP ÁÄÒÅÓ ÕÎÉËÁÌÅÎ ÄÌÑ ×ÁÛÅÇÏ ËÏÍÐØÀÔÅÒÁ É ÓÏÓÔÏÉÔ ÉÚ ÞÅÔÙÒÅÈ ÞÉÓÅÌ, "
"ÒÁÚÄÅÌÅÎÎÙÈ ÔÏÞËÁÍÉ. åÓÌÉ ×Ù ÎÅ ÚÎÁÅÔÅ, ÞÔÏ ÎÕÖÎÏ ÕËÁÚÁÔØ, ÔÏ "
"ÐÒÏËÏÎÓÕÌØÔÉÒÕÊÔÅÓØ Ó ×ÁÛÉÍ ÓÅÔÅ×ÙÍ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÏÍ."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:4
msgid "IP address?"
msgstr "IP ÁÄÒÅÓ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:11
#, fuzzy
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"óÅÔÅ×ÁÑ ÍÁÓËÁ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÌÑ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ, ËÁËÉÅ ÍÁÛÉÎÙ ÓÞÉÔÁÔØ ÌÏËÁÌØÎÙÍÉ "
"ÄÌÑ ×ÁÛÅÊ ÓÅÔÉ. ðÒÏËÏÎÓÕÌØÔÉÒÕÊÔÅÓØ Ó ×ÁÛÉÍ ÓÅÔÅ×ÙÍ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÏÍ, ÅÓÌÉ ×Ù "
"ÎÅ ÚÎÁÅÔÅ, ËÁËÏÊ ÏÎÁ ÄÏÌÖÎÁ ÂÙÔØ. óÅÔÅ×ÁÑ ÍÁÓËÁ ××ÏÄÉÔÓÑ ËÁË ÞÅÔÙÒÅ ÞÉÓÌÁ, "
"ÒÁÚÄÅÌÅÎÎÙÅ ÔÏÞËÁÍÉ."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:11
#, fuzzy
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "IP ÁÄÒÅÓ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:19
#, fuzzy
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"óÅÔÅ×ÁÑ ÍÁÓËÁ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÌÑ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ, ËÁËÉÅ ÍÁÛÉÎÙ ÓÞÉÔÁÔØ ÌÏËÁÌØÎÙÍÉ "
"ÄÌÑ ×ÁÛÅÊ ÓÅÔÉ. ðÒÏËÏÎÓÕÌØÔÉÒÕÊÔÅÓØ Ó ×ÁÛÉÍ ÓÅÔÅ×ÙÍ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÏÍ, ÅÓÌÉ ×Ù "
"ÎÅ ÚÎÁÅÔÅ, ËÁËÏÊ ÏÎÁ ÄÏÌÖÎÁ ÂÙÔØ. óÅÔÅ×ÁÑ ÍÁÓËÁ ××ÏÄÉÔÓÑ ËÁË ÞÅÔÙÒÅ ÞÉÓÌÁ, "
"ÒÁÚÄÅÌÅÎÎÙÅ ÔÏÞËÁÍÉ."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:19
msgid "Netmask?"
msgstr "óÅÔÅ×ÁÑ ÍÁÓËÁ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:27
msgid ""
"This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
"gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
"outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
"router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"üÔÏ IP ÁÄÒÅÓ (ÞÅÔÙÒÅ ÞÉÓÌÁ, ÒÁÚÄÅÌÅÎÎÙÅ ÔÏÞËÁÍÉ), ËÏÔÏÒÙÊ ÕËÁÚÙ×ÁÅÔ ÛÌÀÚÏ×ÙÊ "
"ÍÁÒÛÒÕÔÉÚÁÔÏÒ, ÔÁËÖÅ ÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ËÁË ÍÁÒÛÒÕÔÉÚÁÔÏÒ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ. ÷ÅÓØ ÔÒÁÆÉË, "
"ËÏÔÏÒÙÊ ×ÙÈÏÄÉÔ ÚÁ ÐÒÅÄÅÌÙ ×ÁÛÅÊ ì÷ó (ÎÁÐÒÉÍÅÒ, × éÎÔÅÒÎÅÔ) ÏÔÐÒÁ×ÌÑÅÔÓÑ "
"ÞÅÒÅÚ ÜÔÏÔ ÍÁÒÛÒÕÔÉÚÁÔÏÒ. ÷ ÒÅÄËÉÈ ÓÌÕÞÁÑÈ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÅ ÉÍÅÔØ ÔÁËÏÇÏ "
"ÍÁÒÛÒÕÔÉÚÁÔÏÒÁ; × ÜÔÏÍ ÓÌÕÞÁÅ ×Ù ÄÏÌÖÎÙ ÏÓÔÁ×ÉÔØ ÐÏÌÅ ÐÕÓÔÙÍ. åÓÌÉ ×Ù ÎÅ "
"ÚÎÁÅÔÅ ÐÒÁ×ÉÌØÎÏÇÏ ÏÔ×ÅÔÁ ÎÁ ÜÔÏÔ ×ÏÐÒÏÓ, ÔÏ ÐÏÓÏ×ÅÔÕÊÔÅÓØ Ó ×ÁÛÉÍ ÓÅÔÅ×ÙÍ "
"ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÏÍ."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:27
msgid "Gateway?"
msgstr "ûÌÀÚ?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:37
msgid ""
"You may have made an error entering your ipaddress, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"÷Ù ÍÏÇÌÉ ÏÛÉÂÉÔØÓÑ ÐÒÉ ××ÏÄÅ ×ÁÛÅÇÏ IP ÁÄÒÅÓÁ, ÓÅÔÅ×ÏÊ ÍÁÓËÉ É/ÉÌÉ ÛÌÀÚÁ."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:37
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "õËÁÚÁÎÎÙÊ ×ÁÍÉ ÛÌÀÚ ÎÅÄÏÓÔÕÐÅÎ."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:44
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:44
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "üÔÁ ÎÁÓÔÒÏÊËÁ ×ÅÒÎÁ?"
#~ msgid "${ifchoices}"
#~ msgstr "${ifchoices}"

252
debian/po/templates.pot

@ -0,0 +1,252 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2002-09-18 00:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:4
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. If "
"you are setting up a home network, you can make something up, but make sure "
"you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:4
msgid "Choose the domain name."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:12
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:12
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:21
msgid ""
"The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:21
msgid "Choose an interface."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:28
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:28
msgid "An error occured."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:34
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:34
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:42
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:42
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:49
msgid "Feel free to retry."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:49
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:54
msgid "No interfaces were detected."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:54
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Configure Network Hardware'."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:4
msgid ""
"In some situations, you may need to supply a DHCP host name. These "
"situations are rare. Most commonly, it applies to cable modem users. If "
"you are a cable modem user, you might need to specify an account number "
"here. Otherwise, you can just leave this blank."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:4
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:13
msgid "Is this information correct?"
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:13
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:22
msgid "I will now configure the network."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:22
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:27
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:27
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:4
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:4
msgid "IP address?"
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:11
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:11
msgid "Pointopoint address?"
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:19
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "